10
SEJARAH SPM - TARGET 2016 - NOTA KBAT - "Backpack to Pocket " T4 (Bab 1) TAMADUN HWANG HO Bagaimanakah penggunaan teknologi pertanian kini dapat meningkatkan hasil pertanian negara? 1. Penggunaan teknologi terkini seper jentera penuai 2. dapat menjimatkan masa dan penggunaan buruh yang terhad. 3. membolehkan tanaman padi secara ladang dilakukan, 4. boleh mengeluarkan hasil secara skala besar, 5. menjimatkan kos pengeluaran dan sekaligus mengurangkan kadar import beras Mengapakah kerajaan masih memberi tumpuan kepada bidang pertanian? Kerajaan masih memberi tumpuan kepada bidang pertanian kerana sektor pertanian dapat mewujudkan peluang pekerjaan dan menambah pendapatan penduduk luar bandar Pada hari ini pertanian dijalankan secara komersial / ramai petani mempunyai kebun buah-buahan yang luas Seperti kebun mangga harum manis di Perlis Hasil pertanian yang berkualiti akan dieksport ke luar negara. Hal ini secara tidak langsung menambah pendapatan negara sekali gus memperkenalkan Malaysia di mata dunia. T4 (Bab 1) TAMADUN HWANG HO Pertanian ialah suatu perniagaan” Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut. Pertanian ialah suatu perniagaan’. Dengan melakukan aktiviti berasaskan pertanian seseorang mampu menjana pendapatan yang lebih besar bukan sekadar untuk keperluan diri sahaja.Persepsi rakyat terhadap sektor pertanian perlu diubah Contohnya pertanian perlu diceburi oleh segenap lapisan umur bukan hanya petani yang sudah lanjut usia.Pengeluaran hasil pertanian pekebun yang melebihi keperluan diri dan keluarga boleh dipasarkan dan memberi keuntungan kepada pengusahanya Andainya anda seorang pemimpin masyarakat tamadun Hwang Ho, nyatakan alasan mengapa kawasan di atas dijadikan sebagai petempatan kekal? Sebab: Mendapat sumber air Huraian: Untuk kegunaan harian/ ekonomi Contoh: minuman/ mandi/memasak /tanaman/ ternakan Sebab: Tanah yang subur Huraian: Sesuai untuk aktiviti pertanian Contoh: padi/ sayuran Sebab: Laluan jalan perhubungan dan pengangkutan Huraian: Memudahkan urusan harian dan ekonomi Contoh: Aktiviti perdagangan T4 (Bab 1) TAMADUN HWANG HO Adakah sektor pertanian merupakan penjana utama ekonomi negara kita ? Berikan pendapat dan hujah anda. Pendirian Ya Sebab: Mewujudkan peluang pekerjaan Huraian: Dapat meningkatkan pendapatan penduduk diluar bandar Contoh: Pekerja ladang/Petani Sebab: Membangun kawasan luar bandar dengan pembinaan ladang Huraian 1: Mewujudkan pertanian dagangan Huraian 2 Perkembangan infrastruktur di kawasan luar bandar Contoh: Jalan raya/jalan keretapi Sebab: Sumber bekalan makanan Huraian: Mengurangkan pergantungan terhadap Import Huraian 2: Membantu petani miskin Pendirian Tidak Sebab: Keluaran pertanian yang tidak produktif Huraian: Ancaman penyakit/perubahan cuaca yang ekstrem Contoh: Kemarau/ banjir Sebab: Keluasan tanah yang terhad Huraian: Terpaksa beralih kepada sektor lain Contoh: Perindustrian . T4 (Bab 1) TAMADUN HWANG HO Apakah cabaran untuk memajukan pertanian di Malaysia?Beri penjelasan anda 1. Bencana alam/banjir/kemarau 2. Harga yang tidak menentu 3. Hasil pertanian mudah rosak 4. Modal yang sangat besar 5. Saingan dari negara maju 6. Rakyat tidak berminat dalam pertanian Jelaskan langkah yang perlu diambil untuk menggalakkan generasi muda terlibat dalam sektor pertanian di negara kita. 1. Mewujudkan pusat latihan pertanian bagi melatih generasi muda 2. Bantuan modal daripada kerajaan 3. Kempen menyedarkan generasi muda kepentingan pertanian 4. Melibat generasi muda dalam penyelidikan bidang pertanian 5. Menggunakan teknologi moden 6. Memberi peluang generasi muda mengusahakan tanah terbiar Kebijaksanaan masyarakat memanfaatkan sumber alam menjadi faktor kejayaan Tamadun Hwang Ho.Buktikan. 1. Memanfaatkan tanah yang subur 2. Kedudukannya dilembah Sungai Hwang Ho 3. Untuk pelbagaikan aktiviti pertanian T4 (Bab 1) TAMADUN HWANG HO Jelaskan sifat yang dimiliki oleh penduduk tamadun Hwang Ho dalam usaha mereka membina tamadun yang hebat Analitikal 1. berani mengambil risiko 2. menjalankan penyelidikan dan pembangunan 3. mencipta alat pertanian daripada besi 4. meningkatkan pengeluaran hasil pertanian 5. meluaskan empayar 6. berdaya saing 7. berfikiran kreatif dan inovatif 8. menghormati pemerintah Holistik mencipta alat- alat pertanian daripada besi dengan ini dapat memudahkan lagi urusan untuk membuat batas contohnya untuk menanam bijirin. oleh itu hasil yang diperolehi akan lebih banyak kerana alat yang digunakan lebih tahan lasak dan memudahkan tugasan harian.Natijahnya alat ini lebih tahan lama dan dapat menjimatkan kos. Bagaimanakah rakyat Malaysia boleh mencontohi kejajayaan masyarakat Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian ? 1. Memanfaatkan tanah terbiar 2. Mengingkatkan penyelidikan berkaitan sektor pertanian 3. Mengusahakan bidang berkaitan pertanian T4 (Bab 1) TAMADUN HWANG HO Pemimpin berkarisma membawa kepada keutuhan sesebuah sistem pemerintahan.Berikan penjelasan anda 1. Pemimpin berwibawa menjalankan sistem pemerintahan yang sistematik 2. Mempunyai sistem perundangan yang mantap 3. Mempunyai sistem pertahanan yang kukuh 4. Mempunyai pelan pembangunan yang Seimbang 5. Pemimpin berwibawa memastikan 6. perkembangan ekonomi berterusan 7. Memajukan sektor pertanian / perdagangan/ perindustrian/ pelancongan 8. Meningkatkan kualiti sistem pendidikan/ 9. prasarana rakyat/ keselamatan penduduk Apakah yamg dapat diteladani daripada Tamadun Hwang Ho demi membina Negara Malaysia yang gemilang 1. Kecekalan para pemimpin dan masyarakat mengawal aliran sungai 2. Kegigihan masyarakat mengatasi masalah alam sekitar 3. Tabah menghadapi cabaran hidup 4. Tidak putus asa dalam mengatasi masalah 5. Bersikap cekal 6. Bertindak secara inovatif 7. Berusaha gigih memajukan ekonomi negara T4 (Bab 1) TAMADUN HWANG HO Andaikan anda seorang pemimpin negara, Apakah usaha yang dapat anda lakukan untuk Meningkatkan hasil pertanian Negara kita ? 1. Membina sistem pengairan yang baik di kawasan pertanian 2. Memajukan tanah-tanah terbiar untuk tujuan pertanian 3. Memperkenalkan bijih benih yang berkualiti 4. Menggalakkan teknologi /peralatan pertanian yang moden 5. Penggunaan baja yang bersesuaian 6. Mengalakkan pasaran pertanian secara meluas 7. Memberi bantuan modal/subsidi kepada petani Daripada kerajaan 8. Menggunakan teknik penanaman yang betul 9. Mendapatkan khidmat nasihat daripada agensi/pakarpertanian 10. Menjadikan produk pertanian barangan komersial 11. Menubuhkan institusi penyelidikan dan Pembangunan Kegemilangan sesebuah tamadun berlaku dalam sejarah.Pada pendapat anda mengapakah Keadaan tersebut berlaku ? Sebab: Kebijaksanaan pemimpin Huraian: menstabilkan Negara / pentadbiran mantap Huraian: Negara menjadi aman dan makmur lanjutan Contoh: semua kaum dapat hidup dengan bersatu- Padu / pembangunan dapat dijalankan T4 (Bab 1) TAMADUN MESIR PURBA Berdasarkan pengkajian anda terhadap tamadun Mesir Purba, apakah iktibar yang boleh dijadikan panduan untuk mengiktiraf sumbangan wanita kepada pembangunan negara? 1. Mengiktiraf wanita sebagai pemimpin 2. Pada Zaman Empayar, melantik Hatshepsut sebagai firaun 3. Sumbangan wanita kepada ekonomi negara 4. Mampu membina terusan 5. Menukar padang pasir kepada tanah pertanian yang subur 6. Wanita memiliki status yang tinggi 7. Berpeluang menjadi pemimpin negara 8. Tidak dipinggirkan dan memiliki taraf yang sama seperti lelaki Pada pandangan anda, apakah yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk meningkatkan ketamadunan bangsa dan negara ? 1. Menjalankan penyelidikan R & D 2. Menyokong usaha-usaha kerajaan 3. Melibatkan diri dalam bidang perniagaan 4. Berusaha meningkatkan produktiviti 5. Mempromosi produk negara ke luar negara 6. Meningkatkan ilmu pengetahuan 7. Menguasai teknologi 8. Berinovasi T4 (Bab 1) TAMADUN MESIR PURBA Sebagai pemimpin, apakah keistimewaan masyarakat Mesir Purba yang boleh dicontohi untuk memajukan negara kita 1. Kebolehan pemimpin membentuk bandar/pusat pentadbiran 2. Kesetiaan rakyat terhadap pemimpin 3. Kemahiran matematik/ geometri/ astronomi untuk memajukan kerajaan 4. Masyarakat mampu menukar kawasan padang pasir menjadi tanah pertanian yang subur 5. Sifat kreatif massyrakat dalam bidang pembinaan /perkenal batu bata/membina piramid 6. Masyarakat berjaya mengawal banjir dengan kebolehan matematik 7. Kebijaksanaan masyarakat menyesuaikan diri dengan alam 8. 1 Pertanian - Sawah Padi

Nota Poket Sejarah T4 2016(Cg Hanita & Cg Rumaizah)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Nota Poket Sejarah T4 2016(Cg Hanita & Cg Rumaizah)

SEJARAH SPM - TARGET 2016 - NOTA KBAT - "Backpack to Pocket "

T4 (Bab 1) TAMADUN HWANG HO

Bagaimanakah penggunaan teknologi pertanian kini dapat meningkatkan hasil

pertanian negara?

1. Penggunaan teknologi terkini seperti jentera

penuai 2. dapat menjimatkan masa dan penggunaan buruh

yang terhad. 3. membolehkan tanaman padi secara ladang

dilakukan, 4. boleh mengeluarkan hasil secara skala besar, 5. menjimatkan kos pengeluaran dan sekaligus

mengurangkan kadar import beras

Mengapakah kerajaan masih memberi tumpuan

kepada bidang pertanian?

Kerajaan masih memberi tumpuan kepada bidang

pertanian kerana sektor pertanian dapat mewujudkan

peluang pekerjaan dan menambah pendapatan

penduduk luar bandar

Pada hari ini pertanian dijalankan secara komersial /

ramai petani mempunyai kebun buah-buahan yang

luas

Seperti kebun mangga harum manis di Perlis

Hasil pertanian yang berkualiti akan dieksport ke luar

negara. Hal ini secara tidak langsung menambah

pendapatan negara sekali gus memperkenalkan

Malaysia di mata dunia.

T4 (Bab 1) TAMADUN HWANG HO

“ Pertanian ialah suatu perniagaan” Berikan hujah anda untuk menyokong

pernyataan tersebut.

Pertanian ialah suatu perniagaan’. Dengan melakukan

aktiviti berasaskan pertanian seseorang mampu

menjana pendapatan yang lebih besar bukan sekadar

untuk keperluan diri sahaja.Persepsi rakyat terhadap

sektor pertanian perlu diubah Contohnya pertanian

perlu

diceburi oleh segenap lapisan umur bukan hanya

petani yang sudah lanjut usia.Pengeluaran hasil

pertanian pekebun yang melebihi keperluan diri dan

keluarga boleh dipasarkan dan memberi keuntungan

kepada pengusahanya

Andainya anda seorang pemimpin masyarakat

tamadun Hwang Ho, nyatakan alasan mengapa

kawasan di atas dijadikan sebagai petempatan kekal?

Sebab: Mendapat sumber air Huraian: Untuk kegunaan harian/ ekonomi Contoh: minuman/ mandi/memasak /tanaman/

ternakan Sebab: Tanah yang subur Huraian: Sesuai untuk aktiviti pertanian Contoh: padi/ sayuran Sebab: Laluan jalan perhubungan dan pengangkutan Huraian: Memudahkan urusan harian dan

ekonomi Contoh: Aktiviti perdagangan

T4 (Bab 1) TAMADUN HWANG HO

Adakah sektor pertanian merupakan penjana utama ekonomi negara kita ?

Berikan pendapat dan hujah anda.

Pendirian Ya Sebab: Mewujudkan peluang pekerjaan

Huraian: Dapat meningkatkan pendapatan

penduduk diluar bandar

Contoh: Pekerja ladang/Petani

Sebab: Membangun kawasan luar bandar

dengan pembinaan ladang

Huraian 1: Mewujudkan pertanian dagangan

Huraian 2 Perkembangan infrastruktur di kawasan

luar bandar

Contoh: Jalan raya/jalan keretapi

Sebab: Sumber bekalan makanan

Huraian: Mengurangkan pergantungan terhadap

Import

Huraian 2: Membantu petani miskin

Pendirian Tidak

Sebab: Keluaran pertanian yang tidak produktif

Huraian: Ancaman penyakit/perubahan cuaca

yang ekstrem

Contoh: Kemarau/ banjir

Sebab: Keluasan tanah yang terhad

Huraian: Terpaksa beralih kepada sektor lain

Contoh: Perindustrian

.

T4 (Bab 1) TAMADUN HWANG HO Apakah cabaran untuk memajukan

pertanian di Malaysia?Beri penjelasan

anda

1. Bencana alam/banjir/kemarau

2. Harga yang tidak menentu

3. Hasil pertanian mudah rosak

4. Modal yang sangat besar

5. Saingan dari negara maju

6. Rakyat tidak berminat dalam pertanian

Jelaskan langkah yang perlu diambil untuk menggalakkan generasi muda terlibat

dalam sektor pertanian di negara kita.

1. Mewujudkan pusat latihan pertanian bagi

melatih generasi muda 2. Bantuan modal daripada kerajaan 3. Kempen menyedarkan generasi muda

kepentingan pertanian 4. Melibat generasi muda dalam penyelidikan

bidang pertanian 5. Menggunakan teknologi moden 6. Memberi peluang generasi muda

mengusahakan tanah terbiar

Kebijaksanaan masyarakat memanfaatkan sumber alam

menjadi faktor kejayaan Tamadun Hwang Ho.Buktikan.

1. Memanfaatkan tanah yang subur

2. Kedudukannya dilembah Sungai Hwang Ho

3. Untuk pelbagaikan aktiviti pertanian

T4 (Bab 1) TAMADUN HWANG HO

Jelaskan sifat yang dimiliki oleh

penduduk tamadun Hwang Ho dalam

usaha mereka membina tamadun yang hebat Analitikal 1. berani mengambil risiko

2. menjalankan penyelidikan dan pembangunan

3. mencipta alat pertanian daripada besi

4. meningkatkan pengeluaran hasil pertanian

5. meluaskan empayar

6. berdaya saing

7. berfikiran kreatif dan inovatif

8. menghormati pemerintah

Holistik

mencipta alat- alat pertanian daripada besi

dengan ini dapat memudahkan lagi urusan untuk

membuat batas contohnya untuk menanam

bijirin. oleh itu hasil yang diperolehi akan lebih

banyak kerana alat yang digunakan lebih tahan

lasak dan memudahkan tugasan

harian.Natijahnya alat ini lebih tahan lama dan

dapat menjimatkan kos.

Bagaimanakah rakyat Malaysia boleh

mencontohi kejajayaan masyarakat

Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian ?

1. Memanfaatkan tanah terbiar

2. Mengingkatkan penyelidikan berkaitan sektor

pertanian

3. Mengusahakan bidang berkaitan pertanian

T4 (Bab 1) TAMADUN HWANG HO Pemimpin berkarisma membawa kepada keutuhan sesebuah sistem pemerintahan.Berikan penjelasan anda

1. Pemimpin berwibawa menjalankan sistem

pemerintahan yang sistematik

2. Mempunyai sistem perundangan yang mantap

3. Mempunyai sistem pertahanan yang kukuh

4. Mempunyai pelan pembangunan yang

Seimbang

5. Pemimpin berwibawa memastikan

6. perkembangan ekonomi berterusan

7. Memajukan sektor pertanian / perdagangan/ perindustrian/ pelancongan

8. Meningkatkan kualiti sistem pendidikan/

9. prasarana rakyat/ keselamatan penduduk

Apakah yamg dapat diteladani daripada Tamadun Hwang Ho demi membina Negara Malaysia yang gemilang

1. Kecekalan para pemimpin dan masyarakat

mengawal aliran sungai

2. Kegigihan masyarakat mengatasi masalah alam

sekitar

3. Tabah menghadapi cabaran hidup

4. Tidak putus asa dalam mengatasi masalah

5. Bersikap cekal

6. Bertindak secara inovatif

7. Berusaha gigih memajukan ekonomi negara

T4 (Bab 1) TAMADUN HWANG HO Andaikan anda seorang pemimpin negara,

Apakah usaha yang dapat anda lakukan untuk

Meningkatkan hasil pertanian Negara kita ?

1. Membina sistem pengairan yang baik di kawasan

pertanian

2. Memajukan tanah-tanah terbiar untuk tujuan

pertanian

3. Memperkenalkan bijih benih yang berkualiti

4. Menggalakkan teknologi /peralatan pertanian

yang moden

5. Penggunaan baja yang bersesuaian

6. Mengalakkan pasaran pertanian secara meluas

7. Memberi bantuan modal/subsidi kepada petani

Daripada kerajaan

8. Menggunakan teknik penanaman yang betul

9. Mendapatkan khidmat nasihat daripada

agensi/pakarpertanian

10. Menjadikan produk pertanian barangan komersial

11. Menubuhkan institusi penyelidikan dan

Pembangunan

Kegemilangan sesebuah tamadun berlaku

dalam sejarah.Pada pendapat anda mengapakah

Keadaan tersebut berlaku ?

Sebab: Kebijaksanaan pemimpin

Huraian: menstabilkan Negara / pentadbiran mantap

Huraian: Negara menjadi aman dan makmur

lanjutan

Contoh: semua kaum dapat hidup dengan bersatu-

Padu / pembangunan dapat dijalankan

T4 (Bab 1) TAMADUN MESIR PURBA Berdasarkan pengkajian anda terhadap tamadun Mesir Purba, apakah iktibar yang boleh dijadikan panduan

untuk mengiktiraf sumbangan wanita kepada

pembangunan negara? 1. Mengiktiraf wanita sebagai pemimpin 2. Pada Zaman Empayar, melantik Hatshepsut

sebagai firaun 3. Sumbangan wanita kepada ekonomi negara 4. Mampu membina terusan 5. Menukar padang pasir kepada tanah

pertanian yang subur 6. Wanita memiliki status yang tinggi 7. Berpeluang menjadi pemimpin negara 8. Tidak dipinggirkan dan memiliki taraf yang

sama seperti lelaki

Pada pandangan anda, apakah yang

perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia

untuk meningkatkan ketamadunan bangsa dan negara ? 1. Menjalankan penyelidikan R & D

2. Menyokong usaha-usaha kerajaan

3. Melibatkan diri dalam bidang perniagaan

4. Berusaha meningkatkan produktiviti

5. Mempromosi produk negara ke luar negara

6. Meningkatkan ilmu pengetahuan

7. Menguasai teknologi

8. Berinovasi

T4 (Bab 1) TAMADUN MESIR PURBA

Sebagai pemimpin, apakah keistimewaan

masyarakat Mesir Purba yang boleh

dicontohi untuk memajukan negara kita

1. Kebolehan pemimpin membentuk bandar/pusat

pentadbiran

2. Kesetiaan rakyat terhadap pemimpin

3. Kemahiran matematik/ geometri/ astronomi untuk

memajukan kerajaan

4. Masyarakat mampu menukar kawasan padang pasir

menjadi tanah pertanian yang subur

5. Sifat kreatif massyrakat dalam bidang pembinaan

/perkenal batu bata/membina piramid

6. Masyarakat berjaya mengawal banjir dengan

kebolehan matematik

7. Kebijaksanaan masyarakat menyesuaikan diri

dengan alam

8.

1

Pertanian - Sawah Padi

Page 2: Nota Poket Sejarah T4 2016(Cg Hanita & Cg Rumaizah)

SEJARAH SPM - TARGET 2016 - NOTA KBAT - "Backpack to Pocket "

T4(Bab 2) PENINGKATAN TAMADUN (POLITIK)

Kewibawaan pemimpin dapat

mempertahankan kedaulatan negara.

Buktikan

1. pembangunan negara ke arah

negara maju.

2. dapat merealisasikan kemerdekaan negara dengan

melaksanakan rancangan pembangunan

3. dapat mewujudkan keamanan negara

4. contohnya: Dasar ekonomi baru

yang diperkenalkan untuk

menyusun semula masyarakat

5. dan mengurangkan kemiskinan

tanpa mengira kaum

Jatuh bangun sesebuah negara

6. bergantung pada pemimpin.

(Fakta, Huraian, contoh)

T4(Bab 2) PENINGKATAN TAMADUN (PERUNDANGAN)

Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya masyarakat sesebuah

negara mengabaikan perlaksanaan undang-

undang.

1. keselamatan Negaratiada keamanan kacau bilau.

(f-h-c)

2. kes jenayah meningkat

3. tiada keamanan dalam masyarakat

4. rakyat ketakutan.

5. tiada keadilan

6. orang bebas melakukan jenayah

dan terlepas begitu sahaja.

7. rakyat tidak menghormati

institusi beraja - raja tidak penting

8. masyarakat kucar-kacir.

T4(Bab 2) PENINGKATAN TAMADUN ( PEMERINTAHAN )

Mengapakah kita harus mempertahankan

sistem beraja di Negara ini? Fakta: Raja lambang perpaduan

Huraian: dapat menyatukan rakyat yang

pelbagai kaum

Contoh: Semua rakyat hormat

kepada raja. Tiada rusuhan

menentang raja

(Fakta, Huraian, contoh)

Sistem pemerintahan demokrasi sesuai untuk negara kita. Beri ulasan anda.

Fakta: Negara ini terdiri daripada

masyarakat majmuk

Huraian: semua bangsa berhak untuk

terlibat dalam pemerintahan

Contoh: Melalui pilihan raya untuk

memilih wakil

T4(Bab 2) PENINGKATAN TAMADUN (PERUNDANGAN)

Pada pandangan anda, huraikan

kepentingan undang-undang kpd masyarakat.

1. keselamatan Negara

keamanan - undang-undang Malaysia.

(f-h-c)

2. disiplin murid di sekolah

murid patuhi undang- undang sekolah

3. keadilan manusia orang yang bersalah perlu

dibuktikan contoh kesalahan mencuri.

4. semua manusia sama di sisi undang- Undang

5. semua berada di bawah undang2

semua orang tidak lepas daripada

peraturan.

T4(Bab 2) PENINGKATAN TAMADUN (SOSIAL – SENIBINA) Jelaskan kepentingan pembinaan bangunan di atas di Malaysia pada masa kini.

1. Merupakan simbol demokrasi

berpalimen di negara kita

2. Simbol perpaduan kerajaan

persekutuan Malaysia

3. Menempatkan dewan rakyat /

4. dewan Negara

5. Mercu tanda utama bandaraya

Kuala Lumpur

6. Sebagai tarikan pelancong luar

7. Pusat membeli belah yang menarik

8. Pusat pameran penerokaan sains

9. dan petroleum

10. Pusat konvensyen

11. Pusat pameran rekacipta dan

12. inovasi antarabangsa

13. Pusat pameran dan penerokaan

alam Aquaria

(Bab 2) PENINGKATAN TAMADUN (SOSIAL – SENIBINA

Bangunan-bangunan bersejarah

merupakan khazanah yang tidak ternilai

kepada sesebuah negara. Jelaskan kepentingan bangunan-bangunan

tersebut.

Kepentingan bangunan-bangunan bersejarah tersebut

ialah memperkenalkan Malaysia di mata dunia kerana

dapat menjana perkembangan industri pelancongan.

Hal ini kerana bangunan bersejarah tersebut bukan

sahaja menjanjikan pengetahuan

tentang akitektur dan sejarah,

Malah pelancong akan dapat mengetahui kebudayaan

tempatan melalui reka bentuk seni bina yang unik.

Contohnya bangunan Sultan Abdul Samad

memperlihatkan keindahan seni binanya

T4(Bab 2) PENINGKATAN TAMADUN

Pada pendapat anda, bagaimanakah

negara kita mampu menghasilkan seni

bina bertaraf dunia?

1. Menawarkan lebih banyak kursus seni bina di

institusi pengajian tinggi

2. Menjadikan seni bina sebagai salah satu subjek

wajib dalam kurikulum di sekolah

3. Menerapkan minat dalam kalangan pelajar sejak

dari awal

4. Memperkasa bidang sains da teknologi

5. Menambahkan lagi bilangan IPTA / IPTS yang

menawarkan bidang seni bina

6. Mengadakan anugerah inovasi untuk penciptaan

baru dalam bidang kejuruteraan seni bina

7. Menyertai pertandingan berkaitan seni bina di

peringkat antarabangsa

8. Berkongsi kepakaran dalam bidang seni bina

dengan negara luar

9. Menawarkan bantuan biasiswa/

10. kewangan kepada mereka yanng ingin

11. melanjutkan pelajaran dalam bidang seni

bina

T4(Bab 2) PENINGKATAN TAMADUN (SOSIAL – SENIBINA)

Mengapakah kita perlu menjaga dan

memelihara senibina yang berunsurkan

Sejarah ? Berikan alasan anda

Sebab: Warisan peninggalan sejarah yang bernilai

Huraian: Menarik pelancong / memajukan ekonomi

/ Sumber kajian sejarah

Contoh: Istana Lama Seri Menanti / A Famosa /

Bangunan Sultan Abdul Samad

T4(Bab 2) PENINGKATAN TAMADUN (SOSIAL – SENIBINA)

Pada pendapat anda, mengapakah setiap warganegara Malaysia harus

bertanggungjawab memelihara dan

memulihara warisan seni bina? 1. peningkatan ekonomi negara

2. dengan adanya kedatangan

pelancong asing

3. sumber sejarah

4. bukti kesan sejarah membolehkan pelajar

5. membuat kajian.

6. Contohnya candi lembah Bujang

7. Inferens: lambang kehebatan

bangsa patut dihargai

2

Kota A Famosa Bangunan Sultan Abdul Samad

Istana Seri Menanti

Page 3: Nota Poket Sejarah T4 2016(Cg Hanita & Cg Rumaizah)

SEJARAH SPM - TARGET 2016 - NOTA KBAT - "Backpack to Pocket "

T4 (Bab 3) PENGARUH HINDU BUDDHA DI ASIA TENGGARA

Mengapakah kita perlu mempertahankan institusi beraja di negara kita.Berikan

alasan anda.

1. Raja merupakan ketua Negara

2. Raja lambang kedaulatan Negara

3. Warisan turun temurun sejak

zaman Kesultanan Melayu Melaka

4. Melicinkan pentadbiran

5. lambang keamanan Negara

6. lambang perpaduan

7. Pelindung semua rakyat

8. Pelindung orang Melayu

9. Menjaga hak istimewa orang

Melayu dan bumi puteraMemastikan keadilan

dilaksanakan

T4 (Bab 3) PENGARUH HINDU BUDDHA DI ASIA TENGGARA

Bagaimanakah generasi muda dapat

mengekalkan tradisi asal budaya sendiri.

Kemukakan alasan anda.

1. Mengamalkan dalam kehidupan

2. harian

3. Menghormati ibubapa/ tradisi

4. keluarga

5. Menyambut perayaan masing-

6. masing

7. Menghormati kebudayaan / adatresam

Tidak terpengaruh dengan unsur

budaya Luar / negatif

8. Mentaati pemerintah

9. Mematuhi undang-undang

T4 (Bab 3) PENGARUH HINDU BUDDHA

DI ASIA TENGGARA

Kedatangan agama Hindu-Buddha ke Asia

Tenggara menyebabkan pemerintah di

Asia Tenggara dapat mengukuhkan kedudukannya. Bahaskan. 1. menjadi ketua pemerintah

2. berkuasa mutlak

3. ketua tentera

4. pemegang khazanah tentera

5. dianggap dewaraja

6. menjadikan ibukota pusat alam

7. menggunakan golongan brahmin untuk

8. mengukuhkan kedudukan

9. unsur mitos lagenda tentang asal usul raja

10. melalui pelbagai adat pertabalan

11. membina monumen /kompleks kota

Menjadi ketua pemerintah dengan kuasa yang mutlak dan raja dianggap sebagai tuhan atau dewaraja.Semasa pertabalan raja brahmin dijadikan sebagai ketua upacara untuk memperkukuhkan kuasanya. Kuasa raja tidak boleh dipertikaikan, jika rakyat ingkar maka dianggap menderhaka. oleh itu raayat tidak akan menderhaka. Konsep ini digunakan dalam agama hindu dan buddha sebagai ketua dianggap sebagai pusat alam atau order kosmos.Natijahnya hal ini meyebabkan kuasa raja tidak boleh dipertikaikan oleh rakyat.

T4 (Bab 3) PENGARUH HINDU BUDDHA

DI ASIA TENGGARA

Bagaimanakah masyarakat Malaysia hidup

dengan harmoni walaupun terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama?

1. Masyarakat Malaysia amalkan sikap

2. toleransi antara kaum

3. Iaitu memahami kepelbagaian

kebudayaan dan agama

4. Mereka juga merayakan hari perayaan

kaum lain

5. Seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri,

Tahun Baru Cina,Deepavali secara bersama

6. Masyarakat pelbagai kaum di Malaysia

7. berfikiran terbuka

8. Kerana kepelbagaian budaya ini telah lama

wujud Telah diasimilasikan

9. Sifat masyarakat yang inovatif

menyesuaikan kepelbagaian ini

untuk mencapai perpaduan

T4 (Bab 3) PENGARUH HINDU BUDDHA

DI ASIA TENGGARA

Pegangan agama menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat dalam sesebuah

negara. Berikan pendapat anda.

1. Mengelakkan diri daripada melakukan

kegiatan yang tidak baik

Contohnya berzina, berjudi, dan minum arak

2. Menggalakkan hidup berbaik-baik dengan semua

orang

3. Hormat menghormati antara satunsama lain

Menghormati mereka yang lebih tuaMelakukan

amalan yang baik

Contoh memberi sedekah dan tolong menolong

4. Mengutamakan kedamaian dan

keharmonian

5. Mampu menjaga maruah, imej diri

dan keluarga

6. Perbuatan rasuah dalm negara tidak akan berlaku

7. Wujud masyarakat penyayang

8. Agama menggalakkan amalan menderma dan

bersedekah

T4 (Bab 3) PENGARUH HINDU

BUDDHA DI ASIA TENGGARA

Warisan dan khazanah negara haruslah

dipelihara agar generasi kini akan dapat menilai dan menghargai nya. Nyatakan

langkah untuk menjaga dan mengekalkan

warisan negara. 1. Mewartakan sebagai khazanah negara supaya

tidak dirosakkan.

2. Membaik pulih khazanah Negara oleh pakar-

pakar untuk mengekalkan keaslian

3. Menulis artikel yang menarik tentang warisan

tersebut untuk menarik minat masyarakat.

4. Menjaga persekitaran/ kebersihan supaya

lebih menarik

5. Mempromosikan ia sebagai pusat

pelancongan Negara

6. Mengadakan kempen menjaga dan

menghargai khazanah Negara.

7. Meningkatkan ilmu dan pengetahuan teknolgi

berkaitan pemuliharaan khazanah negara

supaya kekal terpelihara.

8. Penggubalan undang- undang yang berkaitan

supaya tidak diubah suai atau dijual beli

9. Penjagaan yang rapi oleh pakar-pakar

arkeologi

10. Memberikan pendidikan dan kesedaran

kepada generasi muda supaya menjaga

khazanah Negara.

11. Kerajaan memperuntukkan dana khas untuk

memulihara warisan Negara.

T4 (Bab 3) PENGARUH HINDU BUDDHA DI ASIA TENGGARA

Sebagai rakyat negara ini, apakah

pengaruh agama Hindu dan Buddha

dalam aspek kesenian dan kesusasteraan yang dapat anda kesan pada hari ini?

(m/s : 88) (m/s : 88-94)

1. Pembinaan monumen

2. Pembinaan Candi / kuil / patung / stupa

3. Kewujudan bahasa Sanskrit

4. Perkembangan tulisan Sanskrit

5. Perkembangan kesusasteraan seperti epik

Ramayana dan Mahabhrata

T4 (Bab 3) PENGARUH HINDU BUDDHA

DI ASIA TENGGARA

Pada pendapat anda, apakah kesan

kemasukan pengaruh luar terhadap

penduduk sesebuah negara?

1. Mempengaruhi sistem kepercayaan dan agama

negara

2. Menjejaskan pentadbiran tempatan

3. Mempengaruhi gaya hidup penduduk

4. Menjejaskan budaya tempatan

5. Mempelbagaikan kebudayaan

6. Menjejaskan jati diri

7. Mengagung-agungkan budaya asing

8. Menimbulkan masalah pergaulan bebas

9. Membawa keruntuhan akhlak masyarakat

10. Berlaku asimilasi budaya

11. Menghancurkan warisan budaya bangsa

T4 (Bab 3) PENGARUH HINDU BUDDHA

DI ASIA TENGGARA

Nyatakan tujuan candi dibina di Asia

Tenggara. (m/s : 88) 1. Monumen agama Hindu dan Buddha

Rumah ibadat

2. Kubur raja dan keluarganya

3. Tempat menyimpan patung dewa

4. Lambang keagungan pemerintah

5. Melambangkan Orde Kosmos seperti Angkor

Wat

6. Ketinggian seni ukir

7. Lambang keluasan wilayah

8. Menceritakan kehidupan Gautama Buddha

seperti Candi Borobudur

Sebagai warganegara Malaysia,

mengapakah kita perlu memelihara dan memulihara warisan seni bina negara?

1. Lambang identiti bangsa

2. Menunjukkan kekayaan warisan

3. Menjadi kebanggaan rakyat

4. Tempat pelancongan menarik

5. Diwarisi kepada generasi akan datang

6. Tinggalan sejarah negara

3

Candi Borobudur Candi Angkor Wat Contoh Tulisan Sanskrit

Page 4: Nota Poket Sejarah T4 2016(Cg Hanita & Cg Rumaizah)

SEJARAH SPM - TARGET 2016 - NOTA KBAT - "Backpack to Pocket "

T4 (Bab 4 ) KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Apakah ciri kepimpinan Nabi Muhammad saw

yang wajar dicontohi ? Berikan penjelasan

anda

Ciri: Bijaksana

Huraian / penjelasan: Menyelesaikan

persengketaan / masalah

Contoh: Perletakan semula Hajar

Aswad Perjanjian

Hudaibiyah

Bagimanakah kewibawaan pemimpin membantu Malaysia menjadi sebuah

negara maju. Berikan pendapat anda.

Ciri: Bijaksana / berpandangan

jauh

Huraian / penjelasan: Memeprkenalkan

Dasar Ekonomi Baru

Contoh: Tun Abdul Razak bin

Hussein

T4 (Bab 4 ) KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM & PERKEMBANGANNYA DI

MAKKAH

Mengapakah Nabi Muhammad saw di

Gelar al-Amin ?

1. Perkataan baginda sentiasa dipercayai

2. Perbuatan Baginda sentiasa dipercayai

3. Baginda tidak pernah berbohong

Mengapakah Nabi Muhammad saw dikatakan ketua keluarga yang patut

dicontohi ?

1. Kepimpinan dalam keluarga

2. Mempunyai sifat pengasih terhadap

keluarga

3. Sikap timbangrasa dalam keluarga

4. Membantu isterinya memasak

5. Menampal pakaian yang koyak

6. Melayan anak-anak Membersihkan rumah

7. Memberi pendidikan agama yan

8. Secukupnya kepada anak-anak

T4 (Bab 4 ) KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM & PERKEMBANGANNYA DI

MAKKAH

Nabi Muhammad saw merupakan seorang tokoh pemimpin yang unggul. Buktikan

1. Menjadi tokoh pendamai dalam peristiwa

perletakan semulaHajaratul Aswad ke

tempat asal dalam kalangan kabilah Quraisy Ketua keluarga yang pengasih / bertimbang

rasa

Membantu isteri memasak / menampal kain

koyak / melayan anak / membersihkan

rumah

2. Tokoh pendidik

Menekankan pendidikan agama / akhlak

kepada anak-anak

Menjadi teladan kepada masyarakat

3. Mengamalkan cara hidup yang sederhana

Sentiasa merendah diri alaupun bagind

4. merupakan ketua keluarga yang dihormati

dan dipandang tinggi

5. Bersifat penyayang

Terhadap orang tua dan kanak-kanak

6. Bersifat pemaaf

Dengan memberi pengampunan kepada

tawanan perang

7. Seorang tokoh perniagaan yang Berjaya /

jujur / amanah

8. Pengasas kepada pembentukan kerajaan

Islam yang pertama di dunia

9. Menggubal undang-undang Islam bertulis

yang pertama

T4 (Bab 4 ) KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM & PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Apakah kebaikan yang akan anda

perolehi jika anda mengamalkan sifat terpuji seperti Nabi Muhammad saw ?

1. Disayangi oleh setiap insan, keluarga dan

masyarakat

2. Dihormati oleh orang lain

3. Dapat bergaul dengan semua golongan

sabar dan berjaya mengahdapi cabaran

4. Boleh membawa kejayaan dalam hidup

Mempunyai ramai kawan / kenala

5. Mudah menjalankan tugas harian /

diamanahkan

6. Tidak mempunyai sifat dengki

7. Tidak mempunyai musuh

8. Bijak mengatur strategi

9. Sentiasa berusaha mencari strategi baru

untuk mengatasi masalah

10. Yakin kepada diri sendiri

T4 (Bab 4 ) KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM & PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Bagaimanakah kita dapat menangani

masalah sosial dalam masyarakat Malaysia pada hari ini melalui

pengalaman sifat keperibadian Nabi

Muhammad saw ?

1. Memupuk sifat penyayang dalam

masyarakat

2. Menenerapkan nilai-nilai Islam dalam

kehidupan

3. Sentiasa prihatin dengan keadaan

sekeliling

4. Mempunyai jati diri yang kuat

5. Bijak mengambil sesuatu keputusan

6. Sentiasa menghulurkan bantuan

kepada yang memerlukan

7. Kepentingan menguasai ilmu

pengetahuan untuk mengelakkan

perkara negatifMengukuhkan institusi

keluarga

8. Bagi membentuk keluarga

bahagiaMembina masyarakat yang

bermoral

9. Kepatuhan kepada ajaran agam

10. Dapat membina insan yang baik dan

bertanggungjawab

T4 (Bab 4 ) KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM & PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Andaikan anda seorang umat Islam,

mengapakah anda digalakkan membaca dan

melakukan kajian?

1. Seseorang akan berilmu

2. Sesuatu bangsa akan berilmu

3. Dengan ilmu bangsa itu akan mencapai

kejayaan cemerlang

4. Meningkatkan tamadunnya

Ilmu dapat membina masyarakat Islam

5. Masyarakat Islam akan dipandang tinggi

oleh masyarakat lain

Masyarakat Islam akan dihormati oleh

bangsa lain di dunia

Pada pandangan anda, apakah yang akan terjadi sekiranya seseorang pelajar

mengabaikan amalan membaca? 1. Gagal dalam peperiksaan

2. Menjadi manusia cetek akal fikiran

3. Tidak tahu perkembangan terkini

4. Menjadi insan yang ketinggalan

5. Dipandang rendah oleh masyarakat

yang berilmu

T4 (Bab 4 ) KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM & PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Mengapakah Islam mudah diterima oleh orang ramai terutama golongan bawahan.?

1. Tertarik kepada ajaran Islam

yang memberikan layanan yang sama

kepada semua manusia

Kemurnian ajarannya

2. Kebijaksanaan Nabi Muhammad

berdakwah

Secara lemah lembut dan berhikmah

Tidak memaksa orang ramai memeluk

Islam.

3. Baginda memujuk mereka dengan

menggunakan akal yang dianugerahi

Allah.

4. Membandingkan nilai akhlak

masyarakat Arab Jahiliyah dengan

akhlak yang disaran oleh Islam

5. Membacakan ayat al-Quran untuk

menjawab pertanyaan masyarakat

6. Memberi penerangan

7. Menunjukkan teladan yang baik

T4 (Bab 4 ) KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM & PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Pada masa ini Islam sering dikaitkan

sebagai agama yang menggalakkan keganasan sehingga melahirkan

ketakutan masyarakat dunia terhadap

Islam. Cadangkan langkah-langkah

yang boleh diambil untuk membetulkan

tanggapan masyarakatdunia tentang

agama Islam yang sebenarnya.

Langkah :

Mengadakan konvensyen / dialog tentang ajaran

Islam

Huraian :

memberi kefahaman tentang ajaran Islam yang

sebenar kepada orang bukan Islam

Contoh :

Forum anjuran OIC Pertubuhan Kerjasama Islam atau OIC (Organisation of Islamic Cooperation) ialah satu pertubuhan antarabangsa di kalangan negara-negara Islam yang mempunyai delegasi tetap ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB).

T4 (Bab 4 ) KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM & PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Sebagai bakal pemimpin masa depan

negara, bagaimanakah anda dapat mencontohi ketokohan nabi Muhammad

S.a.w untuk menjadi pemimpin yang

berwibawa?

1. Mengamalkan sifat amanah

2. Mengamalkan sifat sabar

3. Tabah dalam menghadapi dugaanAmalan

bijaksana membuat keputusan

4. Bergaul dengan semua lapisan

5. masyarakat tanpa mengira bangsa dan

agama

6. Berusaha menguruskan pentadbiran Negara

7. Jujur dan telus dalam tindakan

4

Page 5: Nota Poket Sejarah T4 2016(Cg Hanita & Cg Rumaizah)

SEJARAH SPM - TARGET 2016 - NOTA KBAT - "Backpack to Pocket "

T4 (Bab 5 ) KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah

ciri Piagam Madinah yang sesuai dilaksanakan di negara Malaysia ?

1. Undang-undang Islam diguna pakai secara

menyeluruh.

2. Wajib mempertahankan negara daripada ancaman

luar.

3. Peluang ekonomi yang sama rata.

4. Unsur penipuan dan riba dihapuskan

dalam perniagaan.

5. Semua masyarakat bekerjasama memajukan

negara.

6. Semua kaum dianggap sebagai satu

ummah.

7. Tidak boleh bermusuhan sesama

sendiri.

8. Bebas mengamalkan agama masing-

masing.

9. Adat yang tidak bertentangan dengan

Islam boleh diamalkan.

10. Jaminan keselamatan selagi mematuhi

peraturan negara.

T4 (Bab 5 ) KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

mengapakah Allah menghalalkan umat Islam terlibat dalam peperangan?(m/s : 130)

1. Untuk mempertahankan maruah diri

2. Untuk mempertahankan agama Islam

3. Untuk mempertahankan negara

4. Apabila orang Islam diserang oleh

5. musuh

6. Memelihara kesucian tempat ibadat

umat Islam

7. Untuk menjaga hak dan kepentingan

orang Islam

8. Untuk mengelakkan diri daripada

ditindas dan dizalimi

T4 (Bab 5 ) KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Andaikan anda salah seorang tentera

Islam yang sedang berperang di medan perang. Apakah peraturan yang mesti

anda patuhi?

1. Dilarang membunuh manusia sesuka hati

2. Dilarang memusnahkan tumbuh-

tumbuhan/tanaman

3. Dilarang membunuh binatang ternakan

4. Dilarang membunuh wanita

5. Dilarang membunuh kanak-kanak

6. Tidak dibenarkan membunuh orang yang

lemah (orang tua)

7. Tidak dibenarkan membunuh orang yang

sakit

8. Tidak dibenarkan membunuh orang yang

menyerah diri

9. Dilarang merobohkan tempat ibadat

10. Mengamalkan akhlak yang mulia

11. Saling bertolak ansur

12. Menunjukkan teladan yang baik

T4 (Bab 5 ) KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Sekiranya anda seorang pemimpin negara,

cadangkan beberapa kaedah untuk mengelakkan peperangan berlaku pada alaf

ini?

1. Menjalin hubungan diplomatik dengan negara

lain

2. Mengadakan rundingan damai/bermusyawarah

3. Menyelesaikan masalah di meja rundingan/meja

bulat

4. Menghapuskan diskriminasi dan penindasan

5. Membantu negara lain yang menghadapi

kesusahan

6. Mengutamakan semangat setia kawan

7. Menghormati negara lain

8. Mengamalkan prinsip keadilan terhadap semua

negara

9. Bersama-sama menentang gejala negatif

10. Mengelakkan perlumbaan senjata

11. Bekerjasama dengan negara lain untuk

menghapuskan senjata nuklear berbahaya

12. Berpegang kepada nilai sejagat

13. Bijak membuat keputusan

14. Bersikap bertanggungjawab

T4 (Bab 5 ) KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Piagam Madinah boleh dijadikan panduan

dalam pentadbiran negara kita . Berikan

komen anda

1. Menggariskan peranan rakyat dan peranan

pemimpin terhadap Negara

2. Mengelakkan berlakunya permusuhan antara

kaum atau sesama sendiri

3. Prinsip keadilan sejagat diamalkan

4. Semua kaum juga bersama-sama

bertanggungjawab menjaga keamanan

5. Keselamatan semua kaum dijamin oleh

perlembagaan Negara

6. Bekerjasama mempertahankan negara dari musuh

7. Tidak menindas kaum lain kerana

semua mempunyai hak dalam negara

T4 (Bab 5 ) KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Apakah cabaran yang dihadapi oleh

negara kita dalam proses melahirkan

modal insan yang berakhlak mulia?

1. Cabaran globalisasi

2. Cabaran dunia tanpa sempadan

3. Pengaruh budaya barat

4. Tarikan pusat-pusat hiburan

5. Masalah penagihan dadah

6. Masalah pembuangan bayi

7. Masalah vandalisme

8. Masalah gengsterisme

9. Masalah pelacuran

10. Masalah mat rempit

11. Mementingkan gaya hidup materialistik

12. Mengamalkan sikap individualistik

13. Sistem peperiksaan yang mementingkan

peperiksaan

14. Pengaruh ansur-unsur negatif khasnya melalui

kemudahan internet

15. Masalah pergaulan bebas

16. Kurang kemahiran menyelesaikan masalah

17. Pengurusan kecerdasan emosi yang rendah/

18. EQ rendah

T4 (Bab 5 ) KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Cadangkan langkah-langkah untuk

melahirkan modal insan yang berakhlak mulia demi memajukan negara kita agar

mampu merealisasikan Wawasan 2020.

1. Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan

2. Melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran

globalisasi

3. Menekankan kaedah penyelesaian masalah

dalam kalangan pelajar

4. Memperketat kawalan aktiviti negatif di pusat-

pusat hiburan

5. Mengurangkan tekanan peperiksaan

6. Ibu bapa memantau penggunaan ICT dalam

kalangan anak-anak

7. Mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan

anak, ibu bapa dan guru, dan guru dengan

pelajar

8. Memperbanyak program berkaitan semangat

patriotik/perpaduan dan integrasi kaum di

pelbagai peringkat

T4 (Bab 5 ) KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Sebagai warganegara Malaysia, apakah iktibar yang boleh dicontohi rakyat

Malaysia daripada sikap masyarakat

Madinah yang mementingkan perpaduan sehingga terbentuknya kerajaan Islam yang

pertama?

1. Mengetepikan perbezaan bangsa

2. Mengetepikan perbezaan agama

3. kepentingan diri / kaum sendiri

4. Sanggup berubah kearaj kebaikan

5. Bertindak atas nama Allah

6. Bersedia menerima kebenaran

7. Mengamalkan sikap bekerjasama

8. Mematuhi undang-undang

9. Sanggup berkorban

10. Menjaga keamanan

T4 (Bab 5 ) KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Mengapakah Perlembagaan Madinah

dianggap penting dalam usaha membangunkan negara Malaysia menjadi

negara cemerlang, gemilang dan terbilang

1. Menjadi model sebuah kerajaan Islam yang

unggul dan sebagai panduan menjalankan

pemerintahan berasaskan Islam

2. Perlembagaan yang dapat diterima pakai

oleh semua golongan masyarakat

3. Mengatur sebuah pemerintahan yang

lengkap merangkumi peraturan yang

berkaitan dengan dunia dan akhirat dengan

masyarakat pelbagai bangsa

4. Amalan riba, rasuah, penipuan dan

penindasan tidak dibenarkan

5. Sifat bertimbang rasa dan amalan

bersedekah digalakkan

6. Ekonomi Islam sangat mementingkan

keadilan dan ketelusan dalam perniagaan

7. Membentuk masyarakat baharu berasaskan

ummah iaitu Masyarakat yang hidup bersatu

padu dan aman

8. Taraf dan kedudukan rakyat adalah sama

9. Konsep keadilan sosialdipraktikkan

10. Islam menekankan persamaan hak dan

persaudaraan Islam

11. Tiada perbezaan taraf dalam Islam

5 Masjid Negara

Page 6: Nota Poket Sejarah T4 2016(Cg Hanita & Cg Rumaizah)

SEJARAH SPM - TARGET 2016 - NOTA KBAT - "Backpack to Pocket "

T4 (Bab 6 ) PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM& SUMBANGANNYA (BANI ABBASIYAH)

Bagaimanakah generasi hari ini dapat mencontohi masyarakat zaman kerajaan

Abbasiyah untuk membentuk masyarakat

berilmu ?

1. Membuat kajian dengan mendalam

2. Melakukan penterjemahan bagi

mendapatkan ilmu

3. Menggalakkan penulisan bagi

menyebarkan ilmu yang berguna

4. Menggalakkan budaya membaca

5. Menyediakan kemudahan pendidikan

yang selengkapnya

6. Menyokong usaha kerajaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

7. Bertukar-tukar / kemahiran bagi

8. menjana idea yang lebih baik

9. Berusaha untuk menghasilkan karya

yang berkualiti

10. Melahirkan masyarakat berilmu

T4 (Bab 6 ) PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM & SUMBANGANNYA (BANI ABBASIYAH)

Apakah usaha yang dilakukan oleh Malaysia untuk menjadi hab pendidikan global ? @

merealisasikan pendidikan Malaysia

bertaraf dunia 1. Meningkatkan profesionalisme perguruan

2. Memperbaiki Kualiti Sistem Peperiksaan

3. Memajukan kegiatan penyelidikan dan

pembangunan / R&D

4. Melahirkan byk tokoh pemikir / cendikiawan /

golongan intelektual dlm pelbagai bidang

5. Memajukan prasarana pendidikan bertaraf

6. Dunia & meningkatkan penggunaan ICT

mencapai kualiti pendidikan setanding dengan

negara-negara maju

7. Menganjurkan banyak seminar /

konvensyen berkaitan pendidikan bertaraf

antarabangsa

8. Falsafah Pendidikan Negara dijadikan

landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan

9. Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian

daripada sistem pendidikan kebangsaan

10. Penubuhan Institusi Pengajian Tinggi

11. Swasta dan adakan peruntukan utk mengawal

selia pendidikan swasta

12. Pendidikan teknik dsn politeknik dipertingkatkan

T4 (Bab 6 ) PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM & SUMBANGANNYA

Berikan cadangan anda untuk

meningkatkan bidang pendidikan dalam memajukan masyarakat

Menggunakan kemudahan TMK / ICT

semasa proses pengajaran dan pembelajaran

menggantikan sistem pendidikan lama yang kurang

sesuai seperti belajar melalui perantaraan edu web/

frog vle / tutor tv.

Menjadikan pembelajaran interaktif

/menarik/ terkini / berkesan serta hidup

demi meningkatkan pengetahuan dan menjadikan

pendidikan dinamik/maju setanding negara maju yang

lain.

T4 (Bab 6 ) PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM & SUMBANGANNYA

Bagaimanakah Malaysia boleh mencontohi kecemerlangan kerajaan Bani Abbasiyah

dalam bidang ilmu pengetahuan?

1. Penulisan karya dalam bidang saintifik

2. seperti inovasi dalam bidang

pertanian, perubatan, akademik, 3. ICT dan lain

4. Hasil karya tersebut dapat

dibuku, disimpan dan dimanfaatkan oleh generasi

semasa mahupun generasi akan datang

5. Malaysia mempunyai ramai graduan berkaliber dari

pelbagai institusi pengajian tinggi yang perlu

digerakkan peranan mereka dalam memberi

sumbangan dalam bentuk penulisan kepada

masyarakat dan negara.

T4 (Bab 6 ) PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM & SUMBANGANNYA

Pada pandangan anda, mengapakah

perkembangan ilmu pengetahuan perlu diberi perhatian dalam memperkasakan

kegemilangan Negara?

1. Ilmu pengetahuan akan melahirkan ilmuan-ilmuan

daripada pelbagai bidang

2. yang akan memberi sumbangan mengikut

kepakaran masing-masing

3. sama ada dalam bidang politik, ekonomi mahupun

social

4. seperti seorang pentadbir perlu mahir dalam

bidang politik

T4 (Bab 6 ) PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM & SUMBANGANNYA

Adakah Malaysia layak diiktiraf sebagai hub pendidikan dunia ?

Ya layak 1. Tumpuan pelajar asing

2. Terdapat lebih 30,000 dipelbagai

3. pusat pengajian tinggi awam dan swasta

Terutama UIAM,

4. Malaysia antara 10 negara teramai

mempunyai pelajar antarabangsa

5. Antaranya United Kingdom,

Australia, Nw Zealand, Singapura

6. Berkedudukan rangking global

7. 500 rangkin dunia

8. 100 rangking terbaik Asia

9. Antaranya UM, USM, UKM, UTM

10. Kualiti pendidikan negara bertaraf dunia

11. Kursus pengajian, prasana , tenaga

pengajar, pengurusan pentadbiran

12. Yuran yang murah dan negara yang aman

serta stabil

Yuran yang murah dan negara yang aman serta stabil

T4 (Bab 6 ) PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM & SUMBANGANNYA

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda ,

mengapakah kegemilangan tamadun antara negara lain di dunia ini perlu dikongsi

bersama ?

1. Menikmati kekayaan secara bersama

2. Perkongsian teknologi untuk meningkatkan

pembangunan negara

3. Perkongsian ilmu agar dapat melahirkan lebih

ramai lagi intektual

4. Meningkatkan taraf hidup bagi negara-negara

yang sedang membangun

5. Menjamin keamanan sejagat supaya tidak

berlaku peperangan

6. Memupuk kerjasama dunia sejajar dengan

matlamat dalam pertubuhan antarabangsa

7. Menjamin keselamatan sejagat dengan

mengukuhkan benteng pertahanan merujuk

kepada negara yang lain yg canggih dlm sistem

pertahanan

8. Mewarisi kegemilangan dunia supaya menjadi

contoh kepada generasi yang akan datang

9. Meningkatkan kemajuan negara agar dapat

menjadi negara maju

10. Mengamalkan inovasi agar dapat mencipta

sesuatu yang baharu

11. Meningkatkan kemahiran untuk menampung

bekalan tenaga buruh mahir yang diperlukan

negara

T4 (Bab 6 ) PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM & SUMBANGANNYA

Apakah iktibar yang dapat dijadikan contoh

oleh pemimpin pada hari ini dalam kemajuan pelbagai bidang yang telah

dicapai kerajaan Turki Uthmaniyah ?

1. Kebijaksaan pemerintah

melaksanakan

pembaharuan 2. Agar kelainan dapat ditonjolkan

kpd masyarakat

3. Pembangunan sesebuah kerajaan haruslah

dilakukan secara menyeluruh

4. Supa ya rakyat dpt menikmati kemajuan yang dilaksanakan

5. Contohnya menaiktaraf kawasan

pedalaman Sabah , Sarawak dan Semenanjung

-SAMBUNG SEBELAH-

T4 (Bab 6 ) PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM & SUMBANGANNYA

1. Kemajuan terhasil daripada usaha pemimpin yang berpandangan jauh

2. Untuk setanding dengan negara

maju yang lain 3. Kejayaan menyelaraskan

pentadbiran secara sistematik

4. Supaya segala urusan dapat dilakukan dgn lancar

5. Galakan spya rakyat belajar

bersungguh2 6. Agar dapat melahirkan intektual di

peringkat antarabangsa

7. Membina kemudahan seperti

perpustakaan untuk memajukan

intelek

8. Supaya hasrat negara tercapai 9. Pengamalan dasar kompromi dan

10. toleransi amat penting utk

11. Untuk pemuafakatan yg jitu wujud dlm masyarakat berbilang kaum

6

Kerajaan Turki Uthmaniyyah Kerajaan Bani Abbasiyyah

Page 7: Nota Poket Sejarah T4 2016(Cg Hanita & Cg Rumaizah)

SEJARAH SPM - TARGET 2016 - NOTA KBAT - "Backpack to Pocket "

T4 (Bab 7) ISLAM DI ASIA TENGGARA (PENDIDIKAN )

Berdasarkan pernyataan di atas, pendidikan

bercirikan keagamaan masih releven sehingga kini. Berikan komen anda

1. Pemantapan ilmu agama dapat

2. memantapkan tingkah laku/akhlak

individu

3. Nilai-nilai murni mudah diterapkan ke

dalam jiwa individu

4. Mengurangkan tingkah laku tidak

sopan/jenayah dapat dibendung

5. Meningkatkan sahsiah pelajar di

6. sekolah/rumah

7. Masyarakat madani/bertamadun dapat

dilahirkan

8. Masyarakat mementingkan ilmu

pengetahuan dapat dilahirkan

9. Meningkatkan pengeluaran negara

10. Meningkatkan mutu perkhidmatan awam

negara

11. Mengelakkan gejala rasuah dalam

12. anggota masyarakat

T4 (Bab 7) ISLAM DI ASIA TENGGARA (PENDIDIKAN )

Bagaimanakah pendidikan berkualiti

bermanfaat dalam melahirkan modal insan bertaraf global?

1. Pendidikan dapat melahirkan tenaga mahir

2. Pendidikan menggalakkan

penyelidikan dan pembangunan (R&D)

3. Pendidikan membolehkan

penyelidik mencipta teknologi baharu

4. Pendidikan mempercepatkan

proses pemindahan teknologi dari luar

5. Pendidikan meningkatkan

penguasaan dalam ilmu Perdagangan

6. Pendidikan melicinkan hubungan

perdagangan antarabangsa 7. pendidikan negara telah berjaya

8. menghasilkan pelajar yang pintar

- -SAMBUNG SEBELAH-

9. Menghantar pelajar melanjutkan

peiajaran ke luar negara berjaya menghasilkan tenaga keija mahir

yang berpendidikan tinggi.

10. Menambahkan bilangan institusi pendidikan tinggi dalam negara

telah membuka peluang rakyat -

Malaysia menimba ilmu pengetahuan.

11. Menubuhkan kolej kemahiran tinggi

telah Berjaya menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran.

12. Menghantar pekeija Malaysia

berkursus dalam bidang industri di negara luar dapat meningkatkan lagi

pengetahuan dalam bidang tersebut.

13. Mewujudkan universiti berkembar melalui kerjasama dengan universiti

asing menambahkan lagi kebolehan

rakyat mendalami bidang kajian. 14. Melakukan transformasi dalam

pendidikan negara telah berjaya

menghasilkan pelajar yang pintar .

T4 (Bab 7) ISLAM DI ASIA TENGGARA (PENDIDIKAN )

Pendidikan formal dan tidak formal perlu

seimbang. Berikan hujah anda

1. Keperluan kebahagiaan kehidupan dunia akhirat

2. Keseimbangan jasmani dan rohani

3. Menerapkan nilai murni dalam diri anak-anak

4. Menerapkan pendidikan asas dalam agama

5. Menurunkan kemahiran dalam hidup seperti

bertukang

6. Membentuk jati diri bangsa kepada generasi

akan datang

Mengapakah generasi muda pada hari ini

masih kurang menghayati pendidikan agama ?

Terpengaruh budaya barat yang mengamalkan gaya hidup melalaikan

seperti menyukai pergaulan bebas lelaki

dan perempuan di pusat hiburan/kelab malam.

Hal ini kerana menganggap gejala sosial tidak salah kerana semua

pihak tidak mahu menegur masing-masing

mementingkan diri sendiri

T4 (Bab 7) ISLAM DI ASIA TENGGARA (EKONOMI )

Bagaimanakah generasi muda di Malaysia

boleh menerapkan unsur-unsur Islam dalam bidang ekonomi ?

1. Belajar ilmu perdagangan

2. Amalkan sikap rajin bekerja

3. Mencari rezeki yang halal

4. Berusaha bersungguh-sungguh

5. Mengamalkan unsur-unsur halal semasa berurus

niaga

6. menjauhi amalan riba

7. Menjauhi penindasan / penipuan

8. Mengamalkan nilai0nilai murni dalam

ekonomi

9. Berjimat cermat

10. Amalan bersedekah

11. Membayar zakat

12. Mengamalkan sifat mahmudah

13. Mengusahakan hub halal

14. Penggunaan logo halal pada produk

15. Pengeluaran produk-produk muslim / halal

16. Contoh Kicap Jalen / Saji / Faiza

T4 (Bab 7) ISLAM DI ASIA TENGGARA (EKONOMI )

Apakah unsur-unsur Islam yang boleh

membawa kepada kemajuan ekonomi masyarakat di Asia Tenggara

1. Islam menggalakkan umatnya supaya rajin

bekerja

2. Mencari rezeki yag halal

3. Melarang perbuatan mengemis

4. Menggalakkan orang Islam berdagang

5. Mengamalkan unsur-unsur yang halal

6. semasa berurusniaga

7. tidak menggalakkan amalan riba, penindasan dan

penipuan

8. Sistem perbankan Islam / al Rahnu, al Musharabah

9. Sumber rezeki yang besar datang daripada

perdagangan

10. Nilai-nilai murni dalam ekonomi disarankan

11. Seperti berjimat cermat dan berusaha

bersungguh-sungguh

12. Membayar zakat harta

T4 (Bab 7) ISLAM DI ASIA TENGGARA (EKONOMI )

Nyatakan kepentingan sistem mata wang

dan sistem cukai terhadap pembangunan

ekonomi negara.

1. Melicinkan urusan perdagangan

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 3. Meningkatkan peluang perdagangan

dan pelaburan

4. Menjadi pemangkin kepada perkembangan industry

5. Menggalakkan masyarakat tempatan

berdagang 6. Meningkatkan taraf hidup rakyat

7. Mempercepatkan pembangunan

infrastruktur

T4 (Bab 7) ISLAM DI ASIA TENGGARA (EKONOMI - GST )

Pelaksanaan Cukai Barang dan

Perkhidmatan (GST) telah diperkenalkan

di Malaysia mulai April 2015, pada pendapat anda apakah kesannya terhadap

negara?

Isi:

(mempertingkatkan sumber pendapatan negara)

Huraian:

(sebelum ini negara hanya bergantung pada cukai

pendapatan individu dan korporat serta dividen

petroleum oleh PETRONAS)

(GST sebagai satu bentuk cukai kepenggunaan

akan berupaya meningkatkan hasil atau

pendapatan kerajaan)

Contoh:

(Peningkatan hasil kerajaan nanti bukan sahaja

dapat digunakan untuk tujuan pembangunan/

prasarana/membantu lebih ramai golongan

berpendapatan rendah)

T4 (Bab 7) ISLAM DI ASIA TENGGARA (EKONOMI - GST ) Pelaksanaan GST membawa banyak manfaat

kepada rakyat. Adakah anda bersetuju dengan

pendapat tersebut? Berikan alasan anda.

setuju. 1. Kos perniagaan berkurangan.

2. Pihak restoran tidak perlu membayar cukai

3. perkhidmatan dan jualan.

4. Syarikat yang mencatat perolehan pendapatan

kurang daripada RM500000,00.00 tidak

dikenakan GST.

5. Menurunkan indeks harga pengguna

6. Menurunkan perbelanjaan keluarga

7. Barangan pertanian dan makanan asas tidak

dikenakan GST.

8. Golongan miskin dan berpendapatan rendah

tidak dibebankan.

9. Sumber pendapatan kerajaan meningkat.

10. Mengurangkan deficit perbelanjaan kerajaan.

11. Menyelesaikan kelemahan cukai jualan dan

perkhidmatan.

12. Mendidik pengguna supaya lebih berhemah.

13. Menurunkan harga sesetengah barangan.

14. Menggalakkan pelaburan.

7

Page 8: Nota Poket Sejarah T4 2016(Cg Hanita & Cg Rumaizah)

SEJARAH SPM - TARGET 2016 - NOTA KBAT - "Backpack to Pocket "

T4 (Bab 7) ISLAM DI ASIA TENGGARA (EKONOMI - GST )

Pelaksanaan GST membawa banyak manfaat kepada rakyat. Adakah anda

bersetuju dengan pendapat tersebut?

Berikan alasan anda.

Tidak setuju

1. Kos menghasilkan alat keluaran akan

Meningkat.

2. Pengilang menaikkan barangan bagi

menampung kos.

3. Bebanan rakyat seharian semakin tinggi

4. Semakin banyak barangan dan

perkhidmatan perlu dibayar cukai

5. Keluarga berpendapatan rendah

membayar cukai GST secara langsung.

6. Rakyat menanggung cukai baru.

7. Rakyat tidak mendapat faedah daripada

penurunan cukai sedia ada.

8. Kos sara hidup meningkat.

T4 (Bab 8) PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SBLM KEDATANGAN BARAT ( EKONOMI – CUKAI )

Terdapat segelintir rakyat Malaysia yang

mengelakkan diri daripada membayar

cukai. Bagaimanakah kesedaran untuk membayar cukai dapat ditingkatkan dalam

kalangan rakyatMalaysia?

1. Memberi pendidikan tentang cukai

2. Memberi kefahaman tentang cukai sejak di

bangku sekolah lagi.

3. Menguatkuasakan undang-undang

4. Memantau premis yang tidak membayar cukai

5. Mengadakan program kesedaran

6. Membuat potongan gaji bulanan bagi

membayar cukai

7. Memuat naik maklumat terkini mengenai cukai

di laman web rasmi.

8. Bekerjasama dengan persatuan pengguna

bagi meningkatkan kefahaman.

9. Memberi diskaun kepada pembayar cukai.

10. Mengadakan kempen-kempen di tempat

awam.

11. Mengadakan kempen bagi meningkatkan

kesedaran membayar cukai.

12. Memudahkan cara membayar cukai.

13. Menggiatkan aktiviti publisiti melalui media

utama dan media sosial.

T4 (Bab 8) PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SBLM KEDATANGAN BARAT ( EKONOMI – CUKAI ) Mengapakah cukai penting kepada sesebuah Negara

1. Melicinkan urusan perdagangan

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Meningkatkan peluang perdagangan dan

pelaburan.

4. Menjadi pemangkin kepada perkembangan

5. industri.

6. Menggalakkan masyarakat tempatan

berdagang.

7. Meningkatkan taraf hidup rakyat.

8. Mempercepatkan pembangunan infrastruktur

9. Seperti jalanraya, hospital, sekolah

10. Sumber hasil kepada sesebuah negara.

11. Memodenkan pelabuhan bagi menggalakkan

12. pelaburan.

13. Menyediakan kemudahan pendidikan.

14. Membeli peralatan ketenteraan untuk tujuan

15. menjamin keselamatan rakyat.

16. Menyediakan kemudahan kesihatan

17. Menguruskan kebajikan rakyat

18. Membasmi kemiskinan / pengagihan kekayaan

19. Melaksanakan pembangunan sosial

T4 (Bab 8) PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SBLM KEDATANGAN BARAT ( EKONOMI – WANG )

Apakah kepentingan wang kepada

masyarakat moden hari ini ?

1. Sistem kewangan moden

2. Menjadi keperluan utama

3. benda paling bernilai masa kini

4. menguruskan keperluan hidup

5. menjana pembangunan Negara

6. menunjukkan pengaruh dan kuasa

7. lambang kekayaan dan keagungan

8. menunjukkan kelas dan taraf hidup

Pada pendapat anda, apakah kesan

penggunaan wang yang tidak dirancang?

1. pembaziran dalam perbelanjaan

2. wang yang banyak menjadi sikit

3. berlaku inflasi

4. hidup menjadi papa kedana

5. hidup tidak terjamin

6. hutang yang banyak

7. menjadikan hidup tidak terurus

T4 (Bab 8) PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SBLM KEDATANGAN BARAT ( EKONOMI – PERDAGANGAN )

Bagimanakah minat mesyarakat terhadap kegiatan perdagangan dapat ditingkatkan

di negara kita pada masa kini ?

Cara: Kemudahan modal

Huraian: Memberi kemudahan pinjaman

untuk memulakan perniagaan

Contoh: Oleh MARA dan bank

(pinjaman kecil dan sederhana)

Cara: Menyediakan kursus pengendalian

perniagaan

Huraian: bagi membantu peniaga/ pedagang

Contoh: Kursus pengendalian akaun

perniagaan

Cara: Menyediakan kemudahan lojistik

Huraian: membantu pemasaran barangan

/pengangkutan

Contoh: diuruskan oleh MARA/ FAMA

T4 (Bab 8) PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SBLM KEDATANGAN BARAT ( EKONOMI – WANG / PERDAGANGAN )

Pada zaman globalisasi ini, urusan

jual beli masih berlangsung tanpa mata wang.

Bagaimanakah keadaan ini berlaku?

1. Penggunaan kemudahan perbankan

secara internet

2. Membayar dengan menggunakan

cek 3. Membayar dengan menggunakan

bank draf 4. Melakukan bayaran dengan

menggunakan kad kredit / Kad Visa

/ Kad Master

T4 (Bab 8) PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SBLM KEDATANGAN BARAT ( EKONOMI – PERDAGANGAN )

Sebagai pemimpin negara, berikan cadangan untuk menjadikan Malaysia

sebagai pusat perdagangan antarabangsa

1. Membina pusat perdagangan

2. menjalinkan hubungan perdagangan

dengan negara luar 3. Membina pelabuhan moden

4. Menyediakan kemudahan pentadbiran

5. menetapkan kadar cukai yang berpatutan

T4 (Bab 8) PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SBLM KEDATANGAN BARAT

Selaku Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, cadangkan

langkah-langkah yang sesuai untuk

membangunkan kegiatan perdagangan di negara kita.

1. Menaik taraf pelabuhan

2. Melahirkan modal insan yang berinovatif /

kreatif / berdaya saing

3. Memajukan e-dagang

4. Meluaskan pasaran antarabangsa

5. Memperluas kemudahan infrastruktur

6. Mengeratkan hubungan diplomatik

dengan semua negara di dunia

7. Memperkukuh peranan institusi kewangan

dan perbankan

8. Memantapkan kestabilan politik

9. Membawa masuk tenaga kepakaran luar

10. Melaksanakan transformasi ekonomi negara

T4 (Bab 8) PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SBLM KEDATANGAN BARAT (SOSIAL – SEMANGAT JIHAD )

Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah

menyemarakkan semangat jihad dalam kalangan rakyat tempatan.

Apakah kepentingan jihad?

1. Digunakan oleh rakyat tempatan

untuk menentang musuh

2. Merupakan usaha menentang kemiskinan

3. Usaha untuk mencapai suatu

kehidupan yang sempurna 4. Melindungi kesucian agama Islam

Inflasi secara huraian mudahnya adalah sesuatu keadaan ekonomi yang berlaku di sebabkan oleh kenaikan harga (kebanyakan barangan dan perkhidmatan) yang berterusan sehingga memberi kesan kepada kadar nilai wang semasa. Oleh sebab itulah, pada masa sekarang adalah lebih mudah untuk menjadi jutawan dengan memiliki wang RM1 juta berbanding dengan 20 atau 30 tahun yang lalu. Ini adalah disebabkan nilai RM sudah jatuh walaupun dari segi (nilai muka) jumlah angka masih tetap sama!

8

Page 9: Nota Poket Sejarah T4 2016(Cg Hanita & Cg Rumaizah)

SEJARAH SPM - TARGET 2016 - NOTA KBAT - "Backpack to Pocket "

T4 (Bab 9) PERKEMBANGAN DI EROPAH ( RENAISSANCE ) Apakah iktibar daripada Zaman Renaissance di

Eropah bagi memajukan bangsa dan negara

Malaysia?

1. Mempunyai sifat inkuiri / ingin tahu

2. Menggunakan minda sepenuhnya

3. Harus meneroka ilmu pengetahuan

4. Menekankan pemikiran logik dan saintifik

5. Berani untuk meneroka perkara dan bidang

baru

6. Sedia berubah

7. Perkembangan intelektual

8. Yakin diri

9. Memajukan perdagangan

10. Mencari kebenaran

Ramalkan masa depan Malaysia jika rakyat

Malaysia mengamalkan nilai-nilai positif

masyarakat pada Zaman Renaissance .

1. Malaysia mencapai tahap negara maju

2. Berlaku peningkatan ekonomi

3. Kajian dan pembangunan (R&D) rancak

berlaku

4. Malaysia menjadi hub pendidikan yang

terkenal

5. Rakyat Malaysia berpendapatan tinggi

6. Malaysia terkenal dan dihormati negara dunia

7. Malaysia menjadi tumpuan pedagang

antarabangsa

T4 (Bab 9) PERKEMBANGAN DI EROPAH ( RENAISSANCE ) Pada pandangan anda, bagaimanakah kita

dapat mengatasi dominasi kuasa Eropah

pada hari ini?

1. Penguasaan ilmu pengetahuan

2. Mengukuhkan perpaduan rakyat 3. Memperkukuhkan kestabilan politik

4. Memajukan ekonomi Negara

5. Meningkatkan taraf hidup rakyat 6. Mempertingkatkan daya kreativiti

7. Berusaha meningkatkan teknologi

8. Melahirkan tenaga kerja berkemahiran

9. Mampu bersaing secara positif 10. Memajukan sektor perindustrian

11. Menjalin hubungan serantau

12. Berfikiran terbuka 13. Bijak menyelesaikan masalah

T4 (Bab 9) PERKEMBANGAN DI EROPAH ( RENAISSANCE ) Apakah nilai pada zaman Renaissance

yangboleh diamalkan oleh masyarakat

diNegara kita?

1. Rakyat Malaysia menghargai ilmu

sains dan teknologi 2. supaya member sumbangan

kepada masyarakat dan Negara

3. Semangat ingin tahu yang tinggi 4. meneroka ilmu-ilmu baru

5. libatkan diri dalam R&D

6. Golongan kaya harus membangunkan negara

7. membiayai golongan cerdik pandai

8. mengembangkan ilmu sains dan teknologi

T4 (Bab 9) PERKEMBANGAN DI EROPAH ( RENAISSANCE )

Huraikan pengajaran yang kita peroleh daripada pengalaman bangsa Eropah

pada zaman Renaissance?

1. Menuntut ilmu pengetahuan penting

2. bagi mengubah status sosial seseorang

3. dapat mengelakkan kemunduran

4. supaya menyerlahkan potensi diri

5. supaya bersedia meneroka bidang baru

6. Oleh itu, masyarakat dapat

7. memajukan diri dengan ilmu pengetahuan

8. Perlu memupuk semangat inkuiri dalam

diri

9. sentiasa mempunyai semangat ingin

tahu

10. agar dapat menyelesaikan permasalah

11. dengan menggunakan pemikiran

logik dan saintifik

12. mempunyai idea kreatif dan inovatif

13. melahirkan pemikiran yang bijaksana

14. untuk memajukan diri dan negara

T4 (Bab 9) PERKEMBANGAN DI EROPAH ( RENAISSANCE )

Jelaskan kepentingan semangat inkuiri untuk menjadikan sesebuah negara yang

maju.

1. Terus berusaha untuk maju

2. Sikap mahukan sesuatu yang lebih baik

3. Sikap tidak berpuas hati dengan keadaan masa

kini

4. Meningkatkan ilmu

5. Meneroka bidang baru

6. Sentiasa bersikap kreatif dan inovatif

7. Pertukaran teknologi

8. Meningkatkan pemikiran dan kemahiran

9. Mengelakkan negara pada keadaan statik

10. Memberi kelebihan berbanding negara pesaing

T4 (Bab 9) PERKEMBANGAN DI EROPAH (REFORMATION) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah agama atau kepercayaan

penting kepada sesebuah masyarakat? 1. Menjadi pedoman dalam hidup

2. Merupakan pegangan paling utama rakyat

3. Rakyat yang beragama lebih mudah diurus

4. Rakyat yang beragama lebih mudah menjadi

warganegara yang baik

5. Membentuk akhlak yang baik

6. Membimbing manusia ke arah kehidupan yang

sempurna

7. Membentuk manusia yang bertanggungjawab

8. Memupuk semangat bertoleransi

9. Rakyat yang beragama kurang terlibat dalam kes

jenayah

T4 (Bab 9) PERKEMBANGAN DI EROPAH (REFORMATION)

Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Reformation yang

berlaku di Eropah untuk kesejahteraan

rakyat Malaysia. 1. Agama tidak seharusnya diseleweng untuk

kepentingan peribadi

2. Berpegang teguh kepada ajaran agama

3. Amalan rasuah dan penindasan perlu dielak untuk

mencapai kejayaan

4. Tidak fanatik terhadap sesuatu ajaran sehingga

tidak sanggup menerima pembaharuan

5. Sikap Toleransi dapat melahirkan kesejahteraan

hidup

6. Pemimpin harus berlaku adil kepada rakyat agar

negara aman

7. Jangan menindas golongan yang lemah untuk

melahirkan masyarakat yang harmoni.

T4 (Bab 9) PERKEMBANGAN DI EROPAH (REFORMATION)

Pada pandangan anda, mengapakah

pegangan agama yang kukuh patut

diamalkan oleh generasi muda pada hari ini?

1. Meningkatkan maruah bangsa

2. Meningkatkan kemajuan dalam pelbagai bidang

ilmu

3. Melahirkan masyarakat penyayang

4. Memupuk jati diri masyarakat supaya memberi

sumbangan kepada negara

5. Supaya masyarakat yang bertanggungjawab dapat

dilahirkan

6. Mewujudkan masyakat yang saling bertolak ansur

7. Melahirkan masyarakat yang patuh kepada

pemimpin

8. Mewujudkan masyarakat yang bertatasusila

T4 (Bab 9) PERKEMBANGAN DI EROPAH (REFORMATION)

Gerakan Reformation membuktikan bahawa

perubahan terhadap sesuatu perkara perlu

dilaksanakan untuk menghasilkan sesuatu

yang lebih baik. Sebagai seorang pelajar,

apakah sikap yang perlu anda miliki agar

perubahan ke arah kemajuan diri dapat

dilaksanakan

1. Bersikap terbuka menerima

pandangan/kritikan orang lain

2. Berani mencuba sesuatu perkara yang baru

3. Bersikap kritis terhadap sesuatu perkara

4. Bersedia menerima ilmu-ilmu/idea-

idea/ciptaan-ciptaan baru

5. Tidak takut menerima kegagalan

6. Berani menanggung risiko

7. Berfikir di luar kotak tentang sesuatu

perkara

8. Kreatif untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan

baru

9. Inovatif untuk menambahbaikkan ciptaan-

ciptaan/idea-idea sedia ada

9

Francesco Petrach -

Bapa Humanisme

Timah Shakespere

Martin Luther Bapa Reformation Pengasas Protestan

Seni Muzik

Reformation : Protestant

vs Katolik

Page 10: Nota Poket Sejarah T4 2016(Cg Hanita & Cg Rumaizah)

SEJARAH SPM - TARGET 2016 - NOTA KBAT - "Backpack to Pocket "

T4 (Bab 10) DASAR BRITISH DAN KESANNYA

TERHADAP EKO. NEGARA ( GETAH / BIJIH TIMAH)

Perusahaan getah dan bijih timah kini

menghadapi cabaran untuk terus dimajukan

Berikan penjelasan anda

1. Harga getah dan komoditi perlombongan

tidak stabil / ada naik turunnya bergantung

kepada pasaran dunia

2. Masalah kelewatan dalam proses

penanaman semula / mendapatkan hasil

torehan / terpaksa menunggu sehingga

lebih daripada enam tahun selepas anak

benih getah ditanam untuk mula menorah

3. Keluasan penanaman getah juga dilihat

semakin mengecil kerana ada tanah

digunakan untuk perumahan dan

pembangunan lain

4. Petani lebih minat untuk menanam kelapa

sawit kerana harga getah yang tidak

menentu

-SAMBUNG SEBELAH-

T4 (Bab 10) DASAR BRITISH DAN KESANNYA

TERHADAP EKO. NEGARA ( GETAH / BIJIH TIMAH)

5. Penggunaan getah tiruan yang lebih\

murah berbanding getah asli

6. yang boleh pupus dan tidak boleh

diperbaharui

7. Kos pengeluaran meningkat akibat

kenaikan kos jentera / alat ganti seperti

pam kelikir / kapal korek / alat

pengerudian / saluran

8. Upah buruh juga semakin tinggi

berbanding dahulu. Ini menyebabkan

keutungan pelabur semakin berkurangan

9. Masalah kos dan upah menyebabkan

sebahagian lombong bijih timah telah

ditutup di sekitar lembah Kelang

10. Negara juga menumpukan komoditi lain

yang lebih menguntungkan seperti

petroleum / beralih menjadi negara

perusahaan

T4 (Bab 10) DASAR BRITISH DAN KESANNYA

TERHADAP EKO. NEGARA ( GETAH / BIJIH TIMAH)

Pada pendapat anda mengapakah perusahaan getah dan bijih timah

penting kepada negara kita pada zaman

penjajahan British ?

1. Harganya yang tinggi

2. Menguntungkan British

3. Menjadi eksport utama negara / sumber

pendapatan negara / meningkatan pendapatan

Negara

4. Permintaan pasaran dunia yang tinggi

5. Bahan asas pembuatan barangan keperluan

seperti tayar / kasut /penebat elektrik

6. Adanya pelabur luar yang banyak dalam kedua-

dua perusahaan.

7. Mampu mewujudkan pembangunan sampingan

daripada kedua-dua perusahaan ini seperti jalan

raya / pertumbuhan bandar

8. Terdapat teknologi yang mempercepatkan hasil

seperti teknik penorehan ibedem dan teknologi

kapal korek

9. Tanah dan iklim negara kita sesuai untuk

penanaman getah

10. Penanaman kopi tidak menguntungkan ketika

itu.

11. Keupayaan modal yang banyak

12. Mempunyai stok / bekalan yang banyak ketika

itu

T4 (Bab 10) DASAR BRITISH DAN KESANNYA

TERHADAP EKO. NEGARA ( EKONOMI MODEN )

Ekonomi moden yang dibawa oleh

penjajah British lebih banyak meninggalkan kesan positif terhadap

ekonomi Malaysia masa kini.Bersetujukah

anda dengan pernyataan di atas? Berikan alasan anda.

1. Getah dan kelapa sawit menjadi salah satu

hasil eksport negara

2. Ekonomi negara berdasarkan ekonomi

pasaran bebas

3. Negara mampu bersaing menjadi negara

maju menjelang tahun 2020

4. Teknologi baharu yang dibawa menjadikan

Malaysia setanding dengan negara luar

5. Keupayaan negara membangunkan lagi

teknologi baharu/ misalnya kaedah

penklonan baka getah banyak susu getah

6. Negara mampu membina prasarana

pengangkutan bertaraf dunia

7. Contohnya KLIA di Sepang, LRT, Hentian

Pudu Raya, Plus Highway -SAMBUNG SEBELAH -

8. Kewujudan sistem perhubungan bertaraf

dunia

9. Kemajuan dalam internet/ dunia tanpa

sempadan/ perbankan internet dsb/ hantar

satelit/ Binariang/ Measat/ Tiungsat/

Razaksat

10. Mampu membina pelabuhan kontena yang

baik

11. Contohnya wujud pelabuhan Tanjung

Pelepas/ Pelabuhan Kelang/ Pelabuhan

Pulau Pinang/ Pelabuhan Bintulu

12. Muncul sebagai pengeluar pelbagai

dagangan pertanian

13. Pengeluar lada hitam dan gambir antara

terbesar di dunia/ pengeluar tembakar/

kenaf/ nanas

14. Membolehkan Kuala Lumpur menjadi

bandar perdagangan dan perniagaan

bertaraf antarabangsa

15. Banyak syarikat antarabangsa

memindahkan ibu pejabat regional mereka

16. ke Kuala Lumpur

-SAMBUNG SEBELAH -

17. Kebolehan institusi perbankan/ insurans

menjana ekonomi negara

18. Institusi berkaitan memainkan peranan

penting dalam membangunkan ehwal

pemberian kredit/ pemindahan kredit/

bantuan modal/ dan tanggungan liabiliti

19. Mampu mengubah sikap rakyat tempatan

menerima sistem ekonomi moden

20. Rakyat tempatan terlibat secara langsung

dalam sistem ekonomi moden dengan

menjadi usahawan/ peniaga/ bankers

dsbnya

T4 (Bab 10) DASAR BRITISH DAN KESANNYA

TERHADAP EKO. NEGARA ( EKONOMI MODEN )

Pada pendapat anda, apakah usaha-

usaha yang perlu dilakukan bagi

menjadikan negara Malaysia sebuah kuasa ekonomi yang setanding dengan

negara-negara maju seperti Amerika

Syarikat dan Jepun?

1. Mempunyai rakyat yang berpengetahuan/

berpendidikan tinggi

2. dapat membangunkan ekonomi / mengekalkan kadar

pertumbuhan ekonomi

3. Memiliki modal yang banyak

4. dapat menjana ekonomi / memajukan kawasan yang

belum membangun

5. Menarik FDI ke negara kita secara berterusan

6. dapat mengekalkan modal asing supaya kilang-kilang

/industri asing terus kekal di negara kita

7. Menyediakan infrastruktur/ prasarana yang sempurna

8. kemudahan infrastruktur yang baik dapat

memudahkan segala urusan perdagangan berjalan

lancar/ contohnya kemudahan jalan raya

T4 (Bab 10) DASAR BRITISH DAN KESANNYA

TERHADAP EKO. NEGARA ( MASYARAKT MAJMUK)

Kewujudan masyarakat berbilang kaum

tidak menghalang usaha-usaha ke arah perpaduan kaum. Berikan pendapat dan

hujah anda. 1. Keharmonian penduduk Malaysia

terpancar melalui sambutan rumah terbuka

sewaktu menyambut perayaan.

2. Amalan kunjung-mengunjung diteruskan

dan diterapkan kepentingannya

3. agar diwariskan kepada generasi

seterusnya

4. Amalan gotong-royong yang melibatkan

semua kaum di kawasan kejiranan

5. dapat menjamin keutuhan amalan

perpaduan di kalangan rakyat Malaysia

6. Maka, sikap keterbukaan dan amalan

pakatan murni harus terus digarap di

kalangan generasi muda hari ini

7. agar Malaysia terus kekal cemerlang

dan terbilang

T4 (Bab 10) DASAR BRITISH DAN KESANNYA

TERHADAP EKO. NEGARA ( BURUH LUAR)

Malaysia masih bergantung kepada

tenaga buruh asing untuk

membangunkan ekonomi.Mengapakah keadaan demikian berlaku ?

1. Kemajuan / pertumbuhan ekonomi negara yang

pesat / kadar 5.5 % 2014

2. berlaku kekurangan tenaga kerja mahir dan separa

mahir

3. seperti dalam sektor pembinaan / pembuatan /

perladangan

4. Rakyat tempatan tidak berminat dalam sektor

pembinaan / pembuatan /perladangan

5. kerana gaji rendah dan bebanan kerja yang kotor

/berat / merbahaya

6. seperti kerja cuci bangunan / mencuci

longkang/pengumpulan sampah

7. Tenaga kerja berkemahiran tinggi di Malaysia

hanya 28% berbanding dengan Jerman 58% /

Singapura

Berikan cadangan anda untuk mengurangkan

pergantungan tersebut.

Kerajaan menggalakkan perubahan corak

ekonomi 1. intensif buruh kepada intensif modal

2. melalui dana / bantuan kerajaan / insentif kerajaan

3. terutama dalam sektor perindustrian / perladangan

4. penggunaan jentera akan dapat meminimakan

tenaga manusia

5. contoh penggunaan teknologi cantas / pemotong

sawit bermotor

10

Kapal Korek Bijih Timah

Sektor Pekerjaan Warga Asing