12
VOLILNI program stranke HUMANA Slovenija , …morda malo čuden naslov Stranke za dosedanjo prakso snubljenja volilnih glasov ljudi, ki so potem ponavadi razočarani, ker so podelili zaupanje nekomu, ki ga potem po izvolitvi deloma ali pa v celoti ni upravičil. Levi, desni,sredinski...? Komu zaupati….?? Moj namen ni prositi za glasove, za tvoje , za vaše zaupanje, dragi Slovenec, ljuba Slovenka,... za zaupanje, ki bi ostalo izkoriščeno, razočarano, zlorabljeno...... Moja prošnja je klic na pomoč in moj odgovor vsem, ki se počutijo v tem momentu nemočni, razočarani,...kako trgajo tisti, ki smo jih izvolili in se imenujejo poslanci,… to našo malo, lepo, pridno, zeleno, skupno državico ..Slovenijo narazen,...levi na levo,..desni na desno.... To ne gre, človeka ne moreš trgati, ne na levo , ne na desno.... Malega, preprostega, poštenega človeka, Slovenca, Slovenko, otroka, upokojenca, starša,.... pusti da živi, da diha, da ustvarja, da se počuti biti vreden imena človek, da se počuti biti vreden in ponosen nositi državljanstvo Slovenec...Slovenka. V teh vsesplošnih domačih in svetovnih kriznih časih, lakote, vojn, nasilja, bolezni, nevere,….. ni več kaj dosti izbirat, tuhtat,..se odločat....Zdravega manevrskega prostora in časa je ostalo zelo, zelo, zelo….…malo!! Stranka HUMANA Slovenija ( v ustanavljanju) je Stranka, ki se zavzema, uresničuje in deluje v smeri ZA humano in pravično , ZA zeleno in zdravo, ZA srečno in večno SLOVENIJO in je nova politična Stranka, ki je pisana na kožo vsakemu Slovencu , Slovenki, še posebej za te krizne čase. Treba je stopiti v akcijo, UKREPAT, preživet,....pomagat bližnjemu, mu prisluhnit, vzbuditi v ljudeh zopet notranji mir, socialno varnost, zaposlenost, , strpnost, prijaznost, ljubezen , milost, medsebojno spoštovanje, družinsko harmonijo in poslovno ter osebno uspešnost...in zadovoljstvo. Mladim dati voljo do življenja, voljo in pogoje za ustvarjanje družin, starejšim za zagotoviti socialno varnost, mirno, brezskrbno, pa vendar aktivno ter zdravju prijazno tretje življenjsko obdobje.. To pa pri mojem ( Volilni program spisal in skup sestavil g. Miran Šic) dosedanjem in bodočem delovanju ne bo nič novega.

VOLILNI program stranke - · PDF filerakava rana in smrtonosni virus razpasla v našo sodobno slovensko in svetovno družbo, ... -Nadalje bom temeljil svoj program v smeri - ekologije,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: VOLILNI program stranke - · PDF filerakava rana in smrtonosni virus razpasla v našo sodobno slovensko in svetovno družbo, ... -Nadalje bom temeljil svoj program v smeri - ekologije,

VOLILNI program stranke

HUMANA Slovenija , …morda malo čuden naslov Stranke za dosedanjo praksosnubljenja volilnih glasov ljudi, ki so potem ponavadi razočarani, ker so podelilizaupanje nekomu, ki ga potem po izvolitvi deloma ali pa v celoti ni upravičil. Levi,desni,sredinski...? Komu zaupati….??

Moj namen ni prositi za glasove, za tvoje , za vaše zaupanje, dragi Slovenec, ljubaSlovenka,... za zaupanje, ki bi ostalo izkoriščeno, razočarano, zlorabljeno......Moja prošnja je klic na pomoč in moj odgovor vsem, ki se počutijo v tem momentunemočni, razočarani,...kako trgajo tisti, ki smo jih izvolili in se imenujejo poslanci,…to našo malo, lepo, pridno, zeleno, skupno državico ..Slovenijo narazen,...levi nalevo,..desni na desno.... To ne gre, človeka ne moreš trgati, ne na levo , ne nadesno....Malega, preprostega, poštenega človeka, Slovenca, Slovenko, otroka, upokojenca,starša,.... pusti da živi, da diha, da ustvarja, da se počuti biti vreden imena človek, dase počuti biti vreden in ponosen nositi državljanstvo Slovenec...Slovenka.

V teh vsesplošnih domačih in svetovnih kriznih časih, lakote, vojn, nasilja, bolezni,nevere,….. ni več kaj dosti izbirat, tuhtat,..se odločat....Zdravega manevrskegaprostora in časa je ostalo zelo, zelo, zelo….…malo!!

Stranka HUMANA Slovenija ( v ustanavljanju) je Stranka, ki se zavzema, uresničujein deluje v smeri ZA humano in pravično , ZA zeleno in zdravo, ZA srečno invečno SLOVENIJO in je nova politična Stranka, ki je pisana na kožo vsakemuSlovencu , Slovenki, še posebej za te krizne čase.

Treba je stopiti v akcijo, UKREPAT, preživet,....pomagat bližnjemu, mu prisluhnit,vzbuditi v ljudeh zopet notranji mir, socialno varnost, zaposlenost, , strpnost,prijaznost, ljubezen , milost, medsebojno spoštovanje, družinsko harmonijo inposlovno ter osebno uspešnost...in zadovoljstvo.

Mladim dati voljo do življenja, voljo in pogoje za ustvarjanje družin, starejšim zazagotoviti socialno varnost, mirno, brezskrbno, pa vendar aktivno ter zdravju prijaznotretje življenjsko obdobje..

To pa pri mojem ( Volilni program spisal in skup sestavil g. Miran Šic) dosedanjem inbodočem delovanju ne bo nič novega.

Page 2: VOLILNI program stranke - · PDF filerakava rana in smrtonosni virus razpasla v našo sodobno slovensko in svetovno družbo, ... -Nadalje bom temeljil svoj program v smeri - ekologije,

To počnem preko mojega humanitarnega dela vsakodnevno že zadnjega poldesetletja. Bogu na čast in ljudem v pomoč... Kot predsednik in ustanoviteljHumanitarnega društva Slovenije www.humanitarno-drustvo-slovenije.si , kot oče,kot osebnost, ki ceni vse Slovence, Slovenke,.. enako, ne glede na barvo kože, neglede na socialni status, ne glede na spol, vero, narodnost, izobrazbo ...

Tudi danes je prepolno ran v naših dušah,....preveč lukenj v naših denarnicah,..Preveč krivic v naših srcih,…Preveč neplačanih položnic, preveč deložacij, lakote instiske, tako da večina od nas zelo težko skrpa mesec z mesecem in tako nas tepejopreživetje, ter finančna in ostala bremena...nerazčiščeni odnosi, nezdrav načinživljenja, razmišljanja in dela.

Želim Ti pokazati dragi bralec, sodržavljan,……in te hkrati opomniti, spomniti,…. dabistvo sreče, zadovoljstva in dolgega življenja,….. ni v kopičenju in grabljenjudenarja, da sanjski poklic ni biti tajkun,.da najbolj spoštovana funkcija ni bitipolitik,…..ampak da je najlepše, najboljše,..če si sočuten do bližnjega, če znaš cenitisvoje zdravje in za njega tudi nekaj narediti,žrtvovati,……..da je vrednota in največjaprednost in zaklad, ko lahko živiš življenje notranjega miru, zagotovljene socialnevarnosti, življenje ljubezni ,sočutja, milosti, modrosti, strpnosti, potrpežljivosti….Življenje ki bo v radost tebi in v pomoč soljudem..to je tista, prava, edina,najgloblja,večna SREČA…ter ……Pot, Resnica in Življenje.... Pot, ki naj jo v življenju izberemo,če želimo biti srečni in večni…. zato sem poleg ostalih vrlin,vrednot in usmeritev našeStranke dodal tudi slogan ZA srečno in večno Slovenijo…

Pa naj še zapišem CILJE, spremembe in naloge, ki jih bom naredil, da bo tebidragi slovenski sotrpin bolje, lepše, strpnejše,..življenje in druženje s soljudmi, znajdražjimi in sosedi, z prijatelji in ne-prijatelji,..... Nasvet.... Ljubi svojegasovražnika in moli za tistega ki te preganja.... edino ta način lahko prekine to verižnoreakcijo sovraštva, zavisti,nasilja, pohlepa,zaničevanja,... ki se je v teh dneh kotrakava rana in smrtonosni virus razpasla v našo sodobno slovensko in svetovnodružbo, v naše duše in telesa,...ne zlorabljati, ampak znati ceniti,svoje telo .... znaticeniti svoje zdravje, svojo, našo,malo, ljubo, lepo, bogato Slovenijo.. (narava,gozdovi, voda, ljudje,kultura..)Moja osnovna želja je, da se vrneš dragi rojak Slovenec , spoštovana rojakinjaSlovenka,...nazaj k naravi, k bližnjemu, k zdravju in k Stvarniku (ali pa kSatanu,..svobodna izbira je tvoja,..komu boš služil, koga boš priznaval za gospodarja,vendar vedi da bomo sojeni ZA dobra dela, kaj šele za slaba..in veselimo se torej,kadar mislimo,čutimo,delamo dobro,.. zase in za sočloveka ), in bomo imeli vsiSlovenci ....mali raj na zemlji,... kot je dejal že svetovno znani državnik ob lanskemobisku za našo malo, a čudovito državico Slovenijo.Program za uresničitev tega cilja "malega raja na zemlji"oz. točneje v Sloveniji,..JEdober, soliden,pregleden... in s skupnimi močmi, znanjem,izkušnjami,..ga bomo šedodelali, oblikovali,...izpolnjevali, nadgrajevali,..Program Temelji:- v prvi vrsti na materialni varnosti za vsakega Slovenca, Slovenko,otroka,odraslega,..študenta,upokojenca,delavca, intelektualca,....500 € mesečnega zajamčenega zneska vsakemu državljanu, državljanki,...Ali univerzalni temeljni dohodek,….kot se strokovno imenujeTo bo osnova v prvem letu delovanja naše stranke. V drugem letu je cilj povečati tazajamčeni državni mesečni dohodek , in tudi v tretjem letu za vsakega državljanaSlovenije ...... glede na rezultate skupnega gospodarjenja

Page 3: VOLILNI program stranke - · PDF filerakava rana in smrtonosni virus razpasla v našo sodobno slovensko in svetovno družbo, ... -Nadalje bom temeljil svoj program v smeri - ekologije,

Prednosti UTD-ja za državljane, njihove družine in otroke bodo naslednji:- zagotovljeno socialno preživetje,- veselje do povečanja rodnosti in natalitete,...- lažja prebroditev sedanje svetovne finančne krize,- ob morebitni izgubi službe zagotovljen obstoj,...- dodatno veselje do življenja, dela,uspeha,napredka......- ljudje bodo bolj kreativni, uspešni, svobodni, neodvisni oz. manj odvisni od sedajdostikrat muhavih, izkoriščevalskih in neprijaznih delodajalcev,...

-Nadalje bom temeljil svoj program v smeri - ekologije, čist zrak,-nove energije- obnovljivi viri energije ,-uporaba človeku in okolju prijaznih ekoloških načinov prevoza in transporta( vozilana električni pogon, pogon na plin, na sončne celice, na bio goriva,..)- načela zdravega prehranjevanja,zdravega odnosa do ljudi, narave,-prenehanja pobijanja,mučenja živali,..za potrebe prehrane ljudi ali za kakršnekoliposkuse na živalih..- Ker je telesno in duhovno ZDRAVJE edina osnova za srečo na dolgi rok bom zavsakega človeka promoviral gibanje na svežem zraku (način dela, pridelave hrane(vsaka slovenska družina, posameznik bo imela svoj ekološki vrt,...zapreživetje,hobi,za zdravje in gibanje…),..- zavzemal se bom, da naš narod preide na zdravo prehrano (čim manj kemikalij,čim več ekološko pridelane hrane,...čim manj mesa, ki je škodljivo ( bolezni norihkrav, primer svinjske gripe,..), zmernost ( pri teku-apetitu, pri delu, pri....) ,zadostnost počitka za vsakega ( tako nočnega kot tudi obveznega tedenskegapočitka ZA VSE –sobotni in nedeljski počitek,)- dom, stanovanje, hišo,…. za vsakega,...zračen,prijeten,prostoren ..) ,- telesna dejavnost ( delo, kot način sprostitve in dodatnega zaslužka (svoj vrt,rastlinjak...),... .-.novi izzivi in nova spoznanja, kako je določeno delo lahko najbolj koristno,privlačno,donosno za določenega posameznika in za družbo, za skupno državo Slovenijo,..) , ---uporaba zdrave pitne vode ( brez pesticidov, kloridov, virusov, tudi brez flora,…. kipovzročajo toliko škode telesu,...-navada pitja določene količine zdrave vode na dan (do3 litre pri zdravi, odrasliosebi,...) in-poudarjal, zavzemal se bom tudi da ljudje kot vrlino, načelo in način življenjapoiščejo in udejanjajo tudi naslednje: zaupanje v Božjo moč, v zdrav krščanski načinživljenja, razmišljanja, krščanskih vrednost vzgoje in izobraževanja otrok in odraslih...

Skupaj se bomo trudili, se borili in se bodrili,... da bi jaz, ti, ona, on.... upošteval tanačela in "način življenja" opisan zgoraj in takrat bo v naših srcih, v našihmislih,besedah, dejanjih, navadah in značaju , zopet zavladal mir, radost, strpnost,prijaznost, ljubezen do sebe in do bližnjega ..... življenje katerega cilj nam morabiti, da bo naš značaj,način življenja in delovanja izkazoval ljubezen do sebe in dobližnjega, milost,strpnost,prijaznost,odpuščanje,ponižnost,modrost….

Ta naš volilni program je revolucija,...torej enkratna, hitra, bistvena, nujna ….. sprememba, v tem danem, kriznem trenutku v SLOVENIJI, ker vsak človek in tudinaš mali človek, Slovenec hrepeni prvo po zagotovljenem materialnem preživetju.

Za začetek v prvem letu S 500€ zagotovljenega državnega mesečnega dohodka...UTD-ja, iz državne blagajne za vsakega Slovenca, …….bo tvoje življenje dragiVolivec, Slovenec, Slovenka, otrok, upokojenec, delavec,.. lažje,lepše,prijaznejše.

Page 4: VOLILNI program stranke - · PDF filerakava rana in smrtonosni virus razpasla v našo sodobno slovensko in svetovno družbo, ... -Nadalje bom temeljil svoj program v smeri - ekologije,

To bo pomenilo, da ljudje zaradi sedanje materialne stiske in borbe za preživetje inživotarjenja iz meseca v mesec,..... ne bomo več mislili toliko na samomore,saj smoprvi v Evropi , ne bomo več utapljali svojih skrbi in težav za vsakodnevno preživetjev alkoholu, v nikotinu, mladi ne bodo več posegali po drogah, ker bi bila sedanjostbrez vezna in prihodnost črna in brezciljna,........ampak bomo ob tej sigurni in stalnifinančni mesečni injekciji mislili na življenje,zdravo,polno,srečno, medsebojno,skupno.... se ga veselili,..ne pa obupavali,....

Tudi mladi, študentje,... bodo imeli več optimizma, več volje do učenja,več veseljado dela, ..več možnosti za nadaljnji študij,....tako bomo postali država intelektualcev,država turizma, država razvoja, država socialnega napredka in miru …. Vzor zaEvropo in ostali svet. Mala Švica, kot smo včasih rekli temu..

-Tudi podjetnike je treba razbremeniti, jim pustiti v davčnem smislu da zadihajo..Zato bom uvedel 10% splošno davčno stopnjo, za vse. Za podjetja, za DDV, zaprihodke posameznikov. Torej nekako »desetino« iz katere bomo črpali poleg drugihjavnofinančnih prihodkov, finance za blagostanje naših ljudi in naše države Slovenije.

-Rok plačil za izdane račune bom naredil na 30 dni, po plačani realizaciji.

- zavzemam se in se bom sedaj, danes in v bodoče , DA nova,sodobna Slovenija podtaktirko Stranke HUMANA Slovenija, DA država bo in postane samokoristen,dober,nujen,…SERVIS za poštene,dobre,delovne,..državljane,..za tebe inmene dragi Slovenec ,Slovenka, otrok in upokojenec, Servis, ki nam bo služil vpotrebnem,koristnem najnujnejšem (šolstvo, zdravstvo, sodstvo,..) , NE pa državakot sredstvo birokracije, ki bi se ali se bo redila na moj in tvoj račun, na stroškemalega, preprostega,delovnega človeka…davkoplačevalca.

-Imam pripravljen Program za gradnjo stanovanj, hiš za mlade družine,posameznike,.. je tudi med našimi prvimi, prioritetnimi cilji. Pa seveda tudi za vseostale, socialno šibkejše ljudi, ki sedaj živijo v starih, razpadajočih hišah,stanovanjih…

-Upokojencem omogočiti solidno pokojnino, katera v nobenem primeru ne bomanjša od 500€ …… Tem ljudem omogočiti tudi dovolj mest in prostora zakvalitetno, ustvarjalno, dinamično, razgibano,…preživljanje tretjega življenjskegaobdobja. Uvedba učnih delavnic, skupnega bivanja, druženja mladih in starejših,..nakatere lahko ljudje v zrelih letih prenesejo svoje znanje in koristne življenjskeizkušnje…na mlade, na zanamce,..

-Starost za upokojitev bom znižal …. Za moške in za ženske . Samo tako bodo tudi mladi dobili pravočasno možnost za zaposlitev, starejši pa biimeli še nekaj od težko prisluženega pokoja, sicer jih pri 65-ih letih kolikor je tastarostna upokojitvena meja sedaj, že naslednji,.. prvi dan, prvi mesec, prvoleto,..zasluženega pokoja ,.. lahko obišče pogrebni zavod…

Ali ni logično in bolje, da mladi delajo in ustvarjajo dodano vrednost za starejše, kotpa da starejši delajo za mlade, do zadnjega diha, do onemoglosti, v pozno

Page 5: VOLILNI program stranke - · PDF filerakava rana in smrtonosni virus razpasla v našo sodobno slovensko in svetovno družbo, ... -Nadalje bom temeljil svoj program v smeri - ekologije,

starost,..mlade pa imamo na sociali do 30 leta , ker nimajo služb,ker nočejodelat..…Paradoks, norija,neumnost,… kajne? To bom popravil z zgornjim ukrepom.

- Mladim dati zaposlitve, službe,..tako da bodo poleg mesečnega UTD-ja lahkoustvarjali dodano vrednost,..za sebe, za družbo, za svojo družino, za dobro vseh nas.

- zagotovil bom DELO in zaposlitev za VSAKEGA državljana, ki bo hotel delati

- zagotovil bom 700 € minimalnega zajamčenega mesečnega neto dohodka zavsakega zaposlenega

- zakonsko bom omejil razpon višine plač med najnižjo, torej minimalno zajamčenoneto plačo in med najvišjo,..t.i. menedžersko plačo v razmerju 1 : 5

-Starostniki-UPOKOJENCI ne bodo živeli več v hiralnicah- domovih za ostarele naklasičen način.Narejena bo kombinacija bivanja starejši-posebna bivalna enota in mladi v njihovineposredni bližini, ki bi skrbeli za starejše… Starejši pa bodo mlade obogatili s svojimznanjem,izkušnjami, vrednotami,..Bivalne enote za upokojence se bodo nahajale vnaravi, vsak bo lahko imel svoj košček vrta, ki ga bo dnevno obdeloval in se takoveselil življenja in ustvarjanja, se tako še vedno počutil koristnega zase in za okolico.

- delovnik za mamice bo 4 ure (katere bodo hotele) , ostali čas pa naj preživijoskupaj z otroci, za njihovo vzgojo, za delo v gospodinjstvu, za pomoč otrokom priučenju itd…

- brezplačna šola, šolski prevozi, malica, knjige,..za učence, dijake, študente,..

- Zdravstveni sistem treba ponovno, na novo organizirat,…naj bo vse finančnobreme zajeto v osnovnem zdravstvenem zavarovanju- torej dodatno zdravstvenozavarovanje ukinit…še prej pa zmanjšat stroške, izdatke v zdravstveni blagajni...

-PODJETNIŠTVO,… razvijanje novih projektov, idej,.. za nove zaposlitve, zasamozaposlitve,..za ustanavljanje novih, mladih, trdnih podjetij, ki bodo ustvarjalanova delovna mesta in večala dodano vrednost proizvodom ali storitvam…

-Zdravstvo bom uredil tako, da ne bo čakalnih vrst za posamezne usluge prispecialistih. Nasprotno z načrtno zdravo prehrano, sistemom preventive insvetovanja, bodo zdravniki plačani po tem koliko zdravja so uspeli ohraniti ljudem zsvetovanjem,…. ne pa da potem samo zdravijo posledice napačnih odločitev alinevednosti ljudi glede zdrave prehrane, potrebnega gibanja, nujnegapočitka,….Plačana bo torej preventiva, ne pa samo kurativa- zdravljenje…Tako si botudi zdravstvena blagajna bistveno opomogla.

-Po vsej Sloveniji se bodo uredile trgovine »made in Slovenia« narejeno v Sloveniji,kjer se bodo prodajali proizvodi narejeni doma, hrana pridelana doma,.. bistvo: denarin prihodek gre nazaj k našim ljudem, proizvajalcem, kmetovalcem,…

-Spodbujali bomo lastno, družinsko ekološko pridelavo hrane, ekološko kmetijstvo poceli Sloveniji in zdrav način prehranjevanja,življenja,dela…za vsakega od nas

Page 6: VOLILNI program stranke - · PDF filerakava rana in smrtonosni virus razpasla v našo sodobno slovensko in svetovno družbo, ... -Nadalje bom temeljil svoj program v smeri - ekologije,

-moto in vodilo ter nova vrednota, za katero bo vredno živeti človeka – beri Slovenca,Slovenke,…dostojno življenje bo: Vera,…Upanje,..Ljubezen…. Vera v boljši jutri,vera v nasvete, ki so nam dani od Stvarnika za srečo, za mir, za blagostanje(Zapovedi,..). Upanje, da se zopet povrne v našo družbo blagostanje,sreča,zadovoljstvo, čas za druženje in vzgojo v družini, v družbi,……. Ljubezen..do samegasebe, do bližnjih, do trpečih, do drugačnih (invalidi, starejši,..),..do vseh pomočipotrebnih….Slovenk in Slovencev

- čebelarstvo- mora dobiti zopet nazaj tisto svojo prednostno vlogo…kot delSlovenske tradicije,kulture,..Krajnska čebela kot sinonim in pojem in korenina,tradicija Slovenstva .Ne samo zaradi pridelave medu (med je edina hrana ki se nepokvari,..) ampak predvsem zato ker čebelice oprašujejo sadno drevje, poljščine,rože,..in vse ostalo kar raste, kar nam je za jed in v veselje,…… in kot je dejalEinstein,….brez čebelic in njihove vloge opraševanja… svet čet 5 letizgine,propade,..gre v pogubo, zaradi lakote, pomanjkanja kisika, hrane,…. Zatohočem dati tu poudarek…na čebelarstvo kot pogoj za,.. .

- ekološko kmetijstvo in opraševanje rastlin, kmetijskih kultur, sadnegadrevja,vrtnin,.., biološko pridelava hrane,..brez kemikalij in škropiv, gnojenje samo zekološkimi bio gnojili,… in obratno..čebele lahko uspevajo samo v zdravem,ekološkem ,naravnem ,..okolju. To bo ena naših največjih PRIORITET. Ekološkokmetijstvo, vrtičkarstvo,…

- Sindikat obvezno v vsako podjetje- po zakonu, tudi sindikalna nabava živil inostalega,…tako da delavec prejme npr. hrano za cel mesec,..odtegne pa se muznesek pri plači..oz. pri osebnem dohodku..

- Sistem gradnje stanovanj za MLADE, za študente,.. moderen, ekološki, hiterprijazen okolju in naravi… S dnevnim sistemom humanitarnega €ura lahkodnevno zgradimo ca. 50 stanovanj za mlade, za študente,…pomnožite to s 30= 1500na mesec.. Torej imamo v letu dveh pokrite vse potrebe s tega področja.

- Energijsko potratne stavbe bomo nujno z zakonom in v praksi spremenili vEkološke (izolacija fasad, ogrevanje s toplotnimi črpalkami, s sončnimi celicami itd..)

- Ekološko ogrevanje stavb (sedaj kurilno olje in mazut,… sprememba na ogrevanjena plin, na sončne celice, na biomaso, preko toplotnih črpalk, geotermije itd..)

-Sistem razvoja TURIZMA po vsej Sloveniji – mali hoteli po vsej Sloveniji,enotni,lepi,čisti, prepoznavni,…v njem živi upravljavec, družina,.. oddaja pa sobe,nudi hrano in kompletno ponudbo..

-Sistem porabe PITNE VODE..bo VARČNO organiziran, načrtovan, zajemanje odpadnegospodinjske vode in zajemanje-lovljenje deževnice,..ter njena uporaba v hiši…

-uporaba domačih ekoloških čistil, pralnih praškov,…..v gospodinjstvu

-prevoz ljudi in pozneje tudi blaga.. prehod na popolna ekološka vozila (električniavtomobil, pogon avtomobilov na plin,..na sončne celice,…na zrak, na vodo,...)

Page 7: VOLILNI program stranke - · PDF filerakava rana in smrtonosni virus razpasla v našo sodobno slovensko in svetovno družbo, ... -Nadalje bom temeljil svoj program v smeri - ekologije,

-zmanjšanje porabe ELEKTRIKE v gospodinjstvih in industriji,…. ( v gospodinjstvu zkuhanjem na plin, zamenjava klasičnih žarnic z LED svetilkami-žarnicami,..itd…možnozmanjšanje porabe elektrike od 60-80%..)

- načrtno zmanjšanje izpusta CO2- toplogrednih plinov, pri uporabi avtomobilov (gorivu-bencinu, nafti,.. dodamo poseben naravni aditiv-dodatek in tako zmanjšamoŠkodljive emisije do 90%, poraba goriva se zmanjša do 20%, s tem tudi izpust CO2za isto vrednost….

Trda bo, veliko bo dela, vendar mi energije, volje in podpore ne manjka,.....Ljubim svojega bližnjega kot samega sebe, zato želim pomagati... zato želim, da mipomagaš dragi Slovenec, Slovenka,, ..da si pomagamo, da si prisluhnemo, da seskupno in z Božjo pomočjo in našim zavestnim, zavednim,odločnim ,..delovanjem, ternačinom dela in razmišljanja, bolj brezskrbno kot dandanes prebijemo skoziživljenje…..da zaživimo človeka, Slovenca, Slovenke, otroka, upokojenca, delavca,študenta,.….dostojno, mirno, socialno zagotovljeno in varno življenje.

NE kopičenje denarja, ampak humanost, pravičnost, sreča, mir, radost, zadovoljstvo,priznanje, sočutje ,zdrav način razmišljanja, življenja in dela.... naj bo naše vodilo,načelo,…moto in vsakodnevni način srečnega in dolgega življenja..tebe dragiSlovenec, delavec , upokojenec,.. tebe ljuba mamica Slovenka, tebe dragiotrok,potomec, naslednik,..naše lepe,ljube, drage, EDINE domovine Slovenije.

Skupaj z vašimi predlogi, pripombami, idejami, tudi opozorili in grajami,.. bomooblikovali skupno, srečnejšo in varno prihodnost Slovenije.

Stranka

HUMANA Slovenija (stranka v ustanavljanju)

Skrajšano ime Stranke Humana SLOVENIJA

[email protected] www.za-humano-slovenijo.si

Page 8: VOLILNI program stranke - · PDF filerakava rana in smrtonosni virus razpasla v našo sodobno slovensko in svetovno družbo, ... -Nadalje bom temeljil svoj program v smeri - ekologije,

Ustanovitelj in predsednik Stranke HUMANA SlovenijaVaš Miran ŠIC [email protected]

trenutna funkcija: ustanovitelj in predsednik Humanitarno društvo Slovenijewww.humanitarno-drustvo-slovenije.si (tu si lahko ogledate delovanje)

poklic:ekonomist, ; humanist-humanitarec; starost- letnik : 1.9.1961 , oče trehotrok,...strogo veren kristjan- živim po Svetem pismu in njegovih načelih, nasvetih,modrostih,…., sem ljubitelj narave, gibanja, svežega zraka, športa (tek,kolesarjenje,badminton..), absolutno NE uživam alkohola, kofeina, nikotina,mesa,…... niti slabe misli ne smejo v mojo glavo,…Telo naj bo svetišče, ne pasmetišče…kar se tiče tako prehrane telesa kot tudi miselne-duhovne hrane…

P.S.:Ja, prav imate, vredno se je boriti, vredno je pokazati ljudem,Slovencem,Slovenkam, pa tudi vsemu svetu ,…. da smo še človeški, humani, da nam je mar zasočloveka, za ljudi v stiski, za vso to pridno slovensko množico, ki trepeta predizgubo delovnih mest ali ima strah, kako preživeti in se prebiti skozi jutrišnji dan....seprebiti skozi ves mesec z samo nekaj evri,….a za pravično, pošteno ,trdo ,.deloSramotna situacijo. Spremenimo jo skupno. Na boljše, kot je opisano v programu.

Naredimo našo domovino s skupnimi močmi, napori, znanjem,....ZA humano in pravično, ZA zeleno in zdravo , ZA srečno in večno SLOVENIJO .

Kot pobudnik, ustanovitelj te Stranke se jaz Miran ŠIC zavedam , da delo v politiki nilahko,..vse prej kot to,.. prizadenejo ,blatijo in ranijo, TE, ME… kjer te le ,me,..morejo,..toda VREDNO je….. ZA tebe, za Vas….. …. moj ljubi Slovenec,Slovenka, šolar, študent, upokojenec,...., pa če bi zaradi tega mojega žrtvovanjačasa, znanja,izkušenj,..samo enemu Slovencu, Slovenki, otroku, upokojencu,delavcu,intelektualcu,študentu,… pomagal na bolje. VREDNO je….. ZA tebe, zaVas….. vredno za enega in za vse.

Tu pa ne gre za enega, tu je je vprašanje o 2 milijonih Slovencev,..starih in mladih,bogatih in revnih, vernih in nevernih..... ki sem jim z svojim dosedanjimhumanitarnim delom že pomagal in vam bom še lahko pomagal z izvolitvijo invodenjem stranke HUMANA Slovenija.

Tu ne gre za kak postranski cilj, za kakšno malo vlogo. Gre na vse ali nič. UsodaSlovenije je v naših rokah. Naj postane naša Slovenija tudi HUMANA Slovenija.

Naš cilj je izboriti, izglasovati Večinski volilni sistem in zmaga naše strankeHUMANA Slovenija...

Page 9: VOLILNI program stranke - · PDF filerakava rana in smrtonosni virus razpasla v našo sodobno slovensko in svetovno družbo, ... -Nadalje bom temeljil svoj program v smeri - ekologije,

kot večina… kot ednina, kot samostojna, neodvisna, vodilna,..stranka. Tako da nane bo opozicija ruvala ven tistega, kar bomo mi z veseljem posejali, se veseli,..

Samo tako bomo lahko ljudje prinašali, sprejemali,… enotne, zdrave, napredneodločitve,…brez stalnih zdrah opozicije.. Ko bo šlo za dobre stvari bomo vsi koalicija,torej ZA,….ko bo dišalo po slabem in hudem,..bomo vsi opozicija..torej PROTI.

Bogata država smo,..obilica vode, obilica zemlje, obilica izobraženega kadra, ljudjedobri po duši in srcu,...vendar bi se morali naravnati nazaj k naravi in se vrniti kbistvom in vrednotam krščanskega načina življenja, učenja, razmišljanja, značaja.. indela. Pravi izvorni krščanski značaj in bistvo zdrave vzgoje v družini in tudi zdravedržave ( država je samo skupek družin..) pa je milost, strpnost, prijaznost, ljubezendo bližnjega in do samega sebe, sprejemanje drugačnosti, "živeti in pustiti živeti"....zakopati pohlep po denarju, začeti ceniti zdravje...in sočloveka. Sprejeti na sebe strpnost, mir, prijaznost, ljubezen, milost,..je naša,moja,tvoja,..moralna in družbena obveza, kajti samo tako lahko živimo skupaj v sožitju,sicer se bomo zaradi sovraštva, pohlepa, nestrpnosti,…pojedli med seboj kotpodgane, kot šakali, kot mrhovinarji….. Iz tega vzroka poudarjam večkrat in vednoznova, da se vrnemo nazaj k tem zdravim krščanskim vrednotam (mir,strpnost,ljubezen do sebe in ljubezen do svojega bližnjega, sočutje,….)

Mislim, da bom kar drugi teden pripravil en krožni mail in obvestil ljudi, da zbirampodpise za ustanovitev stranke, za novo, boljšo,pravičnejšo,….. HUMANOSlovenijo. Rabim 200 podpisov ustanovnih članov (nekaj jih že imamo...),..pomagati hočemo vsem 2 milijonom Slovenk in Slovencev.

Hvala, da podpirate moje delo, razmišljanje,načrte,delovanje ,....,

Iz preteklega humanitarnega delovanja imam za seboj precej državnih priznanj,pohval, prispevkov,..z področja mojega dosedanjega vsakodnevnegahumanitarnega delovanja ,….od ljudi, za ljudi. Od države Slovenije (Ministrstvo zaDelo in družino) , od slovenskih državnikov, predsednikov, posameznikov in od ljudiki sem jih osrečil z toplimi obroki hrane (dve leti sem jih delil na različnih krajihSlovenije, redno,..vsako nedeljo,...Ptuj, Kidričevo, Kamnik, Domžale,…), ki sem jihosrečil in potešil potrebe in njihovo stisko z rabljenimi oblačili,obutvijo,pohištvom,..pa tudi z lepo, toplo, prijazno besedo.....Na novi funkcijiustanovitelja in predsednika naše Stranke bom dosedanje humanitarno inpožrtvovalno delo samo nadaljeval, za vas, za dobro vseh nas..Slovencev, Slovenk.

Imam že pripravljeno ime stranke. Imenoval sem jo HUMANA Slovenija...Za mojo, tvojo, našo, skupno, lepo , čisto,....za Humano, pravično, zeleno-ekološko,človeško,ljudem prijazno, odprto, domoljubno, gostoljubno ...SLOVENIJO .

Tudi simbole, grb, logotip stranke sem že pripravil.... poglejte si osnutek ..

Page 10: VOLILNI program stranke - · PDF filerakava rana in smrtonosni virus razpasla v našo sodobno slovensko in svetovno družbo, ... -Nadalje bom temeljil svoj program v smeri - ekologije,

Logotip

In še Zastavo NAŠE stranke ZA humano, pravično,… Slovenijo

Osnova je slovenska narodna zastava (ozadje) levo zgoraj pa obris Slovenije, oz.lipov list- simbol Slovenije in roke enotnosti, pomoč sočloveku, simbol sprave-dveroki združeni......manjka še okvir zastave…

Do sedaj, jaz Miran Šic, ustanovitelj stranke HUMANA Slovenija, še nikdar nisembil v nobeni politični stranki...vendar se sedaj v tem težkem, kriznem času, čutimobvezanega, odgovornega, dolžnega in poklicanega… da ti pomagam ljubi Slovenec,spoštovana Slovenka.

Page 11: VOLILNI program stranke - · PDF filerakava rana in smrtonosni virus razpasla v našo sodobno slovensko in svetovno družbo, ... -Nadalje bom temeljil svoj program v smeri - ekologije,

Vem in verjamem , da bomo enotno stopili skupaj in dosti naredili za dobrolastnega življenja, za dobro svoje družine, za dobro svojega bližnjega, za dobroprijatelja, soseda,znanca,......

Naredimo torej našo domovino s skupnimi močmi, napori, znanjem,....ZA humano in pravično, ZA zeleno in zdravo , ZA srečno in večno,…. SLOVENIJO .

Potrebujem tvoje mnenje dragi bralec, Slovenec, Slovenka,.....NAŠ bodoči pristaš involivec, levi ali desni, sredinski ali drugačni,.... dosedanja usmerjenost ni važna..nivažno od kod prihajaš....iz katere stranke ….važno je kam gremo.. kaj in kolikodobrega bomo mi vsi skupaj naredili za našo skupno, edino,…. državo Slovenijo.

Tvoje mnenje šteje, kajti ti si del države,....tvoje, vaše mnenje, ali lahko zadeva kottakšna gre naprej, kaj bi bilo treba dodati izpiliti..dopolniti z vašimi predlogi tudiprogram delovanja seveda ..poleg zajamčenega osebnega mesečnega prejemka, šecel kup vrednost, prioritet, ki se bodo morale izvesti, da bi v naši ljubi Sloveniji lahkovsi in vsak zaživeli človeka dostojno in socialno varno življenje...

Ta prva volilna točka: 500 € zajamčenega nacionalnega mesečnega dohodka ,Univerzalnega temeljnega dohodka ali UTD-ja vsakemu slovenskemu državljanu,državljanki ...... pa bi bila dobra, stabilna, potrebna,… osnova za oranje ledine inpreboj do našega cilja. Zmage na prihodnjih rednih ali predčasnih volitvah, izvolitevvečinskega volilnega sistema….Hvala za vaše mnenje,podporo,predloge,..hvala za vaš glas, hvala za odločitev, da senam pridružite, kot ustanovni ali redni člani, ali pa mogoče samo kot prijateljiStranke. Vaše mnenje, vaš predlog, vaš glas šteje,je dragocen, pomemben inpomeni vsem Slovencem, Slovenkam zelo, zelo ,veliko. Zakaj ? Ker se borimo skupaj.Lep humanitarno volilni pozdrav!

Naredimo našo domovino s skupnimi močmi, napori,znanjem,....ZA humano in pravično, ZA zeleno in zdravo ,ZA srečno in večno,…. SLOVENIJO .

Page 12: VOLILNI program stranke - · PDF filerakava rana in smrtonosni virus razpasla v našo sodobno slovensko in svetovno družbo, ... -Nadalje bom temeljil svoj program v smeri - ekologije,

StrankaHUMANA Slovenija

p.p. 311 2251 PtujPredsednik in ustanoviteljMiran Šic oec.tel: 02 796 0127gsm: 041 242 [email protected]@gmail.comwww.za-humano-slovenijo.si

Desno na sliki:Predsednik in ustanoviteljMiran Šic s hčerko Monio in z zlatimprinašalcem Arom.