of 8 /8
Citiþi în pagina 6 mesajele ºi scrisorile primite de la cititorii noºtri care sunt mai deºtepþi decât noi. GHEORGHE BURDUJAN EDIT EDIT ORIAL ORIAL FONDATOR: GHEORGHE BURDUJAN www.valenii.wordpress.com 1 LEU MIRCEA CEL COSMA FÃRà DE IDEI ISSN: 2068 - 0252 / Nr. 44, MAI, 2012 pagina 6 C AMPION AMPIONATUL EUR TUL EUR OPEAN OPEAN DE F DE FO TBAL TBAL . . - IUNIE 20 - IUNIE 201 2 - 2 - PR PR OGRAM OGRAM SFER SFER TURI DE FIN TURI DE FINALÃ, ALÃ, SEMIFIN SEMIFINALE, ALE, FIN FIN ALA ALA. PENTRU NOI, OAMENII CONTEAZÃ! Marþi, 08.05.2012, am trecut, pentru prima datã, pragul Centrului de Transfuzii din Ploieºti, pentru a dona sânge împreunã cu 36 de femei ºi tineri, voluntari care au dorit sã se alãture acþiunii noastre. CUM SE SCRIE ISTORIA Dacã ar fi sã rezum cum se scrie istoria într-un sin- gur cuvânt, acesta ar fi "murdar". Nu mã refer doar la istoria României ci ºi la istoriile mai vechi ºi mai noi ale tuturor þãrilor ºi îndeosebi ale celor europene. POªTA REDACÞIEI pagina 3 pagina 8 Mãrturisesc: titlul acestui editorial mi-a venit aºa, sugerat de însuºi com- portamentul diurn ºi nocturn al numi- tului Cosma. Cine a avut proasta inspi- raþie de a participa la manifestãrile pu- blice ale acestui “orator” îºi poate lesne aminti cã Mircea Cosma ba se viseazã Mihai Viteazul, ba ªtefan cel Mare, ba Nicolae Bãlcescu, funcþie de cum devi- ne chestia ºi locul manifestãrilor sale cu public. Numai Mircea cel Bãtrân nu s-a visat încã vajnicul prim - secretar al prahovenilor. Dar nu e timpul pierdut. Dacã Mircea cel Bãtrân nu este, cu sigu- ranþã i se poate spune, fãrã nicio teamã de a greºi, “Mircea cel Cosma, fãrã de idei”. Zic ºi eu, ca omul imparþial, doar ascultându-l pe ici, pe colo. Recentele sale discursuri de prin Vãlenii de Munte sunt împãnate cu minciuni ºi idei furate. În scopul de a-i creºte cota lui Bebe cel Moacã, un candidat jalnic la funcþia de primar al Oraºului Vãlenii de Munte, Mircea cel Cosma le vorbeºte oamenilor despre, auziþi dumneavoas- trã, “ºoseaua ocolitoare a oraºului”, despre “calea feratã”, despre “noul se- diu al Protoieriei”, despre “fonduri europene” care ar fi fost atrase prin strãdania primarului pesedist, Mircea cel Niþu. Ori, toatã lumea ºtie cã aceste idei aparþin domnului deputat Mihai Apostolache care le-a prezentat în Parlamentul României fie sub forma întrebãrilor, fie sub forma interpelã- rilor, fie ca declaraþii politice încã din anul 2010. La construirea noului sediu al Protoieriei, Mihai Apostolache a atras fonduri de peste 2,5 miliarde de lei vechi iar pentru Spital de peste 150.000 de euro. În timp se fondurile europene atrase de Mircea Niþu ºi com- pania reprezintã un mare zero barat! pagina 3 pagina 6 pagina 3 pagina 3 ÃLENii Ziarul Vãii Teleajenului V V ÃLENii SCANDALOS! pagina 3 pagina 7

ZIARUL VALENII / 44

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ziarul local orasul valenii de munte, ziarul local, ziarul orasului valenii de munte

Text of ZIARUL VALENII / 44

 • Citii n pagina 6mesajele i scrisorileprimite de la cititorii

  notri caresunt maidetepi

  dect noi.

  GHEORGHE BURDUJAN

  EDITEDITORIALORIAL

  FONDATOR: GHEORGHE BURDUJAN www.valenii.wordpress.com 1 LEU

  MIRCEA CEL COSMA

  FR DE IDEI

  ISSN: 2068 - 0252 / Nr. 44, MAI, 2012

  pagina 6

  CCAMPIONAMPIONAATUL EURTUL EUROPEAN OPEAN DE FDE FOOTBALTBAL . .

  - IUNIE 20- IUNIE 20112 -2 -PRPROGRAMOGRAM

  SFERSFERTURI DE FINTURI DE FINAL,AL,SEMIFINSEMIFINALE,ALE,FINFINALAALA ..

  PENTRU NOI, OAMENII CONTEAZ!

  Mari, 08.05.2012, am trecut, pentru primadat, pragul Centrului de Transfuzii din

  Ploieti, pentru a dona snge mpreun cu36 de femei i tineri, voluntari care au dorit

  s se alture aciunii noastre.

  CUM SE SCRIE ISTORIA

  Dac ar fi s rezum cumse scrie istoria ntr-un sin-gur cuvnt, acesta ar fi"murdar". Nu m referdoar la istoria Romnieici i la istoriile mai vechii mai noi ale tuturorrilor i ndeosebi alecelor europene.

  POTA REDACIEI

  pagina 3pagina 8

  Mrturisesc: titlul acestui editorialmi-a venit aa, sugerat de nsui com-portamentul diurn i nocturn al numi-tului Cosma. Cine a avut proasta inspi-raie de a participa la manifestrile pu-blice ale acestui orator i poate lesneaminti c Mircea Cosma ba se viseazMihai Viteazul, ba tefan cel Mare, baNicolae Blcescu, funcie de cum devi-ne chestia i locul manifestrilor salecu public. Numai Mircea cel Btrn nus-a visat nc vajnicul prim - secretar alprahovenilor. Dar nu e timpul pierdut.Dac Mircea cel Btrn nu este, cu sigu-ran i se poate spune, fr nicio teamde a grei, Mircea cel Cosma, fr deidei. Zic i eu, ca omul imparial, doarascultndu-l pe ici, pe colo. Recentelesale discursuri de prin Vlenii de Muntesunt mpnate cu minciuni i ideifurate. n scopul de a-i crete cota luiBebe cel Moac, un candidat jalnic lafuncia de primar al Oraului Vlenii deMunte, Mircea cel Cosma le vorbeteoamenilor despre, auzii dumneavoas-tr, oseaua ocolitoare a oraului,despre calea ferat, despre noul se-diu al Protoieriei, despre fondurieuropene care ar fi fost atrase prinstrdania primarului pesedist, Mirceacel Niu. Ori, toat lumea tie c acesteidei aparin domnului deputat MihaiApostolache care le-a prezentat nParlamentul Romniei fie sub formantrebrilor, fie sub forma interpel-rilor, fie ca declaraii politice nc dinanul 2010. La construirea noului sediual Protoieriei, Mihai Apostolache aatras fonduri de peste 2,5 miliarde delei vechi iar pentru Spital de peste150.000 de euro. n timp se fondurileeuropene atrase de Mircea Niu i com-pania reprezint un mare zero barat!

  pagina 3pagina 6

  N CENTRUL

  ORAULUI

  VLENII DE MUNTE

  BANNERELE

  CANDIDATULUI LA

  FUNCIA DE PRIMAR,

  C-TIN IONI, SUNT

  VANDALIZATE!

  PRIMARUL DOARME.

  POLIIA LOCAL NU

  EXIST!

  pagina 3pagina 3

  LENiiZiarul Vii TeleajenuluiVVLENii

  SCANDA

  LOS!

  pagina 3pagina 7

 • 2PAMFLET

  TITLU

  DAU PAG I TOT IESPRIMAR

  Cinpe mai! Dau pag itot ies primar, fomitilor!!!

  Bi jurnalule, b, p... meai biiiiip i biiiiiiiiip ibagamia ia-m zis eu c dacte spargi i dau foc. i-avenit vremea, am bricheta deaprins grtarul la mine,rapanduloooo! Ce ia-m zis ioie m nenorocitule, mcacialma de amator s nu tespargi la nimeni cu ce scriueu att de sincer, cinstit iprofund sensibil pe paginiletale? De ce lea-i zis la ia dela ziar m nenorocitule c ammnrit licitaia aia cu neaMircea m.... Oooof, norocutu c ai un rol psihoterapeu-tic c altfel cu tine aprindeamgrtaru de la micii ia expi-rai cu care am hrnitfomitii tia de vreau siprostesc s m voteze de folun ncoa!!!!

  B animalule, acu pe bune.S nu te mai spargi la ziar cte omor cu mna mea. O cifde beton din la chinezesc deam pus la veceul lu neaMircea de sa umplut deigrasie pun pe tine. aptipemetri cubi mh, aptipe!!!Au, c acu ma-i fcut sm-iaduc aminte de veceu (astami place la rolul tu psihote-rapeutic pentru mine), egroas. A bgat la aijdemiide euroi n betonu meu is-au umplut pereii deigrasie. Nenorocii chinejiitia de la care la-m loat.Bine c nu sa ntmplat lapia c o beleam. Adio candi-datur, adio susinere adiousele, adio tot! Acolo am loatbeton romnesc furat de laia de la sonde i se vede

  tat! Lucru serios: mi-a ieitprofit doar de 500 la sut,dar lucrarea rezist! E dreptc la veceu marja de profit abtut mia la sut, da uite c epe punctu s m umple dekkt acu, n prag de candi-datur, cnd vd att deaproape fotoliul de primar alacestui ora de munte.Vlenii de Munte + CosticBebe'n Fa = Love(le)!!! -iat o idee de slogan eficientpentru Campania mea.

  Apropos, ma-i ceva dectveceu lu nea Mircea era sm termine spiciul! Cum carespici? Ce te nfoi la mine ci aa sunt eu suprat c iacolo chiar c m-am fcut dekkt. M-am dus n sala aiaplin cu membri i simpati-zani i trdtorii ia de lapenele!!! Curve de oameni,currrveeeee penelitii tiai o s-i spun eu dece!nainte ia-m trimis acolo scuree zona de microfoane cdoar ce se lansase acolopedelistu la insidios cu carem lupt eu: eu pentru bineleoraului, el pentru ruloraului, bineneles!!! Ha,ha, ha, e taaare andrei stac ma nvat s le vorbescatt de bine gheroilor cndmerg la prosteal pentruvoturi. Recunoate c sunbine: eu m lupt pentrubinele oraului i el pentrurul oraului, mama lui depedelist b fraierilor!Acolo, n afar de fo dousute de gheroi fomiti pese-diti i currrrvele alea de lapenele - o s-i spun eude ce -, lume bun: Pepe,Delia, Delia, Delia, Delia,Delia.... Ptiuuuu! C nici acunu m pot abineeee!!!Bgamia, cnd ia-m vzutcracii lu Delia am uitat despici! Trebuia s le in un

  spici mobilizator scris culitere mari pe vreo cinpe foide biatu ala andrei de laprimria pe care o vreau eui pe care la angajat pe pile ifr concurs nea Mirceasracu. A mbtrnit ru, datot se ine tare la chibiealcnd joc poker cu finmiu dela-m lsat n sap de lemn.Vede Asu de Pic prin carte,zici c are infrarou, nucataract!

  Revenind la spici. M duc nsal, n sal fomitii de lapesede n care am bgat pnacu fo cincisute de kile demici expirai ca s m voteze,currrrrvele de la penele,Pepe i Delia, i Delia, iDelia.... Mam ce craciare Deliaaaaaaa!!! i mpierd. Scap foile din mn deemoie! Cu gndu la cracii luDelia num-i pot reveni! Stau!M uit n gol cu nodu n gt.Nimeni nu m ajut.... treceo juma de minut. Trec doujumi! Nimic, nu madunam: eu tot cu gndu lacraci lu Delia! Atunci intr nscen un curv de la penele,c din alt parte n-avea cums fie c pe ia de la pesedei hrnisem nainte, cum ia-m zis: "Hai b mai repedec ne e foameeee i vrem sovedem pe Delia!". S-mi pice din mn folile pecare tocmai mi le adunase depe jos andrei pe care l-a anga-jat nea Mircea fr concurs ipe pile la primrie. Cum bhs se uite nenorocitu la Delia- mam ce craci areDeeliaaaa!!! Bi frate i m-ampierdut! I-am zis n gndnumai eu tiu cte, c directmia-u spus s nu le zic nimicdect dup ce oi iei primar is-i rup n amenzi, mama lorde curve fomiste c dac n-aveam eu nevoie de voturile

  lor cei mai tram agai decrligul de la cif prin totorauuuu.... Trece ea campa-nia asta i i-am ochit eu petoi penelitii. i sparg! ingrop sub dalele pe care os le pun finmiu n totorau c deja ia-m atribuitlucrarea alaltsear la mas,la poker cu nea Mircea defa i el a fost de acord.Revenind, am trecut cu binede penibilul moment, mi-aminut spiciul dei mia fosttaaare greu s nu strig lamicrofon: Deliiiaaaaaaa teiubesc cinstit im-i plac craciitiii! Mam ce craci ai bun-ciuneooooo!!! Lea-m zis cevade c eu vreau bineleoraului i pedelistul vrearul oraului, lea-m zis c msusine i ne-a Mircea de laprimrie i ne-a Mircea de lajude cu toi nepoii i veriilor. C aproape era s le zicc lea-m i mprit bisnisu:unu cu pavele, unu cu ncasattaxa de la veceu, unu cu imo-biliarele - avem o ofert buns dm sediu de la primriepe fo asesutedemii i s facacolo club cu tras liniue -tinerii tia, nu se pot abine!Dar mi s-a prut o ideeinteresant: club n sediu laprimrie i primria mutatcu chirie la una dintrefirmele mele iar eu, cu baniitia s cumpr casa lu Iorga.Auuu, c veni vorba trd-torule. Dup ce tu i-ai expuspaginile n ziar, am auzit deunu Gucan c s-a aliat cuIorga - de sta ma-i auzisemc e bengos, mai tare ca cla-nul sportivilor - s-mi ia dis-coteca c Vezi Doamnenutiu ce loca de cultur sfac acolo. M-am urcat n cifi la-m cutat n tot oraumama lui de dentist! Dac-lprindeam, l ngropam nciment pn la bru! i nuoricefel de ciment: din la cuuscare rapid furat de lasond!! M jur! Oricum, deoftic c nu la-m prins ma-mjurat c o s-i cumpr casa luiIorga, c nici sta nu mai stprin Vleni c dac sttea na-vea cum s nu treac pe lamine pentru o mslin, oatenie, o subantrepriz lalucrrile de la primrie pecare mi le ddea ne-a Mirceamoca... Ceva, ceva tot mi-ar ficerut el. Deci cnd au venitbei cu ideea de a le vindeprimria, imediat am vzutoportunitatea de a cumpracasa lu Iorga. Cum am ieitprimar, cum am cumprat-o.

  S-l vd io atunci pe Gucance-o mai zice!

  Revenind, drag jurnalulec uite c ma-m mai descr-cat i nu mai sunt att desuprat pe tine, CampaniaElectoral e grea. M apaspe buget: dau mici expirai lasrciile de la pesede peunde apuc. Dau ceorbe icefe cu cartofi prjii icacaval ras la Ciuca la toatecurrrvele de la penele! De peunu mai tot dau, drag jur-nalule... i m seac c nu sevede: fomitii nu m respec-t, currrrvele de la penelemi mnnc ciorbele i sedau la Delia... Mam cecraci are Deliaaaaa!!!... i nicitia no s m voteze, dauprimria s fac club de lini-ue, dau veceul, dau pavelele,dau tot i mie nu-mi iesenimic. Ct s mai rezist i eu?Cm-i vine s iau cifa i sdau peste iei, mama lor defomiti pe care-i in n spatecu ceorbe, cefe i mici expi-rai de atta vreme iar ei num urc n sondaje. Acoloapare tot aa:Voturi pentru CosticBebe'n Fa Primar - 19%. C m apuc depresia, nualta! Mai bine iii ddeam luDelia ceva n plus ca s vins-mi cnte melodia aia cu"D'ale" doar mie, la mineacas, n vrful dealului, ca smoar toi fomitii din Vlenide ciud. Mam, ce craciare Deeeliaaaaaaaaaaaa!!!

  PS: Dac m torni iar laziar, i dau foc! i ie, i luGucan, i lu Iorga, i la cur-rrvele de la penele i lafomitii de la pesede i la totVleniul!!!! Mamele voastrede fomiti care nu m votai:dau pag i tot ies primar,fomitilor!!!!

  Not:Orice asemnare cu perso-

  naje sau situaii reale esteabsolut (ne)ntmpltoare.Tuturor celor care se simtvizai, lezai, atacai depaginile din documentul adusde un trdtor anonim lasediul redaciei le recoman-dm s ia un rudotel i s lec-tureze cu maaare atenie cescrie mai sus, poate vornva ceva.

  Aadar, acest materialeste un pamflet i tre-buie tratat ca atare.

  Emai LATUL

  ACEAST PAGIN ESTE UN PAMFLET! JURNALUL LUI COSTIC BEBE FA (episodu doi)

 • 3LA CEREREA CITITORILOR NOTRIrelum articolul publicat n Academia Caavencu

  Cum adic, cine-iBebe Moac? B,voi chiar nu tii

  cine-i dumnealui? V-amspart! Ia, luai de-acinite buci n frez,pn v trezii cucrbui la nas! Pibine, m, frate, l tietoi vlenarii i toatevile pe domnu' BebeMoac. i voi v faceic nu-l tii? Hai, mailua-i-o i p-asta! Acestereplici, evident ima-ginare, ne-au venit, aa,ca o mie de pumni ncap, dup ce am citit otire care altfel n-aprea fcut vlv nmass-media: la Vleniide Munte, n cldireaunde Nicolae Iorgainea cursurileUniversitii de Var

  (fondat 1908),fiineaz actualmentebarul i discoteca"Blue" (program:pn la orele 24,00 i,respectiv, 4,00, nweek-end).Concesionarul istoricu-lui spaiu este, poateai ghicit, nsui dom-nul Bebe Moac, undistins ntreprinztorlocal, cu care noi chiarn-avem nimic demprit. Pe noi neintereseaz, frairomni, doar soartarioarei i mersul einainte: de la universi-tate la bodeg, de labibliotec la discotec,de la lectur la datcapete-n gur. Sigur,vor zice unii, nimic nu-inou sub soare. Carol I,

  cnd s-a nscunat caprincipe i mai apoi carege, abia le ntindeaun deget, distant,minitrilor venii naudien. Dup 50 deani, succesorul su,Carol al II-lea, eraintrodus de slujnic niatacul Elenei Lupescucu memorabila for-mul: "Duduie, a venitconaul!". De-aici pnla "Adio, Majestate!Salut, Nea Mihai!"(excelent titlul dluiSever Voinescu, nDilema Veche), a tre-buit s intrm, ns,ntr-un nou mileniu.Membrii Casei Regaleau avut nevoie de unsecol i ceva ca s par-curg drumul de lacondiia de figur

  istoric la aceea defigurant n scenariilepost-comuniste.mecherilor de tran-ziie le-au trebuit multmai puin ca s repeteitinerariul, dar n sensinvers. Alt istorie, alieroi. Alte figuri legen-dare, alte Moace domni-toare. La Bacu, un fostmecanic auto, pe numeSechelariu Dumitru, secompar cu tefan celMare. n Gorj, baronullocal Mischie cumprun cavou ilustru i sestrecoar cu acte n re-gul lng osemintelefruntaului rnistGrigore Iunian. E dreptc i la centru untinerel obraznic cu cevafuncii prin partid, l-amnumit pe Victor Ponta,este asemuit luiNicolae Titulescu,diplomatul deanvergur european.La fel de logic,mardeiaul sindicalMiron Cozma devine-nochii multora un fel deAvram Iancu sau deTudor VladimirescuCndva, n anii interbe-lici, Noua Generaiereunea o sumedenie destrlucii tineri intelec-tuali, de n-ar fi s-lamintim dect pe unanume Mircea Eliade.Astzi, Partidul "Noua

  Generaie" este condusde mult mai celebrul iimpuntorul GigiBecali, cel care secrede un MihaiViteazul. Or, n com-paraie, domnul BebeMoac ni se pare un ommult mai la locul lui - laVlenii de Munte. Unexemplu de reuit,ntr-o ar care igsete, iat, valorile.Nu, pe bune, care-i trea-ba? Ce, c nu mai ieIorga n CasaUniversitii de Var? Ofi avut datorii, dac i-aluat casa Cum, amurit? L-au omort?Pi, l-o fi omort defraier. mecheru' demecher se scoate,b! Hai la "Blue" sne matolim, poatecordim i-o pocnitoare.Unde-i acuma discoteca,era cinema p vremurii ddea toate filmelelu' Sergiu. Marf, nene!N-avea btaie cu efecteca acuma, da' te nvatoat istoria care n-otie nici profesorii de lafacultate, papagalii, cvine numa' cu texte ifiguri, da' habar n-ares se descurce ca Bebe Moac!

  Viorel MOOC

  ACTUALITATE

  DE LA NICOLAE IORGA LA BEBE MOAC

  Mari, 08.05.2012, amtrecut, pentruprima dat, pragul

  Centrului de Transfuzii dinPloieti, pentru a dona sngempreun cu 36 de femei itineri, voluntari care au dorits se alture aciunii noastre.

  Au fost alturi de noi, deasemenea, dna NicoletaDiaconu i dl GheorgheStnescu de la Gura Vitioareii dna Cristina Onel de laIzvoarele.

  Att colegele noastre, cti tinerii care au fost cu noi,au donat snge cu gndul laoamenii care au atta nevoiede el.

  Am avut marea surpriz s

  ntlnim acolo AsociaiaPersoanelor cu TalasemieMajor, o boal din cauzacreia, aceti oameni aunevoie de cte o pung desnge n fiecare zi.

  Ziua de 08 mai fiind ZiuaInternaional a Talasemiei,un grup de tineri din asoci-aie au fost la Ploieti ntr-oaciune de mulumire ctredonatori.

  A fost un moment de mareemoie aceast ntlnire adonatorilor cu beneficiariiactului de donare.

  Dna Georgeta Hanganu,director al Centrului deTransfuzii, ne-a prezentat,cu mare plcere, att labora-

  toarele, ct i personalul,oameni care desfoaraceast meserie cu maredruire.

  Mulumesc astzi celor 36de persoane, femei i tineri,care au neles darul nepre-uit pe care l pot oferi unorpersoane necunoscute.

  Mulumesc, de asemenea,i persoanelor care doresc sparticipe la urmtoareaaciune de acest fel pe carene gndim s o organizm nluna octombrie a acestui an,aciune care s fie de maimare amploare.

  Cristina PAVEL

  PENTRU NOI, OAMENII CONTEAZ!

 • 4ECHIPA PDL PENTRU PRIMRIA ORAULUIVLENII DE MUNTE

  IONI V. CONSTANTIN

  Este cetean al oraului Vlenii deMunte. Este economist, absolvent alFacultii de Cibernetic Economic dincadrul A.S.E. Bucureti n anul 1978.

  Este cstorit. Are 2 copii i 2 nepoi.Iubete adevrul cu riscul de a nu fi pe

  placul tuturor. Candidat al Partidului Democrat

  Liberal pentru funcia de Primar alOraului Vlenii de Munte.

  GRUNDBAUM GH. ILEANAVlenii de Munte. Profesor; cstorit.Funcia vizat: consilier local.

  OGLUZ CONSTANTINVlenii de Munte. Director SC TUF TRANS SRL.Funcia vizat: consilier local.

  COMAN V. VASILEVlenii de Munte. Profesor; cstorit. Funcia vizat: consilier local.

  TNASE GH. RADU GEORGEVlenii de Munte. Manager spital; cstorit.Funcia vizat: consilier local.

  TUDOSE GH. MARIUSVlenii de Munte. Ma. turbine hidro; cstorit.Funcia vizat: consilier local.

  PISCAN D. ION DANIELVlenii de Munte. Economist-Manager; cstorit.Funcia vizat: consilier local.

  CERNAT N. LUIGI EDUARDVlenii de Munte. Constructor; cstorit.Funcia vizat: consilier local.

  RDULESCU A. CONSTANTIN RZVAN Vlenii de Munte. Economist; cstorit. Funcia vizat: consilier local.

  VLDCU D. VICTOR Vlenii de Munte. Salariat-referent; cstorit. Funcia vizat: consilier local.

 • 5ECHIPA PDL PENTRU PRIMRIA ORAULUIVLENII DE MUNTE

  SOARE GH. MIHAIVlenii de Munte. Supervizor L.M. Breaza; cstorit.Funcia vizat: consilier local.

  BELDIMAN GH. CORNEL ANDREIVlenii de Munte. Profesor. Funcia vizat: consilier local.

  MICU D. CTLINVlenii de Munte. Economist; cstorit.Funcia vizat: consilier local.

  VOINESCU V. CRISTIANVlenii de Munte. Economist; cstorit.Funcia vizat: consilier local.

  ONCIOIU I. RZVAN GHEORGHEVlenii de Munte. Inginer. Funcia vizat: consilier local.

  PAVEL N. CRISTINAVlenii de Munte. Economist; cstorit. Funcia vizat: consilier local.

  NASTASIA I. DRAGO GABRIELVlenii de Munte. Inginer; cstorit.Funcia vizat: consilier local.

  RUDEI I. PETREVlenii de Munte. Profesor; cstorit.Funcia vizat: consilier local.

  DRGNOIU N. ION Vlenii de Munte. Economist; cstorit.Funcia vizat: consilier local.

  MIU V. EUGENVlenii de Munte. Pensionar; cstorit.Funcia vizat: consilier local.

  MOISE ADRIAN CONSTANTINVlenii de Munte. Operator chimist; cstorit.Funcia vizat: consilier local.

 • 6ACTUALITATE

  POTA REDACIEIVREI UN PRIMAR SAUUN FOTOMODEL CARE NU TIE S VORBEASC

  ROMNETE?Sunt un trector prin oraul

  dumneavoastr, Vleni. Maiexact fac naveta din Vleni,unde lucrez, ntr-o localitate depe Valea Teleajenului. n zonagrii exist mult publicitate cuoameni care se prezint peafie, care ne zmbesc frumosi se propune fiecare pentruPrimria Vlenii de Munte.

  Posterele electorale vzutede mine, ale unui domn FlorinConstantin, dac in bineminte, candidat pentru fotoliulcel mai nalt din Primrie, m-aufcut s cred c avei aicicluburi de fie i concursuri defotomodele. Vrei un primarsau un fotomodel?

  A. Ciontu

  Rspuns: Nu greii preamult. Cluburi de fie exist in Vlenii de Munte. Nu tiudac domnul respectiv lefrecventeaz. Este firesc caoamenii s-i doreasc un pri-mar serios, bun gospodar, cueducaie aleas, nu un foto-model.

  VLENII ARE DOU INUTURI

  Nimeni nu vede c n oraulnostru sunt dou inuturi: unulcu trotuare noi i prculee co-lorate, altul cu buruieni, gropii ntuneric.

  Dar toi vor s fie primari.Oare de ce? Pentru c sunt eibuni gospodari sau pentru cpoziia de primar i aduce anu-mite avantaje personale?

  Eu cu cine votez c locuiescntre cele dou inuturi?!

  Ghenase V.

  Rspuns: Votai aa cum vdicteaz contiina. Nu vputem sftui n acest sens.

  CONSTITUIREASOCIETII DE

  GOSPODRIRE URBANVLENI ESTE O IDEE

  FOARTE BUN!Felicitri aceluia care a avut

  aceast idee i care vrea s o ipun n practic.

  neleg acum unde s-au duszecile de miliarde de lei pentrulucrri fcute de bieiidetepi, clieni ai primriei,car s-au mbogit pestenoapte! Aceste lucrri puteau fiexecutate cu persoane angajatede S.G.U. Vleni n regie pro-prie i se rezolvau dou pro-bleme cu care se confrunt deatia ani oraul Vlenii deMunte: locuri de munc ieconomisirea banului public.nc odat felicitri!

  Albu C-tin

  NE-AM STURAT DEPROTI I DE DILETANI

  Am fost i eu din curiozitatela lansarea cadidatului USLpentru Primria Vlenii deMunte, Bebe Moac. Am fostplcut impresionat de specta-col i aranjament, dar foartedezamgit de felul n care s-auprezentat candidatul la funciade primar i de primarul actu-al. Au fost momente penibile,de blocaj n discursul citit, faptce m face s m mai gndescde cteva ori pe cine voi vota

  n ziua alegerilor. Asemeneaoameni cu prezentarea lor,pentru mine nu pot s fie mo-dele demne de urmat. Nici num reprezint.

  Cred c ar fi bine cnd cine-va se expune la asemenea can-didaturi s se gndeasc maibine i s-i evalueze corectpotenialul intelectual pe carel are.

  Ne-am sturat s fim conduide proti i de diletani!

  Ana Baciu

  Rspuns: Poate c sunteiprea pretenioas, stimatdoamn. Fiecare cu potenialulsu intelectual.

  AVEM NEVOIE DELOCURI DE MUNC LAVLENII DE MUNTE

  Sunt foarte ncreztor cprogramul oferit n dezbaterede domnul Ioni Constantin iechipa sa pentru a crea locuride munc pentru ceteniioraului, ca fiind punctul celmai important din programuldomniei sale, i nfiinareaSocietii de GospodrireUrban Vleni, va fi dus landeplinire. E o gndire cu ade-vrat sntoas a unui om careare o viziune pragmatic i con-structiv pentru viitoruloraului. nfiinarea acestui ser-viciu public va duce lacreterea bunstrii fiecreifamilii din ora i o sursimportant de venituri pentrubugetul local i pentru comuni-tate. Avem nevoie de locuri demunc la Vlenii de Munte.

  Dumnezeu s v ajute!Pascu A.

  CRIZA FINACIAR NU SE MAI SIMTECND E VORBA DE

  CAMPANIA ELECTORAL Ofertele, promisiunile, gra-

  tuitile, mesele, micul i be-rea, cadourile sunt toate cu-noscute n campania electoral.i toate au un singur scop: ma-nipularea alegtorului. ntr-unfel e distractiv, dar e i jalnic caa ziii oamenii politici auajuns acum la mna noastr. iei tiu asta. Aa c ncearc sne cumpere, de fapt s ne camadoarm pentru a pune tampi-la acolo unde vor ei.

  La noi, pensionarii, crizafinanciar este acut. La ei,domnii acetia care vor s fiealei, nu se simte nicio criz.Dimpotriv se vede o abun-den material. Eu neleg. Eifac risipa asta pentru a ficunoscui. Dar nu neleg de cetoi vor funcia de primar. Nucumva, odat ce ai ajuns pri-mar, ai posibilitatea s-i recu-perezi banii risipii n campaniaelectoral? Toi au devenitpeste noapte grijulii, respec-tuoi, umili n faa ceteanuluisimplu de pe strad. Dac ar fiaa mereu, zu c merit votulnostru, dar noi tim c odatce au fost alei nu le mai ajunginici cu prjina la nas, iar noi vatrebui s ateptm mult i bineatenia lor, vom face cozi pen-tru a fi primii n audien,necazurile noastre vor fi negli-jate sau trecute mult n josullistei de prioriti de pe agen-dele domniilor lor.

  i eu voi vota c aa midicteaz contiina. Cu cine?Cu acela care are mai mult bun

  sim i a dovedit prin existenasa c este un om cu respectpentru toi cetenii acestuiora.

  Un pensionar sceptic

  STIMAT REDACIE,SUNTEM MULI, DAR NU

  SUNTEM PROTI!Se vede de la o pot care

  este diferena dintre cei doicandidai principali pentrufotoliul de primar n oraul nos-tru. Bebe Moac i IoniConstantin. n primul rndpregtirea intelectual. n aldoilea rnd caracterul. BebeMoac ne d de mncaregratis, la hotelul din centru.De unde are bani o tim cutoii. Din afaceri cu Primria. Euor s te mbogeti aa cndai prietenul cel mai bun pefotoliul de primar. IoniConstantin, se spune c nu afcut niciodat afaceri cu sta-tul. El s-a ridicat pe propriileputeri, folosindu-i mintea itiina de a conduce o societatecomercial. Este un om colit.

  Noi suntem muli, dar nusuntem proti. Mncm, dartim pe cine votm. Nea Bebe,bag i-o pastram la meniul dedisear. Dac tot e gratuit imatale ai parale multe, smnnc i gura noastr cevamai bun.

  A.P.

  Dac ar fi s rezum cum sescrie istoria ntr-un singurcuvnt, acesta ar fi "mur-dar". Nu m refer doar la istoriaRomniei ci i la istoriile mai vechii mai noi ale tuturor rilor indeosebi ale celor europene. Faptemrunte ale diverilor conductoriau fost ridicate la nivel de eroism isacrificiu pentru naiune. Oricenfrngere n vreun rzboi sau vreolupt a fost prezentat drept o repli-ere sau o strategie bine gndit. Deceva vreme se prezint pe HBO unfilm intitulat - nefericit spun eu -"Biografia lui Nicolae Ceauescu".Aiurea biografie. Este de fapt oniruire care se vrea cronologic adiverselor vizite, cuvntri la con-grese, manifestaii i defilri - pig-mentate cu cteva scene cu familiala vreun spri sau cu cteva scenede vntoare - desfurate nperioada respectiv. Cei mai n

  vrst cunosc majoritatea filmrilordeoarece se prezentau pe larg ntelejurnale i n presa vremii.Tinerii... iau ce li se servete dectre tot felul de pitpalaci care pre-zint lucrurile de asemeneamaniera nct iadul ar fi Eden com-parativ cu ce spun ei despre aceaperioad. i totui, cei care au tritn anii aceia i nu au vzut doarcozile la iaurt i sticlele niratepentru a ine rndul pot s explicegeneraiilor tinere i ce a fost bine."Trista motenire" - formul uzitatdin plin i azi de cte ori se schimbputerea - trebuie privit cu obiecti-vitate i decantat ce a fost ru de cea fost bine. Am avut parte de multeneajunsuri, dar cu toate acestea nRomnia se producea i se cons-truia cum nu se va mai face gene-raii de acum ncolo. Din "tristmotenire" fac parte locuinele,hidrocentralele, atomocentrala dela Cernavod, canalele dunrene,podul de la Giurgeni,Transfgraanul, metroul, LIPSADATORIILOR rii etc. Multe dintreaceste "tristei" au devenit marfpentru nite mecheri care nu aumutat n viaa lor mcar o crmi-d. Singurele ctiguri pentruromni sunt libertatea de a trn-cni ce vor fr s se team. i posi-

  bilitatea de a circula liber n toatEuropa. Cel de-al doilea avantaj sebazeaz pe marile pierderi de inde-penden energetic i militar. Cemi-e Tratatul de la Varovia i cemi-e NATO? Dac pe vremeaTratatului de la Varovia Romnianu a pierdut oameni, n vremeaapartenenei la NATO am avut odroaie de mori i rnii n niterzboaie care nu ne priveau. Dar...istoria modern ne spune de cteroism a dat dovad militarulromn care a clcat pe o min i asrit n aer. De aceea este nevoie cacei care i-au pstrat obiectivitateas apar mai des la televiziuni i sprezinte istoria aa cum a fost ea:nici mai bun i nici mai rea astfelnct copii s poat aprecia perioa-dele pe care nu le-au trit. S totridici n slvi Brtienii, Carolii...este pe ct de fals pe att de nociv.Nenorocul tinerilor este c pestenite ani degeaba li se va spune cRomnia a avut o industrie care ositua printre rile mediu dez-voltate n anii 70 sau c la Braovse fabricau avioane nc de prinanii '28 sau c ara noastr ajunsesen rndul celor mai dezvoltate rin ceeace privete flota comercial.Nu li se va mai putea arta nicimcar locul unde au fost uzinele i

  fabricile care au devenit cunoscuteprin mai toat lumea. Probabil li sevor prezenta asfaltangii de doi bani-care nu sunt n stare s fac o oseacare s in mcar civa ani - canite Apolodori din Damasc autoh-toni. i totui de ce atunci se puteai acum nu? Elementul esenial estec se folosea o for imens demunc ordonat i condus cumn de fier. Am spus de condus cumna de fier; mna de fier nsemnadisciplin dar i pedepse pe msurafaptelor. n anii '70 un individ,tefnescu, care a falsificat acte i avndut vin la negru a fost con-damnat LA MOARTE fiind executatn 1980. Odat cu el au czut peste280 de "colaboratori" - minitri, se-cretari de partid, etc - care au fostcondamnai i BGAI NPUCRIE. Tot n anii '70 celebrulRmaru a fost prins i condamnat laMOARTE. A fost executat la scurttimp dup condamnare. Sunt doardou exemple de pedepse majoreaplicate pentru furt i crime. Azi?La, la, la, la, la.. acuzare... recuzare...amnare... i rar de tot cte o con-damnare CU SUSPENDARE! Se furca n codru - dovedit cu probe indu-bitabile - se ucide ca sport i nimeninu pete nimic. Cred c acestaeste cea de a doua cauz pentru

  care nu progresm de niciun fel.Responsabilitate ministerial, ma-nagerial, sau de construcii?Neeee! Ce e aia? Eventual doar obzial ca de musc fcut demass-media, alungat cu plictis i cuo privire care spune "Ce VREA itia?". Dosarul Nstase mai arecteva zile i se prescrie. A pitcineva ceva c bazinul din Ruia,care ar fi costat - spun gurile rele -vreo 12 milioane de euro, nu ineapa pentru tunurile de zpad i cva trebui reconstruit sau reparat lapre de construcie nou? NIMENI! Apit cineva ceva ca patinoarul dinBraov s-a fcut cu 12 milioane deeuro, contra unei oferte finlandezede numai 3,7 mil? NIMENI! A pitcineva ceva c cele cteva podee depe DN 1 reparate ast toamn suntcratere ruptoare de maini?NIMENI! A putea da exemple pnsptmna viitoare - i nu cred cle-a epuiza - despre "realizriepocale" care se stric a doua zidup inaugurare i toate au acelainumitor comun: NIMENI NU A PITNIMIC!

  i cnd te gndeti c Ceauescu afost mpucat i pentru subminareaeconomiei naionale!

  Gh. SRBU

  DAC AR FI S REZUM CUM SE SCRIE ISTORIA

 • 7ACTUALITATE

  Adevrul despre alocrile de fondurictre administraiile locale din fondul de rezerv

  bugetar la dispoziia Guvernului

  IPOCRIZIA AREPICIOARE SCURTE. LA

  FEL I MINCIUNA.

  n ultimii 5 ani i nprimele luni ale lui2012, comunitile con-duse de lideri PDL auprimit 25% din fondulde rezerv bugetar, intimp ce USL a primitdou treimi din acestefonduri, adic 62%, iarUDMR - 8%. Cel maimare fond de rezervbugetar a fost cheltuitn anul 2008. De 3,2mld lei, contrar afir-maiilor eronate lansaten dezbaterea public.n anul 2011 fondul derezerv cheltuit a

  sczut cu o treime.Practica alocrilor elec-torale din fondul de re-zerv, ce se ridica la80% n anul 2008 - "per-forman" niciodatechivalat de guverneleulterioare, ar ncetadac s-ar adopta uncadru legislativ multmai restrictiv i com-plet transparent.

  n perioada 2007-2012:

  l n perioada 2007-2012 au fost alocatectre administraiilelocale fonduri n va-loare de 5,44 mld. lei,adic 44,6% din valoa-rea total a FRB.

  - USL a beneficiat de aproa-pe dou treimi din aceastsum, adic 3,4 mld. lei,urmat de PDL cu o ptrimedin totalul fondurilor (1,4mld. lei) i UDMR cu 8%(0,4 mld. lei).

  SITUAIA PENTRU FIECARE AN:

  l USL a beneficiat decele mai mari alocri dinFRB n anii 2007 i 2008:

  - 82% n anul 2007, adic0,79 mld. lei;

  - 78% n anul 2008, adic2 mld. lei.

  l PDL a beneficiat decele mai mari alocri dinfondul de rezerv bugetarla dispoziia Guvernului(FRB) n perioada 2009-2012:

  - 55,7% din totalul fon-durilor alocate administrai-ilor locale din FRB n anul2009, adic 0,3 mld. lei;

  - 53,5% n anul 2010, adic0,23 mld. lei;

  - 49% n anul 2011, adic0,1 mld. lei;

  - 57% n anul 2012, adic0,38 mld. lei.

  l Celelalte partide politi-ce au avut n fiecare an sub10% din totalul fonduri alo-cate din FRB, cu excepiaanului 2012, cnd UDMRbeneficiaz de 12,5% dintotalul alocrilor.

  EVOLUIA FRB NPERIOADA 2007-2012:

  l Cea mai ridicat valoarea FRB s-a nregistrat n anul2008: 3,2 mld. lei, de pestedou ori mai mare dect nanul 2007 (1,5 mld. lei).l FRB a fost cu 21,25%

  mai mic n anul 2009 fa deanul 2008 (2,52 mld lei).l n anul 2010, valoarea

  s-a pstrat relativ constantfa de anul anterior, la 2,58mld. lei.l n anul 2011, FRB a fost

  de 2,13 mld. lei, n scderecu 33,4% fa de anul 2008.l Pentru anul 2012, FRB

  se ridic la 219,9 mil. lei, ncondiiile n care nu a avut

  loc nicio majorare pn lamomentul actual.

  EVOLUIA FONDURILOR ALOCATE

  ADMINISTRAIILORLOCALE CA PONDERE

  DIN FRBl Fondul de rezerv bu-

  getar utilizat n anul 2008 afost distribuit n proporiede peste 80% ctre adminis-traiile locale. Din totalulfondurilor alocate, USLa deinut cea mai marepondere (78%).l ncepnd cu anul 2009,

  alocrile ctre administrai-ile locale din FRB se reducdrastic, de aproape patruori, ajungnd la 22% n anul2009 i ulterior la aproape17% n 2010 i 10,2% n anul2011.l n anul 2012, fondurile

  alocate administraiilorlocale sunt de 0,67 mld. lei,de trei ori mai mari dectfondul de rezerv bugetarstabilit la 0,219 mld. lei. Si-tuaia nu este ns compara-bil cu anii anteriori, pentruc de fiecare dat au existatmajorri substaniale aleFRB pn la finele anului.

  n noaptea de 16 spre 17 mai2012, bannerele electoraleaparinnd PDL i candidatuluipentru funcia de primar laPrimria Vlenii de Munte,Constantin Ioni, au fost van-dalizate. Avnd n vedere cprimarul Mircea Niu aparecot la cot cu Bebe Moac i cuMircea Cosma pe la toatentlnirile electorale ale USL,iar bannerele aparinnd aces-tora au rmas intacte, nu egreu de bnuit cine suntfptaii.

  Responsabilitatea asigurriiintegritii bannerelor i pazaafiajelor electorale aparine,prin lege, administraiei publi-ce locale, n spe primaruluicare ar fi trebuit s vegheze,prin structurile abilitate, caaceste fapte reprobabile s nuse ntmple. De ce mai existPoliia Local dac chiar ncentrul oraului i n zona griis-a reuit vandalizarea banne-relor? Nu cumva exist o com-plicitate ntre conducerea actu-al a Primriei PSD i vandali?Nu cumva s-a acionat lacomand?

  VANDALISM CU ADRESN PLIN CAMPANIE ELECTORAL

 • 8EURO 2012, GRUPA A1. Polonia 2. Grecia3. Rusia 4. Cehia

  PROGRAM MECIURI Grupa A, EURO 2012

  08.06. Polonia - Grecia; 08.06. Rusia - Cehia.

  12.06. Grecia - Cehia; 12.06. Polonia - Rusia.

  16.06. Grecia - Rusia; 16.06. Cehia -Polonia.

  EURO 2012 GRUPA B

  1. Olanda2. Danemarca3. Germania 4. Portugalia

  PROGRAM MECIURIGrupa B, EURO 2012

  09.06.2012 Olanda - Danemarca;

  09.06.2012 Germania - Portugalia.

  13.06.2012 Danemarca - Portugalia;

  13.06.2012 Olanda - Germania.

  17.06.2012 Portugalia - Olanda;

  17.06.2012 Danemarca - Germania.

  EURO 2012 GRUPA C

  1. Spania2. Italia3. Irlanda 4. Croaia

  PROGRAM MECIURI GRUPA C, EURO 2012

  10.06. Spania - Italia; 10.06. Irlanda - Croaia.

  14.06. Italia - Croaia; 14.06. Spania - Irlanda.

  18.06. Croaia - Spania; 18.06. Italia - Irlanda.

  EURO 2012 GRUPA D

  1. Ucraina2. Suedia3. Frana 4. Anglia

  PROGRAM MECIURI GRUPA D, EURO 2012

  11.06. Frana - Anglia; 11.06. Ucraina - Suedia.

  15.06. Ucraina - Frana; 15.06. Suedia - Anglia.

  19.06. Suedia - Frana; 19.06. Anglia - Ucraina.

  SFERTURI DE FINAL

  JOI 21 IUNIE1. ctigtoarea Grupei

  A locul 2 din Grupa B.(Ora 21,45). Meciul se vajuca la Varovia.

  VINERI 22 IUNIE2. ctigtoarea Grupei

  B locul 2 din Grupa A.(Ora 21,45). Meciul se vajuca la Gdansk.

  SMBT 23 IUNIE3. ctigtoarea

  Grupei C locul 2 nGrupa D. (Ora 21,45).Meciul se va juca laDonetk.

  DUMINIC 24 IUNIE4. ctigtoarea

  Grupei D locul 2 nGrupa C. (Ora 21,45).Meciul se va juca laKiev.

  SEMIFINALE

  MIERCURI 27 IUNIE1. ctigtoarea sfert 1

  ctigtoarea sfert 3 (Ora21,45). Meciul se va jucala Donetk.

  JOI 28 IUNIE2. ctigtoarea sfert 2

  ctigtoarea sfert 4 (Ora21,45). Meciul se va jucala Varovia.

  FINALAFinala Campionatului

  European de Fotbal seva juca n ziua de 1 iulie2012, ora 21,45. Meciul vaavea loc la Kiev.

  CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBALIUNIE 2012 - PROGRAM

  VLENii

  Redacia

  VLENII DE MUNTE

  Redactor-ef:Gh. BURDUJAN

  Colectivul de redacie:

  Dir. Prof. Gabriela DESPANProf. Georgeta CHIROIU

  Prof. Maria VISOSCHI,Prof. Camelia NEAGU,

  Prof. Jeannette CIMANGA

  Potrivit art. 206 CP, responsa-bilitatea juridic pentru coni-nutul articolului aparine au-torului. De asemenea, n cazulunor agenii de pres i per-sonaliti citate, responsabili-tatea juridic le aparine.

  Publicaia Vleniieste editat de Fundaia

  ARMONIA [email protected]

  l Predau lecii chitar electric, acustic,clasic n Vlenii de Munte. Tel. 0737386935

  l vand dacia papuc fab. 2004, 5 locuri.tel. 0736-933841.

  l vnd logan preferance, an fab. 2005,servo, geamuri electrice fa, air bag-uri fa,gpl omologat. pret 2700 euro, negociabil.Tel: 0731-599002.

  l dacia, an 1988, neradiat, impozit la zi,pretabil program rabla + opel vectra, fabri-caie 1992, geamuri electrice, nchidere cen-tralizat, trap, itp - 02.2014, asigurare -2013, motor 2000 benzin, avariat dreapta/fa. Pre negociabil sau schimb cu autofuncionabil. tel: 0727-526460.

  l dacia papuc, an 2003, diesel, pompinjecie mecanica. Pre 1200 euro. telefonnr.: 0766-718358; 0723-342466.

  l vnd sau schimb dacia papuc, an 2004diesel, proprietar, stare bun, distribuienou. pret 6500 lei. tel: 0723-151019; 0724-514395.

  l dacia papuc 2003, diesel, proprietar,traciune fa n 2 locuri, pivoi, buci, dis-curi de frn, plcue, capac pomp de apschimbate, distribuie schimbat, baterienou n garanie, cauciucuri noi fa. Pre1800 euro, neg. Tel: 0726-172283.

  l vd vaucer cu dosar complet. Pre2500lei. Tel: 0737262685

  MIC PUBLICITATE GRATUIT

  Talon de mic publicitate gratuit

  NUMELE:________________________________ PRENUMELE:_____________________________ ADRESA :________________________________

  Text:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Anunul se trimite prin mail la adresaredaciei

  [email protected]

  - pentru persoane fizice i juridice -

  Rugm pe toi candidaiila funcia de primar pentruOraul Vlenii de Munte sne trimit, pe adresaredaciei, diploma de studiipentru a putea fi publicat

  n ediia viitoare a ziaruluiVLENII.

  Vrem ca prin demersulnostru s eliminm toatesuspiciunile care au aprutcu privire la acest subiect.

  APEL CTRE CANDIDAI

  MINGEA OFICIAL