Click here to load reader

đề Cương tư tưởng

 • View
  142

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of đề Cương tư tưởng

 1. 1. Tan Nguyen 1 / 25 CNG N TP T TNG H CH MINH HK152 CH 1: Trnh by nhng tin t tng l lun hnh thnh t tng H Ch Minh. a) Gi tr truyn thng dn tc Vit Nam. Dn tc Vit Nam c my ngn nm lch s dng nc v gi nc to lp cho mnh mt nn vn ha ring, phong ph v bn vng vi nhng truyn thng tt p, cao qu. + Trc ht, l ch ngha yu nc v ch bt khut u tranh dng nc v gi nc.Ch ngha yu nc l dng ch lu xuyn sut lch s Vit Nam, l chun mc cao nht, ng u bng gi tr vn ha tinh thn ngi Vit. Mi hc thuyt o c, tn gio ngoi nhp u c tip nhn khc x qua lng knh ca t tng yu nc. + Th hai, l tinh thn nhn ngha, truyn thng on kt, tng thn, tng i. Truyn thng ny hnh thnh cng s hnh thnh dn tc, t hon cnh v nhu cu u tranh quyt lit vi thin nhin v gic ngoi xm. n nhng nm u ca th k XX, x hi Vit Nam c s phn ha giai cp, nhng truyn thng ny vn rt bn vng. H Ch Minh k tha v pht huy sc mnh truyn thng ny m nhn mnh bn ch ng (ng tnh, ng sc, ng lng, ng minh). + Th ba, Vit Nam l mt dn tc c truyn thng lc quan, yu i. Tinh thn lc quan, trong mun gian nguy vn ng vin nhau ch thy sng c m ng tay cho c c s t nim tin vo sc mnh ca bn thn, tin vo s tt thng ca chn l, chnh ngha. H Ch Minh l hin thn ca tinh thn lc quan . + Th t, Vit Nam l mt dn tc cn c, dng cm, thng minh, sng to trong sn xut v chin u, nn cng l mt dn tc ham hc hi v khng ngng m rng ca n nhn tinh hoa vn ha nhn loi. T ngn xa, dn tc Vit Nam rt xa l vi u c hp hi, th cu, bi ngoi cc oan. Trn c s gi vng bn sc vn ha dn tc, nhn dn ta bit cht lc, tip thu ci tt, ci hay, ci p ca nhn loi to nn nhng gi tr ring ca mnh. H Ch Minh l hnh nh sinh ng v trn vn ca truyn thng . b) Tinh hoa vn ha nhn loi. Xut thn trong mt gia nh khoa bng, t nh H Ch Minh hp th mt nn Quc hc v Hn hc kh vng vng. Khi ra nc ngoi Ngi khng ngng lm giu tr tu mnh bng tinh hoa vn ha nhn loi. Khi u tranh, Ngi vit vn Anh, vn Php sc so nh mt nh bo phng Ty thc th, nhng khi c nhu cu t bch th Ngi li lm th bng ch Hn. l nt c sc trong s kt hp hi ha vn ha ng-Ty H Ch Minh. - T tng vn ha phng ng: Nho gio cha ng nhiu yu t duy tm, lc hu, phn ng nh: t tng ng cp, khinh lao ng chn tay, khinh ph n v.v.. l nhng iu thng b H Ch Minh ph phn, bc b. Nhng Nho gio cng c nhiu yu t tch cc nh trit l hnh ng, t tng nhp th, hnh o gip i, l tng v mt x hi bnh tr. l c vng v mt x hi an ninh, ha mc, mt th gii i ng, trit l nhn sinh, tu thn, dng tnh; cao vn ha, l gio, to ra truyn thng hiu hc. l nhng iu m H Ch Minh
 2. 2. Tan Nguyen 2 / 25 la chn, k tha, ci to cho ph hp phc v cch mng. Ngi dn li ca Lnin: Ch c nhng ngi cch mng chn chnh mi thu hi c nhng iu hiu bit qu bu ca cc i trc li[1]. Pht gio l mt tn gio, c mt tiu cc l duy tm, tuyt i ha s vn ng ca th gii m khng thy tnh ng im tng i ca vn vt, nn ch thy mt th gii huyn, o, gi tn ti. Nhng Pht gio cng c nhng mt tch cc li du n su sc trong t duy, hnh ng v cch ng x ca ngi Vit. l t tng v tha, t bi, bc i, cu kh cu nn, thng ngi nh th thng thn; np sng c o c, trong sch, gin d, chm lo lm vic thin; tinh thn bnh ng, dn ch cht phc, chng li mi s phn bit ng cp; cao lao ng, chng li bing nht nht bt tc, nht nht bt thc; Pht gio Vit Nam - thin phi Trc Lm - ch trng khng xa i m sng gn b vi nhn dn, vi t nc, tham gia vo cng ng, vo cuc u tranh ca nhn dn, chng k th dn tc. l nhng iu li du n su sc trong gia nh H Ch Minh v bn thn Ngi. Ngoi ra, trong cc bi ni, bi vit ca H Ch Minh cn cha ng t tng ca Lo T, Mc T, Qun T, Tn Trung Sn v.v.. L ngi mc-xt tnh to v sng sut, H Ch Minh bit khai thc nhng yu t tch cc ca t tng v vn ha phng ng phc v s nghip cch mng ca Vit Nam. - T tng vn ha phng Ty: H Ch Minh sng ch yu chu u, v ngay ti cc trung tm vn ha ln nht ca phng Ty, nn chu nh hng rt su rng nn vn ha dn ch cch mng ca phng Ty. Khi cn hc trng Tiu hc ng Ba, ri vo hc Quc hc, Nguyn Tt Thnh lm quen vi vn ha Php, c bit rt ham m tm hiu i cch mng Php 1789. Khi ra nc ngoi, nhng thng nm sng ti M, Ngi sng New York, lm thu Bruclin v thng n thm khu ca ngi da en ti Haclem, Ngi rt ch n ch u tranh cho t do, c lp, cho quyn sng ca con ngi c ghi trong Tuyn ngn c lp ca nc M 1776. Nm 1913, khi sang Anh, Ngi gia nhp cng on thy th, cng giai cp cng nhn Anh tham gia cc cuc biu tnh, nh cng bn b sng Thm-d. Cui nm 1917, Ngi n sng v hot ng ti Pari, trung tm vn ha v ngh thut ca chu u. Ti y, Ngi c thun li nhanh chng chim lnh vn tri thc ca thi i, c bit l truyn thng vn ha dn ch v tin b Php. Ti Php, vi ngh lm bo, Ngi phi nhanh chng lm ch c ngn ng v vn ha Php. Ngi tip xc vi cc tc phm ca cc nh t tng khai sng: Vonte (Voltaire), Rutx (Rousseau), Mngtecxki (Montesquieu),.. nhng l lun gia ca i cch mng Php 1789, nh Tinh thn php lut ca Mngtecki, Kh c x hi ca Rutx,.. T tng dn ch ca cc nh khai sng Php c nh hng ti t tng ca Ngi. Ngoi ra, Ngi cn hp th c t tng dn ch v hnh thnh phong cch dn ch ca mnh t trong cuc sng thc tin. Ngi c th t do hi hp, tham gia ng phi, ra bo, pht biu kin, trnh by quan im ca mnh trc d lun Php, ph phn bn quan li, vua cha ca nc mnh v c bn thng s, ton quyn Php ti ng Dng. Ngi cn hc c cch lm vic dn ch ngay trong cch sinh hot khoa hc Cu lc b Phbua (Faubourg), trong sinh hot chnh tr ca ng X hi Php, nht l khng kh tranh lun i hi Tua (thng 12/1920).
 3. 3. Tan Nguyen 3 / 25 Tm li, c rn luyn trong phong tro cng nhn Php v c s c v, du dt trc tip ca nhiu nh cch mng v tr thc tin b Php nh M.Casanh (M.Cachin), P.V.Cutuyari (Couturier), G.Mngmutx (G.Monmousseau),.. Ngi tng bc trng thnh. Trn hnh trnh cu nc, Ngi bit lm giu tr tu ca mnh bng vn tr tu ca thi i, ng v Ty, va gt hi, va gn lc, k tha v i mi, vn dng v pht trin. c) Ch ngha Mc-Lnin, c s th gii quan v phng php lun ct li ca t tng H Ch Minh. Th nht, khi ra i tm ng cu nc, H Ch Minh vi mt vn tri thc chc chn, mt nng lc tr tu sc so, Ngi nhn ra rng, cc phong tro yu nc cui th k XIX, u th k XX tu trung ch xoay quanh hai ng li qun ch hay dn ch, hai phng php cch mng hay ci lng. C hai ng li v hai phng php y u khng tha mn c yu cu gii phng dn tc trong iu kin ch ngha quc tr thnh mt lc lng quc t. Trong 10 nm u (1911-1920) ca qu trnh bn ba tm ng cu nc, Ngi hon thin cho mnh mt vn vn ha, chnh tr v vn sng thc tin phong ph, to thnh mt bn lnh tr tu m khng mt nh cch mng tr tui Vit Nam no vo thi y c th so snh c. Ci bn lnh y gip Ngi tip thu, vn dng sng to Ch ngha Mc-Lnin vo Vit Nam mt cch trung thnh m khng sao chp. Th hai, khc vi cc nh tr thc t sn phng Ty, khi n vi Ch ngha Mc-Lnin l n vi mt hc thuyt nhm gii quyt nhng vn v t duy hn l hnh ng, Nguyn Ai Quc n vi Ch ngha Mc-Lnin l tm kim ch nam cho s nghip cu nc, gii phng dn tc. Ngi tm s Lc by gi, ti ng h cch mng Thng Mi ch l theo cm tnh t nhin.. Ti knh yu Lnin v Lnin l mt ngi yu nc v i gii phng ng bo mnh.. Ti tham gia ng X hi Php l v cc ng b y ng tnh vi ti, vi cuc u tranh ca cc dn tc b p bc. Cn nh ng l g, cng on l g, ch ngha x hi v ch ngha cng sn l g th ti cha hiu. Lc u chnh l ch ngha yu nc, ch cha phi l ch ngha cng sn a ti tin theo Lnin, tin theo Quc t III[2]. Tc phm ca Lnin, Lun cng v vn dn tc v thuc a ch r mi quan h gn b, thng nht gia s nghip gii phng giai cp v sn vi s nghip gii phng cc dn tc thuc a. Nh n, Ngi tm thy con ng gii phng ca chng ta v t Lnin, Ngi tr li nghin cu Mc su sc hn. Th ba, khi n vi Ch ngha Mc-Lnin, Ngi tip thu phng php nhn thc mac-xit, ng thi theo li c , vong ngn ca phng ng. Ngi vn dng Ch ngha Mc-Lnin t tm ra nhng ch trng, gii php, i sch ph hp vi tng hon cnh c th, tng thi k c th ca cch mng Vit Nam ch khng i tm nhng kt lun c sn trong sch v kinh in. V vy, t tng H Ch Minh thuc h t tng Ch ngha Mc-Lnin, nhng phm tr ca t tng H Ch Minh cng nm trong nhng phm tr c bn ca Ch ngha Mc-Lnin; ng thi t tng H Ch Minh cn l s vn dng sng to, pht trin v lm phong ph Ch ngha Mc-Lnin thi i cc dn tc b p bc vng ln ginh c lp, t do v xy dng x hi mi.
 4. 4. Tan Nguyen 4 / 25 CH 2: T tng H Ch Minh v vn dn tc. Ch ngha Mc-Lnin cho rng, dn tc l sn phm lu di ca lch s. Trc dn tc l cc hnh thc cng ng nh: th tc, b tc, b lc. S pht trin ca ch ngha t bn dn ti s ra i v pht trin ca cc dn tc bn ch ngha. Khi CNTB chuyn sang giai on quc ch ngha, cc quc thc hin chnh sch v trang xm lc, cp bc, n dch. Vn dn tc tr nn gay gt v t xut hin vn dn tc thuc a. 1. Vn dn tc thuc a a) Thc cht ca vn dn tc thuc a T tng H Ch Minh khng cp n cc vn dn tc ni chung m l vn dn tc thuc a. Thc cht ca vn dn tc thuc a trong t tng H Ch Minh l: - u tranh chng ch ngha thc dn, gii phng dn tc. H Ch Minh ginh s quan tm n u tranh chng ch ngha thc dn, xo b ch thng tr, p bc, bc lt ca nc ngoi; gii phng dn tc, ginh c lp dn tc, thc hin quyn dn tc t quyt, thnh lp Nh nc dn tc c lp. Nu Mc bn nhiu v cuc u tranh chng CNTB, Lnin bn nhiu v cuc u tranh chng CNQ, th H Ch Minh tp trung bn v cuc u tranh chng CN Thc dn. Mc v Lnin bn nhiu v cuc u tranh giai cp cc nc TBCN, th H Ch Minh bn nhiu v u tranh gii phng dn tc cc nc thuc a. - La chn con ng pht trin ca dn tc. T thc tin ca phong tro cu nc ca dn tc v nhn loi, H Ch Minh khng nh phng hng pht trin ca dn tc trong bi cnh mi ca thi i l CNXH. Hoch nh con ng pht trin ca dn tc thuc a l mt vic lm ht sc mi m: t nc thuc a ln CNXCH phi tri qua nhiu giai on chin lc khc nhau. Con ng , nh trong Cng lnh chnh tr u tin ca ng Cng sn Vit Nam, Ngi vit: Lm t sn dn quyn cch mng v th a cch mng i ti x hi cng sn[1]. Thc cht l con ng LDT gn lin vi CNXH. Con ng ph hp vi hon cnh ca cc nc thuc a, n hon ton khc bit vi cc nc pht trin i ln CNXH phng Ty. y l nt c o trong t tng H Ch Minh. b) c lp dn tc - ni dung ct li ca vn dn tc thuc a - H Ch Minh tip cn vn c lp dn tc t quyn con ngi. Trn con ng tip cn chn l cu nc, H Ch Minh tm hiu v tip nhn nhng nhn t c gi tr trong Tuyn ngn c lp ca M nm 1776: Tt c mi ngi sinh ra c quyn bnh ng. To ho cho h nhng quyn khng ai c th xm phm c, trong nhng quyn y c quyn c sng, quyn t do v quyn mu cu hnh phc; Tuyn ngn nhn quyn v dn quyn ca cch mng Php nm 1791: Ngi ta sinh ra t do v bnh ng v quyn li v phi lun lun c t do v bnh ng v quyn li.
 5. 5. Tan Nguyen 5 / 25 T quyn con ngi y, Ngi khi qut nn chn l v quyn c bn ca cc dn tc: Tt c cc dn tc trn th gii u sinh ra c quyn bnh ng, dn tc no cng c quyn sng, quyn sung sng v quyn t do[2]. - Ni dung ca c lp dn tc L ngi dn mt nc, nhiu ln c chng kin ti