Transcript
Page 1: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

1. Naziv VMP:Oblik VMP:

Abamitel L.A. injekcije

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/153u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i ovacaabamektin (avermektin-B1)

Upotreba u:

injekcijska otopina-uljna

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična bočica s 50 ml i 250 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 49 dana; ovaca: 21 dan; VMP se ne smije davati kravama i ovcama za vrijeme laktacije te za prehranu ljudi; da bi se izbjeglo izlučivanje abamektina junice se ne smije liječiti najmanje 60 dana prije očekivanog termina teljenja, a gravidne ovce 28 dana prije termina janjenja

Proizvođač:

2. Naziv VMP:Oblik VMP:

Abamitel Plus

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/154u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja ukoliko se isti ne koriste za proizvodnju hrane za ljudeabamektin i prazikvantel

Upotreba u:

pasta

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

peroralni injektor s 30 ml pastemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 60 dana

Proizvođač:

3. Naziv VMP:Oblik VMP:

Advantage 40

25.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/243u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:mačaka tjelesne težine do 4 kg i kunića kućnih ljubimacaimidakloprid

Upotreba u:

otopina za nakapavanje na kožu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

blister sadržava 2, 3, 4 ili 6 pipeta po 0,4 ml otopine

nije propisana je se VMP ne upotrebljava za suzbijanje ektoparazita na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi ili izradu namirnica. VMP je dozvoljeno primjenjivati isključivo za mačaka i kuniće kućne ljubimce.

Proizvođač:

1U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 2: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

4. Naziv VMP:Oblik VMP:

Advantage 80

25.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/244u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:mačaka težih od 4 kgimidakloprid

Upotreba u:

otopina

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

blister sa 4 tube (pipete) po 0,4 ml otopine

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

5. Naziv VMP:Oblik VMP:

Advantix Spot On

12.02.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/434u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasaimidakloprid i permetrin

Upotreba u:

otopina za pse do 4 kg

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma+Veterinar Produkte, GmbH, Kiel,Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s blisterom koji sadrži 1, 2, 3, 4 ili 6 pipeta po 0,4 ml otopine

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

6. Naziv VMP:Oblik VMP:

Advantix Spot on

12.02.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/03-01/436u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasaimidakloprid i permetrin

Upotreba u:

otopina za pse od 10 do 25 kg

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma+Veterinar Produkte, GmbH, Kiel,Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

blister sa 1, 2, 3, 4, ili 6 pipeta s kapicom, u svakoj pipeti je 2,5 ml otopine

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

2U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 3: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

7. Naziv VMP:Oblik VMP:

Advantix Spot On

12.02.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/435u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasaimidakloprid i permetrin

Upotreba u:

otopina za pse od 4 do 10 kg

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma+Veterinar Produkte, GmbH, Kiel,Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s blisterom sa 1, 2, 3, 4 ili 6 pipeta po 1,0 ml otopine

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

8. Naziv VMP:Oblik VMP:

Advantix Spot On za velike pse

12.02.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/437u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasaimidakloprid i permetrin

Upotreba u:

otopina za pse 25 do 40 kg

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s blisterom sa 1, 2, 3, 4 ili 6 pipeta po 4,0 ml otopine.

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

9. Naziv VMP:Oblik VMP:

Advocate Spot-on za male mačke i afričke tvorove

24.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/337u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:malih mačaka i afričkih tvorovaimidakloprid, moksidektim

Upotreba u:

otopina za nakapavanje na kožu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

blister sa 3, 4, 6, 21 ili sa 42 pipete po 0,4 ml otopine

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

3U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 4: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

10. Naziv VMP:Oblik VMP:

Advocate Spot-on za male pse

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/094u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa do 4 kg tjelesne maseimidaklopid, moksidektin

Upotreba u:

otopina za nakapavanje na kožu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

blister sadržava 3, 4, 6, 21 ili 42 pipete po 0,4 ml otopine

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

11. Naziv VMP:Oblik VMP:

Advocate Spot-on za srednje velike pse

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/095u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa 4 do 10 kg tjelesne maseimidakoprol, moksidektin

Upotreba u:

otopina za nakapavanje na kožu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

blister sadržava 3, 4, 6, 21 ili 42 pipete po 1,0 ml otopine

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

12. Naziv VMP:Oblik VMP:

Advocate Spot-on za velike mačke

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/093u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:mačaka tjelesne mase od 4 do 8 kg.imidaklopid, moksidektin

Upotreba u:

otopina za nakapavanje na kožu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

blister sadržava 3, 4, 6, 21 ili 41 pipete po 0,8 ml otopine.

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

4U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 5: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

13. Naziv VMP:Oblik VMP:

Advocate Spot-on za velike pse

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/096u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa od 10 do 25 kg pasaimidakloprid i moksidektin

Upotreba u:

otopina za nakapavanje na kožu za pse

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

blister sadržava 3, 4, 6, 21 ili 42 pipete po 2,5 ml

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

14. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ahistin 10%

24.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/268u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:u pasa te u konja koji nisu za proizvodnju hrane za ljudedifenhidramin hidroklorid

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s 10 ampula po 5 ml

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

15. Naziv VMP:Oblik VMP:

Aivlosin FG 50

8.04.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/106u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja.tilvalozin

Upotreba u:

predmješavina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Eco A.H. Ltd., New Malden, Surry, Vel. BritanijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

polietilenske vreće po 20 kg predmješavinemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 2 dana.

Proizvođač:

16. Naziv VMP:Oblik VMP:

Alamycin aerosol

18.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/440u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:ovaca, goveda i svinjaoksitetraciklin u obliku oksitetraciklin hidroklorida

Upotreba u:

otopina u raspršivaču

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Norbrook Laboratories Limited S. IrskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

aluminijska bočica (raspršivač) sa 140 g (156 mL) otopine pod tlakom.

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

5U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 6: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

17. Naziv VMP:Oblik VMP:

Albadry Plus

31.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/342u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava za vrijeme sushostajanovobiocin natrij i prokain benzilpenicilin

Upotreba u:

suspenzija za i/mam primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 20 injektora po 10 ml i kutija s 40 injektora po 10 ml suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 30 dana; mlijeko: 84 sata nakon telenja; ako se krave otele 30 ili više dana nakon zadnje aplikacije VMP-a mlijeko se može koristiti kao hrana za ljude 34 dana nakon intramamarne primjene VPM-a. U slučaju da se krava oteli unutar 30 dana od primjene VMP-a, mlijeko se može koristiti tek kada se pretragom dokaže (na pr. Delvo-test) da ne sadrži ostatke antibiotika veće od propisane (NDK) ili treba proteći 33 dana od zadnje primjene ovoga VMP-a.

Proizvođač:

18. Naziv VMP:Oblik VMP:

Albendazole 10%

26.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/098u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i ovaca.albendazol

Upotreba u:

peroralna suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alapis S.A., GrčkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Plastični spremnik s 200 ml; 500 ml i 1000 ml suspenzije za peroralnu primjenu.

meso, organi i ostala jestiva tkiva: govedo i ovca:14 dana; mlijeko: 5 dana.

Proizvođač:

19. Naziv VMP:Oblik VMP:

Alfamec 1 %

27.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/112u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:konja, goveda i svinjaivermektin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alfasan International B.V., Woerden, NizozemskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla sa po 100 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva -govedo: 35 dana; svinja: 28 dana.mlijeko: ivermektin se ne smije liječiti krave u laktaciji od kojih se mlijeko koristi za prehranu ljudi ili izradu namirnica. Da se izbjegne izlučivanje ivermektina mlijekom, može se bređe krave liječiti u suhostaju i to najmanje 2 mjeseca prije očekivanog termina telenja. U okolnostima da se krava prijevremeno oteli mlijeko će biti ispravno za prehranu 60 dana nakon aplikacije ivermektina

Proizvođač:

6U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 7: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

20. Naziv VMP:Oblik VMP:

Amoksicilin 15%

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/155u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, svinja, pasa i mačakaamoksicilin u obliku trihidrata

Upotreba u:

injekcijska uljna suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml suspenzijemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 14 dana; mlijeko: 24 sata

Proizvođač:

21. Naziv VMP:Oblik VMP:

Amoksiklav 62,5%

5.09.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/547u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjaamoksicilin, klavulanska kiselina

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Novartis Animal Health d.o.o . LjubljanaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična vrećica u polipropilenskom spremniku po 100 g i 500 g praškameso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 3 dana

Proizvođač:

22. Naziv VMP:Oblik VMP:

Amoksiveto-50 S

28.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/314u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjaamoksicilin u obliku amoksicilin trihidrata

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

V.M.D. nv/sa, Arendonk, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

višeslojne vrećice sa 75g; 100g; 500g te 1 kg i 2 kg praškameso, organi i ostala jestiva tkiva: 2 dana

Proizvođač:

23. Naziv VMP:Oblik VMP:

Amoxoil Retad

16.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/472u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, svinja, pasa i mačakaamoksicilin u obliku amoksicilin trihidrata

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklene bočice sa 10 ml, 50 ml i 100 ml suspenzijemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 14 dana; mlijeko: 3 dana

Proizvođač:

7U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 8: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

24. Naziv VMP:Oblik VMP:

Amoxycillin 20% LA

9.06.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/084u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, svinja, pasa i mačakaamoksicilin trihidrat

Upotreba u:

injekcijaska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alfasan International B.V., Woerden, NizozemskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva - govedo:35 dana; svinja:28 dana; mlijeko: 4 dana

Proizvođač:

25. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ampivet 10%

30.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/269u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja, teladi, janjadi, jaradi i peradi osim u nesilica jaja za konzum.ampicilin trihidrat

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica sa 100 g i 1000 g praška.

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja, teladi, janjadi i jaradi: 21 dan; peradi: 6 dana; jaja: ampicilin se ne smije davati nesilicama ako se jaja koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

26. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ampivet K Forte

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/140u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava za vrijeme laktacijeampicilin i kloksacilin

Upotreba u:

suspenzija za intramamarnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 12 injektora po 5 ml suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 7 dana; mlijeko: ako se krave muze 2 puta dnevno: 3 dana od zadnje primjene lijeka

Proizvođač:

8U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 9: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

27. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ampivet prašak s vitaminima

15.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/058u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:teladi, prasadi, janjadi, jaradi i peradi ako se njihova jaja ne koriste za hranu za ljudeampicilin u obliku ampicilin-trihidrata

Upotreba u:

prašak

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

većica sa 100 g praška; plastična posuda sa 1 kg praška

meso, organi i ostala jestiva tkiva prasadi, teladi, jaradi i janjadi: 4 dana od zadnje aplikacije lijeka. Ovaj VMP može se davati peradi samo ako se njihova jaja ne koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

28. Naziv VMP:Oblik VMP:

Amprosol amniopan

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/117u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

peradi, konja, goveda, svinja, ovaca i kozavitamin A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3, H i dr.

Upotreba u:

otopina za primjenu u vodi za piće

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Chemifarma S.p.A., Forli, ItalijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastični spremnik sa 100 ml, 1 litra i 10 litara otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana; jaja: 0 dana

Proizvođač:

29. Naziv VMP:Oblik VMP:

Anemin 200 mg/ml

19.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/050u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

prasadi, krmača i teladikompleks željezova hidroksida i dekstran

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica sa 100 ml, 200 ml i 500 ml i polietilenska bočica 5x100 ml i 1x200 ml otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

30. Naziv VMP:Oblik VMP:

Aneurin 125

14.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/059u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, goveda, ovaca, svinja, pasa i mačakatiamin klorid

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 5 ampula po 5 ml otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

9U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 10: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

31. Naziv VMP:Oblik VMP:

Anil

14.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/459u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i konja ako se konji ne koriste za proizvodnju hrane za ljudeketoprofen

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

ICC Laboratories VeterinairesOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

smeđa bočica s 10, 20, 50 i 100 mL injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda:4 dana.mlijeko krava: 0 dana.AINIL® injekcijska otopina ne smije aplicirati konjima koji se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

32. Naziv VMP:Oblik VMP:

Antisedan

8.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/222u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakaantipamezol hidroklorid

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 10 ml otopine

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

33. Naziv VMP:Oblik VMP:

Apiguard

1.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/259u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

košnicitimol

Upotreba u:

gel za uporabu u košnici

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vita (Europe) Limited, Ujedinjeno KraljevstvoOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija sa 10 aluminijskih posuduca s po 50 g gelamed: 0 dana

Proizvođač:

10U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 11: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

34. Naziv VMP:Oblik VMP:

Aquavac Vibrio

4.01.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/447u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kalifornijskih pastrva i lubinainaktivirane stanice Listonella (Vibrio) anguillarum

Upotreba u:

koncentrirana suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

plastična boca sa 1 lit. suspenzijemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

35. Naziv VMP:Oblik VMP:

Aquavac Vibrio Oral

4.02.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/448u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kalifornijskih pastrva i lubinainaktivirane stanice Listonella (Vibri) anguillarum

Upotreba u:

emulzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

plastična boca sa 1 lit. emulzijemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

36. Naziv VMP:Oblik VMP:

Atussin

25.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/421u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačaka te u konja ako se isti ne koriste za prehranu ljudi

dekstrometorfan hidrobromid, klorfeniramin maleat, gvaifenezin, efedrin hidroklorid

Upotreba u:

sirup za p/o primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična bočice s 60 ml sirupa

karencija nije propisana jer se VMP ne primenjuje kod životinja koje se koriste za prehranu ljudi (psi i mačke), a ne smije se davati konjima koji se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

11U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 12: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

37. Naziv VMP:Oblik VMP:

Aurizon

10.04.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/124u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasamarbofloksacin, klotrimazol, deksametazon

Upotreba u:

kapi za uho

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s bočicom od 10 ml i plastični nastavak; kutija s bočicom od 20 ml; kutija s bočicom od 30 ml suspenzije

nije propisana jer se VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

38. Naziv VMP:Oblik VMP:

Avatec 15 % CC

27.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/486u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:tovnih pilića, pilenki i purana u tovulasalocid natrij

Upotreba u:

predmješavin za pripremu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alpharma AH, Antverpen, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

višeslojne natron vreće sa 20 kg predmješavine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 5 dana; lasalocid se ne smije davati kokošima nesilicama

Proizvođač:

39. Naziv VMP:Oblik VMP:

Aviguard 2, 5, 10

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/094u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokoši, pilića, purana i purića

mješavina vitalnih, komenzalnih autohtonih bakterijskih vrsta crijevne flore zdravih kokoši nesilica

Upotreba u:

vodotopljivi prašak za p.o.

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Aviguard 2, vrećica s 25 g praška; Aviguard 5, vrećica s 62,5 g praška; Aviguard 10, vrećica s 125 g praška

meso, organi i ostala jestiva tkiva peradi: 0 dana; j aja: 0 dana

Proizvođač:

12U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 13: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

40. Naziv VMP:Oblik VMP:

Avijarni tuberkulin PPD

15.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/014u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:peradi, goveda i svinja.

pročišćeni proteinski derivat (tuberkulin) bakterijske kulture Mycobacterium avizm, soj D 4 ER

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Bioveta, R. ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 2 bočice po 5 mL.

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko krava: 0 dana.

Proizvođač:

41. Naziv VMP:Oblik VMP:

AY-VAK Bartha

30.01.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/450u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjaatenuirani živi virus bolesti Aujeszkoga soj Bartha K/61

Upotreba u:

liofilizirana vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 5 bočica po 10 doza vakcine i 5 bočica po 10 ml diluentameso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

42. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bacillus stearothermophilus

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/384u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

laboratorijske svrhesuspenzija spora Bacillus stearothermophilus soj ATCC 7953

Upotreba u:

dijagnostičko sredstvo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merck KGaA, Darmstadt, NjemačkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

komplet s 5 ampula po 2 ml suspenzije spora Bacillus stearothermophilus soj ATCC 7953

Proizvođač:

13U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 14: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

43. Naziv VMP:Oblik VMP:

Banminth pasta za mačke

20.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/270u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:mačaka.irantel u obliku pirantel embonata

Upotreba u:

pasta za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer Global Manufacturing, Nebraska, SADOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

injektor s 2 g; injektor s 3 g; 10 injektora s 2 g; 10 injektora s 3 g paste.

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

44. Naziv VMP:Oblik VMP:

Banminth pasta za pse

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/271u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa.pirantel u obliku pirantel embonata

Upotreba u:

pasta za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer Global Manufacturing, Nebraska, SADOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

10 tuba x10g paste; 5 tuba x 24g paste; 10 injektora x 16g paste; 1 tuba x10g; 1 tuba x 16g; 1 tuba x 24g peroralne paste.

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

45. Naziv VMP:Oblik VMP:

Baycox 2,5 %

27.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/469u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:kokoši i purana.toltrazuril

Upotreba u:

peroralna otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

boca sa 100 ml, boca sa 1000 ml i boca sa 5 litara peroralne otopine.

meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoši i pilića: 14 dana; purana i purića: 14 dana; ne smije se davati konzumnim nesilicama čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

14U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 15: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

46. Naziv VMP:Oblik VMP:

Baycox 5 %

23.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/452u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja i ovaca.toltrazuril

Upotreba u:

peroralna suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 250 ml suspenzije.

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 77 dana; ovca: 42 dana; mlijeko ovaca: toltrazuril se ne smije primjenjivati u ovaca od kojih se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Proizvođač:

47. Naziv VMP:Oblik VMP:

Baycox Bovis 5%

24.12.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/687u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda.toltrazuril

Upotreba u:

peroralna suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice sa 100 ml; 250 ml i boca od 1000 ml suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 63 dana; mlijeko: toltrazuril se ne smije davati kravama čije se mlijeko koristi za hranu za ljude.

Proizvođač:

48. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bayofly Pour-on

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/095u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda.ciflutrin

Upotreba u:

otopina za vanjsku primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

boca sa 1000 ml otopine.meso, organi, ostala jestiva tkiva i mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

15U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 16: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

49. Naziv VMP:Oblik VMP:

Baytril 0,5% Pig doser

28.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/470u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjaenrofloksacin

Upotreba u:

otopina za peroralnu uporabu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

boca sa 100 ml otopine i dozatorommeso, organi i ostala jestiva tkiva: 5 dana.

Proizvođač:

50. Naziv VMP:Oblik VMP:

Baytril 10 % injekcije

24.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/467u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i svinja.enrofloksacin

Upotreba u:

otopina za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml injekcijske otopine.

meso, organi i ostala jestiva tkiva - goveda i.v.: 4 dana; goveda s,c,: 14 dana; svinja: 9 dana; mlijeko krava - i.v.: 2,5 dana; mlijeko krava s.c.: 5 dana.

Proizvođač:

51. Naziv VMP:Oblik VMP:

Baytril 10% otopina

24.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/468u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:kokoši i purana.enrofloksacin

Upotreba u:

otopina za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml, 500 ml i boca sa 1000 ml peroralne otopine.

meso, organi i ostala jestuva tkiva kokoši i purana: 3 dana; ne smije se davati nesilicama od kojih se jaja koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

16U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 17: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

52. Naziv VMP:Oblik VMP:

Baytril 2,5 %

24.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/110u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja (prasadi), pasa, mačaka, kunića i egzotičnih životinja (mali sisavci, ptice, reptili).enrofloksacin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s bočicom od 50 ml.meso, organi i ostala jestiva tkiva - svinja: 7 dana; kunići: 6 dana.

Proizvođač:

53. Naziv VMP:Oblik VMP:

Baytril 5 %

27.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/471u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

teladi, svinja i pasa.enrofloksacin

Upotreba u:

otopina za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml otopine.meso, organi i ostala jestiva tkiva teladi i svinja: 7 dana.

Proizvođač:

54. Naziv VMP:Oblik VMP:

Baytril flavour 150 mg

25.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/339u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa.enrofloksacin

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

aluminijski blister, 2 trake po 10 tableta u kartonu.

nije propisana jer se ovaj VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

55. Naziv VMP:Oblik VMP:

Baytril flavour 50 mg

25.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/338u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačaka.enrofloksacin

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

aluminijski blister, 3 trake po 10 tableta u kartonu.

nije propisana jer se tablete ne daju životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

17U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 18: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

56. Naziv VMP:Oblik VMP:

Baytril Max

7.09.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/490u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i svinja.enrofloksacin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma+Veterinar Produkte, GmbH, Kiel,Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml injekcijske otopine.

meso,organi i ostala jestiva tkiva goveda: 14 dana; svinja: 10 dana; mlijeko krava: 48 sati; mlijeko se može koristiti za prehranu ljudi kada protekne 48 sati od i.v. aplikacije lijeka, tj. nakon četvrte mužnje uz uvjet da se krave doji 2 x na dan, s razmakom od 12 sati.

Proizvođač:

57. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bayvarol strips

23.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/465u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pčela.flumetrin

Upotreba u:

antiparazitska vrpca

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 20 traka (5x4) u zatamnjenoj polietilenskoj vrećici.

karencija za med je 0 dana ako se primjenjuje prema uputi proizvođača koju je odobrilo nadležno tijelo.

Proizvođač:

58. Naziv VMP:Oblik VMP:

Benzapen

30.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/270u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:konja, goveda, ovaca, koza, svinja, pasa i mačaka.prokain-benzilpenicilin i benzatin benzilpenicilin

Upotreba u:

suspenzija za injekciju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 50 ml i bočica sa 100 ml injekcijske suspenzije.

meso, organi i ostala jestiva tkiva 21 dan; mlijeko 10 dana od zadnje aplikacije lijeka.

Proizvođač:

18U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 19: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

59. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bimoxyl LA

22.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/444u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca, svinja i pasa.amoksicilin u obliku amoksicilin trihidrata

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Cross Vethpharm Group Ltd. za BimedaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml injekcijske suspenzije.

meso, organi i ostala jestiva tkiva - govedo: 21 dan; ovca: 25 dana; svinja: 13 danamlijeko krava: 156 sati (6.5 dana). Ne smije se primjenjivati ovcama čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Proizvođač:

60. Naziv VMP:Oblik VMP:

Biodyl

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/150u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, goveda, ovce, psa, mačke i peradi.

natrijev selenit; cijanokobalamin (vit.B12) ; kalijev aspartat semihidrat; magnezijnezijev aspartat

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s ampulama od: 5 x 2 ml ; 5 x 10 ml; kutija s bočicom od 50 ml injekcijske otopine.

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 4 dana; mlijeko: 4 dana.

Proizvođač:

61. Naziv VMP:Oblik VMP:

Biomectin 1%

22.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/461u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca i svinja.ivermektin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol Biowet Sp.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

smeđa bočice s 20 ml; 50 ml; 100 ml i 250 ml injekcijske otopine.

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 21 dan;mlijeko: 28 dana.Mlijeko: BIOMECTIN® 1% injekcijska otopina ne smije se dati kravama ili ovcama u laktaciji čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi. Da bi se izbjeglo izlučivanje ivermektina u mlijeku steone junice mora se liječiti najmanje 60 dana prije očekivanog termina teljenja, a ovce najmanje 33 dana prije janjenja.U okolnostima prijevremenog poroda mlijeko krava nije ispravno za prehranu ljudi 60 dana, a mlijeko ovaca 33 dana od zadne apikacije VMP-a.

Proizvođač:

19U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 20: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

62. Naziv VMP:Oblik VMP:

Biovermin

7.01.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/694u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja i peradiflubendazol

Upotreba u:

predmješavina za izradu ljekovite krmne

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 10 vrećica po 20 g praška; vrećica sa 600 g praška

meso,organi i ostala jestiva tkiva svinja: 14 dana; meso peradi: 0 dana; jaja: 0 dana

Proizvođač:

63. Naziv VMP:Oblik VMP:

Biseptil

27.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/406u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja, pasa te u iteladi koja još nije funkcionalni preživač

linkomicin u obliku linkomicin hidroklorida i spektinomicin u obliku spektinomicin sulfata

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla sa 20, 50, 100 i 250 mL injekcijske otopine

- meso, organi i ostala jestiva tkiva -telad: 21 dan;svinje: 12 dana.

Proizvođač:

64. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bodikal SPF

28.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/215u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

peradiatenuirani virus boginja peradi

Upotreba u:

osušak + otapalo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija sa 5 bočica x 1000 doza liofilizata i 5 bočica sa po 20 ml diluenta meso, organi i ostala jestiva tkiva peradi: 0 dana

Proizvođač:

20U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 21: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

65. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bonvital

10.10.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/488u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:prasadi nakon odbića, tovljenika i krmačaEnterococcus faecium

Upotreba u:

granule, probiotik

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Schaumann Agri AustrijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vreća s 5 kg; vreća s 10 kg; vreća s 30 kg granula

meso, organi iostala jestiva tkiva: 0 dana; primjenom ovoga probiotika ne javljaju se rezidue

Proizvođač:

66. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bonvital

10.10.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/487u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:prasadi nakon odbića, tovljenika i krmačaEnterococcus faecium

Upotreba u:

prašak - probiotik

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Schaumann Agri AustrijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vreća s 5 kg, vreća s 10 kg i vreća s 30 kg

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; primjenom ovoga probiotika ne javljaju se rezidue

Proizvođač:

67. Naziv VMP:Oblik VMP:

Borgal 24%

27.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/455u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovce, svinje, konja, zamorčića i akvarijskih ribicasulfadoksin, trimetoprim

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 50 i sa 100 ml injekcijske otopine; kutija s 5 bočica sa 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda, svinja, konja i ovaca 8 dana; mlijeko krava i ovaca: 4 dana

Proizvođač:

21U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 22: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

68. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bovilis Bovipast RSP

14.04.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/137u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda

inaktivirani goveđi sincicijski virus, virus parainfuence i anakt. bakterija Manheimia haemolitica

Upotreba u:

injskcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

staklena bočica sa 50 ml 10 doza) injekcijske suspenzijemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

69. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bovilis Lactovac C

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/377u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

visokobređih krava i junica

inaktivirani rotavirus goveda soj 1005/78 i soj Holland,koronavirus i antigen E. coli

Upotreba u:

injekcijska suspenzija, vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija u kojoj je staklenih bočica 10x5 ml; kutija s bočicom 1x25 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

70. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bovilis Qarat

27.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/454u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, teladi i junadi4 inaktivirana virusna antigena

Upotreba u:

injekcijska suspenzija, vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočice od stakla ili polietilen-tereftalata s gumenim čepom i alumijijskom kapicim u kojima je 2 ml; 10ml; 20 ml; 50 ml; 100 ml ili 250 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda, teladi i junadi: 0 dana

Proizvođač:

22U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 23: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

71. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bovini tuberkulin PPD

17.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/015u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i svinja.

pročišćeni proteinski derivat (tuberkulin) bakterijske kulture Mycobacterium bovis, soj AN 5

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Bioveta, R. ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kartonsks kutija s 2 bočice po 5 mL.

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko krava: 0 dana.

Proizvođač:

72. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bronhikal I SPF

29.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/216u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošiatenuirani živi virus zaraznog bronhitisa peradi

Upotreba u:

liofilizat za suspendiranje

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija sa 10 staklenih bočica x1000 doza; kutija sa 10 staklenih bočica x 2500 doza vakcine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

73. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bronhikal II SPF

29.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/217u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokoši

atenuirani živi virus zaraznog bronhitisa peradi (H-52), umnožen na SPF embrioniranim kokoš. jajima.

Upotreba u:

liofilizat

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

10 staklenih bočica x 1000 doza; 10 staklenih bočica x 2000 doza.meso, organi i ostala jestiva tkiva vakciniranih kokoši: 0 dana

Proizvođač:

23U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 24: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

74. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bronhopest B1 SPF

30.01.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/451u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pilića.atenuirani virus zaraznog bronhitisa kokoši i newcastlske bolesti

Upotreba u:

vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 10 bočica x1000 doza; 10 bočica x 2000 doza; 10 bočica x2500 doza vakcine.

meso i jestive iznutrice: 0 dana.

Proizvođač:

75. Naziv VMP:Oblik VMP:

Bronhopest SPF

30.01.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/452u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošiatenuirani živi virusi zaraznog bronhitisa kokoši i newcastleske bolesti

Upotreba u:

vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 10 bočica sa 1000 doza; 10 bočica sa 2000 doza i 10 bočica sa 2500 doza vakcine.

meso i jestive iznutrice: 0 dana.

Proizvođač:

76. Naziv VMP:Oblik VMP:

Butomidor

8.04.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/088u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa, mačaka i konja.butorfanol

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje:

Odobrenje za stavljanje

Richter Pharma GmbH & Co KGOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica s 10 ml injekcijske otopine.0 dana za pse i mačke; za meso i jestive iznutrice konja: 0 dana.

Proizvođač:

24U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 25: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

77. Naziv VMP:Oblik VMP:

ByeMite 500 mg/mL

10.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/427u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:kokoši nesilicafoksim

Upotreba u:

koncentrat za pripremu emulzije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

boca s 250 mL, 1000 mL i 5000 mL koncentrata

jaja snesena u vrijeme sprejanja isti dan nakon tretmana nisu za jelo i treba ih neškodljivo ukloniti;jaja: 12 sati; meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoši: 25 dana

Proizvođač:

78. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ca-Infusion N 25

27.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/521u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, koza, svinja, pasa i mačakakalcijev glukonat monohidrat, kalcijev boroglukonat, kalcijev hidroksid i dr-

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

aniMedica GmbH, NjemačkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastične boce sa 250 ml, 500 ml i 1000 ml injekcijske otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

79. Naziv VMP:Oblik VMP:

Calcii borogluconas 40%

19.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/060u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, goveda, ovaca, koza, svinja, pasa i mačaka.kalcijev glukonat i borna kiselina

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa aluminijskom kapicom sa 200 ml i 500 ml.Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; Mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

80. Naziv VMP:Oblik VMP:

Calcijet LV

15.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/441u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:govedakalcijev glukonat, nagnezijev klorid heksahidrat, borna kiselina

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Norbrook Laboratories Limited S. IrskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 mL injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoši: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

25U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 26: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

81. Naziv VMP:Oblik VMP:

Calcium S 50 aniMedica

27.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/522u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, koza, svinja, pasa i mačaka

kalcijev glukonat monohodrat, kalcijev hidroksid, magnezijev klorid heksahidrat

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

aniMedica GmbH, NjemačkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklene bočice sa 20 ml, 100 ml, 250 ml i 500 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

82. Naziv VMP:Oblik VMP:

Calfoset

1.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/371u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, goveda, ovaca koza i svinjaCa-glukonat; Ca-glicerofosfat;Mg-klorid.

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice sa 50 ml, 100 ml i 250 ml injekcijske otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

83. Naziv VMP:Oblik VMP:

Calgodip Konzentrat 1:10

24.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/514u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava za higijenu vimena i sisaanionski tenzidi

Upotreba u:

tekući konce 1:10, za dezinf vimena

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Kleenclare HygieneOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična boca s 1000 ml tekućeg koncentratamlijeko: 0 dana; meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

84. Naziv VMP:Oblik VMP:

Calgodip T-Hexx mastirem

29.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/231u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kravaglicerin, lanolin, neoninski tenzidi, natrijeva sol N-mliječne kiseline

Upotreba u:

otopina za dezinfekciju vimena

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Calvatis GmbH,Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

PVC boca od 1 lit; kanister od 10 lit; kanister od 20 lit; PCV bačva od 200 litara

mlijeko: 0 dana; meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

26U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 27: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

85. Naziv VMP:Oblik VMP:

Calgonit Euterrein

23.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/512u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

muznih krava za higijenu vimena i sisaanionski tenzidi i organske kiseline

Upotreba u:

tekući koncentrat 1:100, dezinficijens

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Kleenclare HygieneOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

boca s 1000 ml komncentrirane otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

86. Naziv VMP:Oblik VMP:

Calgonit Euterrein soft

29.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/230u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kravaalkibenzen, sulfon, glicerin, tenzidi

Upotreba u:

koncentrat za pripremu otopine

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Calvatis GmbH,Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

PVC spremnik od 10 litara i PVC bačva od 200 litaramlijeko: 0 dana, meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

87. Naziv VMP:Oblik VMP:

Calgonit Melkcreme

24.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/513u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava

biljni ekstrakti, sredstva za njegu kože,konzervansi i sredstva za zgušnjavanje,emulgatori i dr.

Upotreba u:

krema za njegu sisa i vimena

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Kleenclare HygieneOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična posuda s 500 ml kremeMmijeko: 0 dana; meso,organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

88. Naziv VMP:Oblik VMP:

Caliersantel

4.02.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-02/423u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i ovacaklozantel

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Laboratorios Calier S.A.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočisa sa 100 ml; Bočica sa 250 ml.

meso, organi i ostala jestiva tkiva - goveda: 28 dana; - ovaca: 42 dana; nee smijeprimjenjivati u preživača od kojih se mlijeko koristi kao hrana za ljude ili za izradu namirnica.

Proizvođač:

27U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 28: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

89. Naziv VMP:Oblik VMP:

Canglob D Forte

26.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/096u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i drugih kanidaimunoglobulini protiv uzročnika štenećaka pasa

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Dyntec spol.s.r.o. Terezin, ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

staklena bočica 1 x 5 ml; 1 x 6 ml; 6 x 5 ml

Nije propisana jer se predmetni VMP ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

90. Naziv VMP:Oblik VMP:

Canglob DHLaPPi

26.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/095u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i drugih kanidaimunoglobulini protiv uzročnika štenećaka, parvoviroze i parainfluence pasa

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Dyntec spol.s.r.o. Terezin, ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

staklena bočica 1 x 5 ml; 1 x 6 ml i 6 x 5 ml

Nije propisana jer se ovaj VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

91. Naziv VMP:Oblik VMP:

Canglob P

26.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/097u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i drugih kanida.imunoglobulini protiv uzročnika parvoviroze

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje:

Odobrenje za stavljanje

Dyntec spol.s.r.o. Terezin, ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

staklena bočica 1 x 5 ml; 1 x 6 ml; 6 x 5 ml.

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

28U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 29: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

92. Naziv VMP:Oblik VMP:

Caniverm tablete 0,175

29.07.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/268u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa, mačaka i drugih mesojedafenbendazol, pirantel embovnat, prazikvantel

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Bioveta, R. ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija sa jednim blisterok u kojemu je 6 tableta po 0,175 g

0 dana, odnosno karancija nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Proizvođač:

93. Naziv VMP:Oblik VMP:

Caniverm tbleta 0,7 g

28.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/267u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa, mačaka i drugih mesojedafenbendazol, pirantelemonat i prazikvantel

Upotreba u:

tableta

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Bioveta, R. ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 6 tableta od 0,7 g; kutija sa 100 tableta po 0,7 g

0 dana; karencija nije propisana jer se tablete ne daju životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Proizvođač:

94. Naziv VMP:Oblik VMP:

Carofertin

29.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/143u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, goveda i svinjabeta-karoten

Upotreba u:

injekcijska emulzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alvetra-Werfft AGOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla sa 100 ml injekcijske emulzijemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

95. Naziv VMP:Oblik VMP:

Catosal

28.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/172u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, koza, svinja, konja, pasa, mačaka, krznaša i peradibutafosfan

Upotreba u:

10% injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 50 i 100 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana; jaja: 0 dana

Proizvođač:

29U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 30: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

96. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cattle master 4

25.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/101u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

govedaatenuirani živi virus rinotracheitisa goveda soj RLB 106

Upotreba u:

osušak + tekuća komponenta, suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija sa staklenom bočicaom sa po 1, 5, 10, 25 i 50 doza liofilizirane vakcine i plastična bočica sa 2, 10, 20, 50 i 100 ml diluenta

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 21 dan

Proizvođač:

97. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cefa-cure 200 mg tablete

15.04.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/148u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakacefadroksil

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s blister om sa sa 10 tableta x 200 mg

nije propisana jer se VMP primjenjuje u životinja koje se ne koriste za prehranu ljudi

Proizvođač:

98. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cephalexin

2.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/233u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, pasa i mačakacefaleksin u obliku natrijeve soli

Upotreba u:

uljna injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica s gumenim čepom i aluminijskom kapicom sa 50 ml i 100 mlMeso, organi i ostala jestiva tkiva - goveda 4 dana lijeko krava 0 dana

Proizvođač:

99. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ceporex

29.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/322u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa, mačaka i govedacefaleksin

Upotreba u:

injekcijska suspenzija uljnja

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica zatvorena s brombutilnim čepom i aluminijskom kapicom sa 100 mL injekcijske suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 19 dana; mlijeko krava: 0 dana

Proizvođač:

30U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 31: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

100. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ceporex Vet 250

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/111u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa i mačakacefaleksin

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

polietilenski spremnik sa 100 i 250 tabletaNnje propisna jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Proizvođač:

101. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ceporex Vet 50

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/110u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa i mačakacefaleksin

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastični spremnik sa 100 i 500 tabletanije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje služe za prehranu ljudi

Proizvođač:

102. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cepravin Dry Cow

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/177u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava u vrijeme zasušenjacefalonij dihidrat

Upotreba u:

suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 20 i 120 injektora s po 3 g suspenzije

meso, organi i jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko 4 dana nakon telenja, odnosno 51 dan +96 sati

Proizvođač:

103. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cetavlon-V

24.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/474u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

veterinarstvu za dezinfekciju operacijskog polja i dezinfekciju ruku kirurga te čišćenje površina��centrimid

Upotreba u:

koncentrirani dezinficijens

Izdavanje: slobodna prodaja

Odobrenje za stavljanje

Vitamedera d.o.o.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bijela plastična boca od 1 lit. i 3 lit0 dana

Proizvođač:

31U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 32: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

104. Naziv VMP:Oblik VMP:

Checkmite+

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/317u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pčelakumafos

Upotreba u:

traka za košnicu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica od alu-folije sa 10 traka sa po 13,6 gmed: 0 dana

Proizvođač:

105. Naziv VMP:Oblik VMP:

Chlormax dezinficijens

3.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/142u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:stočarskoj proizvodnji za dezinfekciju nastambi za životinje i u prehrambenoj industrijinatrij diklorizocijanurat

Upotreba u:

granule

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Vitamedera d.o.o.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična kutija sa 100 g i plastična kutija sa 1000 g granula s žličicom za doziranje (2,5 i 5,0 ml=2,25 i 4,5 g)

Karencija nije propisana jer se ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Proizvođač:

106. Naziv VMP:Oblik VMP:

Chorulon 1500 I.U.

27.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/294u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava i kobilahumani korionski gonadotropin

Upotreba u:

osušak+otapalo za injekcijsku suspenziju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 500, 1500, 2500, 5000 i 10 000 i.j. humanog korionskog gonadotropina zajedno s otapalom za resuspendiranje

meso, organi i ostal jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko 0 dana

Proizvođač:

32U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 33: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

107. Naziv VMP:Oblik VMP:

Chronogest CR

29.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/452u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:ovaca i šilježicaflugeston acetat (sin. kronolon)

Upotreba u:

spužvica za vaginalnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica s 10, 25 i 50 pojedinačnih vrećica sa po 1 spužvicom

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 2 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

108. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cink vitaminska mast

17.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/2030u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

za sve vrste žvotinjacinkov oksid i riblje ulje

Upotreba u:

mast za vanjsku primjenu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

tuba sa 100 g mastimeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana, mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

109. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cink vitaminska mast PET

3.10.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/294u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakacinkov oksid i riblje ulje

Upotreba u:

mast

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

tuba sa 100 g masti

0 dana; karencija nije propisana jer se mast ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Proizvođač:

110. Naziv VMP:Oblik VMP:

Circovac

31.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/341u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjainaktivirani cirkovirus svinja, tip 2 (PCV2)

Upotreba u:

injekcijska emulzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 5 doza; kutija s10x5 doza; kutija s 25 doza; 10x25 dozameso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

33U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 34: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

111. Naziv VMP:Oblik VMP:

Clamoxyl L.A.

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/366u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca, svinja, pasa i mačaka��amoksicilin trihidrat

Upotreba u:

uljna injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s bočicom s 50 ml, 100 ml i 250 ml; kutija sa 6 bočica po 100 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda i ovaca: 21 dana; svinja: 42 dana; mlijeko krava:3 dana a ovaca 5 dana

Proizvođač:

112. Naziv VMP:Oblik VMP:

Clamoxyl RTU

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/365u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca, koza, svinja, pasa i mačakaamoksicilin

Upotreba u:

15% uljna injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml; bočica sa 250 ml; kutija sa 6 bočica po 100 ml injekcijske suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda, svinja i ovaca 28 dana; mlijeko krava nakon sedme mužnje ako se muze 2x dnevno

Proizvođač:

34U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 35: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

113. Naziv VMP:Oblik VMP:

Clindavet 150 tablete

30.12.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/445u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasaklindamicinklorid

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alapis S.A., GrčkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 20 tableta (2 blistera po 10 tableta; kutija sa 100 tableta (4 blistera po 25 tableta)

nije propisana jer se tablete ne daju životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Proizvođač:

114. Naziv VMP:Oblik VMP:

Clindavet 25 tablete

30.12.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/443u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasaklindamicinklorid

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alapis S.A., GrčkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 20 tableta (2 blistera po 10 tableta); kutija s 100 tableta (4 blistera po 25 tableta)

nije propisana jer se lijek ne daje životinjam koje se koriste za prehranu ljudi

Proizvođač:

35U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 36: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

115. Naziv VMP:Oblik VMP:

Clindavet 75 tablete

30.12.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/444u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasaklindamicinklorid

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alapis S.A., GrčkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 20 tableta (2 blistera po 10 tableta); kutija sa 100 tableta (4 blistera po 25 tableta)

nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje služe za prehranu ljudi

Proizvođač:

116. Naziv VMP:Oblik VMP:

Closamectin Injection

14.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/348u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:govedaivermektin i klozantel natrij

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Norbrook Lab UKOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100, 250 i 500 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 35 dana; mlijeko: Closamectin Injection ne smije se primjenjivati u krava od kojih se mlijeko koristi za hranu i proizvodnju hrane za ljude. Ne smije se davati gravidnim kravama u periodu zastušenja i junicama ako je do očekivanog termina telenja ostalo manje od 60 dana.

Proizvođač:

117. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cloxamed DC forte

28.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/061u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava za vrijeme suhostajakloksacilin natrij monohidrat, i kloksacilin benzatin

Upotreba u:

intramamarna suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

AniMedica GmbHOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 4 injektora sa po 8 g suspenzije; kutija s 24 injektora sa po 8 g suspenzije; kutija s 240 injektora sa po 8 g suspenzije za i-mam primjenu.

mlijeko krava, liječenih više od 42 dana prije termina teljenja, može se koristiti za hranu ljudi nakon 4. dana po teljenju, tj. nakon 8. mužnje u krava koje se doji 2 x na dan.Ako se krave prijevremeno otele ili pobace ili im se lijek aplicira u razdoblju kraćem od 42 dana do termina teljenja, tada je mlijeko ispravno za hranu nakon 46-og dana od trenutka aplikacije.Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 28 dana.

Proizvođač:

36U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 37: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

118. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cobactan 2,5%

21.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/456u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda i svinjacefkvinom

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice sa 50 i sa 100 ml injekcijske suspenzijemeso, organi i jestiva tkiva goveda 5 dana; svinja 3 dana; mlijeko krava 1 dan

Proizvođač:

119. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cobactan DC

17.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/474u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krema za krave u suhostajucefkvinom

Upotreba u:

intramamarna mast za krave u suhostaju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 vrećicom s 4 aplikatora i 4 maramice; kutija s 5 vrećica s 4 aplikatora i 20 maramica; kutija s 15 vrećica s 4 aplikatora i 60 maramica

mlijeko: 36 dana nakon i.mam. primjene, ako je razdoblje od aplikacije do poroda 5 tjedana ili kraće; 1 dan nakon teljenja, ako je razdoblje od primjene do poroda duže od 35 dana; meso i jestive iznutrice: 2 dana

Proizvođač:

120. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cobactan LC

20.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/276u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava u laktacijicefkvinom

Upotreba u:

intramamarna mast

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 3, 15, 20 i 24 injektora sa po 8 g i/mam masti i higijenske maramicemlijeko: 5 dana; meso, organi i ostala jestiva tkiva: 4 dana

Proizvođač:

37U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 38: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

121. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cofacalcium

20.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-00/091u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, koza, svinja, konja, pasa i mačaka.kalcijev glukonat, borna kiselina i magnezijev hipofosfit (heksahidrat)

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Coophavet S.A.S., FrancuskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Plastična (polietilenska) bočica od 250 ml i 500 ml s graduiranom skalom.meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

122. Naziv VMP:Oblik VMP:

Coffeinum 50%

31.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/271u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:konja, goveda, svinja, ovaca, koza, pasa i mačakakofein

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s 5 ampula sa po 5 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.�������

Proizvođač:

123. Naziv VMP:Oblik VMP:

Colisultrix

20.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/092u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:teladi, janjadi, jaradi, prasadi, peradi i kunića.trimetoprim, kilistin u obliku kolistin sulfata

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Coophavet S.A.S., FrancuskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 10 vrećica po 100 g; kutija od 1 kg.

meso, organi i ostala jestiva tkiva:- telad, njanad, jarad, prasad, perad i kunići: 7 dana. - jaja: ne smije se davati nesilicama čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

124. Naziv VMP:Oblik VMP:

Coliveto-4800 S

28.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/315u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

teladi i prasadikolistin sulfat

Upotreba u:

prašak za p.o. otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

V.M.D. nv/sa, Arendonk, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

lončić ili vrećica sa 100g; 250g; 500g; 1000 g i 2000 g praškameso,organi i jestiva tkiva: - telad7 dana; meso prasadi 1dan

Proizvođač:

38U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 39: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

125. Naziv VMP:Oblik VMP:

Convenia 80 mg/ml

6.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/100u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakacefovecin

Upotreba u:

osušak i otapalo za injekcijsku otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija u kojoj je bočica s liof.praškom (852mg cefovecina) i bočica s 10ml diluenta.

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

126. Naziv VMP:Oblik VMP:

Coopres Spot-On

17.05.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/113u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda i ovacadeltametrin

Upotreba u:

otopina za vanjsku primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Schering-Plough Ltd.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Plastični spremnik sa 250 i 500 ml dermalne otopine s dozatoromMeso, organi i jestiva tkiva: 17 dana; Mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

127. Naziv VMP:Oblik VMP:

Covinan

15.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/319u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa, mačaka i američkih tvorovaproligestron

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 20 ml injekcijske suspenzije

nije određena jer se VMP ne promjenjuje na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

39U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 40: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

128. Naziv VMP:Oblik VMP:

Crestar

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/183u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava i junicanorgestomet

Upotreba u:

injekcijska otopina i pozkožni implantat

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 5 x 5 implantata (25 komada) i 5 x 5 bočica sa 2 ml Crestar injekcije (25 doza).

nakon uklanjanja implantata: meso, organi i druga jestiva tkiva 14 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

129. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cronyxyn Injetion 50ml/mg

28.04.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/110u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda i konja.fluniksin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Biomedica GmbH, Grac, AustrijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica sa 50 ml; staklena bočica sa 100 ml.meso i jestiva tkiva : - goveda 10 dana; - konji 10 dana; mlijeko krava 2 dana.

Proizvođač:

130. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cycostat 6,6% G

25.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/406u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

tovnih pilić, tovnih purića i tovnih kunićarobenidin - hidroklorid

Upotreba u:

granule, predmješavina za krmnu smjesu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alpharma AH, Antverpen, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

natron vreća sa 20 kg granuliranog praškameso i jest.organi tovnih pilića, purića i kunića: 5 dana.

Proizvođač:

40U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 41: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

131. Naziv VMP:Oblik VMP:

Cygro 1%

30.12.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/407u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pilića i purićamaduramicin amonij

Upotreba u:

granulirani prašak

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alpharma AH, Antverpen, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

natron vreća sa 20 kg praška

meso, organi ostala jestiva tkiva tovnih pilića i purana: 5 dana; jaja: manduramicin se ne smije davati nesilicama konzumnih jaja.

Proizvođač:

132. Naziv VMP:Oblik VMP:

D-V

27.12.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/675u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

za dezinfekciju vimena i sisa kravaklorheksidin diglukonat

Upotreba u:

koncentrirani dezinficijens za vime

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

polietilenska boca s 1 litrom koncentrirane otopine, zatvorena polipripilenskim zatvaračem

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

133. Naziv VMP:Oblik VMP:

Davak gE

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/347u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjavirus bolesti Aujeszkoga

Upotreba u:

inaktiv. uljna vakcina protiv Aujeszkoga

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočica s 10 doza (20 ml) i 50 doza (100 ml)Karencija je 0 dana

Proizvođač:

41U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 42: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

134. Naziv VMP:Oblik VMP:

Dectomax 1%

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/272u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca, svinja i peradidoramektin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice od smeđeg stakla sa 50 ml; 200 ml; 500 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 63 dana; ovaca: 70 dana; svinja: 56 dana; mliječnim kravama smije se aplicirati najmanje 60 dana prije telenja

Proizvođač:

135. Naziv VMP:Oblik VMP:

Defensor 3

25.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/104u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa, mačaka, goveda i ovacainaktivirani virus bjesnoće

Upotreba u:

injekcijska otopina, vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 50 bočica po 1 ml vakcine; kutija s 1 bočicom s 10 ml (10 doza); 1 bočica s 25 ml (25 doza).

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 21 dan; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

136. Naziv VMP:Oblik VMP:

Dehelman 10%

7.01.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/697u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca svinja i peradilevamizol

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 10 vrećica po 20 g praška; vrećica sa 1 kg praška

meso, organi i ostala jestiva tkiva - goveda: 21 dan; - svinja i ovaca: 14 dana; - perad: 3 dana. mijeko: levamizol ne smije se davati kravama i ovcama od kojih se mlijeko koristi za prehranu ljudi ili izradu namirnica. jaja: levamiozol se ne smije davati nesilicama konzumnih jaja.

Proizvođač:

42U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 43: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

137. Naziv VMP:Oblik VMP:

Dehinel Plus

24.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/289u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasafebantel, pirantel embonat, prazikvantel

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s blisterom sa po 2, 4, 6, 10, 20 i 100 tableta

nije propisana jer se ovaj VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Proizvođač:

138. Naziv VMP:Oblik VMP:

Depedin Veyx

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/226u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, pasa i mačakaprednizolon 21-acetat, deksametazon

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veyx-Pharma GmbHOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica sa 50 ml, zatvorena gumernim čepom i aluminijskom kapicommeso, organi i druga jestiva tkiva: 10 dana; mlijeko: 2 dana

Proizvođač:

139. Naziv VMP:Oblik VMP:

Depherelin Gonavet Veyx

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/115u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, krmača i kobilaD-Phe6-gonadorelin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veyx-Pharma GmbHOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica sa 10 ml i 50 ml; pakovanje sa 6 bočica po 10 ml, 1 bočica s 20 ml i 6 bočica s 20 ml.

meso, organi i druga jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

140. Naziv VMP:Oblik VMP:

Desektin EC

7.01.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/696u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

veterinarstvu i stočarstvu -peradarstvutetrametrin, pemetrin, piperonil butoksin

Upotreba u:

tekući koncentrat za izradu emulzija

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 100 ml; boca s 500 ml; boca s 1000 mlnije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Proizvođač:

43U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 44: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

141. Naziv VMP:Oblik VMP:

Dexafort

19.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/021u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa i mačakadeksametazon natrij fosfat i deksametazon fenilpropionat

Upotreba u:

injekcijska vodena suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice s 50 ml injekcijske suspenzijenije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Proizvođač:

142. Naziv VMP:Oblik VMP:

Dexamethasone

19.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/111u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:konja, goveda, svinja, koza, pasa i mačakadeksametazon u obliku natrijeva deksametazon-fosfata

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alapis S.A., GrčkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od 20 ml; 30 ml; 50 ml i 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva -konj, govedo i koza: 10 dana; svinja: 4 dana; mlijeko: 4 dana

Proizvođač:

143. Naziv VMP:Oblik VMP:

Dexamethasone 2 mg/ml

31.12.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/00-01/466u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa, mačaka i konja koji se ne koriste za prehranu ljudideksametazon natrij fosfat

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alfasan International B.V., Woerden, NizozemskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa gumenim čepom i aluminiskom kapicom sa 50 i 100 ml

nije propisana jer se like ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Proizvođač:

144. Naziv VMP:Oblik VMP:

Dexdomitor

14.04.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/411u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa i mačakadeksmedetomidin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Orion Corporation,Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija sa staklenom bočicom s 10 mL injekcijske otopinenije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Proizvođač:

44U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 45: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

145. Naziv VMP:Oblik VMP:

Dextrafer 200

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/080u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

prasadikompleks dekstran željezo

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica sa po 20 ml, 50 ml i 100 ml injekcijske otopine .meso, organi i jestive iznutrice: 0 dana

Proizvođač:

146. Naziv VMP:Oblik VMP:

Digestan

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/119u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, teladi, ovaca i koza

kalcij karbonat, mgnezij karbonat, atrij hidrogenfosfat dodekahidrat, Natrij dihidrogenfosfat dih.

Upotreba u:

prašak za peroralnu suspenziju

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica s 200 g praška.meso,organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

147. Naziv VMP:Oblik VMP:

Diklavet 0,5% premiks

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/156u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

tovnih pilića, pilenki, tovnih purana i kunićadiklazuril

Upotreba u:

prašak

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećice osa 1 kg, 5 kg praška, i vreće sa 20 kg praška-premiksameso, organi i druga jestiv tkiva kokoši, purana i kunići: 5 dana

Proizvođač:

148. Naziv VMP:Oblik VMP:

Diluent PE

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/331u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

Upotrebljava se za izradu preparata za parenteralnu upotrebusterilna redestilirana voda

Upotreba u:

tekućina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Bočica sa 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml i 200 ml diluenta

Proizvođač:

45U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 46: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

149. Naziv VMP:Oblik VMP:

Dindoral SPF vakcina

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/148u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

purana i fazanaatenuir. virus hemoragičnog enteritisa purana, soj Domermutj

Upotreba u:

liofilizat

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Kutija sa 1 bocčcom sa po 1000 doza; kutija sa 10 bočica sa po 1000 doza.meso,organi i druga jestivatkiva. 0 dana.

Proizvođač:

150. Naziv VMP:Oblik VMP:

Dinolytic

20.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/193u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava, kobila i krmačadinoprost trometamin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 5 ml; bočica 10 ml i bočica s 30 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva krava, krmača i kobila: 0 dana; mlijeko krava: 0 dana

Proizvođač:

151. Naziv VMP:Oblik VMP:

Dizevak

29.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-00/218u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, svinja, ovaca i koza.anakultura toksogenih sojeva bakterija Cl. perfringens

Upotreba u:

adsorbat vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

staklena bočica sa 100 ml vakcine.

Goveda, ovce, koze, svinje- meso,organi i ostala jestiva tkiva:0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

152. Naziv VMP:Oblik VMP:

Domitor

17.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/223u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakamedetomidin u obliku hidroklorida

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 10 ml; bočica sa 20 ml sa gumenim čepom i aluminijskom kapicom

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje u životinja koje služe za proizvodnju hrane za ljude.

Proizvođač:

46U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 47: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

153. Naziv VMP:Oblik VMP:

Domosedan

20.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/224u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja i govedadetomidin hidroklorid

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica po 5 ml i bočica po 20 ml injekcijske otopine, s gumenim čepom i aluminijskom kapicom

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda i konja 2 dana; mijeko 1 dan

Proizvođač:

154. Naziv VMP:Oblik VMP:

Douvistome

27.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/114u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca i kozaoksiklozanid

Upotreba u:

peroralna suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Ceva Sante AnimaleOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

0,5 lit; 1 lit; 2 i 5 litarameso, organi i ostala jestiva tkiva: 28 dana; mlijeko: 3 dana

Proizvođač:

155. Naziv VMP:Oblik VMP:

Doxycicline 50%

18.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/499u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:teladi, svinja i peradidokiciklin u obliku doksiciklin hiklata

Upotreba u:

prašak za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Dopharma International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

polipropilenska posuda s 100 g i sa 1000 g praška

meso,organi i jestiva tkiva teladi=12 dana, svinja=8 dana; perad=4 dana. Ne smije se davati konzumnim nesilicama.

Proizvođač:

156. Naziv VMP:Oblik VMP:

Doxyveto-50 S

28.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/316u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja i teladi.doksiciklin u obliku doksiciklin hiklata

Upotreba u:

prašak za p.o. otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

V.M.D. nv/sa, Arendonk, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Višeslojne vrećice i plastične posude sa 100g; 250g; 500g; 1000g i 2000 g praška.

Meso,organi i ostala jestiva tkiva: - Svinja= 8 dana; Telad= 12 dana.

Proizvođač:

47U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 48: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

157. Naziv VMP:Oblik VMP:

Draxxin 100 mg/ml

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/372u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda i svinjatulatromicin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice sa 20 ml, 50 ml i 100 ml injekcijske otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 49 dana; svinja: 33 dana

Proizvođač:

158. Naziv VMP:Oblik VMP:

Drinkmix Colistin

18.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/498u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

teladi, prasadi i peradikolistin sulfat

Upotreba u:

prašak za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Dopharma International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 100 g; limenka sa 1000 g praškameso, organi i jestiva tkiva=1 dan; Jaja= 0 dana.

Proizvođač:

159. Naziv VMP:Oblik VMP:

Droncit

28.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/173u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakaprazikvantel, benzil alkohol, klorabutanol

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 10 ml otopine

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se korste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

160. Naziv VMP:Oblik VMP:

Drontal Cat

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/312u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:mačakapirantel embonat, prazikvantel

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija u kojoj je blister s 2, 6 i 20 tableta

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

48U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 49: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

161. Naziv VMP:Oblik VMP:

Drontal Plus Flavour

28.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/174u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:u pasafebantel, pirantel emboat, prazikvantel

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 2, 6 i 20 tableta u blister pakiranju

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje služe za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

162. Naziv VMP:Oblik VMP:

Drontal Plus XL

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/363u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:velikih pasafebantel, pirantel pamoat i prazikvantel

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 2, 10, 20, 50 i 100 tableta

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

163. Naziv VMP:Oblik VMP:

Drontal Puppy

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/313u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:štenadi i odraslih pasapirantel embonat, febantel

Upotreba u:

peroralna suspenzija

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od polietilena visoke gustoće s polipropilenskim zatvaračem s 50 i 100 ml suspenzije i brizgaljka od 5 ml

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

49U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 50: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

164. Naziv VMP:Oblik VMP:

Duocycline LA

23.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/464u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca i svinjaoksitetraciklin u obliku oksitetraciklin dihidrata

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Univited LtdOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

smeđa, staklena bočica sa 100 ml injekcijske otopine

eso, organi i ostala jestiva tkiva goveda, ovaca i svinja: 28 dana; mijeko krava: 8 dana.- Ako se krave muze 2 x na dan, mlijeko se može koristiti pri 17-toj mužnji. Ne primjenjuje se ovcama od kojih se mlijeko koristi za hranu ljudi ili izradu namirnica.

Proizvođač:

165. Naziv VMP:Oblik VMP:

Duramun Max 5

30.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/482u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasavirus štenećaka, pasji adenovirus i parainfluence, pasji parvovirus

Upotreba u:

liofilizat i otapalo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Fort Dodge A.H., Iowa, SADOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija u kojoj je 25 doza vakcine: 25 bočica s 1 dozom liofilizirane vakcine i 25 bočica po 1 ml diluenta

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za hranu ljudi

Proizvođač:

166. Naziv VMP:Oblik VMP:

Duramun Max 5/4L

27.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/115u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasavirus štenećaka, pasji adenovirus i virus parainfluence, pasji parvovirus

Upotreba u:

liofilizat i otapalo

Izdavanje:

Odobrenje za stavljanje

Fort Dodge A.H., Iowa, SADOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija u kojoj je 25 doza: 25 bočica po 1 doza liofilizirane vakcine i 25 bočica po 1 ml diluenta

nije propisana jer se vakcina ne daje životinjama životinje koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

50U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 51: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

167. Naziv VMP:Oblik VMP:

E D S

30.12.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/453u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošiimunogeni soj virus sindroma pada nesivosti

Upotreba u:

vakcina, inaktivirana, uljna

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Bočica sa 100 ml (200 doza) i boca sa 500 ml (1000 doza) vakcine.Meso,organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; Jaja: 0 dana.

Proizvođač:

168. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ecocid S

24.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/478u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

za dezinfekciju objekata i opreme u djelokrugu veterinarske djelatnosti

kalijev peroksimonosulfat, natrijev dodecilbenzensulfonat, sulfaminska kiselina

Upotreba u:

prašak

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

utija u kojoj je 25 vrećica sa po 50 g praškanije propisana jer se ne rabi na životinjama !

Proizvođač:

169. Naziv VMP:Oblik VMP:

Edovet

8.04.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/107u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja i goveda.furosemid

Upotreba u:

bolusi

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Zdravlje AD Actavis Company LeskovacOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s 50 bolusa.meso, organi i jestive iznutrice 2 dana; mlijeko 1 dan.

Proizvođač:

170. Naziv VMP:Oblik VMP:

Egocin 155

28.12.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/698u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja, goveda i junadioksitetraciklin i natrij sulfamonometoksin

Upotreba u:

predmješavina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica sa 25 g; vrećica s 250 g; vrećica s 1 kg; vreća sa 25 kg predmješavinemeso, organi i jestiva tkiva svinja i goveda: 14 dana.

Proizvođač:

51U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 52: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

171. Naziv VMP:Oblik VMP:

Egocin 20%

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/158u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:teladi, janjadi, jaradi, svinja, peradi i ribaoksitetraciklin klorid

Upotreba u:

prašak za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica sa 100 g; vrećica sa 1 kg praška; vreća sa 25 kg praška za peroralnu primjenu

meso, organi i ostala jestiva tkiva peradi i sisavaca:10 dana; jaja: 3 dana; šarani pri temperaturi vode do 10 C 90 dana; 70 dana kod temeperature vode 10-20 C; 60 dana kod temperature vode 20 C; pastrve 90 dana kod temperature vode 6 C

Proizvođač:

172. Naziv VMP:Oblik VMP:

Egocin 5%

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/157u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:teladi, janjadi, prasadi i peradioksitetraciklin-klorid

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica sa 25 g; vrećica s 250 g praška za peroralnu otopinu

meso, organi i druga jestiva tkiva goveda, ovaca, svinja i peradi: 10 dana; jaja: 3 dana

Proizvođač:

173. Naziv VMP:Oblik VMP:

Egocin L. A.

8.02.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/213u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca, koza, svinja, kunića i peradioksitetraciklin u obliku oksitetraciklin-dihidrata

Upotreba u:

otopina za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklene bočice sa 50 ml i 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva 21 dan; mlijeko 7 dana, odnosno nakon 15-te mužnje ako se krave muze 2 puta dnevno; jaja 14 dana.

Proizvođač:

52U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 53: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

174. Naziv VMP:Oblik VMP:

Engemicin spray

20.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/275u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca i svinjaoksitetraciklin klorid

Upotreba u:

suspenzija-dermalni sprej

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

limena bočica s 200 ml suspenzije - sprejaeso, organi i ostala jestiva tkiva 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

175. Naziv VMP:Oblik VMP:

Engemycin 10 %

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/181u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, konja, svinja, ovaca, pasa i mačakaoksitetraciklin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklene bočice s 50 ml, 100 ml i 250 ml injekcijske otopine;plastične bočice s 100 ml, 250 ml i 500 ml injekcijske otopine.

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda 21 dan; svinja 10 dana; ovaca 12 dana; mlijeko krava i ovaca 3 dana, tj. nakon 5 mužnje

Proizvođač:

176. Naziv VMP:Oblik VMP:

Enrobioflox 10%

22.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/462u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:kokoši, purana, teladi i svinjaenrofloksacin

Upotreba u:

peroralna otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol Biowet Sp.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice sa 50 ml i 1000 ml peroralne otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoši i purana: 3 dana; teladi i svinja: 10 dana; jaja: enrofloksacin NE smije se davati nesilicama čija se jaja koriste za hranu ljudi.

Proizvođač:

53U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 54: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

177. Naziv VMP:Oblik VMP:

Enrobioflox 5%

23.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/463u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

teladi, svinja i pasaenrofloksacin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol Biowet Sp.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice sa 50 mL i 100 mlLinjekcijske otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva teladi i svinja: 10 dana

Proizvođač:

178. Naziv VMP:Oblik VMP:

Enroxil 10%

8.02.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/210u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i svinjaenrofloksacin

Upotreba u:

otopina za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice s 50 ml; bičica s 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda 14 dana; svinja 9 dana; mlijeko 7 dana.

Proizvođač:

179. Naziv VMP:Oblik VMP:

Enroxil 10%

9.02.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/209u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokoši i puranaenrofloksacin

Upotreba u:

peroralna otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml i plastična boca sa 1 litra otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva kokoši 8 dana; meso purana 10 dana

Proizvođač:

180. Naziv VMP:Oblik VMP:

Enroxil 15 mg tablete

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/381u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:za mačke i male pseenrofloksacin

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 30 tableta sa po 15 mg

nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

54U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 55: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

181. Naziv VMP:Oblik VMP:

Enroxil 150 mg tablete

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/382u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasaenrofloksacin

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 20 tableta sa po 150 mg

nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

182. Naziv VMP:Oblik VMP:

Enroxil 5%

8.02.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/211u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda,ovaca koza, svinja i pasaenrofloksacin

Upotreba u:

otopina za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 50 ml i 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva teladi, ovaca i koza 12 dana; meso svinja 8 dana; mlijeko 7 dana.

Proizvođač:

183. Naziv VMP:Oblik VMP:

Enroxil 5%

8.02.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/212u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:peradi i svinjaenrofloksacin

Upotreba u:

prašak za izradu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica sa 100 g; vrećica sa i 1 kg praška; vreća sa 25 kg praška

meso,organi i ostala jestiva tkiva svinja i kokoši 8 dana; jetra svinja 12 dana; purani 10 dana

Proizvođač:

55U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 56: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

184. Naziv VMP:Oblik VMP:

Enroxil flavour 15 mg

11.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/367u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakaenrofloksacin

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 x 10 tableta; kutija s 10 x 10 tableta

nije propisana jer se ovaj VMP ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane

Proizvođač:

185. Naziv VMP:Oblik VMP:

Enroxil flavour 150 mg

11.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/369u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasaenrofloksacin

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 x 10 tableta; kutija s 10 x 10 tableta

Proizvođač:

186. Naziv VMP:Oblik VMP:

Enroxil flavour 50 mg

11.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/00-01/368u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasaenrofloksacin

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 x 10 tableta; kutija s 10 x 10 tableta

nije propisana jer se ovaj VMP ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane

Proizvođač:

56U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 57: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

187. Naziv VMP:Oblik VMP:

Enroxil Max

29.05.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/161u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i svinjaenrofloksacin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od jantarno-smeđeg stakla sa 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: - goveda 14 dana; - svinja 10 dana; mlijeko krava 48 sati. Mlijeko se može koristiti 48 sati nakon zadnje i.v. aplikacije VMP-a, tj. poslije četvrte mužnje uz uvjet da se krave doji 2x na dan s razmakom od 12 sati.

Proizvođač:

188. Naziv VMP:Oblik VMP:

Eprinex Pour-On

30.12.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/421u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

govedaeprinimektin

Upotreba u:

otopina za dermalnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial S.A.S.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

boca od polietilena visoke gustoće od 1 litre; boca s 2,5 litre otopine za dermalnu primjenu

goveda - meso,organi i ostala jestiva tkiva: 14 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

189. Naziv VMP:Oblik VMP:

Equalan

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/151u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kopitaraivermektin

Upotreba u:

pasta

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Fort Dodge A.H., Iowa, SADOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 10 plastičnih štrcaljki od kojih svaka sadržava 6,2 grama pastemeso, organi i ostala jestiva tkiva konja: 21 dan.

Proizvođač:

57U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 58: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

190. Naziv VMP:Oblik VMP:

Equalan Duo

2.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/087u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:konja.ivermektin, prazikvantel

Upotreba u:

pasta za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Kutija s jednim polipropilenskim aplikatorom sa 7.74 g paste.

meso i jestive iznutrice 21 dan. Mlijeko: pripravak se ne smije davati životinjama od kojih se mlijeko koristi za pripremu namirnica za ljude.

Proizvođač:

191. Naziv VMP:Oblik VMP:

Eres inyectable

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/195u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja, pasa, mačaka i goveda čije se mlijeko ne koristi za prehranu ljudibromheksin hidroklorid

Upotreba u:

injekcijsks otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Laboratorios Calier S.A.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklene bočice sa 30 ml, 50 ml i 100 ml injekcijske otopine.

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda 3 dana; svinja 1 dan; ovaj VMP se ne smije davati kravama i kobilama čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi

Proizvođač:

192. Naziv VMP:Oblik VMP:

Eritromicin 20%

21.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/061u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:tovne peradi, pilenki, tovnih i rasplodnih purana, golubova i ribaeritromicin-tiocijanat

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica sa 100 g; vrećica sa 1 kg; vreća sa 25 kg praška

meso, organi i ostala jestiva tkiva peradi i golubova: 3 dana; jaja:6 dana; rrbe-salmonidne vrste: 7 dana.

Proizvođač:

193. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ery-ol

23.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/169u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjainaktivirani imunogeni soj Erysipelotrix rhusiophiae (E. insidiosa)

Upotreba u:

inaktivirana uljna vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

staklena bočica s 20 ml (10 doza; 50 ml (25 doza) i 100 ml (50 doza) vakcinemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

58U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 59: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

194. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ery-vac

23.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/168u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjaInaktivirana sorbirana lizat-vakcina

Upotreba u:

inaktivirano bakterijsko lizat cjepivo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočica s 20 ml=10 doza; 50 ml=25 doza i 100 ml=50 dozameso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

195. Naziv VMP:Oblik VMP:

Estropur inj. ad us.vet.

18.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/083u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i svinja.R-kloprostenol natrij

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Bioveta, R. ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija u kojoj je staklena bočica s 10x2 ml; 20x2 ml; 10x4 ml; 1x10 ml; 5x10 ml i 5x29 ml.

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 1 dan; mlijeko krava: 4 sata; prvi podoj nakon injekcije Estropur-a nije za prehranu ljudi.

Proizvođač:

196. Naziv VMP:Oblik VMP:

Estrumate

4.01.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/693u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava, kobila i krmačaprostaglandini i njihovi sintetički analozi

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s bočicom s klorbutilnim čepom i aluminijskom kapicom sa 10 i 20 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva: goveda:1 dan; svinja: 4 dana; mlijeko krava: 0 dana.

Proizvođač:

59U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 60: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

197. Naziv VMP:Oblik VMP:

Eurican DHPPI2-L

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/092u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasaliofilizirani atenuirani virusi

Upotreba u:

vakcina za pse

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kartonska kutija s 10 x 1 dozom vakcine; kartonska kutija s 50 x 1 dozom vakcine

nije propisana jer se ne vakciniraju životinje koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

198. Naziv VMP:Oblik VMP:

Eurican DHPPI2-LR

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/093u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa.liofilizirani atenuirani virusi

Upotreba u:

vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Kartonska kutija s 10 x 1 i 100 x 1 dozom vakcine.nije propisana jer se ne vakciniraju životinje koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

199. Naziv VMP:Oblik VMP:

Excenel

20.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/194u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, svinja i konja - koji se ne koriste za proizvodnju hrane za ljude !ceftiofur natrium

Upotreba u:

prašak za izradu injekcijske otopine

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 1g i bočica s 4 g liofiliziranog praška

meso,organi i ostala jestiva tkiva goveda: 1 dan; svinja: 2 dana; mlijeko krava: 0 dana; ovaj VMP ne smije se primjenjivati u konja ukoliko je njihovo meso namijenjeno za prehranu ljudi

Proizvođač:

60U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 61: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

200. Naziv VMP:Oblik VMP:

Excenel RTU

10.04.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/409u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja i govedaceftiofur hidroklorid

Upotreba u:

injekcijska ujna suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica s probodnim čepom sa 100 ml injekcijske suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 8 dana; meso svinja: 5 dana; mlijeko: 5 dana

Proizvođač:

201. Naziv VMP:Oblik VMP:

Exspot Spot-On

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/114u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasapermetrin

Upotreba u:

otopina za vanjsku primjenu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 12 blister sa 6 pipeta po 1 ml otopine

Nije propisana jer se pripravak ne koristi u životinja koje služe u proizvodnji hrane za ljude.

Proizvođač:

202. Naziv VMP:Oblik VMP:

Facilpart

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/081u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava, ovaca, kozam krmača, kobila, kuja i mačaka.oksitocin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklene bočice sa 10 ml i staklene bočice sa 100 ml injekcijske otopine.meso, organii jestive iznutrice: 0 dana Mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

203. Naziv VMP:Oblik VMP:

Farmatan

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/121u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja, kunića, goveda i peraditaninski ekstrakt drveta pitomog kestena

Upotreba u:

praša za primjenu u hrani i vodi za piće

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Tanin Sevnica d.d. SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija u kojoj su 4 kutije sa alu-vrećicama sa po 100 g; kutija sa 10 alu-vrećicasa po 1000 g i plastificirana vreća sa 20 kg praška

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana; jaja: 0 dana.

Proizvođač:

61U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 62: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

204. Naziv VMP:Oblik VMP:

Farmatan Plus

26.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/111u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, svinja, peradi i kunićataninski ekstrakt drveta pitomog kestena

Upotreba u:

prašak za primjenu u hrani i vodi za pić

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Tanin Sevnica d.d. SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećice od alu-folije sa 100 g i 1000 g praška; plastificirane vreće sa 25 kg praška

meso, organi i ostale jestive iznutrice: 0 dana; mlijeko: 0 dana; jaja: 0 dana.

Proizvođač:

205. Naziv VMP:Oblik VMP:

Farrowsure Plus B

16.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/267u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krmača i nazimica

inaktivirani virus parvoviroze svinja, soj NADL-7, Erysipelotrix rhusiopathiae, soj CN 3342 i dr.

Upotreba u:

injekcijska emulzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A. H., Division of Pfizer Inc, Lincoln, SADOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

plastična bočica s 5 (25 ml), 10 (50 ml), 25 (125 ml), 50 (250 ml) i 100 (500 ml) doza cjepiva

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

206. Naziv VMP:Oblik VMP:

Fascoverm

8.02.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/216u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda i ovacaklozantel u obliku klozantel natrija

Upotreba u:

otopina za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml i bočica sa 250 ml otopinemeso,organi i druga jestiva tkiva goveda: 28 dana; ovaca: 42 dana

Proizvođač:

62U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 63: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

207. Naziv VMP:Oblik VMP:

Fascoverm Plus

28.12.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/699u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:ovacamebendazol i klozantel

Upotreba u:

suspenzija za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična boca s 1 litru suspenzije; pastična boca s 2,5 litre suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva ovaca: 42 dana; ovaj VMP ne smije se primjenjivati kod ovaca čije se mlijeko koristi kao hrana za ljude

Proizvođač:

208. Naziv VMP:Oblik VMP:

Felocell CVR

25.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-06/08-01/102u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:mačakaživa atenuirana vakcina s virusom panleukopenije mačaka

Upotreba u:

osušak i otapalo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

25 bočica s 1 dozom vakcine i 25 bočica diluenta (1 ml); bočica sa 1 dozom vakcine (1ml) i bočica sa 1 ml diluenta

nije propisana jer se ovaj VMP ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

209. Naziv VMP:Oblik VMP:

Finadyne

28.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/308u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, konja i svinjafluniksin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 50 ili s 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 4 dana; konja: 1 dan; svinja: 18 dana; mlijeko krava: 24 sata

Proizvođač:

63U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 64: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

210. Naziv VMP:Oblik VMP:

Flogocid mast

31.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/272u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa, mačaka te u konja koji se ne koriste za proizvodnju hrane za ljudepolivalentni bakterijski filtrat, borna kiselina, kiniofon

Upotreba u:

mast

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

tuba s 50 g masti

nije propisana jer se ovaj VMP ne smije primjenjivati u životinja koje se koriste za prehranu ljudi

Proizvođač:

211. Naziv VMP:Oblik VMP:

Floron

19.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/480u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:perad i svinjafluorfenikol

Upotreba u:

otopina za primjenu u vodi za piće

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml; plastična boca sa 1 litrom otopine i mjericom za doziranje

meso, organi i ostala jestiva tkiva peradi: 2 dana; svinje: 1 dan; ovaj VMP ne smije se davati nesilicama ako se jaja koriste kao hrana za ljude

Proizvođač:

212. Naziv VMP:Oblik VMP:

Floron inj.

19.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/479u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i svinjefluorfenikol

Upotreba u:

otopina za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 50 ml i sa 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda i.m.: 30 dana; goveda s.c.:44 dana; svinja: 14 dana; ovaj VMP ne smije se davati kravama u laktaciji ako se mlijeko koristi kao hrana za ljude

Proizvođač:

64U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 65: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

213. Naziv VMP:Oblik VMP:

Floron premiks

19.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/481u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja i ribafluorfenikol

Upotreba u:

premiks za pripremu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica s 100 g i plastični lončić; vrećica s 1 kg; vreća s 10 kg premiksa

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 1 dan; ribe: 80° D; vrijeme čekanja od 80°D znači da ribe nisu prikladne za prehranu ljudi najmanje 16 dana pri temperaturi vode od 5°C do 10°C, a najmanje 8 dana ako je temperatura vode viša od 10°C.

Proizvođač:

214. Naziv VMP:Oblik VMP:

Flubactin 10%

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/159u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:peradi i ribaflumekvin

Upotreba u:

prašak za pripremu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa dvije vrećice s 50 g, vrećica sa 100 g i 1 kg praška, te vreća s 25 kg praška

meso, organi i ostala jestiva tkiva peradi: 2 dana; ribe: 4 dana pri temperaturi vode 16 C, a 10 dana pri temperaturi vode 5 C.

Proizvođač:

215. Naziv VMP:Oblik VMP:

Flumesiva 10%

4.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/398u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja, peradi, teladi, janjadi, jaradi, kunića i ribaflumekvin

Upotreba u:

prašak za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 10 vrećica x 100 g; kutija sa 5 vrećica x 1 kg praška topljivog u vodi

Meso, organi i ostala jestiva tkiva -Perad, svinja, tele, janje, jare i kunić: 3 dana.Ribe: 80°D nakon posljednje primjene VMP-a, tj. 16 dana pri temperaturi vode 5°C, a 4 dana pri temperaturi vode 20°C. Jaja: flumekvin se ne smije davati konzumnim nesilicama.

Proizvođač:

65U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 66: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

216. Naziv VMP:Oblik VMP:

Flumesyva liquid 20%

4.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/399u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:peradi, svinja, teladi, janjadi i jaradiflumekvin

Upotreba u:

konc. otopina za primjenu u vodi za piće

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice i boce od neprovidnog polietilena sa po 100 ml; 500 ml; 1000 ml i 5000 ml otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva teladi, svinja, janjad i jaradi: 3 dana; perad: 2 dana; Jaja: flumekvin se ne smije davati nesilicama čija se jaja koriste kao hrana za ljude.

Proizvođač:

217. Naziv VMP:Oblik VMP:

Flumesyva oral paste

4.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/400u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

prasadi, janjadi i jaradiflumekvin

Upotreba u:

pasta za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od žutog stakla sa 150 g paste i čepom na zavrtanj i dozatorommeso, organi i ostala jestiva tkiva prasadi, janjadi i jaradi: 3 dana

Proizvođač:

218. Naziv VMP:Oblik VMP:

Flunixin Injection

15.02.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/431u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i konjafluniksin u obliku fluniksin meglumina

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Norbrook Lab UKOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklene bočice s 50 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 14 dana; konji: 28 dana; mlijeko krava: 48 sati

Proizvođač:

66U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 67: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

219. Naziv VMP:Oblik VMP:

Folligon 1000 I.J.

9.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/174u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda (krave i junice), ovaca, koza, pasa, kunića, vodene vidrice (nerčevi) i jelenaserumski gonadotropin ždrebnih kobila

Upotreba u:

osušak + otapalo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 5 bočica sa 1000 i.j. PMSG i 5 bočica sa 5 ml diluentameso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

220. Naziv VMP:Oblik VMP:

Formaster

23.11.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/414u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

objektima kao što su skladišta, nastambe i oprema u peradarstvu i stočarstvu (inkubatori, valioniceparaformaldehid

Upotreba u:

samogoriva briketa za dimljenje

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Formaster, PiazenzaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 20 briketa po 730 gnije propisana jer se ovaj VMP ne koristi za tretiranje životinja

Proizvođač:

221. Naziv VMP:Oblik VMP:

Forte

26.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/405u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pčela

kalijev klorid, bakrov sulfat, kalcijev klorid, magnezijev klorid, cinkov sulfat, kobaltov klorid, v

Upotreba u:

otopina za peroralnu otopinu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Dalmed d.o.o. SplitOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s plastičnom bočicom od 15 ml otopine0 dana ako se VMP koristi u skladu s uputom

Proizvođač:

222. Naziv VMP:Oblik VMP:

Forticlina Retard

4.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/405u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca, koza i svinjaoksitetraciklin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice od smeđeg stakla s gumenim čepom i alu-kapicom sa 20, 50 i 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda, svinja, ovaca i koza: 21 dan; mlijeko krava: 7 dana

Proizvođač:

67U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 68: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

223. Naziv VMP:Oblik VMP:

Forticoat NL

18.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/413u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

peradi i svinjasorbatna, mravlja, octena mliječna,propionska, limunska i dr. kiseline

Upotreba u:

koncentrirana otopina, zakiseljivač

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Selko B.V. NizozemskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastični spremnici sa 10 i 25 litara koncentrirane otopine.meso, organi i ostala jestiva tkiva peradi i svinja: 0 dana; jaja: 0 dana.

Proizvođač:

224. Naziv VMP:Oblik VMP:

Frontline Combo Spot-on Cat

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/084u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:mačakafipronil i (S)-metopren

Upotreba u:

otopina za vanjsku upotrebu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 pipetom; kutija s 1 blisterom u kojem su 3 pipete; kutija s 2 blistera i 3 pipete s 0,5 ml otopine

nije propisana jer se VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

225. Naziv VMP:Oblik VMP:

Frontline Combo Spot-on Dog L

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/087u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa težine 20 do 40 kgfipronil i (S)-metopren

Upotreba u:

otopina za vanjsku primjenu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 pipetom od 2,68 ml; k utija s 1 ili 2 blistera s 3 pipete sa po 2,68 ml otopine

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

68U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 69: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

226. Naziv VMP:Oblik VMP:

Frontline Combo Spot-on Dog M

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/086u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa težine od 10 do 20 kgfipronil i (S)-metopren

Upotreba u:

otopina za vanjsku primjenu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 pipetom; kutija s 1 ili 2 blistera u kojima su 3 pipete sa po 1,34 ml otopine

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

227. Naziv VMP:Oblik VMP:

Frontline Combo Spot-on Dog S

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/085u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa težine 2 do 10 kgfipronil i (S)-metopren

Upotreba u:

otopina za vanjsku primjenu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 pipetom; kutija s 1 ili 2 blistera u kojima su 3 pipete sa po 0,67 ml otopine

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

228. Naziv VMP:Oblik VMP:

Frontline Combo Spot-on Dog XL

16.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/088u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa težine 40 do 60 kgfipronil i (S)-metopren

Upotreba u:

otopina za vanjsku primjenu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 pipetom od 4,02ml; kutija s 1 ili 2 blisteta s 3 pipete od 4,02 ml otopine

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod živitinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

69U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 70: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

229. Naziv VMP:Oblik VMP:

Frontline Spot On Dog XL

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/291u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:za velike pasefipronil

Upotreba u:

otopina za spot-on primjenu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Frontline Spot-on XL pipeta s 4,02 ml; kartonska kutija s 1,3 ili 6 pipeta sa 4,02 ml

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

230. Naziv VMP:Oblik VMP:

Frontline spot-on Cat

17.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/495u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:mačakafipronil

Upotreba u:

otopina za mačku

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija u kojoj je 1, 3 ili 6 pipeta sa po 0,5 ml

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

231. Naziv VMP:Oblik VMP:

Frontline spot-on L

17.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/494u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasafipronil

Upotreba u:

otopina za velike pse

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija sa 1,3, ili 6 pipeta po 2,68 ml

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

70U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 71: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

232. Naziv VMP:Oblik VMP:

Frontline spot-on M

17.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/493u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasafipronil

Upotreba u:

otopina za srednje velike pse

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s 3 pipete po 1,34ml i 1 pipeta s 1,34 ml

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

233. Naziv VMP:Oblik VMP:

Frontline spot-on S

17.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/492u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasafipronil

Upotreba u:

otopina za male pse i štenad

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija u kojoj je 1, 3 ili 6 pipeta sa po 0,67 ml

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod živitinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

234. Naziv VMP:Oblik VMP:

Frontline spray

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/373u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakafipronil

Upotreba u:

otopina

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

spray bočica sa 100 ml, 250 ml i 500 ml otopine

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

71U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 72: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

235. Naziv VMP:Oblik VMP:

Fuvicin

8.02.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/215u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

teladi, sisajuće prasadi, nazimadi i peradi

oksitetraciklin klorid, sulfamonometoksin natrij, Vit.A, Vit, D3, Vit.E acetat, Vit. B1, B2, B6, B12

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastični spremnik sa 100g praška; vrećica sa 100 g i 1 kg praška za peroralnu otopinu

meso, organi i ostala jestiva tkiva teladi i peradi 14 dana; svinja 10 dana.

Proizvođač:

236. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gafervit

8.04.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/108u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

prasadiimunoglobulini, vitamini i elementi u tragovima

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Bioveta, R. ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml injekcijske otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

237. Naziv VMP:Oblik VMP:

Galastop

10.09.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/523u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa (kuje)kabergolin

Upotreba u:

oralna otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetem S.p.A.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 3 ml, 7ml i 15 ml, s kapaljkom i čepom

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

238. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gamacid D

22.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/062u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

ovacadiazinon (=dimpilat)

Upotreba u:

emulzijski koncentrat

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

zelene polietilenske boce s 100 ml i sa 1000 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva ovaca: 21 dan; mlijeko: 6 dana

Proizvođač:

72U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 73: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

239. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gentamicin 10 %

28.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/304u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, svinja, pasa i mačakagentamicin u obliku gentamicin sulfata

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Biovet Joint Stock Company BugarskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonske kutije u kojima su bočice od smeđeg stakla s 50 mL i 100 mL injekcijske otopine, zatvorene gumenim čepom i aluminijskom kapicom

meso, organi i ostala jestiva tkiva -govedo: 90 dana; svinja: 60 dana; mlijeko krava: 3 dana.

Proizvođač:

240. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gentamicin 5 %

3.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/310u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, teladi, svinja, pasa i mačakagentamicin sulfat

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml injekcijske otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva goveda i svinja: 60 dana; mlijeko 3 dana.

Proizvođač:

241. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gentamicin 5%

24.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/112u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa, mačaka, svinja, goveda i konja koji se ne koriste za prehranu ljudi.gentamicin u obliku gentamicin sulfata

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje:

Odobrenje za stavljanje

Alapis S.A., GrčkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s bočicom od 50 ml ili s bočicom od 100 ml.

meso, organi i ostala jestiva tkiva - goveda: 90 dana; svinja: 60 dana; mlijeko krava: 3 dana.

Proizvođač:

73U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 74: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

242. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gentamicin 8%

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/160u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, svinja, pasa i mačakagentamicin u obliku sulfata

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 14 dana; mlijeko 3 dana; bubreg i jetra 60 dana

Proizvođač:

243. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gentamicin dozer

3.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/274u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

prasadigentamicin u obliku gentamicin sulfata

Upotreba u:

otopina za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

dozator bočica sa 120 ml otopine u kojoj je 600 mg gentamicinameso, organi i ostala jestiva tkiva: 14 dana

Proizvođač:

244. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gentamicin-P

8.02.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/214u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

teladi i svinjagentamicin u obliku gentamicin sulfata

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećice sa 50 g; 100 g; 500 g i 1000 g praškameso, organi i ostala jestiva tkiva: teladi i svinja: 10 dana; bubrezi: 14 dana

Proizvođač:

245. Naziv VMP:Oblik VMP:

Geokorton spray

26.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/063u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa, mačaka, svinjea, goveda i ovacaoksitetraciklin i hidrokortizon

Upotreba u:

sprej-suspenzija za vanjsku upotrebu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

limenka suspenzije spreja sa 100 ml i 300 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

74U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 75: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

246. Naziv VMP:Oblik VMP:

Geomicin + vitamini

21.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/065u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, konja, svinja, ovaca, koza, pasa, mačaka i kunićaoksitetraciklin u obliku oksitetraciklin klorida

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 4 tablete od 250 mg u aluminijskoj foliji

meso, organi i ostala jestiva tkiva životinja koje su liječene i koje se uzgajaju za hranu ljudi: 7 dana.

Proizvođač:

247. Naziv VMP:Oblik VMP:

Geomicin L PET

3.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/236u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačaka.oksitetraciklin hidroklorid i linokain hidroklorid

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml.

0 dana, Karencija nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje služe za proizvodnju namirnica.

Proizvođač:

248. Naziv VMP:Oblik VMP:

Geomycin 20%

19.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/064u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, svinja, purana, tovnih pilića i ribaoksitetraciklin klorid

Upotreba u:

prašak za pripremu peroralne otopine

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica s 1 kg; vreća s 5 kg; vjedro (bubanj) s 25 kg praška

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda 10 dana; svinje, tovni pilići i purani 7 dana; jaja 1 dan; ribe - 400 stupnjeva dana je 40 dana pri temperaturi vode od 10 C, tj. 20 dana pri temperaturi vode od 20 C.

Proizvođač:

75U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 76: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

249. Naziv VMP:Oblik VMP:

Geomycin 5,5%

27.12.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/672u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:peradi, svinja, teladi, janjadi, kunića i krznaša.oksitetraciklin hidroklorid

Upotreba u:

topljivi prašak

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Bočice sa100 g, 150 g, 200 g, i 1 kg; vrećice od alu-folije sa 150 g praška.

meso teladi,janjadi i jarad-10 dana, svinje, tov.pilića,purići-7 dana, jaja:1dan, ribe 400 dana

Proizvođač:

250. Naziv VMP:Oblik VMP:

Geomycin F

27.12.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/673u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava, kobila, krmača, ovaca i kozaoksitetraciklin

Upotreba u:

tablete, pjenušave za i/ut primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

utija s 10 tableta od po 19 gmeso, organi i jestiva tkiva: 10 dana; mlijeko 4 dana.

Proizvođač:

251. Naziv VMP:Oblik VMP:

Geomycin L

3.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/273u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa i mačakaoksitetraciklin u obliku oksitetraciklin hidroklorida

Upotreba u:

otopina za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 50 ml i 100 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva konja: 15 dana.

Proizvođač:

252. Naziv VMP:Oblik VMP:

Geomycin prašak za nesilice

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/332u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

peradiOTC, vit. A, D3, E, nikotinamida, Ca pantotenat, vit. B2, vit. K, B12

Upotreba u:

prašak

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

20 g, 100 g, 200 g, 1000 g.nije potrebna= 0 dana.

Proizvođač:

76U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 77: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

253. Naziv VMP:Oblik VMP:

Geomycin retard 20%

6.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/275u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca i svinjaoksitetraciklin

Upotreba u:

otopina za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 100 ml; bočica s 500 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva 21 dan; mlijeko 7 dana.

Proizvođač:

254. Naziv VMP:Oblik VMP:

Geotilin P

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/333u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjaoksitetraciklin, tiamulin

Upotreba u:

premiks za izradu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

200 g, 1 kg, 5 kg, 25 kgmeso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 5 dana.

Proizvođač:

255. Naziv VMP:Oblik VMP:

Geotrim P

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/334u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja, teladi i peradioksitetraciklin, trimetoprim, sulfadimidin

Upotreba u:

premiks za izradu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

200 g, 1 kg, 5 kg, 25 kgmeso goveda, svinja i peradi 14 dana.

Proizvođač:

256. Naziv VMP:Oblik VMP:

Geskypur

20.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/090u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja.glikoproteini virusa bolesti Aujeszkoga

Upotreba u:

injekcijska emulzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, Laboratoire de Lyon GerlandOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

plastična (polipropilenska) bočica od 100 ml (50 doza)meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

77U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 78: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

257. Naziv VMP:Oblik VMP:

Giraxa

7.01.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/704u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

teladi, prasadi i peradi.kolistin sulfat (polimixin-E)

Upotreba u:

prašak za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Kleenclare HygieneOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica ili lončić sa 100 g ili sa 1000 d praška.meso,organi i jestiva tkiva: 1 dan; jaja: 0 dana.

Proizvođač:

258. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gonasyl

18.07.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/279u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kravagonadorelin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklene bočice sa 10 ml, 20 ml, 50 ml i 100 ml injekcijske otopine.meso i jestive iznutrice: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

259. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gumbokal IM Forte SPF

30.12.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/454u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pilićeživi atenuirani virus zarazne bolesti burze pilića

Upotreba u:

lifilizat za resuspendiranje

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 10 bočica sa po 1000 doza; Kutija sa 10 bočica sa po 2000doza; Kutija sa 10bočica sa po 2500 doza; Kutija sa 10 bočica sa 5000 doza vakcine.

Meso i jestive iznutrice: 0 dana.

Proizvođač:

260. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gumbokal IM SPF

23.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/165u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošiliofilizirana vakcina protiv gumborske bolesti za piliće, soj VMG 91

Upotreba u:

liofilizat + otapalo.

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

staklena bočica sa 1000 doza liofilizata; 2500 doza; 5000 doza i 10000 doza liofilizata

meso, organi i ostala jestiva tkiva peradi: 0 dana.

Proizvođač:

78U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 79: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

261. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gumbokal inac.

30.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/220u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokoši.Virus gumborske bolesti inaktiviran formaldehidom

Upotreba u:

inaktivirana ulj.suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Bočica sa 100 ml (200 doza) i bočica sa 500 ml (1000 doza) vakcine.meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoši: 0 dana.

Proizvođač:

262. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gumbokal SPF

29.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/219u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokoši-pilića.atenuirani živi virus gumborske bolesti

Upotreba u:

liofilizat

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Kutija s 10 bočica sa po 1000 doza; Kutija sa 10 bočica sa po 2000 doza.meso i jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

263. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gumpeskal

25.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/221u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošiinakt. virus gumborske i newcastlske bolesti

Upotreba u:

inaktivirana uljna suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Boca sa 500 ml (1000 doza).meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

264. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gumpeskal + IB

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/346u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:kokoši

inaktivirani virus newcastleske i gumborske bolesti i zaraznog bronhitisa kokoši

Upotreba u:

inaktivirana ulja vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Boca sa 500 ml (1000 doza).

0 dana. Meso, organi i ostala jestiva tkiva vakcin. kokoši može se koristiti bez ograničenja.

Proizvođač:

79U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 80: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

265. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gumpeskal +IB+EDS

23.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/166u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošiinaktivirani virusi gumborske i newcastleske bolesti

Upotreba u:

inaktivirana uljna virusna vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

staklena bočica sa 500 ml (1000 doza) inakcijske uljne emulzijemeso,organi i druga jestiva tkiva peradi 0 dana; jaja 0 dana.

Proizvođač:

266. Naziv VMP:Oblik VMP:

Gynobiotic

5.09.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/548u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kravaneomicin; oksitetraciklin

Upotreba u:

pjenušave tablete za intrauterinu primje

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Novartis Animal Health d.o.o . LjubljanaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

18 pjenušavih tableta po 15 g za intrauterinu primjenumeso, organi i ostala jestiva tkiva: 6 dana; mlijeko: 4 dana

Proizvođač:

267. Naziv VMP:Oblik VMP:

Hexasol LA

18.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/442u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, prvenstveno u tovne junadioksitetraciklin u obliku oksitetraciklin dihidrata

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Norbrook Laboratories Limited S. IrskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

jantarno žuta bočica s 50 i 100 mL injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoši: 35 dana. HEXASOL LA injekcijska otopina ne smije se primjenjivati kravama čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Proizvođač:

268. Naziv VMP:Oblik VMP:

Hibisept

24.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/066u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, konja, svinja, ovaca, koza, pasa i mačakaklorheksidin hidroklorid

Upotreba u:

antiseptički prašak

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastične bočice - posipnice sa 15 g; 50 g; 100 g praškameso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

80U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 81: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

269. Naziv VMP:Oblik VMP:

Hobby cat Ectoband

20.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/241u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:mačaka.diazinon

Upotreba u:

antiparazitski ovratnik za mačku

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Virbac Laboratories FrancuskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s 1 antiparazitskim ovratniko (35cm/14g) za mačku.

Karencija nije propisana jer se predmetni veterinarsko-medicinski proizvod ne primjenjuje na životinjama koje se kriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

270. Naziv VMP:Oblik VMP:

Hobby dog Ectoband

20.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/240u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa.diazinon

Upotreba u:

antiparazitska ovratnik za psa

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Virbac Laboratories FrancuskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s 1 antiparazitskim ovratnikom (65 cm/25g) u plasticifiranoj vrećici.

Karencija nije propisana jer se veterinarsko-medicinski proizvod ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

271. Naziv VMP:Oblik VMP:

Hyoresp

28.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/425u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjainaktivirana kultuta Mycoplasma hyopneumoniae

Upotreba u:

injekcijska suspenzija, vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, Laboratoire Porte des AlpesOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

1 bočica s 5 dos; 10 bočica s 5 dos; 1 bočica s 10 dos; 10 bočica s 10 dos; 1 bočica s 25 dos; 10 bočica s 25 dos; 1 bočica s 50 dos; 10 bočica s 50

meso, organi i druga jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

81U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 82: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

272. Naziv VMP:Oblik VMP:

Hypophysan

17.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/208u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, konja, svinja, ovaca, koza, pasa, mačaka i kunićaekstrakt stražnjeg režnja hipofize-oksitocin

Upotreba u:

otopina za injekciju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 5 ampula po 5 ml injekcijske otopine0 dana

Proizvođač:

273. Naziv VMP:Oblik VMP:

Hypophysin LA

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/116u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda i svinjakarbetocin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veyx-Pharma GmbHOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 bočicom sa 50 ml injekcijske otopinemeso,organi i druga jestiva tkiva:0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

274. Naziv VMP:Oblik VMP:

Imizol

29.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/454u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca, pasa i konja ako konji nisu za proizvodnju hrane za ljudeimidokarb dipropionat

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla s 40 mL i bočica sa 100 mL injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda i ovaca: 213 dana; mlijeko krava: 8 dana. Ne smije se primjenjivati u ovaca od kojih se mlijeko koristi za prehranu ljudi.Ne smije se primjenjivati u konja ako se konji koriste za proizvodnju hrane za ljude.

Proizvođač:

82U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 83: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

275. Naziv VMP:Oblik VMP:

Improvac

4.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/434u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:u muških tovnih svinja (starijihod 8 mjeseci)analog gonadotropin releasing faktora (GnRF)

Upotreba u:

injekcijska otopina, imunološki VMP

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer Animal Health S.A., Louvain-la-Neue,Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kartonske kutije s 12 DHPPE bočica po 20 mL (10 doza); 10 x 100 mL (50 doza) i 4 x 250 mL injekcijske otopine

meso, organi iostala jestiva tkiva: 0 dana ako se VMP koristi u skladu s "Uputom".

Proizvođač:

276. Naziv VMP:Oblik VMP:

Indigest Inyectable

21.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/216u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca, koza, svinja, konja i pasamenbuton

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Laboratorios Calier S.A.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 30 ml i 100 ml injekcijske otopine

Karencija: meso, organi i ostala jestiva tkiva - goveda, konja, ovaca, koza i svinja: 2 dana. mlijeko goveda, konja, ovaca i koza: 2 dana

Proizvođač:

277. Naziv VMP:Oblik VMP:

Inmodulen

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/196u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca i svinjainaktivirani Propionibacterium granulosum

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Laboratorios Calier S.A.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

boćice od smeđeg stakla sa 10 ml, 20 ml, 50 ml i 100 ml injekcijske suspenzijemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

83U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 84: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

278. Naziv VMP:Oblik VMP:

Inmunair 17,5

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/197u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošiinaktivirane stanice Propionibacterium acnes i lipopolisaharid is stanica E. coli

Upotreba u:

suspenzija za primjenu u vodi za piće

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Laboratorios Calier S.A.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastične bočice u kojima je 50 ml, 100 ml, 250 ml i 500 ml suspenzije za p.o. primjenu

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

279. Naziv VMP:Oblik VMP:

Inorgan

9.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/193u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, pasa i mačaka; ne smije se primjenjivati u goveda ako se mlijeko koristi za hranualuminijev subsalicilat, sulfaguanidin, tanin

Upotreba u:

prašak za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol Biowet Sp.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s plastičnom vrećicom u kojoj je 200 g praškameso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 6 dana

Proizvođač:

280. Naziv VMP:Oblik VMP:

Intertocine - S

31.12.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/706u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kobila, krava, ovaca, koza, krmača, kuja i mačakaoksitocin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice s čepom i alu-kapicom s 5 ml, 10 ml, 25 ml i 50 ml injekcijske otopinemeso,organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

281. Naziv VMP:Oblik VMP:

Iverktin 1%

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/356u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca i svinja.ivermektin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Bočica s 50 ml; 100 ml; 250 i 500 ml.

Meso organi i ostala jestiva tkiva goveda i ovaca 35 dana;svinja 28 dana; Mlijeko krava u okol.prijevremenog termina telenja 60 dana, a ovaca 33 dana.

Proizvođač:

84U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 85: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

282. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ivomec Super

30.12.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/478u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:govedaivermektin i klorsulon

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 50 ml; bočica sa 200 ml; bočica s 500 ml i boca s 1 litrom injekcijske otopine

meso,organi i ostala jestiva tkiva goveda: 35 dana; mlijeko krava pod uvjetom da su tretirane 60 dana prije telenja.

Proizvođač:

283. Naziv VMP:Oblik VMP:

Jodofoam Endofoam ad us. vet.

18.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/082u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava.jod i kalijev jodid

Upotreba u:

pjena za maternicu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pernix Pharma Ltd., MađarskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

spray-bočica s 45,2 g VMP i plastičnim sterilninim kateterom za jednokratnu upotrebu.

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

284. Naziv VMP:Oblik VMP:

Kal-Mag 40 %

11.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/117u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:govedakalcij u obliku kalcijeva glukonata i boroglukonata

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Norbrook Lab UKOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena boca sa 400 ml i polipropilenska boca sa 400 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 0 dana, mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

85U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 86: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

285. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ketamidor 10%

20.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/288u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, goveda, ovaca, koza, svinja, pasa i mačakaketamin u obliku ketamin hidroklorida

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Richter Pharma GmbH & Co KGOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 10 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko 0 dana.

Proizvođač:

286. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ketaminol 10

19.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/476u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, svinja, pasa, mačaka, glodavaca, ptica, goveda, ovaca, koza i divljih životinjaketaminol

Upotreba u:

injekcijska vodena otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica s brombutilnim čepom i alu. kapicom s 20 ml injekcijske otopine

meso, organi ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

287. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ketofen 1%

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/090u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa i mačaka.ketoprofen

Upotreba u:

otopina za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 20 ml, bočica sa 50 ml.nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje služe za prehranu ljudi.

Proizvođač:

86U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 87: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

288. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ketofen 10%

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/091u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:konja, goveda, svinja te u konja koji se ne koriste za prehranu ljudi.ketoprofen

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice s 50 ml i 100 ml injekcijske otopine.

meso,organi i ostala jestiva tkiva: - goveda: intramuskularno - 4 dana; intravenski 1 dan; - svinje: 4 dana;- konji: ne primjenjuje se kod životinja koje se koriste za hranu;- mlijeko krava: 0 dana.

Proizvođač:

289. Naziv VMP:Oblik VMP:

Kiltix L

28.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/171u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

velikih pasapropoksur, flumetrin

Upotreba u:

antiparazitski ovratnik

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s jednim antiparazitskim ovratnikom od 66 cm i 1,013 g0 dana.

Proizvođač:

290. Naziv VMP:Oblik VMP:

Kiltix M

28.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/170u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

srednje velikih pasapropoksur, flumetrin

Upotreba u:

antiparazitski ovratnik

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa jednim antiparazitskim ovratnikom dužine 48 c. i 30,2 g0 dana.

Proizvođač:

291. Naziv VMP:Oblik VMP:

Kiltix S

28.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/169u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

malih pasapropoksur,flumetrin

Upotreba u:

antiparazitski ovratnik za male pse

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s jednom antiparazitskom ogrlicom0 dana

Proizvođač:

87U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 88: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

292. Naziv VMP:Oblik VMP:

Klavuxil

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/358u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava za vrijeme laktacije.amoksicilin i klavulanska kiselina.

Upotreba u:

susp. za i/mam primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Brizgalica od polietilena niske gustoće s 3 g proizvoda.Kutija s 24 brizgalice.mlijeko: 3 dana; meso, organi i ostala jestiva tkiva: 7 dana.

Proizvođač:

293. Naziv VMP:Oblik VMP:

Klavuxil

2.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/234u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, pasa i mačakaamoksicilin i klavulanska kiselina

Upotreba u:

uljna injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica s aluminijskom kapicom s 50 ml i s 100 ml injekcijske suspenzije

meso,organi i ostala jestiva tkiva: 21 dan; mlijeko 2 dana.

Proizvođač:

294. Naziv VMP:Oblik VMP:

Kloksafort LC

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/161u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava u razdoblju laktacijekloksacilin

Upotreba u:

suspenzija za i/mam primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 4 injektora po 10 ml; kutija s 12 injektora po 10 ml; kutija s 50 injektora po 10 ml

mlijeko tretiranih krava nije za prehranu ljudi 5 dana nakon posljednje primjene lijeka; meso, organi i ostala jestiva tkiva: 3 dana

Proizvođač:

88U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 89: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

295. Naziv VMP:Oblik VMP:

Kokcisan 120 G

28.12.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/700u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:tovih pilićasalinomicin natrij

Upotreba u:

granulat za pripremu ljekovite živ. hran

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećice sa 100 g; vrećice sa 1 kg; vreće sa 25 kg granulata

Meso,organi i jestiva tkiva tovnih pilića: 5 dana; Jaja: salinomicin se ne smije davati nesilicama konzumnih jaja.

Proizvođač:

296. Naziv VMP:Oblik VMP:

Laksans

26.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/067u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, goveda, ovaca, koza i svinjamagnezijev sulfat

Upotreba u:

prašak za peroralnu primjenu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica sa 500 g praškameso, organi i jostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

297. Naziv VMP:Oblik VMP:

Lectade

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/105u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

teladi, svinja, janjadi i konjaglicin, limunska kiselina

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 12 ili 48 dvodjelnih vrećica s 19,44 (A)+44,61(B) g; kutija s 10 kutija s 12 dvodjelnih vrećica praška

meso, orgni i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

89U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 90: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

298. Naziv VMP:Oblik VMP:

Lectade Small Animal

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/106u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakaglicin=aminooctena kiselina i drugo

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s 6 i 30 višeslojnih dvodijelnih vrećica sa po 4,86 (A) i 11,15 (B) g praška

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje služe za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

299. Naziv VMP:Oblik VMP:

Leukocell 2

25.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/103u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:mačakainaktivirani virus antigena (ABC) leukemije mačke

Upotreba u:

injekcijska vodena suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 50 bočica sa 1 dozom vakcine s 1 ml; bočica sa 1 dozom vakcine s 1 ml

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

300. Naziv VMP:Oblik VMP:

Life Chip Injectable Transponder

25.11.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/420u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa, mačaka i konja

ransponder (primopredajnik) za implantiranje, sterilni injektor i samoljepljiva naljepnica s bar kod

Upotreba u:

implantat za obilježavanje životinja

Izdavanje:

Odobrenje za stavljanje

Destron Fearing CorporationOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 10 aplikatora (injektora )i 10 mikročipova 0 dana

Proizvođač:

90U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 91: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

301. Naziv VMP:Oblik VMP:

Linco- spectin 44

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/198u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjalincomicin, spektinomicin

Upotreba u:

predmješavina za izradu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

polietilensko-aluminijske vrećice s 1 kg; 5 kg; višeslojne papirnate vreće s 25 kg

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 2 dana

Proizvođač:

302. Naziv VMP:Oblik VMP:

Linco- spectin SS

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/200u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja, teladi, ovaca, koza, kokoši, purana, golubova i ukrasne peradilinkomicin, spektomicin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

probodna bočica s 50 ml i 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja, teladi, ovaca, koza, peradi: 14 dana; mlijeko koza i ovaca: 3 dana

Proizvođač:

303. Naziv VMP:Oblik VMP:

Linco-spectin 100

20.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/196u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja, kokoši, pilića, pataka, golubova i puranalinkomicin, spektinomocin

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

polietilenska kutija sa 150 g praška

meso, organi i ostala jestiva tkiva peradi: 3 dana; meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 8 dana

Proizvođač:

304. Naziv VMP:Oblik VMP:

Lincocin 40%

20.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/197u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja i tovnih pilićalinkomicin

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična posuda sa 150 g i sa 1,5 kg vodotopljivog praškameso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 3 dana; meso tovnih pilića: 1 dan

Proizvođač:

91U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 92: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

305. Naziv VMP:Oblik VMP:

Lincocin fotre-S

10.04.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/408u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava u laktacijilinkomicin hidroklorid i neomicin sulfat

Upotreba u:

otopina za intramamarnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 20 injektora po 10 ml; kutija sa 96 injektora po 10 ml; kutija s 24 injektora po 10 ml otopine za intramamarnu primjenu

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 3 dana; mlijeko 96 sata; mlijeko nije za hranu ljudi tijekom liječenja životinje

Proizvođač:

306. Naziv VMP:Oblik VMP:

Lincocin SS

20.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/195u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa, mačaka i svinjalinkomicin hidroklorid monohidrat

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica sa 50 ml i 100 ml injekcijske otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 2 dana

Proizvođač:

307. Naziv VMP:Oblik VMP:

Lincomix 44

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/199u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja i tovnih pilićalinkomicin

Upotreba u:

predmješavina za izradu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

polietilensko-aluminijska vrećica s 1 kg; vrećica s 5 kg; višeslojna papirnata vreća s 25 kg predmješavine

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 3 dana; meso, organi i ostala jestiva tkiva tovnih pilića: 0 dana

Proizvođač:

92U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 93: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

308. Naziv VMP:Oblik VMP:

Linkomicin 110 N

14.07.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/230u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja i tovni pilićilinkomicin

Upotreba u:

predmješavin za pripremu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Novartis Animal Health d.o.o . LjubljanaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična posuda sa 1 kg, 5 kg i 25 kg

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja - 220 mg/kg hrane: 3dana; meso tovnih pilića: 5 dana

Proizvođač:

309. Naziv VMP:Oblik VMP:

Linkomycin Spektinomycin

28.02.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/362u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja, teladi, ovaca, koza tovne peradi i ukrasnih pticalinkomicin hidroklorid i spektinomicin hidroklorid

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alfasan International B.V., Woerden, NizozemskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica sa gumenim čepom i aluminijskom kapicom sa 50 i 100 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 24 dana; meso organi i ostala jestiva tkiva teladi, ovaca, koza i peradi: 14 dana

Proizvođač:

93U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 94: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

310. Naziv VMP:Oblik VMP:

Litterguard LT-C

10.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/515u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinjainaktivirane bakterija Escherichia coli i beta-toksoid Clostridium perfringens

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

plastična boca s 1,10, 50 i 250 doza cjepiva

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 0 dana

Proizvođač:

311. Naziv VMP:Oblik VMP:

Livacox Q

24.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/475u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokoši za uzgojne pilićeatenuirane linije oocista kokcidija četiri vrste Eimeria

Upotreba u:

vodena suspenzija oocista

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Bioveta, R. ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kartonska kutija s 10 bočica sa po 10 ml (10 x 1.000 doza); kartonska kutija s 10 bočica sa po 50 ml (10 x 5.000 doza).

meso, organi i ostala jestiva tkiva te jaja kokoši: 0 dana

Proizvođač:

94U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 95: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

312. Naziv VMP:Oblik VMP:

Livacox T

29.01.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/296u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

tovnih pilića�� suspenziju atenuiranih kokcidija vrsta: E.acervulina,E.maxima, Etenella.

Upotreba u:

suspenzija oocista

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Bioveta, R. ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kartonska kutija s 10 plastičnih bočica po 10 ml (10.000 doza); kartonska kutija s 10 plastičnih bočica po 50 ml (50.000 doza)

tovni pilići - meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

313. Naziv VMP:Oblik VMP:

Lotagen koncetrat

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/179u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, koza, svinja, konja, pasa i mačaka - samo za vanjsku primjenupolikrezulen

Upotreba u:

otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml i boca sa 1000 ml koncentrirane otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

314. Naziv VMP:Oblik VMP:

Lotagen-gel

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/178u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, koza, svinja, konja, pasa i mačakapolikrezulen

Upotreba u:

gel

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 10 tuba x 20 g; kutija sa 10 tuba x 100 g gelameso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko 0 dana

Proizvođač:

315. Naziv VMP:Oblik VMP:

Lysvulpen

16.02.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/426u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:lisica i kunopasaatenuirani virus bjesnoće

Upotreba u:

mamac s cjepivom protiv bjesnoće

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Bioveta, R. ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

vrećica s 20 mamaca; plastični omot sa 60 mamaca; plastični omot sa 12 x 60 mamaca

karencija nije propisana jer se vakcina ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane ljudi

Proizvođač:

95U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 96: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

316. Naziv VMP:Oblik VMP:

M+PAC vakcina

8.02.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/320u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja (tovna prasad)inaktivirana kultura Mycoplasma hyiopneumoniae

Upotreba u:

injekcijska emulzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Essex A.H., Njemačka za Intervet International B.VOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 1 bočicom sa 50 doza (50 ml); kutija s 1 bočicom sa 100 doza (100 ml); kutija s 1 bočicom sa 200 doza (200 ml) cjepiva.

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

317. Naziv VMP:Oblik VMP:

Mamifort

16.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/473u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava u laktacijiampicilin u obliku ampicilin natrija

Upotreba u:

suspenzija za i/mam primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

polietilenski injektor od 10 ml sa 8 g suspenzije; katonska kutija s 4 injektora; plastična posuda sa 48 i 150 injektora

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 7 dana; mlijeko: 3 dana; mlijeko iz liječenje četvrti nije prikladno za hranu ljudi još 6 mužnji nakon liječenja krava ako se krave muzu 2x dnevno

Proizvođač:

318. Naziv VMP:Oblik VMP:

Maprelin XP10

28.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/062u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja (krmače i nazimice)progelin

Upotreba u:

injekcijska otopina, hormonski VMP

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veyx-Pharma GmbHOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 bočicom od 10, 50 ili 100 ml i 6 bočica od 10 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

96U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 97: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

319. Naziv VMP:Oblik VMP:

Marbocyl 10%

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/223u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda i svinja (krmača)marbofloksacin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice od smeđeg stakla sa 10 ml; 20 ml; 50 ml; 100 ml i 250 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 6 dana; svinje: 4 dana

Proizvođač:

320. Naziv VMP:Oblik VMP:

Marbocyl 2%

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/136u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda i svinjamarboflokacin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla sa 10 ml; 20 ml; 50 ml; 100 ml i 250 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 6 dana; svinja: 4 dana

Proizvođač:

321. Naziv VMP:Oblik VMP:

Marikal SPF

25.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/222u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

jednodnevnih pilićaliofilizorani živi virus purana (HPV).herpes, soj FC 126,

Upotreba u:

vakcina, liofilizat

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 10 bočica sa po 1000 doza vakcinemeso, organi i ostala jestiva tkiva kokoši: 0 dana

Proizvođač:

322. Naziv VMP:Oblik VMP:

Masti Veyxym

27.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/524u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava za vrijeme laktacijekimotripsin , tripsin, papain, retinol palmitat, alfa-tokoferol acetat

Upotreba u:

suspenzija za i/mam primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veyx-Pharma GmbHOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s 10 injektora sa po 10 g suspenzijemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 4 dana

Proizvođač:

97U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 98: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

323. Naziv VMP:Oblik VMP:

Mastidry

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/357u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava za vrijeme suhostajakloksacilin i ampicilin

Upotreba u:

i/mam suspenzija za krave u suhostaju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 24 i 120 polietilenskih injektora visoke gustoće sa po 7 ml suspenzije

mlijeko se za prehranu ljudi smije koristiti kada nakon i/mam aplikacije prođe 49 dana + 96 sati. To mora biti najmanje 49 dana prije telenja.

Proizvođač:

324. Naziv VMP:Oblik VMP:

Mastijet Fort

17.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/175u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava u laktacijitetraciklin-hidroklorid; neomicin sulfat

Upotreba u:

suspenzija za intramamarnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 20 injektora/brizgalica s 8 g suspenzije i 20 vlažnih maramica

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 14 dana; mlijeko iz liječenih četvrti nije prikladno za prehranu ljudi za vrijeme liječenja i još 4,5 dana nakon posljednje primjene MASTIJET FORT® suspenzije za intramamarnu primjenu, uz uvjet da se krave muze 2x na dan. Iz neliječenih četvrti mlijeko se ne smije koristiti jednu mužnju nakon zadnje primjene VMP

Proizvođač:

325. Naziv VMP:Oblik VMP:

Mastiquick

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/359u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava za vrijeme laktacijeprokain penicilin, streptomicin sulfat, neomicin sulfat i prednioolon.

Upotreba u:

i/mam suspenzija za krave u laktaciji

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

intramamarni injektor s 5 g suspenzije; kartonska kutija s 12 i 24 jedinična pakiranja

mlijeko za vrijeme liječenja i još 3 dana nakon zadnje aplikacije lijeka; meso, organi i ostala jestiva tkiva: 7 dana

Proizvođač:

98U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 99: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

326. Naziv VMP:Oblik VMP:

Maxus 200

27.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/290u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:tovni pilići i tovni puraniavilamicin

Upotreba u:

prašak za pripremu ljekovite živ. hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Proagro ArgentinaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

višeslojne papiranate vreće sa 25 kg premiksa

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; avilamicin se ne smije davati nesilicam jajakoja se koriste za hranu ljudi

Proizvođač:

327. Naziv VMP:Oblik VMP:

Menbuton-Werfft

29.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/144u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, konja,svinja, ovaca i pasamenbuton

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alvetra-Werfft AGOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml injekcijske otopinemeso i jestiva tkiva: goveda, konja, ovaca i svinja: 2 dana; mlijeko: 2 dana.

Proizvođač:

328. Naziv VMP:Oblik VMP:

Merilym

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/292u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasainaktivirane bakterije Borrelia burgdorfei

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija sa 1 bočicom i 1 dozom; kutija sa 10 bočica sa 1 dozom

nije propisana jer se vakcina ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za prozvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

329. Naziv VMP:Oblik VMP:

Metabolase Forte

24.12.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/248u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, svinja i konjad,l-acetilmetionin, l-karnitinklorid, alfa-tokoferolacetat,cijanokobalamin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Fatro S.p.a.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml; bočica sa 250 ml injekcijske otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

99U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 100: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

330. Naziv VMP:Oblik VMP:

Metricure

30.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/321u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kravacefapirin u obliku cefapirin benzatina

Upotreba u:

suspenzija za za intrauterinu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 10 injektora s 19 g suspenzije, 10 intrauterinih katetera i 10 rukavica za jedokratnu uporabu

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 1 dan; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

331. Naziv VMP:Oblik VMP:

Minerasol

6.02.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/422u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, goveda, svinja i ovacaminerali

Upotreba u:

infuzijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Richter Pharma GmbH & Co KGOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

probodna bočica sa 100 ml injekcijske otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

332. Naziv VMP:Oblik VMP:

Monil 5%

3.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/049u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca i kozaalbendazol

Upotreba u:

suspenzija za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

boca sa 1000 ml suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 14 dana; ovaca: 8 dana; koza: 28 dana; mlijeko krava: 3 dana; mlijeko ovaca: 4 dana; mlijeko koza: 7 dana

Proizvođač:

100U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 101: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

333. Naziv VMP:Oblik VMP:

Monil bolusi

6.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/276u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

govedaalbendazol

Upotreba u:

bolusi

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 24 bolusa po 1125 mg albendazola.meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 14 dana; mlijeko krava: 5 dana

Proizvođač:

334. Naziv VMP:Oblik VMP:

Monil tablete

3.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/277u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

ovacaalbendazol

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 50 tableta po 120 mg albendazola.meso, organi i ostala jestiva tkiva ovaca: 10 dana; mlijeko ovaca: 5 dana

Proizvođač:

335. Naziv VMP:Oblik VMP:

Multimast Dry Cow

18.07.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/277u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava za vrijeme suhostajaneomicin sulfat, penetamat hidrojodid i benzilpenicilin prokain

Upotreba u:

i/mam suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Biomedica GmbH, Grac, AustrijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 24 injektora sa po 4,5 g suspenzije; kutija sa 120 injektora sa po 4,5 g suspenzije

mlijeko se smije koristiti za prehranu ljudi kad od aplikacije VMP-a prođe 50 ili više dana + 96 sati nakon telenja

Proizvođač:

336. Naziv VMP:Oblik VMP:

Multivitamin Injection

31.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/121u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, konja, ovaca i svinja.vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, B3, B5, B12

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Norbrook Laboratories Limited S. IrskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Staklena bočica sa 100 ml.meso, organi i ostala jestiva tkiva: 28 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

101U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 102: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

337. Naziv VMP:Oblik VMP:

Narketan 10%

18.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/422u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa, mačaka te u konja i magaraca koji se ne koriste za proizvodnju hrane za ljudeketamin u obliku ketamin klorida

Upotreba u:

injekcijska otopina, anestetik

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol Biowet Sp.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 5 bočica x 10 ml; kutija s 1 bočicom x 50 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 1 dan; mijeko: 0 dana.Ako su životinje usporedno s ketaminom bile tretirane i drugim anesteticima ili ostalim VMP tada se karencija određuje prema onom VMP koji ima najdužu karenciju.

Proizvođač:

338. Naziv VMP:Oblik VMP:

Naxcel 100 mg/ml

8.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/099u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinjaceftiofur

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 bočicom sa 50 ml; kutija s 1 bočicom sa 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 71 dan; navedeno 'vrijeme čekanja' temelji se na brzini povlačenja ostataka ceftiofura sa mjesta i.m. aplikacije.

Proizvođač:

339. Naziv VMP:Oblik VMP:

Neo-Mi-A-P

7.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/278u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

prasadi

željezo, bakar, kobalt, jod, cink, mangan, ergokalciferol, nikotinamid, riboflavin, cijanokobalamin

Upotreba u:

elektuarij

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

tuba s 100 g elektuarijameso, organi i ostala jestiva tkiva prasadi: 0 dana

Proizvođač:

102U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 103: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

340. Naziv VMP:Oblik VMP:

Neociklin miks

8.02.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/301u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja, teladi, tovnih pilića i tovnih purićaoksitetraciklin, neomicin

Upotreba u:

predmješavina za izradu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica s 200 g i 1000 g; natron vreće s 5 kg i 25 kg predmješavine

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 5 dana; meso teladi: 7 dana; tovnih pilića: 5 dana; meso purana: 14 dana

Proizvođač:

341. Naziv VMP:Oblik VMP:

Neocolipor vakcina

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/089u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krmača i nazimicainaktivirane kulture 2 rekombinantna i 2 terenska soja E. coli

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s bočicama sa 10 ml (5 doza); 20 ml (10 doza), 50 ml (25 doza) i 100 ml (50 doza) cjepiva

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

342. Naziv VMP:Oblik VMP:

Neofenicol 10 %

21.06.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/106u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:kokoši i svinjafluorfenikol

Upotreba u:

otopina za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

FM Pharm Subotica d.o.o.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

polipropilenske boce s 20 ml, 100ml i 1000 ml

- meso, organi i ostala jestiva tkiva: kokoši: 3 dana; svinje: 18 dana; - jaja: fluorfenikol se ne smije davati nesilicama čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

103U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 104: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

343. Naziv VMP:Oblik VMP:

Neopen

17.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/176u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:konja, goveda, ovaca, svinja, pasa i mačakaprokain benzilpenicilin, neomicin

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml injekcijske suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda, konja i ovaca 56 dana; meso svinja: 45 dana; mlijeko krava: 2 dana ako se krave muze 2x na dan

Proizvođač:

344. Naziv VMP:Oblik VMP:

Neopitroid EC 20

27.12.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/674u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, pasa i golubova te za dezinfekciju nastambi životinjapermetrin

Upotreba u:

tekući koncentrat za pripremu emulzije

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica ili boca od zelenog polietilena sa 100 ml i 1000 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

345. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nilverm injekcije

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/335u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca, svinja, peradi i golubovalevamizol-klorid

Upotreba u:

otopina za parenteralnu i peroralnu upor

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice 80 i 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda, svinja, ovaca: 21 dan; peradi: 18 dana; evamizol se ne smije davati kravama i ovcama čije se mlijeko koristi za hranu za ljude

Proizvođač:

346. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis AE 1143

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/376u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošiživa liofilizirana virusna vakcina, soj Calnek 1143

Upotreba u:

osušak, atenuirana vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 10 staklenih bočica sa 500 doza i 1000 dozameso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

104U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 105: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

347. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis AE+POX

15.04.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/072u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokoši i purana.

živi atenuirani virus avijarnog encefalomijelitisa i živi atenuirani virus boginja peradi soj Gibbs

Upotreba u:

liofilizat za injekcijsku otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kartonska kutija s 1staklenom bočicom liofiliziranog cjepiva od 1000 doza i 1 bočica diluenta (UNISOL) te posebni aplikator (dvokraka žljebasta igla).

meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoši i purana: 0 dana.

Proizvođač:

348. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis CAV P4

14.04.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/136u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokoši budućih rasplodnih nesilicaživi atenuirani virus zarazne anemije pilića

Upotreba u:

liofilizat i otapalo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 1 ili 10 staklenih bočica sa 500 i 1000 doza;kutija sa staklenim bočicama sa 100 ml i 200 ml diluenta

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

349. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis EDS

21.04.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/074u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokoši.inaktivirani EDS 76 virus

Upotreba u:

injekcijska emulzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

staklena boca s 500 mL (1000 doza).meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoši: 0 dana.

Proizvođač:

105U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 106: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

350. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis Gumboro 228E

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/375u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošiatenuirani virusi zarazne bolesti burze, soj 228E

Upotreba u:

liofilizat - osušak

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija sa 10 bočica sa 1000 doza i 10 bočica sa 2500 doza liofilizirane vakcine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

351. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis Gumboro D78

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/184u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošiatenuirani virus zarazne bolesti burze soj 78

Upotreba u:

liofilizat za pripmjenu u vodi za piće

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

staklene bočice sa 1000, 2500 i 5000 dozameso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

352. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis IB 4-91, vakcina

26.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/462u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošiživi atenuirani virus zaraznog bronhitisa kokoši

Upotreba u:

liofilizat

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

staklene bočice (tip II) zatvorene gumenim čepom (halogenbutil) i aluminijskom kapicom (prema Ph. Eur.) s 10 ml sa 500, 1000, 2500, 5000 i 10000 doza

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; jaja: 0 dana

Proizvođač:

106U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 107: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

353. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis IB MA5

28.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/294u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošivirus zaraznog bronhitisa kokoši, serotip MA5

Upotreba u:

liofilizat

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočica od 10 ml s liofiliziranom peletom od 50,1000, 2500, 5000 i 10000 doza

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

354. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis IB+ND+EDS

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/076u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošivirus zaraznog bronhitisa kokoši, vir.newcastle i virus pada nesivosti

Upotreba u:

injekcijska emulzija, vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kartonska kutija s bocom od polietilena s 500 ml (1000 doza)meso, organi, ostala jestiva tkiva i jaja: 0 dana

Proizvođač:

355. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis ND Clone 30

26.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/463u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokoši i puranaživi, atenuirani virus newcastleske bolesti (ND) kokoši

Upotreba u:

liofilizirana vakc. peleta za resuspend.

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočica od 10 ml zatvorena gumenim čepom i aluminijskom kapicom u kojoj je liofilizirana peleta sa po 500, 1000, 2500, 5000 i 10000 doza vakcine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; jaja: 0 dana

Proizvođač:

356. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis Rismavac +CA 126

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/378u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošiherpesvirus kokoši i purana

Upotreba u:

suspenzija stanica u tekućem dušiku

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

ampula od hidrolitičkog stakla u kojoj je stanična suspenzija sa 1000 i 2000 doza zajedno sa Nobilis Diluent CA

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

107U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 108: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

357. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis RT inac.

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/187u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokoši i puranainaktivirani virus ptičjeg rinotraheitisa (ARTV) soj BUT1#8544

Upotreba u:

vakcina za kokoši i purane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočica sa 500 ml (1000 doza)meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

358. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis RT+IB multi+G+ND

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/078u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:kokošiumrtvljena virusna cjepiva sadrže antigene: zaraz.bronhitis idr.

Upotreba u:

vodeno-uljna emulzija,vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

boca sa 500 ml (1000 doza vakcine)

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; jaja: vakcina se daje samo pilenkama (budućim nesilicama)

Proizvođač:

359. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis RTV 8544

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/188u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošietenuirani virus rinitraheitisa purana

Upotreba u:

vakcina za kokoši

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

10 staklenih bočica sa 1000 dozameso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

360. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobilis Salenvac T

2.02.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/475u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokoši

inaktivirane stanice Salmonella enteritidis, soj PT4 i inaktiv. stanice S. typhimurium, soj ST104

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija sa 5 bočica s 250 ml; kutija sa 5 bočica s 500 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

108U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 109: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

361. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobivac DHPPI

18.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/318u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasavirus štenećaka,hepatitisa,parvoviroze i parainfluence

Upotreba u:

osušak i + otapalo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 10 i 50 staklenih bočica x 1 doza cjepiva i otapalo

nije propisana jer se cjepivo ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

362. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobivac Lepto

26.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/464u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:štenadi i pasainaktivirane vrste Leptospirae interrogans

Upotreba u:

injekcijska suspenzija, vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 10 i 50 bočica sa 1 ml (1 doza vakcine)

nije propisana jer se vakcina ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

363. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobivac Piro

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/079u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasatopini antigen parazita (SPA) Babesia canis i Babesia canis rossi

Upotreba u:

liofilizat i otapalo za injekcijsku susp

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 1 bočicom (1 doza) liofilizata + 1 bočica (1 doza) diluenta; kutija s 5x5 doza; kutija s 10x10 doza

nije propisana jer se vakcina ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

109U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 110: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

364. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nobivac Rabies

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/077u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa, mačaka, goveda, svinja, konja, ovaca, koza, lisica, i tvorovainaktivirani virus bjesnoće, soj Pasteur RIV

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 1 ili 10 staklenih bočica sa po 1 ml ili 10 ml vakcine (1 ili 10 doza)meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

365. Naziv VMP:Oblik VMP:

Noramin

8.04.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/109u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, goveda, svinja i pasametamizol

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Zdravlje AD Actavis Company LeskovacOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 50 ml injekcijske otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 12 dana; mlijeko: 4 dana.

Proizvođač:

366. Naziv VMP:Oblik VMP:

Norocarp 5%

12.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/433u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakakaprofen

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Norbrook Lab UKOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica s 20 ml injekcijske otopine

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

367. Naziv VMP:Oblik VMP:

Norocarp tablete 20 mg

9.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/350u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasakaprofen

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Norbrook Lab UKOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

propilenski spremnik sa 100 tableta od 20 mg, zatvoren čepom koji ne mogu otvoriti djeca

nije propisana jer se ovaj VMP ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

110U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 111: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

368. Naziv VMP:Oblik VMP:

Norocarp tablete 50 mg

9.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/349u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasakaprofen

Upotreba u:

tablete

Izdavanje:

Odobrenje za stavljanje

Norbrook Lab UKOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

polipropilenski spremnik sa 100 tableta od 50 mg, zatvoren čepom koji ne mogu otvoriti djeca

nije propisana jer se ovaj VMP ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

369. Naziv VMP:Oblik VMP:

Noromectin 1,87%

12.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/432u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:konjaivermectin

Upotreba u:

peroralna pasta

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Norbrook Lab UKOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 aplikatorom (injektor) sa 12 ml tj. 7,49 peroralne paste

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 34 dana; mlijeko: ne smije se tretirati kobile od kojih se mlijeko koristi za hranu za ljude

Proizvođač:

370. Naziv VMP:Oblik VMP:

Novacoc forte

5.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/170u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:konja, goveda i svinja

glukoza monohidrat, kofein, natrij metamizol, kalcij glukonat, magnezij glukonat

Upotreba u:

otopina za intravensku infuziju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Richter Pharma GmbH & Co KGOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

probodna bočica sa 250 ml infuzijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 3 dana; goveda: 6 dana; konji: 5 dana; mlijeko: 2,5 dana tj. nakon 5 mužnji

Proizvođač:

111U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 112: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

371. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nozecid

30.12.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/402u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pčelajod, kalijev jodid, tinktura propolisa i dr.

Upotreba u:

otopina

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Dalmed d.o.o. SplitOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična bočica sa 100 ml otopine s kapaljkom0 dana

Proizvođač:

372. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nuflor

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/383u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i svinjafluorfenikol

Upotreba u:

otopina za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica s gumenim čepom i aluminijskom kapicom po 20 ml; 50 ml; 1 00 ml i 250 ml

meso, organi i druga jestiva tkiva: goveda i.m. (20 mg/kg, 2x) 30 dana; goveda s.c. (40 mg/kg, 1x) 44 dana; svinje i.m. (15 mg/kg, 2x) 14 dana;nuflor se ne smije primjenjivati kravama od kojih se mlijeko koristi za prehranu ljudi ili izradu namirnica

Proizvođač:

373. Naziv VMP:Oblik VMP:

Nutricin Sulfa 140

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/230u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:prasadi, teladi, pilića, purića, činčila, kunića i drugih krznaša-glodavaca.oksitetraciklin klorid, neomicin sulfat, sulfadimidin, sulfaguanidin.

Upotreba u:

predsmjesa za izradu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

200 g; 1000 g; 5 kg i 25 kg.

meso, organi i ostala jestiva tkiva teladi, svinja, pilića, purića i kunića: 10 dana; tovnih pilići i purići: 7 dana; jetra i bubrezi svinja: 14 dana

Proizvođač:

112U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 113: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

374. Naziv VMP:Oblik VMP:

One Shot

25.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/280u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda

inaktivirana kultura i detoksicirani leukotoksin Psteurela haemolytica soj NO 1009

Upotreba u:

osušak i otapalo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija sa staklenom bočicom s 5 (10 ml), 10 (20 ml) i 50 (100 ml) doza vakcine i pripadajućeg diluenta

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 21 dan

Proizvođač:

375. Naziv VMP:Oblik VMP:

Optiprime

10.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/162u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

prasadisulfadiazin

Upotreba u:

peroralna suspenzija za prasad

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alapis S.A., GrčkaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kartonska kutija s bočicom po 200 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 5 dana.

Proizvođač:

376. Naziv VMP:Oblik VMP:

Optiprime 48%

10.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/163u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca, koza, svinja i konja.sulfadiazin i trimetoprim

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alapis S.A., GrčkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 50 ml i 100 ml.

Meso, organi i ostala jestiva tkiva - goveda, ovaca i koza:14 dana; - svinja: 20 dana; - mlijeko: 4 dana.

Proizvođač:

113U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 114: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

377. Naziv VMP:Oblik VMP:

Optivermin tbl.

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/225u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakafenbendazol i prazikvantel

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

blister sa 10, 20 tableta; bočica sa 50 tableta; bočica sa 100 tableta

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

378. Naziv VMP:Oblik VMP:

Orbenin DC

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/368u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava u suhostajukloksacilin

Upotreba u:

suspenzija za i/mam primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 24 injektora x 3 g suspenzije; kutija sa 120 injektora po 3 g suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 28 dana nakon davanja suspenzije; mlijeko: 32 dana od trenutka aplikacije VMP-a ako se aplicira u razdoblju kraćem od 28 dana do termina telenja

Proizvođač:

379. Naziv VMP:Oblik VMP:

Orbenin Extra Dry Cow

6.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/098u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava za vrijeme suhostajakloksalicin

Upotreba u:

suspenzija za i/mam primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 injektorom; kutija s 24 injektora; kutija s 120 injektora

meso, organi i ostala jestiv tkiva goveda: 0 dana; mijeko liječenih krava najmanje 42 dana prije termina telejnja može se koristiti 4-tog dana nakon telenja

Proizvođač:

114U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 115: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

380. Naziv VMP:Oblik VMP:

Orbenin LA

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/369u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava i ovacakloksacilin

Upotreba u:

suspenzija za i/mam primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 12 injektora s 3 g (4,5 ml) suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva krava iovaca: 7 dana; mlijeko 84 sata nakon zadnje mužnje ako se krave muzu 2 x dnevno

Proizvođač:

381. Naziv VMP:Oblik VMP:

Otiprin kapi

3.09.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/508u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasakloramfenikol,benzilbenzoat, deksametazon i dimetilsulfoksid

Upotreba u:

otopina, kapi za uho

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice s kapaljkom od 20 ml

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje u životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

382. Naziv VMP:Oblik VMP:

Otomax kapi za uho

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/112u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasagenamicin

Upotreba u:

uljna suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s plastičnim nastavkom po 14 ml i 34 ml

Nije propisana jer se kapi ne koriste za liječenje životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude.

Proizvođač:

115U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 116: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

383. Naziv VMP:Oblik VMP:

Otonazol

11.01.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/701u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakamikonazol, polimiksin B sulfat i prednizolon acetat

Upotreba u:

kapi za uho i kožu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 10 ml; bočica sa 15 ml i bočicasa 100 ml suspenzije

nije propisana jer se primjenjuje na životinjama koje se ne koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

384. Naziv VMP:Oblik VMP:

Oxytocin

15.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/303u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, koza, svinja, konja, pasa i mačakaoksitocin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Biovet Joint Stok CompaniOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

tamnosmeđa staklena bočica sa 50 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

385. Naziv VMP:Oblik VMP:

Oxyvet Clear Spray

16.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/512u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, konja, svinja, pasa i mačakaoksitetraciklin hidroklorid

Upotreba u:

suspenzija u raspršivaču

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alapis S.A., GrčkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

limenka sa 95 g suspenzije za vanjsku uporabuMeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; Mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

386. Naziv VMP:Oblik VMP:

Oxyvet LA 20 %

14.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/340u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, svinja, ovaca i kozaoksitetraciklin u obliku oksitetraciklindihodtara

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alapis S.A., GrčkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice s 50 ml i 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 21 dan; mlijeko: 7 dana.

Proizvođač:

116U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 117: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

387. Naziv VMP:Oblik VMP:

Oxyvet Spray

16.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/513u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, konja, svinja, pasa i mačakaoksitetraciklin hidroklorid

Upotreba u:

suspenzija u raspršivaču

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alapis S.A., GrčkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

limenka sa 150 gmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

388. Naziv VMP:Oblik VMP:

P. G. 600

19.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/177u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krmača i nazimicaserumski gonadotropin ždrebnih kobila i

Upotreba u:

osušak + otapalo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutijas 5 bočica osuška (1 doza) i 5 bočica otapala (5 ml); kutija s 1 bočicom osuška ((5 doza) i 1 bočicom otapala (25 ml)

meso, organi i ostala jestiva tkiva krmača i nazimica: 0 dana

Proizvođač:

389. Naziv VMP:Oblik VMP:

P3-Blugard

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/321u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kravalinearna akil-benzen-sulfonska kiselina

Upotreba u:

otopina, dezinficijens za uranjanje sisa

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

EcolabOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

spremnik od PVC s 1 kg i PVC kanister s 5 kg dezinficijensamlijeko: 0 dana; meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

390. Naziv VMP:Oblik VMP:

P3-Io Shield

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/320u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava, ovaca i kozajod u obliku povidon-joda

Upotreba u:

otopina, dezinficijens za sise i vime

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

EcolabOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastični spremnik sa 1 kg i sa 10 kg otopine za dezinfekcijumlijeko: 0 dana; meso, organi i ostala jstiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

117U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 118: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

391. Naziv VMP:Oblik VMP:

P3-Oxy Foam

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/319u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava.vodikov peroksid i mliječna kiselina

Upotreba u:

otopina, dezinf. zs uranjanje sisa

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

EcolabOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Plastični (HDPE) spremnik sa 1 kg; 5 kg ili sa 10 kg pripravka.mlijeko 0 dana; Meso i jestiva tkiva 0 dana.

Proizvođač:

392. Naziv VMP:Oblik VMP:

P3-Veloucid

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/318u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava, ovaca i koza.jod u obliku povidon-joda

Upotreba u:

emulzija, dezinficijens za sise i vime

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

EcolabOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastični spremnik s 1 kg ili s 10 kg pripravkamlijeko 0 dana; meso i jestiva tkiva 0 dana.

Proizvođač:

393. Naziv VMP:Oblik VMP:

Panacur 22% granule

22.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/457u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, pasa, mačaka, te u konja samo u slučaju ako se ne koriste za hranu za ljudefenbendazol

Upotreba u:

granule/zrnca

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 kg zrnaca i odmjerna posudica od 5 g; kutija s 10 vrećica po 10 g; kutija s i 10 vrećica po 2 g granula

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 9 dana; mlijeko krava: 6 dana.

Proizvođač:

394. Naziv VMP:Oblik VMP:

Paracillin SP

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/182u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja i kokoši nesilicaamoksicilin-trihidrat

Upotreba u:

prašak za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice s 100 g praška; bočice sa 250 g praškameso, organi i ostala jestiva tkiva peradi: 1 dan; svinje: 2 dana; jaja: 0 dana

Proizvođač:

118U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 119: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

395. Naziv VMP:Oblik VMP:

Paracox

3.01.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/692u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

uzgojnih pilića8 atenuiranih linija eimeria

Upotreba u:

suspenzija oocista

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

100 ml (1000 doza) i 500 ml (5000 doza) vakcinalne suspenzije i dozatorommeso, organi i jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

396. Naziv VMP:Oblik VMP:

Paracox-5

3.01.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/691u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

tovnih pilića5 atenuiranih sporuliranih oociste od 5 linija kokcidija eimeria.

Upotreba u:

suspenzija oocista za razrjeđivanje s vo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočice s brombutilnim čepom i alu- kapicom s 4 ml (1000 doza); i 20 ml (5000 doza) vakcinalne suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva tovnih pilića: 0 dana.

Proizvođač:

397. Naziv VMP:Oblik VMP:

Parvokal vakcina

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/202u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja.inaktivirani virus parvoviroze soj NADL-2

Upotreba u:

inakt.ulj.susp.

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Bočice s 20 ml (10 doza) i 100 ml (50 doza).meso, organi i druga jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

398. Naziv VMP:Oblik VMP:

Parvoruvax

22.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/465u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

rasplodnih svinja (nazimice, krmače, nerasti)

inaktivirani parvovirus svinja, lizirane bakterijske stanice Erysipelotrix rhusiopathiae (serotip 2)

Upotreba u:

injekcijska suspenzija, vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial S.A.S.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 10 bočica s 1 dozom; 1 bočica s 5 doza i 1 bočicom s 25 doza cjepivameso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

119U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 120: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

399. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pathozone

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-06/06-01/273u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava za vrijeme laktacijecefoperazon

Upotreba u:

suspenzija za i/mam primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 4 injektora s 10 ml; kutija sa10 injektora s 10 ml i/mam suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva krava: 2 dana; mlijeko: 3,5 dana ako se krave muze 2x dnevno

Proizvođač:

400. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pendistrep

21.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/287u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, koza, svinja i konja koji se ne koriste za proizvodnju hrane za ljudeprokain-benzilpenicilin, dihidrostreptomicin-sulfat

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

probodna bočica s gumenim čepom i aluminijskom kapicom sa 50 i 100 mlmeso, organi i otala jestiva tkiva: 28 dana; mlijeko krava: 6 dana.

Proizvođač:

401. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pentavet

17.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/205u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakapentetrazol

Upotreba u:

otopina za injekciju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 5 smeđih staklenih ampula od 10 ml injekcijske otopine.

Karencija nij propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.

Proizvođač:

402. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pentomycin

20.04.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/080u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca i svinjaprokain penicilin, dihidrostreptomicin u obliku dihidrostreptomicin sulfata

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Univited LtdOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija sa staklenom bočicom od 100 mL injekcijske suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda, ovaca i svinja: 28 dana;mlijeko krava: 6 dana.

Proizvođač:

120U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 121: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

403. Naziv VMP:Oblik VMP:

Perizin

24.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/429u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pčelacumaphos

Upotreba u:

koncentrirana emulzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla s 10 ml; kutija s 10 bočica sa po 10 ml otopine; plastični komplet za doziranje

med se ne smije koristiti za hranu za ljude ako je pčelinja zajednica zadnji puta bila tretiranja propisanom dozom Perizin-a 6 ili više tjedana prije početka paše. Med se ne smije upotrebljavati za hranu ljudi, izradu proizvoda od meda ili dohranu pčela u okolnostima kada je pčelinja zajednica tretirana tijekom zime unutar 6 tjedana prije počrtka paše.

Proizvođač:

404. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pestikal

8.02.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/295u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošiinaktivirani virus newcastleske bolesti

Upotreba u:

injekcijska emulzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

boca s 500 ml (1000 doza)Meso,organi i ostala jestiva tkuva kokoši i purana: 0 dana.

Proizvođač:

405. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pestikal forte

17.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/224u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokoši i purane.

Inaktivirani virus newcastleske bolesti, soj La Sota umnožen u kokošjim,embrioniranim jajima, .....

Upotreba u:

injekcijska emulzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Boca s 500 ml vakcine (1000 doza za kokoši, odnosno 500 doza za purane).Meso i jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

121U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 122: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

406. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pestikal B1 SPF

25.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/223u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pilića, kokoši i purana.latentni živi virus newcastlske bolesti, soj Hitchner B1

Upotreba u:

liofilizirana vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Kutija sa 10 bočica x 1000 doza; 10bočica x 2000 doza; 10 bočica x 2500 doza i 10 bočoca x5000 doza vakcine.

Meso i jestive iznutrice: 0 dana.

Proizvođač:

407. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pestikal EDS+IB

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/348u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokoši.

inaktivirani virus newcastleske bolesti, sindroma pada nesivosti,zaraznog bronhitisa kokoši.

Upotreba u:

inaktivirana uljna vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

boca sa 500 ml (1000 doza).Meso peradi 0 dana

Proizvođač:

408. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pestikal forte za golubove

8.02.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/297u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

golubovainaktivirani virus newcastleske bolesti=paramiksoviroza-1

Upotreba u:

injekcijska emulzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočica sa 20 ml (100 doza) vakcine0 dana.

Proizvođač:

409. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pestikal La Sota SPF

17.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/225u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pilića, kokoši i purana.lentogeni živi virus newcastlske bolesti

Upotreba u:

liofiliziat za reduspendiranje

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočica s 25 doza; kutija s 10 bočica x1000; kutija s10x2000; kutija s10x2500 i kutija s 10x5000 doza vakcine

kokoši i purani - meso, organi i ostala jestiva tkiva:0 dana; Jaja: 0 dana.

Proizvođač:

122U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 123: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

410. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pestikal+EDS

2.02.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/455u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kokošivirus newcastlske bolesti (VNB) i virus sindroma pada nesivosti

Upotreba u:

inaktivirana uljna vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Bočica sa 100 ml (200 doza); Bočica sa 500 ml( 1000 doza) vakcine.Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

411. Naziv VMP:Oblik VMP:

PGF Veyx forte

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/227u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda i svinjakloprostenol

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veyx-Pharma GmbHOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 6 staklenih bočica sa po 10 ml, zatvorene gumenim čepom i aluminijskom kapicom.

meso, organi i druga jestiva tkiva: 2 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

412. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pinavet šampon

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/162u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakatetrametrin, piperonil butoksid

Upotreba u:

insekticidni šampon

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plietilenska bočica s 100 ml šampona

nije određena jer se VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

413. Naziv VMP:Oblik VMP:

Piperazin citrat

19.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/051u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja,kokoši nesilica,pasa,mačaka te konja, tovnih pilića i golubova koji nisu za proizvodnju hranpiperazin -citrat

Upotreba u:

prašak za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica sa 50 i 100 g praškameso, organi i ostala jestiva tkiva: 4 dana; jaja 4 dana.

Proizvođač:

123U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 124: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

414. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pirodog

2.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/086u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasatopljivi koncentrirani antigen Babesia canis

Upotreba u:

liofilizat i otapalo za injekcijsku sus.

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija u kojoj je 1 ili 10 boč. liofilizata i 1 ili 10 boč. otapala (1 ml); Blister s 1 ili 10 boč. liofilizata i 1 ili 10 brizgaljki s otapalom (1ml)

0 dana. Cjepivo se ne smije koristiti kod životinja koje služe za proizvodnju namirnica za ljude.

Proizvođač:

415. Naziv VMP:Oblik VMP:

Plivacillin

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/338u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa, mačaka, konja, goveda, svinja i ovacabenzilpenicilin kalij, prokainbenzilpenicilin

Upotreba u:

prašak za injekcijsku suspenziju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

s 400.000 i.j.; 50 bočica s 800.000 i.j.; 1 bočica s 4.000.000 i.j.

Meso,organi i ostala jestiva tkiva goveda,svinja,ovaca i koza: 10 dana; Mlijeko krava: 3 dana.

Proizvođač:

416. Naziv VMP:Oblik VMP:

Plivacor

27.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/052u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa, mačaka i konja koji se ne koriste za proizvodnju hrane za ljude

deksametazon u obluku deksametazon pivalata i deksametazon u obliku deksametazon natrij fosfata

Upotreba u:

suspenzija za injekciju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 10 staklenih bočica s gumenim čepom i aluminijskom kapicom sa po 20 ml

Nije propisana jer se predmetni VMP ne smije primjenjivati u životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude.

Proizvođač:

124U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 125: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

417. Naziv VMP:Oblik VMP:

Plivacor Pet

3.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/235u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakadeksametazon pivalat, deksametazon natrij fosfat

Upotreba u:

suspenzija za injekciju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Bočica od smeđeg stakla sa 20 ml suspenzije za injekciju.

0 dana. Karencija nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi ili za proizvodnju namirnica.

Proizvođač:

418. Naziv VMP:Oblik VMP:

Plivak-KS

29.05.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/167u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja

živi modificirani virus klasične svinjeke kuge, soj Kina umnožen u MPK stanica

Upotreba u:

liofilizirana živa vakcina+otapalo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 5 bočica x 10 doza vakcine i 5 bočica s 10 ml otapala; kutija s 5 bočica x 20 doza vakcine i 5 bočica s 20 ml otapala

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

419. Naziv VMP:Oblik VMP:

Poliovin

4.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/443u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

ovaca, koza i njihovog podmlatkainaktivirane bakterijske kulture

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterinarski zavod SuboticaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočica sa 100 mL injekcijske suspenzijemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko 0 dana

Proizvođač:

125U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 126: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

420. Naziv VMP:Oblik VMP:

Porcilis Ery+Parvo

21.04.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/075u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja.

inaktivirani parvovirus svinja, soj 014) i inaktivirane bakterijske stanice Erysipelotrix rhusiop.

Upotreba u:

injekcijska suspenzija, vodena

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

staklena boca sa 20, 50, 200 ili 250 mL injekcijske suspenzije, odnosno 10, 25, 50 ili 125 doza po 2 mL.

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 0 dana.

Proizvođač:

421. Naziv VMP:Oblik VMP:

Porcilis M Hyo

23.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/210u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjainaktivirana kultura Mycoplasma hyiopneuminiae soj 1L

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočica sa 20, 50, 100, 200 i 250 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

422. Naziv VMP:Oblik VMP:

Porcilis PCV

28.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/355u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjasvinjski cirkovirus tip 2, subjedinični antigen ORF2

Upotreba u:

emulzija za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kartonska kutija s 1 ili 10 PET bočica u kojim je 20, 50, 100, 200 ili 500 ml vakcine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

423. Naziv VMP:Oblik VMP:

Porcilis Porcoli Diluvac Forte

23.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/209u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjafimbrijski adhezin E. coli F4ab (K88ab)

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočica s 20 ml i 50 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

126U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 127: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

424. Naziv VMP:Oblik VMP:

Porcilis PRRS

27.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/532u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjaživi, atenuirani virus PRRS-a soj DV

Upotreba u:

liofilizat i otapalo, vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

za i.m. prmjenu 1 ili 10 bočica s 10, 25, 50 doza; kutija s 1 ili 10 bočica sa 20, 50, 100 ili 200 ml diluenta;

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

425. Naziv VMP:Oblik VMP:

Prac-Tic 137.5 mg Spot-on za male pse

2.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/418u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:malih pasa (4.5 do 11 kg)piriprol

Upotreba u:

otopina za nakapavanje na kožu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Novartis Animal Health d.o.o . LjubljanaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s 1, 2 ili 10 blistera sa po 3 pipete po 1.1 mL otopine (137.5 mg piriprola)

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

426. Naziv VMP:Oblik VMP:

Prac-Tic 275 mg Spot-on za srednje velike pse

2.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/419u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:srednje velikih pasa (22 do 50 kg)piriprol

Upotreba u:

otopina za nakapavanje na kožu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Novartis Animal Health d.o.o . LjubljanaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s 1, 2 ili 10 blistera sa po 3 pipete po 2.2 mL otopine (275 mg piriprola)

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

127U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 128: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

427. Naziv VMP:Oblik VMP:

Prac-Tic 56.25 mg Spo-on za vrlo male pse

2.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/417u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:vrlo malih pasapiriprol

Upotreba u:

otopina za nakapavanje na kožu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Novartis Animal Health d.o.o . LjubljanaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s 1, 2 ili 10 blistera sa po 3 pipete po 0.45 mL otopine (56.25 mg piriprola)

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

428. Naziv VMP:Oblik VMP:

Prac-Tic 625 mg Spot-on za velike pse

2.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/420u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasapiriprol

Upotreba u:

otopina za nakapavanje na kožu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Novartis Animal Health d.o.o . LjubljanaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

katonska kutija s 1, 2 ili 10 blistera sa po 3 pipete po 2.2 mL otopine za nakapavanje na kožu

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

429. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pratel

14.07.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/231u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa i mačaka.prazikvantel, pirantel

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Novartis Animal Health d.o.o . LjubljanaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Kutija sa 10 tableta; Kutija sa 10 x 10 tableta.0 dana.

Proizvođač:

128U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 129: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

430. Naziv VMP:Oblik VMP:

Prazinon

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/139u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa i mačaka.prazikvantel

Upotreba u:

otopina za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 100 ml;0 dana;

Proizvođač:

431. Naziv VMP:Oblik VMP:

Prazinon plus

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/138u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa.prazikvantel, pirantel pamoat, febantel;

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Kutija s 2 x 10 tableta; 10 x 10 tableta.0 dana;

Proizvođač:

432. Naziv VMP:Oblik VMP:

Prednisolon

27.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/111u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakaprednizolon

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

AniMedica GmbHOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica sa 100 ml injekcijske suspenzije

Karencija nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude.

Proizvođač:

433. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pregsure BVD

11.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/069u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

teladiinaktivirani virus virusnog proljeva teladi

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Kartonska kutija u kojoj je bočica s 5 doza (10 mL) i 25 doza (50 mL) injekcijske suspenzije.

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

129U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 130: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

434. Naziv VMP:Oblik VMP:

Primodog

17.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/491u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasaatenuirani virus parvoviroze pasa

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial S.A.S.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 10 bočica s 1 dozom; kutija s 50 bočica s 1 dozom vakcine

nije pripisana jer se VMP ne primjenjuje na životinjama koje se ne koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

435. Naziv VMP:Oblik VMP:

PrioCHECH SVDV Ab

23.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/500u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

dijagnostici protutijela za virus vezikularne bolesti svinja u serumu i plazmiUpotreba u:

dijagnostičko sredstvo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Prionics AG, ŠvicarskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

1 komplet sadržava 11 komponenataNije propisana.

Proizvođač:

436. Naziv VMP:Oblik VMP:

PrioCHECK BVDV Ag PI focus

17.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/503u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

komplet za dokazivanje BVD (bovine virusne diareje u goveda), virus iz uzorka tkiva uške govedUpotreba u:

dijagnostičko sredstvo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Prionics Lelystad B.V. NizozemskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Kit od 10 pločica za 900 uzoraka.

Proizvođač:

437. Naziv VMP:Oblik VMP:

PrioCHECK CSFV Ab

15.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/439u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:dijagnostici protutijela za glikoprotein E2 virusa klasične svinjske kuge u serumu i plazmi svinjaUpotreba u:

dijagnostičko sredstvo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Prionics Lelystad B.V. NizozemskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

komplet sa 12 komponenata i dodacima (ljepljive folije, certifikat analize)

nije propisana jer se dijagnostičko sredstvo primjenjuje in vitro za dokazivanje protutijela za virus klasične svinjske kuge u serumu i plazmi svinja

Proizvođač:

130U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 131: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

438. Naziv VMP:Oblik VMP:

PrioCheck CSFV Ab 2.0

23.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/291u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:ELISA test za dokazivanje protutijela za virus KSK (domena A gp F2) u serumu i plazmi svinjaUpotreba u:

dijagnostičko sredstvo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Prionics AG, ŠvicarskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

komplet sa 10 komponenata i dodacima (ljepljive folije, certifikat analize)

nije propisana jer se dijagnostičko sredstvo primjenjuje in vitro za dokazivanje protutijela za virus klasične svinjske kuge u serumu i plazmi svinja

Proizvođač:

439. Naziv VMP:Oblik VMP:

PrioCHECK FMDV NS

26.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/501u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

za detekciju protutijela za nestrukturni protein slinavke i šapa u serumu goveda,ovaca,koza i svinjaUpotreba u:

dijagnostičko sredstvo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Prionics Lelystad B.V. NizozemskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

KIT-test dolazi u pakiranju za 450 testova (5 pločica).

Proizvođač:

440. Naziv VMP:Oblik VMP:

PrioCHECK FMDV tip O

17.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/502u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

ELISA komplet za dokaziv. protut. za virus slinavke i šapa tip O u serumu goveda,ovaca,koza i svUpotreba u:

dijagnostičko sredsrvo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Prionics Lelystad B.V. NizozemskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Kit od 2 pločice za 180 uzoraka; Kit od 5 pločica za 450 uzoraka.

Proizvođač:

441. Naziv VMP:Oblik VMP:

Prionics Check PrioSTRIP

16.01.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/354u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

postmortalno u govedakomplet za postmortalnu dijagnostiku BSE

Upotreba u:

dijagnostičko sredstvo

Izdavanje:

Odobrenje za stavljanje

Prionics AG, ŠvicarskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

komplet za 480 analiza (470 uzoraka, 5 negativnih i 5 pozitivnih kontrola).

Proizvođač:

131U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 132: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

442. Naziv VMP:Oblik VMP:

Priponics Check Western

20.01.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/353u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

govedapufer za homogenizaciju, pufer za digestijau, proteinaza K, digestion-stop

Upotreba u:

dijagostičko sredstvo za BSE

Izdavanje:

Odobrenje za stavljanje

Prionics AG, ŠvicarskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

komplet za 100 dvostrukih analiza (100 uzoraka).

Proizvođač:

443. Naziv VMP:Oblik VMP:

Procpen 30

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/126u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, konja, svinja, ovaca, koza, pasa i mačakaprokain benzilpenicilin

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alfasan International B.V., Woerden, NizozemskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bezbojne staklene bočice s brom-butilnim čepom i al-kapicom sa 100 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 7 dana; mlijeko: 4 dana

Proizvođač:

444. Naziv VMP:Oblik VMP:

Prodigest Forte

23.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/485u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca i kozamagnezijev karbonat, nikotamid, suhi kvasac i sirutka u prahu.

Upotreba u:

prašak za peroralnu suspenziju

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

troslojne vrećice sa 200 g praškameso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

445. Naziv VMP:Oblik VMP:

Profender Spot-on

28.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/447u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

mačaka tjelesne težine od 5 do 8 kgemodepsin

Upotreba u:

otopina za nakapavanje na kožu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 2 pipete u kojima je po 1,12 ml otopine za velike mačke (od 5 do 8 kg)

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za hranu za ljude

Proizvođač:

132U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 133: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

446. Naziv VMP:Oblik VMP:

Profender Spot-on

28.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/445u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:malih mačaka (od 0,5 do 2,5 kg tjelesne mase)emodepsin

Upotreba u:

otopina za vanjsku primjenu za mačke

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 2 pipete u kjima je 0,35 ml otopine za male mačke (0,5 do 2,5 kg)

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

447. Naziv VMP:Oblik VMP:

Profender Spot-on,

28.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/446u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:mačaka od 2,5 do 5 kg tjelesne maseemodepsin

Upotreba u:

otopina za vanjsku primjenu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 2,4,40 i 80 pipeta sa po 0,35 ml otopine za srednje velike mačke (2,5 do 5 kg)

nije propisana jer se VMP ne daje životinjama koje se kjoriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

448. Naziv VMP:Oblik VMP:

Progressis

28.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/424u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja (krmače i nazimice)inaktivirani virus reproduktivnog i sespiratornog sindroma svinja

Upotreba u:

injekcijska emulzija, vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, Laboratoire Porte des AlpesOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Kutija s 1 bočicom sa 5 doza; Kutija s 10 bočica sa 5 doza; Kutija s 1 bočicom sa 25 doza; Kutija s 10 bočica sa 25 doza.

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

133U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 134: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

449. Naziv VMP:Oblik VMP:

Promtselen

8.01.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/416u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:konja, goveda, ovaca, koza, svinja, pasa, mačaka, kokoši, pataka, gusaka i puranaretinol palmitat, kolekalciferol RRR-alfa-tokoferilacetat, natrijev selenit

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterinarski zavod SuboticaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko krava, ovaca i koza: 0 dana.

Proizvođač:

450. Naziv VMP:Oblik VMP:

Propalin

20.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/249u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:kujafenilpropanolamin hidroklorid

Upotreba u:

sirup

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice sa 30 ml; bočica sa 100 ml sirupa za peroralnu primjenu s graduiranom brizgaljkom od 1,5 ml.

nije propisana jer se ovaj VMP ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

451. Naziv VMP:Oblik VMP:

Proteqflu-Te

31.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/352u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konjavirus boginja kanarinca rekombiniran s virusom influence konja

Upotreba u:

injekcijska suspenzija, vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija u kojoj je 10 bočica s po 1 dozom cjepiva (1 ml).meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko kobila: 0 dana.

Proizvođač:

134U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 135: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

452. Naziv VMP:Oblik VMP:

Prurivet

3.09.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/507u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasakloramfenikol, benzilbenzoat, deksametazon, dimetilsulfoksid

Upotreba u:

otopina za primjenu na koži psa

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična bočica s 100 ml; pastična boca s 500 ml otopine

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

453. Naziv VMP:Oblik VMP:

Pulmotil G-200

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/099u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja.tilmikozin fosfat

Upotreba u:

ljekovita predsmjesa

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Proagro ArgentinaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Vreće s 10 kg ljekovite predmješavine.meso, organi i druga jestiva tkiva svinja i prasadi: 14 dana.

Proizvođač:

454. Naziv VMP:Oblik VMP:

Purevax FeLV

27.01.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/418u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

mačakavirus leukemije mačaka

Upotreba u:

suspenzija za injekciju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kartonska kutija u kojoj je 1, 10 ili 50 staklenih bočica, a u svakoj po 1 ml injekcijske suspenzije

Nije propisana jer se ne vakciniraju životinje koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

135U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 136: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

455. Naziv VMP:Oblik VMP:

Purevax RCP

14.07.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/246u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:mačakaUpotreba u:

liofilizat i otapalo za injekcijsku susp

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija sa 10 bočica s 1 dozom liofilizata i 10 bočica od 1 ml otapala; kutija sa 50 bočica s 1 dozom liofilizata i 50 bočica od 1 ml otapala

nije propisana jer se ckepivo se ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za prouzvodnju hrane za ljude.

Proizvođač:

456. Naziv VMP:Oblik VMP:

Purevax RCPCh

18.07.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/247u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:mačakaživo atenuirano virusno i bakterijsko cjepivo

Upotreba u:

liofilizat i otapalo za inj. suspenziju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija sa 10 bočica sa po 1 dozom liofilizata i 10 bočica sa po 1 ml otapala

nij propisana jer se cjepivo ne primjenjuje životinjama koje služe za proizvodnju hrane za ljude.

Proizvođač:

457. Naziv VMP:Oblik VMP:

Quantum Dog DA2PPi/CvL

23.04.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/126u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasaliofilizirana atenuirana vakcina (DA2PPi) i tekuća inaktivirana vakcina (CvL)

Upotreba u:

osušak i otapalo za injekcijsku susp.

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kartonska kutija s 10 staklenih bočica DAPPi i 10 bočica CvL; kartonska kutija sa 25 bočica DA2PPi i 25 bočica CvL.

nije propisana jer se ne vakciniraju životinje koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

136U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 137: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

458. Naziv VMP:Oblik VMP:

Quinocol

28.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/313u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:kokoši i puranaenrofloksacin

Upotreba u:

peroralna otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Ceva Sante AnimaleOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična bočica sa 50 ml; plastična boca sa 1000 ml peroralne otopine

meso, organi i jestive iznutrice 3 dana; jaja - ne smije de davati konzumnim nesilicama.

Proizvođač:

459. Naziv VMP:Oblik VMP:

Rabikal

30.12.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/456u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa, mačaka, goveda, konja, svinja, ovaca i koza.živi naktiviran virus bjesnoće

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Kutija s 10 bočica po 1 ml vakcine; Kutija s 5 bočica po 5 ml vakcine; Kutija s 5 bočica po 10 ml vakcine.

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

460. Naziv VMP:Oblik VMP:

Rabisin

17.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/500u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa, mačaka, goveda, ovaca, koza, konja, svinja i vrsta iz porodice kunainaktiviran virus bjesnoće soj Pasteur fix*.

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, LyonOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 10 brizgalica sa 1 ml vakcine; kutija s 10 bočica sa 1 ml vakcine; kutija s 100 bočica sa 1 ml vakcine; bočica sa 10 ml vakcine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

137U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 138: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

461. Naziv VMP:Oblik VMP:

Receptal

22.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/458u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava, kobila i ženki kunićabuserelin-acetat

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica od bezbojnog stakla s gumenim čepom i alumijijskom kapicom; bočica s 10 ml i kutija s 5 bočica po 10 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

462. Naziv VMP:Oblik VMP:

Resflor

23.04.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/125u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

govedafluorfenikol

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica sa 100 ml; staklena bočica sa 250 mlmeso, organi i jostala jestiva tkiva: 46 dana.

Proizvođač:

463. Naziv VMP:Oblik VMP:

Resorbens

6.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/279u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

kopitara, preživača i drugih životinjajod, kalijev jodid, kamfor

Upotreba u:

mast

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična kutija s 100 g mastimeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana, mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

464. Naziv VMP:Oblik VMP:

Respisure

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/274u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjacjelovite stanice kulture Mycoplasma hyopneumoniae

Upotreba u:

injekcijska emulzija, vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočica sa 5 doza(10 ml); 10 doza(20 ml); 25 doza(50 ml); 50 doza(100ml); 100 doza(200ml)

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 0 dana

Proizvođač:

138U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 139: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

465. Naziv VMP:Oblik VMP:

Respisure One

2.01.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/681u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjaMycoplasma hyopneumoniae

Upotreba u:

injekcijska emulzija, vakcina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočica s 20 ml, 100 ml, 500 ml i 1000 ml emulzije što odgovara 10, 50, 250 ili 500 doza od 2 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 0 dana

Proizvođač:

466. Naziv VMP:Oblik VMP:

Riketron N

27.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/112u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:konja, goveda i svinjasulfadimidin natrij i trimetoprim

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

AniMedica GmbHOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla sa 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva:- svinje: 10 dana; - goveda i konji: 12 dana; mlijeko krava: 5 dana; mlijeko kobila liječenih Riketron N pripravkom nije za prehranu ljudi.

Proizvođač:

467. Naziv VMP:Oblik VMP:

Rilexine 200 LC

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/163u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava u razdoblju laktacijecefaleksin.monohidrat

Upotreba u:

suspenzija za i/mam primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 4 injektora po 10 ml suspenzije; kutija s 12 injektora; kutija s 50 injektora

mlijeko nije prikladno za prehranu ljudi tijekom liječenja i još 2 dana nakon zadnje primjene; meso, organi i ostala jestiva tkiva: 4 dana

Proizvođač:

139U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 140: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

468. Naziv VMP:Oblik VMP:

Rilexine 500 DC

19.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/482u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:u krava za vrijeme suhostajacefaleksin u obliku cefaleksin benzatina

Upotreba u:

suspenzija za i/mam primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 12 injektora sa po 8 g i/mam suspenzije

mlijeko: 5 dana nakon početka laktacije (10mužnji) ako suhostaj traje kraće od 60 dana; 0 dana nakon početka laktacije ako suhostaj traje dulje od 60 dana

Proizvođač:

469. Naziv VMP:Oblik VMP:

Rimadyl

17.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/225u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakacaprofen

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica sa 20 ml injekcijske otopine, zatvorena brombutilni gumenim čepom i aluminijskom kapicom

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuju na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

470. Naziv VMP:Oblik VMP:

Rimadyl Palatable 100 mg

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/109u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasakaprofen

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

četvrtasta plastična bočica sa 14, 30, 50 i 100 tableta od 100 mg

nije propisana jer se ovaj VMP ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

140U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 141: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

471. Naziv VMP:Oblik VMP:

Rimadyl Palatable 20 mg

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/107u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasakaprofen

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

četvrtasta plastična bočica sa 14, 30, 50 i 100 tableta od po 20 mg

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

472. Naziv VMP:Oblik VMP:

Rimadyl Palatable 50 mg

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/108u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasakaprofen

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

četvrtasta plastična bočica s 14,30,50 i 100 tableta od 50 mg

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

473. Naziv VMP:Oblik VMP:

Rispoval 3 BRSV-PI3-BVD

12.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/068u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda.

virus parainfluence3 atenuirani, (PI3, soj RLB 103) i goveđi respiratorni sincicijski virus

Upotreba u:

osušak i otapalo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 2 bočice od kojih jedna sadržava 5 doza osuška (PI3, BRSV), a druga 5 doza tekućeg cjepnog otapala (20 ml, BVDV).

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

141U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 142: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

474. Naziv VMP:Oblik VMP:

Rispoval RS+PI3 IntraNasal

12.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/067u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda (telad).virus parainfuence 3 goveda

Upotreba u:

osušak i otapalo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Kutija s bočice od kojih jedna sadržava 5 doza osuška (PI3V, BRS), a druga 5 doza otapala (10 mL).

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

475. Naziv VMP:Oblik VMP:

Roborante Calier

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/198u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, koza, svinja, konja, pasa, mačaka i krznašakazein peptidi, kalcij-fosforil kilin klorid i vitamin B12

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Laboratorios Calier S.A.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklene bočice sa brombutilnim čepom i alu- kapicom sa 100 ml injekcekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

476. Naziv VMP:Oblik VMP:

Rompun 2%

28.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/175u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, goveda, pasa i mačakaksilazin

Upotreba u:

otopina za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 25 ml otopine za injekcijemeso, organi i ostala jestiva tkiva goveda i konja: 3 dana; mlijeko:3 dana

Proizvođač:

477. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ronaxan 100 tablete za mačke i pse

17.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/496u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasadoksiciklin u obliku doksiciklin hiklata

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial S.A.S.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta

nije propisana jer se tablete ne daju životinjama koje služe za proizvodnju namirnica.

Proizvođač:

142U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 143: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

478. Naziv VMP:Oblik VMP:

Ronaxan 250 tabl za pse

17.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/497u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

velikih pasadoksicilin u obliku doksicilin hiklata

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial S.A.S.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija sa 1 blisterom po 10 tabletanema

Proizvođač:

479. Naziv VMP:Oblik VMP:

Rotavec Corona

8.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/453u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava i junicainaktivirani goveđi rotavirus, soj UK-Compton

Upotreba u:

injekcijska emulzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kartonska kutija s 10 staklenih bočica od 2 mL (1 doza); karkonska ktija s 1 bočicom od 10 mL (5 doza) ili bočica s 40 mL (20 doza) cjepiva

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

480. Naziv VMP:Oblik VMP:

Rumeton

24.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/053u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovce i kozekalcijev karbonat, magnezijev karbonat,kalcijev hidroksid i dr.

Upotreba u:

prašak za peroralnu suspenziju

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica sa 250 g praškameso, organi i ostala jestiva tkiva: 3 dana; mlijeko: 3 dana.

Proizvođač:

481. Naziv VMP:Oblik VMP:

Salmonella Gallinarum Pulorum antigen

17.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/227u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:kokoši, purana, pataka, gusaka i fazana.suspenzija kulture S.gallinarum

Upotreba u:

suspenzija bakterijske kulture

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

Kutija sbočicom u kojoj je 10 ml dijagnostičkog sredstva (200 određivanja).

0 dana. Ovaj dijagnostički pripravak se primjenjuje "in vitro" te vrijeme čekanja (karencija) nije propisana.

Proizvođač:

143U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 144: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

482. Naziv VMP:Oblik VMP:

Scalibor Protector Band

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/186u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:velikih pasadeltametrin

Upotreba u:

antiparazitski ovratnik 65 cm

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 1 x 1 i 1 x 6 ovratnika dužine 65 cm za velike pse

nije propisana jer se veterinarsko-medicinski proizvod ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

483. Naziv VMP:Oblik VMP:

Scalibor Protector Band

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/185u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:malih i srednje velikih pasadeltametrin

Upotreba u:

antiparazitski ovratnik za pse (48 cm)

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 1 x 1 i 6 x 1 ovratnik dužine 48 cm

nije propisana jer se veterinarsko-medicinski proizvod ne primjenjuje u životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

484. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sebacil EC 50%

1.10.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/336u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:ovaca, svinja i pasafoksim

Upotreba u:

emulzijski koncentrat

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična boca od 250 ml i plastični spremnik sa 1 litrom i 5 litara emulzijskog koncentrata

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 28 dana. S ovim VMP-om ne smije se tretirati ovce čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Proizvođač:

144U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 145: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

485. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sedalin

3.09.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/505u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakaacepromazin

Upotreba u:

dražeje forte

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 4 blistera po 10 tableta Sedalin forte

nije propisna jer se lijek ne primjenjuje na životinjama koje služe za proizvodnju namirnica za ljude.

Proizvođač:

486. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sedalin

4.09.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/506u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakaacepromazin

Upotreba u:

dražeje mite

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 4 blistera po 10 tableta Sedalin mite

nije propisana jer se ovaj VMP neprimjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

487. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sedalin gel

4.09.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/509u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa��acepromazin u obliku acepromazin maleata

Upotreba u:

gel za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bijela brizgalica sadržaja 10 ml gela; klip je graduiran s intervalima od po 1 ml i opremljen rotirajućim prstenom.

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

145U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 146: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

488. Naziv VMP:Oblik VMP:

Selene

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/118u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

peradi, svinja, ovaca i koza.Vitamin D3,E,B12

Upotreba u:

otopina za primjenu u vodi za piće

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Chemifarma S.p.A., Forli, ItalijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Polietilenski spremnici s 1 lit i 5 lit. otopine.0 dana.

Proizvođač:

489. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sensiblex

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/127u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, pasa i mačaka.denaverin hidroklorid

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veyx-Pharma GmbHOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 1 bočicom po 50 ml; kutija s 1 ili 6 bočica po 10 ml; kutija s 1 ili 6 bočica po 20 ml.

meso, organi i druga jestiva tkiva goveda: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

490. Naziv VMP:Oblik VMP:

Siccovet mast

28.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/448u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava u razdoblju suhostajabenzilpenicilinprokain

Upotreba u:

mast za intramamarnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alvetra-Werfft AGOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 12 injektora po 9 g masti

ako je lijek injiciran 35 ili više dana prije telenja mlijeko se može koristiti od 5-togdana nakon laktacije; ako je lije injic.unutar 35 dan.-40-tog

Proizvođač:

491. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sideranem 100

24.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/054u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

prasadidekstran-željezo

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Boćica sa 50 ml; Bočica sa 100 ml; Bočica sa 200 ml otopine za injekcije.Meso, organi i ostala jestiva tkiva prasadi: 0 dana.

Proizvođač:

146U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 147: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

492. Naziv VMP:Oblik VMP:

Simivet Retard

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/339u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca, svinja, pasa i mačakaamoksicilin trihidrat (17,22% w/v 172,2 mg i amoksicilin 15,00%w/v 150,00

Upotreba u:

uljna injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica s 50 ml i 100 ml injekcijske suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 21 dan; ovaca i svinja: 14 dana; mlijeko krava 3 dana; mlijeko ovaca 6 dana

Proizvođač:

493. Naziv VMP:Oblik VMP:

Simivet 20%

6.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/280u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:teladi, svinja, janjadi, jaradi, tovnih pilića, puranskih pilića i patakaamoksicilin u obliku trihidrata

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica s 100 g i 1 kg praška

meso, organi i ostala jestiva tkiva tovnih pilića: 1 dan; teladi, janjadi, jaradi i prasadi: 7 dana; meso puranskih pilića: 5 dana; meso pataka:7 dana; jaja: amoksicilin se ne smije primjenjivati u konzumnih nesilica.

Proizvođač:

494. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sinald

7.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/04-01/203u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

u animalnoj proizvodnji i drugim proizvodnim djelatnostimaradi osiguranja visokih hig. standardabezalkonij, glutaraldehid, glioksal

Upotreba u:

otopina,koncentrirani dezinficijens

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Vitamedera d.o.o.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Plastične boce sa 1000 ml i plastični kanistri sa 3000 ml.0 dana

Proizvođač:

147U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 148: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

495. Naziv VMP:Oblik VMP:

Solvimin Selen

5.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/215u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, goveda, svinja, ovaca, koza, peradi i kunića

vit. A, vit. D3, vit. C, vit. E, vit. K3, vit. B1, vit. B6, vit. B2, vit. B6vit. B12, i dr.

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastičma kutijs sa 150 g i 1 kg praškameso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 sati; jaja: 0 dana.

Proizvođač:

496. Naziv VMP:Oblik VMP:

Somatest indikator

9.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/124u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:mlijeku kravaNa-sol dodecibenzensulfonska kiselina

Upotreba u:

kemijski reagens

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Farm d.o.o.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

boca s 500 ml i boca s 1000 ml kemijskog reagensa sa pumpicom od 3 ml, polietilenskim testatorom sa šalicama te priručnikom za korištenje.

0dana, tj. nije prpisana jerse dijagnostičko sredstvo ne primjenjuje na životinjama.

Proizvođač:

497. Naziv VMP:Oblik VMP:

Stomorgyl 10

30.04.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/073u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

domaćih mesojeda.spiramicin i metronidazol

Upotreba u:

tablete za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial S.A.S.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija sa aluminijskim PVC blisterom u kojem je 20 tableta.0 dana.

Proizvođač:

498. Naziv VMP:Oblik VMP:

Stomorgyl 2

30.04.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-00/072u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa i mačakaspiramicin i metronidazol

Upotreba u:

tablete za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial S.A.S.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s aluminijskim PVC blisteromu kojem je 20 tableta0 dana.

Proizvođač:

148U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 149: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

499. Naziv VMP:Oblik VMP:

Stomorgyl 20

30.04.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/074u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

domaćih mesojedaspiramicin i metronidazol

Upotreba u:

tablete za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial S.A.S.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija sa aluminijskim PVC blisterom u kojem je 10 tableta0 dana.

Proizvođač:

500. Naziv VMP:Oblik VMP:

Stozzon-L 300

30.12.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/446u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca i kozalevamizol klorid

Upotreba u:

bolusi

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alapis S.A., GrčkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija sa 50 bolusa u formi blistera

meso i jestiva tkiva goveda, ovaca i koza: 21 dan; ne smije davati životinjama od kojih se mlijeko koristi za prehranu ljudi ili izradu namirnica.

Proizvođač:

501. Naziv VMP:Oblik VMP:

Streptovet

3.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/055u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa.streptomicin i sulfafurazol

Upotreba u:

tableta za psa

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 2 x 10 tableta; 10 x 10 tableta i 20 x 10 tableta

Nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

502. Naziv VMP:Oblik VMP:

Stronghold Spot On 15 i 45 mg

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/124u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakaselamektin

Upotreba u:

6% otopina za spot-on primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

aluminijski blister s 3 polietilenske tube s 0,25 ml 6% otopine (15 mg)

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

149U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 150: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

503. Naziv VMP:Oblik VMP:

Stronghold Spot On 30, 60, 120 i 240 mg

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/125u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakaselamektin

Upotreba u:

12% otopina za spot-on primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

blister s 3 polipropilenske tube sa 0,25 ml od 30 mg; 60 mg; 120 mg i 240 mg otopine

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje na životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

504. Naziv VMP:Oblik VMP:

Suanovil 20

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/134u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i svinjaspiramicin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial S.A.S.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija sa staklenim bočicama s 50 ml, 100 ml i 250 ml injekcijske otopine

meso, organi, ostala jestiva tkiva, te jetra i bubrezi preživača i svinja: 21 dan; mlijeko: 7 dana

Proizvođač:

505. Naziv VMP:Oblik VMP:

Suidan

29.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/145u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krmačaserumski gonadotropin ždrebnih kobila

Upotreba u:

osušak i otapalo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alvetra-Werfft AGOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 5 bočica liofilizata i 5 bočica s po 4 ml otapalaMeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana.

Proizvođač:

150U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 151: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

506. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sulfadimidin

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/231u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, svinja,koza, konja i ovaca.sulfadimidin-natrij

Upotreba u:

tableta

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 18 komada tableta po 2,5 g;

meso,organi i ostala jestiva tkiva ovaca 8 dana; goveda,koza i konja 10 dana; teladi i svinja 12 dana; mlijeko krava i koza 5 dana; ovaca 3 dana.

Proizvođač:

507. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sulfadimidin 32%

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/340u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:za konja, goveda, ovaca, koza, svinja, pasa, mačaka, činčila, kunića i peradisulfadimidin natrij

Upotreba u:

otopina za injekcije i oralna otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 50 ml otopine

Meso:goveda,ovaca,svinja i konja 8 dana; Meso peradi i golubova 14 dana; Jaja 10 dana; Mlijeko: 4 dana.

Proizvođač:

508. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sulfadimidin PET 32%

3.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/290u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa, mačaka, kunića ljubimaca, činčila, malih glodavaca, golubova i sobnih ptica.sulfadimidin natrij

Upotreba u:

injekcijska i perorala otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla sa 50 ml otopine za injekciju i peroralnu primjenu.

0 dana. Nije propisana jer se lije ne daje životinjama koje služe za proizvodnju namirnica.

Proizvođač:

151U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 152: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

509. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sulfadimidin Pet tbl 18

3.10.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/291u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:velikih i srednje velikih pasa.sulfadimidin

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 18 tableta od 2,5 g pakovih u AL/PE foliju.

0 dana. Nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju namirnica.

Proizvođač:

510. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sulfaguanidin

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/067u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

teladi, ždrebadi, janjadi, prasadi, pasa i mačakasulfaguanidin

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija 24 tbl. po 2,5 g.Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 5 dana.

Proizvođač:

511. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sulfaguanidin PET tablete

3.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/292u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa tjlesne mase do 10 kg.sulfaguanidin

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 24 tablete u PVC foliji.

0 dana, odnosno nije propisana jer se lijek ne daje živ. za proizvodnju namirnica.

Proizvođač:

512. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sulfapyridazin 25%

6.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/281u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, konja, svinja, ovaca, koza, pasa i mačakasulfametoksipiridazin u obliku sulfametoksipiridazin natrija

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 50 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva 10 dana; mlijeko 5 dana od zadnje primjene lijeka, pod uvjetom da se krave muzu 2x dnevno.

Proizvođač:

152U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 153: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

513. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sulfapyridazin PET 25%

3.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/289u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačaka.sulfametoksipiridazin natrij

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla sa 50 ml injekcijske otopine.

= dana, odnosno nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje služe za proizvodnju namirnica.

Proizvođač:

514. Naziv VMP:Oblik VMP:

Surcalce

29.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/449u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, konja, ovaca, koza i svinjakalcijev glukonat

Upotreba u:

otopina za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alvetra-Werfft AGOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od 100 ml injekcijske otopine0 dana

Proizvođač:

515. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sustrepen

17.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/206u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja koji se ne koriste za proizvodnju hrane, goveda, ovaca, koza, svinja, pasa i mačakaprokain-benzilpenicilin i dihidrostreptomicin

Upotreba u:

suspenzija za injekcije

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 mlmeso i ostala jestiva tkiva: 12 dana; bubrezi: 45 dana; mlijeko: 6 dana.

Proizvođač:

516. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sustrepen D

24.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/056u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:konja koji nisu za proizvodnju hrane, u goveda, svinja, koza pasa i mačakabenzilpenicilin prokain, dihidrostreptomicin sulfat, deksametazon natrij fosfat

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

očica sa 50 ml supenzije za injekciju

meso, organi i ostala ijestiva tkiva: goveda, koza i svinja: 14 dana; mlijeko krava i koza: 3 dana ako se muzu 2x dnevno.

Proizvođač:

153U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 154: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

517. Naziv VMP:Oblik VMP:

Sustrepen Pet

3.10.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/293u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:psa i mačaka.prokain benzilpenicilin i dihidro streptomicin

Upotreba u:

suspenzija za injekciju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočica sa 100 ml suspenzije za injekciju

0 dana. Nije propisana jer se lije ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju namirnica.

Proizvođač:

518. Naziv VMP:Oblik VMP:

Synulox 250 mg

10.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/345u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakaamoksicilin, klavulanska kiselina

Upotreba u:

palatable tablets

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 10 tbl od 250 mg; kutija 250 tabl od 250 mg u blisteru; kutija sa 100 i 250 od 250 mg u blisteru

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude.

Proizvođač:

519. Naziv VMP:Oblik VMP:

Synulox 50 mg

10.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/344u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakaamoksicilin i klavulanska kiselina

Upotreba u:

palatable tablets

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 100 tbl od 50 mg u blisteru; kutija sa 500 tbl od 50 mg u blisteru; kutija sa 10 tbl od 50 mg u blisteru

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude.

Proizvođač:

154U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 155: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

520. Naziv VMP:Oblik VMP:

Synulox 500 mg

10.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/346u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakaamoksicilin, klavulanska kiselina

Upotreba u:

palatable tablets

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 100 tableta od 500 mg u blisterima; kutija sa 2 tablete od 500 mg u blisteru

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuju na životinjama koje se koriste za proizvodnji hrane za ljude.

Proizvođač:

521. Naziv VMP:Oblik VMP:

Synulox L.C.

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/275u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:kravaamoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon

Upotreba u:

suspenzija za krave u laktaciji

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutije sa injektorom sa 3 g suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 7 dana; mlijeko se ne smije koristiti za prehranu ljudi za vrijeme liječenja i još 60 sati od zadnje i/mam primjene lijeka kada se krave muze 2 x dnevno.

Proizvođač:

522. Naziv VMP:Oblik VMP:

Synulox RTU

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/370u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, svinja, pasa i mačakaamoksicilin trihidrat , klavulanska kiselina=kalijev klavulanat

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 12 bočica s 40 ml; kutija sa 1 bočicom s 40 ml; kutija sa 1 bočicom s100 ml injekcijske suspenzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda 28 dana; svinja 20 dana; mlijeko krava 60 sati, tj. još 5 mužnji u koliko se krave muze 2x na dan

Proizvođač:

155U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 156: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

523. Naziv VMP:Oblik VMP:

Syvadox 10%

4.02.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/048u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja i tovnih pilićadoksiciklin u obliku doksiciklinahiklata

Upotreba u:

koncentrirana otopina za primjenu u vodi

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

polietilenski spremnici sa 100, 500, 1000 i 5000 ml koncentrirane otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: - perad: 7 dana; svinje: 7 dana; jaja: doksiciklin se ne smije davati konzumnim nesilicama

Proizvođač:

524. Naziv VMP:Oblik VMP:

Syvaquinol - 100 inyectable

28.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/402u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i svinjaenrofloksacin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

probodne bočice od žutosmeđeg stakla sa po 20 ml; 50 ml; 100 ml i 250 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva -goveda: 9 dana; svinje: 9 dana; mlijeko krava: 3,5 dana.

Proizvođač:

525. Naziv VMP:Oblik VMP:

Syvaquinol - 25 inyectable

28.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/401u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

teladi, prasadi i pasaenrofloksacin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od žuto-smeđeg stakla sa 20 ml; 50 ml; 100 ml i 250 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva - goveda: 9 dana; svinje-prasad: 9 dana.

Proizvođač:

156U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 157: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

526. Naziv VMP:Oblik VMP:

Syvaquinol 10% oral

28.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/403u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

tovnih pilića i tovnih puranaenrofloksacin

Upotreba u:

otopina za p/o primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Syva Laboratorios, S.A., Leon, ŠpanjolskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

polietilenska bočica s 100 i 500 ml; boca s 1,5 i 10 L otopine za peroralnu primjenu.

meso, organi i ostala jestiva tkiva - tovnih pilića: 4 dana; tovni purani: 7 dana.

Proizvođač:

527. Naziv VMP:Oblik VMP:

T-61

19.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/178u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa,mačaka,konja,goveda,svinja,krznaša (npr. američka vidrica), ukrasnih, sobnih i kaveznih pticembutramid 200,00 mg, mebenzonijev jodid 50 mg

Upotreba u:

injekcijska otopina za eutanaziju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

probodna staklena bočica s gumenim čepom i aluminijskom kapicom s 50 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva eutanaziranih životinja ne smiju se upotrebljavati za prehranu ljudi i zvjeri, kao niti za izradu mesno-koštanog brašna

Proizvođač:

528. Naziv VMP:Oblik VMP:

Taktic 12,5%

22.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/459u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, svinja, ovaca i kozaamitraz

Upotreba u:

emulzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Intervet-International B.V.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od polietilena visoke gustoće s po 250 ml, 1000 ml i 5 litara emulzije

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 1 dan; koza i svinja: 7 dana; ovaca: 21 dan; mlijeko krava: 2 dana.Karencija za mlijeko ovaca i koza nije određena, Ne smije se tretirati ovce i koze od kojih se mlijeko koristi za prehranu ljudi ili izradu namirnica. Amitraz se u ovaca sporije izlučuje mlijekom negoli u krava.

Proizvođač:

157U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 158: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

529. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tardocyclin spray

28.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/428u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, goveda, ovaca, koza, svinja, pasa i mačakaoksitetraciklin hidroklorid

Upotreba u:

suspenzija u raspršivaču

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alapis S.A. za BayerOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

aluminijska bočica-raspršivač sa 150 g suspenzijemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

530. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tardomyocel comp.III injekcije

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/097u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, konja, svinja, ovaca, koza, pasa i mačakabenzilpenicilin

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH, KielOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml

meso konja, goveda, ovaca, koza i svinja: 27 dana; bubrezi: 45 dana; mlijeko: 17 dana

Proizvođač:

531. Naziv VMP:Oblik VMP:

Terramycin LA

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/276u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, svinja, ovaca, jelena, kunića i peradioksitetraciklin hidroklorid

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklene bočice sa 100 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda, svinja, ovaca, kunića i peradi: 21 dan; mlijeko krava: 7 dana; jaja: 14 dana

Proizvođač:

532. Naziv VMP:Oblik VMP:

Terrexine

17.05.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/119u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava u laktacijikanamisin sulfat i cefaleksinmonohidrat

Upotreba u:

i/mama suspenzija za krave u laktaciji

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Univited LtdOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s 24 injektora sa po 12 ml (10 g) suspenzije

meso, i druga jestiva tkiva 7 dana; mlijeko nakon 96 sati uz uvjet da se krave muzu 2x dnevno.

Proizvođač:

158U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 159: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

533. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tetanus antitiksin 300

30.12.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/457u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

domaćih životinjaantitoksin Clostridium tetani

Upotreba u:

liofilizat

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

bočica sa 50 ml seruma (15.000 i.j.) Meso i jstive iznutrice: 0 dana.

Proizvođač:

534. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tetra-Delta

31.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/343u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:krava u laktaciji

novobiocin, neomicin sulfat, prokain penicilin,dihidrostreptomicin sulfat,prednizolon.

Upotreba u:

uljna suspenzija za i/mam primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 20 injektora s 10 ml suspenzije za intramamarnu primjenu

meso, organi i ostala jestiva tkiva krava: 9 dana; mlijeko tretiranih krava 3 dana nakon zadnje aplikacije VMP-a; ako se krave muzu 2x na dan mlijeko se može koristiti nakon sedme mužnje.

Proizvođač:

535. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tetradog

2.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/075u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasaliofilizirana komponenta virusa štenećaka,adenovirusa,parvovirusa,

Upotreba u:

osušak i otapalo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Merial S.A.S.Odobrenje za uvoz VMP: potrebno

kutija s 10 bočica po 1 doza osuška i 10 bočica po 1 doza suspenzije; 50 bočica po 1 doza osuška i 50 bočica po 1 doza suspenzije

0 dana. Lijek se ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju namirnica za ljude.

Proizvođač:

159U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 160: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

536. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tetradur LA 300

14.07.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/245u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda i svinjaoksitetraciklin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Norbrook Lab UKOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđegstakla s 50 ml, 100 ml i 250 ml injekcijske otopine

Govedo i svinja=meso i iznutrice: doza 1 ml/10 kg t.m. 35dana; doza 1 ml/15kg t.m. 28 dana; mlijeko 7 dana

Proizvođač:

537. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tetroxy LA

18.07.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/278u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca i svinjaoksitetraciklin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Bimedia, Cross Vetpharm,Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

staklena bočicasa 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva - goveda i ovce: 28 dana; svinje: 21 dan; mlijeko krava: 7 danaAko se krave muze 2 x na dan mlijeko se može koristiti prilikom 15-te mužnje. �

Proizvođač:

538. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tiamulin 10% prašak

6.02.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/428u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjatiamulin hidrogen fumarat

Upotreba u:

predmješavina zapripremu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećice sa 250 g i 1 kg; kartonska bačva sa 20 kg i 25 kg praškaMeso svinja: 5 dana; Jestive iznutrice (jetra): 14 dana.

Proizvođač:

160U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 161: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

539. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tiamutin 10%

5.09.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/549u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjatiamutin hidrogen-fumarat

Upotreba u:

predmješavina za ljekovitu hranu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Novartis Animal Health d.o.o . LjubljanaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

višeslojna papirnata vreća sa 1 i 5 kg premiksa i vreća sa 25 kg premiksameso, organi i ostala jestiva tkiva: 4 dana.

Proizvođač:

540. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tiamutin 45%

5.09.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/550u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja, kokoši i puranatiamulin hidrogen-fumarat

Upotreba u:

granule za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Novartis Animal Health d.o.o . LjubljanaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećice od alu-folije sa po 55,5 grama i 111,2 grama zrnaca i mjerna žličicu graduirana od 1,1-16,7 g; vrećica sa 1112 g zrnaca

meso,organi i jestiva tkiva -svinja:5 dana; kokoši:3 dana; purani:5 dana; jaja kokoši:0 dana.

Proizvođač:

541. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tiavet 2% P premiks

7.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/282u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja i peradi osim nesilica jaja koja se koriste za konzumtiamulin hidrogenfumarat

Upotreba u:

prašak za pripremu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica s 1 kg; 5 kg i vreća s 25 kg praška

meso peradi 3 dana; meso svinja 5 dana; jetra svinjska 14 dana od zadnje primjene VMP-a; tiamulin se ne smije davati nesilicama jaja koja se koriste za hranu ljudi.

Proizvođač:

161U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 162: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

542. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tiavet 20%

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/341u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinjatiamulin hidrogen fumarat

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica os smeđeg stakla sa 50 ml injekcijske otopineMeso, organi i druga jestiva tkiva: 14 dana.

Proizvođač:

543. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tilmovet 200 mg/g

29.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/299u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja (odbita tovna prasad)tilmikozin

Upotreba u:

granulirani premiks za ljekovitu hranu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Biovet Joint Stok CompaniOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

PE vreće s 5 kg i 20 kg premiksa; PET/Al/PE vrećice s 1 kg premiksameso, organi i ostala jestiva tkiva 21 dan

Proizvođač:

544. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tilmovet 250 mg/mL

28.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/298u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja, kokoši osim nesilica čija se jaja koriste za hranu ljudi, purana i teladitilmikozin

Upotreba u:

koncentrirana otopina za p.o.

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Biovet Joint Stok CompaniOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična bočica (DHPE) bijele boje s 60 mL koncentrirane otopine, zatvorena TEP čepom

meso, organi i ostala jestiva tkiva -- svinja: 14 dana; - tele: 42 dana; - tovni pilići:12 dana; - purani:19 dana.- jaja: tilmikozin se ne smije primjenjivati konzumnim nesilicama.

Proizvođač:

162U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 163: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

545. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tilmovet 30 %

9.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/302u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:tovne teladi i junadiTilmikozin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Biovet Joint Stock Company BugarskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla s 50 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva tovne teladi/junadi: 60 dana; ne smije se aplicirati kravama čije mlijeko se koristi za prehranu ljudi.

Proizvođač:

546. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tilozin tartarat

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/232u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pilića, pilenki, purana i svinjatilozin tartarat

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 50 g; 70 g i 100 g praškameso, organi i ostala jestiva tkiva kokoši,purana i svinja: 2 dana; jaja: 2 dana.

Proizvođač:

547. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tokoselen

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/233u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, koza, konja, svinja, pasa i mačakatokoferol acetat i selen u obliku natrijeva selenita

Upotreba u:

emulzija za injekciju

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla s 50 ml otopinemeso,organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; jetra 7 dana; mlijeko 0 dana.

Proizvođač:

548. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tolfedine 4%

20.08.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/250u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakatofenamatna kiselina

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 5 ml; 10 ml; 20 ml; 30 ml i 50 ml injekcijske otopine

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

163U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 164: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

549. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tolfedine 6 mg tablete

14.07.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/263u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačaka (malih)tolfenamatna kiselina

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s 2 blistera (20 tableta); kartonska kutija s 10 blistera (100 tableta)

nije propisna jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

550. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tolfedine 60 mg tablete

14.07.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/265u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasatolfenamatna kiselina

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 2 i 12 blistera sa 60 mg tableta; svaki blister sadržava po 8 tableta (kutija sa 16 ili sa 96 tableta)

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se ne koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

551. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tolfedine 20 mg tablete

14.07.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/264u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasatolfenamatna kiselina

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol SA Lure CedexOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 1, 2 ili 12 blistera sadržani u kartonskoj kutiji (kutija sa 8,16, i 96 tableta). Svaki blister sadržava po 8 tableta

nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

164U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 165: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

552. Naziv VMP:Oblik VMP:

Top Spot-on Dog

18.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/076u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa.permetrin

Upotreba u:

otopina za nakapavanje na kožu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Bioveta, R. ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastični aplikator 50 x 1 ml.

Nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

553. Naziv VMP:Oblik VMP:

Top Spot-on Stronger Horse

18.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/078u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, ali pod uvjetom da se liječeni konji ne koriste za prehranu ljudi.permetrin

Upotreba u:

otopina za nakapavanje na kožu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Bioveta, R. ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična bočica s 1x 25 ml i plastična bočica s 6 x 25 ml otopine za nakapavanje na kožu.

Ne smije se upotrebljavati za tretiranje konja koji se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

554. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tpo Spot-on Stronger Dog L

19.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/10-01/077u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:u pasa.permetrin

Upotreba u:

otopina za nakapavanje na kožu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Bioveta, R. ČeškaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Plastični aplikator 3 x 1 ml (Dog L).

Nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

165U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 166: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

555. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tracer Animal Coder

19.01.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/438u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa, mačaka i konjaintegrirani elektronički sklop

Upotreba u:

implantat za označ. pasa,mačaka i konja

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Bayer H.C. AG, Levekusen, NjemačkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

10 vrećica sa steriliziranim injektorom za implantiranje, mikročipom, 6 etiketa sa barkodom i malim ovratnikom što je znak da je živ. mikročipirana

Proizvođač:

556. Naziv VMP:Oblik VMP:

Trimetosul

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/120u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

prasadi, teladi, ždrebadi, pilića i ribatrimetoprim, sulfafurazol

Upotreba u:

prašak za primj. u hrani i vodi za piće

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećice od alu-folije sa 100 g i 1000 g praška.meso 5 dana; ribe 350 stupnjeva dana

Proizvođač:

557. Naziv VMP:Oblik VMP:

Trimetosul 48%

25.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/476u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca, svinja i konjatrimetoprim, sulfadiazin u obliku sulfadiazin natrija

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočice sa100 ml

meso i jestiva tkiva goveda i svinja 10 dana; ovaca i konj 14 dana; mlijeko 3 dana.

Proizvođač:

558. Naziv VMP:Oblik VMP:

Trimetosul 48%

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/121u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:telad, ždrebad, janjad, jarad, prasad i perad.trimetoprim, sulfadiazin

Upotreba u:

suspenzija za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Bočica sa 100 ml; 200 ml suspenzije.

Meso i jestive iznutrice - tele,ždrebe,jare, i odojaka:10 dana; tovni pilići:5dana

Proizvođač:

166U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 167: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

559. Naziv VMP:Oblik VMP:

Trimetosul P

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/342u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja, teladi, junadi i peradi.trimetoprim i sulfafurazol

Upotreba u:

predmješavina za izradu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Vreća s 25 kgMeso, organi i ostala jestiva tkiva teladi i svinja:10 dana.

Proizvođač:

560. Naziv VMP:Oblik VMP:

Trioxy L.A.

12.02.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/425u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca i svinjaamoksicilin trihidrat

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Univited LtdOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Staklena bočica sa 100 ml.Meso i jestive iznutrice: 28 dana; Mlijeko 5 dana.

Proizvođač:

561. Naziv VMP:Oblik VMP:

Trisulfon prašak

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/164u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:teladi, jaradi, janjadi, svinja, peradi i kunićasulfamonometoksina u obliku natrijeve soli i trimetoprim

Upotreba u:

prašak za oralnu primjenu u vodi i hrani

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična kutija sa 100 g praška; vrećica sa 20 g praška; vrećica sa 100 g praška i vrećica 1 kg praška

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 10 dana; mlijeko: 5 dana. Ne smije se davati nesilicama.

Proizvođač:

167U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 168: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

562. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tylan Soluble

28.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/044u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:tovnih pilića, pilenki, kokoši nesilica, purana i svinjatilozin u obliku tilozin tartarata

Upotreba u:

prašak za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Proagro ArgentinaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

višeslojne "blok-vrećice" s 1000 g praška

meso, organi i ostala jestiva tkiva: - Kokoši - tovni pilići, pilenke i nesilice: 1 dan; - Tovni purani: 5 dana; - Svinje: 0 dana. Jaja: 0 dana.

Proizvođač:

563. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tylosin 20%

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/228u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, svinja, pasa i mačakatilozin tartarat

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alfasan International B.V., Woerden, NizozemskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla sa 100 ml, zatvorena gumenim čepom i aluminijskom kapicom

meso,organi i druga jestiva tkiva goveda i svinja 8 dana; mjesto iniciranja 21 dan; mlijeko 4 dana

Proizvođač:

564. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tylovet forte

6.05.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/297u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:kokoši (tovni pilići, pilenke konzumnih i rasplodnih nesilica) i purana (purići).tilozin u obliku tilozin-tartarata i bromheksidin hidroklorid

Upotreba u:

granule za peroralnu otopinu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Biovet Joint Stok CompaniOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

troslojna vrećica po 100 g granula.

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 5 dana.jaja: Ne smije davati nesilicama od kojih se jaja koriste za prehranu ljudi ili izradu namirnica.

Proizvođač:

168U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 169: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

565. Naziv VMP:Oblik VMP:

Tympanol

31.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/283u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, ovaca, koza i konjavisokopolimerizirani silokon

Upotreba u:

emulzija

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Bočica s 50 ml emulzije za peroralnu uporabuMeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; Mlijeko: 0 dana.

Proizvođač:

566. Naziv VMP:Oblik VMP:

Valbazen 10%

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/371u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca i kozaalbendazol

Upotreba u:

suspenzija za peroralnu primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

boca od polietilena visoke gustoće s 1000 ml i 2500 ml suspenzije za peroralnu primjenu

meso, organi i ostala jestiva tkiva ovaca: 10 dana; goveda: 14 dana; koza: 28 dana; mlijeko krava: 5 dana; ovaca: 4 dana; koza: 7 dana.

Proizvođač:

567. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vanguard CV

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/367u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasatekuća inaktivirana virusna vakcina

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

50 bočica vakcine sa 1 dozom (1 ml) vakcine i 50 bočica sa 1 ml diluenta; 1 bočica sa 1 dozom vakcine i 1 bočica s 1 ml diluenta

nije propisana jer se ova vakcina ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

169U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 170: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

568. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vanguard 7

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/277u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa

kombinirana vakcina štenečaka, zaraznog hepatitisa, parvoviroze, leptospiroze i infekc. diš. sustava

Upotreba u:

liofilizat

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

25 bočica x 1 doza liofilizirane vakcine i 25 bočica tekuće vakcine

nije propisana jer se ova vakcina ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

569. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vanguard Plus 5/L

10.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/347u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa

liofilizirani atenuirani virus štenećaka, psećeg adenovirusa, virua parainfluence, virusa parvoviroz

Upotreba u:

osušak i otapalo

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer A.H. Ltd. , Brussels, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: potrebno

kartonska kutija s 25 bočica s 1 dozom liofilizirane vakcine i 25 bočica s 1 dozom tekuće vakcine

nije propisana jer se ova vakcina ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude.

Proizvođač:

570. Naziv VMP:Oblik VMP:

Varodal, štapić

23.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/404u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pčela.amitraz

Upotreba u:

akaricidni štapić

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Dalmed d.o.o. SplitOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s 20 štapića u vakumiziranoj foliji.0 dana ako se lijek rabi u skladu s uputom.

Proizvođač:

170U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 171: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

571. Naziv VMP:Oblik VMP:

Varolik

26.03.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/403u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pčelaamitraz

Upotreba u:

koncentrirana emilzija za pčele

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Dalmed d.o.o. SplitOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 5 ml koncentrirane otopine i 50 samogorivih dimnih listića

0 dana. Ako se pripravak koristi u skladu s uputom nema ograničenja u pogledu higijenske ispravnosti meda

Proizvođač:

572. Naziv VMP:Oblik VMP:

Verpanil

11.01.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/702u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa i mačakamebendazol

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 10 tableta0 dana.

Proizvođač:

573. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vetalgin

28.06.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/057u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, konja, svinja i pasametamizol natrij

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 50 ml i bočica sa 100 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva:- svinja: 2 dana; goveda: 4 dana; konja: 5 dana; mlijeko krava: 2,5 ako se krave muzu 2x dnevno.

Proizvođač:

171U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 172: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

574. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vetalgin PET

3.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/238u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa.metamizol natrij

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

Bočica sa 50 ml.

0 dana. karencija nije propisana jer se lije ne daje životinjama koje služe za proizvodnju namirnica.

Proizvođač:

575. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vetaraxoid tablete

29.12.2011

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/06-01/279u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačakahidroksizin hidroklorid, prednizolon

Upotreba u:

tablete

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Pfizer Global Manufacturing, Nebraska, SADOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 tableta; bočica sa 25 tableta

nije određujena jer se ovaj VMP ne primjenjuje kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude.

Proizvođač:

576. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vetermec

9.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/426u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca i svinjaivermektin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Alapis S.A., GrčkaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 15, 50 i 100 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva:goveda i ovaca: 35 dana; svinja: 28 dana.VETERMEC® injekcijska otopina ne smije se aplicirati kravama i ovcama u laktaciji. Da bi se izbjeglo izlučivanje ivermektina mlijekom, mora se gravidne krave i junice liječiti najmanje 60 dana prije očekivanog termina telenja, a ovce 33 dana prije očekivanog termina janjenja. U okolnostima prijevremenog poroda mlijeko nije ispravno za prehranu ljudi također 60 odnosno 33 dana nakon aplikacije.

Proizvođač:

172U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 173: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

577. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vetodez

3.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/144u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:animalnoj proizvodnji, prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, kućanstvu.didecildimetilamonij klorid

Upotreba u:

koncentrirana otopina, dezinficijens

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Vitamedera d.o.o.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična boca sa 1000 ml; plastični kanistri sa 3000 ml dekoncentrirane otopine dezinficijensa

nije propisana jer se ovaj dezinficijens ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

578. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vetoflok 10%

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/141u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja i goveda.enrofloksacin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 100 ml, brombutilnim čepom i alu-kapicom

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: 9 dana: Meso, organi i ostala jestiva tkiva teladi/junadi: 7 dana; mlijeko krava: 4 dana.

Proizvođač:

579. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vetoflok 10%

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/344u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:kokoši, purana, tovnih pilića i purića, drugih ptica te krznaša i glodavacaenrofloksacin

Upotreba u:

oralna otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastična bočica sa 100 ml; boca sa 1000 ml otopine za peroralnu primjenu

meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoši: 7 dana; purana: 10 dana; enrofloksacin se ne smije davati nesilicama jer NDK rezidua nije određena

Proizvođač:

173U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 174: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

580. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vetoflok 10%

25.07.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/477u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:svinja i peradi (purani)enrofloksacin

Upotreba u:

prašak za pripremu ljekovite hrane

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

vrećica sa 100 g; vreća sa 1 kg i vrećica s 5 kg praška

meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja i kokoši: 8 dana; meso, organi i ostala jestiva tkiva purana: 10 dana; ne smije se davati nesilicama jaja koja se koriste za hranu ljudi

Proizvođač:

581. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vetoflok 5% otopina

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/343u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačaka, goveda, ovaca, koza, kunića, teladi i svinjaenrofloksacin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica 100 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda, ovaca, koza i kunića: tijekom liječenja i još 7 dana nakon liečenja; meso, organi i ostala jestiva tkiva svinja: tijekom liječenja i još i 5 dana nakonliječenja; mlijeko: tijekom liječenja i još 7 dana nakon liječenja

Proizvođač:

582. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vetoflok PET 5%

3.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/237u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

pasa i mačaka.enrofloksacin

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml.0 dana.

Proizvođač:

174U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 175: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

583. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vetramycin injektor

29.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/450u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava u razdoblju laktacije

prokain benzilpenicilin, dihidrostreptomicin, retinol palmitat kalcijev pantotenat

Upotreba u:

mast za i/mam primjenu

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alvetra-Werfft AGOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 12 injektora s 9 g mastimeso, organi i ostala jestiva tkiva goveda: 7 dana; mlijeko krava: 5 dana

Proizvođač:

584. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vetramycin-P-forte

29.08.2012

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/451u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, pasa i mačaka

benzilpenicilin prokain, dihidrostreptomicin sulfat, prednizolon, prokain hidroklorid

Upotreba u:

injekcijska suspenzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alvetra-Werfft AGOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od 100 ml

meso, organi i ostala jestiva tkiva nakon i.m. primjene: 21 dan; nakon i/mam primjene: 10 dana; mlijeko krava nakon i.m. i i/mam primjene: 6 dana

Proizvođač:

585. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vi-A-D3

25.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/234u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, svinja, ovaca, koza, konje i peradiretinol i kolikalciferol

Upotreba u:

oralna otopina

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla sa 20 ml; 50 ml i 100 ml oralne otopinemeso, organ i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana; jaja 0 dana

Proizvođač:

586. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vibeplex-N

29.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/146u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, konje, svinje, pse, mačke, krznaše i sobne pticecijanokobalamin,tiaminklorid-hidroklorid, pantenol i drugi

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alvetra-Werfft AGOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml injekcijske otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

175U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 176: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

587. Naziv VMP:Oblik VMP:

Virgocilline

27.11.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/227u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, ovaca, konja koji se ne koriste za proizvodnju hrane za ljude, svinja i kunićakolistin u obliku kolistin sulfata

Upotreba u:

injekcijska otoipina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Coophavet S.A.S., FrancuskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 50 mL, 100 mL i 250 mL injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda i svinja: 21 dan; mlijeko: 2.5 dana; mlijeko krava koje se doji 2 x na dan može se konzumirati prilikom 6. mužnje nakon posljednje aplikacije VMP

Proizvođač:

588. Naziv VMP:Oblik VMP:

Virkon S

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/165u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

veterinarstvu za dezinfekciju u veterinarskih stanica, ambulanti, u objektima za proizvodnju hranekalijev peroksisulfat

Upotreba u:

dezinficijens u prahu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija sa 25 vrećica s 50 g praška; vrećica od alufolije sa 1 kg dezinficijensa u prahu

nije propisana jer se dezinficijens ne upotrebljava za tretiranje životinja

Proizvođač:

589. Naziv VMP:Oblik VMP:

Virocid

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/123u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

veterinarstvuC12-16-alkildimetil benzil amonijev klorid

Upotreba u:

koncentrirani dezinficijens

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Cid Lines NV/SA, BelgijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastični spremnik sa zatvaračem u kojemu je 10 litara koncentriranog dezinficijensa

nije propisana jer se dezinficijens ne rabi na životinjama

Proizvođač:

176U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 177: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

590. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vitamin A+D3+E

31.08.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/284u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, konja, ovaca, koza, svinja, pasa i mačakaretinol, kolekalciferol, tokoferolacetat

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 50 ml, 100 ml i 250 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: doza 10 ml/životinja: 0 dana; doza 10-30 ml/životinja: 5 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

591. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vitamin A+D3+E

7.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/285u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, konja, ovaca, koza, svinja, pasa, mačaka i peradiretinol, kolekalciferol, tokoferoacetat

Upotreba u:

otopina za peroralnu primjenu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 100 ml; boca s 1000 ml peroralne otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana; jaja: 0 dana

Proizvođač:

592. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vitamin A+D3+E PET

3.09.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/239u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačaka.retinol (vit. A); kolekalciferol (vit. D3); tokoferol (vit. E).

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 50 ml; bočica sa 100 ml injekcijske otopine

0 dana. Karencija nije propisana jer se lijek ne daje životinjama koje služe za proizvodnju namirnica.

Proizvođač:

177U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 178: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

593. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vitamin AD3E

9.01.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/07-01/703u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

preživača, konja, svinja, peradi, kunića, pasa i mačakaretinolpalmitat, kolekalcifero, tokoferol-acetat

Upotreba u:

injekcijska emulzija

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml injekcijske emulzijemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

594. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vitamin AD3EC

7.09.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/288u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, konja, svinja, ovaca, koza, peradi, kunića, krznaša i golubovaretinol, kolekalciferol, alfa tokoferol acetat i askorbinska kiselina

Upotreba u:

emulzija za peroralnu primjenu

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla sa 100 ml; plastična boca sa 1 litrom emulzijemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko: 0 dana; jaja: 0 dana

Proizvođač:

595. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vitamin B-kompleks + C

15.12.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/345u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, goveda, ovaca, koza, svinja, pasa i mačaka

tiamin klorid, riboflavin natrij-fosfat, piridoksin nikotinamod askorbinska kiselina

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica s 50 ml; bočica sa i 100 mlmeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

596. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vitamin C

5.05.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/122u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

konja, goveda, svinja, ovaca, koza, pasa i mačakaaskorbinska kiselina

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Veterina d.o.o., Kalinovica, HrvatskaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kutija s blisterom u kojem je 5 ampula s 5 ml; blister sa 5 ampula s 10 ml injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana; mlijeko 0 dana

Proizvođač:

178U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 179: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

597. Naziv VMP:Oblik VMP:

Vitamina AD3E

23.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/458u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, svinja, ovaca i kozavitamin A propionat, vitamin D3 i vitamin E acetat

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Industrial Veterinaria, S.A. -InvesaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

smeđa bočica s 10, 50, 100 i 250 mL injekcijske otopine

meso, organi i ostala jestiva tkiva kokoši: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

598. Naziv VMP:Oblik VMP:

Xiclav 250 mg

2.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/389u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:pasa i mačaka

amoksicilin u obliku amoksicilin trihidrata i klavulanska kiselina u obliku kalijeva klavulanata

Upotreba u:

tablete obložene filmom

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Novartis Animal Health d.o.o . LjubljanaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija s 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, ili 100 Al-blistera sa po 8 filmom obloženih tableta od 250 mg

nije propisna jer se ovaj VMP ne primjenjuje na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane za ljude

Proizvođač:

599. Naziv VMP:Oblik VMP:

Xiclav 500 mg

2.12.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/390u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:velikih pasa

amoksicilin u obliku amoksicilin trihidrata i i klavulanska kiselina u obliku kalijeva klavulanata

Upotreba u:

tableta obložena filmom

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Novartis Animal Health d.o.o . LjubljanaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

kartonska kutija sa 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 ili 100 alu-blistera sa po 8 obloženih tableta od 500 mg.

nije propisana jer se Xixlav 500 mg tablete ne primjenjuju životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.

Proizvođač:

179U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 180: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

600. Naziv VMP:Oblik VMP:

Xylapan

19.01.2015

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/423u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:

Karencija:goveda, konja, pasa i mačakaksilazin-hidriklorid

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Vetoquinol Biowet Sp.Odobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

5 injekcijskih bočica s 10 ml; 1 injekcijska bočica s 50 ml

Ggvedo i konj - meso, organi i ostala jestiva tkiva goveda i konja: 3 dana. Xylapan® se ne smije primjenjivari u krava i kobila čije se mlijeko koristi za hranu ljudi.Ukoliko se životinje, osim Xylapan-om usporedmo tretiraju s drugim sedativima, karencija za meso, organe i ostala jestiva tkiva mora se odrediti prema najdužoj karenciji.

Proizvođač:

601. Naziv VMP:Oblik VMP:

Zagrebači mastitis reagens

9.07.2014

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/09-01/159u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

krava, koza i ovacaNa sol dodesibenzen sulfonska kiselina

Upotreba u:

otopina - dijagnostičko sredstvo

Izdavanje: bez recepta

Odobrenje za stavljanje

Hrvatski veterinarski institutOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

plastične boce s 500 i 1000 ml otopine-reagensanije propisana jer se dijagnostičko sredstvo ne primjenjuje na životinjama

Proizvođač:

602. Naziv VMP:Oblik VMP:

Zoniton EC 10%

31.08.2010

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/05-01/166u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

goveda, konja, pasa i za antimikotičku dezinfekciju opreme i objekataenilkozanol

Upotreba u:

koncentrirana otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Krka d.d., Novo mesto, SlovenijaOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica sa 100 ml i 500 ml, i boce sa 1 litrom koncentrirane otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva goveda i konja: 0 dana; mlijeko: 0 dana

Proizvođač:

180U Zagrebu, 2.8.2010.

Page 181: Popis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP) Abamitel L.A ......novobiocin natrij i prokain benzilpenicilin Upotreba u: suspenzija za i/mam primjenu Izdavanje: na recept Odobrenje

Uprava za veterinarstvoMinistarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Veterinarsko medicinski proizvodiPopis veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

603. Naziv VMP:Oblik VMP:

Žedex 100

8.04.2013

Djelatna tvar:

UP/I-322-05/08-01/071u promet Klasa:Datum isteka registracije:

Pakovanje:Karencija:

svinja, goveda, ovaca i pasaželjezo u obliku konpleksa dekstran-željezo

Upotreba u:

injekcijska otopina

Izdavanje: na recept

Odobrenje za stavljanje

Alkaloid ADOdobrenje za uvoz VMP: nije potrebno

bočica od smeđeg stakla sa 100 ml injekcijske otopinemeso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana

Proizvođač:

181U Zagrebu, 2.8.2010.


Recommended