Click here to load reader

więta Bożego Narodzenia to dla wielu osób Święta Bożego Narodzenia to dla wielu osób najpiękniejsze święta w roku. Dla Nas wierzących to przede wszystkim czas przeżywania

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of więta Bożego Narodzenia to dla wielu osób Święta Bożego Narodzenia to dla wielu...

 • 1

 • 2

 • 3

  Święta Bożego Narodzenia to dla wielu osób najpiękniejsze święta w roku.

  Dla Nas wierzących to przede wszystkim czas przeżywania tajemnicy Narodzenia Pana Jezusa.

  Jezus urodził się w Betlejem w ubogiej stajence. Przychodzi, jako człowiek. Pierwszymi, którzy Go odwiedzają są ubodzy pasterze. W ten sposób Bóg chce nam powiedzieć, że pragnie być obecny w życiu Każdej i Każdego z nas. Chce, abyśmy doświadczyli głębokiej radości i spojrzeli z nową siłą i nadzieją w przyszłość. Pragnie uczynić w naszym życiu cuda, byśmy mieli prawdziwe powody do szczęścia.

  Składamy serdeczne życzenia, by doświadczyć tej obecności Jezusa, najlepszego Przyjaciela w życiu osobistym i rodzinnym. Ponadto zdrowia, a także siły w pokonywaniu przeciwności oraz wszelkich łask od Bożej Dzieciny. BŁOGOSŁAW NAM JEZU!

 • 4

 • 5

  „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

  Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

  Dla darów Nieba…

  Tęskno mi, Panie…”

  Myśl Cypriana Kamila Norwida jest dziś niezwykle aktualna.

  O tym, czy – jako Polacy – stanowimy wspólnotę, w dużej

  mierze decyduje właśnie ceremoniał, w jaki ubieramy

  najważniejsze momenty naszego życia: zarówno osobistego,

  indywidualnego, rodzinnego, jak i publicznego. Nie chodzi

  jednak o samą formę, zewnętrzne zachowania, rytuały. Są one

  o tyle ważne, o ile wyrażają naszego ducha – wartości, które

  budują naszą tożsamość.

  Jesteśmy przekonani, że pielęgnowanie wynikających z życia

  religijnego tradycji owocuje ubogaceniem naszego życia

  rodzinnego. Nasze rodziny krzepną przy wspólnym śpiewie

  kolęd, łamaniu się opłatkiem czy znaczeniu drzwi literami

  „K”, „M”, „B”. Ten duchowy wymiar pozwala patrzeć na nasze

  życie we właściwej perspektywie i nie poddawać się

  trudnościom oraz zwątpieniom dnia codziennego.

  W trudnych dla naszego narodu momentach to właśnie

  rodzina przechowywała oraz przekazywała kolejnym

  pokoleniom wiarę, tradycję i narodową tożsamość.

  Mamy nadzieję, że to opracowanie będzie pomocne

  w religijnym przeżywaniu Świąt Narodzenia Pana Jezusa.

  Zebrane tu modlitwy, teksty Pisma świętego, kolędy niech

  będą pomocne, szczególnie dla osób starszych, chorych,

  samotnych i tych którzy z różnych powodów nie mogą przyjść

  do kościoła a także całych rodzin w domowym spędzeniu tego

  świątecznego, uroczystego czasu.

 • 6

  24 grudnia

  Wigilia Narodzenia Pańskiego

  Wigilia

  Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinie

  chrześcijańskiej jest Wigilia Bożego Narodzenia.

  Niemal w każdym domu ubiera się choinkę, która jest

  symbolem „drzewa rajskiego”. Przez swoją żywość i zieleń

  zachowaną nawet w zimie staje się symbolem Chrystusa jako

  „drzewa życia” a przez przyozdobienie jej świecami (lampkami)

  symbolizuje Chrystusa „światłość świata”. Pod choinką lub

  w innym miejscu ustawia się żłóbek (szopkę) dla upamiętnienia

  narodzenia Syna Bożego w Betlejem.

  Wilia-wieczerza wigilijna

  Stół powinien być tak wielki, by wszyscy domownicy mogli

  przy nim zasiąść i jeszcze jedno miejsce było wolne dla gościa –

  jak nakazuje tradycja. Na stole nakrytym białym obrusem, pod

  nim siano, kładziemy Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy

  świecę. Według starodawnego zwyczaju po zachodzie słońca,

  gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie, zgodnie z praktyką

  dawnych chrześcijan spożywa się obiad postny (kolację),

  złożony z kilkunastu tradycyjnych potraw. Uczta ma charakter

  religijny, bardzo uroczysty – świadczy o tym stary zwyczaj

  czytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu

  Chrystusa i wspólna modlitwa. Cała rodzina i wszyscy

  zgromadzeni wokół stołu odmawiają modlitwę przed wieczerzą.

  Poprowadzić ją powinien ojciec rodziny albo dziadek czy osoba

  najstarsza z obecnych.

 • 7

  Łamanie się opłatkiem

  Po odczytaniu Ewangelii o narodzeniu Jezusa następuje

  najważniejszy moment, to jest łamanie (dzielenie) się

  opłatkiem. Obrzęd ten następuje po modlitwie i złożeniu sobie

  życzeń, a więc na samym początku wieczerzy wigilijnej,

  gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie.

  Dzielenie się opłatkiem oznacza wzajemne poświęcenie się

  jednych dla drugich i uczy, że ostatni nawet kawałek chleba

  należy podzielić z bliźnimi, zbliża oddalonych, łączy umarłych

  z żywymi i jedna skłóconych.

  Wszyscy powinni też przeprosić się wzajemnie za uczynione

  zło.

  Wolne miejsce przy stole

  Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj

  pozostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Jest ono

  przeznaczone dla przygodnego gościa. Z. Kossak pisze,

  że „ktokolwiek zajdzie w dom polski w święty, wigilijny

  wieczór, zajmie to miejsce i będzie przyjęty jak brat”.

  Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy serdeczną

  pamięć o naszych bliskich i drogich, którzy nie mogą świąt

  spędzić z nami. Wolne miejsce przy stole oznaczać może

  członka rodziny, który zmarł w tym roku, lub też pamięć

  o wszystkich zmarłych z rodziny oraz znak gotowości

  zaproszenia do stołu nieoczekiwanego gościa.

  Wieczerza wigilijna i czas

  świąteczny ma charakter religijny

  i w takim duchu, duchu jedności,

  wspólnoty i miłości powinniśmy

  ją przeżywać.

 • 8

  D O M O W E Ś W I Ę T O W A N I E

  Zapalenie świecy

  Jedno z rodziców (ojciec rodziny albo dziadek czy osoba najstarsza z obecnych) zapala świecę wigilijną i mówi:

  Prowadzący: Światło Chrystusa.

  Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

  P. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

  W. Amen.

  P. W ten wigilijny wieczór, kiedy wspominamy świętą noc,

  w której narodził się nam Zbawiciel, gromadzimy się przy

  wspólnym stole na czuwaniu i uczcie. Wsłuchajmy się w tekst

  Ewangelii, która przypomina nam tamto wydarzenie. Ktoś z członków rodziny odczytuje fragment Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 2, 1-14). Najlepiej ten fragment odszukać i przeczytać bezpośrednio z Pisma Świętego.

  Odczytanie Ewangelii

  P. Z Ewangelii według świętego Łukasza.

  „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta,

  żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy

  ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był

  Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać,

  każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta

  Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,

  ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać

  z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

  Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.

  Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki

 • 9

  i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

  w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż

  nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański

  i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się

  przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się!

  Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego

  narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,

  którym jest Mesjasz Pan. a to będzie znakiem dla was:

  Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».

  I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów

  niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na

  wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania»”

  Po skończeniu czytania:

  P. Oto słowo Pańskie.

  W. Chwała Tobie, Chryste.

  Śpiew kolędy Po Ewangelii zaśpiewajmy kolędę:

  WŚRÓD NOCNEJ CISZY Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem pośpieszajcie, Przywitać Pana. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie Z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć Mu dali, A witając zawołali Z wielkiej radości:

  Ach, witaj Zbawco z dawna żądany, Cztery tysiące lat wyglądany Na Ciebie króle, prorocy Czekali, a Tyś tej nocy Nam się objawił. I my czekamy na Ciebie, Pana, A skoro przyjdziesz na głos kapłana, Padniemy na twarz przed Tobą, Wierząc, żeś jest pod osłoną Chleba i wina.

 • 10

  Wspólne prośby

  Ojciec, matka albo ktoś z rodziny odmawia niżej podane prośby:

  P. Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić prośmy

  słowami:

  W. Obdarz nas miłością i pokojem! (będziemy powtar