UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE HORTIC ... Gordan 30%, Breghin¤’ 30%, T¤’m£¢ioas¤’ rom£¢neasc¤’

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE HORTIC ... Gordan 30%, Breghin¤’ 30%,...

 • UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

  FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

  ȘCOALA DOCTORALĂ: INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ȘI ANIMALE

  DOMENIUL HORTICULTURA

  REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT

  CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA UNOR SOIURI DE VIȚĂ DE VIE DE

  ORIGINE EUROPEANĂ, ÎN AREALELE VITICOLE DIN OLTENIA

  CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC,

  Prof. univ. dr. ing. Giugea Nicolae

  DOCTORAND,

  ing. Croitoru Florin-Cătalin

  CRAIOVA

  2018

 • Podgoriile din Oltenia, până la dezastrul produs de filoxeră, și-au conturat fiecare

  sortimentul de struguri pe seama căruia să poată oferi posibilitatea obținerii de vinuri albe,

  roșii, sau aromate de bună calitate. Soiurile ce alcătuiau sortimentele erau cele care

 • valorificau cel mai bine condițiile postclimatice ale zonei și asupra cărora viticultorii

  aplicau tehnologii de cultură specifice (tăieri în uscat, conducerea coardelor, lucrările în

  verde, tratamente fitosanitare, lucrările solului ș.a). În toate lucrările științifice ale

  cercetărilor sunt consemnate date în legătură cu: productivitatea de struguri, calitatea și

  compoziția chimică a strugurilor, calitatea și compoziția chimică a vinurilor, dar și cu

  privire la succesele pe care vinurile din Oltenia le-au obținut la numeroasele expoziții și

  concursuri, fie ele naționale sau internaționale.

  Este consemnat, de altfel, faptul că viticultorii din Oltenia, în mod cu totul deosebit și

  permanent, cei din vechea podgorie voievodală-Drăgășani au fost cei care au promovat în

  întreaga Europă vinurile din această provincie românească. Din păcate după dezastrul

  produs de filoxeră sortimentul tradițional al podgoriei din Oltenia (Crâmpoșie 30%,

  Gordan 30%, Breghină 30%, Tămâioasă românească 10% - pentru vinuri albe și Negru

  Moale și Negru Vârtos-pentru vinuri roșii) a fost părăsit din considerente mai puțin sau

  deloc inspirate.

  În Oltenia, marea majoritate a arealelor oferă condiții dintre cele mai bune pentru

  obținerea de vinuri roșii de cea mai bună și autentică calitate. Drept urmare trebuie să

  predomine în cultură soiurile cu struguri negri, dar din rândul acestora, pe lângă soiurile

  din afară, trebuie să nu lipsească soiurile autohtone. Cât privește soiurile negre nou

  introduse în cultură trebuie sa fie atent studiate și alese cele care ne-au oferit satisfacție din

  punct de vedere calitativ. Numai în acest mod vinurile din Oltenia vor putea sta la masa

  marilor vinuri ale Europei.

  Teza de doctorat este structurată în 2 părți diferite conținând 4 capitole, însumând

  un număr de 256 de pagini, rezultatele obținute sunt evidențiate în 189 de figuri, 74 de

  tabele și 97 referințe bibliografice.

  Conținutul tezei este organizat după cum urmează:

  Partea I (Stadiul actual al cunoașterii) - este structurată pe două capitole în care au

  fost prezentate informații referitoare la Stadiul actual al cercetărilor (Capitolul I), Material

  și metodă (Capitolul II).

  Partea II (Contribuții personale)- conține contribițiile proprii aduse în cadrul temei

  și este structurată pe 2 capitole.

  Capitolul III- prezintă rezultatele obținute.

  Capitolul IV- prezintă concluziile finale și recomandările.

  Teza de doctorat se finalizează cu principalele concluzii generale ale cercetărilor

  realizate și recomandări.

 • Cuvinte cheie: struguri, soiuri, vin

  Scopul lucrării: Cercetări privind comportarea unor soiuri de viță de vie de origine

  europeană, în arealele viticole din Oltenia.

  În Oltenia dispunem, de areale cu mare vocaţie pentru obţinerea vinurilor de

  calitate, care în prezent sunt insuficient utilizate, iar pe de altă parte nu dispunem de un

  număr mai mare de soiuri negre pentru vinuri roşii pentru a realiza o gamă mai

  diversificată de tipuri de vinuri roşii. Drept consecinţă, viticultorii, pe lângă soiurile negre

  de struguri, devenite tradiţionale (Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Fetească Neagră

  şi Băbească Neagră) au luat în cultură şi soiuri negre pentru vinuri roşii ce se cultivă în alte

  ţări viticole ale Europei, fără a li se cunoaşte comportarea în condiţiile pedoclimatice de la

  noi.

  Obiectivele de cercetare

  În vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost întreprinse cercetările ne-am

  stabilit următoarele obiective:

  1. Caracterizarea ofertei oenoclimatice a arealelor viticole luate în studiu.

  2. Urmărirea evoluţiei procesului de creştere şi maturare a strugurilor soiurilor luate în

  studiu.

  3. Stabilirea alcătuirii fizico-mecanice a strugurilor soiurilor luate în studiu.

  4. Analiza compoziţiei chimice şi a însuşirilor senzoriale a vinurilor obţinute din

  strugurii soiurilor luate în studiu.

  Materialul folosit și metodele de lucru utilizate

  Dintre toate criteriile pe baza cărora se poate evalua vocaţia unui areal pentru o

  viticultură de calitate am ales să utilizam pe cea care surprinde aptitudinea oenoclimatică a

  unui areal numită Indicele aptitudinii oenoclimatice (IAOE) stabilită în anul 1977 de către

  Ştefan Teodorescu, care s-a dovedit cel mai obiectiv dintre câte s-au imaginat şi care se

  bucură de o largă folosinţă în toate ţările viticole. Indicele oenoclimatic presupune

  corelarea conţinutului mediu de antociani al unui acelaşi soi cu condiţiile climatice ale

  regiunilor viticole unde este cultivat, constatându-se că nivelul conţinutului în substanţe

  antocianice al strugurilor negri scade pe măsură ce resursele climatice din centrele viticole

  se micşorează (Teodorescu Ştefan, 1977). Autorul a plecat de la ideea că prin reunirea

  factorilor favorabil sintezei antocianilor în boabele de struguri, prin însumarea insolaţiei

  efective (I) şi temperaturii (T) şi corectând suma acestora prin scăderea excesului de ploi

 • (P) totdeauna defavorabil calităţii se poate exprima Aptitudinea Oenoclimatică (A) a

  arealului viticolpentru producerea vinurilor roşii de calitate prin formula:

  A=T+I-(P-250).

  Cercetările au fost efectuate în patru areale viticole din Oltenia (Segarcea, Oprişor,

  Corova şi Sâmbureşti), cunoscute pentru vocaţia lor în a oferi condiţii pedoclimatice dintre

  cele mai bune în vederea obţinerii de vinuri roşii prin a căror compoziţie chimică şi în

  însuşiri senzoriale, au devenit cunoscute pretutindeni.

  Cele patru areale sunt amplasate la latitudini şi altitudini diferite şi oferă condiţii

  climatice şi pedologice, deasemenea diferite.

  Pentru arealul viticol de la Segarcea, s-au facut observaţii şi cercetări asupra

  soiurilor Syrah şi Marselan; la Oprişor pentru soiurile Syrah, Dornfelder şi Primitivo; la

  Corcova şi Sâmbureşti pentru soiul Syrah. Toate observaţiile şi cercetarile s-au facut luând

  în considerare soiurile de struguri negri pentru vinuri roşii deja consecrate (Cabernet

  Sauvignon şi Merlot), care până în prezent s-a constatat a fi de neînlocuit. Soiul Syrah este

  bine cunoscut şi apreciat în: Australia, California, Africa de Sud, Argentina, Italia, Grecia şi

  Brazilia.

  Soiul Syrah este originar din Cotes du Rhone-Franţa, obţinut prin încrucişarea

  dintre Mondeuse blanche B si Juras N. În Franţa se cultivă din anul 1958, ocupând în

  prezent o suprafaţa de circa 67.592 ha. Din strugurii acestui soi, în Franţa se obţin vinuri

  roşii care prin învechire sunt de foarte bună calitate şi vinuri roze, interesante din punct de

  vedere al fructuozităţii. În ţara de origine sunt preferate clonele 73, 99, 100, 174, 300, 301,

  381, 382, 383, 470, 471, 524, 525, 585, 747 şi 877.

  Soiul Syrah a fost introdus în cultură, în unele areale din România, după anul 2005,

  când s-a cultivat şi în arealele viticole ce fac obiectivul studiilor noastre.

  Soiul de struguri Marselan este, deasemenea originar din Franţa, fiind obţinut la

  INRA în anul 1961 din încrucişarea dintre Cabernet Sauvignon N şi Grenache N.

  În Franţa a fost luat în cultură începând cu anul 2000, ocupând în prezent circa

  11.700 ha. Din strugurii acestui soi în ţara de origine se obţin vinuri roşii cu o intensitate

  colorantă mare, o frumoasă tonalitate, îcadrându, se în categoria vinurilor de mare calitate.

  Vinurile au o aromă specifică, sunt bine structurate, se pretează pentru învechire, după

  care calitatea lor este mult amplificată. Până în prezent este mai cunoscută şi apreciată

  clona 980.

  Soiul Primitivo este originar din Italia. Termenul primitivo se spune că derivă din

  ,,Primativus’’ sau ,,Primmaticio’’, care exprimă caracteristica de maturare precoce a

 • strugurilor. Legenda spune că butuci de primitivo au reprezentat o parte din zestrea adusă

  în Italia de contesa de Altamura atunci c