90
JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER SEMESTER 1 SESI 2013/2014 PENSYARAH: DATO' PROFESOR DR. MOHD NOR BIN HUSAIN Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):…………………………………………………… Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables 3 BENT /4 BENE S1/4 BENW S2 BENT 3133 BK10 3 BENC/4 BENC S1 BENT 3133 BK11 3 BENC/4 BENC S1 BENT 3133 BK12 3 BENT /4 BENE S1/4 BENW S2 BENT 3133 BK4 08.00 AM 8:00 - 8:50 09.00 AM 9:00 - 9:50 10.00 AM 10:00 - 10:50 11.00 AM 11:00 - 11:50 12.00 PM 12:00 - 12:50 01.00 PM 13:00 - 13:50 02.00 PM 14:00 - 14:50 03.00 PM 15:00 - 15:50 04.00 PM 16:00 - 16:50 05.00 PM 17:00 - 17:50 06.00 PM 18:00 - 18:50 07.00 PM 19:00 - 19:50 08.00 PM 20:00 - 20:50 09.00 PM 21:00 - 21:50 10.00 PM 22:00 - 22:50 ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka · 2013. 9. 9. · PENSYARAH: DATO' PROFESOR DR. ... Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

 • Upload
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DATO' PROFESOR DR. MOHD NOR BIN HUSAIN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 BENT /4 BENE S1/4 BENW S2

  BENT 3133

  BK10

  3 BENC/4 BENC S1

  BENT 3133

  BK11

  3 BENC/4 BENC S1

  BENT 3133

  BK123 BENT /4 BENE S1/4 BENW S2

  BENT 3133

  BK4

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. ABDUL MAJID BIN DARSONO

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENT S1

  BENT 4711

  M. ECADD,M. E. PERHUB. ,M. G. MIKRO

  4 BENT S1

  BENT 4133

  BK9

  MENT/MENC/MENE

  MENC 5013

  BK17

  4 BENT S2

  BENT 4133

  BK11

  MENT/MENC/MENE

  MENC 5013

  BK17

  4 BENT S2

  BENT 4711

  M. ECADD,M. E. PERHUB. ,M. G. MIKRO

  4 BENT S2

  BENT 4133

  BK6

  4 BENT S1

  BENT 4133

  BK11

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. ANIS SUHAILA BT MOHD ZAIN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 BENC

  BENM 2133

  BK4

  2 BENC/Lee Seung Yong

  BENC 2731

  M. E. ASAS 1,M. DIGIT 1

  2 BENC

  BENM 2133

  BK5

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. AZMI BIN AWANG MD ISA

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENE S1/2 BENW/4 BENW S1

  BENT 2113

  BK2

  MENT

  MENT 5213

  BK17

  MENT

  MENT 5213

  BK17

  4 BENE S1/2 BENW/4 BENW S1

  BENT 2113

  BK8

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. BADRUL HISHAM AHMAD

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 BENW

  BENT 2731

  M. E. ASAS 1,M. TEKNO. ELEKRIK

  2 BENC/3 BENC/4 BENE S1

  BENE 2153

  BK7

  2 BENW/4 BENW S1

  BENE 2153

  BK7

  2 BENC/Lee Seung Yong

  BENC 2731

  M. E. ASAS 1,M. DIGIT 1

  2 BENW/4 BENW S1

  BENE 2153

  BK4

  2 BENC/3 BENC/4 BENE S1

  BENE 2153

  BK3

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. DAVID YAP FOOK WENG

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1 BENW/2 BENW/3 BENW/4 BENW S1

  BENT 1133

  BK2

  1 BENC/2 BENC/4 BENC S1

  BENT 1123

  BK1

  1 BENC

  BENC 1711

  M. E. ASAS 2

  1 BENW/2 BENW/3 BENW/4 BENW S1

  BENT 1133

  BK3

  1 BENW

  BENT 1731

  M. E. ASAS 1

  1 BENC/2 BENC/4 BENC S1

  BENT 1123

  BK6

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. HO YIH HWA

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENW S1

  BENT 4731

  M. ECADD,M. uE,M. G. MIKRO

  4 BENW S2

  BENT 4731

  M. ECADD,M. uE,M. G. MIKRO

  4 BENW S1

  BENT 4323

  BK12

  MENT

  MENT 5213

  BK17

  4 BENW S1

  BENT 4731

  M. G. MIKRO

  MENT

  MENT 5213

  BK17

  4 BENW S2

  BENT 4323

  BK17

  4 BENW S1

  BENT 4323

  BK8

  4 BENW S2

  BENT 4323

  BK12

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. KHOO CHIN FOON

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 BENW/3 BENW/4 BENW S1

  BENH 2112

  BK7

  1 BENT/2 BENT/4 BENT S2

  BENH 1243

  BK1

  1 BENT/2 BENT/4 BENT S2

  BENH 1243

  BK3

  1 BENT/2 BENT/4 BENT S2

  BENH 1243

  BK3

  2 BENW/3 BENW/4 BENW S1

  BENH 2112

  BK4

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. KOK SWEE LEONG

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 BENW

  BENT 2731

  M. E. ASAS 1,M. TEKNO. ELEKRIK

  2 BENC/3 BENC/4 BENE S1

  BENE 2153

  BK7

  2 BENW/4 BENW S1

  BENE 2153

  BK7

  MENT/MENC/MENE

  MENE 5013

  BK17

  2 BENC/Lee Seung Yong

  BENC 2731

  M. E. ASAS 1,M. DIGIT 1

  MENT/MENC/MENE

  MENE 5013

  BK17

  2 BENW/4 BENW S1

  BENE 2153

  BK4

  2 BENC/3 BENC/4 BENE S1

  BENE 2153

  BK3

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. LIM KIM CHUAN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 BENE/4 BENC S1/Jin Song Hui/KimYeong Jin/Byeon Shin Hye

  BENC 3173

  BK6 FKE

  3 BENE/4 BENC S1/Jin Song Hui/Kim Yeong Jin/Byeon Shin Hye

  BENC 3173

  BK6 FKE

  MENT/MENC/MENE

  MENT 5013

  BK17

  3 BENE

  BENE 3751

  M. ECADD,M. PERHUB. ASAS,M. uP,MKEJ. KOMPUTER

  3 BENE/4 BENC S1/Jin Song Hui/Kim Yeong Jin/Byeon Shin Hye

  BENC 3173

  BK9

  MENT/MENC/MENE

  MENT 5013

  BK17

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. LOW YIN FEN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENW S1

  BENT 4731

  M. ECADD,M. uE,M. G. MIKRO

  4 BENW S2

  BENT 4731

  M. ECADD,M. uE,M. G. MIKRO

  4 BENW S1/4 BENW S2

  BENT 4393

  BK12

  4 BENC S1/4 BENC S2

  BENC 4133

  BK12

  4 BENC S2

  BENC 4771

  M. uE,M. ECADD

  4 BENC S1/4 BENC S2

  BENC 4133

  BK12

  4 BENW S1/4 BENW S2

  BENT 4393

  BK4

  4 BENC S1

  BENC 4771

  M. uE,M. ECADD

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. MAI MARIAM BT MOHAMED AMINUDDIN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENE S1

  BENE 4771

  M. E. INDUSTRI 1,M. AUTOMASI,M. EINDUSTRI 2

  4 BENE S2

  BENE 4771

  M. E. INDUSTRI 1,M. AUTOMASI,M. EINDUSTRI 2

  4 BENE S2/4 BENE S1

  BENE 4013

  BK 5 FKE

  4 BENE S1

  BENE 4771

  M. E. INDUSTRI 1,M. AUTOMASI,M. EINDUSTRI 2

  4 BENE S2/4 BENE S1

  BENE 4013

  BK12

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. MAISARAH BT ABU

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 BENT /4 BENT S1

  BENT 3113

  BK10

  3 BENW

  BENT 3731

  M. PERHUB. ASAS,M. uP

  3 BENW/4 BENW S1/4BENW S2

  BENT 3113

  BK10

  3 BENW

  BENT 3731

  M. PERHUB. ASAS,M. E. ASAS 2

  3 BENT

  BENT 3711

  M. PERHUB. ASAS,M. EPERHUB. ,M. uP

  3 BENT /4 BENT S1

  BENT 3113

  BK9

  3 BENT

  BENT 3711

  M. PERHUB. ASAS,M. E. PERHUB. ,MuP

  3 BENW/4 BENW S1/4 BENW S2

  BENT 3113

  BK10

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. MOHD AZLISHAH BIN OTHMAN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENT S1

  BENT 4711

  M. ECADD,M. E. PERHUB. ,M. G. MIKRO4 BENT S2

  BENT 4153

  BK10

  4 BENT S2

  BENT 4711

  M. G. MIKRO,M. E. PERHUB

  4 BENT S1

  BENT 4153

  BK12

  4 BENT S1

  BENT 4711

  M. G. MIKRO,M. E. PERHUB

  4 BENT S1

  BENT 4153

  BK11

  4 BENT S2

  BENT 4711

  M. ECADD,M. E. PERHUB. ,M. G. MIKRO4 BENT S2

  BENT 4153

  BK12

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. MOHD SHAKIR BIN MD SAAT

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 BENC/3 BENC/4 BENW S1

  BENE 2323

  BK1

  MENE

  MENE 5213

  BK17

  2 BENC/Lee Seung Yong

  BENC 2731

  M. E. ASAS 1,M. DIGIT 1

  MENE

  MENE 5213

  BK17

  2 BENC/3 BENC/4 BENW S1

  BENE 2323

  BK3

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. NOR ZAIDI BIN HARON

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 BENW

  BENT 3731

  M. PERHUB. ASAS,M. uP

  3 BENW/4 BENW S2

  BENM 2123

  BK10

  3 BENT /4 BENT S1

  BENM 2123

  BK9

  3 BENT

  BENT 3711

  M. PERHUB. ASAS,M. E. PERHUB. ,MuP

  3 BENW/4 BENW S2

  BENM 2123

  BK10

  3 BENT /4 BENT S1

  BENM 2123

  BK9

  3 BENT

  BENT 3711

  M. PERHUB. ASAS,M. E. PERHUB. ,MuP

  MENC

  MENC 5213

  BK17

  MENC

  MENC 5213

  BK17

  3 BENT /4 BENT S1

  BENM 2123

  BK9

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. NURULFAJAR BIN ABD MANAP

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 BENC

  BENC 3751

  M. PERHUB. ASAS,M. KEJ. KOMPUTERM. E. ASAS 1

  3 BENC/4 BENC S1

  BENC 3123

  BK10

  MENT/MENC/MENE

  MENC 5013

  BK17

  3 BENC/4 BENC S1

  BENC 3123

  BK9

  MENT/MENC/MENE

  MENC 5013

  BK17

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. RHONIRA BT LATIF @ LATEH

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENW S1

  BENT 4731

  M. ECADD,M. uE,M. G. MIKRO

  4 BENW S2

  BENT 4731

  M. ECADD,M. uE,M. G. MIKRO

  4 BENW S1/4 BENW S2

  BENT 4393

  BK12

  4 BENC S1/4 BENC S2

  BENC 4133

  BK12

  4 BENC S2

  BENC 4771

  M. uE,M. ECADD

  4 BENC S1/4 BENC S2

  BENC 4133

  BK12

  4 BENW S1/4 BENW S2

  BENT 4393

  BK4

  4 BENC S1

  BENC 4771

  M. uE,M. ECADD

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. SOO YEW GUAN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 BENE

  BENM 2123

  BK9

  3 BENT /4 BENT S1

  BENM 2123

  BK9

  3 BENT

  BENT 3711

  M. PERHUB. ASAS,M. E. PERHUB. ,MuP

  3 BENE

  BENE 3751

  M. PERHUB. ASAS,M. uP

  3 BENE

  BENM 2123

  BK11

  3 BENT /4 BENT S1

  BENM 2123

  BK9

  3 BENT

  BENT 3711

  M. PERHUB. ASAS,M. EPERHUB. ,M. uP

  3 BENE

  BENE 3751

  M. ECADD,M. PERHUBASAS,M. uP,M. KEJ

  KOMPUTER

  3 BENT /4 BENT S1

  BENM 2123

  BK9

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. WIRA HIDAYAT BIN MOHD SAAT

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1 BENC/3 BENC

  BENC 1133

  BK12,M. DIGIT 1

  1 BENE

  BENC 1133

  BK11,M. DIGIT 2

  1 BENE

  BENC 1133

  BK3,M. DIGIT 2

  1 BENC/3 BENC

  BENC 1133

  BK8,M. DIGIT 1

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. YOSZA BIN DASRIL

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1 BENW

  BENH 2112

  BK8

  1 BENE/3 BENE/4 BENE S1

  BENH 1243

  BK1

  1 BENE/3 BENE/4 BENE S1

  BENH 1243

  BK11 BENW

  BENH 2112

  BK8

  2 BENT/4 BENT S1

  BENH 2112

  BK7

  2 BENT/4 BENT S1

  BENH 2112

  BK7

  1 BENE/3 BENE/4 BENE S1

  BENH 1243

  BK3

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: DR. ZAHRILADHA BIN ZAKARIA

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENT S1

  BENT 4711

  M. ECADD,M. E. PERHUB. ,M. G. MIKRO4 BENT S2

  BENT 4153

  BK10

  4 BENT S2

  BENT 4711

  M. G. MIKRO,M. E. PERHUB

  MENT/MENC/MENE

  MENT 5013

  BK17

  4 BENT S1

  BENT 4153

  BK12

  4 BENT S1

  BENT 4711

  M. G. MIKRO,M. E. PERHUB

  4 BENT S1

  BENT 4153

  BK11

  4 BENT S2

  BENT 4711

  M. ECADD,M. E. PERHUB. ,M. G. MIKRO4 BENT S2

  BENT 4153

  BK12

  MENT/MENC/MENE

  MENT 5013

  BK17

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. ABD. SHUKUR BIN JA'AFAR

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENT S1

  BENT 4711

  M. ECADD,M. E. PERHUB. ,M. G. MIKRO

  4 BENT S1

  BENT 4133

  BK9

  4 BENT S2

  BENT 4133

  BK11

  4 BENT S2

  BENT 4711

  M. ECADD,M. E. PERHUB. ,M. G. MIKRO

  4 BENT S2

  BENT 4133

  BK6

  4 BENT S1

  BENT 4133

  BK11

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. ADIB BIN OTHMAN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1 DEN

  DENE 1132

  BK6

  4 BENT S2

  BENT 4711

  M. G. MIKRO,M. E. PERHUB

  1 DEN

  DENE 1132

  M. E. INDUSTRI 1

  4 BENT S2

  BENT 4711

  M. ECADD,M. E. PERHUB. ,M. G. MIKRO

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. AHMAD FAYEEZ BIN TUANI IBRAHIM

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 DEN S2

  DENC 3463

  M. uP

  3 DEN S1

  DENC 3453

  BK3

  3 DEN S1

  DENC 3453

  M. uP

  3 DEN S2

  DENC 3463

  BK5

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. AHMAD NIZAM BIN JAHARI

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1BTKE

  BTKK 1303

  BK 8 (FTK)

  3 DEN S1

  DENE3363

  M. E. INDUSTRI 2

  1BTKE

  BTKK 1303

  MEA 1

  1BTKE

  BTKK 1303

  MEA 1

  1BTKE

  BTKK 1303

  MEA 1

  3 DEN S1

  DENE3363

  BK7

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. ANAS BIN ABDUL LATIFF

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 BENT/4 BENW S1/Kim Yeong Jin/ByeonShin Hye

  BENT 2123

  BK4

  2 BENE/4 BENE S1

  BENT 2123

  BK4

  2 BENE

  BENE 2731

  M. E. ASAS 2,M. DIGIT 2

  2 BENT/4 BENW S1/Kim Yeong Jin/ByeonShin Hye

  BENT 2123

  BK7

  2 BENE/4 BENE S1

  BENT 2123

  BK7

  2 BENT

  BENT 2711

  M. E. ASAS 1,M. DIGIT 1

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. ANUAR BIN JAAFAR

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENC S2/Lee Seung Yong

  BENC 4113

  BK12

  4 BENC S1

  BENC 4113

  BK12

  1 BENW/4 BENW S1/4 BENW S2

  BENC 1133

  BK3,M. KEJ. KOMPUTER

  1 BENW/4 BENW S1/4 BENW S2

  BENC 1133

  BK2,M. DIGIT 1

  1 BENT/4 BENT S2 /Lee Seung Yong

  BENC 1133

  BK4,M. KEJ. KOMPUTER4 BENC S2

  BENC 4771

  M. uE,M. ECADD

  4 BENC S1

  BENC 4113

  BK8

  1 BENT/4 BENT S2 /Lee Seung Yong

  BENC 1133

  BK8,M. DIGIT 1

  4 BENC S1

  BENC 4771

  M. uE,M. ECADD

  4 BENC S2/Lee Seung Yong

  BENC 4113

  BK11

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. AZAHARI BIN SALLEH

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 BENT/4 BENW S1/Kim Yeong Jin/ByeonShin Hye

  BENT 2123

  BK4

  2 BENE/4 BENE S1

  BENT 2123

  BK4

  2 BENE

  BENE 2731

  M. E. ASAS 2,M. DIGIT 2

  2 BENT/4 BENW S1/Kim Yeong Jin/ByeonShin Hye

  BENT 2123

  BK7

  2 BENE/4 BENE S1

  BENT 2123

  BK7

  2 BENT

  BENT 2711

  M. E. ASAS 1,M. DIGIT 1

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. AZMAN BIN AWANG TEH

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 BENE/4 BENC S1/3 BENE/4 BENE S14 BENT S1/3 BENW/4 BENW S1/4 BENW

  S2/Kim Yeong Jin/Byeon Shin Hye

  BENH 2262

  BK4

  2 BENE/4 BENC S1/3 BENE/4 BENE S1/4 BENT S1/3 BENW/4BENW S1/4 BENW S2/Kim Yeong Jin/Byeon Shin Hye

  BENH 2262

  BK4

  1 BENW/2 BENW

  BENH 1243

  BK1

  1 BENW/2 BENW

  BENH 1243

  BK2

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. CHAIRULSYAH WASLI

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 BENE/Jin Song Hui/Kim Yeong Jin

  BENT 3113

  BK9

  3 BENC/4 BENC S1

  BENT 3113

  BK9

  3 BENC

  BENC 3751

  M. PERHUB. ASAS,M. KEJ. KOMPUTERM. E. ASAS 1

  3 BENC/4 BENC S1

  BENT 3113

  BK6

  3 BENC

  BENC 3751

  M. PERHUB. ASAS

  3 BENE

  BENE 3751

  M. PERHUB. ASAS,M. uP

  3 BENC/4 BENC S1

  BENT 3113

  BK10

  3 DEN S1

  DENT 3563

  M. E. PERHUB

  3 BENE

  BENE 3751

  M. ECADD,M. PERHUB. ASAS,M. uP,MKEJ. KOMPUTER

  3 BENE/Jin Song Hui/Kim Yeong Jin

  BENT 3113

  BK11

  3 DEN S1

  DENT 3563

  BK6

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. FAIZ BIN ARTIH

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  BMFA

  BENG 1113

  BK 1 (PBPI)

  1 DEN

  DENT 1213

  M. E. ASAS 1

  1 DEN

  DENT 1213

  BK7

  BMFA

  BENG 1113

  BK 1 (PBPI)

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. FAUZI BIN HJ ABDUL WAHAB

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 BENE/Jin Song Hui/Kim Yeong Jin

  BENT 3113

  BK9

  3 BENC/4 BENC S1

  BENT 3113

  BK9

  3 BENC

  BENC 3751

  M. PERHUB. ASAS,M. KEJ. KOMPUTERM. E. ASAS 1

  3 BENC/4 BENC S1

  BENT 3113

  BK6

  3 BENC

  BENC 3751

  M. PERHUB. ASAS

  3 BENE

  BENE 3751

  M. PERHUB. ASAS,M. uP

  3 BENC/4 BENC S1

  BENT 3113

  BK10

  3 BENE

  BENE 3751

  M. ECADD,M. PERHUB. ASAS,M. uP,MKEJ. KOMPUTER

  3 BENE/Jin Song Hui/Kim Yeong Jin

  BENT 3113

  BK11

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. FAUZI BIN MOHD JOHAR

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 BENC/3 BENE

  BENE 2163

  BK9

  3 BENW/4 BENW S2

  BENE 2163

  BK10

  3 BENC

  BENC 3751

  M. PERHUB. ASAS,M. KEJ. KOMPUTERM. E. ASAS 1

  3 BENW

  BENT 3731

  M. PERHUB. ASAS,M. E. ASAS 2

  3 BENC/3 BENE

  BENE 2163

  BK9

  3 BENW/4 BENW S2

  BENE 2163

  BK1

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. HAFEZ BIN SARKAWI

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 DEN S2

  DENE 3353

  M. E. ASAS 2

  3 DEN S1

  DENE 3353

  M. E. ASAS 2

  3 DEN S2/3 DEN S1

  DENE 3353

  BK 5 FKE

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. HAMZAH ASYRANI BIN SULAIMAN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3BTKC

  BTKC 3323

  MSK

  2 DEN

  DENC 2532

  BK5,M. ECADD

  2 DEN

  DENC 2532

  M. ECADD

  3BTKC

  BTKC 3323

  MSK

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. HAZIEZOL HELMI BIN MOHD YUSOF

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  DIPLOMA FKP TAHUN 1

  DENE 1113

  BK 9 FKE

  DIPLOMA FKP TAHUN 1

  DENE 1113

  BK 9 FKE

  3 DEN S1

  DENE 3152

  BK5

  3 DEN S1

  DENE 3152

  M. E. ASAS 2

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. IMRAN BIN HINDUSTAN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 DEN

  DENE 2133

  M. E. ASAS 2

  2 DEN

  DENE 2133

  BK6

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. MASRULLIZAM BIN MAT IBRAHIM

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 BENW

  BENT 3731

  M. PERHUB. ASAS,M. uP

  3 BENE

  BENM 2123

  BK9

  3 BENW/4 BENW S2

  BENM 2123

  BK103 BENE

  BENE 3751

  M. PERHUB. ASAS,M. uP

  3 BENE

  BENM 2123

  BK11

  3 BENW/4 BENW S2

  BENM 2123

  BK10

  3 BENE

  BENE 3751

  M. ECADD,M. PERHUB. ASAS,M. uP,MKEJ. KOMPUTER

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. MOHAMAD HARRIS BIN MISRAN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  BMFU

  BENG 1113

  BK 2 (PBPI)

  BMFB

  BENG 1113

  BK 1 (PBPI)BMFB

  BENG 1113

  BK 1 (PBPI)

  BMFU

  BENG 1113

  BK 2 (PBPI)

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. MOHAMAD ZOINOL ABIDIN BIN ABD. AZIZ

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENW S1

  BENT 4731

  M. ECADD,M. uE,M. G. MIKRO

  4 BENW S2

  BENT 4731

  M. ECADD,M. uE,M. G. MIKRO

  4 BENW S1/4 BENW S2

  BENT 4313

  BK10

  4 BENW S1/4 BENW S2

  BENT 4313

  BK12

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. MOHAMMED SAEED JAWAD

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1 BENT

  BENE 1183

  BK8

  2 BENW

  BENT 2731

  M. E. ASAS 1,M. TEKNO. ELEKRIK

  1 BENE/4 BENC S1/2 BENE

  BENE 1183

  BK1

  2 BENW

  BENE 1183

  BK8

  1 BENT

  BENT 1711

  M. E. ASAS 1

  1 BENT

  BENE 1183

  BK3

  1 BENE/4 BENC S1/2 BENE

  BENE 1183

  BK2

  1 BENE/4 BENC S1/2 BENE

  BENE 1183

  BK2

  2 BENW

  BENE 1183

  BK4

  1 BENE

  BENE 1711

  M. E. ASAS 2

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. MOHD KHANAPIAH BIN NOR

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  BTMM

  BENG 3013

  BK-7 FPTT

  BTMM

  BENG 3013

  BK-7 FPTT

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. MOHD SA'ARI BIN MOHAMAD ISA

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 BENT /4 BENT S1

  BENT 3113

  BK10

  3 BENW

  BENT 3731

  M. PERHUB. ASAS,M. uP

  3 BENW/4 BENW S1/4BENW S2

  BENT 3113

  BK10

  3 BENW

  BENT 3731

  M. PERHUB. ASAS,M. E. ASAS 2

  3 BENT

  BENT 3711

  M. PERHUB. ASAS,M. EPERHUB. ,M. uP

  3 BENT /4 BENT S1

  BENT 3113

  BK9

  3 BENT

  BENT 3711

  M. PERHUB. ASAS,M. E. PERHUB. ,MuP

  3 BENW/4 BENW S1/4 BENW S2

  BENT 3113

  BK10

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. MOHD SHAHRIL IZUAN BIN MOHD ZIN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENW S1

  BENT 4731

  M. ECADD,M. uE,M. G. MIKRO

  4 BENW S2

  BENT 4731

  M. ECADD,M. uE,M. G. MIKRO

  4 BENW S1

  BENT 4323

  BK12

  4 BENW S1

  BENT 4731

  M. G. MIKRO

  4 BENW S2

  BENT 4323

  BK17

  4 BENW S1

  BENT 4323

  BK8

  4 BENW S2

  BENT 4323

  BK12

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. MUHAMMAD NOORAZLAN SHAH BIN ZAINUDDIN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1 DEN

  DENC1223

  BK6,M. KEJ. KOMPUTER

  1 BENW/4 BENW S1/4 BENW S2

  BENC 1133

  BK3,M. KEJ. KOMPUTER

  1 BENW/4 BENW S1/4 BENW S2

  BENC 1133

  BK2,M. DIGIT 1

  1 BENT/4 BENT S2 /Lee Seung Yong

  BENC 1133

  BK4,M. KEJ. KOMPUTER

  1 DEN

  DENC1223

  M. KEJ. KOMPUTER

  1 BENT/4 BENT S2 /Lee Seung Yong

  BENC 1133

  BK8,M. DIGIT 1

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. MUHAMMAD RAIHAAN BIN KAMARUDDIN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1 BENC/3 BENC

  BENC 1133

  BK12,M. DIGIT 1

  1 BENE

  BENC 1133

  BK11,M. DIGIT 2

  1 BENE

  BENC 1133

  BK3,M. DIGIT 2

  1 BENC/3 BENC

  BENC 1133

  BK8,M. DIGIT 1

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. NIK MOHD ZARIFIE BIN HASHIM

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  BMCT

  BENG 2223

  BK-10 FKM

  BMCT

  BENG 2223

  BK-4 (FASA B)

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. NORAZLAN BIN ARIS

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 DEN S2

  DENT 2543

  BK5

  3 DEN S2

  DENT 2543

  M. PERHUB. ASAS

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. NORIZAN BIN MOHAMAD

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1 BENT

  BENE 1183

  BK8

  2 BENW

  BENT 2731

  M. E. ASAS 1,M. TEKNO. ELEKRIK

  1 BENE/4 BENC S1/2 BENE

  BENE 1183

  BK1

  2 BENW

  BENE 1183

  BK8

  1 BENT

  BENT 1711

  M. E. ASAS 1

  1 BENT

  BENE 1183

  BK3

  1 BENE/4 BENC S1/2 BENE

  BENE 1183

  BK2

  1 BENE/4 BENC S1/2 BENE

  BENE 1183

  BK2

  2 BENW

  BENE 1183

  BK4

  1 BENE

  BENE 1711

  M. E. ASAS 2

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. REDZUAN BIN ABDUL MANAP

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. ROSMAN BIN ABD. RAHIM

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 BENC

  BENM 2133

  BK4

  2 BENC/Lee Seung Yong

  BENC 2731

  M. E. ASAS 1,M. DIGIT 1

  2 BENC

  BENM 2133

  BK5

  2 BENT/4 BENT S2

  BENM 2133

  BK5

  2 BENT

  BENT 2711

  M. E. ASAS 1,M. DIGIT 1

  2 BENT/4 BENT S2

  BENM 2133

  BK7

  2 BENT/4 BENT S2

  BENM 2133

  BK7

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. ZAMREE BIN ABD GHANI

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1 BENT/2 BENT

  BENE 1133

  BK3

  1 BENC/4 BENC S1

  BENE 1133

  BK6

  1 BENC

  BENC 1711

  M. E. ASAS 2

  1 BENT

  BENT 1711

  M. E. ASAS 1

  1 BENT/2 BENT

  BENE 1133

  BK7

  1 BENC/4 BENC S1

  BENE 1133

  BK 5 FKE

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. ZULHAIRI BIN OTHMAN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENE S1

  BENE 4771

  M. E. INDUSTRI 1,M. AUTOMASI,M. EINDUSTRI 2

  4 BENE S2

  BENE 4771

  M. E. INDUSTRI 1,M. AUTOMASI,M. EINDUSTRI 2

  1 BENE

  BENE 1133

  BK1

  4 BENE S2/Jin Song Hui/Byeon Shin Hye

  BENE 4113

  BK7

  4 BENE S1

  BENE 4113

  BK11

  1 BENE

  BENE 1133

  BK3

  4 BENE S1

  BENE 4771

  M. E. INDUSTRI 1,M. AUTOMASI,M. E. INDUSTRI 2

  4 BENE S2/Jin Song Hui/Byeon Shin Hye

  BENE 4113

  BK10

  4 BENE S1

  BENE 4113

  BK12

  1 BENE

  BENE 1711

  M. E. ASAS 2

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: EN. ZULKARNAIN BIN ZAINUDDIN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1BTKC

  BTKC 1303

  BK10 (FTK)

  1BTKC

  BTKC 1303

  MSD

  1BTKC

  BTKC 1303

  MSD

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: ENGR. FAKRULRADZI BIN IDRIS

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  BTMI

  BENG 3013

  BK-3 FPTT

  BTMI

  BENG 3013

  BK-6 FPTT

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: ENGR. HAZLI RAFIS BIN ABDUL RAHIM

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 BENE

  BENE 2153

  BK72 BENE

  BENE 2731

  M. E. ASAS 2,M. DIGIT 2

  2 BENT/4 BENT S1

  BENE 2153

  BK7

  2 BENE

  BENE 2153

  BK10

  2 BENT/4 BENT S1

  BENE 2153

  BK4

  2 BENT

  BENT 2711

  M. E. ASAS 1,M. DIGIT 1

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: ENGR. KHAIRUL MUZZAMMIL BIN SAIPULLAH

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENC S1

  BENC 4163

  BK6 FKE

  4 BENC S1

  BENC 4163

  BK11

  4 BENC S2

  BENC 4163

  BK2

  4 BENC S2

  BENC 4771

  M. uE,M. ECADD

  4 BENC S2

  BENC 4163

  BK9

  4 BENC S1

  BENC 4771

  M. uE,M. ECADD

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: ENGR. MAIZATUL ALICE BT MEOR SAID

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1 BENW/2 BENW/3 BENW/4 BENW S1

  BENT 1133

  BK2

  1 BENC/2 BENC/4 BENC S1

  BENT 1123

  BK1

  1 BENC

  BENC 1711

  M. E. ASAS 2

  1 BENW/2 BENW/3 BENW/4 BENW S1

  BENT 1133

  BK3

  1 BENW

  BENT 1731

  M. E. ASAS 1

  1 BENC/2 BENC/4 BENC S1

  BENT 1123

  BK6

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: ENGR. MUHAMMAD IDZDIHAR BIN IDRIS

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 DEN S1

  DENE3263

  BK42 DEN

  DENT 2233

  M. E. ASAS 1

  2 DEN

  DENT 2233

  BK5

  3 DEN S1

  DENE3263

  M. E. ASAS 1

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: ENGR. NAJMIAH RADIAH BT MOHAMAD

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 BENT /4 BENE S1/4 BENW S2

  BENT 3133

  BK10

  3 BENC/4 BENC S1

  BENT 3133

  BK11

  3 BENC/4 BENC S1

  BENT 3133

  BK123 BENT /4 BENE S1/4 BENW S2

  BENT 3133

  BK4

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: ENGR. NOOR BADARIAH BT ASAN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 BENW

  BENT 2731

  M. E. ASAS 1,M. TEKNO. ELEKRIK

  2 BENW/3 BENE

  BENE 2413

  BK4

  2 BENW/3 BENE

  BENE 2413

  BK8

  2 BENW/3 BENE

  BENE 2413

  BK8

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: ENGR. RANJIT SINGH A/L SARBAN SINGH

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENC S1

  BENC 4163

  BK6 FKE

  4 BENC S1

  BENC 4163

  BK11

  4 BENC S2

  BENC 4163

  BK2

  4 BENC S2

  BENC 4771

  M. uE,M. ECADD

  4 BENC S2

  BENC 4163

  BK9

  4 BENC S1

  BENC 4771

  M. uE,M. ECADD

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: ENGR. RIDZA AZRI BIN RAMLEE

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENE S1/4 BENE S2/4 BENW S2

  BENU 4583

  BK 5 FKE

  4 BENE S1/4 BENE S2/4 BENW S2

  BENU 4583

  BK 5 FKE

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: ENGR. SIVA KUMAR A/L SUBRAMANIAM

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENC S1/4 BENW S1/4 BENC S2

  BENU 4583

  BK6 FKE

  4 BENC S1/4 BENW S1/4 BENC S2

  BENU 4583

  BK 5 FKE

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: ENGR. VIGNESWARA RAO A/L GANNAPATHY

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 BENE/4 BENC S1/Jin Song Hui/KimYeong Jin/Byeon Shin Hye

  BENC 3173

  BK6 FKE

  3 BENE/4 BENC S1/Jin Song Hui/Kim Yeong Jin/Byeon Shin Hye

  BENC 3173

  BK6 FKE

  MENT/MENC/MENE

  MENT 5013

  BK17

  3 BENE

  BENE 3751

  M. ECADD,M. PERHUB. ASAS,M. uP,MKEJ. KOMPUTER

  3 BENE/4 BENC S1/Jin Song Hui/Kim Yeong Jin/Byeon Shin Hye

  BENC 3173

  BK9

  MENT/MENC/MENE

  MENT 5013

  BK17

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: PN. FAUZIYAH BT SALEHUDDIN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENC S2/Lee Seung Yong

  BENC 4113

  BK12

  4 BENC S1

  BENC 4113

  BK12

  4 BENC S2

  BENC 4771

  M. uE,M. ECADD

  4 BENC S1

  BENC 4113

  BK8

  4 BENC S1

  BENC 4771

  M. uE,M. ECADD

  4 BENC S2/Lee Seung Yong

  BENC 4113

  BK11

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: PN. HANIM BT ABDUL RAZAK

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  BMCL

  BENG 2223

  BK-3 FKM

  BMCL

  BENG 2223

  BK-3 (FASA B)

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: PN. HAZURA BT HAROON

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1 BENT/2 BENT

  BENE 1133

  BK3

  1 BENC/4 BENC S1

  BENE 1133

  BK6

  1 BENC

  BENC 1711

  M. E. ASAS 2

  1 BENT

  BENT 1711

  M. E. ASAS 1

  1 BENT/2 BENT

  BENE 1133

  BK7

  1 BENC/4 BENC S1

  BENE 1133

  BK 5 FKE

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: PN. IDA SYAFIZA BINTI MD ISA

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 DEN

  DENC 2433

  M. DIGIT 2

  2 DEN

  DENC 2433

  BK6

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: PN. MARDIANA BT BIDIN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  BMCA

  BENG 2223

  BK-13 FKM

  BMCA

  BENG 2223

  BK-13 FKM

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: PN. MAS HASLINDA BT MOHAMAD

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  4 BENT S2

  BENT 4113

  BK11

  4 BENT S1

  BENT 4711

  M. ECADD,M. E. PERHUB. ,M. G. MIKRO4 BENT S1

  BENT 4113

  BK12

  4 BENT S2

  BENT 4711

  M. G. MIKRO,M. E. PERHUB

  4 BENT S1

  BENT 4711

  M. G. MIKRO,M. E. PERHUB.

  4 BENT S2

  BENT 4113

  BK9

  4 BENT S1

  BENT 4113

  BK11

  4 BENT S1

  BENT 4113

  BK11

  4 BENT S2

  BENT 4711

  M. ECADD,M. E. PERHUB. ,M. G. MIKRO

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: PN. MAWARNI BINTI MOHAMED YUNUS

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: PN. NAZREEN WAELEH

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 DEN

  DENH 2163

  BK5

  2 BENC

  BENH 2112

  BK10

  2 BENC

  BENH 2112

  BK11

  2 DEN

  DENH 2163

  BK5

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: PN. NIZA BT IDRIS

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  2 BENE

  BENM 2133

  BK11

  2 BENE

  BENE 2731

  M. E. ASAS 2,M. DIGIT 2

  2 BENE

  BENM 2133

  BK4

  2 BENT/4 BENT S2

  BENM 2133

  BK5

  2 BENT

  BENT 2711

  M. E. ASAS 1,M. DIGIT 1

  2 BENT/4 BENT S2

  BENM 2133

  BK7

  2 BENT/4 BENT S2

  BENM 2133

  BK7

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: PN. NOORHASHIMAH BT MOHD SAAD

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  3 BENE/4 BENE S1/Jin Song Hui/KimYeong Jin/Byeon Shin Hye

  BENC 2513

  BK11

  3 BENE

  BENE 3751

  M. ECADD,M. PERHUB. ASAS,M. uP,MKEJ. KOMPUTER

  3 BENE/4 BENE S1/Jin Song Hui/KimYeong Jin/Byeon Shin Hye

  BENC 2513

  BK9

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: PN. NORAZLINA BT ABD RAZAK

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1 BENC/2 BENC

  BENH 1243

  BK2

  2 BENT/4 BENT S1

  BENH 2112

  BK7

  2 BENT/4 BENT S1

  BENH 2112

  BK7

  1 BENC/2 BENC

  BENH 1243

  BK4

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: PN. NUR FATIHAH BT AZMI

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  Timetable generated:9/6/2013 aSc Timetables

  1 DEN/2 DEN

  DENH 1142

  BK5

  1 DEN/2 DEN

  DENH 1142

  BK5

  08.00 AM8:00 - 8:50

  09.00 AM9:00 - 9:50

  10.00 AM10:00 - 10:50

  11.00 AM11:00 - 11:50

  12.00 PM12:00 - 12:50

  01.00 PM13:00 - 13:50

  02.00 PM14:00 - 14:50

  03.00 PM15:00 - 15:50

  04.00 PM16:00 - 16:50

  05.00 PM17:00 - 17:50

  06.00 PM18:00 - 18:50

  07.00 PM19:00 - 19:50

  08.00 PM20:00 - 20:50

  09.00 PM21:00 - 21:50

  10.00 PM22:00 - 22:50

  ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

 • JADUAL WAKTU AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

  SEMESTER 1 SESI 2013/2014PENSYARAH: PN. NURAISHAH BT SARIMIN

  Disahkan oleh Dekan/Tim. Dekan (Akademik):……………………………………………………

  Universit