21
UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE 1 Vježbe Dario Šebalj, mag.oec. Terminski plan i nastavni materijali sustav Loomen (lozinka: BPMEfos) Redovni studenti – obavezno prisustvo na vježbama Izvanredni studenti – vježbe će biti odrađene u sklopu konzultativne nastave Seminar je obavezan za sve studente Upute za izradu seminara nalaze se na sustavu Loomen Business process management (BPM) je disciplina koja koristi skup metoda za dokumentiranje, dizajn, analizu i optimizaciju poslovnih procesa. Poslovni proces skup povezanih radnih koraka (aktivnosti) koji imaju svoju svrhu Opisuju se egzaktno pomoću skupa grafičkih simbola s točno definiranom semantikom i čvrstim pravilima povezivanja ZAŠTO? Utvrđene norme kojima su propisani način prikazivanja i opisivanja procesa

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

1

Vježbe

Dario Šebalj, mag.oec.

Terminski plan i nastavni materijali sustav Loomen (lozinka: BPMEfos)

Redovni studenti – obavezno prisustvo na vježbama

Izvanredni studenti – vježbe će biti odrađene u sklopu konzultativne nastave

Seminar je obavezan za sve studente

Upute za izradu seminara nalaze se na sustavu Loomen

Business process management (BPM) je disciplina koja koristi skup metoda za dokumentiranje, dizajn, analizu i optimizaciju poslovnih procesa.

Poslovni proces skup povezanih radnih koraka (aktivnosti) koji imaju svoju svrhu

Opisuju se egzaktno pomoću skupa grafičkih simbola s točno definiranom semantikom i čvrstim pravilima povezivanja ZAŠTO?

Utvrđene norme kojima su propisani način prikazivanja i opisivanja procesa

Page 2: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

2

Primjer: proces kupovine čokolade ◦ Svrha kupiti čokoladu

Ulazak u trgovinu Odi do police sčokoladama Odaberi čokoladu Dođi na blagajnu

Plati gotovinom

Čokolada kupljena

Plati karticom

Poduzeće nije ništa drugo nego kombinacija različitih procesa, koji se međusobno nadopunjuju

Racionalizacija poduzeća podrazumijeva racionalizaciju njegovih procesa

Procesi nisu samo nešto što poduzeće radi; procesi jesu poduzeće

Poduzeće skup procesa

Samo eksplicitno formulirani procesi omogućuju:

◦ Očuvanje procesa („najbolje prakse”)

(npr. ako zaposlenik odluči napustiti poduzeće)

◦ Analizu i poboljšanje procesa

(ako ne znate točno kako je netko napravio određeni posao, nećete znati kako ga poboljšati)

Page 3: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

3

Model je pojednostavljena slika stvarnosti

Svrha modela: poboljšati razumijevanje nečeg kompleksnog fokusirajući se samo na njegove bitne karakteristike

Primjer: karta zanemaruje većinu detalja iz stvarnog svijeta. Ona prikazuje samo aspekte koji su bitni za orijentaciju (npr. ulice, zgrade…)

Poslovni modeli slika stvarnosti, modelirana za određenu svrhu i, stoga, s određenog gledišta

Tekstualno◦ Neke dodatne informacije se ne mogu uredno

napisati◦ Teško je zapisati „razdvajanja” aktivnosti

Tablično◦ Dodatne informacije mogu se uredno napisati u

stupcima◦ „Razdvajanja” aktivnosti je također teško

modelirati

Grafički◦ Lako je dodati detalje◦ Aktivnosti koje se razdvajaju lako je prikazati

Procesi se mogu dokumentirati na više načina

Rbr Aktivnost Odgovoranza nju …

1 Odi do police sa čokoladama Kupac

2 … …

3

Naziv: Architecture of Integrated Information Systems

Kreator: A.-W. Scheer (Sveučilište Saarland, Njemačka)

Osnovna ideja: izrada meta-modela za modeliranje procesa

(upute za sistematično modeliranje procesa)

ARIS je meta-model za sistematično modeliranje procesa

Page 4: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

4

ARIS razdvaja procese u 5 različitih pogleda:◦ Svaki proces (procesni pogled)… obavlja neki sudionik (organizacijski pogled),

zahtijeva ili generira podatke (podatkovni pogled),

sastoji se od nekoliko aktivnosti (funkcijski pogled),

i producira neku vrstu output-a (pogled proizvoda/usluge) Primjer (podizanje kredita)

Drugim riječima: model daje odgovor na sljedeća pitanja:◦ Što je napravljeno? Funkcijski pogled◦ Tko je to napravio? Organizacijski pogled◦ Zašto je to napravljeno? Pogled proizvoda/usluge◦ Koje informacije su potrebne? Podatkovni pogled◦ Kako je to napravljeno? Procesni pogled

Organizacijski pogled

Podatkovnipogled

(npr. ERM)

Procesnipogled

(npr. EPC)

Funkcijskipogled

(npr. function tree)

Pogled proizvoda/usluge

Stablo proizvoda/usluge je hijerarhijski skup svih proizvoda ili usluga

Pruža pregled asortimana proizvoda/usluga

Page 5: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

5

Stablo funkcija (function tree) je hijerarhijski skup svih funkcija u poduzeću

Pruža pregled aktivnosti poduzeća

Na višoj hijerarhijskoj razini kao naziv funkcije se često upotrebljava imenica

Poslovni procesi

Zalihe Nabava Proizvodnja Prodaja

Planiraj proizvodnju

Kontrolirajproizvodnju

Zaprimi narudžbukupca

Kreiraj ponudu

Potvrdi narudžbukupca

Prati narudžbukupca

Organizacijski grafikon je hijerarhijski skup svih organizacijskih jedinica poduzeća

Pruža pregled organizacijske strukture poduzeća

Najčešći elementi su „organizacijska jedinica” i „pozicija”

Odjel ili pod-odjel (npr. Prodaja)

Opis posla (npr. Zaposlenik prodaje)

Svaki zaposlenik može imati samo jedan ovakav element

Opis zadatka koji obavlja (npr. Izdavanje računa)

Zaposlenik može imati nijedan, jedan, ili više ovakvih elemenata

Određena osoba (npr. Marko Šarić)

Organizational unit

Position

Role

Internal person

Page 6: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

6

Naziv: Entity Relationship Model (ERM)

Kreator: Chen

Osnovna ideja: modeliranje notacije za (relacijske) baze

podataka

Za modeliranje podataka korišten je ERM

Relacijske baze podataka čine (povezane) tablice

Student

JMBAG Prezime ime status

0138001245 Šarić Marko Redovan

0018741201 Marić Ana Izvanredan

0012145780 Perić Dario Redovan

0014212001 Miličević Dora Redovan

… … … …

Knjiga

ISBN naziv autor

151430 Mikroekonomija Kristek

151431 Makroekonomija Borozan

151540 Marketing Meler

151550 Javne financije Marković

151230 CRM Meler

ATRIBUTIZAPIS VRIJEDNOST ATRIBUTA

ERM model sastoji se od 3 osnovna elementa koji su međusobno povezani

Entity type Relationshi... D attribute (ERM)

Tip entiteta Vrsta veze AtributObjekt stvarnog svijeta o kojem se prikupljaju informacije

Logička veza između dva tipa entiteta

Svojstva tipova entiteta

student knjigaposuđuje

JMBAG

prezime

ime

status

ISBN

naziv

autor

Page 7: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

7

Tip entiteta je apstrakcija objekta iz stvarnog svijeta (npr. „student”)

Konkretni objekt naziva se instanca (npr. „Marko Šarić”)

Instanca iz prethodnog primjera: „Marko Šarić posuđujeMikroekonomiju”

Međutim, modeliranje se uvijek radi na nivou tipa entiteta!

ERM modeliranje se uvijek radi na nivou tipa entiteta

student knjigaposuđuje

JMBAG

prezime

ime

status

ISBN

naziv

autor

Npr. ISBN broj označava isključivo jednu knjigu (ne postoji više knjiga s istim ISBN brojem), dok se ime autora može vezati za više knjiga

Npr. „151230” označava samo „Marketing”, a „Meler” može označavati „Marketing” i „CRM”

Ključni atribut označava isključivo jedan entitet (instancu)

student knjigaposuđuje

JMBAG

prezime

ime

status

ISBN

naziv

autor

one-to-one (1:1) Npr. student posjeduje mobitel Svaki mobitel pripada točno jednom studentu

one-to-many (1:N) Npr. student posuđuje knjigu Jedan student može posuditi više knjiga, ali jedna

knjiga može biti posuđena od strane jednog studenta (u tom trenutku)

many-to-many (N:M) Npr. student je upisao kolegij Jedan student može upisati više kolegija, a na

jednom kolegiju može biti više studenata

Bilo koja vrsta veze može navedena jednom od tri višestrukosti (multiplicity)

1:1

1:N

N:M

Page 8: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

8

Chen (1976)

Pitanje: Koliko objekata može biti dodijeljeno jednom objektu na suprotnoj strani?◦ Koliko studenata može biti dodijeljeno jednoj knjizi? 1

◦ Koliko knjiga može biti dodijeljeno jednom studentu? n

Schlageter/Stucky (1977)

Pitanje: S koliko drugih objekata može biti povezan jedan objekt (s ove strane)?◦ S koliko knjiga može biti povezan jedan student? n

◦ S koliko studenata može biti povezana jedna knjiga? 1

Min-Max-Notation (ISO-Notation,1982)

Označava raspon (minimum, maksimum) mogućih veza?

Umjesto ‘n’, često se koristi ‘*’

Postoji tri načina za zapisivanje višestrukosti

student knjigaposuđuje1 n

student knjigaposuđujen 1

student knjigaposuđuje(0,*) (0,1)

Primjer 1:n

Tipovi entiteta predstavljaju tablice, a atributi polja u bazi podataka

Zapis u tablici može se prepoznati po primarnom ključu

Veza 1:n može se implementirati koristeći samo 2 tablice

student knjigaposuđuje1 n

JMBAG

prezime

ime

status

ISBN

naziv

autor

Student

JMBAG Prezime ime status

0138001245 Šarić Marko Redovan

0018741201 Marić Ana Izvanredan

… … … …

Knjiga

ISBN naziv autor JMBAG

151430 Mikroekonomija Kristek 0138001245

151431 Makroekonomija Borozan 0138001245

… … … …

1:n

Strani ključ

Naziv: Event-driven Process Chain (EPC)

Kreator: A.-W. Scheer (Sveučilište Saarland, Njemačka)

Osnovna ideja: modeliranje procesa

Za modeliranje procesa korišten je EPC

Page 9: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

9

Funkcije su aktivnosti koje obavlja neka osoba (ili IT sustav) i pišu se imenicom i glagolom (označavaju radnju)◦ Traju neko vremensko razdoblje

◦ Npr. „Priprema robe za otpremu”

Događaji potiču te aktivnosti ili su njihov rezultat i pišu se u pasivu◦ Ne traju duži vremenski period, dogode se u jednom trenutku

◦ Npr. „Roba otpremljena”

Kontrolni tok predstavlja slijed aktivnosti

Postoje tri osnovna elementa u EPC dijagramu

Event

Function

Event

Pravila: Svaki EPC počinje i završava s događajem

Događaji i funkcije se izmjenjuju (funkciji ne može slijediti druga funkcija, a događaju ne može slijediti drugi događaj)

Iznimke: beznačajni događaji se ne moraju modelirati (događaji koji samo prikazuju izvršenje neke funkcije bez dodavanja neke korisne informacije, npr. „provjeri račun” „račun provjeren”)

Svaki događaj i svaka aktivnost imaju samo jedan dolazni i/ili odlazni kontrolni tok

Postoje tri vrste operatora:AND – svi tokovi aktivnosti koji slijede bit će izvršeni simultano

OR – jedan ili više tokova aktivnosti koji slijede bit će izvršeni

XOR – samo (i isključivo) jedan tok aktivnosti će biti izvršen (ekskluzivni OR)

Operatori razdvajaju i spajaju kontrolni tok

Page 10: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

10

Primjeri: AND / OR / XOR operatori (razdvajanje)

Kreiran radni nalog

Zaduži skladištegotovih proizvoda

Razduži skladišterepromaterijala

Odaberi hranu

Odabrana pizzaOdabranatjestenina

Provjeriraspoloživost robe

Roba raspoloživaRoba nije

raspoloživa

Događaji ne mogu „odlučivati”

Event

Function Function

Event

Function Function

Event

Function Function

• Nakon događaja, samo se AND operatorom može razdvojiti kontrolni tok• Osim ova dva ograničenja navedena na slici, drugih ograničenja za korištenje

operatora nema

Primjeri: AND / OR / XOR operatori (spajanje)

Zaduži skladištegotovih proizvoda

Razduži skladišterepromaterijala

Skladištazadužena

Odabrana pizzaOdabranatjestenina

Odaberi piće

Proizvod Aodabran

Proizvod Bodabran

Nastavi sproizvodnjom

• Operator koji se koristio za razdvajanje, koristi se i za spajanje!

Page 11: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

11

Primjer korištenja više operatora odjednom

Start Event

Function 1

Function 2 Function 3 Function 4 Function 5

End Event

Petlje služe za povratak u raniji dio procesa

• Za petlje se koristi XOR operator

• Spajanje se događa prije

razdvajanja

• Potrebno je izbjegavati

beskonačne petlje!

Računalo upaljeno

Unesi lozinku

Zahtjev prihvaćenZahjev odbijen (3.

puta)Zahtjev odbijen

(do 2 puta)

...

Unesi lozinku

Zahtjev prihvaćen Zahjev odbijen

Jedan element EPC-a može imati SAMO jedan ulazni i jedan izlazni kontrolni tok

• U ovom slučaju bi funkcija „Unesi lozinku” imala 2 ulazna i 1 izlazni tok

• Iz tog razloga se ispred funkcije na koju se tok vraća stavlja XOR operator (prethodni slide)

Računalo upaljeno

Unesi lozinku

Zahtjev prihvaćen Zahjev odbijenZahtjev odbijen

(do 2 puta)

...

Page 12: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

12

Procesna sučelja se koriste za povezivanje neovisnih procesa

• Procesna sučelja pokazuju da:• proces potiče pokretanje

nekog drugog procesa• je proces potaknut od strane

drugog procesa• Procesna sučelja se odnose na

proces koji nije dio promatranog procesa

Process interface

Zaprimljenatelefonskanarudžba

Zapiši detaljenarudžbe

Detalji zapisani

Proslijedi narudžbu

Narudžbaproslijeđena

Proizvodnja

Zaprimanje narudžbi

Narudžbaproslijeđena

Provjeri potrebnedijelove

Dijelovi raspoloživiDijelovi nisuraspoloživi

Proces: Zaprimanje narudžbi Proces: Proizvodnja

Dodjele se koriste za dodatna pojašnjenja dijela procesa

• Koristeći Assignment, funkcije se mogu dodatno pojasniti u drugom EPC-u

• Pravila:• Isti događaji se moraju koristiti u

high-level i low-level procesu („Zaprimljena telefonska narudžba” / „Detalji zapisani”)

• Mora se povezati s EPC-om istog imena („Zapiši detalje narudžbe”)

• Započinje i završava sa procesnim sučeljem, čime se pokazuje da proces nije samostalan

Zaprimljenatelefonskanarudžba

Zapiši detaljenarudžbe

Detalji zapisani

Proslijedi narudžbu

Narudžbaproslijeđena

Proizvodnja

Zapiši detaljenarudžbe

Zaprimljenatelefonskanarudžba

Zapiši prezime i ime

Zapiši adresunarudžbe

Detalji zapisani

Zapiši detaljenarudžbe

Assignment

eEPC – Extended Event-driven Process Chain

• eEPC uključuje sve važne informacije u procesu

• Integrira sve ostale poglede:• Uloge (organizacijski)• Proizvodi/usluge• Podaci (ulazi i izlazi)

Function

Event

Event

RoleD attribute (ERM)

Product/Service

Page 13: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

13

BPMN – Business Process Model and Notation

Lan

e

Start event

Task

End event

Task

Ograničen samo na koncepte modeliranja koji su uporabljivi u poslovnim procesima

Npr., modeliranje sljedećih stvari nije dio BPMN-a:◦ Organizacijske strukture

◦ Podatkovni i informacijski modeli

◦ Strategijska planiranja

◦ Poslovna pravila

Poslovni procesi prikazani su dijagramom poslovnih procesa (Business Process Diagram –BPD)

Element Opis Notacija

Događaj (Event)

Nešto što se događa u poslovnom procesu. Događaji obično utječu na tijek procesa i imaju uzrok (trigger) ili su rezultat aktivnosti. Tri su tipa događaja: Startni, Intermedijarni, Završni, ovisno o tome kada utječu na proces.

Zadatak (Task)

Generički naziv za posao koji izvodi neko poduzeće. Tipovi: proces, potproces i zadatak. Navode se glagolima ili glagolskim imenicama.

Skretnica (Gateway)

Određuje grananje, račvanje, spajanje i udruživanje

1. OBJEKTI TOKA – definiraju ponašanje procesa

Task

Start event Intermediate event End event

Page 14: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

14

Element Opis Notacija

Sekvencijski tok (Sequence Flow)

Prikazuje redoslijed aktivnosti kojim se one izvršavaju unutar procesa

Tok poruke (Message Flow)

Prikazuje tok poruka između 2 sudionika u procesu

Asocijacija (Association)

Služi za pridruživanje informacija, teksta i ostalih artefakata objektima tokova

2. OBJEKTI POVEZIVANJA– za povezivanje objekata

Element Opis Notacija

Polje ili bazen (Pool)

Predstavlja sudionika u procesu. Djeluje kao grafički spremnik za skup aktivnosti jednog sudionika

Staza (Lane) Particija unutar polja (bazena) i dugačka je koliko i cijelo polje. Koriste se za organizaciju i kategorizaciju aktivnosti.

3. PLIVAĆE STAZE– za organizaciju aktivnosti

Baze

nB

aze

n Sta

za

1S

taza 2

Element Opis Notacija

Podatkovni objekt(Data Object)

Daje informaciju što aktivnosti zahtijevaju kako bi se izvršile i/ili što one uzrokuju. Podatkovni objekt nema nikakav utjecaj na sekvencijski tok ili tok poruka u procesu.

Grupa (Group)

Za grupiranje aktivnosti koje nemajuutjecaja na sekvencijski tok. Može se koristiti za slučajeve dokumentacije ili analize.

Anotacija (Annotation)

Služe za pružanje dodatnih informacija čitatelju dijagrama.

4. ARTEFAKTI – za pružanje dodatnih informacija

Group

Dataobject

Text annotation

Page 15: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

15

Postoji nekoliko različitih vrsta zadataka koje pokazuju tko ili što izvršava određenu aktivnost:

◦ USLUGA (SERVICE TASK) – pruža neki tip usluge (web servis ili automatizirana aplikacija)

◦ PRIMITAK (RECEIVE TASK) – čeka poruku da stigne od vanjskog sudionika. Nakon što je poruka stigla, zadatak je završen

◦ SLANJE (SEND TASK) – šalje poruku vanjskom sudioniku. Kad je poruka poslana, zadatak je završen

◦ KORISNIK (USER TASK) – tipičan zadatak gdje ljudski sudionik izvršava zadatak Task

Task

Task

Task

Događaji su nešto što se događa tijekom izvođenja procesa

Start event

Intermediate event

End event

Početni događaji određuju gdje poslovni proces započinje◦ Mora postojati u poslovnom procesu

Intermedijarni događaji se događaju između početnih i završnih događaja◦ Utječe na tijek procesa, ali ga neće započeti ili završiti

◦ Mogu označavati postignuća u procesima (milestones)

◦ Najčešće se koriste za prikaz vremenskog odstupanja unutar procesa

Završni događaji određuju kada poslovni proces završava◦ Mora postojati u poslovnom procesu

Trigger Opis Oznaka

Uobičajen (None)

Nije definiran tip događaja

Poruka (Message)

Poruka stiže od sudionika i potiče početak procesa

Vremenski (Timer)

Određeno vrijeme (npr. svaki utorak u 9h) može potaknuti početak procesa

Uvjet (Conditional)

Početak procesa potiče se ispunjavanjem određenoguvjeta (npr. kada je temperatura iznad 60°C)

Page 16: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

16

Trigger Opis Oznaka

Uobičajen (None) Nije definiran tip događaja

Poruka (Message)

Poruka stiže od sudionika i pokreće događaj. Proces se nastavlja ukoliko je čekao na poruku. Mogu se koristiti za slanje poruka sudionicima

Vremenski (Timer)

Ponaša se kao mehanizam za „odgodu” aktivnosti

Kompenzacija (Compensation)

Kada je potrebno povratiti efekte neke akcije

Task

8 dana

Task Task

8 dana

Trigger Opis Oznaka

Uobičajen (None) Nije definiran tip događaja

Poruka (Message) Poruka je poslana sudioniku na završetku procesa

Greška (Error) Pokazuje da se treba generirati greška.

Kompenzacija (Compensation)

Kada je potrebno povratiti efekte neke akcije

Okončavanje (Terminate)

Sve aktivnosti u procesu trebaju završiti istog trena

Usmjeravaju aktivnosti; točke odluke

Rade na istom principu kao i u EPC-u

Broj izvršenih aktivnosti ovisi o skretnici

Tri osnovne vrste:PARALELNA – svi tokovi aktivnosti koji slijede bit će izvršeni simultano (u EPC-u „AND”)

INKLUZIVNA – jedan ili više tokova aktivnosti koji slijede bit će izvršeni (u EPC-u „OR”)

EKSKLUZIVNA – samo (i isključivo) jedan tok aktivnosti će biti izvršen (u EPC-u „XOR”)

Page 17: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

17

Exclusive Gateway (XOR)

Mjesta unutar poslovnog procesa gdje sekvencijski tok može imati 2 ili više alternativna puta, ali se može odabrati samo jedan put

Aktivnost se odvija ILI na jednom ILI na drugom putu

Samo je jedan ulazni tok u skretnicu, a 2 ili više su izlaznih tokova

Provjeri raspoloživostrobe

Raspoloživo?

Obavijesti kupca

Otpremi robu

Ne

Da....

Kraj

Pridruženi uvjeti trebaju biti evaluirani prema redoslijedu kojim se pojavljuju u skretnici

Ako je uvjet evaluiran kao točan, tada upravo taj put mora biti odabran, ostali uvjeti se ne evaluiraju

Ukoliko nijedan uvjet nije procijenjen kao točan, tada se izabire „uobičajeni” (default) put

Task Task

Task

TaskUobičajeni put(default path)

Primjeri: Ekskluzivna skretnica (spajanje)

Odaberi proizvod

Odaberi proizvod A

Odaberi proizvod B

Nastavi s proizvodnjom

Razdvajanje procesa

Spajanje procesa

Spajanje kod ekskluzivne skretnice nije obavezno!

Page 18: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

18

Inclusive Gateway (OR)

U ovom slučaju točan alternativni put ne isključuje ostale

Svi alternativni putevi se mogu uzeti u obzir

Samo je jedan ulazni tok u skretnicu, a 2 ili više su izlaznih tokova

Odaberi hranu

Odaberi pizzu

Odaberi tjesteninu

Odaberi piće

Spajanje kod inkluzivne skretnice nije obavezno!

Razdvajanje procesa

Spajanje procesa

Parallel Gateway (AND)

Pružaju mehanizam za sinkronizaciju i kreiranje paralelnog toka

Aktivnost se odvija I na jednom I na drugom putu

Spajanje procesa je obavezno!

Kreiraj radni nalog

Zaduži skladištegotovih proizvoda

Razduži skladišterepromaterijala

Ispiši radni nalog

Razdvajanje procesa

Spajanje procesa

Zadaci se odvijaju istovremeno

Bolja preglednost i organizacija poslovnog procesa

Veći broj informacija o poslovnom procesu

Bazen (Pool) predstavlja organizacijsku jedinicu u kojoj se obavlja cijeli poslovni proces

Najčešće mu se kao ime daje naziv poslovnog procesa ili sudionika u poslovnom procesu

Staza (Swimlane) predstavlja poslovne funkcije unutar neke organizacijske jedinice (bazena)

To su najčešće radna mjesta u kojima se izvode određene aktivnosti u procesu

Page 19: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

19

Skladištar izdaje nalog za nabavu robe i zaprima robu, referent u nabavi šalje narudžbenicu, a knjigovođa obavlja razna plaćanja i knjiženja dokumenata

Proces nabave robe:

Poduzeće X

Y

Skla

diš

teN

abava

Knjig

ovodst

voBazen (Pool)

Staza (Lane)

Prikazuje razmjenu poruka između dva bazena

Podu

ze

će X

Y

Skl

ad

ište

Na

bava

Do

bavlja

č

Start event

Task

Start event

Task

Task

End event

Task

End event

Bazen 1

Bazen 2

Odnos između različitih poslovnih entiteta

Između takvih dijagrama nisu mogući sekvencijski tokovi već jedino tokovi poruka

Sekvencijski tok ukazuje na slijed izvođenja aktivnosti unutaristog procesa

Poruke su prikazane kao isprekidane strelice sa kružićem na početku

Page 20: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

20

Za prikaz aktivnosti sa složenijom (detaljnijom) strukturom

„Proces unutar procesa”

Prikazuje se također zaobljenim pravokutnikom sa oznakom „+” na dnu

Svaki podproces se može sastojati od još detaljnijih procesa (procesi još nižih razina)

Subprocess

Start event

Task

Task

Task

End event

Subprocess

2 načina prikaza detaljnijih procesa:

1. Na posebnom modelu

2. Unutar istog modela, kao proširena aktivnost

Aktivnosti iz nadređenog procesa NE SMIJU biti povezane sekvencijskim tokom sa nekom aktivnošću podprocesa

Vežu se jedino na podproces kao cjelinu

Task

Start event

Task Task

End event

Subprocess

Artefakti služe za prikaz dodatnih informacija

1. Podatkovni objekti prikazuje korištenje, nastanak ili izmjenu dokumenata, podataka i drugih sl. objekata. Mogu prikazivati i elektroničke i fizičke dokumente

2. Anotacije služe za pružanje dodatnih informacija čitatelju dijagrama (napomene, opisi aktivnosti i sl.)

3. Grupe se koriste za grupiranje određenih aktivnosti

4. Spremište podataka potrebno je za izvršavanje nekih aktivnosti. U njega se podaci unose ili se iz njega uzimaju za zadatak s kojim je povezan

Kreiranje računaRačun

Zapisivanjenarudžbe kupca

Obuhvaća zapisivanjeprezimena i imena,

adrese i broja telefona

Task Task

Group

Kreiranje računa

Kupac

Unesi ponudu

Ponuda

Page 21: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA - VJEŽBE · 151430 Mikroekonomija Kristek 151431 Makroekonomija Borozan 151540 Marketing Meler 151550 Javne financije Marković 151230 CRM Meler ZAPIS

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA -VJEŽBE

21

Kupac šalje narudžbu za proizvod X Odjel prodaje zaprima narudžbu i provjerava

raspoloživost robe Ukoliko je roba raspoloživa kreira predračun koji

šalje kupcu te kreira nalog za otpremu Skladišna služba zaprima nalog za otpremu Odjel prodaje čeka na uplatu kupca. Nakon

uplate knjigovodstvena služba provjerava valjanost uplate

Ukoliko je roba plaćena, skladištari vrše otpremu robe, a knjigovodstvo istovremeno kreira izlazni račun

Kupac zaprima robu i račun

◦ BPM with ARIS – Part 1 – Introduction (dostupno na: http://cdn.ariscommunity.com/community2/documents/urelation/BPM-ARIS_Part1.pdf, 2017. godina)

◦ BPM with ARIS – Part 2 – The ARIS Method (dostupno na: http://cdn.ariscommunity.com/community2/documents/urelation/BPM-ARIS_Part2.pdf, 2017. godina)

◦ Software AG (2016). ARIS Method. Version 9.8 SR6, October2016.

◦ Davis, R., Brabänder, E. (2007). ARIS Design Platform. London: Springer-Verlag.