Verbreding Monding Amazonehaven - Central Dredging ?· • Aannemer: Combinatie Besix- Van Oord •…

  • Published on
    13-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Verbreding Monding Amazonehaven </p><p>1 </p><p>Maart 2013 </p></li><li><p>Belangrijkste gegevens project A1/A2 </p><p> Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam (HBR) </p><p> Aannemer: Combinatie Besix- Van Oord </p><p> Contactvorm: Design &amp; Construct </p><p> Aannemingssom: 39.8 mio euro </p><p> Uitvoeringsperiode: februari 2012 t/m maart 2014 </p><p>2 </p></li><li><p>Doorsnede </p><p>3 </p></li><li><p>Hannes Braeckman </p><p>Nieuwbouw werkzaamheden </p></li><li><p>Te bouwen nieuwe kade </p><p>5 </p></li><li><p>Te bouwen nieuwe kade </p><p>6 </p></li><li><p>Fase 1: plaatsen combiwand </p><p>7 </p></li><li><p>Fase 2: Betonproppen </p><p>8 </p></li><li><p>Fase 3: aanbrengen ankers </p><p>9 </p></li><li><p>Fase 4: aanbrengen betonnen deksloof </p><p>10 </p></li><li><p>11 </p></li><li><p>Aansluiting op bestaande kade </p><p>12 </p></li><li><p>Grootste risicos tijdens nieuwbouw </p><p> 380 kv kabel direct naast te plaatsen combiwand </p><p> Kolensilos EMO </p><p> Transportbanden langs werkterrein </p><p> Positie Funderingen silos en transportbanden </p><p> Positie ankers bestaande kade tijdens aansluiting </p><p>13 </p></li><li><p>Stan Bettinger </p><p>Sloopwerkzaamheden </p></li><li><p>Uitdagingen </p><p> 1ste diepzee kade die gesloopt wordt in Nederland </p><p> Totaal 20 moten, ontlastvloer max 3m dik, Totaal 100.000 ton beton en 4.500 ton wapeningsstaal </p><p> Combiwand op NAP -6,0 m. Totaal 7.700 ton, waarvan 340 stuks buispalen diameter 1420mm, lang 32 m </p><p> 840 st Voorgespannen betonnen drukpalen, 4545 cm, lang 26 m </p><p> 340 st MV-palen HE 370 </p><p> Geen hulpwand in haven </p><p> Max 50 m nat ruimtebeslag </p><p> 15 </p></li><li><p>Uit te voeren werkzaamheden voor sloop </p><p> Bouw nieuwe kade </p><p> Saneren haventerrein </p><p> Verwijderen slib uit koker </p><p> Verwijderen slib voor bestaande </p><p> Aanbrengen steunberm </p><p>16 </p></li><li><p>17 </p><p>Slopen dek en voorwand koker (droog) </p></li><li><p>18 </p><p>Verwijderen achterwand koker (drijvend) </p></li><li><p>19 </p><p>Boren en springen ontlastvloer </p></li><li><p>20 </p><p>Opruimen gesprongen vloer </p></li><li><p>21 </p><p>Trekken betonpalen </p></li><li><p>22 </p><p>Knippen MV-palen </p></li><li><p>23 </p><p>Trekken Combiwand </p></li><li><p>Traject slopen met explosieven </p><p>24 </p><p> Verifiren van de uitvoerbaarheid met springmeesters en experts </p><p> Empirische benadering van de effecten op de omgeving </p><p> Opstellen springplan van proefschoten op oude kademuur </p><p> Vooroverleggen (gemeente, brandweer e.d.) </p><p> Vergunning voor proefsprong </p><p> Proefschot in steengroeve (fragmentatie beton) </p><p> Proefsprong op locatie (met metingen) </p><p> Evaluatie en verfijnen van de voorspellingen van de effecten naar omgeving </p><p> Opstellen definitief springplan </p><p> Opstart periode </p><p> 20 weken, 5 x =100 x springen </p></li><li><p>Grootste risicos tijdens sloop </p><p> Gedrag ondergrond tijdens springen vloer </p><p> Kwaliteit betonnen heipalen </p><p> Onbekende aangelaste constructies op bestaande combiwand </p><p> Verwijderen/knippen MV palen </p><p> Afzet vrijkomende materialen </p><p>25 </p></li><li><p>Jasper Cornelisse </p><p>Bagger werkzaamheden </p></li><li><p>Overzicht baggerwerkzaamheden </p><p>Drempel </p><p>Over- diept</p><p>e </p></li><li><p>Verwijderen slib t.b.v. steunberm </p></li><li><p>Opschonen Cunet waterinjectie </p></li><li><p>30 </p><p>Verlagen Maaiveld naar -4.5 m NAP </p></li><li><p>31 </p><p>Vrijbaggeren betonpalen </p></li><li><p>32 </p><p>Vrijbaggeren MV-ankers </p></li><li><p>33 </p><p>Restant Baggeren achter combiwand </p></li><li><p>34 </p><p>Aanbrengen bodembescherming </p></li><li><p>Stand werk maart 2013 </p><p>35 </p></li><li><p>Vragen </p><p>Bedankt voor uw aanwezigheid ! </p><p>36 </p></li></ul>

Recommended

View more >