XML eXtensible Markup Language - Urząd Miasta Ł ?· XML – eXtensible Markup Language część 8.…

Embed Size (px)

Text of XML eXtensible Markup Language - Urząd Miasta Ł ?· XML – eXtensible Markup Language część...

XML eXtensible Markup Language

cz 8

XSL transformations (XSLT)

XSLT (ang. eXtensible Stylesheet Language Transformations) jest

opartym na XML jzykiem transformacji dokumentw XML

XSLT umoliwia przetumaczenie dokumentw z jednego formatu

XML na inny format XML, ale rwnie na HTML, PDF i inne.

dokument XML

arkusz XSLT

plik wyjciowy

(XML, HTML, PDF etc.)

procesor XSLT

Arkusze XSLT okrelaj w jaki sposb przeksztaci poszczeglne

elementy wejciowe pliku XML.

Przykad

Do elementu HTML moemy doda atrybut bdcy zawartoci jakiego elementu bd wartoci atrybutu z dokumentu XML.

Obrazki

most.jpg

widok.jpg

Przykad

Obrazki

Inaczej:

Marek Nowak 23 Tomasz Pawlak 33 Piotr Kaczkowski

Przykad

Element nie istnieje?

First nameLast nameAge brak danych

Przykad (cd)

Element nie istnieje?

abc

Przykad

W przegldarce:

Odwoanie do elementw o okrelonej nazwie.

Skadnia:

Instrukcja ta pozwala nam wywoa szablon o okrelonej nazwie.

Przykad (cd)

Arkusz XSL:

Obrazki

abc

Dokument XML:

Przykad (cd)

Czy mona do szablonu przekaza zawarto elementu ew. warto atrybutu?

Obrazki

abc

?

Skadnia:

Deklaracja lokalnego bd globalnego parametru.

Parametr jest lokalny jeeli jest zadeklarowany w elemencie template.

Atrybuty: name okrela nazw parametru (wymagany)

select warto w postaci wyraenia XPath

(opcjonalny)

Skadnia:

Definiujemy warto parametru, ktry ma by przekazany do szablonu.

Atrybuty: name okrela nazw parametru (wymagany)

select warto w postaci wyraenia XPath

(opcjonalny)

+

Jeeli szablon wymaga parametru:

...

$pname

...

to musimy do przesa do szablonu przy wywoaniu:

+

Przykad

Obrazki

Skadnia:

Deklaracja lokalnej bd globalnej zmiennej.

Zmienna jest loklana jeeli jest zadeklarowana w elemencie template.

UWAGA: raz ustalona zmienna nie powinna zmienia wartoci!!!

Spis

Przykad

W przegldarce:

Nadanie wartoci zmiennej przez atrybut.

Przemek

Kowal

42

Spis

Przykad

Nadanie wartoci zmiennej przez zawarto elementu.

W przegldarce:

Spis

Przykad

A co jeeli zmienimy warto zmiennej?

W przegldarce:

Przykad

Nadanie wartoci zmiennej przez wyraenie XPath.

Arkusz XSL:

Dokument XML:

a=

b=

zmienna 1 =

zmienna 2 =

Przykad

W przegldarce:

Przykad

Rozwamy teraz nastpujcy program:

int start=1;

int stop=10;

int main()

{

for(int i=start;i

Przykad

Rozwamy teraz nastpujcy program:

int start=1;

int stop=10;

void wypisz(int i)

{

if(i

Przykad

Nadanie wartoci zmiennej przez wyraenie XPath.

Dokument XML:

Arkusz XSL:

Przykad (cd)

Arkusz XSL (cd):

Przykad (cd)

Arkusz XSL (cd):

Wypisujemy liczby

W przegldarce:

Przykad (ju omawiany ale zmodyfikowany!)

,

Element umoliwiajcy dodanie tekstu do pliku wynikowego.

Przykad (ju omawiany ale zmodyfikowany!)

,

Przykad (ju omawiany ale zmodyfikowany!)

,