Veri Tabanı Sistemleri - Giriş

  • View
    2.313

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Veri yönetimi problemi, kayıt dosyalarında sorunlar, veriden bağımsızlık, veri tabanı yönetim sistemi mimarisi.

Text of Veri Tabanı Sistemleri - Giriş

  • 1. Veri slemeIVeri Taban Ynetim Sistemleri oKaynaklar Veri Taban Sistemleri Giri sH. Turgut Uyar g u u Sule Oudc 2002-2012 g u uH. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri

2. Veri sleme I Veri Taban Ynetim Sistemlerio KaynaklarLicense g u u c 2002-2012 T. Uyar, S. OudcYou are free:to Share to copy, distribute and transmit the workto Remix to adapt the workUnder the following conditions:Attribution You must attribute the work in the manner specied by the author or licensor (but not in anyway that suggests that they endorse you or your use of the work).Noncommercial You may not use this work for commercial purposes.Share Alike If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work onlyunder the same or similar license to this one.Legal code (the full license):http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ g u u H. Turgut Uyar, Sule OudcVeri Taban Sistemleri 3. Veri slemeIVeri Taban Ynetim Sistemleri oKaynaklarKonular1 Veri sleme IGirisKayt Dosyalar2 Veri Taban Ynetim SistemlerioGirisIstemci - SunucuSQL g u uH. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 4. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Kayt DosyalarKaynaklarKonular1 Veri sleme IGirisKayt Dosyalar2 Veri Taban Ynetim SistemlerioGirisIstemci - SunucuSQL g u uH. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 5. Veri sleme IGiris Veri Taban Ynetim SistemlerioKayt Dosyalar KaynaklarVeri sleme Ibyk miktarda verinin etkin biimde tutulmas ve ilenmesi u u c stemel ilemler: syeni veri eklemeolan verilerde deiiklik gsveri silmesorgulama: planl - planszCRUD: create - read - update - delete g u u H. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 6. Veri sleme IGiris Veri Taban Ynetim SistemlerioKayt Dosyalar KaynaklarVeri sleme Ibyk miktarda verinin etkin biimde tutulmas ve ilenmesi u u c stemel ilemler: syeni veri eklemeolan verilerde deiiklik gsveri silmesorgulama: planl - planszCRUD: create - read - update - delete g u u H. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 7. Veri sleme IGiris Veri Taban Ynetim SistemlerioKayt Dosyalar KaynaklarVeri Trleriukalc veriler:tutulacak bilginin doas gerei bulunmas zorunlu olan veriler gggeici verilerc c s k verileri: kalc verilerden tretilebilen verileru (sorgu sonular, raporlar v.b.) c giri verileri: sisteme yeni giren, henz ilenmemi veriler su s s kalc verilere eklenebilir kalc verilerde deiikliklere yol aabilir gs c hi kullanlmayabilir c g u uH. Turgut Uyar, Sule OudcVeri Taban Sistemleri 8. Veri sleme IGiris Veri Taban Ynetim SistemlerioKayt Dosyalar KaynaklarVeri Trleriukalc veriler:tutulacak bilginin doas gerei bulunmas zorunlu olan veriler gggeici verilerc c s k verileri: kalc verilerden tretilebilen verileru (sorgu sonular, raporlar v.b.) c giri verileri: sisteme yeni giren, henz ilenmemi veriler su s s kalc verilere eklenebilir kalc verilerde deiikliklere yol aabilir gs c hi kullanlmayabilir c g u uH. Turgut Uyar, Sule OudcVeri Taban Sistemleri 9. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Kayt DosyalarKaynaklarRoller son kullanclar: veri uzerinde ilem yapanlar steknik konularda bilgileri olmad varsaylr g uygulama programclar: son kullanclarn kullandklar programlar yazanlar g u uH. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 10. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Kayt DosyalarKaynaklarRoller son kullanclar: veri uzerinde ilem yapanlar steknik konularda bilgileri olmad varsaylr g uygulama programclar: son kullanclarn kullandklar programlar yazanlar g u uH. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 11. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Kayt DosyalarKaynaklar gUygulama OrneiOrnek (renci verileri) ogOrenci sleri:gIortak veriler:ogrencinin ad, numaras, ogrencinin ad, numaras,blm, ald dersler, ou u g blm v.b. ou ustajlar v.b.Kitaplk: uygulamaya zel veriler:oogrencinin ad, numaras, ogrencinin ald dersler,gblm, ald kitaplar v.b. ou u g stajlar, kitaplar v.b. g u uH. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 12. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Kayt DosyalarKaynaklar gUygulama OrneiOrnek (renci verileri) ogOrenci sleri:gIortak veriler:ogrencinin ad, numaras, ogrencinin ad, numaras,blm, ald dersler, ou u g blm v.b. ou ustajlar v.b.Kitaplk: uygulamaya zel veriler:oogrencinin ad, numaras, ogrencinin ald dersler,gblm, ald kitaplar v.b. ou u g stajlar, kitaplar v.b. g u uH. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 13. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Kayt DosyalarKaynaklarKonular1 Veri sleme IGirisKayt Dosyalar2 Veri Taban Ynetim SistemlerioGirisIstemci - SunucuSQL g u uH. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 14. Veri sleme I Giri s Veri Taban Ynetim Sistemlerio Kayt Dosyalar KaynaklarKayt Dosyalarher uygulamann kendi verileri varher uygulama verilerinikendi ynettii dosyalarda tutuyor o g g u u H. Turgut Uyar, Sule OudcVeri Taban Sistemleri 15. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Kayt DosyalarKaynaklarTekrarllk ayn veri birden fazla yerde tutuluyordisk alan israfOrnek renci ad, numaras ve blm Orenci slerinde ayr, og o u u g I Kitaplkta ayr tutuluyor g u u H. Turgut Uyar, Sule OudcVeri Taban Sistemleri 16. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Kayt DosyalarKaynaklarTekrarllk ayn veri birden fazla yerde tutuluyordisk alan israfOrnek renci ad, numaras ve blm Orenci slerinde ayr, og o u u g I Kitaplkta ayr tutuluyor g u u H. Turgut Uyar, Sule OudcVeri Taban Sistemleri 17. Veri sleme IGiris Veri Taban Ynetim SistemlerioKayt Dosyalar KaynaklarTutarszlkbirden fazla yerde tutulan veriler farkllk gsterebiliroOrnekayn rencinin ad Orenci slerinde Victoria Adams ogg I ,Kitaplkta Victoria Beckham grnebilirou g u u H. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 18. Veri sleme IGiris Veri Taban Ynetim SistemlerioKayt Dosyalar KaynaklarTutarszlkbirden fazla yerde tutulan veriler farkllk gsterebiliroOrnekayn rencinin ad Orenci slerinde Victoria Adams ogg I ,Kitaplkta Victoria Beckham grnebilirou g u u H. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 19. Veri sleme IGiris Veri Taban Ynetim SistemlerioKayt Dosyalar KaynaklarBtnlk Bozulmas uu ubilginin doruluunu salamak zordur gggOrnekKontrol ve Bilgisayar Mhendislii blm kapatlrug ou uama rencilerinin blm verisi eskisi gibi kalrog ou g u u H. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 20. Veri sleme IGiris Veri Taban Ynetim SistemlerioKayt Dosyalar KaynaklarBtnlk Bozulmas uu ubilginin doruluunu salamak zordur gggOrnekKontrol ve Bilgisayar Mhendislii blm kapatlrug ou uama rencilerinin blm verisi eskisi gibi kalrog ou g u u H. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 21. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Kayt DosyalarKaynaklarYeni Uygulamalarda Zorluklarher yeni uygulama iin benzer ilerin yeniden yaplmas gerekir c sOrnekBurs sleri iin de uygulama yazlacak Ic g u u H. Turgut Uyar, Sule OudcVeri Taban Sistemleri 22. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Kayt DosyalarKaynaklarYeni Uygulamalarda Zorluklarher yeni uygulama iin benzer ilerin yeniden yaplmas gerekir c sOrnekBurs sleri iin de uygulama yazlacak Ic g u u H. Turgut Uyar, Sule OudcVeri Taban Sistemleri 23. Veri sleme IGiris Veri Taban Ynetim SistemlerioKayt Dosyalar KaynaklarPolitika Boluklar skurum uygulamalarnda standart eksikliigyaklam, yntem, programlama dili farkllklar s ouygulamalar arasnda veri alverii s sher birim yalnzca kendi gereksinimlerine gre karar verir o g u u H. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 24. Veri sleme IGiris Veri Taban Ynetim SistemlerioKayt Dosyalar KaynaklarPolitika Boluklar skurum uygulamalarnda standart eksikliigyaklam, yntem, programlama dili farkllklar s ouygulamalar arasnda veri alverii s sher birim yalnzca kendi gereksinimlerine gre karar verir o g u u H. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 25. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Kayt DosyalarKaynaklarGvenlik u ayrntl gvenlik izinleri tanmlamak zoru gvenlik yalnzca iletim sistemine balu sg g u uH. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 26. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Kayt DosyalarKaynaklarVeriye Bamllk gTanmveriye bamllk: guygulama kodunun veri dzeni ve eriim yntemine baml olmas u soguygulamada deiiklik yapmak ok zor gsc g u u H. Turgut Uyar, Sule OudcVeri Taban Sistemleri 27. Veri sleme IGiris Veri Taban Ynetim SistemlerioKayt Dosyalar KaynaklarVeriye Bamllk gOrnekorenci numaras Orenci slerinde katar, Kitaplkta sayg gIOrenci sleri kaytlarnda renci numaras iingIogcB-aac dizin tutuluyor garama yaplrken B-aac algoritmalar kullanlyorg g u u H. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 28. Veri sleme IGiris Veri Taban Ynetim SistemlerioKayt Dosyalar KaynaklarVeriye Bamllk gOrnekorenci numaras Orenci slerinde katar, Kitaplkta sayg gIOrenci sleri kaytlarnda renci numaras iingIogcB-aac dizin tutuluyor garama yaplrken B-aac algoritmalar kullanlyorg g u u H. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 29. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Istemci - SunucuKaynaklarSQLKonular1 Veri sleme IGirisKayt Dosyalar2 Veri Taban Ynetim SistemlerioGirisIstemci - SunucuSQL g u uH. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 30. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Istemci - SunucuKaynaklarSQLVeri Taban Ynetim Sistemleri o veriler ortak bir sistemde tutuluyor uygulamalar verilere ortak bir arayz uzerinden eriiyor u s g u uH. Turgut Uyar, Sule Oudc Veri Taban Sistemleri 31. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Istemci - SunucuKaynaklarSQLANSI/SPARC Mimarisi g u u H. Turgut Uyar, Sule OudcVeri Taban Sistemleri 32. Veri slemeI Giri sVeri Taban Ynetim Sistemleri o Istemci - SunucuKaynaklarSQLD Dzeys u son kullanc asndan d dzey:cs u verinin kendine gereken altkmesi u kulland uygulama programnn arayz g u u uygulama programcs asndan d dzey: cs u kulland programlama dilig bu dile veri taban ilemleri iin yaplan ekler:s c veri altdili g u uH. Turgut Uyar, Sule Oudc