28
Sănătate Sănătate pentru pentru ochi ochi

Sanatate pentru ochi

Embed Size (px)

Citation preview

Sănătate pentruSănătate pentru ochiochi

Prof. Banci MihaelaProf. Banci Mihaela

Peste jumătate din populaţia globului Peste jumătate din populaţia globului suferă de boli oculare. În loc să îngroşăm suferă de boli oculare. În loc să îngroşăm cozile la cabinetele medicale, mai bine să cozile la cabinetele medicale, mai bine să

învăţăm să ne protejămînvăţăm să ne protejăm

Conexiunea dintre noi şi lume se face în principal prin intermediul Conexiunea dintre noi şi lume se face în principal prin intermediul ochilor, peste trei sferturi dintre percepţiile şi amintirile unei fiinţe ochilor, peste trei sferturi dintre percepţiile şi amintirile unei fiinţe umane fiind de natură vizuală. De sănătatea ochilor depinde astfel umane fiind de natură vizuală. De sănătatea ochilor depinde astfel întreaga noastră relaţie cu ceea ce se află în jurul nostru.Iar din păcate, întreaga noastră relaţie cu ceea ce se află în jurul nostru.Iar din păcate, foarte mulţi dintre noi nu suntem conştienţi de acest lucru şi, mai mult, foarte mulţi dintre noi nu suntem conştienţi de acest lucru şi, mai mult, nu ştim ce pericole prezintă , pentru funcţia extrem de delicată a nu ştim ce pericole prezintă , pentru funcţia extrem de delicată a vederii, stilul de viaţă modern. Peste jumătate din populaţia planetei a vederii, stilul de viaţă modern. Peste jumătate din populaţia planetei a ajuns să aibă probleme oculare mai mult sau mai puţin grave, cauzate ajuns să aibă probleme oculare mai mult sau mai puţin grave, cauzate de factorii nocivi pe care-i întâlnim la tot pasul. Care sunt aceştia? de factorii nocivi pe care-i întâlnim la tot pasul. Care sunt aceştia?

Privitul îndelungat la televizor sau în ecranul calculatoarelor, Privitul îndelungat la televizor sau în ecranul calculatoarelor, înlocuirea luminii naturale cu lumina electrică, alimentaţia deficitară, înlocuirea luminii naturale cu lumina electrică, alimentaţia deficitară, săracă în minerale şi vitamine naturale, poluarea chimică , forţarea săracă în minerale şi vitamine naturale, poluarea chimică , forţarea vederii în timpul efortului intelectual prelungit , şi lista ar putea vederii în timpul efortului intelectual prelungit , şi lista ar putea continua. Interesant şi totodata îngrijorător este faptul că problemele continua. Interesant şi totodata îngrijorător este faptul că problemele oculare, cele mai multe dintre ele grave , apar de la vârste tot mai oculare, cele mai multe dintre ele grave , apar de la vârste tot mai fragede, aşa încât un procentaj tot mai mare de copii au nevoie de fragede, aşa încât un procentaj tot mai mare de copii au nevoie de tratamente de specialitate. Din acest motiv, unii specialişti şi-au pus tratamente de specialitate. Din acest motiv, unii specialişti şi-au pus problema: oare nu este mai uşor să prevenim aceste deficienţe din problema: oare nu este mai uşor să prevenim aceste deficienţe din timp şi, eventual , să le tratăm pe cale naturală , decât să încercăm timp şi, eventual , să le tratăm pe cale naturală , decât să încercăm ulterior să găsim paleative sofisticate? Remediile naturale care ulterior să găsim paleative sofisticate? Remediile naturale care urmează constituie răspunsul la această întrebare: urmează constituie răspunsul la această întrebare:

Palmingul Palmingul

Este o metodă de tratament ocular descoperită de către doctorul Este o metodă de tratament ocular descoperită de către doctorul britanic William Bates, absolut din întâmplare. Într-o zi, simţindu-se britanic William Bates, absolut din întâmplare. Într-o zi, simţindu-se peste măsură de obosit şi cu vederea înceţoşată, şi-a aşezat în mod peste măsură de obosit şi cu vederea înceţoşată, şi-a aşezat în mod reflex ambele palme deasupra ochilor. reflex ambele palme deasupra ochilor. A rămas astfel vreme de A rămas astfel vreme de câteva minute, pentru a observa apoi cu surprindere că vederea i se câteva minute, pentru a observa apoi cu surprindere că vederea i se clarificase brusc , durerea de cap îi dispăruse , iar oboseala se clarificase brusc , durerea de cap îi dispăruse , iar oboseala se estompase simţitor. Dr. Bates, de profesie oculist, şi-a dat seama că estompase simţitor. Dr. Bates, de profesie oculist, şi-a dat seama că fără să vrea a făcut o descoperire excepţională şi a recomandat din fără să vrea a făcut o descoperire excepţională şi a recomandat din acel moment pacienţilor săi cu diferite boli oculare să facă acest acel moment pacienţilor săi cu diferite boli oculare să facă acest exerciţiu, pe care l-a numit "palming". Cu ajutorul palmingului exerciţiu, pe care l-a numit "palming". Cu ajutorul palmingului efectuat consecvent vreme de câteva luni , a obţinut rezultate mai efectuat consecvent vreme de câteva luni , a obţinut rezultate mai bune decât cu cele mai sofisticate metode chirurgicale şi tratamente bune decât cu cele mai sofisticate metode chirurgicale şi tratamente oftalmologice, în tratarea hipermetropiei, a miopiei, a strabismului, a oftalmologice, în tratarea hipermetropiei, a miopiei, a strabismului, a blefarospasmului, şi chiar în anumite tulburări de irigare oculară sau blefarospasmului, şi chiar în anumite tulburări de irigare oculară sau în degenerescenţa oculară. Iată în detaliu cum se face acest exerciţiu: în degenerescenţa oculară. Iată în detaliu cum se face acest exerciţiu:

Ne aşezăm comod, cu spatele drept pe un scaun , apoi ne frecăm Ne aşezăm comod, cu spatele drept pe un scaun , apoi ne frecăm vreme de 20-30 de secunde palmele între ele, ca şi cum am vrea să le vreme de 20-30 de secunde palmele între ele, ca şi cum am vrea să le încălzim. Ne punem apoi palmele cu degetele uşor strânse în cauş încălzim. Ne punem apoi palmele cu degetele uşor strânse în cauş deasupra ochilor şi căutăm să simţim căldura binefăcătoare şi deasupra ochilor şi căutăm să simţim căldura binefăcătoare şi energia emanată de mâini. Rămânem aşa vreme de 2-5 minute, cât energia emanată de mâini. Rămânem aşa vreme de 2-5 minute, cât mai relaxaţi, urmărind să simţim transferul de energie dinspre palme mai relaxaţi, urmărind să simţim transferul de energie dinspre palme spre ochii întredeschişi şi efectele benefice ale acestui transfer spre ochii întredeschişi şi efectele benefice ale acestui transfer (starea de detensionare, de regenerare). La sfârşit, luăm palmele de (starea de detensionare, de regenerare). La sfârşit, luăm palmele de deasupra ochilor , clipim de câteva ori şi căutăm să sesizăm deasupra ochilor , clipim de câteva ori şi căutăm să sesizăm transformările petrecute în urma acestui exerciţiu: vedere mai clară, transformările petrecute în urma acestui exerciţiu: vedere mai clară, dispariţia sau estomparea stării de tensiune psihică , relaxarea dispariţia sau estomparea stării de tensiune psihică , relaxarea corpului şi a minţii. Mai ales cei care lucrează mult pe calculator sau corpului şi a minţii. Mai ales cei care lucrează mult pe calculator sau cu ecrane fluorescente, care au multă muncă de birou sau care au o cu ecrane fluorescente, care au multă muncă de birou sau care au o activitate ce necesită precizie şi un grad ridicat de încordare a vederii activitate ce necesită precizie şi un grad ridicat de încordare a vederii este bine să facă de minimum două ori pe zi acest exerciţiu. este bine să facă de minimum două ori pe zi acest exerciţiu. Este o Este o metodă simplă, dar care ne scuteşte de multe neplăceri legate de metodă simplă, dar care ne scuteşte de multe neplăceri legate de ochi şi care , făcută des , de 4-5 ori pe zi , câte cinci minute , poate ochi şi care , făcută des , de 4-5 ori pe zi , câte cinci minute , poate vindeca sau ameliora o listă impresionantă de boli, pe care le-am vindeca sau ameliora o listă impresionantă de boli, pe care le-am enumerat mai sus. enumerat mai sus.

Spălatul cu apă rece Spălatul cu apă rece

Este o străveche aplicaţie de medicină tradiţională, care presupune Este o străveche aplicaţie de medicină tradiţională, care presupune că atunci când ne facem toaleta de dimineaţă să ne aruncăm vreme că atunci când ne facem toaleta de dimineaţă să ne aruncăm vreme de 1-2 minute cu apă pe ochii întredeschişi. Această metodă va de 1-2 minute cu apă pe ochii întredeschişi. Această metodă va produce temporar o uşoară iritaţie (din cauza diferenţei de presiune produce temporar o uşoară iritaţie (din cauza diferenţei de presiune osmotică), înroşindu-ne corneea, însă totodată va creşte de câteva osmotică), înroşindu-ne corneea, însă totodată va creşte de câteva ori afluxul de sânge din zona ochilor , va produce o curăţare a ori afluxul de sânge din zona ochilor , va produce o curăţare a acestei zone, precum şi o înviorare a întregii fiinţe. Persoanele care acestei zone, precum şi o înviorare a întregii fiinţe. Persoanele care se simt obosite, care au tulburări de concentrare şi de focalizare a se simt obosite, care au tulburări de concentrare şi de focalizare a privirii (le "fuge" imaginea) ori care se confruntă cu probleme privirii (le "fuge" imaginea) ori care se confruntă cu probleme oculare specifice vârstei înaintate trebuie să facă în mod special oculare specifice vârstei înaintate trebuie să facă în mod special această aplicaţie. De altfel, această tehnică simplă este şi un mijloc această aplicaţie. De altfel, această tehnică simplă este şi un mijloc rapid de energizare şi de revigorare psihică, precum şi de eliminare rapid de energizare şi de revigorare psihică, precum şi de eliminare a stresului şi a oboselii mentale, putând fi făcut nu numai dimineaţa, a stresului şi a oboselii mentale, putând fi făcut nu numai dimineaţa, ci şi în timpul zilei. ci şi în timpul zilei.

Clipitul voluntarClipitul voluntarMica mişcare de închidere şi de deschidere a pleoapelor pe care o Mica mişcare de închidere şi de deschidere a pleoapelor pe care o numim clipit este un mijloc de protecţie naturală foarte important numim clipit este un mijloc de protecţie naturală foarte important pentru ochi , care permite ferirea lor de corpi străini şi menţinerea pentru ochi , care permite ferirea lor de corpi străini şi menţinerea peliculei umede de lacrima care creează un mediu propice pentru peliculei umede de lacrima care creează un mediu propice pentru acest organ senzorial. Pornindu-se de la acest fapt, s-a pus problema: acest organ senzorial. Pornindu-se de la acest fapt, s-a pus problema: ce se întâmplă dacă pentru o perioadă de timp de câteva minute, ce se întâmplă dacă pentru o perioadă de timp de câteva minute, clipim mai des decât de obicei, şi cu putere? Oare nu pot fi obţinute în clipim mai des decât de obicei, şi cu putere? Oare nu pot fi obţinute în acest mod efecte curative? Astfel a fost pus la punct un exerciţiu care acest mod efecte curative? Astfel a fost pus la punct un exerciţiu care presupune să închidem ochii , cât de strâns se poate , vreme de 3 presupune să închidem ochii , cât de strâns se poate , vreme de 3 secunde (numărând în gând: 3, 2, 1) , şi să-i deschidem apoi la secunde (numărând în gând: 3, 2, 1) , şi să-i deschidem apoi la maximum vreme de alte trei secunde ş.a.m.d., vreme de două-trei maximum vreme de alte trei secunde ş.a.m.d., vreme de două-trei minute pe zi. S-a constatat că, repetat zilnic, vreme de mai multe luni, minute pe zi. S-a constatat că, repetat zilnic, vreme de mai multe luni, acest exerciţiu duce la rezultate excepţionale, în câteva afecţiuni cum acest exerciţiu duce la rezultate excepţionale, în câteva afecţiuni cum ar fi: miopia (prin echilibrarea presiunii la nivelul globilor oculari), ar fi: miopia (prin echilibrarea presiunii la nivelul globilor oculari), hiposecreţia lacrimală, anumite forme de conjunctivită şi blefarită hiposecreţia lacrimală, anumite forme de conjunctivită şi blefarită (prin intensificarea circulaţiei la acest nivel). (prin intensificarea circulaţiei la acest nivel).

Lăcrimatul voluntarLăcrimatul voluntar

De ce lăcrimăm? Iată o întrebare De ce lăcrimăm? Iată o întrebare la care este dificil de răspuns. În la care este dificil de răspuns. În aparenţă, lăcrimarea este un aparenţă, lăcrimarea este un proces menit să elimine orice proces menit să elimine orice corp străin sau substanţă iritativă corp străin sau substanţă iritativă care ajunge în contact cu ochii. care ajunge în contact cu ochii. Dar lăcrimatul nu apare doar Dar lăcrimatul nu apare doar atunci când ochii trebuie feriţi de atunci când ochii trebuie feriţi de vreun pericol, ci şi atunci când vreun pericol, ci şi atunci când suntem foarte tensionaţi psihic, suntem foarte tensionaţi psihic, atunci când suntem deprimaţi, atunci când suntem deprimaţi, emoţionaţi, sau chiar atunci când emoţionaţi, sau chiar atunci când suntem foarte fericiţi. suntem foarte fericiţi.

Astfel, lăcrimatul are - se pare - şi o funcţie de eliminare a stresului, a Astfel, lăcrimatul are - se pare - şi o funcţie de eliminare a stresului, a emoţiilor foarte puternice, care altfel ne-ar perturba. Din acest motiv, emoţiilor foarte puternice, care altfel ne-ar perturba. Din acest motiv, în medicina tradiţională, lăcrimatului i se acorda un loc foarte în medicina tradiţională, lăcrimatului i se acorda un loc foarte important. El era provocat vreme de câteva minute cu ajutorul unor important. El era provocat vreme de câteva minute cu ajutorul unor substanţe iritative conţinute de ceapă sau hrean, subsţante care erau substanţe iritative conţinute de ceapă sau hrean, subsţante care erau eliberate prin raderea acestor legume. Se punea unul din aceste eliberate prin raderea acestor legume. Se punea unul din aceste ingrediente rase în apropierea ochilor, ceea ce provoca un lăcrimat de ingrediente rase în apropierea ochilor, ceea ce provoca un lăcrimat de 3-4 minute, cu efecte terapeutice foarte intense: elimina durerile de 3-4 minute, cu efecte terapeutice foarte intense: elimina durerile de ochi produse de concentrarea excesivă a privirii sau de expunerea ochi produse de concentrarea excesivă a privirii sau de expunerea îndelungată la lumină prea puternică, ameliora blefaritele şi îndelungată la lumină prea puternică, ameliora blefaritele şi conjunctivitele alergice, făcea să dispară durerile de cap apărute pe conjunctivitele alergice, făcea să dispară durerile de cap apărute pe fondul stărilor de tensiune psihică, elimina mâncărimile de ochi. În fondul stărilor de tensiune psihică, elimina mâncărimile de ochi. În unele cazuri, lăcrimatul era folosit şi ca remediu de prim ajutor pentru unele cazuri, lăcrimatul era folosit şi ca remediu de prim ajutor pentru eliminarea şpanului sau a aşchiilor de lemn sărite accidental în ochi. eliminarea şpanului sau a aşchiilor de lemn sărite accidental în ochi. În medicina magică, lăcrimatul era provocat pentru a scăpa de În medicina magică, lăcrimatul era provocat pentru a scăpa de blesteme, de posesiunea duhurilor rele şi a diverselor entităţi negative blesteme, de posesiunea duhurilor rele şi a diverselor entităţi negative care împietreau mintea şi sufletul. care împietreau mintea şi sufletul.

Plantele vederiiPlantele vederiiSe folosesc pentru uz extern, de regulă sub forma infuziei combinate, Se folosesc pentru uz extern, de regulă sub forma infuziei combinate, având efecte antiinflamatoare oculare, antialergice, antiinfecţioase. având efecte antiinflamatoare oculare, antialergice, antiinfecţioase. Unele dintre aceste plante , de exemplu Unele dintre aceste plante , de exemplu frunzele de corn ,frunzele de corn , sunt sunt creditate chiar cu o misterioasă proprietate de a vindeca boli cum ar fi creditate chiar cu o misterioasă proprietate de a vindeca boli cum ar fi miopia sau astigmatismul. Aceasta, în timp ce miopia sau astigmatismul. Aceasta, în timp ce silurul silurul a fost folosit, cu a fost folosit, cu succes în unele cazuri , pentru tratarea cancerului localizat în succes în unele cazuri , pentru tratarea cancerului localizat în apropierea ochilor, a tulburărilor de vedere care apar odată cu vârsta apropierea ochilor, a tulburărilor de vedere care apar odată cu vârsta şi chiar pentru ameliorarea complicaţiilor oculare grave ale unor boli şi chiar pentru ameliorarea complicaţiilor oculare grave ale unor boli cum ar fi diabetul sau scleroza multiplă. Iată în continuare câteva cum ar fi diabetul sau scleroza multiplă. Iată în continuare câteva elemente despre folosirea acestor plante: elemente despre folosirea acestor plante: Prepararea infuziei combinatePrepararea infuziei combinate se face simplu, punând 1-2 linguriţe de se face simplu, punând 1-2 linguriţe de pulbere de plantă uscată la macerat, în jumătate de pahar de apă, de pulbere de plantă uscată la macerat, în jumătate de pahar de apă, de seara până dimineaţa, când se filtrează. seara până dimineaţa, când se filtrează. Maceratul Maceratul obţinut astfel se obţinut astfel se pune deoparte, iar pune deoparte, iar planta rămasă se opăreşteplanta rămasă se opăreşte cu o jumătate de pahar cu o jumătate de pahar de apă clocotită şi se lasă să se răcească, după care se strecoară. În de apă clocotită şi se lasă să se răcească, după care se strecoară. În final se combină cele două extracte, obţinându-se aproximativ un final se combină cele două extracte, obţinându-se aproximativ un pahar de infuzie combinată, care se foloseşte pentru comprese şi pahar de infuzie combinată, care se foloseşte pentru comprese şi pentru spălături oculare. pentru spălături oculare.

Silurul (Euphrasia rostkoviana)Silurul (Euphrasia rostkoviana) - se umezeşte un tifon cu infuzie - se umezeşte un tifon cu infuzie combinată de silur (2 linguriţe la jumătate de pahar de apă) şi se combinată de silur (2 linguriţe la jumătate de pahar de apă) şi se aplică pe pleoape vreme de o oră. Aplicaţia se repetă zilnic şi este aplică pe pleoape vreme de o oră. Aplicaţia se repetă zilnic şi este folosită contra bolilor tumorale cu localizare în zona oculară, contra folosită contra bolilor tumorale cu localizare în zona oculară, contra afecţiunilor degenerative ale ochilor, contra conjunctivitelor şi afecţiunilor degenerative ale ochilor, contra conjunctivitelor şi blefaritelor de natură infecţioasă. blefaritelor de natură infecţioasă. Albăstrelele (Centaurea cyanus)Albăstrelele (Centaurea cyanus) - se face după reţeta prezentată mai - se face după reţeta prezentată mai sus o infuzie combinată din flori de albăstrele, la care se adaugă apoi sus o infuzie combinată din flori de albăstrele, la care se adaugă apoi o linguriţă rasă de sare. Cu acest preparat se fac spălături ale ochilor o linguriţă rasă de sare. Cu acest preparat se fac spălături ale ochilor contra infecţiilor oculare, pentru încetinirea ritmului de evoluţie a contra infecţiilor oculare, pentru încetinirea ritmului de evoluţie a cataractei, pentru ameliorarea vederii în cazul diabetului. Este un cataractei, pentru ameliorarea vederii în cazul diabetului. Este un remediu cu o eficienţă dovedită pentru încetinirea ritmului de evoluţie remediu cu o eficienţă dovedită pentru încetinirea ritmului de evoluţie a hipermetropiei. a hipermetropiei.

Cornul (Cornus mas)Cornul (Cornus mas) - se prepară o infuzie combinată din două - se prepară o infuzie combinată din două linguriţe de frunze uscate la un pahar cu apă, infuzie la care se linguriţe de frunze uscate la un pahar cu apă, infuzie la care se adaugă o linguriţă de sare. Se fac spălături oculare zilnice cu acest adaugă o linguriţă de sare. Se fac spălături oculare zilnice cu acest preparat, tratamentul durând minimum două luni. Indicaţia majoră preparat, tratamentul durând minimum două luni. Indicaţia majoră este tratamentul miopiei, inclusiv al miopiei progresive.este tratamentul miopiei, inclusiv al miopiei progresive.Muşeţelul (Matricaria chamomilla)Muşeţelul (Matricaria chamomilla) - florile sale sunt un puternic - florile sale sunt un puternic antialergic. Se aplică sub formă de comprese pe pleoape, contra antialergic. Se aplică sub formă de comprese pe pleoape, contra blefaritei şi a conjunctivitei alergice. Este eficient şi ca adjuvant blefaritei şi a conjunctivitei alergice. Este eficient şi ca adjuvant contra infecţiilor oculare de natură bacteriană (se foloseşte infuzia contra infecţiilor oculare de natură bacteriană (se foloseşte infuzia combinată, preparată din 3 linguriţe la un pahar de apă), precum şi combinată, preparată din 3 linguriţe la un pahar de apă), precum şi pentru atenuarea simptomelor herpesului ocular (se foloseşte pentru atenuarea simptomelor herpesului ocular (se foloseşte împreună cu infuzia combinată de năpraznic). De asemenea, împreună cu infuzia combinată de năpraznic). De asemenea, compresele cu muşeţel sunt eficiente contra ochilor obosiţi, contra compresele cu muşeţel sunt eficiente contra ochilor obosiţi, contra durerilor de cap şi de ochi produse de suprasolicitarea intelectuală. durerilor de cap şi de ochi produse de suprasolicitarea intelectuală.

Ochii şi alimenteleOchii şi alimentele

Aşa cum este bine cunoscut în medicina naturistă, nu putem Aşa cum este bine cunoscut în medicina naturistă, nu putem însănătoşi cu adevărat un organ sau un sistem dacă nu avem în însănătoşi cu adevărat un organ sau un sistem dacă nu avem în vedere starea de armonie a întregului corp. În acest context, vedere starea de armonie a întregului corp. În acest context, practic orice afecţiune oculară, cu excepţia celor traumatice, are o practic orice afecţiune oculară, cu excepţia celor traumatice, are o cauză internă, o disfuncţie la nivelul întregului organism, care cauză internă, o disfuncţie la nivelul întregului organism, care trebuie corectată. Din acest motiv, trebuie avute în vedere în trebuie corectată. Din acest motiv, trebuie avute în vedere în tratamentul bolilor de ochi nu doar terapiile locale, ci şi cele care tratamentul bolilor de ochi nu doar terapiile locale, ci şi cele care se adresează întregului organism. Iar în acest sens, dietoterapia se adresează întregului organism. Iar în acest sens, dietoterapia este de primă importanţă, existând câteva alimente medicament este de primă importanţă, existând câteva alimente medicament foarte utile pentru tratarea afecţiunilor oculare.foarte utile pentru tratarea afecţiunilor oculare.

CătinaCătina - este campioana vitaminei A, vitamină numită şi "retinol", - este campioana vitaminei A, vitamină numită şi "retinol", pentru că are un rol decisiv în procesele de hrănire şi de regenerare pentru că are un rol decisiv în procesele de hrănire şi de regenerare care se desfăşoară la nivelul ochilor. Pentru a preveni şi a combate care se desfăşoară la nivelul ochilor. Pentru a preveni şi a combate afecţiunile oculare se consumă fructe de cătină crude, amestecate cu afecţiunile oculare se consumă fructe de cătină crude, amestecate cu miere, câte 20-30 de grame pe zi.miere, câte 20-30 de grame pe zi.

Efecte vitaminizante au şi anumite legume consumate crude, cum ar fi: Efecte vitaminizante au şi anumite legume consumate crude, cum ar fi: morcovii, pătrunjelul, soia (germenii), năutul. morcovii, pătrunjelul, soia (germenii), năutul.

Afinele, murele, coacăzele negreAfinele, murele, coacăzele negre - toate aceste fructe conţin antociani, - toate aceste fructe conţin antociani, substanţe care protejează ochii de procesele de îmbătrânire, ajută la substanţe care protejează ochii de procesele de îmbătrânire, ajută la menţinerea elasticităţii ţesuturilor la acest nivel, îmbunătăţesc menţinerea elasticităţii ţesuturilor la acest nivel, îmbunătăţesc vederea nocturnă. De asemenea, aceste fructe ajută la menţinerea vederea nocturnă. De asemenea, aceste fructe ajută la menţinerea glicemiei la valorile normale, prevenind diabetul - o maladie care glicemiei la valorile normale, prevenind diabetul - o maladie care provoacă probleme oculare majore. provoacă probleme oculare majore.

Polenul de albinePolenul de albine - conţine - conţine aminoacizi esenţiali, cu un rol aminoacizi esenţiali, cu un rol extrem de important în procesele extrem de important în procesele trofice care se desfăşoară la trofice care se desfăşoară la nivelul ochilor. O linguriţă de nivelul ochilor. O linguriţă de polen consumată zilnic asigură polen consumată zilnic asigură necesarul din aceşti aminoacizi, necesarul din aceşti aminoacizi, fiind un mijloc de prevenire şi fiind un mijloc de prevenire şi combatere a afecţiunilor oculare combatere a afecţiunilor oculare care apar odată cu vârsta,precumcare apar odată cu vârsta,precumşi a celor care apar la copii. şi a celor care apar la copii.   

BibliografieBibliografie

1. www.boli-medicina.com/.../VEDEREA-SANATOASA1. www.boli-medicina.com/.../VEDEREA-SANATOASA

2. www.eva.ro › Sanatate › Oftalmologie2. www.eva.ro › Sanatate › Oftalmologie

3. www.formula-as.ro/.../leacuri-de-sanatate-pentru-ochi3. www.formula-as.ro/.../leacuri-de-sanatate-pentru-ochi

4. www.ziare.com/articole/sanatate+ochi4. www.ziare.com/articole/sanatate+ochi