46
24 Februarie, 2016 Dr. Iurie Hurmuzachi Modulul: (denumirea) Modulul: Introducere în principiile de cooperare a fermierilor Sesiunea: Experienţa în cooperare peste hotare şi în Moldova

Experienţa în cooperare peste hotare şi în Moldova

Embed Size (px)

Citation preview

24 Februarie, 2016Dr. Iurie Hurmuzachi

Modulul: (denumirea)Modulul: Introducere în principiile de cooperare a fermierilor

Sesiunea: Experienţa în cooperare peste hotare şi în

Moldova

1. Experienţa în cooperarea fermierilor din ţările de peste hotare

2. Experienţa în cooperarea fermierilor din Republica Moldova

Cuprins:

Despre cooperative şi alte organizaţii de producători:

•Organizarea în structuri deţinute de fermieri: cooperative, organizaţii de producători, structuri hibride, filiale.•Orientarea la piaţă: de a comercializa împreună producţia pe pieţe

Cooperare UE (1)

Cota de piaţă a cooperativelor, UE, a. 2015

Cooperare UE (2)

Cota de piaţă a cooperativelor UE, pe sector, a. 2015

Carne de oaie

Măsline Vin LactateCereale Carne de porc

Zahăr F&L

Cooperare UE (3)

Ponderea produselor cooperativelor, UE, a. 2015

Carne de oaie

Măsline Vin LactateCereale Carne de porc

Zahăr F&L

Cooperare UE (4)

Ele pot spori cota pe piaţă cu creşterea ulterioară a nivelului preţurilor în sectorul produselor lactate (Nederland, Danemarca şi altele ...)

Ele pot contesta pieţele monopoliste şi conglomerate internaţionale puternice (Polonia, Ungaria)

Cooperare UE (5)

Ele pot accesa pieţe dificitare ca piaţa produselor lactate (inclusiv piaţa de produse ecologice) şi de procesare a laptelui (Lituania)

Ele pot oferi acces la piaţă pentru fermieri mici (Slovacia și Bulgaria)

Ele pot intra pe pieţele de aprovizionare cu energie (Germania de Est)

Cooperare UE (6)

Dar este vorba de mult mai mult!

Cooperarea între agricultorii poate avea multe forme şi poate îndeplini condiţiile pentru multe

alte obiective şi scopuri

Cooperative de producere în agricultură (Germania de Est, Bulgaria, Romania)

Schimburi de maşini şi utilaje (Italia, Franţa)

Cooperare UE (7)

Forme de cooperare în Europa:

Grupe de lideri: actori locali (fermieri, autorităţi, antreprenori) care împreună promovează iniţiative locale

Grupe cooperate: pentru toate iniţiativele relevanmte pentru actorii din canalele de alimente

Consortiumuri de marketing şi promovare: dintre diferite companii din sector pentru a lucra pe o piaţă specifică sau a avea activităţi specifice

Cooperare UE (8)

Centre de analiză şi contabilitate: prestează servicii de contabilitate, analiza costurilor de producţie, asistenţă tehnică pentru fermieri, analiza comparativă a activităţii economice a firmelor

Grupuri operaţionale de investigaţii: fermieri, companii private care lucrează împreună pentru studii şi investigaţii

Interbranches: fermieri, industrie, etc. interesaţi în discutarea intereselor comune ca promovare, reguli de calitate, studii de caz.

Cooperare UE (9)

Exemple cooperative UECehia

Cooperare UE (10)

Exemple cooperative UEPolonia

Cooperare UE (11)

Exemple cooperative UEGrecia

Cooperare UE (12)

Exemple cooperative UESuedia

Cooperare UE (13)

Exemple cooperative UEItalia

Cooperare UE (14)

1998-2001. O singură lege permitea 3 tipuri de cooperative: producţie (CAP), Consum (CC), (CAPC) producţie şi consumCAPC utilizate ca cooperative de prestări serviciiFolosirea CAPC ca structură asociativă pentru prestarea serviciilor în agricultură a fost unica alternativă şi experienţă pentru perioada respectivăÎn multe cazuri la reorganizare se schimba doar denumirea în CAPC dar nu şi modalitatea de activitate

Cooperare RM (1)

2001-2003. Adoptarea Legii RM privind cooperativele de întreprinzător nr. 73-XV din 12.04.2001Legea adoptată conţine elemente internaţionale de creare şi dezvoltare a CÎIniţierea mişcării cooperatiste în RMCrearea a 180 CÎÎn anul 2003 doar 40% din cooperativele create activau. La crearea cooperativelor s-a utilizat elementul de grant ce în multe cazuri a condus la crearea structurilor date doar pentru obţinerea tehnicii agricole

Cooperare RM (2)

Cooperative create şi/sau asistate de AGROinform 2005-2011

Cooperare RM (3)

8

18

25

30 30 31

2724 24

8

17

24

0

5

10

15

20

25

30

35

2005-06 2007 2008 2009 2010 2011

Cooperative de marketing Cooperative de prestari serviciiTotal Funcţionale

Numărul de membri în cooperativele asistate de AGROinform

Cooperare RM (4)

101 101

518

847

9881069

1130

149 152 168 211 215

820695

369

915858

0

200

400

600

800

1000

1200

2005-06 2007 2008 2009 2010 2011

Cooperative de marketing Cooperative de prestari servicii Total

Investiţiile în cooperativele asistate de AGROinform, mii lei

Cooperare RM (5)

1500

980

367

1500 1347

3340

1428

80128432410 526

2930

996760

888

606

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2005-06 2007 2008 2009 2010 2011

Granturi AGROinform Investiţii membrilor Total

Evoluţia vînzărilor în cadrul cooperativelor, mii lei

Cooperare RM (6)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2005-06 2007 2008 2009 2010 2011

Mii

lei

Cooperative de marketing Cooperative de prestari servicii Total

Rezultate numerice:

•18 Cooperative create/asistate de AGROinform în ultimii 5 ani ce includ 614 membri •3 Cooperative noi cu 100 membri •2 Asociaţii pe produs cu 200 membri•20 grupuri de vînzări cu 500 fermieri•20 Cercuri de Studiu pentru fermieri cu 300 membri•11 Cercuri de Studiu comunitare/de femei cu 170 membri

Cooperare RM (7)

Specializarea cooperativelor

Cooperare RM (8)

Comercializarea fructelor – 9 cooperative

Specializarea cooperativelor

Cooperare RM (9)

Comercializarea legumelor – 4 cooperative

Specializarea cooperativelor

Cooperare RM (10)

Comercializarea strugurilor – 2 cooperative

Specializarea cooperativelor

Cooperare RM (11)

Comercializarea şi/sau prelucrarea cerealierelorşi oleaginoaselor– 2 cooperative

Specializarea cooperativelor

Cooperare RM (12)

Colectarea şi comercializarea laptelui– 5 cooperative

Specializarea cooperativelor

Cooperare RM (13)

Servicii de morarit– 5 cooperative

Cooperare RM (14)

Cooperare RM (15)

Asociaţia producătorilor de legume

Cooperare RM (16)

Grupe de vînzăriAnul Grupe de vinzari Fermieri membri Tranzactii facilitate Suma mii euro

2007 56 609 48 3712008 33 421 146 6262009 36 463 398 10602010 20 300 53 1122011 12 250 56 36

TOTAL 157 2043 701 2205

Cooperare RM (17)

Cercuri de studii: fermieri, tineri, femei

Cooperare RM (18)

Cazuri de insucces

Cooperativa “X” – comercializarea merelorCooperativa “Z” – comercializarea legumelorCooperativa “Y” – comercializarea puieţilor

Aflaţi motivele…

Cadrul legalStrategia Naţională de Dezvoltare pe anii 2008-2011

Anul 2009Prioritatea 5: Dezvoltarea Regionalăp. 126 Dezvoltarea infrastructurii de marketing în sectorul agrarp.126.3 Asigurarea condiţiilor pentru crearea asociaţiilor de marketing Responsabili: MAIA/AGROinformBuget: 1,144,00 (nota aut.: necesar de atras)

Rezultate reale: Coop create doar cu suportul AGROinform

Cooperare RM (19)

Cadrul legalStrategia Naţională de Dezvoltare Durabilă Complexului Agroindustrial al Republicii Moldova(2008-2015)P 2.8 Dezvoltarea pieţei agricoleCrearea şi dezvoltarea cooperativelor de marketingBuget: 85,3 mln lei (nota aut.: necesar de atras)Responsabili: MAIA/AGROinform

Rezultate reale: Coop create doar cu suportul AGROinform

Cooperare RM (20)

Cadrul legalRegulamentul privind modul de utilizare a mijloacelorfondului pentru subvenţionare a producătorilor agricoli2010, 2011, 2012 Măsura 4. Subvenţionarea investiţiilor pentruproducerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă,solarii) Valoarea maximă a sprijinului pentru fiecare beneficiarnu va depăşi suma de 150 000 lei pentru fiecareparticipant asociat la proiectMăsura 8. Subvenţionarea infrastructurii de post-recoltare

Rezultate reale: Solicitări încă modeste din partea cooperativelor

Cooperare RM (21)

LobbyConferinţa Naţională

“Cooperarea agricultorilor în marketing – o soluţie pentru accesarea pieţelor”,

Ediţia I, 23 mai, 2007

Cooperare RM (22)

LobbyConferinţa Naţională

“Cooperarea agricultorilor în marketing – o soluţie pentru accesarea pieţelor”,

Ediţia II, 29 mai, 2008

Cooperare RM (23)

LobbyConferinţa Naţională

“Cooperarea agricultorilor în marketing – o soluţie pentru accesarea pieţelor”,

Ediţia III, 27 noiembrie, 2009

Cooperare RM (24)

LobbyConferinţa Naţională

“Cooperarea agricultorilor în marketing – o soluţie pentru accesarea pieţelor”,

Ediţia IV, 27 noiembrie, 2009

Cooperare RM (25)

LobbyMasa rotundă

„Cooperarea agricultorilor – o prioritate în agenda de dezvoltare a sectorului?”

13 decembrie, 2011

Cooperare RM (26)

Lobby

Masa rotundă

Oportunităţi de finanţare a infrastructurii post-recoltare a grupurilor de producători agricoli

26 decembrie, 2013

Cooperare RM (27)

ACEDAgricultural Competitiveness and Enterprise Development

Project

Lobby

Principalele propuneri în rezoluţiile conferinţelor:

1. Elaborarea unui program de stat pentru susţinerea cooperativelor de întreprinzător

2. Revizuirea legislaţiei privind Cooperativele de Întreprinzător şi elaborarea instrucţiunilor clare de către Ministerul Finanţelor referitor la aplicarea TVA în relaţiile cooperatiste (taxare dublă).

Cooperare RM (28)

Lobby

Principalele propuneri în rezoluţiile conferinţelor:

3. Ne impunerea cooperativelor de a mări capitalul statutar la importul de tehnică (capitalul statutar este variabil)

4. Subvenţionarea investiţiilor cooperativelor în infrastructura de marketing în mărime de 50%

5. Susţinerea instituţională şi investiţională a cooperativelor clasice în agricultură din partea donatorilor internaţionali.

Cooperare RM (29)

Vă mulțumesc pentru atenție!