• 1. 3.0RANGKAIAN KOMPUTERDAN KOMUNIKASI
 • 2. 3.1 KONSEP ASASRANGKAIAN KOMPUTERDAN KOMUNIKASI
 • 3. LAN MANPelayan-PelangganBas WAN Rakan Ke RakanBintang Gelang 192.168.0.1 InternetTCP/IP Intranet ExtranetSistem Pengoperasian NIC / ROUTER/Rangkaian /HUB / MODEMPerisian pelanggan Pasangan Terpiuh Tak Bertebat , ACCESS POINT Pasangan Terpiuh Bertebat , Sepaksi dan Gentian Optik
 • 4. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.1 Definisi 3.1.1.1 Mendefinisikan rangkaian komputerSistem yang menyambungkanpc dengan peranti luaran.Peranti penyambungankomunikasi boleh berinteraksiantara satu sama lain denganmenggunakan perkakasan danperisian yang telah ditetapkan cara dan peraturannya.Boleh beroperasi samada secara wayar atau tanpawayar
 • 5. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.1 Definisi 3.1.1.2 Mendefinisikan komunikasiAdalah berkenaan menghantar maklumat atau datadaripada penghantar kepada penerima.Ia menggunakan elektrik, gelombang radio atau cahaya.Maklumat atau data boleh berupa teks, video, grafik, imejatau kombinasi kesemuanya.Penghantaran data menggunakan 2 jenis signal iaituanalog dan digital.
 • 6. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.2 Kepentingan Rangkaian Komputer 3.1.2.1 Menyatakan kepentingan rangkaian komputer dan komunikasi Perkongsian
 • 7. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.3 Jenis-jenis Rangkaian 3.1.3.1 Mendefinisikan jenis-jenis rangkaian komputer: Rangkaian Kawasan Setempat/Rangkaian Kawasan Metropolitan/Rangkaian Kawasan LuasDalam lingkunganKoleksi kepada Merupakan koleksikawasan yangbeberapa LAN kepada LAN dan MANkecil seperti tetapi dalam atau kedua-duanyadalam makmalkawasan gegorafi tetapi dalam geografikomputeryang besar seperiyang sangat besar iaitubandar.satu dunia
 • 8. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.3 Jenis-jenis Rangkaian 3.1.3.1 Mendefinisikan jenis-jenis rangkaian komputer: Rangkaian Kawasan Setempat/Rangkaian Kawasan Metropolitan/Rangkaian Kawasan Luas
 • 9. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.3 Jenis-jenis Rangkaian 3.1.3.2 Membezakan antara tiga jenis rangkaian computer Terhad Pasangan TerpiuhRendah (sebuah Sedikit Sangat CepatBertebatbangunan)Tinggi Sebuah Banyak Perlahan Pasangan TerpiuhbandarBertebat, Fiber optik SangatSangat besar SangatBerkaitFiber Optik,Tinggi (satu banyakdengan Gelombang, dunia) jarakSatelit
 • 10. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.4 Bina Rangkaian 3.1.4.1 Mendefinisikan dua jenis seni bina rangkaian: pelayan/pelanggan & rakan ke rakanPelanggan (client)–PC yang meminta perkhidmatan daripada serverPelayan (server)-PC yang memberikan maklumat dan data kepada rangkaian pc yang dikawalnya. sesuai untuk 10 atau lebih pc. Menggunakan kabel pasangan terpiuh bertebat (twisted pair) atau coaxial cable, jika besar ia menggunakan kabel fiber optik. Ada kawalan berpusat bagi maklumat , data dan program
 • 11. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.4 Bina Rangkaian 3.1.4.1 Mendefinisikan dua jenis seni bina rangkaian: pelayan/pelanggan & rakan ke rakan-Juga dikenali sebagai rangkaian p2p. Kesemua pc boleh bertindak sebagai client and server. Data dan maklumat berterabur.-Biasanya menggunakan kabel pasangan terpiuh bertebat(twisted pair) atau kabel sepaksi (coaxial) kerana ia mudah dan murah.-Sesuai untuk rangkaian pc yang kurang daripada 10.
 • 12. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.5 Topologi Rangkaian 3.1.5.1 Menyatakan tiga jenis topologi rangkaian: Bas , Gelang, Bintang
 • 13. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.5 Topologi Rangkaian 3.1.5.2 Membezakan antara tiga jenis topologi rangkaian PERNYATAANKEBERGANTUNGAN Dalam LAN. kadangkala satu pc gagal , ada lebih server dantidak mengganggu tiada langsungrangkaian Dalam lan. Server boleh ada Satu pc gagal, tetapi tidak semua berhubungmengganggu dengannya seluruh rangkaian dalam rangkaian Satu pc gagal, rangkaian Dalam lan. Mesti ada host masih ok, tetapi jika host yang boleh menjadi server(pelayan) menggunakan gagal, maka seluruh hub atau router rangkaian akan gagal
 • 14. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.5 Topologi Rangkaian 3.1.5.2 Membezakan antara tiga jenis topologi rangkaian KELEBIHANKEKURANGAN Mudah diurus. Kegagalan Jika kabel rosak, rangkaian satu pc tidak mengganggutergganggu, kelajuan rangkaian, tiada gangguan berkurang jika pc bertambah. jika membuat hubungan atauSukar buat pembaikan jika mengganti peranti satu pc bermasalah Mudah untuk membetulkan Sukar diurus.kelajuan rangkaian. Pembetulan dan berkurang jika pc bertambah mengganti peranti,Sukar buat pembaikan dan rangkaian masih berjalangantian. Satu pc rosak mengganggu rangkaian.Mudah diurus. Kegagalan satu Host rosak ganggu rangkaian.pc tidak menggangguKelajuan berkurang jika pcrangkaian. Membetul danbertambah. Host mestimengganti host semudah ganti dipasang dalam rangkaianatau betulkan sahaja.
 • 15. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.6 Protokol 3.1.6.1 Mendefinisikan Protokol Kawalan Penghantaran/ Protokol Internet (TCP/IP) sebagai suatu protokol yang memudahkan komunikasi dalam rangkaian komputerBiasanya hanya disebut sebagai IP (Protokol Internet)Tujuannya adalah untuk membolehkan komputer untukberkomunikasi melalui rangkaian jarak jauh.Fungsi Lapisan Pertama Protokol KawalanPenghantaran(TCP) adalah menguruskan penghantarandata di mana data ditukar kepada paket melalui internetdan apabila tiba destinasi di tukar semula ke bentuk asal.Fungsi Lapisan Kedua Protokol Internet, mengendalikanbahagian setiap alamat paket supaya ia sampai kedestinasi yang betul. Setiap node/pc mempunyai alamatprotokol yang tersendiri.
 • 16. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.6 Protokol 3.1.6.1 Mendefinisikan Protokol Kawalan Penghantaran/ Protokol Internet (TCP/IP) sebagai suatu protokol yang memudahkan komunikasi dalam rangkaian komputer
 • 17. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.7 Internet, Intranet, Ekstranet 3.1.7.1 Menerangkan jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian:Internet , Intranet dan ekstranet Adalah rangkaian beberapa komputer yang berlainan yang disambungkan melalui rantaian menggunakan wayar tembaga, gentian optikIntranet dan sambungan tanpa wayar terkini. Rangkaian komputer yang saling berkait di Ekstranet seluruh dunia, yang boleh diakses oleh orang awam. Bekerja berdasarkan penghantaran data melalui satu jenis pensuisan paket yang dikenali sebagai IP atau protokol internet.
 • 18. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.7 Internet, Intranet, Ekstranet 3.1.7.1 Menerangkan jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian:Internet , Intranet dan ekstranetAdalah istilah untuk koleksi rangkaian komputerInternetdalam sesebuah organisasi.Intranet menggunakanteknologi rangkaian sebagai alat untukmemudahkan komunikasi di antara kumpulan kerjauntuk meningkatkan keupayaan perkongsian data. EkstranetMenggunakan perkakasan rangkaian standard danteknologi perisian seperti Ethernet, WiFi, TCP /IP, pelayar web dan pelayan web. Intranetsesebuah organisasi biasanya termasuk aksesinternet tetapi perlu melalui tembok api (firewall)yang tidak boleh dicapai terus dari luar dan dalam.
 • 19. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.7 Internet, Intranet, Ekstranet 3.1.7.1 Menerangkan jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian:Internet , Intranet dan ekstranetInternetAdalah rangkaian persendirian yang menggunakanteknologi Internet dan sistem telekomunikasiawam untuk berkongsi sebahagian daripada Intranetmaklumat atau operasi perniagaan denganpembekal, vendor, rakan kongsi, pelanggan, atauperniagaan lain. Ekstranet itu boleh dilihatsebagai sebahagian daripada intranet syarikatyang diberikan kepada pengguna di luar syarikat.
  Please download to view
 • All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
  ...

  Bidang pembelajaran 3.1 tingkatan 4

  by moe

  on

  Report

  Category:

  Education

  Download: 0

  Comment: 0

  159,398

  views

  Comments

  Description

  Slaid P&P TMK Bidang Pembelajaran 3.1 Tingkatan 4
  Download Bidang pembelajaran 3.1 tingkatan 4

  Transcript

  • 1. 3.0RANGKAIAN KOMPUTERDAN KOMUNIKASI
 • 2. 3.1 KONSEP ASASRANGKAIAN KOMPUTERDAN KOMUNIKASI
 • 3. LAN MANPelayan-PelangganBas WAN Rakan Ke RakanBintang Gelang 192.168.0.1 InternetTCP/IP Intranet ExtranetSistem Pengoperasian NIC / ROUTER/Rangkaian /HUB / MODEMPerisian pelanggan Pasangan Terpiuh Tak Bertebat , ACCESS POINT Pasangan Terpiuh Bertebat , Sepaksi dan Gentian Optik
 • 4. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.1 Definisi 3.1.1.1 Mendefinisikan rangkaian komputerSistem yang menyambungkanpc dengan peranti luaran.Peranti penyambungankomunikasi boleh berinteraksiantara satu sama lain denganmenggunakan perkakasan danperisian yang telah ditetapkan cara dan peraturannya.Boleh beroperasi samada secara wayar atau tanpawayar
 • 5. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.1 Definisi 3.1.1.2 Mendefinisikan komunikasiAdalah berkenaan menghantar maklumat atau datadaripada penghantar kepada penerima.Ia menggunakan elektrik, gelombang radio atau cahaya.Maklumat atau data boleh berupa teks, video, grafik, imejatau kombinasi kesemuanya.Penghantaran data menggunakan 2 jenis signal iaituanalog dan digital.
 • 6. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.2 Kepentingan Rangkaian Komputer 3.1.2.1 Menyatakan kepentingan rangkaian komputer dan komunikasi Perkongsian
 • 7. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.3 Jenis-jenis Rangkaian 3.1.3.1 Mendefinisikan jenis-jenis rangkaian komputer: Rangkaian Kawasan Setempat/Rangkaian Kawasan Metropolitan/Rangkaian Kawasan LuasDalam lingkunganKoleksi kepada Merupakan koleksikawasan yangbeberapa LAN kepada LAN dan MANkecil seperti tetapi dalam atau kedua-duanyadalam makmalkawasan gegorafi tetapi dalam geografikomputeryang besar seperiyang sangat besar iaitubandar.satu dunia
 • 8. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.3 Jenis-jenis Rangkaian 3.1.3.1 Mendefinisikan jenis-jenis rangkaian komputer: Rangkaian Kawasan Setempat/Rangkaian Kawasan Metropolitan/Rangkaian Kawasan Luas
 • 9. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.3 Jenis-jenis Rangkaian 3.1.3.2 Membezakan antara tiga jenis rangkaian computer Terhad Pasangan TerpiuhRendah (sebuah Sedikit Sangat CepatBertebatbangunan)Tinggi Sebuah Banyak Perlahan Pasangan TerpiuhbandarBertebat, Fiber optik SangatSangat besar SangatBerkaitFiber Optik,Tinggi (satu banyakdengan Gelombang, dunia) jarakSatelit
 • 10. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.4 Bina Rangkaian 3.1.4.1 Mendefinisikan dua jenis seni bina rangkaian: pelayan/pelanggan & rakan ke rakanPelanggan (client)–PC yang meminta perkhidmatan daripada serverPelayan (server)-PC yang memberikan maklumat dan data kepada rangkaian pc yang dikawalnya. sesuai untuk 10 atau lebih pc. Menggunakan kabel pasangan terpiuh bertebat (twisted pair) atau coaxial cable, jika besar ia menggunakan kabel fiber optik. Ada kawalan berpusat bagi maklumat , data dan program
 • 11. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.4 Bina Rangkaian 3.1.4.1 Mendefinisikan dua jenis seni bina rangkaian: pelayan/pelanggan & rakan ke rakan-Juga dikenali sebagai rangkaian p2p. Kesemua pc boleh bertindak sebagai client and server. Data dan maklumat berterabur.-Biasanya menggunakan kabel pasangan terpiuh bertebat(twisted pair) atau kabel sepaksi (coaxial) kerana ia mudah dan murah.-Sesuai untuk rangkaian pc yang kurang daripada 10.
 • 12. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.5 Topologi Rangkaian 3.1.5.1 Menyatakan tiga jenis topologi rangkaian: Bas , Gelang, Bintang
 • 13. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.5 Topologi Rangkaian 3.1.5.2 Membezakan antara tiga jenis topologi rangkaian PERNYATAANKEBERGANTUNGAN Dalam LAN. kadangkala satu pc gagal , ada lebih server dantidak mengganggu tiada langsungrangkaian Dalam lan. Server boleh ada Satu pc gagal, tetapi tidak semua berhubungmengganggu dengannya seluruh rangkaian dalam rangkaian Satu pc gagal, rangkaian Dalam lan. Mesti ada host masih ok, tetapi jika host yang boleh menjadi server(pelayan) menggunakan gagal, maka seluruh hub atau router rangkaian akan gagal
 • 14. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.5 Topologi Rangkaian 3.1.5.2 Membezakan antara tiga jenis topologi rangkaian KELEBIHANKEKURANGAN Mudah diurus. Kegagalan Jika kabel rosak, rangkaian satu pc tidak mengganggutergganggu, kelajuan rangkaian, tiada gangguan berkurang jika pc bertambah. jika membuat hubungan atauSukar buat pembaikan jika mengganti peranti satu pc bermasalah Mudah untuk membetulkan Sukar diurus.kelajuan rangkaian. Pembetulan dan berkurang jika pc bertambah mengganti peranti,Sukar buat pembaikan dan rangkaian masih berjalangantian. Satu pc rosak mengganggu rangkaian.Mudah diurus. Kegagalan satu Host rosak ganggu rangkaian.pc tidak menggangguKelajuan berkurang jika pcrangkaian. Membetul danbertambah. Host mestimengganti host semudah ganti dipasang dalam rangkaianatau betulkan sahaja.
 • 15. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.6 Protokol 3.1.6.1 Mendefinisikan Protokol Kawalan Penghantaran/ Protokol Internet (TCP/IP) sebagai suatu protokol yang memudahkan komunikasi dalam rangkaian komputerBiasanya hanya disebut sebagai IP (Protokol Internet)Tujuannya adalah untuk membolehkan komputer untukberkomunikasi melalui rangkaian jarak jauh.Fungsi Lapisan Pertama Protokol KawalanPenghantaran(TCP) adalah menguruskan penghantarandata di mana data ditukar kepada paket melalui internetdan apabila tiba destinasi di tukar semula ke bentuk asal.Fungsi Lapisan Kedua Protokol Internet, mengendalikanbahagian setiap alamat paket supaya ia sampai kedestinasi yang betul. Setiap node/pc mempunyai alamatprotokol yang tersendiri.
 • 16. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.6 Protokol 3.1.6.1 Mendefinisikan Protokol Kawalan Penghantaran/ Protokol Internet (TCP/IP) sebagai suatu protokol yang memudahkan komunikasi dalam rangkaian komputer
 • 17. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.7 Internet, Intranet, Ekstranet 3.1.7.1 Menerangkan jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian:Internet , Intranet dan ekstranet Adalah rangkaian beberapa komputer yang berlainan yang disambungkan melalui rantaian menggunakan wayar tembaga, gentian optikIntranet dan sambungan tanpa wayar terkini. Rangkaian komputer yang saling berkait di Ekstranet seluruh dunia, yang boleh diakses oleh orang awam. Bekerja berdasarkan penghantaran data melalui satu jenis pensuisan paket yang dikenali sebagai IP atau protokol internet.
 • 18. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.7 Internet, Intranet, Ekstranet 3.1.7.1 Menerangkan jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian:Internet , Intranet dan ekstranetAdalah istilah untuk koleksi rangkaian komputerInternetdalam sesebuah organisasi.Intranet menggunakanteknologi rangkaian sebagai alat untukmemudahkan komunikasi di antara kumpulan kerjauntuk meningkatkan keupayaan perkongsian data. EkstranetMenggunakan perkakasan rangkaian standard danteknologi perisian seperti Ethernet, WiFi, TCP /IP, pelayar web dan pelayan web. Intranetsesebuah organisasi biasanya termasuk aksesinternet tetapi perlu melalui tembok api (firewall)yang tidak boleh dicapai terus dari luar dan dalam.
 • 19. 3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.7 Internet, Intranet, Ekstranet 3.1.7.1 Menerangkan jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian:Internet , Intranet dan ekstranetInternetAdalah rangkaian persendirian yang menggunakanteknologi Internet dan sistem telekomunikasiawam untuk berkongsi sebahagian daripada Intranetmaklumat atau operasi perniagaan denganpembekal, vendor, rakan kongsi, pelanggan, atauperniagaan lain. Ekstranet itu boleh dilihatsebagai sebahagian daripada intranet syarikatyang diberikan kepada pengguna di luar syarikat.
 • Fly UP