Verbreding Monding Amazonehaven - Central Dredging ? Aannemer: Combinatie Besix- Van Oord

 • Published on
  13-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • Verbreding Monding Amazonehaven

  1

  Maart 2013

 • Belangrijkste gegevens project A1/A2

  Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam (HBR)

  Aannemer: Combinatie Besix- Van Oord

  Contactvorm: Design & Construct

  Aannemingssom: 39.8 mio euro

  Uitvoeringsperiode: februari 2012 t/m maart 2014

  2

 • Doorsnede

  3

 • Hannes Braeckman

  Nieuwbouw werkzaamheden

 • Te bouwen nieuwe kade

  5

 • Te bouwen nieuwe kade

  6

 • Fase 1: plaatsen combiwand

  7

 • Fase 2: Betonproppen

  8

 • Fase 3: aanbrengen ankers

  9

 • Fase 4: aanbrengen betonnen deksloof

  10

 • 11

 • Aansluiting op bestaande kade

  12

 • Grootste risicos tijdens nieuwbouw

  380 kv kabel direct naast te plaatsen combiwand

  Kolensilos EMO

  Transportbanden langs werkterrein

  Positie Funderingen silos en transportbanden

  Positie ankers bestaande kade tijdens aansluiting

  13

 • Stan Bettinger

  Sloopwerkzaamheden

 • Uitdagingen

  1ste diepzee kade die gesloopt wordt in Nederland

  Totaal 20 moten, ontlastvloer max 3m dik, Totaal 100.000 ton beton en 4.500 ton wapeningsstaal

  Combiwand op NAP -6,0 m. Totaal 7.700 ton, waarvan 340 stuks buispalen diameter 1420mm, lang 32 m

  840 st Voorgespannen betonnen drukpalen, 4545 cm, lang 26 m

  340 st MV-palen HE 370

  Geen hulpwand in haven

  Max 50 m nat ruimtebeslag

  15

 • Uit te voeren werkzaamheden voor sloop

  Bouw nieuwe kade

  Saneren haventerrein

  Verwijderen slib uit koker

  Verwijderen slib voor bestaande

  Aanbrengen steunberm

  16

 • 17

  Slopen dek en voorwand koker (droog)

 • 18

  Verwijderen achterwand koker (drijvend)

 • 19

  Boren en springen ontlastvloer

 • 20

  Opruimen gesprongen vloer

 • 21

  Trekken betonpalen

 • 22

  Knippen MV-palen

 • 23

  Trekken Combiwand

 • Traject slopen met explosieven

  24

  Verifiren van de uitvoerbaarheid met springmeesters en experts

  Empirische benadering van de effecten op de omgeving

  Opstellen springplan van proefschoten op oude kademuur

  Vooroverleggen (gemeente, brandweer e.d.)

  Vergunning voor proefsprong

  Proefschot in steengroeve (fragmentatie beton)

  Proefsprong op locatie (met metingen)

  Evaluatie en verfijnen van de voorspellingen van de effecten naar omgeving

  Opstellen definitief springplan

  Opstart periode

  20 weken, 5 x =100 x springen

 • Grootste risicos tijdens sloop

  Gedrag ondergrond tijdens springen vloer

  Kwaliteit betonnen heipalen

  Onbekende aangelaste constructies op bestaande combiwand

  Verwijderen/knippen MV palen

  Afzet vrijkomende materialen

  25

 • Jasper Cornelisse

  Bagger werkzaamheden

 • Overzicht baggerwerkzaamheden

  Drempel

  Over- diept

  e

 • Verwijderen slib t.b.v. steunberm

 • Opschonen Cunet waterinjectie

 • 30

  Verlagen Maaiveld naar -4.5 m NAP

 • 31

  Vrijbaggeren betonpalen

 • 32

  Vrijbaggeren MV-ankers

 • 33

  Restant Baggeren achter combiwand

 • 34

  Aanbrengen bodembescherming

 • Stand werk maart 2013

  35

 • Vragen

  Bedankt voor uw aanwezigheid !

  36