Voda z£Œklad ¥¾ivota Zp¥¯soby odv£Œd¤â€n£­ vod 4. Zp¥¯soby ¤†i¥Œt¤â€n£­ vod 5. Vypou¥Œt¤â€n£­

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Voda z£Œklad ¥¾ivota Zp¥¯soby...

 • Voda základ života Odvádění vody z města

  Místo: ČVUT v Praze

  Datum: 26. 3. 2014

  Jméno prezentujícího: David Stránský, Gabriela Šťastná

 • Obsah

  1. Produkce

  2. Druhy odváděných vod

  3. Způsoby odvádění vod

  4. Způsoby čištění vod

  5. Vypouštění vod do prostředí

 • Produkce odpadních vod = Zásobování pitnou vodou

  - Ztráty v potrubí

  - Kropení zahrad

  - Spotřeba (zemědělství, stavebnictví, …)

  + Vlastní zásobování průmyslu vodou

  + Balastní vody

  + Dešťová voda

  - Zasakování

  - Ztráty z kanalizace

  Produkce vs. spotřeba

  P R

  O D

  U K

  C E

 • Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1989

  Balastní vody

  40% Dešťová voda

  15%

  Průmysl

  20%

  Domácnost a

  služby

  25%

  18 - 240 m3/obyv. a rok 7 - 150 m3/obyv. a rok

  Původ odpadní vody

  P R

  O D

  U K

  C E

 • Tři typy stokových soustav:

  a. soustava jednotná

  b. soustava oddílná

  • oddílná splašková

  • oddílná dešťová

  Dvě filosofie odvodnění:

  • Decentrální systém

  • Opatření u zdroje (řeší příčiny)

  • Centrální systém

  • End-of-pipe opatření (řeší důsledky)

  Způsoby odvodnění

  Z P

  Ů S

  O B

  Y O

  D V

  Á D

  Ě N

  Ý C

  H V

  O D

 • Jednotná stoková soustava

  Z P

  Ů S

  O B

  Y O

  D V

  Á D

  Ě N

  Ý C

  H V

  O D

 • ČIŠTĚNÍ

  • Stupně čištění – 3

  – Mechanický - sedimentace

  • česle, lapače štěrku, písku, usazovací nádrže,

  (lapače tuků – potravinářský průmysl)

  – Biologický – aktivace

  • aktivační a dosazovací nádrže

  – Chemický – odstranění živin

  Č IŠ

  T Ě

  N Í O

  D P

  A D

  N ÍC

  H V

  O D

 • Kalové hospodářství

  • 1-2% čištěných vod

  • 50-80% původního znečištění

  • Suspenze pevných a koloidních látek

  • 70% organických látek + patogenní organismy

  • využití v zemědělství a rekultivace

  • skládkování

  • spalování

  • Hygienická nezávadnost

  Č IŠ

  T Ě

  N Í O

  D P

  A D

  N ÍC

  H V

  O D

 • Likvidace odpadních vod z

  domácnosti

  Č IŠ

  T Ě

  N Í O

  D P

  A D

  N ÍC

  H V

  O D

  Kanalizace a

  ČOV Žumpa

  nebo septik

  Domovní

  ČOV DESARKořenové

  ČOV

  OV z

  domácnosti