33
A Castaneda-jelenség, avagy a pszichedelikus tapasztalat mcdonaldizációja Rácz József

Castaneda jelenség

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Az előadásban arra keresek választ, mindek köszönhető Castaneda nagy népszerűsége egyes droghasználói körökben, és ennek a hatásnak mi volt az ára, a pszichedélikus élmény mcdonaldizációjához vezetett.

Citation preview

Page 1: Castaneda jelenség

A Castaneda-jelenség,avagy a pszichedelikus tapasztalat

mcdonaldizációja

Rácz József

Page 2: Castaneda jelenség

vázlat

Fogalomhasználat: hallucinogén szerek pszichedélikumok „partidrogok”

A drognarratíva születése: de Quincey

Castaneda: egy új drognarratíva születése és narratív terjedése?

A történet A diskurzus

Castaneda narratív újításai

A droghasználat metaforái

A hallucinogének és a „partidrogok” metaforái

Disneyfikáció és McDonaldizáció

A parti disneyfikációja és mcdonaldizációja: a metaforák értelmezése

Spatializáció és mcdonaldizáció: a hatalom működése

A Castaneda-jelenség mcdonaldizációja és disneyfikációja

Page 3: Castaneda jelenség

Honnan hová?

De Quincey: az ópiumos „álmok” értelmezése = alternatív valóság az álmokban

Castaneda: alternatív valóság a szövegben (hogyan beszélünk a tapasztalatainkról és a világról)

Partidroghasználók narratívái: a metafora és más szövegkezelési szabályok

A metaforák és a szövegkezelési szabályok sztereotipizálása, sablonná válása:

a szerhasználat:

mcdonaldizációja disneyfikációja(szabványosítás) élmény (figura) – háttér megfordítása

A Castaneda-i élmény mcdonaldizációja és disneyfikációja – a hatalom működése

Page 4: Castaneda jelenség

A Castaneda-jelenség

2008: 40. kiadás (Amazon)

Csináld magad önismereti könyvek

Ezoterikus könyvek

Pszichonauta, pszichedélikus könyvek

Tudományos recepció –– nem tudományosde: pl. Deleuze-Guttari: A thousand plateaus

Page 5: Castaneda jelenség

…utcákat rovó peripatetikus… (15.o.)Az ópiumélvezettel együttjáró izgalom (…) nem valami lázkitörések, hanem inkább egészséges visszatérést jelentenek ahhoz az állapothoz, melyet szellemünk a kín mélyreható gyötrelmeinek kiküszöbölése után, melyek a természettől fogva jóravaló szív indulatait gátolhatják és veszélyeztethették, végre újra magáénak mondhat, jogos tulajdonaként. (28-29. o.)Egy-egy ilyen kiruccanásom során néha nagyon messzire vetődtem, s ez érhető is, mert az ópiumevő olyan boldog, hogy észre sem veszi az idő múlását. Olykor, ha a hajózás szabályai szerint próbáltam hazatérni, szememet a sarkcsillagra szegezve, s így kerestem északnyugati átjárót ahelyett, hogy körülhajóztam volna újra azokat a fokokat és földnyelveket, melyek mellett odafelé elhaladtam, néha olyannyira belekeveredtem az utcák útvesztőjébe, olyantalányos sikátorok nyíltak előttem, oly szfinxtitokzatosságú közök, zsákutcák, melyek még, azt hiszem, egy hordár bátorságával is dacoltak volna, s egy bérkocsist is zavarba ejtenének. Néha szinte azt hittem, én vagyok ezeknek a terra incognitáknak a felfedezője, s kételkedtem benne, hogy mindez London legújabb térképen egyáltalán megtalálható (32.o.)Ó, igazságos, hatalmas, mégis végtelenül gyengéd ópium, mily enyhítő balzsamot hozol mindnyájunk szívére… (33.o.)… az ópiumevő (…) erkölcsisége a felhőtlen boldogság állapotába kerül, s elborítja a szellemi emelkedettség fénye. (29.o.)S az idő alatt, míg az ópiumról apránként leszoktam, annak az embernek a kínját éreztem, aki a létezés egyik formájából a másikra vált át. S a vég nem a halál volt, hanem sokkal inkább valamiféle fizikai megújulás… (53.)A létező idő egyetlen matematikai ponttá zsugorodik össze… (68.o.)Dark Interpreter: Kísérőmet az Árnyak Birodalmával …(68.o.): „doppelganger”

de Quincey (1822/1983): Egy angol ópiumevő vallomásai: példák…

A drognarratíva születése

Page 6: Castaneda jelenség

A történet

•a droghatás „belső”, pszichológiai térben történő szerveződése• álmok: értelmezésükön keresztül válik érthetővé a múlt és az emberi létezés célja (ill.: érhető el a harmónia és az „önmegértés”, Isten szándékainak megértése)• tér: ikonografikus térkép (a Fájdalmak Asszonyai), terra incognita, a londoni labirintusok mint az ópium-álmok térszerkezetei, • mozgás a térben: út, utazás, utcákat rovó peripatetikus - lelki „utazás”• idő: a múlt a művészet által válik érthetővé és irányító erővé (a droghatás előre és hátravisz az időben) • orientalizmus: Kelet - Nyugat

A drognarratíva születésede Quincey (1822/1983): Egy angol ópiumevő vallomásai

A diskurzus

Az elbeszélő perspektívája, az elbeszélő és az olvasó viszonya

•vallomás, de tanítás is („peripatetikus”)

•az ópium megszemélyesítése (drogalitás)

Drogalitás (Moore, 2004): a drogok különböző „személyisége”, azaz a drogokról szóló narratívák főszereplői, pl. kokain – crack: privilégium és presztízs, „fogyasztás” – a használók változásával kriminogén káosz-droggá vált (Latour nyomán: aktor-network elmélet)

Page 7: Castaneda jelenség

De Quincey útjai Londonban

London labirintusai (lásd álmok)

Page 8: Castaneda jelenség

Castaneda: egy új drognarratíva születése?

narratív terjedés

Page 9: Castaneda jelenség

Castaneda, 1968 [1991]

2008: 40. kiadás (Amazon)

Page 10: Castaneda jelenség

A történet: Vázlat a szerkezeti elemzéshez

ELSŐ EGYSÉGTudással rendelkező emberTudással rendelkező emberré válni tanulás kérdéseA tudással rendelkező ember harcosTudással rendelkező emberre válni szüntelen folyamatot jelent

A szívvel rendelkező utat kell követnieMÁSODIK EGYSÉG

A tudással rendelkező embernek szövetségese vanHARMADIK EGYSÉG

Egy szövetségesnek szabálya vanA szabály megváltoztathatatlanA szabály a szokványos valóságban igazolódikA szabály a nem szokványos valóságban igazolódikA szabály speciális céljai

Első speciális cél, próba (Datura inoxia)Kezelési technika, lenyelés

Második speciális cél, jövőbe látás (Datura inoxia)Kezelési technika, lenyelés-felszívódás

Harmadik speciális cél, repülés (Datura inoxia)Kezelési technika, lenyelés-felszívódás

Negyedik speciális cél, próba (Psilocybe mexicana)Kezelési technika, lenyelés-belégzés

Ötödik speciális cél, mozgás (Psilocybe mexicana)Kezelési technika, lenyelés-belégzés

Hatodik speciális cél, mozgás alternatív forma felvételeáltal (Psilocybe mexicana)

Kezelési technika, lenyelés-belégzés

Page 11: Castaneda jelenség

NEGYEDIK EGYSÉGA szabályt speciális megegyezés igazoljaA jótevő

Mescalito hozza létre őketA nem szokványos valóság benső szintjeAz észlelt részlet növekvő összetettségeHaladás az ismerttől az ismeretlen formákigHaladás a nem szokványos valóság gyakorlatibb használata felé

A FOGALMI RENDSZERA tanítvány

Drogalitások

A Datura inoxiaban tartalmazott szövetséges:•Asszonyi tulajdonságokkal rendelkezik•Birtokló•Erőszakos•Kiszámíthatatlan•Követőinek jellemére káros hatással van•Felesleges hatalom adója

A Psilocybe mexicanaban tartalmazott szövetséges:

•Férfi tulajdonságokkal rendelkezik•Érzelem nélküli•Szelíd•Kiszámítható•Követőinek jellemére jótékony hatással van•Eksztázist nyújt

•A jótevőMescalito hozza létre őket

•A tartalmazó a hatalom maga•Nincs szabálya•Nem kell hozzá tanulóidő•Védelmező•Tanító•Határozott formája van

Page 12: Castaneda jelenség

– Tényleg repültem, don Juan?– Ezt mondtad, nem?– Igen, mondtam. De úgy értem, a testem valójában elrepült? Felszálltam, mint egy madár?– Mindig olyanokat kérdezel, amire nem lehet válaszolni. Repültél….Nincs értelme annak, amit kérdezel. A madarak madárként repülnek, az ember pedig, aki bevette az ördögmagot, ekképpen repül…– Ahogy a madarak? – Nem, hanem úgy repül, mint aki bevette az ördögmagot. – Akkor igazából nem szálltam el, csak a képzeletemben. Hol volt a testem?– A bokorban – mondta elvágólag, de rögtön utána nevetésben tört ki.– Az a bajod, hogy csak egyféleképpen értelmezed a dolgokat. Nem hiszed, hogy egy ember tud repülni, pedig egy brujo ezer kilométereket képes egy szemvillanás alatt megtenni…– Nézd, don Juan, másfelől közelítjük meg a dolgot. Tegyük fel, csak a vita kedvéért, hogy valamelyik diáktársam itt lett volna velem, amikor bevettem az ördögmagot. Ő látott volna engem repülni?– Jössz megint ezekkel, hogy mi lett volna, ha... Nem érdemes így beszélni…– Én ezt úgy értem, don Juan, hogy ha te és én látunk egy madarat repülni, akkor megegyezünk, hogy repül. De ha két barátom látott volna engem repülni tegnap éjjel, akkor egyetértettek volna abban, hogy repülök?– Talán igen. Te azért ismered el, hogy a madarak repülnek, mert látod őket. A repülés megszokott dolog a madaraknál. De más dolgokat nem ismersz el, hogy madarak teszik, mert soha nem láttad őket ezt vagy azt csinálni. Ha a barátaid ismernének embereket, akik repülnek az ördögmag segítségével, akkor egyetértettek volna abban, hogy láttak téged repülni.– Próbáljuk másként fogalmazni, don Juan. Ha például odakötöztem volna magam egy erős lánccal egy sziklához, akkor is repültem volna, ugye, mivel a testemnek semmi köze nem volt a repüléshez?Don Juan hitetlenkedve nézett ram.– Ha odakötözted volna magad egy sziklához, akkor attól tartok, úgy kellett volna repülnöd, hogy magaddal viszed a sziklát a lánccal együtt.

Repülés

Page 13: Castaneda jelenség

– Tényleg varjúvá váltam? Tehát, ha valaki megpillantott volna, úgy tűntem volna neki, mint egy közönséges varjú?

– Nem gondolkozhatsz ilyen módon, amikor a szövetségesekről es azok hatalmáról van szó. Az ilyen kérdéseknek nincs értelmük. Mégis, legegyszerűbb dolog a világon varjúvá válni. … Lehet szöcskévé, gyíkká, sőt hangyává is változni, de az meg kockázatosabb, mert könnyen a nagyobb állatok zsákmányává válnak.

Vitatkoztam, hogy amit ő mond, az azt jelenti, hogy az ember tényleg varjúvá, szöcskévé vagy bármivé változik. De ő ismetelte, hogy félreértem, amit mond.

– Hosszú időbe telik, amíg az ember megtanulja, hogyan legyen tényleg varjú. Te azzá változtál, de ugyanakkor nem szűntél meg embernek maradni. Itt valami más van.

– Meg tudod nekem mondani, mi az a valami más?

– Talán mostanra már magad is rájöttél. Ha nem féltél volna annyira, hogy megőrülsz, elveszted az eszedet vagy a testedet, akkor már megértetted volna ezt a csodálatos titkot. Talán várnod kell, amíg megszűnik a félelmed, hogy megértsed, mit mondok neked.

Varjúvá válás

úgy éreztem, mintha a gép belsejében lennek magam is, és vele együtt repülnék.

Page 14: Castaneda jelenség

Ekkorra érkezett el oda az ember, hogy nincs több félelme,elméjének nincs türelmetlen világossága, amikor minden hatalmat kézbentartja, de ugyanakkor ellenállhatatlan vágyat érez, hogy megpihenjen. Hateljesen átadja magát a pihenés es feledés vágyának, ha vigasztalást talál asaját kimerültségében, akkor elvesztette az utolsó menetet – ellenségegyenge, öreg teremtésként ledöfi. Visszavonulási vágya lerombolja azelért világosságot, hatalmat es tudást.

Viszont ha az ember lerázza a fáradtságot, es végigéli, amit a végzete parancsol, akkor nevezhetjük tudással rendelkező embernek, meg ha csak egy pillanatig is az – abban a pillanatban, amikor felveszi a harcot utolsó, legyőzhetetlen ellenségével.A világosságnak, hatalomnak es tudásnak ez a pillanata elégséges is számára.

A tudással rendelkező ember harcos

Page 15: Castaneda jelenség

Nem gondolkozhatsz ilyen módon, amikor a szövetségesekről es azok hatalmáról van szó. Az ilyen kérdéseknek nincs értelmük…

– Ezt mondtad, nem?

… csak egyféleképpen értelmezed a dolgokat…

Nem érdemes így beszélni…

Castaneda szövegkezelése

A „beszéd” = szövegkezelés hozza létre az alternatív valóságot - az alternatív valóság a szövegben van

ontológiai státusza érdektelen (Deleuze-Guttari)

Page 16: Castaneda jelenség

A történet

A tudással rendelkező ember (harcos) kialakulása

A nem szokványos valóság megismerése és felhasználása

Haladás, tanulás: •félelem•világosság•hatalom•öregkor

Fokozatok:•próba•jövőbe látás•repülés•mozgás

Történetek, párbeszédek

Utazás, gép

A diskurzus

A tanítvány, aki az olvasó tanítója

A tanító (jótevő)

Ki a szerző? •Az elbeszélő vagy a drog (drogalitás)?•Az elbeszélő vagy a szöveg?

A kétértelműség fenntartása(Todorov: fantasztikus elbeszélés)

Idő

Tér

Mozgás

Page 17: Castaneda jelenség

Henri Michaux meszkalin rajzai (kb. 1950-58)

mozgás,repülés

Page 18: Castaneda jelenség

Castaneda narratív újításai

Nincs vallomás, bűntudat, megbánás: kétértelműség

Tanítás

Az elbeszélő és az olvasó kapcsolata a tanításra épül

Drogalitások: ki a szerző?

A szöveg elsődleges státusza

A történet A diskurzus

Alternatív valóság

A tudással rendelkező ember kifejlődése

„Életprogram”

Tér – Idő - Mozgás

Megtestesült élmények

Page 19: Castaneda jelenség

Droghasználók metaforáiA metafora meghatározása

„Klasszikus” metaforaelmélet

- a szavak valamilyen tulajdonsága, vagyis kizárólagosan nyelvi jelenség. - művészi, esztétikai vagy retorikai célból alkalmazzuk- párhuzamba állított két dolog közötti hasonlóságon alapszik- tudatosan kigondoltak, és külön tehetségre van szükségünk ahhoz, hogy kitaláljuk és a

megfelelő módon alkalmazzuk őket- az irodalmi díszítésen kívül nincs igazán szükségünk a metaforákra.”

(Kövecses 2007: 7-8)

Kognitív metaforaelmélet

(1) elsősorban fogalmak, és nem szavak jellemző tulajdonsága; (2) a funkciója az, hogy segítse bizonyos fogalmak megértését, és nem csupán művészi vagy

esztétikai célokat szolgáljon; (3) gyakran nem hasonlóságon alapszik;(4) a köznapi emberek is a legkisebb erőfeszítés nélkül használják (anélkül, hogy ennek tudatában

lennének); (5) „nem egy fölösleges, bár kellemes nyelvi díszítőeszköz, hanem az emberi gondolkodásnak és

megértésnek elengedhetetlen kelléke.”(Kövecses 2007: 13–14.)

Kaló és Rácz, 2009

Page 20: Castaneda jelenség

Példa és fogalmak(Kövecses 2007)

„Ez az alapja az elméletednek?Erős érvekkel kell alátámasztani az elméletet.Eddig még csak az elmélet vázát építettük fel.”

- nyelvi metaforák → fogalmi metaforákat tükröznekFogalmi tartományok: a megértéshez felhasznált & a megértendő:

Fogalmi metafora: AZ ELMÉLETEK ÉPÜLETEK

Forrás-tartományPl.: épület

Cél-tartományPl.: elmélet

Leképezésekforrás: ÉPÜLET cél: ELMÉLETEK

az épület alapja az elmélet alapjaaz épület támasza az elmélet támaszaaz épület ereje az elmélet helyessége

az építés az elmélet megalkotásaaz épület összeomlása az elmélet összeomlása

Page 21: Castaneda jelenség

Adatgyűjtés és -elemzésSzerhasználat /Intravénás (heroin)Party drogokMarihuána

Kutatói elvárásokÁltalános attitűdök

(média, Internet)

DSM IV Előzetes fogalmi metaforák

Példák az interjúkból

Page 22: Castaneda jelenség

Az intravénás droghasználat fogalmi metaforái

• FOLYADÉKSZERŰSÉG, a heroin hatására határvesztésTudod, így teljesen elengedtem magam… nem éreztem annyira a testemet, ... Hát ezt

éreztem, hogy minden mozog. (2804)hanem inkább csak szinten tartom magam (1701)

• KINT – BENTÉs benyomta, aztán megszoktam tőle, hogy időnként így mindig így kicsit kifekszik a

cucctól…(1701)

• IDŐÉSZLELÉS MEGVÁLTOZÁSA– Differenciálatlan

Kitölti az ember napját (2804)– Szekvencialitás

Hát, olyan, hogy benyomom, és utána… én úgy szoktam, hogy nyomok egy kicsit, és utána visszaszívom, mert így flesseltetem magam direkt. (2804)

Kaló és Rácz, 2009

Page 23: Castaneda jelenség

A party drogok használatának fogalmi metaforái

• GÉPSZERŰSÉG, a drog elindítja és fenntartja a motorikus hatástAz LSD pedig pont azt csinálja, hogy töröl, radíroz, és akkor újra lehet írni ezeket az oldalakat.

Olyan oldalakat is leradíroz, amik nagyon korán vésődnek be. (A1)

• KINYITÁS, a drog hatására valami megnyílikAz LSD kapcsán, hogy olyan dogokat hozott ki belőlem, amiket egyszerűen nem

akartam, hogy kihozzon. (SA 2)

• FENT-LENTNem lehet egyszer csak. búvárt egyszercsak lenyomnák a tenger fenekére, akkor

biztos, hogy nem,.... A hegymászók is másznak föl (SA 1)– Felszabadulás– Aktivitás

• HORIZONTÁLIS MOZGÁSÍgy, tudod, ette szét a fejünket teljesen, és így tépelődtünk, hogy na, mit csináljunk,

mit csináljunk? (7DF)Kaló és Rácz, 2009

Page 24: Castaneda jelenség

A marihuána használatának fogalmi metaforái

• GÉPSZERŰSÉG a marihuána elindítja a gép működésétPörögnek a gondolataim (SA 2)

• NYITOTTSÁG a marihuána az eszköz, amely képes kinyitni a tárolót/konténert – VILÁGOSSÁG a marihuána az a fényszerű eszköz, amely megvilágít

Így meglátunk dolgokat, vagy úgy véljük, hogy megláttunk valamit, gondolunk valami érdekeset, és azt közöljük, és az nagyon mulatságos, vagy szórakoztató. (SA 1)

• CENTRIFUGÁLIS ÉS CENTRIPETÁLIS mozgás, a marihuána hatására megváltozó perspektíva

Szerintem azért jó, azért van erre szükség, mert így sokkal közelebb kerülök önmagamhoz, így hallom a gondolataimat, mielőtt gondolnám, tudok ezen gondolkozni, meg beszélgetni magammal, egyébként pedig sokkal kevésbé tudok elmélyedni önmagamban. (SA 2)– INTIMITÁS, a marihuána az eszköz amely összekapcsol vagy eltávolít

Kaló és Rácz, 2009

Page 25: Castaneda jelenség

A megtestesült (embodied) droghasználói élmény összetevői

PARTYDROGOKÉN

GépszerűségFent – LentKinyitásHorizontális mozgás

HELYSZÍN

A társaság visz magával, bemozdult a tömegBaráti társaság, tánc, mászkálgatás, táncolgatás, UV fények, ritmus, monotóniaÉjszakai járatok, természet, kilátókba jártak, ősi ösztönök

Drum and bassGoaBuli a tetőponton, bogyó a tetőponton

Készülődés a partira: délután, éjfélkörül, megérkezés, droghasználat ritmusa, afterparty idő- és drogbeosztása, távozás: reggel, délelőtt, délután

Társas „fertőzés”, narratív terjedés

Page 26: Castaneda jelenség

Partidroghasználók szövegkezelése

A metaforák szerepe

A forrástartomány ontológiai státusza imagináriussá válik

A céltartomány sztereotipizált

A közlés ismétlődése az online fórumokon igazolja az élményt

Az élmény eltűnése

(„az eltűnés esztétikája”)

A szerhasználat technikai részleteinek előtérbe kerülése(Latour: action-network-je)

Page 27: Castaneda jelenség

Disneyfikáció McDonaldizáció (Ritzer, 1993)

Fogyasztás – Vásárlás – Érzelmekminden referenciától megfosztott

„Disneyland azért van, hogy elleplezze: maga a ‘valódi’ ország, az egész ‘valódi’ Amerika a Disneyland. (Némiképp úgy, mint ahogy a börtönök azért vannak, hogy elleplezzék: a társadalom egésze a maga banális mindenütt jelenlétében nem más, mint nagy elzárás.)

Disneylandet képzeletbelinek mutatják be azért, hogy elhitessék, a maradék valódi, miközben egész Los Angeles és Amerika, ami körülveszi, nem valóságos többé, hanem hiperreális és szimuláló típusú.

Immár nem a valóság hamis ábrázolásáról van szó (ideológiáról), hanem annak elleplezéséről, hogy a valóságos többé nem valóságos: a valóság elvének megmentéséről.”

„valamit leleplez ---- a hiányt leplezi”(Baudrillard, 1994, A szimulákrum elsőbbsége)

1. Hatékonyság: időminimalizáció

2. Kiszámíthatóság: mennyiség ≈ minőség

3. Előrejelezhető, standardizálható (ismétlődés, rutin)

4. Kontroll: az emberi kontroll a gépivel van helyettesítve

5. A racionalitás irracionalitása (dehumanizált, az emberi okság tagadása)

Page 28: Castaneda jelenség

A hallucinogén szerek, „partidrogok” metaforáinak értelmezése

Disneyfikáció McDonaldizáció

a parti a valóság

a környező világ csak szimuláció(minden reménytelenségével, céltalanságával)

drogok használata: időminimalizáció, gyorsaság

kiszámíthatóság (partiról-partira ismétlődő élmények, mennyiség minőség)

ismétlődő térhasználat: partira eljutás – partihelyszín – after – hazajutásaz átmenet rítusának szimulációja

kontroll: a DJ és a zene kontrollja

dehumanizált: az „emberi”, szubjektív okok helyett a drogok, a „partiélmény”

virtuális valóság (Virilio), cybervalóság (McKenna): megsokszorozódott valóság

Gépszerűség

Fent – Lent

Kinyitás

Horizontális mozgás

Page 29: Castaneda jelenség

de Quincey londoni labirintusai – lelki útjai, átváltozásai, álmai

Castaneda nem egyeztetett valóságának térbeli elhelyezkedése: a szövegvilágban

partik: a többségi társadalomtól elzárt (kizárt) helyszíneken (bezárva)

a kizárások és bezár(ts)ágok váltakozása

Spacializáció

a nem egyeztetett valóság, a harcos „a” valóság, a környező konszenzuális valóság nem reális, az összes értelmetlenségével, céltalanságával, reménytelenségével

a mcdonaldizáció lehetőséget ad a nem egyeztetett valóság rutinszerű átéléseire, kockázatok nélkül;és a konszenzuális valóság távoltartására a partiidő alatt és után

Castaneda disneyfikációja és mcdonaldizációja

A tudás/hatalom és a felügyelet működése

Page 30: Castaneda jelenség

Mi történt a droghasználói élménnyel?

Speciális ontológiai státusza megszűnt: de Quincey: álmokká „szelídült”

Castaneda: a beszéd (szövegalkotás) módja a „szövegvalóságok” létezése

Partidroghasználók: a metaforák erős sztereotipizáltságra épülnek – a szövegkezelés (élmény-menedzsment) a narratív terjedés miatt egyes narratív szerkezetek átvételére szorítkozik

A forrástartományhoz való korlátozott hozzáférés kedvez a mcdonaldizációnak és a disneyfikációnak

E két tényezővel belép az „öngyakorlásra” (practices of the self – Foucault) épülő hatalom koncepciója

Page 31: Castaneda jelenség

A Castaneda-jelenség mcdonaldizációja és disneyfikációja

A nem egyeztetett valóságra és a tudással bíró emberre épülő életmódprogram

Kiszámítható, előrejelezhető, gyors, rutinszerű, dehumanizált (itt: nem a személytől függő) alkalmazása: életmódprogram

A nem egyeztetett valóság, mint Disneyland, eltakarja a körülötte levő „valóságot”, annak minden céltalanságával, reménytelenségével, szenvedésével:

• nem leleplez, hanem elleplez: életmódprogram

Az elleplezéssel és az „öngyakorlással” belép a hatalom kontrollja is

Page 32: Castaneda jelenség

Elérkeztünk valahova?

De Quincey: az ópiumos „álmok” értelmezése = alternatív valóság az álmokban

Castaneda: alternatív valóság a szövegben (hogyan beszélünk a tapasztalatainkról és a világról)

Partidroghasználók narratívái: a metafora és más szövegkezelési szabályok

A metaforák és a szövegkezelési szabályok sztereotipizálása, sablonná válása:

a szerhasználat és az élmény

mcdonaldizációja disneyfikációja(szabványosítás) élmény (figura) – háttér megfordítása

Castaneda mcdonaldizációja és disneyfikációja:Miért kellenek a transzcendens/spirituális élmények egy szekularizált társadalomban?

eltakarják, sőt, helyettesítik (Baudrillard) a reménytelen „valóságot” (?)

a transzcendens/spirituális projekt közönséges ezoterikus életmódprogrammá válik (?)

a hatalomgyakorlás új útjai (practices of the self – Foucault): az önmagunkkal kialakított viszony (önmagaságunk) „felügyelete” (?)

Page 33: Castaneda jelenség

Már csak a kérdések maradtak…!

[email protected]