Walt Whitman - Wiersze

 • View
  248

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Walt Whitman - Wiersze

 • 8/4/2019 Walt Whitman - Wiersze

  1/22

  MARTWY DOM MIASTAPrzy miejskiej kostnicy, przy bramieChodzc bez celu, kierujc si dwikiem dzwonkwStanem zadziwiony - bo oto! ksztat odrzucony, przywieziono biednmartw

  prostytutk;Nikt si nie troszczy o jej ciao, zoono je na mokrej posadzce.Boska kobieta, jej ciao - widz to ciao - tylko na nie patrz,Ten dom peen niegdy uczu i piknoci - nic wicej nie dostrzegam;Ani ten zimny spokj, ani woda cieknca z kranu, ani przeraliwy odrnie robi namnie wraenia;Tylko ten dom - ten cudowny dom - ten delikatny pikny dom - ta ruina!

  Ten niemiertelny dom, wicej ni wszystkie rzdy domw jakiekiedykolwiekzbudowano,Ni Kapitol z bia kopu, z dostojn figur na czubku - albo ni katedryo wysokichwieach,Ten malutki domek, wicej ni one wszystkie - biedny, nieszczsnydom!Przepikny, przeraliwy wrak! wynajty Duszy! sam Dusz!

  Zapomniany, unikany domu! we jeden oddech moich drcych warg;We t z upuszczon gdy odchodz, bo mylaem o tobie,Martwy dom mioci! dom szalestwa i grzechu, zniszczony! strzaskany!Dom ycia - niedawno rozgadany i rozemiany - ale, biedny dom!martwy nawetwtedy!Miesice, lata, rozbrzmiewajcy, przystrojony dom - ale martwy, martwy,martwy!

  OBLICZAO obliczach rzeczy - I o przebijaniu si do uznanych piekie podspodem.O brzydocie -Dla mnie jest ona tyle warta, co pikno - Teraz uznaj brzydotludzkich istot.O przychwyconych -Dla mnie ci, ktrych przychwycono, nie s pod adnym wzgldem gorsi

  od tych,ktrych nie przychwycono - i nie s pod adnym wzgldem gorsi odemnie.

 • 8/4/2019 Walt Whitman - Wiersze

  2/22

  O zbrodniarzach;Dla mnie kady sdzia, czy te kady awnik, jest te zbrodniarzem - ikada osoba zdobrego domu te nim jest - i prezydent te nim jest.

  OGNIWA

  1.Pomyl o Duszy; Przysigam ci, e twoje ciao oddaje proporcje twojejDuszy by

  jako istnie w innych sferach;Nie wiem jak, ale wiem e tak jest.

  2.Pomyl o kochajcych i kochanych;Przsigam ci, e kimkolwiek jeste, moesz si da przenikn takimrzeczom, ekady kto ci ujrzy bdzie na ciebie patrza z tsknot.3.Pomyl o przeszoci;Ostrzegam ci, e za krtk chwil inni odnajd przeszo w tobie itwoich czasach.

  Nigdy nie przerwana gonitwa nie ucieknie kobieta ni mczyzna;Wszystko jest cile zwizane rzeczy, duchy, natura, narody, ty rwniepochodziciez tego co byo.Przypomnij sobie zawsze mile widzianych buntownikw (matki byyprzed nimi);Przypomnij sobie mdrcw, poetw, zbawcw, wynalazcw,prawodawcw caejziemi;Przypomnij sobie Chrystusa, brata odrzuconych brata niewolnikw,przestpcw,idiotw, szalecw i chorych.4.Pomyl o czasach przed twoim urodzeniem;Pomyl o momentach gdy sta przy ou umierajcego;Pomyl o czasie, kiedy twoje wasne ciao bdzie umiera.Pomyl o duchowych skutkach;

  Rwnie pewne jak to, e ziemia pynie przez niebiosa, jest e co si naniej dzieje maswoje skutki w wiecie ducha.

 • 8/4/2019 Walt Whitman - Wiersze

  3/22

  Pomyl o mskoci, o sobie jako mczynie;Czy poczytujesz msko, i sodycz mskoci, za nic?Pomyl o kobiecoci, o sobie jako kobiecie;Tworzenia jest kobiecoci;Czy nie powiedziaem, e kobieco angauje wszystko?

  Czy nie orzekem, e we wszechwiecie nie ma nic przewyszajcegoznakomitkobieco?

  WSPANIAOSCI

  1.

  Wspaniae s mity - i ja si nimi zachwycam;Wspaniali Adam i Ewa - i ja patrz wstecz i uznaj ich;Wspaniae s narody, ktre wzrosy i upady, ich poeci, kobiety, dzieci,wici,wynalazcy, wadcy, wojownicy i kapani.Wspaniaa jest Wolno! wspaniaa jest Rwno! te jestem ichwyznawc;Sternicy narodw, wybierzcie kurs! dokd wy eglujecie, i ja egluj,Albo przetrwam z wami, albo uton z wami.

  Wspaniaa jest Modo - rwnie wspaniaa Staro - wspaniae Dzie iNoc;Wspaniae jest Bogactwo - wspaniae jest Ubstwo - wspaniaa jestWypowied -wspaniae jest Milczenie2.Modoci, szeroka, podliwa, kochajca - Modoci pena siy, wdziku,zauroczenia!Czy wiesz, e Staro moe przyj po tobie z rwnym wdzikiem, si,zauroczeniem?Dzie peen i okazay - Dzie upalnego soca, dziaania, ambicji imiechu,Noc nastpuje wkrtce, z milionem soc, snem, przywraca mrok.Bogactwo z hojn rk, dobrej jakoci ubraniem, gocinnoci;I znw bogactwo duszy ze szczeroci, wiedz, dum, obejmujcmioci;Kt szuka kobiet i mczyzn ukazujcych Ubstwo bogatsze ni

  zamono?Wypowied w sowach! cokolwiek napisano lub powiedziano, niezapominaj e

 • 8/4/2019 Walt Whitman - Wiersze

  4/22

  wypowiedzie si mona rwnie Milczeniem; e najgortszy niepokj inajzimniejsze potpienie nie potzrzebuj sw.3.Wspaniaa jest ziemia i sposb w jaki staa si czym jest:Czy sdzisz, e si na tym zatrzymaa? wzrost zosta zarzucony?

  Zrozum wic, e pjdzie rwnie daleko z miejsca w ktrym jest, jak tomiejsce jestodlege od czasw kiedy leao przykryte wodami i gazami, zaminpojawi siczowiek.4.Wspaniaa jest w czowieku jako zwana Prawd;Jako zwana Prawd utrzymuje si w czowieku sama, cho wszystko

  si zmienia;Ona jest w czowieku nieunikniona - on i ona s w sobie zakochani inigdy si nieopuszczaj.Prawda w czowieku nie jest nakazem, ona jest konieczna jak wzrok;Jeli jest Dusza, jest Prawda - jeli jest mczyzna lub kobieta, jestPrawda -naukowa lub moralna, jest Prawda;Jeli jest rwnowaga lub wola, jest Prawda - jeli jest czowiek na

  powierzchni ziemi,jest Prawda.Prawdo ziemi! Prawdo rzeczy! jestem zdecydowany prze ku tobie;Gboki twj gos! za tob wedr si na gry albo bd nurkowa wmorzu.5.Wspaniay jest Jzyk - jest on najpotniejsz z nauk,Jest on peni, barw, ksztatem, rnorodnoci ziemi, kobiet imczyzn,wszystkich przymiotw i procesw;Wspanialszy ni bogactwo, wspanialszy ni budynki, statki, religie,obrazy, muzyka.Wspaniay jest jzyk Angielski - jaki jzyk jest rwnie wspaniay?Wspaniaa jest Angielska rasa - jaka rasa ma rwnie ogromneprzeznaczenie?Jest ona matk rasy, ktra bdzie panowa nad ziemi wedle nowejreguy;

  Nowa regua bdzie panowa tak, jak Dusza panuje, i jak mio,sprawiedliwo irwno panuj w Duszy.

 • 8/4/2019 Walt Whitman - Wiersze

  5/22

  6.Wspaniae jest Prawo - wspaniaych jest kilka pradawnych kamienimilowych Prawa,One s takie same po wszystkie czasy i nie bd poruszone.Wspaniaa jest Sprawiedliwo!

  Sprawiedliwo nie jest ustanawiana przez prawodawcw i prawa - onajest w duszy;Nie moe by zmieniona przez ustawy ani troch bardziej ni mio,duma iprzyciganie ziemskie.Jest niewzruszona - nie zaley od wikszoci gosw - wikszogosw i co tam

  jeszcze moe by przychodz i odchodz i stoj przed tym samym

  trybunaem,dokadnym i nieporuszonym emocjami.Sprawiedliwo to wielcy prawnicy natury, doskonali sdziowie - ona

  jest w ichduszach;S doborowi - nie darmo studiowali - wielkie zawiera mniejsze;Ich wadza jest na najwyszym poziomie - nadzoruj wszystkie ery,pastwa,administracje.

  Doskonay sdzia niczego si nie lka - mgby stan twarz w twarzprzed Bogiem;Przed doskonaym sdzi wszystko staje z respektem - ycie i mierstaj zrespektem - niebo i pieko staj z respektem.7.Wspaniae jest ycie, prawdziwe i mistyczne, gdziekolwiek iczyjekolwiek;Wspaniaa jest mier - rwnie pewnie jak ycie spaja wszystkie czci,mierspaja wszystkie czci.Czy ycie ma jaki sens? - Owszem, mier jest najwikszym sensem

  1

 • 8/4/2019 Walt Whitman - Wiersze

  6/22

  Dumna muzyko burzy!Podmuchu cwaujcy beztrosko, gwidc poprzez prerie!Mocny szumie koron drzew lasu! Wietrze grski!Oywione mroczne ksztaty! Wy ukryte orkiestry!O wy serenady widziade z gotowymi instrumentami do gry,Mieszajc si z naturalnym rytmem wszystkich jzykwwiata;O wy akordy pozostawione nam poprzez niezliczonychkompozytorw!O wy chry!O wy bezksztatne, swobodne, tace religijne! O Wy zeWschodu!O ty pszepcie rzek, ryku przelewajcych si wodospadw;

  Wy odgosy dalekich armat i ttencie galopujcej kawalerii!Echa obozw z wszystkimi tonami trbki!Poganiajce zgiekliwie, wypeniajce noc, powalajce mniebezsilnego,Wchodzce do mojej alkowy - dlaczego mnie osaczacie?

  2Podejd! O duszo moja, pozwl na spoczynek,

  Suchaj, nic nie uro, to do ciebie oni zdaj;Dzielc rodek nocy, wchodzc do mojej izby,Dla ciebie oni piewaj i tacz, O duszo.Pieni festiwalu!Duet pana i pani modej - marsz weselny,Z mioci na ustach i sercem penym po brzegi miocikochankw;Zaczerwienionymi policzkami i perfum, twarzami modych i

  starych,orszak jej si roi.Przy czystej muzyce fletw i dwicznym harf cantabile.

  3Zbliaj si dwiki bbnw!Zwycistwo! Widz ciebie w dymie armat, flagi poszarpane,ale powiewaj? drogi pomieszanych?

  Sysz okrzyki zwyciskiej armii?(Oh, Duszo, kania kobiet, jki rannych w agonii,

 • 8/4/2019 Walt Whitman - Wiersze

  7/22

  Syczenie i trzask pomieni, czerni si ruiny,dopalaj miasta,Lament i dewastacja ludzkoci).

  4Powietrze antyku napenij mnie!Widz i sysz starodawnych harfistw na walijskim festiwalu;Sysz redniowiecznych piewakw piewajcych swekamstwa o mioci,Sysz ministreli, bardw, trubadurw wiekw rednich.

  5Potne dwiki organw,Drce pod powierzchni, (jak ukryte podstawy planety,Od ktrych odpoczynek, wstawanie i parcie naprzd zaleyWszystkie ksztaty pikna, wdziki i sia, wszystkie znaneodcienieZielono dba trawy i szczebiot ptakw, dziecinne zabawy,bkit niebios),Mocny firmament, nieruchomy z pulsujcym ttnem,

  Kipiel, podtrzymujca, zlewajca wszystko ze sob,mataczc wszystkiemu co pozostao;z nimi kady z miliona instrumentw,Muzykanci graj, wszyscy muzycy wiata,Uroczyste hymny i msze, wznosz uwielbienie,Serca arliwe, piew, smutek, woanie,Niezmierna sodycz wokalistw minionych stuleci,I dla ich wasnej rozwizywalnej inscenizacji,

  Z ziemi wasnej rejestr,Z wiatrw i lasw i potnych fal oceanw,Nowa mieszana orkiestra zlepek lat i krajwdziesi razy zoonych powtrze,Gdy dawnych odlegych dni poeci mwili RajWtedy zagubiony, dugo samotny, ale teraz wdrwkazakoczona,Podr zakoczona, podrnik wrci do domu,Czowiek i Sztuka z Natur stopieni w jedno.

 • 8/4/2019 Walt Whitman - Wiersze

  8/22

  6Tutti! Na Ziemi i Niebo!Wszechmogcy Przywdca wreszcie mnie da znakswoj rdk.Mne strofy mw wiata,I wszystkie ony odpowiedz.Jzyki skrzypiec!(Myl, O jzyki wy powiedzcie to sercu, ktre nie moeodpow