30
EPİTEL DOKU Hazırlayan: Eyüp DERDİYOK İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2.Sınıf

Histoloji epitel doku

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Epithelial tissue --- Çiğköfte Sipariş Adresi: http://cigkoftesiparis.sanalpazar.com/dukkan/Cigkoftem-Kapimda__u1290883 http://www.cigkoftekapimda.com http://www.cigkoftebayrampasa.com

Citation preview

Page 1: Histoloji epitel doku

EPİTEL DOKU Hazırlayan: Eyüp DERDİYOK

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2.Sınıf

Page 2: Histoloji epitel doku

DOKULAR

• Vücudumuzda dört çeşit esas doku vardır:1. Epitel Doku2. Bağ Doku3. Kas Doku4. Sinir Doku

Page 3: Histoloji epitel doku

EPİTEL DOKU

• Epitel doku ya da Epithelium, vücudun iç ve dış yüzeyini örten, araları çok sıkı olan epitel hücrelerinden oluşmuş, altlarında bazal lamina denilen bir tabaka bulunduran, özelleşmiş bir dokudur.

Sınıflandırma:

Page 4: Histoloji epitel doku

EPİTEL DOKU SINIFLANDIRMASI

• Kat sayısına göre 1. Tek katlı (simple – one layer)2. Çok katlı (stratified – multi layers)3. Yalancı çok katlı (Pseudostratified)

• Hücrelerin şekillerine göre 1. Yassı (squamous)2. Kübik(cuboidal)3. Prizmatik (columnar)

Page 5: Histoloji epitel doku

TEK KATLI YASSI EPİTEL

Sekresyon, Absorpsiyon ve Filtrasyonda görev yaparlar. Koruma yapmazlar...

Akciğer alveollerinde,Kan ve lenf kapillarlarındaVücut boşluklarındaki parietal membranda görülürler.

Page 6: Histoloji epitel doku

TEK KATLI YASSI EPİTEL

Page 7: Histoloji epitel doku

TEK KATLI YASSI EPİTEL

TEK KATLI YASI EPİTEL

Page 8: Histoloji epitel doku

TEK KATLI YASSI EPİTEL

Page 9: Histoloji epitel doku

TEK KATLI YASSI EPİTEL

Page 10: Histoloji epitel doku

TEK KATLI YASSI EPİTEL

Kurbağa mezotelyumu

Page 11: Histoloji epitel doku

TEK KATLI KÜBİK EPİTAL

Tükrük bezlerindeBöbrek’te Pankreas kanallarındaKaraciğer’deOvaryum’daTestisler’de tek katlı kübik epital görülür.

Page 12: Histoloji epitel doku

TEK KATLI KÜBİK EPİTAL

Page 13: Histoloji epitel doku

TEK KATLI KÜBİK EPİTAL

Pankreas

Page 14: Histoloji epitel doku

TEK KATLI KÜBİK EPİTAL

Page 15: Histoloji epitel doku

TEK KATLI KÜBİK EPİTAL

Page 16: Histoloji epitel doku

TEK KATLI PRİZMATİK(SİLİNDİRİK)

Sindirim alanındaFallop tüpünde tek katlı prizmatik epitel görülür

Page 17: Histoloji epitel doku

TEK KATLI PRİZMATİK(SİLİNDİRİK)

Page 18: Histoloji epitel doku

TEK KATLI PRİZMATİK(SİLİNDİRİK)

Page 19: Histoloji epitel doku

TEK KATLI PRİZMATİK(SİLİNDİRİK)

Page 20: Histoloji epitel doku

TEK KATLI PRİZMATİK(SİLİNDİRİK)

Vesica Fella

Page 21: Histoloji epitel doku

ÇOK KATLI EPİTEL DOKU

Derinin dış tabakası, oral cavity(ağız boşluğu),boğaz, vajina, canalis analiste çok katlı epitel doku görülür. Çok katlı epitel doku da isimlendirme yapılırken en üst katmanı oluşturan hücrelerin şekline bakılır.Örneğin: Yandaki şekilde En üst katmanı yassı(squamos) epitel hücrelerden oluştuğundanbu epitel dokuyu ÇOK KATLIYASSI EPİTEL DOKU olarak adlandırmalıyız.

Page 22: Histoloji epitel doku

ÇOK KATLI YASSI EPİTEL DOKU

Page 23: Histoloji epitel doku

ÇOK KATLI YASSI EPİTEL DOKU

Page 24: Histoloji epitel doku

ÇOK KATLI YASSI EPİTEL DOKU

Page 25: Histoloji epitel doku

ÇOK KATLI YASSI EPİTEL DOKU

Çok katlı yassı epitele en iyi örnek deridir. Sağdaki resimde keratinize olmuş bir çok katlı yassı epitel doku örneği mevcut.Alttaki resimde ise daha kalın bir deriden alınmış örnek mevcut.

Page 26: Histoloji epitel doku

ÇOK KATLI KÜBİK EPİTEL DOKU

Süt bezleri, ter bezleri, pankreas, ovaryum foliküllerinde görülür.

Page 27: Histoloji epitel doku

ÇOK KATLI KÜBİK EPİTEL DOKU

Ter kanalı

Page 28: Histoloji epitel doku

ÇOK KATLI PRİZMATİK EPİTEL DOKU

Pharynx, Ductus deferens, Erkek Urethra’sında görülür

Page 29: Histoloji epitel doku

YALANCI ÇOK KATLI EPİTEL DOKU

Çekirdeklerin hücre içinde farklı yüksekliklerde yerleşmiş olmaları nedeniyle ilk bakışta çok katlıymış gibi görüntü vermesinden dolayı bu adı almıştır. Ancak dikkatli incelendiğinde bütün hücrelerin aynı bazal laminaya oturması nedeniyle tek katlı epitel sınıfındadır.

Page 30: Histoloji epitel doku

YALANCI ÇOK KATLI EPİTEL DOKU