Zeeland Seaports -lores dec 2011

 • View
  226

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZEELAND SEAPORTS Industriele sector in de Zeeuwse havens SPECIAL ZEELAND BUSINESS MAGAZINE NUMMER 8 | DECEMBER 2011 De Poort naar Europa Deze uitgave is ook verspreid via: DrechtsteDen BUsIness rIjnmonD BUsIness West-BraBant BUsIness De jeugd is de toekomst van de Zeeuwse havens Tal van uitbreidingsmogelijkheden denkbaar Scaldiahaven en containerisatie FOTOGRAFIE: SkypIcTuRES HAvENGEbIED vlISSINGEN

Text of Zeeland Seaports -lores dec 2011

 • Zeeland Seaports:De Poort naar Europa

  Technocentrum Zeeland De jeugd is de toekomst van de Zeeuwse havens

  Nieuwe ontwikkelingenhavengebiedScaldiahaven en containerisatie

  Industriele sector in de Zeeuwse havensTal van uitbreidingsmogelijkheden denkbaar

  SPECIAL ZEELAND BUSINESS MAGAZINE

  NUMMER 8 | DECEMBER 2011

  Deze uitgave is ook verspreid via:DrechtsteDen BUsIness

  rIjnmonD BUsInessWest-BraBant BUsIness

  ZEELAND SEAPORTS

 • FOTOGRAFIE: SkypIcTuRES

  HAvENGEbIED vlISSINGEN

 • Zeeland Seaports Havenspecial

  6 Zeeland Seaports: De Poort naar Europa11 Vesta en Nedstore bouwen in Vlissingen12 Vesta investeert in Vlissingen 13 LOC Zeeland: Samenwerking koppelt onderwijs en logistiek 13 Perfect Marketing: Een persoonlijk aanpak15 De jeugd is de toekomst van onze havens17 Transsafe17 Helix Learning19 VDS Staal- en Machinebouw biedt een unieke combinatie22 Scaldiahaven en Containerisatie25 150 kilometer enkele reis27 Werken tussen water en industrie29 Juister Imaginairies: De emotie bepaalt

  Zeeland Seaports Business

  bijlage Zeeland business magazine

  JAARGANG 27

  Nummer 8, december 2011

  OplAGE

  22.000

  REDAcTIE-ADRES

  stationsplein 11-j

  4461 Hp Goes

  T 0113 820204

  F 0113 820206

  redactie@zeelandbusiness.nl

  uITGEvER

  yabeau studio

  www.yabeau.nl

  REDAcTIE

  Mariska den Hartog, luid communicatie,

  Deborah Menheere

  HOOFDREDAcTIE

  bert van leerdam

  bert@zeelandbusiness.nl

  FOTOGRAFIE

  Jeroen Moerdijk, Jan bos, Marijana pajovic,

  Studio Haak & visser

  vORMGEvING

  bpMedia+Design

  www.bpmedia.nl

  blADMANAGEMENT

  Tim van den berg

  T 0613 605818

  tim@zeelandbusiness.nl

  AcQuISITIE

  Tim van den berg

  Advertentietarieven op aanvraag

  AbONNEMENTEN

  Abonnementen kunnen op elk gewenst

  tijdstip ingaan en worden afgesloten voor

  1 jaar. Na afloop van de periode wordt het

  abonnement automatisch verlengd, tenzij

  de abonnee schriftelijk 2 maanden voor de

  vervaldatum heeft opgezegd.

  abonnement@zeelandbusiness.nl

  cOpyRIGHT

  Het auteursrecht op de in dit tijdschrift

  verschenen artikelen wordt door de

  uitgever voorbehouden

  Zeeland Seaports:De Poort naar Europa

  Technocentrum Zeeland De jeugd is de toekomst van de Zeeuwse havens

  Nieuwe ontwikkelingenhavengebiedscaldiahaven en containerisatie

  Industriele sector in de Zeeuwse havenstal van uitbreidingsmogelijkheden denkbaar

  SPECIAL ZEELAND BUSINESS MAGAZINE

  NUMMER 8 | DECEMBER 2011

  Deze uitgave is ook verspreid via:DrechtsteDen BUsIness

  rIjnmonD BUsInessWest-BraBant BUsIness

  ZEELAND SEAPORTS

  Stud

  io H

  aak

  & V

  isse

  r

 • 15

  11

  VOORWOORDGenietenTegenwoordig kom ik vaak in Vlissingen. En zo vaak mogelijk

  pak ik dan de fiets. En altijd zorg ik er voor om even over de

  Boulevard te kunnen rijden. Mijn hoofd leegmaken en in

  gedachten meevaren met de bakbeesten van schepen die

  voorbijkomen. Hoewel ik ook wel besef dat het leven aan boord

  wellicht minder romantisch is, maakt me dat niet uit. Dan maar

  even beste stuurman aan de wal.

  Terwijl zon schip het ruime sop kiest vraag ik me af: Zou ik het

  kunnen? Alles loslaten en gaan, een onbekende wereld

  tegemoet. Een flink aantal dagen alleen maar naar water kijken

  en dan lossen, laden. Organiseren dus, want daar gaat het om:

  In moderne havens spullen brengen, met joekels van containers

  op de milimeter manouvreren. Probleem oplossend vooruit

  denken en alle moderne middelen die er zijn voor je laten

  werken.

  Je intelligentie benutten voor grote zaken, zoals een schip:

  Dat veilig van A naar huis brengen: De Zeeuwse haven. Zeeland

  Seaports. Daar aangekomen maak je, alsof het je koffer is, het

  ruim leeg. Dan naar huis. En dan s zondags op je fietsje over de

  boulevard.. dromen van schepen..

  Bert van Leerdam

  Hoofdredacteur

  Zeeland Business Magazine

  bert@zeelandbusiness.nl

  6

  22

  De verzelfstandigingvan Zeeland Seaports heeft

  onze slagkracht enorm verhoogd

  containerisatie essentieel voor behoud sterke positie

  havengebied

  Zeeuwse havens hebben nog voldoende ruimte om

  uit te breiden

  bedrijven willen er hiersamen echt wat van maken

 • CEO Hans van der Hart

  Zeeland Seaports: De poort naar Europa

  S p E c I A l Z E E l A N D b u S I N E S S | N u M M E R 8 | D E c E M b E R 2 0 1 16

 • ZEELAND SEAPORTS HAVENSPECIAL

  per 1 januari is Zeeland Seaports zelfstandig geworden. Op het visitekaartje van Hans van der Hart

  staat cEO. Nog nadrukkelijker profileert Zeeland Seaports zich als een internationaal bedrijf.

  Frankrijk heeft besloten dat er een rechtstreekse verbinding moet komen naar het noorden. Dat

  betekent de opwaardering van het canal du Nord naar parijs: De Zeeuwse havens zijn hierdoor

  onderdeel geworden van het Ten-T kernnetwetwerk. Daarmee wordt het Zeeuwse havenbedrijf een

  belangrijke corridor voor de doorvoer naar het achterland.

  TEKST & FOTOGRAFIE BERT VAN LEERDAM & STuDIO HAAK & VISSER

  Van der Hart: Dit levert ook extra kansen op voor Zeeland. Ons afzetgebied wordt namelijk enorm. Als hier containers gelost en geladen kunnen worden met als bestemming Parijs, dan bereiken we een bewonersgebied van vele miljoenen mensen. Stel dat we hier, in een logistiek centrum, de containers uit kunnen pakken, de goederen behandelen en dan doorsturen, dan is dat een zeer grote boost voor de werkgelegenheid. Een extra pr in Zeeland is dat we over voldoende ruimte beschikken. Nederland en Vlaanderen zijn het ondertussen eens over de bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Die gaat er komen. Helaas duurt het nog wel een jaar of drie/vier voor de bouw kan beginnen.

  Goud in handenDe verzelfstandiging van Zeeland Seaports heeft onze slagkracht enorm verhoogd. In principe kan ik nu zelfstan-dig la minute besluiten over de uitgif-te van een stuk grond aan een (nieuw) bedrijf in ons haven- en industriegebied. Dat heeft consequenties. Vroeger stelden provincie en gemeenten zich garant, dat moeten we nu zelf doen. Wij moeten dus een stevige contractpartij zijn en onze zaken goed voor elkaar hebben.Daarom vertaalt de verzelfstandiging zich naar de hele organisatie, die ove-rigens fantastisch mee gaat in de nieu-we vorm. Ook is er een nieuwe raad van commissarissen. Allemaal mensen met eigen kwaliteiten en disciplines, zoals chemie, logistiek, maritiem, financi-eel en politiek. Vanuit hun eigen netwer-ken brengen zij enorm veel inhoudelij-ke expertise mee voor Zeeland Seaports.

  Dat is even anders werken dan in de vori-ge constellatie. Door de internationa-lisering zijn we ook los aan het komen van onze Zeeuwse behoudendheid. Wij moeten hier in Zeeland trots zijn op wat we hebben. Ik kan het niet genoeg bena-drukken. En dat geldt voor alle Zeeuwse bedrijven: We hebben goud in handen en moeten dat verzilveren! We moeten echt af van opmerkingen als: We zijn het best bewaarde geheim. Onze communicatie is gericht op presentatie. Wij genereren veel banen, dat begint bij ons al met het aan jonge gasten vertellen hoe leuk het hier is. Daarom ondersteunen we enthou-siast De Ronde van Zeeland Seaports. Dat past bij ons. Iedereen moet ons ken-nen, wij zijn geen regionaal bedrijf. Wij zijn de poort naar Europa. Dat willen we voortdurend uitdragen. Rotterdam is in Nederland mainport, de overheid heeft 30% van de aandelen. Maar onze haven heeft met de bereikbaarheid vanaf de zee en naar het achterland enorm sterke troe-ven, zo is onze verbinding met bijvoor-beeld Duisburg minstens zo goed als die van Rotterdam. Als ik behoefte heb aan overleg met een ministerie dan neem ik contact op en wordt een afspraak gere-geld. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ze in Den Haag heel veel belang hechten aan de ontwikkelingen hier.

  cijfers en toekomst2008 en 2010 waren recordjaren voor Zeeland Seaports. In 2009, het jaar van de recessie, liep de overslag van lading in de haven 13% achteruit en dat werd in 2010 weer goedgemaakt: 15% omhoog en daarmee direct op het niveau van voor de crisis. In 2011 boekt Zeeland Seaports

  naar verwachting een vooruitgang van 6 7% en komt de overslag uit op 35 mil-joen ton goederen. Van der Hart: 2012 wordt weer een spannend jaar, ik zal blij zijn als we dan hetzelfde resultaat halen als in 2011. Naast het strategisch mas-terplan 2020 gaan we in 4-jaren plan-nen onze directe prioriteiten vastleggen. Een van de speerpunten is de ontwikke-ling van de logistiek in met name Vlis-singen. De bereikbaarheid van de haven in Vlissingen is perfect. Schepen wor-den steeds groter. Wij kunnen ze hebben en dat maakt Vlissingen steeds aantrek-kelijker als bereikbare haven voor de zee

  S p E c I A l Z E E l A N D b u S I N E S S | N u M M E R 8 | D E c E M b E R 2 0 1 1 7

 • about us

  As part of the Pacorini Metals group, a global warehouse and logistic company,

  Pacorini Metals is able to offer clients a complete, tailor-made logistical package,

  suited to the individual clients requirements, from the initial place of produc-

  tion right through to the final place of consumption. This service could include

  any or all of the following components: delivery to and storage at load port;

  ocean transportation either by conventional break-bulk or containerised

  vessel; discharge and storage at the destination port; customs formalities;

  hinterland delivery to final destination by road, rail or inland waterway.