Onderwijs & ICT - ICT & Onderwijs

  • Published on
    09-Dec-2014

  • View
    1.397

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jan Snijders en Eky Fioole presenteerden op 14 april 2011 voor ICT- en informatiemanagers van Inholland. Het verhaal geeft een goed beeld van 6 jaar consistent werken aan de realisatie van een visie op ICT bij Avans Hogeschool.

Transcript

<ul><li> 1. Jan Snijders Eky Fioole Onderwijs &amp; ICTICT &amp; Onderwijs</li></ul> <p> 2. MJB 2007 2010 Wederkering investeren Groei Operational excellence Visie opeLearning Visie op lerenen onderwijs </p> <ul><li>The goal is an organisation that is constantly making its future rather than defending its past </li></ul> <ul><li><ul><li>- Hamel &amp; Valiksngas </li></ul></li></ul> <p> 3. Visie op Leren en Onderwijs </p> <ul><li>Aanpak &amp; actoren:</li></ul> <ul><li><ul><li>betrekken, verbinden, cocreatie, RvB, academiedirecties, stafmedewerkers, docenten, studenten, werkveld.</li></ul></li></ul> <ul><li>Visie op:</li></ul> <ul><li>student, docent, werkveld, leren, leeromgeving, kennis, curriculum, didactiek, toetsen </li></ul> <ul><li>Verbeelding:</li></ul> <ul><li>http://lic.avans.nl/index.php/nl/publicaties/onderwijsvisie </li></ul> <p>studenten docenten werkveld 4. eLearning visie </p> <ul><li>Parallel aan de ontwikkeling van de onderwijsvisie </li></ul> <ul><li>Vaststelling visie leidde tot discussie over toekomstbeelden </li></ul> <ul><li>Presentatie voor RvB vanuit de diverse diensteenheden</li></ul> <p> 5. De student gebruikt geavanceerde digitale media,werkt veel en intensief samen in (virtuele) netwerken,is continu connected, communicerend en informerend,ontwikkelt beroepscompetenties en leervaardighedenin zijn eigen leer-, leef- &amp; werkwereld (OOK buiten Avans).Op dit alles wordt de student niet of nauwelijks aangesproken tijdens de opleiding. De studenten van straks zijn niet de studenten waarvoor het huidige onderwijs ontworpen is!Statement Power down Willen wij dit? Nee!!! 6. </p> <ul><li>ICT als enabler en facilitator: </li></ul> <ul><li>Voor de studenten is er geen wezenlijk onderscheid tussen de beschikbare faciliteiten en het mogelijke gebruik daarvan binnen en buiten Avans </li></ul> <ul><li> eLearning is gewoon leren, maar wel in een permanent aanwezige digitale context maar, Avans is zijn gn LOI </li></ul> <ul><li>De schaarse inhoudelijke expertise wordt effectief en efficint (digitaal gefaciliteerd) ingezet</li></ul> <p>Ambitie eLearning voor 2010 7. </p> <ul><li>Aansluiten en samenwerken </li></ul> <ul><li>door innovatie, experimenten en opschaling toe te passen </li></ul> <ul><li>door tempoverschillen toe te staan </li></ul> <ul><li>door studenten actief te betrekken in de ontwikkelingen </li></ul> <ul><li>door studenten docenten te laten besmetten (dwingen?) </li></ul> <ul><li>door medewerkers veilige ervaringsruimten te bieden </li></ul> <ul><li>door de medewerkers hetzelfde te geven (bijv. ePortfolio) </li></ul> <ul><li>door actief te werken aan eCompetency (studenten n </li></ul> <ul><li>medewerkers) </li></ul> <ul><li>door bij de ontwikkelingen werkvormen te gebruiken </li></ul> <ul><li>waarbij de deelnemers op voor hen nieuwe manieren moeten </li></ul> <ul><li>samenwerken en communiceren </li></ul> <ul><li>door veel te blijven leren van anderen (intern en extern) </li></ul> <ul><li>door de studenten en docenten te vertrouwen </li></ul> <ul><li>door via in-/externe joint ventures aan ontwikkelingen te </li></ul> <ul><li>werken</li></ul> <ul><li>door samen met de DIF actief te werken aan een (ver)nieuw(d)e </li></ul> <ul><li>eLearning-infrastructuur met hoge bedrijfszekerheid </li></ul> <p>Hoe maken we de ambitie waar ? 8. Dilemma Beeld presentatie DIF LIC Overeenkomstig ! ? LIC Open Faciliteren DIF Gesloten Beheersen Opdracht:Schets gezamenlijk beeldICT infrastructuur 2010 Up to date &amp; Beter en breder benut! 9. Geboorte SIV &amp; Denktank SIV: Stuurgroep ICT-Vernieuwing Denktank 10. PvA rode draad: werkwijze 11. Werkwijze: ontwikkelen perspectief Stap 1/6: ontwikkelen referentiescenarios 2020 INDIVIDUEEL SAMEN VOLGEND ONDERNEMEND 12. Werkwijze: ontwikkelen perspectief Stap 2/6: ontwikkelen deelperspectief student/medewerker 13. Werkwijze: ontwikkelen perspectief Stap 3/6: ontwikkelen perspectief omgeving 2010 14. Werkwijze: ontwikkelen perspectief Stap 4/6: ontwikkelen perspectief Avans in 2010 Avans business plannen Avans Visies Avans MJB 2007-2010 Avans onderwijsvisie Scenarios 2020 Externe documenten Brainstormdagen 15. Werkwijze: ontwikkelen perspectief Stap 5/6: Analyseren drijvende krachten en aanvullen perspectief 16. Werkwijze: ontwikkelen perspectief Stap 6/6: klankborden resultaat 17. Perspectief Avans in 2010 Drijvende krachten Opbouw perspectief 18. Verdere resultaten: </p> <ul><li>Te realiseren ICT projecten </li></ul> <ul><li>Herinrichten interne organisatie DIF (ontwikkelorganisatie is toegevoegd) </li></ul> <ul><li>ICT Beleidsuitgangspunten geformuleerd</li></ul> <ul><li>Realisatie Architectuurraad </li></ul> <ul><li>Beoordelingsformat ICT projecten</li></ul> <p> 19. </p> <ul><li>Avans University level: </li></ul> <ul><li>Initiative: LIC takes the lead </li></ul> <ul><li>Result: An accepted view on eLearning,</li></ul> <ul><li>resulting in an accepted eLearning actionprogramme </li></ul> <ul><li>(innovative projects &amp; large scale use through CoPs) </li></ul> <ul><li>Key successfactor :collaboration </li></ul> <ul><li>School level: </li></ul> <ul><li>Initiative: School takes the lead (LIC facilitates) </li></ul> <ul><li>Result: Upgrading of the general level of eLearning as an integral part</li></ul> <ul><li>of their educational development. (Learn to UseUse to Learn) </li></ul> <ul><li>Key successfactor :connecting </li></ul> <ul><li>Individual level: </li></ul> <ul><li>Initiative: Faculty / students take the lead (LIC provokes &amp; facilitates) </li></ul> <ul><li>Result: Grassroot-projects, pilots, roadshows, problemsolving sessions </li></ul> <ul><li>Virtual showrooms, eLearning CoP. </li></ul> <ul><li>Key successfactor :communication &amp; collaboration </li></ul> <p>Intussen .. Realisatie visie eLearning 20. Xplora 21. Van mediatheek naar Leercentrum Xplora </p> <ul><li>Xplora voorziet in sociale ontmoetingsplaatsen, studentvoorzieningen en studiefaciliteiten, informatiebronnen, toegang tot ict-voorzieningen en verschillende werkplekken, van comfortabele opstellingen voor groepswerk tot board rooms voor presentaties, etcetera. </li></ul> <p>Xplora is het sociale en academische hart van de hogeschool 22. Xplora a success? The studentsimmediatelytook possession of it! 23. Realisatie Leeromgeving Xplora voor Techniek 24. Ruimte voor Techniek: Kenmerken leeromgeving </p> <ul><li><ul><li><ul><li>Authenticiteit </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Flexibiliteit </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Nabijheid </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>The-place-to-be </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Partnerschap </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 25. Vlekkenplan 26. Terug naar de SIV &amp; Denktank </p> <ul><li>Herijken realisatieprogramma blijkt noodzakelijk </li></ul> <ul><li>Komen tot andere aanpak hanteren ICT projecten en afstemming tussen diensteenheden onderling en met onderwijs</li></ul> <ul><li> ICT projectenkalenders &amp; afstemmingsoverleg </li></ul> <ul><li>Introductie placematgesprekken op basis van omgevingscaninput businessplannen </li></ul> <ul><li>Richtingsdocumenten als referentiekaders voor ontwikkeling </li></ul> <ul><li><ul><li>De themas: Integratie; Publiek; Open Source; Mobiliteit; Individualisering.</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Daarbinnen is gesproken over de lange en korte termijn ontwikkeling m.b.t.: Het Portaal; het DMS, de eLO en interne communicatievoorzieningen. </li></ul></li></ul> <ul><li>Voorstel voor in samenhang uitvoeren 7 visietrajecten </li></ul> <p> 27. Vervolg ..</p> <ul><li>Slechts 3 visietrajecten op dat moment uitgevoerd </li></ul> <ul><li>Het Portaal (iAvans) </li></ul> <ul><li>Mobiliteit </li></ul> <ul><li>Avans eLo 2014</li></ul> <ul><li>https://bb.avans.nl/bbcswebdav/orgs/LIC-0607D-LIC2-com/Visie%20ELO%202014/index.html </li></ul> <p> 28. Weer de academies in Masterplan VirtualiserenTechniek Academies </p> <ul><li>Stimuleren en faciliteren experimenten</li></ul> <ul><li>Sleutelactiviteit</li></ul> <ul><li>Professionaliseren docenten: </li></ul> <ul><li>Basis, gevorderd, expert </li></ul> <p> 29. We blijven in de academie Realisatie Avans eLO 2014 beter en breder benut Sleutelwoord: Professionaliseren gebruikers (specifiek voor opschaling) Herijkte onderwijsvisie: Focus op 21st century skills Sleutelwoord implementatie: Professionaliseren gebruikers MasterplanProfessionaliseren Onderwijs &amp; ICTICT &amp; Onderwijs 30. En verder 31. En verder </p>

Recommended

View more >