of 37 /37
ELEKTRİK TOMOGRAFİ Beran Gürleme Kocaeli Üniversitesi Kasım-2009

Elektrik Tomografi

  • Upload
    beran

  • View
    195

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Elektrik Tomografi

Page 1: Elektrik Tomografi

ELEKTRİK TOMOGRAFİ

Beran Gürleme

Kocaeli Üniversitesi

Kasım-2009

Page 2: Elektrik Tomografi

Ohm Yasası

Ohm yasası:

V = R.I

Bir jeolojik kayaç malzemesinin

R özdirenci onun boyutlarına da

bağlıdır. L=Boyu; A yüzey alanı,

ρ = R.A/L

Burada ρ kayaç örneğinin

özdirenci (ohm-m) olur.

ampermetre

Page 3: Elektrik Tomografi

Nokta Akım Kaynağı ve Eşgerilim Çizgileri

Page 4: Elektrik Tomografi

Akım ve Gerilim Çizgileri

Page 5: Elektrik Tomografi

Görünür Özdirencin Ölçülmesi

Yere verilen akım ile

yeriçinde oluşan gerilim

başka bir çift elektrod ile

ölçülür.

Elektrodların geometrik

konumlarına bağlı olarak

özdirenç aşağıdaki bağıntı

ile hesaplanır

Görünür Özdirenç

Page 6: Elektrik Tomografi

Akım Nufüzü

Yeriçine akım penetrasyonu için elektrodlar arası uzaklık arttırılır

Esas olarak elektrod aralığı genişletildikçe Araştırma Derinliği de ARTAR

Page 7: Elektrik Tomografi

Elektrod Dizilimleri

Wenner:

Yaygın kullanılan ve uygulaması

basit bir dizilimdir. Elektrodlar

arası uzaklık eşittir. Orta

noktasına göre simetrik bir

dizilimdir.

Page 8: Elektrik Tomografi

Wenner-Schlumberger-Dipol Dipol Dizilimler

Page 9: Elektrik Tomografi

Ölçü Değerlerlerini Atama Noktası

Wenner :

Dizilimin orta noktası

Schlumberger :

Orta noktasına göre simetrik bir

dizilimdir. Dizilimin orta noktasına

ölçü değeri atanır.

Dipol-Dipol :

Akım ve gerilim dipollaeri ayrı ayrı

yer alır. Öçü değerinin atandığı

nokta Dipol çiftinin orta

noktasıdır.

ÖzellikleriWenner :

Ölçü noktaları arazide kolay

belirlenir. Akım penetrasyonu için

geniş açılım. Hızlı çalışır.

Schlumberger :

Arazide ölçü noktalarının

belirlenmesinde daha çok emek

gerekir. Sondaj için elverişli. Simetrik

dizilim

Dipol-Dipol :

Akım ve gerilim dipolleri ayrı

olduğundan arazide kolay

yayılma.Düşey haritalama için elverişli.

Akım penetrasyonu için zorluk (büyük

ve zor açılım gerektirir)

Page 10: Elektrik Tomografi

Araştırma Derinlikleri

Yere uygulanan akım her ne kadar kayaçların özdirencine bağlı

olarak yeriçine aksa bile araştırma derinliği için bazı ölçütler vardır

Page 11: Elektrik Tomografi

Düşey Elektrik Sonadaj (DES) Ölçü Tekniği

Aralık= 10 m Aralık=25 m

Aralık= 50 m Aralık= 75 m

Page 12: Elektrik Tomografi

Direnç Farkında Yer Tepkisi

Page 13: Elektrik Tomografi

İki Tabakalı Ortamda Sondaj Eğrisi

Page 14: Elektrik Tomografi

İki Tabakalı Ortamda Sondaj Eğrisi

Page 15: Elektrik Tomografi

Yatay Kaydırma Ölçü Tekniği

Belirlenen bir elektrod dizilimi

elektrod aralıkları aynı kalmak

suretiyle profil üzerinde kaydırılarak

ölçüler alınır.

Çoğunlukla yanal elektriksel

süreksizliklerin belirlenmesinde

kullamılan bir ölçü tekniğidir.

Page 16: Elektrik Tomografi

Elektrik Özdirenç Tomografisi

●Ölçü: Profilde kendiliğinden Sondaj

●Sonuçların sunumu: pseudo-section

●Model çalışması : Ölçü verilerinin ters çözümü

Page 17: Elektrik Tomografi

Otomatik ölçüm sistemi ve Pseudo-Section

Page 18: Elektrik Tomografi

Profil Ölçümünde İlerleme

Page 19: Elektrik Tomografi

Dizilimlerle Pseudo-Section Oluşumu ve Araştırma Derinliği

Page 20: Elektrik Tomografi

Ters Çözüm ve Model Görüntüsü

Ölçülen kesit (Roa)

Model ’den hesaplanan

sentetik kesit (Roa)

Final elektrik model (Ro)

Page 21: Elektrik Tomografi

Tek Bir Bloğun Sentetik Andıran Kesidi

Page 22: Elektrik Tomografi

İLETKEN YATAY BLOK YAPI-Dipol Dipol

Page 23: Elektrik Tomografi

İLETKEN YATAY BLOK YAPI-Schlumberger

Page 24: Elektrik Tomografi

İLETKEN YATAY BLOK YAPI-Wenner

Page 25: Elektrik Tomografi

DÜŞEY İLETKEN DAYK YAPI-Dipol Dipol

Page 26: Elektrik Tomografi

DÜŞEY İLETKEN DAYK YAPI-Schlumberger

Page 27: Elektrik Tomografi

İLETKEN ÇİFT BLOK-Dipol Dipol

Page 28: Elektrik Tomografi

DÜŞEY KONTAKT (FAY)-Wenner

Page 29: Elektrik Tomografi

ÖRNEK ÇALIŞMA

Page 30: Elektrik Tomografi

ÖRNEK ÇALIŞMA

Page 31: Elektrik Tomografi

ÖRNEK ÇALIŞMA

Page 32: Elektrik Tomografi

ÖRNEK ÇALIŞMA

Page 33: Elektrik Tomografi

Topoğrafya’ya Çakıştırılmış Andıran Kesit

Page 34: Elektrik Tomografi
Page 35: Elektrik Tomografi
Page 36: Elektrik Tomografi

Ohmmapper(Geometrics) CORIM (IRIS)

Page 37: Elektrik Tomografi

TEŞEKKÜRLER.