of 13 /13
Dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije 1 Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih Prispevek za Andragoški kolokvij “Izobraževanje po meri gospodarstva”, Slovenska Bistrica, 20. maj 2010

Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

  • Upload
    alyson

  • View
    44

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih. Prispevek za Andragoški kolokvij “Izobraževanje po meri gospodarstva”, Slovenska Bistrica, 20. maj 2010. Dejavniki večjega vključevanja slabše izobraženih. Še vedno relativno visok delež zaposlenih brez formalnih kvalifikacij - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

Page 1: Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

Dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije

1

Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih

zaposlenih

Prispevek za Andragoški kolokvij “Izobraževanje po meri gospodarstva”,

Slovenska Bistrica, 20. maj 2010

Page 2: Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

Dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije

2

Dejavniki večjega vključevanja slabše izobraženih

Še vedno relativno visok delež zaposlenih brez formalnih kvalifikacij

Nizki dosežki pismenosti odraslih Kvalifikacijska neskladja na trgu dela Demografske spremembe Podaljševanje delovne dobe Povečevanje zaposlovanje v poklicih, ki temeljijo na višjih

kvalifikacijskih zahtevah Uvajanje varne prožnosti

Page 3: Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

Dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije

3

Udeležba manj izobraženih v izobraževanju se zmanjšuje

Država2004 2005 2006

Nizka Terciarna*

Razkorak Nizka Nizka

EU 25 2,5 14,7 7,3 3,4 3,7

DA 18,5 35,5 1,9 16,9 18,4

ČŠ 0,4 19,1 47,8 0,9 0,9

SI 4,1 34,4 8,4 4,1 3,8

Vir : Progress towards the Lisbon objectives in education and training, 2005 Report: 73, 2006 Report:138; 2008 Report: 138. * Za 2005 in 2006 v EU poročilih ni podatka.

Nizka (ISCED 0-2) in terciarna (ISCED 5-6) izobrazbo (%)

Page 4: Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

Dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije

4

Vključenost odraslih v formalno ali neformalno izobraževanje, Slovenija in izbrane države (%)

010

2030

405060

7080

90100

Švedska Finska Zdr.kraljestvo

Nemčija Slovenija EU-27 Francija

Skupaj

Nižja

Srednješolska

Terciarna

Vir: AES, 2007

Page 5: Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

Dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije

5

Pismenost odraslih z različnimi tipi srednješolske izobrazbe v Sloveniji

Izobrazba 1. raven 2. raven 3. raven 4/5 raven

Eno ali dvo l. PSŠ 62,0 34,9 3,1 0 

Triletna PSŠ 49,4 38,7 11,6 0,3 

4 letna SŠ 20,8 43,3 30,1 5,8 

Vir: Raziskava Pismenost odraslih in udeležba v izobraževanju, 1998

Page 6: Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

Dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije

6

Zaposleni udeleženci formalnega in neformalnega izobraževanja po doseženi

izobrazbi, AES 2007 (%)

0 2

11

45 43

04

18

3742

0

10

20

30

40

50

manj kot OŠ OŠ SPŠ Srednjasplošna intehniška

Terciarna

izobrazba

od

sto

tki

FI

NFI

Page 7: Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

Dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije

7

Zaposleni udeleženci formalnega in neformlanega izobraževanja po starosti, AES

2007 (%) 62

32

51

3135

28

6

0

10

20

30

40

50

60

70

25-35 36-45 46-55 56-64

leta starosti

od

sto

tki

FI

NFI

Page 8: Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

Dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije

8

Vlaganje v izobraževanje in učenje odraslih/zaposlenih je odvisno od koristi

Privatne

Delodajalci Posamezniki

Javne

Nacionalna raven Lokalna raven

Page 9: Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

Dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije

9

Ovire in spodbude pri vključevanju v izobraževanje

Ovire

Čas Denar Starost Negativna stališča

Spodbude

Zaposlitev Kariera Boljše delo Zahteve delodajalca

Page 10: Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

Dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije

10

Ovire, ki odraslim v Sloveniji preprečujejo udeležbo v izobraževanju

Ovire, ki odraslim v Sloveniji preprečujejo udeležbo v izobraževanju

Pomanjkanje časaPomanjkanje časa

••ženskeženske

••nad 50 letnad 50 let

•ninižžje izobr. je izobr. stopnjestopnje..

•brezposelnibrezposelni

••ženskeženske

••nad 50 letnad 50 let

•ninižžje izobr. je izobr. stopnjestopnje..

•brezposelnibrezposelni

FinančniFinančni razlogirazlogi

••ženskeženske

• • 25-49 25-49 lelett

•srednja šolasrednja šola

•ggospospoodidinnje/je/upokojenciupokojenci

••ženskeženske

• • 25-49 25-49 lelett

•srednja šolasrednja šola

•ggospospoodidinnje/je/upokojenciupokojenci

DrDruužinske obveznostižinske obveznosti

••mmoošškiki

•25-39 let25-39 let

•višje izobr. stopnjevišje izobr. stopnje

•samozasamozapposleniosleni

••mmoošškiki

•25-39 let25-39 let

•višje izobr. stopnjevišje izobr. stopnje

•samozasamozapposleniosleni

••ženskeženske

••nad 50 letnad 50 let

•nižja poklicna nižja poklicna izobrazbaizobrazba

•upokojenciupokojenci

••ženskeženske

••nad 50 letnad 50 let

•nižja poklicna nižja poklicna izobrazbaizobrazba

•upokojenciupokojenci

ZZdravstdravstvvenenee težave težave

Page 11: Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

Dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije

11

Predlogi ukrepovDelodajalci

Dogovor o izobraževanju slabše izobraženih v socialni sporazum in KP

Skladi za izobraževanje Zagotavljanje

izobraževalnega dopusta za izobraževanje manj izobraženih

Ekonomsko in socialno vrednotenja

Delovna mesta – učna mesta

Država Sofinanciranje sklada za

izobraževanje Pogoji za brezplačen

dostop do standarda 4-letne SŠ

Večja podpora programom za dvig pismenosti manj izobraženih zaposlenih nad 35 let

Davčne olajšave delodajalcem

Page 12: Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

Dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije

12

Predlogi ukrepov

Delodajalci 40 ur brezplačnega

izobraževanja po osebni odločitvi

Država 40 ur brezplačnega

izobraževanja po osebni

odločitvi Zagotavljanje kakovosti Boljša koordinacija glavnih

akterjev izobraževanja delovne sile

Oblikovanje partnerstev

Page 13: Zagotavljanje pogojev za izobraževanje manj izobraženih zaposlenih

Dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije

13

Kam vlagati?

Izobraževanje “na zalogo” Izobraževanje za konkretno delo, delodajalca