Click here to load reader

Uvod u web programiranje: Uvod u CSS

 • View
  316

 • Download
  27

Embed Size (px)

Text of Uvod u web programiranje: Uvod u CSS

 • Uvod u web programiranje:Uvod u CSSDubrovnik, oujak 2013.

  Tomo Sjekavica

  Zatieno licencom http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/hr/

 • Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 2

  Creative Commonsslobodno smijete:

  dijeliti umnoavati, distribuirati i javnosti priopavati djelo remiksirati preraivati djelo

  pod slijedeim uvjetima: imenovanje. Morate priznati i oznaiti autorstvo djela na

  nain kako je specificirao autor ili davatelj licence (ali ne nain koji bi sugerirao da Vi ili Vae koritenje njegova djela imate njegovu izravnu podrku).

  nekomercijalno. Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe.

  dijeli pod istim uvjetima. Ako ovo djelo izmijenite, preoblikujete ili stvarate koristei ga, preradu moete distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slina ovoj.

  U sluaju daljnjeg koritenja ili distribuiranja morate drugima jasno dati do znanja licencne uvjete ovog djela. Najbolji nain da to uinite je linkom na ovu internetsku stranicu. Od svakog od gornjih uvjeta mogue je odstupiti, ako dobijete doputenje nositelja autorskog prava. Nita u ovoj licenci ne naruava ili ograniava autorova moralna prava.

  Tekst licence preuzet je s http://creativecommons.org/.

 • Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 3

  CSS

  CSS = Cascading Style Sheets odreuje nain prikaza HTML elemenata vrste CSS stilova: stilovi koji se primjenjuju na 1 element linijski predloci atribut tipa style HTML elementa

  stilovi koji se primjenjuju na 1 dokument umetnuti predloci ukljueni u zaglavlju head HTML dokumenta

  stilovi koji se primjenjuju na vie dokumenata vezani predloci navedeni unutar posebne .css datoteke

 • CSS Zen Garden

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 4

  Ako nekoga zanimaostatak primjeramoe vidjeti na:

  www.csszengarden.com

 • Linijski predloci

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 5

  Tekst odlomka

  atribut CSS stila

  vrijednost atributa

  svojstvo atributa

  atribut style moe imati vie svojstava sa

  pridruenim vrijednostima koja su odvojena s

  znakom ;

  tablica prilagoena s: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors

  osnovne boje koje se mogu koristiti na web

  stranicama, ostale bojepotraite na Internetu

 • Linijski predloci primjer

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 6

  Dobrodoli u klub "Kod smrznutog pingvina"

  Klub "Kod smrznutog pingvina" je prostor u kojem moete

  Kako do nas

  Siete na treoj stanici od Pila,

  klub_stil-01.html

  sigurno postoji neki nain da ne moramo pisati sva svojstva i vrijednosti atributa za svaki

  element na kojem elim primijeniti iste stilove

 • Elementi CSS-a

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 7

  selector { property: value; }

  osnovni element CSS-a koji definira izgled svih

  elemenata na koje je primijenjen

  vrijednost odgovarajueg svojstva stila, navodi se

  iza znaka :

  odgovarajue svojstvo stila odreenog elementa

  kao to su boja fonta, boja pozadine, vrsta fonta,

  body{background-color: silver;color: navy;

  }

  cijelom dokumentu (body) semijenja boja pozadine u srebrnu (silver), a boja

  fonta u tamno plavu (navy)

 • Umetnuti predloci primjer

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 8

  p{

  color: maroon;background-color: gray;

  }

  klub_stil-02.html

  definicije svih stilova se navode u style elementu unutar zaglavlja HTML

  dokumenta (head)

  atribut typeodreuje da je vrsta

  stila text/css

 • Svojstva fonta font-family naziv obitelji ili konkretnog fonta

  vrijednost: naziv obitelji ili naziv fonta osnove obitelji fontova:

  serif sa ukrasnim krajevima sans-serif bez ukrasnih krajeva monospace fontovi sa slovima fiksne irine cursive fontovi koji simuliraju rukopis fantasy stilizirani ukrasni fontovi

  naziv konkretnog fonta: npr. Verdana, Times New Roman

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 9

  serif fontovi

  GeorgiaTimes New Roman

  Roman

  sans-serif fontovi

  Arial VerdanaArial BlackTrebuchet MS

  fantasy fontovi

  ImpactBroadwayMagneto

  cursive fontovi

  Comic SansMonotype Corsiva

  Freestyle Script

  monospace fontovi

  ConsolasCourier NewCourier

  ako naziv fontasadri vie

  rijei treba ga navesti unutar

  dvostrukih navodnika

 • Svojstva fonta i teksta font-size veliina fonta

  vrijednost: izraena u pikselima px, postocima % ili u nekoj drugoj mjernoj jedinici

  font-weight debljina fonta vrijednost: bold, bolder, lighter, normal

  font-style stil fonta vrijednost: italic, normal

  text-decoration ukraavanje teksta vrijednost: blink, line-through, none, overline,

  underline

  text-align horizontalno poravnavanje teksta vrijednost: center, justify, left, right

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 10

 • Zadatak 1

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 11

  izmijenite postojee i dodajte nove stilove web stranici klub_stil-02.html tako da rezultat bude kao na slici

  pozadina cijelog dokumenta je

  srebrna, a vrsta fonta Courier New

  naslov 1. razine je crvene boje, podcrtan i centriran,

  a vrsta fonta je Arial

  naslov 2. razine je tamnoplave boje, nakoen, imacrtu iznad teksta, vrsta

  fonta je Vedrana, a veliina fonta je 20px

  odlomci su poravnati udesno,tekst je podebljan, zelene

  boje i veliine 14px

 • Svojstva pozadine

  background-color boja pozadine vrijednost:

  naziv boje, npr. white, black, red hex oznaka, npr. #FFFFFF, #000000, #FF0000 rgb oznaka, npr. rgb(255,255,255), rgb(0,0,0), rgb(255,0,0)

  background-image slika pozadine vrijednost: url(slika), npr. url(http://goo.gl/hPo1a)

  background-repeat ponavljanje slike pozadine vrijednost: no-repeat, repeat, repeat-x, repeat-y

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 12

  hex i rgb oznake predstavljajuomjer tri osnovne boje crvene, zelene i plave pomou kojih se

  moe dobiti bilo koja boja

  slika preuzeta iz: E. Freeman & E. Freeman, Head First HTML with CSS & XHTML, O'Reilly, 2006

  hex i rgb oznake odreenih bojamoete pronai na internetu, npr.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors

 • Primjer sa slikom pozadine

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 13

  body{

  background-color: #CCCCCC;background-image:

  url(club_penguin_BW.png); background-repeat: no-repeat;

  }p{

  color: maroon;background-color: gray;

  }

  klub_stil-03.html

 • id i class selektori id selector za opis jedne instance (jedan element)

  oznaava se s oznakom hash ispred naziva, npr. #selektor

  class selector za opis razreda (vie elemenata) oznaava se s tokom ispred naziva, npr. .selektor

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 14

 • Primjer s id i class selektorima

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 15

  #crveni{

  color: red;}.plavi{color: blue;

  }

  id_class.html

  Ovo je obini naslov.Ovo je crveni naslov.Ovo je prvi plavi naslov.Ovo je drugi plavi naslov.

  nemojte nazive id i classselektora zapoinjati s brojem jer takvi nazivi

  nisu podrani u svim web preglednicima

 • Svojstva linkova selektori za formatiranje linkova:

  a stil linka a:hover stil linka iznad kojeg se nalazi pokaziva mia

  koritenje selektora linkova skupa s id selektorom npr. a#selektor, a#selektor:hover

  koritenje selektora linkova skupa s class selektorom npr. a.selektor, a.selektor:hover

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 16

  a{font-style: italic;color: red;

  }

  a:hover{font-weight: bold;color: blue;

  }

  linkovi.html

 • Zadatak 2

  dodajte stilove web stranici klub-02.htmltako da rezultat bude kao na slici

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 17

  naslov je centriran i koristi sliku pozadina.jpg

  kao pozadinu koja se ponavlja samo vodoravno

  link je plave boje, podebljan i nije podcrtan,

  kad se prijee s miem preko njega promijeni se boja u

  sivu i podcrta se

  neporedana lista koristisliku pozadina.jpg kao

  pozadinu koja se ponavlja samo vertikalno, a boja pozadine liste je #666666

  slika pozadine iz primjera: pozadina.jpg

  boja fonta prve 2. stavke obje liste je #000099

  link je crvene boje i podcrtan, kad se prijee s

  miem preko njega promijeni se boja u zelenu, podeblja se i ne prikazuje se crta

  koristiti id i class selektore gdje mislite da je potrebno

 • CSS box model

  omota oko HTML elemenata koji se sastoji od: padding razmak izmeu sadraja i okvira border okvir oko sadraja i razmaka margin udaljenost sadraja od ruba nadreenog

  elementa

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 18

  slika preuzeta s: http://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp

 • Svojstva okvira (border) border-style stil iscrtavanja okvira

  vrijednost: dashed, dotted, double, none, solid

  border-width debljina okvira vrijednost: medium, thin, thick ili veliina u px

  border-color boja okvira vrijednost: naziv boje, hex ili rgb oznaka

  mogue je primijeniti svojstva za odreenu stranu okvira border-[top|bottom|right|left]-[style|color|width] npr. border-top-style: solid;

  mogue je primijeniti sva svojstva okvira odjednom border: width style color; npr. border: thin solid red;

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 19

 • Primjer s okvirima

  Uvod u web programiranje: Uvod u CSS 20

  okviri-01.html

  h2{border-bottom-style: dashed;border-bottom-width: 2px;

  }#odlomak1{border-style: dotted;border-width: medium;border-color: red;

  }#odlomak2{border: thick

Search related