Click here to load reader

VINH DANH CỜ VÀNG Ất Mùi - 2015 ... Ất Mùi 1 25 VINH DANH CỜ VÀNG - 2015 Cờ Vàng biểu tình chống Trung cộng đặt giàn khoan trong lãnh hải Việt Nam, 16-5-2014

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VINH DANH CỜ VÀNG Ất Mùi - 2015 ... Ất Mùi 1 25 VINH DANH CỜ...

 • Lịch

  VINH DANH CỜ VÀNG

  Ất Mùi - 2015

  Kính Chúc Quý Đồng Hương

  Năm Mới

  An Khang và Thịnh Vượng

  Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Hòa Lan

  http://vinhdanhcovang.wordpress.com

 • VINH DANH CỜ VÀNG

  Ất Mùi - 2015

  Cờ Vàng trong ngày Quốc Khánh Úc Đại Lợi 26-01-2014

  ( Ảnh: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3404-3404 )

  Tháng 1

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

  1 11 tháng 11 âl

  Giáp Ngọ

  2 12

  3 13

  4 14

  5 15

  6 16

  7 17

  8 18

  9 19

  10 20

  11 21

  12 22

  13 23

  14 24

  15 25

  16 26

  17 27

  18 28

  19 29

  20 1 tháng 12 âl

  21 2

  22 3

  23 4

  24 5

  25 6

  26 7

  27 8

  28 9

  29 19

  30 11

  31 12

  Ngày 1 tháng 1 : Tết Dương Lịch

  Ngày 19 tháng 1 : Kỷ niệm trận Hải Chiến Hoàng Sa. Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng

  chống lại Trung cộng để bảo vệ Hoàng Sa

  http://vinhdanhcovang.wordpress.com

 • VINH DANH CỜ VÀNG

  Ất Mùi - 2015

  Cờ Vàng trong ngày diễn hành Tết Giáp Ngọ 01-02-2014 qua phố Bolsa-California - Hoa Kỳ

  ( Ảnh: Thiệu Võ )

  Tháng 2

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

  1

  13 tháng 12 âl

  Giáp Ngọ

  2 14

  3 15

  4 15

  5 17

  6 18

  7 19

  8 20

  9 21

  10 22

  11 23

  12 24

  13 25

  14 26

  15 27

  16 28

  17 29

  18 30

  19 1 tháng 1 âl

  Ất Mùi

  20 2

  21 3

  22 4

  23 5

  24 6

  25 7

  26 8

  27 9

  28 10

  Ngày 1 tháng 1 âm lịch : Tết Nguyên Đán

  http://vinhdanhcovang.wordpress.com

 • VINH DANH CỜ VÀNG

  Ất Mùi - 2015

  Cờ Vàng trong ngày biểu tình chống Văn công Việt cộng tại Melbourne, Úc, 08-03-2014 ( Ảnh: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3458-3458 )

  Tháng 3

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

  1

  11 tháng 1 âl

  2 12

  3 13

  4 14

  5 15

  6 16

  7 17

  8 18

  9 19

  10 20

  11 21

  12 22

  13 23

  14 24

  15 25

  16 26

  17 27

  18 28

  19 29

  20 1 tháng 2 âl

  21 2

  22 3

  23 4

  24 5

  25 6

  26 7

  27 8

  28 9

  29 10

  30 11

  31 12

  Ngày 6 tháng 2 âm lịch : Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng

  http://vinhdanhcovang.wordpress.com

 • VINH DANH CỜ VÀNG

  Ất Mùi – 2015

  Tháng Tư Rước Cờ Vàng – 2/4 đến 30/4/2014 qua 4 quốc gia Âu Châu ( Hòa Lan, Đức, Bỉ và Pháp )

  của Nhóm VDCV/HL

  ( Ảnh: Nguyễn Quan Lộc )

  Tháng 4

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

  1 13 tháng 2 âl

  2 14

  3 15

  4 16

  5 17

  6 18

  7 19

  8 20

  9 21

  10 22

  11 23

  12 24

  13 25

  14 26

  15 27

  16 28

  17 29

  18 30

  19 1 tháng 3 âl

  20 2

  21 3

  22 4

  23 5

  24 6

  25 7

  26 8

  27 9

  28 10

  29 11

  30 12

  Ngày 21 tháng 2 âm lịch : Lễ tưởng niệm Bà Triệu

  Ngày 10 tháng 3 âm lịch : Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

  Ngày 30 tháng 4 : Ngày Quốc Hận

  http://vinhdanhcovang.wordpress.com

 • VINH DANH CỜ VÀNG

  Ất Mùi - 2015

  Cờ Vàng biểu tình chống Trung cộng đặt giàn khoan trong lãnh hải Việt Nam, 16-5-2014 tại Den Haag, Hòa Lan ( Ảnh: Nhóm VDCV.HL )

  Tháng 5

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

  1 13 tháng 3 âl

  2 14

  3 15

  4 16

  5 17

  6 18

  7 19

  8 20

  9 21

  10 22

  11 23

  12 24

  13 25

  14 26

  15 27

  16 28

  17 29

  18 1 tháng 4 âl

  19 2

  20 3

  21 4

  22 5

  23 6

  24 7

  25 8

  26 9

  27 10

  28 11

  29 12

  30 13

  31 14

  http://vinhdanhcovang.wordpress.com

 • VINH DANH CỜ VÀNG

  Ất Mùi - 2015

  Cờ Vàng trong ngày diễn hành Đa Văn Hóa ở Frankfurt am Main- CHLB Đức ngày 28-6-2014

  ( Ảnh: Trung Duong Tin Nguyen )

  Tháng 6

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

  1 15 tháng 4 âl

  2 16

  3 17

  4 18

  5 19

  6 20

  7 21

  8 22

  9 23

  10 24

  11 25

  12 26

  13 27

  14 18

  15 29

  16 1 tháng 5 âl

  17 2

  18 3

  19 4

  20 5

  21 6

  22 7

  23 8

  24 9

  25 10

  26 11

  27 12

  28 13

  29 14

  30 15

  Ngày 15 tháng 4 âm lịch : Lễ Phật Đản

  Ngày 17 tháng 6 : Lễ tưởng niệm 13 liệt sĩ Yên Bái

  Ngày 19 tháng 6 : Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

  http://vinhdanhcovang.wordpress.com

 • VINH DANH CỜ VÀNG

  Ất Mùi - 2015

  Cờ Vàng biểu tình chống Trung cộng đặt giàn khoan trong lãnh hải Việt Nam, 16-5-2014 tại Los Angeles - Hoa Kỳ ( Ảnh: Trần Sơn )

  Tháng 7

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

  1 16 tháng 5 âl

  2 17

  3 18

  4 19

  5 20

  6 21

  7 22

  8 23

  9 24

  10 25

  11 26

  12 27

  13 28

  14 29

  15 30

  16 1 tháng 6 âl

  17 2

  18 3

  19 4

  20 5

  21 6

  22 7

  23 8

  24 9

  25 10

  26 11

  27 12

  28 13

  29 14

  30 15

  31 16

  http://vinhdanhcovang.wordpress.com

 • VINH DANH CỜ VÀNG

  Ất Mùi - 2015

  Cờ Vàng trong ngày biểu tình chống Tàu cộng, 31-5-2014 tại Odense – Đan Mạch

  ( Ảnh: Vương Nhi )

  Tháng 8

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

  1 17 tháng 6 âl

  2 18

  3 19

  4 20

  5 21

  6 22

  7 23

  8 24

  9 25

  10 26

  11 27

  12 28

  13 29

  14 1 tháng 7 âl

  15 2

  16 3

  17 4

  18 5

  19 6

  20 7

  21 8

  22 9

  23 10

  24 11

  25 12

  26 13

  27 14

  28 15

  29 16

  30 17

  31 18

  Ngày 15 tháng 7 âm lịch : Lễ Vu Lan

  http://vinhdanhcovang.wordpress.com

 • VINH DANH CỜ VÀNG

  Ất Mùi - 2015

  Cờ Vàng tưởng niệm ngày Quốc Hận, 05-4-2014 tại Mönchengladbach - CHLB Đức

  ( Ảnh: Nhóm VDCV.HL )

  Tháng 9

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

  1

  19 tháng 7 âl

  2 20

  3 21

  4 22

  5 23

  6 24

  7 25

  8 26

  9 27

  10 28

  11 29

  12 30

  13 1 tháng 8 âl

  14 2

  15 3

  16 4

  17 5

  18 6

  19 7

  20 8

  21 9

Search related