of 30 /30

VIŠNJA MARASKA (Prunus cerasus - ffzg.unizg.hr · PDF fileVIŠNJA MARASKA (Prunus cerasus var. Marasca) KAO SASTOJAK FUNKCIONALNE HRANE Prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac [email protected]

Embed Size (px)

Text of VIŠNJA MARASKA (Prunus cerasus - ffzg.unizg.hr · PDF fileVIŠNJA MARASKA (Prunus...

 • VINJA MARASKA (Prunus cerasus

  var. Marasca) KAO SASTOJAK

  FUNKCIONALNE HRANE

  Prof.dr.sc. Verica Dragovi-Uzelac

  [email protected]

  Zagreb, 16. listopada 2012.

 • Promjene bioloki aktivnih i drugih spojeva tijekom zrenja

  Stabilnost bioloki aktivnih spojeva tijekom prerade u

  koncentrat i elirane proizvode

  Antioksidtivna aktivnost plodova i preraevina od vinje

  maraske

  in vivo istraivanja i klinike studije

  PROJEKT FUNKCIONALNI PROIZVODI

  NA BAZI VINJE MARASKE

  OD IDEJE DO PROJEKTA

 • PROGRAM: IPA komponenta IIIC Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007-2011

  OPERACIJA:

  Fond za ulaganja u znanost i inovacije (Reference:EuropeAid/128624/M/ACT/HR) koji

  je u nadlenosti Ministarstva znanosti,

  obrazovanja i sporta

  O PROJEKTU

 • FINANCIJSKA STRUKTURA:

  72.5% EU

  27.5% MZOS/PBF

  TRAJANJE PROJEKTA: 18 mjeseci

  PRODUENJE PROJEKTA: do 20. srpnja 2012.

  O PROJEKTU

 • FINANCIJSKA STRUKTURA

  22%

  64%

  14%

  Human resources Equipment and supplies Other

  22%

  64%

  14%

  Human resources Equipment and supplies Other

  64% 22%

  14%

  ISKORITENO: 93 %

 • PROJEKT PROVODI: Prehrambeno-biotehnoloki fakultet Sveuilita u Zagrebu

  Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju Zadar

  KRAJNJI KORISNICI PROJEKTA:

  proizvoai i preraivai vinje

  maraske

  razliite skupine potroaa

  turistika zajednica i dr.

  O PROJEKTU

 • CILJEVI PROJEKTA

  Razvoj i primjena sofisticiranijih

  tenologija u proizvodnji

  funkcionalnih proizvoda i

  poluproizvoda na bazi vinje maraske

  Opremanje laboratorija za

  procese suenja i odreivanje

  bioloki aktivnih spojeva

  Edukacija i upoznavanje

  lokalnih uzgajivaa te ire

  drutvene zajednice s

  potencijalom i mogunostima prerade vinje

  maraske

 • WEB PAGE: http://www.ipa-marasca.com

  http://ipa-marasca.com/en/index.phphttp://ipa-marasca.com/en/index.phphttp://ipa-marasca.com/en/index.phphttp://ipa-marasca.com/en/index.phphttp://ipa-marasca.com/en/index.phphttp://ipa-marasca.com/en/index.phphttp://ipa-marasca.com/en/index.phphttp://ipa-marasca.com/en/index.php

 • ADAPTACIJA I OPREMANJE LABORATORIJA

  Labogene,CoolS

  afe Superior

  PRO 55-90)

  4L/24 h

  Spray Dryer

  LabPlant SD06

  1.5 L/sat

 • HPLC UZ UV/VIS PDA,

  FD, RI detektore LC MS-MS

  Ureaji za monitoring

  bioloki aktivnih spojeva

 • OTVARANJE LABORATORIJA

  29. kolovoza 2011.

 • Monitoring BAS u proizvodima

 • Fenolni spojevi

  Antocijani

  Flavonoli

  Flavanoli

  ANTIOKSIDANTI

  Procijanidini, itd.

  Hidroksicimetne kiseline

  Melatonin

 • SENZORSKO OCJENJIVANJE PROIZVODA

  Senzorsko ocjenjivanje provedeno je u Laboratoriju za

  senzorsko ocjenjivanje na Prehrambeno-

  biotehnolokom fakultetu u Zagrebu i to u skladu sa

  standardima:

  ISO 3972, ISO 5496, ISO 6564, ISO 8587 i ISO 11036

 • SENZORSKO OCJENJIVANJE PROIZVODA

  izuzetno aromatini

  slatkasto-kiselkastog

  okusa

  dobre sonosti pri

  vakanju

  tamno crvene boje

  proizvod dobre

  topljivosti

  karakteristinog

  mirisa za vinju

  neto svjetlije boje

  hramoninog

  okusa.

 • EDUKACIJA CILJNIH SKUPINA

 • Uzgajivai i preraivai vinje maraske

  lanovi udruge Maraka,

  lanovi poljoprivredne zadruge kabrnja i Maraka Tinj,

  Predstavnici tvornice Maraska d.d.,

  Predstavnici Upravnog odjela za poljoprivredu Zadarske

  upanije,

  Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore

  Predstavnici poljoprivredne savjetodavne slube Zadarske

  upanije

  Predstavnicic HGK, upanijske komore Zadar

  Predstavnicic Sveuilita u Zadru

  lanovi Udruge prehrambenih tehnologa, biotehnologa i

  nutricionista Zadarske upanije

  SUDIONICI RADIONICA

 • REZULTATI PROJEKTA

  Osnovan Laboratorij za procese suenja i monitoring bioloki aktivnih spojeva

  Liofilizirani plodovi vinje maraske, udjela vlage do maksimalno 10 %, s visokim udjelom BAS-a (antocijani, flavonoli, fenolne kiseline, melatonin itd.) te visoke antioksidacijske aktivnosti i dobrih senzorskih svojstava;

 • Prah soka vinje maraske proizveden suenjem rasprivanjem, pri emu su ouvane visoke koncentracije BAS-a (antocijani, flavonoli, fenolne kiseline, melatonin itd.), visoke antioksidacijske aktivnosti i dobrih senzorskih svojstava

  Potaknuto uinkovitije meusobno povezivanje i suradnja izmeu lokalnih uzgajivaa i proizvoaa, prehrambene industrije te znanstvenih institucija s krajnjim ciljem poveanja konkurentnosti proizvoda na bazi vinje maraske.

 • SVEANOST

  PREDSTAVLJANJA

  REZULTATA PROJEKTA

  Zadar, 05 srpnja 2012.

 • ODRIVOST PROJEKTA

  Tijekom implementacije ovog projekta stvorene su:

  dodatne mogunosti razvijanja koncepta funkcionalne

  hrane na bazi vinje maraske, drugog voa te

  ostalih biljnih vrsta

  preduvjeti i mogunosti suradnje izmeu PBF-a,

  Centra Zadar te lokalnog poljoprivrednog sektora,

  proizvoaa i preraivaa voa, povra, mediteranskih

  kultura te prehrambene industrije na lokalnoj i

  nacionalnoj razini.

 • Kako bi se osigurala odrivost ovog projekta potrebno

  je:

  iriti znanja o potencijalima proizvodnje visokovrijednih

  prehrambenih proizvoda,

  proizvoae i lokalnu zajednicu upoznati s benifitima koji se

  mogu ostvariti plasmanom funkcionalne hrane na trite

  osigurati uinkovit transfera znanja i tehnologije u SMEu regiji

  u suradnji sa mjerodavnim institucijama utjecati na poveanje

  konkurentnosti prehrambene industrije.

  motivirati mlade znanstvenike i inenjere da se usavravaju u

  podruju prehrambene tehnologije, biotehnologije i

  nutricionizma u radu s najsuvremenijim tehnologijama

 • Maraska d.d.

  Jamnica d.d

  Agrokor d.d.

  Dona d.d.

  okolada Vitlov

  OPG Babac

  Damjani

  OPG Zdenko uji

  Viro plus

  KOMPANIJE KOJE SU POKAZALE INTERES ZA SURADNJU

  SA CENTROM U ZADRU

 • PROJEKTNI TIM

  PROJEKTNI TIM S PBF-a:

  Prof.dr.sc. Verica Dragovi-Uzelac,

  voditeljica projekta

  Dr.sc. Sandra Pedisi, lokalna

  koordinatorica projekta

  Prof.dr.sc. Branka Levaj

  Prof.dr.sc. Zoran Herceg

  Dr.sc. Danijela Bursa Kovaevi

  Mr.sc. Zoran Zori

  Dipl.ing. Ivona Elez Garofuli

  PARTNER INSTITUCIJA (Biotehnika

  fakulteta, Univerza v Ljubljani,

  Slovenija):

  Prof.dr.sc. Janez Hribar

  Dr.sc. Emil Zlati

  KONTAKT:

  [email protected]

  www.ipa-marasca.com