21

Misiunea și valorile Europei

Embed Size (px)

Citation preview

Promovarea  informațiilor despre Uniunea Europeană este ideea prezentării acestei expoziții virtuale.Iar  pentru a cunoaște mai bine valorile europene, sunt trecute în revistă mai multe volume de carte din colecțiile Bibliotecii „Transilvania”. Lectură plăcută!

Carta Socială Europeană revizuită – în aplicare / Biroul de informare al Consiliului Europei în Republica Moldova, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova – Ch.: Biroul de inf. al Consiliului Europei în Republica Moldova, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova, 2001. – 135 p.

Cartea regrupează într-un singur instrument Carta Socială Europeană din 1961, amendă prin Protocolul adițional din 1988, care adaugă patru drepturi celor nousprezece garantate de Cartă și se completează cu opt drepturi noi. Carta Revizuită face parte din tratatele esențiale ale Consiliului Europei în domeniul drepturilor omului și constituie instrumentul european de referință în materie de coeziune socială.Republica Moldova este al treilea stat din fosta U.R.S.S., care a ratificat Carta Revizuită, urmând Estonia și Lituania.

Charrier, Jean-Loup. Codul Convenției Europene a Drepturilor Omului / Jean-Loup Charrier. – Ch.: Litec, 2008. – 722 p.

Lucrarea dată reunește drepturile și libertățile garantate de Convenție și de Protocoale, are drept scop punerea în valoare a celor mai practice aspecte ale Convenției, așa cum este ea trăită zi de zi în fața jurisdicțiilor naționale sau europene. Are un conținut ce ține exclusiv de dreptul internațional public.

Cum funcționează Uniunea Europeană: Ghidul instituțiilor UE pentru fiecare. – Luxembourg, [s.n.], 2013. – 40 p.

Această publicație face parte dintr-o serie de publicații care explică într-un limbaj clar activitatea UE în diferite domenii de politică, motivul pentru care UE este implicată și are rezultatele obținute. Uniunea Europeană este unică, această broșură vă oferă răspunsurile, formulate într-un limbaj clar și simplu. Aici găsiți, de asemenea, o scurtă prezentare a agențiilor și a altor organisme care sunt implicate în activitatea Uniunii Europene. Obiectivul acestui ghid este de a vă oferi o incursiune utilă în procesul decizional al UE.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești / Curtea Europeană a Drepturilor Omului. – Ch.: Gunivas, 2012. – 632 p. (foto)

Cartea include o serie de decizii și hotărâri, răspunsuri la plângeri adresate, pe perioada 1 ianuarie 2010; 31 decembrie, cum ar fi: deciziile luate în cazul Răilean; Bucuria; Iorga; Brega; Tănase; ș.a.m.d.

Thatham, Allan. Dreptul Uniunii Europene / Allan Thatham. – Ch.: Arc, 2003. – 508 p. (foto)

Un cadru juridic dinamic aflat într-o dezvoltare permanentă, care trebuie privit nu numai din perspectivă politică, economică și instituțională, dar și istorică. Astfel, lucrarea reflectă într-un context complex evenimentele petrecute pe continentul european care au dus la unificarea eforturilor unor state pentru protecția valorilor democratice și a economiei de piață.Un loc aparte în această lucrare este dedicat relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, analizînd cele petrecute pe perioada independenței statului în materie de apropiere de UE.

Neagu, Victor. România: Charta europeană a spațiului rural / Victor Neagu. – București: Ed. Ceres, 1996. – 195 p. (foto)

O carte proiect care garantează întărirea funcțiilor economice, ecologice, sociale și culturale. Se subliniază necesitatea favorizării inițiativelor locale și a subsidiarității. De o importanță deosebită este, dezvoltarea resurselor în zonele rurale și crearea unor locuri de muncă diversificate. Agricultura și silvicultura trebuie să fie solicitate din nou să furnizeze materii prime pentru industrieși pentru sectorul energetic.

Schuman, Robert. Pentru Europa / Robert Schuman. – București: Monitorul Oficial, 2003. – 125 p. (foto)

Europa lui Robert Schuman este tema care evocă atât una din marile inițiative ale politicii externe franceze după 1945, cât și punctul de plecare al unui proces de construcție a Uniunii Europene, început după anii cincizeci, și care se află în centrul actualității. Aici au fost grupate paginile care urmează din multiple conferințe, articole de ziare, inervenții în parlament etc., ideile esențiale care au orietat acțiunea dusă în timpul vieții mele politice în favoarea Europei unite.

Pecican, Ovidiu. Europa o idee în mers / Ovidiu Pecican. – Cluj-Napoca: Ed. Fundației pentru studii europene, 1997. – 195 p. (foto)

Necesitatea inaugurării unei linii de investigații privitoare la ideea europeană s-a făcut simțită încă înainte de 1989. Politica autarbică a statului român din acea vreme, care a condus la suprimarea-prin altele- și a specializării în istorie universală la facultățile de istorie din țară, a blocat reflexia cu privire la trecutul, prezentul și viitorul Europei la nivelul unde rămăsese la sfârșitul perioadei interbelice. Înșelătoarele referiri din documentele de partid și de stat, din discursurile lui N. Ceaușescu însuși, nu aveau cum suplini efortul constant și susținut pe care, în alte țări (unele din chiar sistemul sateliților URSS), îl făceau colective de experți, personalități politice și culturale, jurnaliști.

Curtea europeană a drepturilor omului: Reglementări de bază și jurisprudență în cazurile moldovenești. – Ch.: Arc, 2007. – 272 p. (foto)

Această carte a fost gândită ca o publicație practică și nu are menirea să prezinte soluții sau teorii. Ea reprezintă, cu precădere, o compilație de acte și practică judiciară care se referă la Curte, activitatea Curții, efectele hotărârilor Curții și modul de aplicare a Convenției în sistemul de drept al Republicii Moldova.

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului: Culegeri de acte normative. – Ch.: [s.n.], 2002. – 75 p. (foto)

În această carte gasiți dragi cititori, o serie de convenții pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Molle, Willem. Economia integrării europene: Teorie, practică, politici / Willem Molle. – Ch.: Epigraf, 2009. – 496 p.

Cartea a fost atent revizuită, pentru a lua în considerare schimbările în cerinţele cursurilor, noile informaţii statistice şi recentele evoluţii în domeniul politicilor. Această ediţie include un material nou despre:•  integrarea în proces de desfăşurare a noilor state-membre şi noile forme de asociere cu ţările în curs de aderare din Europa Centrală şi de Est•  înfiinţarea Uniunii Monetare Europene şi performanţa ulterioară a monedei euro•  evoluţia din trecut şi cea viitoare a UE ca ghid pentru integrarea economică reuşită altor regiuni ale lumii şi pentru îmbunătăţirea guvernării economice globale.

Hohenzollern-Veringen de Principe, Radu. Europa din noi: Regalitatea și democrația-spectacol / Radu Principe de Hohenzollern-Veringen. – Iași: Polirom, 2005. – 237 p.

Scrise în perioada 1994-2005, articolele și conferințele pe care Princepele Radu de Hohenzollern-Veringen le include în acest volum reflectă două realități: cea a propriului destin, care a translat din lumea artei în lumea publică (regalitate, politica, diplomație), precum și realitatea lumii noastre, oscilând între democrația-spectacol și actele de eroism, între libertatea galopantă și terorism, între acte de corupție (economică, psihologică, afectivă și morală) și gesturile vizionare.

Europa: Revistă informativă pentru tineri. – Bruxelles, [s.n.], 2013. – 56 p.

Scopul acestei reviste este de a explica ce înseamnă de fapt Europa, cine conduce Europa, ce relevanță are Uniunea Europeană pentru viața noastră cotidiană și în ce direcție se îndreaptă acest continent în mijlocul unei lumi globalizate? Care este viitorul Europei? Elevii și adolescenții pot afla aceste lucruri și multe altele, și pot lucra în mod interactiv în această privință.

Marga, Andrei. Filosofia unificării europene / Andrei Marga. – Cluj: Biblioteca Apostrof, 1995. – 255 p.

Europa Occidentală a conștientizat lacunele paradigmei naționale, care a dominat o lungă vreme, și a trecut, economic, politic, dar și cultural, la o nouă paradigmă, care integrează interogațiile, chiar pe cele „naționale„ prin originea, sfera și semnificația lor, într-o abordare europeană. Orizontul național este înscris în orizontul mai cuprinzător, dar tot mai puțin abstract, al continentului nostru. În factualitatea vieții, cetățenia europeană crește astăzi natural pe soclul cetățeniei statelor naționale și capătă încet primatul în raport cu ea.

Forma noii Europe / Ralf Rogowski, Charles Tumer. – Ch.: Cartier, 2009. – 220 p.

Acest volum adună ideile oamenilor de știință distinși din domeniul filosofiei, științelor politice, sociologiei, istoriei, legislației și teologiei cu scopul de a se adresa relației schimbătoare dintre constituționalitate, cultura politică, istorie și identitate colectivă. Cartea argumentează faptul că viitoarea formă a Europei nu va rezulta numai din procesele externe de globalizare, dar și din interacțiunea dintre aceste sfere sociale din cadrul Europei.

Libertatea de exprimare în Europa: Jurisprudența cu privire la articolul 10 al Convenției europene a Drepturilor Omului. – Ch., [s.n]., 2009. – 200 p.

Acest document este o actualizare a publicaţiei Libertatea de exprimare în Europa, publicat de Ediţiile Consiliului Europei în 2002. Acest document prezinta: • un comentariu al jurisprudenţei cu privire la libertatea de exprimare. În expunerile care urmează, au fost reţinute doar cazurile care vizează direct şi în mod special articolul 10.• referinţe la hotărârile definitive ale Curţii europene a Drepturilor Omului (partea A) şi la deciziile şi rapoartele cele mai importante ale Comisiei şi Curţii europene a Drepturilor Omului (partea B) cu privire la articolul 10 al Convenţiei europene a Drepturilor Omului în general şi libertatea media în special.

Bulmer, Simon. Statele membre ale Uniunii Europene / Simon Bulmer. – Ch.: Cartier, 2009. – 488 p.

În această carte sunt expuse câteva aspecte ale schimbărilor care au influiențat forma și aspectul Uniunii Europene pe parcursul ultimilor zece ani: extinderea politicilor în care Uniunea Europeană este implicată, extinderea competențelor UE în domeniile justiției și afacerilor interne – are un potențial mult mai mare de a influiența viața de zi cu zi a cetățeanului de rând. Lucrarea examinează felul în care extinderea Uniunii Europene a adus cu sine noi provocări și realizări în domeniul securității interne.

Alesina, Alberto. Viitorul Europei: reformă sau declin / Alberto Alesina, Francesco Giavazzi. – Ch.: Arc, 2008. – 192 p.

După cum spun autorii acestei cărți, Europa are multe de învăţat de la liberalismul şi economia de piaţă ale Americii. Europenii lucrează mai puţin şi stau mai mult în concedii decât americanii, ei preţuiesc stabilitatea şi siguranţa locului de muncă mai mult decât orice altceva. Europenii ţin la sistemele lor de asistenţă socială; americanii detestă cheltuielile guvernamentale. Autorii avertizează că, pentru a-şi stopa declinul, Europa trebuie să adopte ceva similar modelului american pentru a gestiona reglementările pieţei, globalizarea, susţinerea învăţământului superior, cercetarea tehnologică şi poltica fiscală, în timp ce societăţile sale multietnice, precum şi viziunea sa deschisă asupra UE şi a monedei euro, vor naşte cu siguranţă controverse.