3
46 3 KABīNE

Volvo FMX, Specifikacijas: Kabīne · Title: Volvo FMX, Specifikacijas: Kabīne Author: Volvo Trucks Subject: The complete cab specifications for the new Volvo FMX. Lithuanian. Keywords

Embed Size (px)

Citation preview

46

3 kabīne

2490 2170

1970 

2490 2170 2000

2390

700 2490 2170 1900 2000

2390

600/700

700

1140

430

395

390

1140

430

395

390

1530

430

395

390

47

kabīne 3

DIENAS KABĪNE

Dienas kabīne (FMX-DAY) ar komfortablu un ergo-

nomisku autovadītāja darbvietu. Interjera augstums:

157 cm, virs dzinēja nodalījuma: 114 cm.

GUĻAMKABĪNE

Guļamkabīne (FMX-SLP) nodrošina komfortab-

lus apstākļus pārnakšņošanai vienai vai divām

personām. Interjera augstums 157 cm, virs dzinēja

nodalījuma: 114 cm.

GLOBETROTTER KABĪNE

Globetrotter kabīne (FMX-HSLP) nodrošina komfor-

tablus apstākļus nakšņošanai līdz divām personām.

Globetrotter kabīnē pieejami ietilpīgi glabāšanas

nodalījumi virs vējstikla un kā papildiespēja arī zem

guļvietas. Interjera augstums: 196 cm, virs dzinēja

nodalījuma: 153 cm.

48

3 kabīne

KABĪNES BALSTIEKāRTA AR čETRIEM

ATBALSTIEM

Spirālatsperes ar amortizatoriem vai pneimobalstie-

kārta ar automātisku augstuma regulēšanas sistēmu

visiem atbalstiem.

GAISA IEpLūDES

Gaisa ieplūde novietota kreisajā pusē; pieejama

augstā vai zemā versija.

KRāSAS

Pieejami vismaz 850 krāsu toņu varianti.

TApSējUMS

Robustais Vinils vai āda

Dinamiskais Audums vai āda

Progresīvais Mīksts audums vai āda

1. papildiespēja Āda

2. papildiespēja Perforēta āda

AUTOvADĪTājA SēDEKLIS

Divi dažādi komforta līmeņi: standarta un komfor-

tablais sēdeklis. Abu veidu sēdekļiem iespējams

pasūtīt papildu apdari. Sēdekļa kopējais regulēšanas

diapazons: 200 mm uz priekšu/atpakaļ un 100 mm

vertikālā virzienā. Autovadītāja sēdekļa standartaprī-

kojumā ietilpst galvas atbalsts, regulējama un nolai-

žama atzveltne, augstuma regulēšana un regulēšana

uz priekšu/atpakaļ, regulējams jostas vietas atbalsts

un slīpuma regulēšana.

pASAžIERA SēDEKLIS

Divi dažādi komforta līmeņi: standarta un komfortab-

lais; abu veidu sēdekļus iespējams pasūtīt ar izvēlēto

apdari. Visi pasažiera sēdekļi standarta aprīkojumā ir

aprīkoti ar galvas atbalstu.

GUĻAMvIETAS

Apakšējā guļvieta: guļvietas izmēri: 70×200 cm.

16 cm augsts matracis ar atsperbloka pamatni ir ļoti

ērts. Trīs stingruma varianti: mīkstais, pusmīkstais,

stingrais.

Divi matrača pārklāju varianti. Pārklāji gulēšanu

padara ērtāku un atvieglo guļvietas uzklāšanu.

Komfortablās augšējās guļvietas izmēri: 70×190 cm

vai 60×190 cm (papildiespēja Globetrotter kabīnei).

IEKšējIE GLABāšANAS NODALĪjUMI

Brīvā vieta virs vējstikla sastāv no diviem glabā-

šanas nodalījumiem ar nolaižamām durtiņām un

četriem ISO-plauktiem, no kuriem viens paredzēts

tahogrāfam. Guļamkabīnē un Globetrotter kabīnē

zem guļvietas ir divi lieli glabāšanas nodalījumi,

kuriem var piekļūt no ārpuses, kā arī divi žurnālu

un sīklietu nodalījumi. Priekšējā panelī iestrādātas

četras atvērtās glabātuves, neliela glabāšanas kaste,

DIN pieslēgvietas nodalījums, gumijas paliktnis un

pudeļu turētājs.

āRējIE GLABāšANAS NODALĪjUMI

Aiz pasažiera un vadītāja sēdekļiem atrodas

glabāšanas nodalījumi, kuriem iespējams piekļūt

no ārpuses.

jUMTA LūKA

Kabīne ir aprīkota ar jumta lūku, kuru iespējams

atvērt par 50 mm. Lūkas iekšpusē ir perforēts saules

sargs. Kad lūka ir atvērta, tas darbojas arī kā kukaiņu

tīkls. Jumta lūkai paredzēta manuālā atvēršana/

aizvēršana.

STūRE

Pieejamas divu izmēru stūres – 450 mm vai 500 mm

diametrā – atkarībā no kravas automašīnas specifi-

kācijas. Stūres augstumu iespējams mainīt 90 mm

diapazonā, bet slīpumu – 28 grādu robežās. Stūre

ir pieejama ar drošības spilvenu vai bez tā. Stūrē

iestrādātie vadības taustiņi ļauj droši un ērti izmantot

kruīza kontroles sistēmu, skaņas signālierīci, tālruni,

kā arī vadītāja informācijas displeja un sekundārā

informācijas displeja funkcijas.

KLIMATA KONTROLES SISTēMA

Atbilstoši vēlmēm iespējams izvēlēties kādu

no divām alternatīvām sistēmām.

Gaisa kondicionētāji ar manuālo vadību (MCC).

Gaisa kondicionētāji ar automātisko temperatūras

vadību (ECC/ECC2).

Klimata kontroles sistēmu iespējams papildināt ar

kabīnes un dzinēja sildītāju.