of 10 /10
Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah Malaysia Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah Malaysia 51 BOLA SEPAK SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA Bola sepak merupakan sukan yang paling popular di dunia pada masa kini. Sukan ini dipercayai berasal daripada tamadun Mesir dan turut diwarisi oleh tamadun Rom, China dan Greek seawal tahun 200 Masihi. Walaupun demikian, perkembangan pesat permainan ini hanya bermula pada abad ke-19. Persatuan Bola Sepak England yang ditubuhkan pada tahun 1863 merupakan pertubuhan bola sepak yang pertama di dunia. Piala FA yang diperkenalkan pada tahun 1871 untuk pemain amatur telah membuka pintunya kepada pemain profesional mulai tahun 1885. Tahukah anda bahawa peraturan sebelas pemain untuk satu pasukan ditetapkan pada tahun 1870? Di peringkat antarabangsa, Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa atau lebih dikenali sebagai FIFA (Federation of International Football Associations) telah ditubuhkan di Paris pada tahun 1904. Pertandingan Bola Sepak Piala Dunia yang berlangsung empat tahun sekali adalah pertandingan bola sepak yang berprestij di peringkat antarabangsa. Uruguay telah menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia yang pertama pada tahun 1930. Di Malaysia, permainan bola sepak telah dibawa masuk ke negara ini oleh tentera British pada abad ke-19 ketika mereka bertugas di negara ini. Kini, bola sepak adalah permainan yang paling popular di kalangan pelajar lelaki dan kaum belia di negara kita. Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM (Football Association of Malaya) yang ditubuhkan pada tahun 1927 adalah badan bola sepak kebangsaan yang mengawal perkembangan permainan bola sepak di seluruh Malaysia melalui persatuan-persatuan bola sepak di peringkat negeri. Pesta Bola Merdeka, Piala FAM, Piala Malaysia dan Liga Semi Pro adalan antara beberapa pertandingan bola sepak yang dianjurkan oleh FAM di negara ini.

bola sepak

Embed Size (px)

Text of bola sepak

Page 1: bola sepak

Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah MalaysiaPendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah Malaysia

51

BOLA SEPAK

SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

Bola sepak merupakan sukan yang paling popular didunia pada masa kini. Sukan ini dipercayai berasal daripadatamadun Mesir dan turut diwarisi oleh tamadun Rom, Chinadan Greek seawal tahun 200 Masihi. Walaupun demikian,perkembangan pesat permainan ini hanya bermula padaabad ke-19.

Persatuan Bola Sepak England yang ditubuhkan pada tahun1863 merupakan pertubuhan bola sepak yang pertama di

dunia. Piala FA yang diperkenalkan pada tahun 1871 untukpemain amatur telah membuka pintunya kepada pemain

profesional mulai tahun 1885. Tahukah anda bahawaperaturan sebelas pemain untuk satu pasukan

ditetapkan pada tahun 1870? Di peringkat antarabangsa, Persekutuan PersatuanBola Sepak Antarabangsa atau lebih dikenali sebagai FIFA (Federation ofInternational Football Associations) telah ditubuhkan di Paris pada tahun 1904.

Pertandingan Bola Sepak Piala Dunia yang berlangsung empat tahun sekaliadalah pertandingan bola sepak yang berprestij di peringkat antarabangsa.Uruguay telah menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia yang pertama padatahun 1930. Di Malaysia, permainan bola sepak telah dibawa masuk ke negaraini oleh tentera British pada abad ke-19 ketika mereka bertugas di negara ini. Kini,bola sepak adalah permainan yang paling popular di kalangan pelajar lelaki dankaum belia di negara kita.

Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM (Football Association of Malaya)yang ditubuhkan pada tahun 1927 adalahbadan bola sepak kebangsaan yang

mengawal perkembangan permainanbola sepak di seluruh Malaysia melaluipersatuan-persatuan bola sepak diperingkat negeri. Pesta Bola Merdeka,

Piala FAM, Piala Malaysia dan Liga Semi Proadalan antara beberapa pertandingan bolasepak yang dianjurkan oleh FAM di negara

ini.

Page 2: bola sepak

FAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANFAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

52

1234567890123412345678901234123456789012341234567890123412345678901234123456789012341234567890123412345678901234

BolaBerat: 396 – 453 gmLilitan: 0.68 – 0.71 mTekanan Angin :600 – 700 gm/cmpersegi

KEPERLUAN DAN PERALATAN

But atau kasutbola

Peralatan dan Pakaian Pemain BolaSepak

Bendera penjuru

Tidak lebih 90 m Tidak kurang 45 m

Jejari 1 m

Kawasan penalti

Tid

ak k

uran

g 90

mT

idak

lebi

h 12

0 m

Garis Jejari = 9.15 m

Bendera yangtidak wajib

Tengah

Tandapenalti

Kawasan gol

Garis golG

aris

tep

iPadang bola sepak dan ukuran

16.50 m 7.32 m 5.50 m

5.50

m Kawasan gol

18.32 m

Tanda penalti

16.5

0 m

11 m

9.51

m

40.32 m

Gar

is t

epi

Ukuran kawasan penalti

7.32 m (24 kaki)

2.44

m (

8 ka

ki)

Ukuranpintu gol

Baju ‘jersey’

Seluar

Stokin

Glof

Penghadangkaki(shinguard)

Page 3: bola sepak

Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah MalaysiaPendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah Malaysia

53

TEKNIK DAN KEMAHIRAN ASAS BOLA SEPAK

Menyepak Bola1

BahagianLuar Bahagian

Depan

BahagianDalam (instep)

BahagianTumit

BahagianPerut

Sepakan Leret

Bahagian bolayang dikenakandengan kaki

Bola naik/lambung

Bahagian bolayang dikenakandengan kaki

Bola leret

Sepakan Kuisan Depan Sepakan Kuisan Luar kaki

Sepakan Tumit (back heel) Sepakan Tinggi Sepakan Voli/Lambung

Page 4: bola sepak

FAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANFAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

54

Menyerkap Bola2

Menggelecek Bola3

Bersedia untuk membuatgerakan yang mengelirukan

Pelbagai cara dan teknik menyerkap bola denganmenggunakan kaki

Bahagian sebelahdalam kaki

Bahagian ataskaki

Bahagian tapakkaki

Bahagian hujungkaki

Bahagianpaha

Bahagian dada

Bahagianperut

Menyerkap bola dengan kepalamemerlukan kemahiran tinggi

Kilas bola ke kiri sambilmenukar kelajuan

Tukar kelajuan danmelarikan bola

Jika dibentes daribelakang, kawal bola agar

ia sentiasa di depandengan hadangan badan

Page 5: bola sepak

Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah MalaysiaPendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah Malaysia

55

Kawalan Pintu Gol5

Menanduk Bola4

Pergerakan kepalamenentukan arahbola yang ditanduk

Menangkap bola leret

Menanduk bola kebawah

Menanduk bolake arah lain

Menanduk bola tinggidengan bantuantolakan kaki

Cara menangkapbola paras dada

Menepis bola jika tidaksempat/mampu menangkap

Menepis bola ke luartiang gol

Menumbuk bolauntuk memintashantaran tinggi

Lompat junam (diving)

Page 6: bola sepak

FAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANFAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

56

Merebut Bola7

Melempar Bola6

Lontaran Ke Dalam8

Merebut bola dari depan

Lontaran ke dalam dalamkeadaan mengambil langkahdan berlari

Lontaran ke dalamdalam keadaan

statik dan berdiri

Lemparandekat

Lemparantinggi

Lemparan lajudan tepat

Merebut bola dari sisi Mengawal bola dari sisi

Page 7: bola sepak

Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah MalaysiaPendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah Malaysia

57

CADANGAN LATIHAN KEMAHIRAN

Latihan Menyepak dan Menghantar Bola1

Sepakan Leret :Seorang pelajar sebagai pengumpan tetap.Hantaran dibuat melalui sepakan leret.

Pengumpan di tengah bulatan. Pelajarmenggunakan semua bahagian kaki untukmenggerakkan bola

X menghantar bola kepada Y melalui 2skital. X dan Y bertukar tempat tetapihantaran mesti melalui 2 skital itu. (Latihanbertujuan menguji ketepatan hantaran leret)

X 1menghantar bola melalui atas palang golkepada Y yang menyepak secara leretkepada X 2, X 3, X 4 dan seterusnya.

Latihan menyepak bola ke pintu gol melaluisepakan leret, voli atau sepakan tinggi

Latihan membuat hantaran di depan pintugol (pelajar dibahagikan kepada duakumpulan X dan Y)

Latihan membuat sepakan ke arah penjuru(angle shot) melalui ruang antara hujungbangku panjang dan tiang gol

Page 8: bola sepak

FAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANFAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

58

Latihan Menyerkap Bola2

Latihan Menggelecek3

Latihan Menanduk4

• Bulatan – pemain di tengah bulatan melambungbola kepada pemain lain untuk ditanduk bergilir-gilir.

• Sepak bola ke dinding sambil menyerkap bola yang melantun balik.Serkap bola dengan menggunakan kaki, paha, dada, perut dan kepala.

• Bawa atau gelecek bola di celah-celah skital dengan kelajuan yangberbeza atau berubah-ubah. Latihan ini boleh diubahsuai dalam bentukpertandingan yang melibatkan beberapa kumpulan.

• 3 Penjuru – Pemain A melambungkan bolakepada pemain B. Pemain B pula menandukkanbola kepada pemain C. Pemain C kemudianmelambungkan bola kepada A2 dan begitulahseterusnya mengikut giliran masing-masing.

• Menanduk bola ke arah pintu gol – A menyepakbola tinggi ke arah B. B berlari ke depan danmenanduk bola ke pintu gol.

8 – 10 m

X X

X

X

X

X

XX

X

A3

A2

A

B3 B2 B CC2 C3

A

BBBB

Page 9: bola sepak

Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah MalaysiaPendidikan Jasmani dan Sukan untuk Sekolah-sekolah Malaysia

59

Latihan Menjaga Pintu Gol5

Latihan Melempar Masuk6

• Latihan menangkap bola melaluisepakan/tendangan leret dari arahdepan, kiri dan kanan

• M1 menghantar bola melalui sepakanatau hantaran tinggi ke arah N1.Penjaga gol ‘X’ mengawasi bola yangditanduk oleh N1. Penjaga gol setelahmenangkap bola, hendaklah melemparbola semula ke barisan

• Pemain ‘M’. Buat sampai lima sepakan,kemudian pelajar-pelajar lain bertukarposisi sebagai pemain “M’, ‘N” danpenjaga gol ‘X’.

Latihan mengecilkan sudut• P membawa bola menuju ke pintu gol.

Q mara ke hadapan untuk cubamenggagalkan percubaan P. Ulangilatihan sebanyak 5 kali, kemudian tukarposis serangan dari sebelah kanan ataukiri pula.

• Latihan lemparan/ membaling bola semasa berdiri di dalam bulatan,secara zig-zag dan berselang seli

M1

M2

M1

M

N

Q

N1

N2

N1

PPP

Page 10: bola sepak

FAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANFAIL SUMBER LENGKAP GURU – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

60

Latihan Merebut Bola7

• Latihan memintas di udara : Amelempar bola kepada B. C cubamelompat dan menanduk bola sebelumB dapat merebut semula bola itu.

• X menggelecek bola ke depansementara R cuba merebut bola. Jika Rberjaya, X akan cuba merebut bolasemula.

• R mesti merebut bola daripada Xsebelum bola masuk ke kawasan yangberatnda A dan B.

• X cuba membawa bola ke arah bulatan.R hendaklah merebut bola dengan caramelungsurkan badan

X X X R R R

X X X

R R R

X X X

R R R

A B

CCC

BBB

A