Uk‚ad Nerwowy

 • View
  30

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

układ nerwowy w pigułce

Text of Uk‚ad Nerwowy

 • 1

  UKAD

  NERWOWY 3 [WPISZ PODTYTU DOKUMENTU]

  [Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie to zwykle krtkie podsumowanie zawartoci dokumentu.

  Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie to zwykle krtkie podsumowanie zawartoci dokumentu.]

  2013-11-29

 • 2

  SPIS TRECI

  O czuciowa ........................................................................................................................................................ 3

  Czucie-definicja ............................................................................................................................................... 3

  Receptory........................................................................................................................................................ 4

  Definicja ...................................................................................................................................................... 4

  Podzia receptorw ..................................................................................................................................... 4

  Receptory charakterystyka ....................................................................................................................... 6

  Przetwarzanie energii bodca - transdukcja czuciowa .................................................................................. 7

  Drogi czuciowe .............................................................................................................................................. 17

  Droga rdzeniowo wzgrzowa .................................................................................................................. 17

  Ukad tylnopowrzkowy ............................................................................................................................ 17

  DROGI CZUCIA GBOKIEGO (PROPRIOCEPTYWNEGO) NIEWIADOMEGO ................................................ 23

  Drogi rdzeniowo-mdkowe ........................................................................................................................ 23

  Droga rdzeniowo-mdkowa przednia (tractus spinocerebellaris anterior Goversi) ................................ 23

  Droga rdzeniowo-mdkowa tylna (tractus spinocerebellaris posterior Flechsigi) .................................. 24

  PCZKI PODUNE ......................................................................................................................................... 24

  Pczek poduny grzbietowy (fasciculus longitudinalis dorsalis)................................................................ 24

  Pczek poduny przyrodkowy (fasciculus longitudinalis medialis) .......................................................... 24

  DROGI ZMYSOWE .................................................................................................................................... 25

  Kora czuciowa ............................................................................................................................................... 32

  Wybrane rodzaje czucia ................................................................................................................................ 34

  Bl ............................................................................................................................................................. 34

  Czucie temperatury ................................................................................................................................... 49

  Zaburzenia czucia .......................................................................................................................................... 51

  Jakociowe zaburzenia czucia .................................................................................................................... 51

  Zaburzenia czucia w zalenoci od lokalizacji ............................................................................................. 52

  Regulacja czynnoci trzewnych ......................................................................................................................... 57

  Autonomiczny ukad nerwowy ...................................................................................................................... 57

 • 3

  Ukad wspczulny (sympatyczny) ............................................................................................................. 59

  Ukad przywspczulny .............................................................................................................................. 62

  Neuroprzekaniki w ukadzie autonomicznym ........................................................................................... 63

  PODWZGRZE ............................................................................................................................................... 64

  Czynnoci podwzgrza .............................................................................................................................. 65

  Kontrola czynnoci trzewnych ................................................................................................................... 66

  Kontrola ukadu endokrynnego ................................................................................................................. 67

  Oksytocyna i wazopresyna (ADH) .............................................................................................................. 68

  Podwzgrze - gwny orodek kontrolujcy homeostaz ........................................................................... 72

  Pragnienie ................................................................................................................................................. 73

  Termoregulacja ......................................................................................................................................... 80

  Receptory .................................................................................................................................................. 83

  Stres .......................................................................................................................................................... 94

  Anatomiczne i fizjologiczne podstawy stresu ................................................................................................. 95

  UKAD LIMBICZNY ......................................................................................................................................... 95

  Podstawy anatomiczne ukadu limbicznego: ............................................................................................. 96

  Drogi nerwowe ukadu limbicznego ......................................................................................................... 100

  Czynno ukadu limbicznego .................................................................................................................. 100

  Gwne poczenia ukadu limbicznego ................................................................................................... 100

  Pytania sprawdzajce ...................................................................................................................................... 103

  Fizjologia ..................................................................................................................................................... 103

  Anatomia .................................................................................................................................................... 104

  O CZUCIOWA

  Czucie-definicja

 • 4

  CZUCIE JEST TO PROSTE WRAENIE ZMYSOWE POLEGAJCE NA SUBIEKTYWNEJ OCENIE BODCW

  POBUDZAJCYCH ODPOWIEDNIE RECEPTORY I NA JEDNOCZESNYM PRZEWODZENIU IMPULSACJI PRZEZ

  DROGI CZUCIOWE SWOISTE I NIESWOISTE.

  Czucie, zdolno odbierania przez organizm rnego typu wrae zmysowych.

  Mechanizm czucia polega na pobudzaniu receptora przez bodziec, w wyniku czego

  powstaj impulsy docierajce do orodkw nerwowych czuciowych.

  Czucie moemy podzieli ze wzgldu na poredniczce receptory (patrz dalej) na:

  1) czucie powierzchniowe (eksteroceptywne), odbierane przez receptory skrne (np.

  czucie dotyku, blu, temperatury, smaku),

  2) czucie teleceptywne, np. widzenie, syszenie,

  3) czucie gbokie (proprioceptywne), odbierane przez proprioreceptory,

  odpowiedzialne za wystpienie odruchw gbokich, czyli cignistych, znajdujce

  si w miniach, cignach, powierzchnia stawowych i bdniku (czucie

  rwnowagi),

  4) czucie trzewne (interoceptywne), odbierane przez interoreceptory w narzdach

  wewntrznych i cianach naczy krwiononych.

  Wyrnia si take podzia na:

  czucie protopatyczne - mao precyzyjne w rnicowaniu bodcw, w ktrym

  integracja impulsw odbywa si na poziomie podkorowym (np. niekiedy czucie

  blu, czucie trzewne),

  czucie epikrytyczne - precyzyjne w rnicowaniu bodcw, w ktrym integracja

  impulsw odbywa si na poziomie orodkw podkorowych, korowych okolic

  czuciowych i kojarzeniowych mzgu.

  RECEPTORY

  DEFINICJA

  RECEPTOR PRZEKANIK PRZEKSZTACAJCY ENERGI BODCA W POTENCJA

  CZYNNOCIOWY

  PODZIA RECEPTORW

 • 5

  o Kryteria podziau receptorw uwzgldniaj:

  1. rdo bodca

  Eksteroceptory, takie jak oko, ucho, receptory smakowe i

  receptory skrne, ktre s odbiornikami pobudze spoza

  ustroju.

  Enteroceptory, takie jak chemoreceptory reagujce na gazy

  rozpuszczone we krwi, barorec