of 5/5
INNOVATION The Spirit of & ochrona antybakteryjna www.colop.pl

Ulotka COLOP Microban

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ulotka COLOP Microban

Text of Ulotka COLOP Microban

 • INNOVATIONT h e S p i r i t o f

  &

  ochrona antybakteryjna

  w w w. c o l o p. p l

 • Piecztki COLOP z antybakteryjn ochron Microban

  innowacja w wiecie piecztek

  Firma Microban jest wiatowym liderem w produkcji zabezpiecze antybakteryjnych, specjalizujc

  si w dodawaniu szerokiej gamy technologii antybakteryjnych do rnego typu materiaw i produktw.

  Od momentu podpisania porozumienia z rm Microban, rma COLOP nabya prawa do stosowania

  dodatkw Micorban oraz znaku towarowego w produkcji, marketingu oraz sprzeday produktw

  COLOP wyposaonych w technologi antybakteryjn.

  Czym jest zabezpieczenie antybakteryjne Microban?

  Ochrona antybakteryjna Microban daje produktom dodatkowy poziom zabezpieczenia przeciwko

  ustrojom chorobotwrczym takim jak: bakterie czy plenie, ktre powoduj ich rozwj przez

  krzyowanie oraz pogorszenie zdrowia uytkownika.

  Technologia Microban w poczeniu ze standardowymi czynnociami utrzymania czystoci, pozwala

  podnie standardy higieniczne i dostarcza dodatkow ochron wszdzie tam gdzie si j stosuje.

  Microban jest ochron ukierunkowan. Oznacza to, e jest zkoncentrowana na obszary, w ktrych

  stanowi najwiksz korzy dla klienta.

  Jak dziaa zabezpieczenie antybakteryjne Microban?

  Ochrona Microban jest dodawana w procesie produkcji.Kiedy niebezpieczne drobnoustroje maj

  kontakt z powierzchni produktu, zabezpieczenie antybakteryjne Microban przenika przez cian

  komrek chorobotwrczych mikroorganizmw niszczc ich funkcje, a take ograniczajc ich wzrost i

  namnaanie si.

  Informacje na temat Microban

  Podana informacja powstaa w oparciu o standardowe badania laboratoryjne i jest dostarczana dla porwnywalnych zastosowa aby udowodni dziaanie antybakteryjne. Technnologia Microban nie zostaa zaprojektowana po to aby zaspi odpowiednie praktyki higieniczne ani te nie chroni uytkownikw przed zachorowaniami spowodowanymi przez mikroorganizmy. Dziaanie antybakteryjne ogranicza si do powierzchni produktu.

  Skuteczno Dziaania Microban

  2 godziny 16 godzin 20 godzin 24 godziny

  Powierzchnia z zabezpieczeniem antybakteryjnym Microban

  2 godziny 16 godzin 20 godzin 24 godziny

  Microban jest zarejestrowanym znakiem handlowym )rmy Microban.

 • t8DPE[JFOOZNVZULPXBOJVQJFD[ULJTTUPTPXBOFD[TUPQS[F[XJFMFPTCoDPP[OBD[B moliwo przenoszenia i multiplikowania rnorodnych bakterii !

  t ;BQPUS[FCPXBOJFOBQSPEVLUZXZQPTBPOFX[BCF[QJFD[FOJBBOUZCBLUFSZKOFXTFLUPS[F biurowym stale ronie !

  t *MPQSPEVLUXCJVSPXZDIPGFSPXBOZDIPCFDOJFOBSZOLV[[BCF[QJFD[FOJBNJ antybakteryjnym wzrasta, co oznacza wiksze moliwoci ich sprzeday - zarwno dla

  rozwiza w biurach jak i w domach!

  t ,MVD[PXFTFLUPSZPECJPSDZQJFD[UFL*OTUZUVDKB1VCMJD[OF&EVLBDKB*OTUZUVDKF Finansowe, Opieka Zdrowia, Turystyka, itp.

  Inne grupy docelowe

  Produkty COLOPa wyposaone w ochron antybakteryjn Microban mog by bezpiecznie

  uwane w wielu miejscach i jednoczenie przez wiele osb. Na przykad, biura, magazyny,

  ! rmy produkcyjne, sklepy,

  MICROBAN Printer Line:

  Dodatkowy produkt do

  obecnej linii Nowy Printer

  Piecztki z ochron Microban sukces zagwarantowany

  Produkty z technologi Microban

  Classic Line:

  Gwne elemetny zostay

  wyposaone w antybakteryjn

  ochron Microban

  Uchwyt i nakadka

  Gwne elemetny zostay

  wyposaone w

  antybakteryjn ochron

  Microban

  Uchwyt +nakadka

  Uchwyt +Okienko Indeksujce

  Gdzie zastosowano zabezpieczenie Microban w piecztkach COLOP?

  Microban jest zarejestrowanym znakiem handlowym ) rmy Microban.

 • Aby potwierdzi zaoenia, ktrymi posuguje si COLOP, produkty zostay poddane niezalenym

  badaniom wedug normy ISO 22196:2007. Jest to midzynarodowa metoda bada dla oceny

  dziaania antybakteryjnego badanych czci plastikowych, w tym przypadku dla E.coli.

  Badania przeprowadzone w Maju 2010 wykazay nastpujce wyniki. Produkty ) rmy COLOP redukuj

  99.9% szkodliwych bakterii, takich jak: E.coli, S.aureus, MRSA oraz Salmonella.

  Powyszy wykres powsta na podstawie wynikw bada przeprowadzanychw maju 2010r.i

  przedstawia dziaanie powoki na produktach COLOP, w tym przypadku dla baterii E.coli.

  Dane przedstawine s w tabeli poniej

  Wyniki bada

  #

  0

  24

  Microban Handle

  Untreated Control

  1

  10

  100

  1000

  10000

  100000

  1000000

  Su

  rviv

  ing

  Ba

  cte

  ria

  (T

  ho

  us

  an

  ds

  ),

  log

  10

  Time (Hours)

  !"#$%

  Bakteria Log Kill % Redukcja

  E.coli 4.2 99.99%

  S.aureus 3.9 99.99%

  MRSA 2.9 99.92

  Salmonella 3.2 99.94

  Brak ochrony

  Ochrona Microban

  czas (godziny)

  Ba

  kte

  ria

  (w

  ty

  s.)

  log

  10

 • Program Certy! kacji Microban

  Powsta po to aby potwierdzi zaoenia technologiczne. Program Certy) kacji jest procesem

  potwierdzajcym jako, indywidualnie dobieranym do kadego parnera i produktu aby monitorowa

  wszystkie zastosowania Microban.

  Zaprojektowany aby:

  t ;BQFXOJVZULPXOJLBPSZHPSZTUZD[OZDIJDJHZDICBEBOJBDIt 1SBDPXB[QBSUOFSBNJXDFMVQSPXBE[FOJBCBEBOBEQSPEVLUBNJ[HPEOJF[PCFDOJF[OBOZNJ midzynarodowymi metodami aby udowodni goszone zaoenia

  t8[NBDOJB[OBD[FOJFPEQPXJFEOJDINFUPEQSPEVLDKJt8TQJFSBQBSUOFSXXBDJXZNJUXJFSE[FOJBNJ

  Program Certyfikacji

  Microban jest zarejestrowanym znakiem handlowym ) rmy Microban.