PC kurzy pro seniory: Práce s ikonami na ploše

  • View
    1.470

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of PC kurzy pro seniory: Práce s ikonami na ploše

Prezentace aplikace PowerPoint

plochavytvoen novho objektupemisovn objektodstraovn objektukoprovn objektuprce s ikonami na ploe

pracovn plochaikony symbol, kter oznauje program, soubor, sloku.systmov ikony zobrazuj programy, kter nelze odstranit

hlavn panelsystmov oblast

Soubor je poloka obsahujc informace napklad text, obrzky nebo hudbu.Ikony na ploe znzoruj rzn soubory.

Kad soubor je oznaen nzvem a pponou, kter uruje o jak typ souboru se jedn.Pklady typ soubor a jejich ppony.

Sloka je kontejner na soubory. Mohu do n vkldat libovoln poet soubor. Vkldm/pesouvm vdy soubory do sloky, NE naopak.Soubory a sloky jsou dle ve vkladu nazvny objekty.

vytvoen novho objektu na ploePokud chci vytvoit na ploe nov objekt nap. textov dokument, umon mi to nabdkov menu.Nabdkov menu spustm kliknutm na prav tlatko myi kdekoliv na przdnm mst na ploe.Pokraovn postupu

nabdkov menu kliknu na prav tlatko myi kamkoliv do przdnho msta na ploe.Zobraz se 1. nabdka, zde najedu na dek Nov. My najedu ve smru ipky v dku a oteve se 2. nabdka soubor, kter mohu vytvoit. Zde zvolm textov dokument. 1xkliknu levm tlatkem myi. 2. nabdka1. nabdka

na ploe vznikla nov ikona soubor Nov textov dokument

Nov vznikl ikona m mode vyznaen nzev, to znamen, e jej mohu klvesnic pepsat.

Jakkoliv objekt na ploe nebo ve sloce lze pejmenovat. Vdy plat, e na dan objekt kliknu pravm tlatkem myi objev se nabdkov menu a zde zvolm Pejmenovat.

pemisovn objektuPokud chci jakkoliv objekt na ploe nebo ve sloce pemstit, kliknu a drm lev tlatko myi stlaen a zrove pohybuji my poadovanm smrem. V tomto ppad smrem do sloky ko. Jakmile se objev objekt nad koem, uvolnm stisk levho tlatka a objekt se pemst do koe.

pemisovn vce objektPokud chci pemstit vce objekt, musm je nejprve oznait a pak pemstit.1. zpsob - kliknu kamkoliv do przdnho msta plochy levm tlatkem myi, drm stisk a thnu poadovanm smrem. Takto se mi zobraz modr pole, kter ozna jakkoliv objekt, kterho se dotkne. Stisk tlatka uvolnm tehdy, kdy mm oznaen potebn objekty (oznaen zna modr pole kolem objektu a zatrhvtko v pravm hornm rohu)Do tohoto przdnho msta kliknu a thnu poadovanm smrem modr pole.Pokraovn postupu

pemisovn vce objekt2. zpsob - kliknu na jakkoliv objekt na ploe levm tlatkem myi kolem objektu se objev modr pole a zakrtvtko. Stisknu klvesu CTRL a kliknu ihned na dal objekt (pozor-nesmm kliknout do przdnho msta, protoe se ztrat oznaen prvnho objektu).Pokraovn postupu

Postup pemstn vce objekt je stejn jako u jednoho objektu:Tj.kliknu a drm lev tlatko myi stlaen a zrove pohybuji my poadovanm smrem. V tomto ppad smrem do sloky kancel.Jakmile se objev objekty nad slokou, uvolnm stisk levho tlatka a objekty se pemst do koe.

odstraovn objektuJakkoliv oznaen objekt/y na ploe nebo ve sloce mohu odstranit tmito zpsoby :Kliknutm na pslun objekt a stisknutm klvesy DELETEPetaenm objektu do sloky KoKliknutm na objekt pravm tlatkem myi a vyvolnm nabdkovho menu zde Odstranit.Pozn. Objekt mohu odstranit pouze tehdy, kdy nen oteven.

koprovn objektuVytvoen duplicity objektu pouiji funkci Koprovat a Vloit. Koprovat a vloit lze provst tmito zpsoby:Kliknutm na pslun objekt levm tlatkem myi na ploe nebo ve sloce a stisknutm klvesy CTRL+C tmto se objekt umst do tzv. schrnky a ek na ,,vyvoln. Kopii vlom tak, e kliknu do przdnho msta na ploe nebo ve sloce a stisknu CTRL+V.Kliknutm na pslun objekt pravm tlatkem myi vyvoln nabdkovho menu zde zvolm Koprovat (objekt se ulo do schrnky). Nsledn kopii ze schrnky vyvolm kliknutm pravho tlatka myi do przdnho msta (na ploe nebo ve sloce) vyvoln nabdkovho menu zde zvolm Vloit.

Prce s ikonami na ploeIkony na ploe lze zobrazit v rzn velikosti a adit podle uritch monost. Prci s ikonami umon nabdkov menu vyvolan kliknutm pravho tlatka do volnho msta na ploe.