Click here to load reader

UNIVERZITET SINGIDUNUM - CENTAR NOVI SAD Studijski Marketing usluga Doc. dr Ivana Brdar Doc. dr Ivana Brdar elektronski 20 svi 02.04.2019. 10:00 10:20 E302 ... nastavnik/asistent

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UNIVERZITET SINGIDUNUM - CENTAR NOVI SAD Studijski Marketing usluga Doc. dr Ivana Brdar Doc. dr...

 • Od Do

  Računovodstvo Prof. dr Goranka

  Knežević Ass. Maja Gligorić pisano 90 svi 01.04.2019. 10:00 11:30 A101

  Pravo Prof. dr Marija Kostić Prof. dr Marija Kostić elektronski 15 svi 02.04.2019. 10:00 10:15 E001

  Psihologija Doc. dr Milica Čolović Doc. dr Milica Čolović elektronski 15 svi 03.04.2019. 10:00 10:15 E001

  Engleski jezik 1 Jelena Nikolić Jelena Nikolić elektronski 15 svi 05.04.2019. 12:30 12:45 E001

  Od Do

  Međunarodna ekonomija Prof. dr Tijana Radojević Prof. dr Tijana Radojević elektronski 15 svi 04.04.2019. 10:00 10:15 E302

  Marketing usluga Doc. dr Ivana Brdar Doc. dr Ivana Brdar elektronski 20 svi 02.04.2019. 10:00 10:20 E302

  Engleski jezik 2 Doc. dr Radmila Suzić Doc. dr Radmila Suzić elektronski 15 svi 06.04.2019. 09:45 10:00 E001

  Termin održavanja

  UNIVERZITET SINGIDUNUM - CENTAR NOVI SAD

  Raspored održavanja kolokvijuma i ostalih predispitnih obaveza u prvoj kolokvijumskoj nedelji

  Studijski program: Poslovna ekonomija

  Godina studija: 1 godina

  Grupe

  Termin održavanja

  SalaPredmet Odgovorni nastavnik Prisutni

  nastavnik/asistent Tip obaveze

  Ukupno

  trajanje

  (minuta)

  Vreme

  Datum

  Datum VremeGrupeTip obaveze

  Godina studija: 2 godina

  Sala

  Ukupno

  trajanje

  (minuta)

  UNIVERZITET SINGIDUNUM - CENTAR NOVI SAD

  Raspored održavanja kolokvijuma i ostalih predispitnih obaveza u prvoj kolokvijumskoj nedelji

  Studijski program: Poslovna ekonomija

  Predmet Odgovorni nastavnik Prisutni

  nastavnik/asistent

 • Od Do

  Internet marketing (MM) Prof. dr Slavko Alčaković Prof. dr Slavko Alčaković elektronski 15

  Izborna opcija

  Marketing i

  menadžment

  04.04.2019. 10:00 10:15 E001

  Interna revizija (RIR) Prof. dr Mile Stanišić Prof. dr Mile Stanišić elektronski 30

  Izborna opcija

  Računovodstvo i

  revizija

  04.04.2019. 14:00 14:30 E002

  Kanali marketinga (MM) Prof. dr Jelena Stanković Prof. dr Jelena Stanković pisano 60 Izborna opcija

  Marketing i

  menadžment

  02.04.2019. 10:00 11:00 A103

  Revizijska regulativa (RIR) Prof. dr Vule

  Mizdraković Prof. dr Vule Mizdraković elektronski 30

  Izborna opcija

  Računovodstvo i

  revizija

  02.04.2019. 10:00 10:30 E002

  Preduzetništvo Dr Ana Radulović Dr Ana Radulović elektronski 15 svi 03.04.2019. 11:30 11:45 E302

  Portfolio menadžment (MM) Prof. dr Ivica Terzić Prof. dr Ivica Terzić elektronski 30

  Izborna opcija

  Marketing i

  menadžment

  05.04.2019. 10:00 10:30 E002

  Engleski jezik 3 Doc. dr Radmila Suzić Doc. dr Radmila Suzić elektronski 15 svi 06.04.2019. 10:30 10:45 E001

  Španski jezik 1 Aleksandra Gagić Aleksandra Gagić elektronski 15 Izborna opcija

  Španski 01.04.2019. 09:00 09:15 E001

  Nemački jezik 1 Magdalena Duvnjak Magdalena Duvnjak

  elektronski 15 Izborna opcija

  Nemački 01.04.2019. 11:00 11:15 E001

  Ukupno

  trajanje

  (minuta)

  GrupePredmet Datum/dan

  UNIVERZITET SINGIDUNUM - CENTAR NOVI SAD

  Raspored održavanja kolokvijuma i ostalih predispitnih obaveza u prvoj kolokvijumskoj nedelji

  Studijski program: Poslovna ekonomija

  Godina studija: 3 godina

  Vreme Sala

  Termin održavanja

  Tip obaveze

  UNIVERZITET SINGIDUNUM - CENTAR NOVI SAD

  Raspored održavanja kolokvijuma i ostalih predispitnih obaveza u prvoj kolokvijumskoj nedelji

  Studijski program: Poslovna ekonomija

  Odgovorni nastavnik Prisutni

  nastavnik/asistent

 • Od Do

  Upravljačko računovodstvo (RiR) Prof. dr Marko Milojević Endi Ivanković elektronski 15 Izborna opcija

  Računovodstvo i

  revizija

  04.04.2019. 10:30 10:45 E302

  Menadžment prodaje (MM) Doc. dr Ivana Brdar Doc. dr Ivana Brdar pisano 60

  Izborna opcija

  Marketing i

  menadžment

  02.04.2019. 10:30 11:30 A201

  Računovodstveni informacioni

  sistemi (RiR) Prof. dr Marko Milojević Ass Ana Obradović elektronski 15

  Izborna opcija

  Računovodstvo i

  revizija

  05.04.2019. 10:00 10:15 E001

  Ponašanje potrošača (MM) Prof. dr Radmila Živković Endi Ivanković elektronski 15 Izborna opcija

  Marketing i

  menadžment

  04.04.2019. 09:00 09:15 E302

  Advertajzing (MM) Prof. dr Jelena Gajić Prof. dr Jelena Gajić elektronski 20

  Izborna opcija

  Marketing i

  menadžment

  03.04.2019. 12:00 12:20 E002

  Engleski jezik 4 Doc. dr Radmila Suzić Doc. dr Radmila Suzić elektronski 15 svi 06.04.2019. 11:15 11:30 E001

  Španski jezik 2 Aleksandra Gagić Aleksandra Gagić elektronski 15 Izborna opcija

  Španski 01.04.2019. 09:30 09:45 E001

  Nemački jezik 2 Magdalena Duvnjak Magdalena Duvnjak elektronski 15 Izborna opcija

  Nemački 01.04.2019. 11:30 11:45 E001

  VremeGrupe

  Termin održavanja

  Godina studija: 4 godina

  Predmet Odgovorni nastavnik Prisutni

  nastavnik/asistent Sala

  Datum/dan Tip obaveze

  Ukupno

  trajanje

  (minuta)

Search related