viewNastavak â€‍ Konjikog ahovskog veza â€‍? Evo, ovih dana, nastavlja se tradicionalni, sedmi po redu, me‘unarodni â€‍  ahovski open turnir Konjic 2018

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of viewNastavak â€‍ Konjikog ahovskog veza â€‍? Evo, ovih dana, nastavlja...

Nastavak Konjikog ahovskog veza ?

Evo, ovih dana, nastavlja se tradicionalni, sedmi po redu, meunarodni ahovski open turnir Konjic 2018 god.

Sa velikim i iskrenim eljama i zadovoljstvom, svake godine, pa i ove i svake naredne, oekujem poetak ili bolje rei, nastavak Konjikog ahovskog veza . Sedmi je ovo, tradicionalni meunarodni turnir, u organizaciji K Igman i optinskih struktura vlasti u gradu Konjicu.

Redovni sam bio uesnik, svih prethodnih turnira, ovoga puta, moda i najstariji uesnik, osamdeseta je na pomolu za koji dan, te ako mi Svevinji podari, jo zdravlja i ivota, uestvovao bih i u svih sto narednih turnira, a pitajmo se Zato ?. Odgovor je moj, neposredan i istinit i sadran je u sadraju, ovoga teksta ?

ah mi ivot znai, kao moja druga ljubav, iza porodine ljubavi, ili kako to Boije knjige nalau ; Ljubi blinjeg svoga ... . Druim se sa ovom nadarenom i plemenitom igrom, cijelih 75 godina, moga veoma uspjenog i bogatog, ivotnog perioda.

Veliki umovi, svjetski velemajstori, podarili su nam mnoge definicije ove interesantne igre;

O ahu je reeno, da jedan ivot nije dovoljan za njega. Ali, to je greka ivota, a ne aha... /William Ewart Napier/.

"U ahu kao i u ivotu, prigoda se ukazuje samo jednom." / David Bronstein /

"ah,poput ljubavi, poput glazbe, ima mo uiniti ljude sretnim" / S.Tarrasch/.

Svakako je i previe, pametnih i istinitih ahovskih definicija , poruka i pouka, koje su i ivotna realnost svakog ahiste ?

Meutim, za moje uee na ovome turniru, uz pomalo i ale, iskazao bih i na ovaj nain; "Moram se pritajiti - namjeravam pobijediti na ovom turniru."No, kako se moji protivnici ne bi, unaprijed uplaili, ovih mojih pritajenih namjera, moram ih malo razveseliti i uputiti u mirne vode.

Igrati ah u Konjicu, na ovome prestinom turniru, svakako je srea i velika privilegija, za sve njegove uesnike, koji se na vrijeme i bez velikog razmiljanja, odlue i upute u Konjic.

Svojim ueem u igri, doprinos je i organizatorima, u nastavku realizacije, ve vienog i doivljenog Konjikog ahovskog veza , koji nam je kao autor, direktor organizacionaog odbora, doktor i humanista, alfa i omega aha u Konjicu, te iznad svega veliki vizionjar, organizator, strateg i ljudina, Sulejman Muli, kao spisatelj ponudio i ostavio u amanet, dolazeim generacijama i graanima Konjica, radi nezaborava. Hvala velika, naem, potovanom doktoru i ahisti, Sulejmanu Muliu, da i dalje nastavi,sa izradom i dopunom, ovoga veza.

Na koloritnom rasteru, kao potki na 64- crno bijela polja, poput najljepeg ilima, kakve su tkale nae bake i nene, na spisatelj i organizator, doktor Muli, slikovito i rijeito je je, veoma inteligentno , interesantno i zanimljivo, izvezao ovaj Konjiki ahovski vez .Svakako, u kontinuitetu, elimo i dalje nastavak, ove njegove sadrajne djelatnosti, te kao uesnici ovih turnira,u godinama prije i poslije, svaki na svoj nain, dajemo i na doprinos, a slavu i sve estitke, zasluuje, njegov kreator i autor, doktor, Sulejman Muli.

Kako se lijepo susretati i druiti, sa izuzetnim prijateljima, nadarenim osobama i gostoljubivim domainima, ovoga, turnira u Konjicu.

Tu su i ponajbolji, sudaki tandem,u ovoj naoj bosanskohercegovakoj vali, sudije FIDE, gospoda , Mirza Miralem i Omer Faladi, koji znalaki, veoma prijatno, bez srdbe i bilo kakvih neugodnih postupaka,uvijek sa osmjehom na licu, znaju pratiti turnir i uesnike, sa rjeenjem svakoga pitanja ili problema, na veoma korektan i ljudski nain.

Hvala i organizatoru, direktoru Sulejmanu Muliu, sa saradnicima, na samom odabiru ovoga tandema, koji nam uvijek, ulijeva povjerenje i potovanje, u cilju naeg igrakog oputanja i lagodnog pristupa, svakoj ahovskoj partiji.

Svaki od naih uesnika, po sopstvenom bontonu i kodeksu vaeih pravila u ahovskoj igri, nastojimo se korektno ophoditi, prema igri, ovakvim sudijama i organizatorima, ime u punoj mjeri, dajemo i na lini doprinos, kavlitetu i uspjenosti, ovih turnira.

Sl. Meritorni sudaki tandem, Mirza Miralem i Omer Faladi, sa direktorom turnira, doktorom Sulejmanom Muliem ?

Nemjerljivo mi je i lino zadovoljstvo, susresti se i sa mnogim, prijateljima i ahistima, bar godinje, ako ne i ee, uz pravu Bosansku kavu Zlatnu dezvu iz Visokog, u ambijentu Hana tik uz velianstveni most i remek djelo arhitekture u Konjicu. Eglenisati, tabiriti mnoge ahovske dogaaje i varijante, bez svakodnevne nakaradne politikanske demagoke tirade , obmana i lai, u istom i najistijem ahovskom svijetu, u kojem i ivimo tih dana, naeg boravka u Konjicu, neopisivo je zadovoljstvo.

Posebna mi je inspiracija, prisjeanje na line mladalake, pionirske i omladinske dane aha u K Sarajevo , u svakom susretu, sa mojim mezimicama i umnicama, Milanom i Maom Babi iz Teslia, sa genijalcem Dinom Markoviem iz Zenice, sa njihovim majkama, redovnim pratiocima i anelima uvarima, kao brinim roditeljima.Kako veli starinska, da na mladima svijet ostaje, u ovoj mladosti je i naa ahovska nada za budue uspjehe i napredak ove igre, ali se ipak, elim susresti i vidjeti; sa Huseinom olpom iz Sarajeva,sa Jasminom i Bajrom iz Gorada, sa Lazarom iz ajnia, sa Vladom Prskalom iz apljine, Dautom iz Travnika, Milenkom Srdiem iz Kaknja i ovogodinjim velikim organizatorom ahovske ko0ride u evljanoviima, kao i sa brojnim drugim , starim znancima i prijateljima, u nadi da se nee ljutiti, to ih ovoga puta ne imenujem, jer ih je i previe.

Posebna mi je radost, svakako, redovni susreti sa mojim ahovskim prijateljima iz Konjica, pored doktora Mulia, tu su Dubravko Kovai, predsjednik kluba Igman , braa Mrndi Muamer i Armin, udarna snaga i perjanice ahovske igre u Konjicu i ire, zatim Muhibi azim i mnogi drugi, da ih ne nabrajam.

Svi su oni, veoma zasluni za cjeloviti uspjeh ahovskog kluba i njegovog postignutog uspjeha za premijernu ahovsku ligu. Isto tako, kao i odreene strukture vlasti u Konjicu, sa gradonaelnikom Bubalom i dr. elnicima, koji, istinski imaju sluha i za ovu djelatnost, u kulturi i sportu, to je veoma pohvalno, te zasluuju i nau zahvalnost i svih uesnika, ovih tradicionalnih meunarodnih turnira u Konjicu.Bez njihove finansijske pomoi, kao i drugih znanih sponzora, ne bi se mogao ni odravati ovakav turnir, koji je ve, uveliko poprimio tradicionalni karakter, meunarodnog znaaja.

Velika i iskrena zahvalnost i cjelokupnom osoblju i upravi motela Konjic, koji nam u svakom pogledu, uvijek, pruaju kvalitetne usluge u smjetaju i ishrani, kao i u prostornom ureenju i toplim prostorijama, gdje se turnir odrava.

Bravo, moji dragi prijatelji i ahisti, grada Konjica, vai simpatizeri i svi vai potovaoci i ovi, koji vas pomau u vaoj igri i djelatnostima.

Maa i Milana Babi iz Teslia Dino Markovi iz Zenice

Maa i Milana Babi iz Teslia Dino Markovi iz Zenice