of 24 /24
1 SK LAKSAMANA, KOTA TINGGI UJIAN PERCUBAAN UPSR 2019 SAINS KERTAS 1 NAMA : _____________________________________________ TAHUN 6 : __________ 1 Maklumat berikut menghuraikan sejenis buah Terapung di atas air Mempunyai ruang udara Dipencarkan oleh air Antara buah berikut, yang manakah berkaitan dengan maklumat di atas? A Bendi B Kelapa C Mangga D Tembikai Xxx 2 Seorang tukang jahit hendak mengukur badan pelanggannya tetapi dia kehilangan pita pengukur. Antara objek berikut, yang manakah paling sesuai untuk menggantikan pita pengukur? A C B D xxx 3 Apakah maksud kelajuan? A Perbandingan pergerakan antara dua objek B Jarak yang dilalui oleh objek dalam tempoh tertentu C Kepantasan pergerakan sesuatu objek dalam suatu arah D Masa yang diambil oleh objek untuk bergerak ke suatu tempat Xxx

UJIAN PERCUBAAN UPSR 2019 SAINS KERTAS 1

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of UJIAN PERCUBAAN UPSR 2019 SAINS KERTAS 1

Terapung di atas air
maklumat di atas?
Xxx
2 Seorang tukang jahit hendak mengukur badan pelanggannya tetapi dia kehilangan pita
pengukur.
Antara objek berikut, yang manakah paling sesuai untuk menggantikan pita pengukur?
A
C
B
D
xxx
B Jarak yang dilalui oleh objek dalam tempoh tertentu
C Kepantasan pergerakan sesuatu objek dalam suatu arah
D Masa yang diambil oleh objek untuk bergerak ke suatu tempat
Xxx
2
Untuk berkomunikasi
A Radio
B Komputer
C Kalkulator
D Televisyen
5 Antara berikut, maklumat yang manakah berkaitan dengan kejadian siang dan
malam?
6. Rajah 1 menunjukkan pengelasan jenis-jenis bahan buangan.
Rajah 1
Bahan buangan
Sisa tulang Kulit buah-
C Cawan tembikar Sisa berasid
D Pasu bunga Sisa kimia
7 Rajah 2 menunjukkan tiga jenis kain yang sama jenis dan saiz di letakkan di tiga
tempat yang berbeza.
Diletakkan di dalam bilik air
Diletakkan di luar rumah di bawah cahaya matahari dan berangin
K L M
Rajah 2
Manakah urutan yang betul menunjukkan kain yang paling lambat kering kepada
yang paling cepat kering?
A L , M , K
B L , M , K
C K , L , M
D M , K , L
8 Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji faktor berat objek
yang mempengaruhi daya geseran yang terhasil.
Antara berikut, yang manakah perlu dilakukan oleh kumpulan murid ini?
A Melepaskan sebuah kereta mainan di atas tiga jenis permukaan landasan yang
berbeza.
B Melepaskan tiga buah kereta mainan yang berlainan berat di atas satu landasan yang
sama jenisnya.
C Meningkatkan ketinggian landasan setiap kali melepaskan kereta mainan.
D Mencatatkan masa yang diambil oleh kereta mainan untuk sampai ke garisan
penamat bagi tiga jenis permukaan landasan yang berbeza.
9 Rajah 3 menunjukkan sebatang pokok yang diletakkan di dalam sebuah bilik.
Rajah 3
Ramalkan apakah yang akan berlaku jika pokok tersebut dipindahkan ke bawah
sebatang pokok besar yang rendang dan rimbun di halaman rumahnya.
A Tumbuh subur.
10 Bagaimana suatu bangunan yang kuat dan stabil dapat dibina?
A Menggunakan kayu dan berbentuk hemisfera.
B Menggunakan konkrit dan saiz tapak yang besar.
C Menggunakan bahan besi dan saiz tapak yang kecil.
D Menggunakan kaca dan mempunyai tapak berbentuk silinder.
5
11 Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan tentang jenis gigi bagi
haiwan karnivor?
A Haiwan yang mempunyai gigi taring yang kuat untuk menyiat makanannya.
B Haiwan yang mempunyai gigi kacip yang kuat untuk memotong makanannya.
C Haiwan yang mempunyai gigi geraham yang besar untuk mengisarkan makanannya.
D Haiwan yang mempunyai gigi kacip di tengah, gigi taring di tepi dan gigi
geraham di belakang.
12 Jadual 1 di bawah merupakan maklumat mengenai dua jenis haiwan, X dan Y.
Jenis haiwan Cara hidup Penerangan
X Bersendirian Cukup makanan tetapi sering diancam musuh
Y Berkumpulan Sering berebut makanan tetapi keselamatan terjamin
Jadual 1
Apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang hidup haiwan yang sejenis dengan Y?
A Haiwan Y terpaksa bersaing untuk mendapatkan makanan.
B Haiwan yang hidup bersendirian cukup makanan walaupun hidup terancam.
C Haiwan yang hidup berkumpulan lebih selamat walaupun kekurangan makanan.
D Haiwan yang hidup bersendirian dan berkumpulan sering tolong-menolong
dalam mencari makanan dan perlindungan diri.
13 Maklumat di bawah menunjukkan satu pemerhatian tentang jarak yang dilalui oleh kereta P, Q, R dan S dalam masa satu jam.
P bergerak lebih jauh daripada R
Q bergerak lebih jauh daripada P
S bergerak lebih jauh daripada P dan Q
6
Antara carta palang berikut, yang manakah boleh menggambarkan pemerhatian itu?
A
B
C
D
14. Rajah 4 di bawah menunjukan perubahan keadaan semulajadi air.
P
Q
A P → Q → R → S
B P → R → Q → S
C P → S → Q → R
D P → R → S → Q
15. Kekuatan struktur dipengaruhi oleh jenis bahan binaan dan bentuknya.
Rajah 5
Berdasarkan rajah5 di atas, mengapakah terowong itu mempunyai bentuk melengkung?
A Terowong itu kelihatan lebih cantik B Struktur terowong menjadi lebih kuat
C Struktur terowong adalah lebih stabil D Lebih banyak cahaya dapat masuk ke dalam terowong
16. Fenomena gerhana Matahari berlaku apabila kedudukan Matahari, Bumi dan Bulan dalam
satu garisan lurus. Apakah kemungkinan perkara yang akan berlaku di Bumi semasa fenomena gerhana penuh Matahari?
A Bumi akan dilanda ombak tsunami.
B Murid sekolah dibenarkan pulang awal ke rumah C Kelawar akan mula mencari makanan D Suhu bumi akan meningkat beberapa darjah celcius
8
17 Rajah 6 menunjukkan dua penimbang yang yang membandingkan jisim objek-objek yang berlainan.
Rajah 6
Antara carta-carta palang berikut, yang manakah mewakili jisim objek-objek itu dengan
betul?
A
C
B
D
Jisim
Objek
9
18 Musa ialah seorang jurutera binaan. Apakah yang perlu dilakukan oleh beliau sekiranya dikehendaki membina sebuah bangunan yang kuat dan kukuh ?
A Mengurangkan kos pembinaan
B Memastikan struktur bangunan stabil C Menggunakan bahan-bahan binaan yang bermutu rendah D Menggunakan bahan binaan yan terdiri daripada konkrit dan besi
19 Rajah 7 dibawah menunjukkan dua tempat yang berbeza P dan Q di atas permukaan
Bumi. Pada pukul 12.44 p.m, didapati keadaan di P lebih gelap daripada di Q.
Rajah 7 Nyatakan inferens mengapa keadaan di P lebih gelap daripada di Q.
A Berlaku gerhana Matahari penuh B Kawasan P mengalami keadaan gelap separa
C Bayang-bayang Bulan menutupi sebahagian Bumi D Cahaya Matahari dihalang oleh Bumi
20 Berikut adalah maklumat tentang panjang bayang-bayang P,Q, R dan S
Carta palang yang manakah mewakili maklumat di atas
P menghasilkan panjang bayang-bayang paling panjang Q menghasilkan panjang bayang-bayang lebih pendek daripada R
S menghasilkan bayang-bayang lebih panjang daripada R tetapi lebih pendek daripada P
10
A
Objek
B
C
11
D
21 Kemajuan teknologi pada masa kini dalam pelbagai bidang, telah banyak memberikan
sumbangan kepada manusia. Di antara berikut yang manakah bukan kebaikan tekologi
dalam kehidupan manusia?
B Penghantaran dan penerimaan maklumat menjadi lebih mudah, pantas dan
menjimatkan masa.
22. Padanan manakah yang betul
Pengukuran Unit Piawai
D Isipadu botol air Kilometer
12
23. Rajah 8 berikut menunjukkan pengelasan haiwan mengikut organ pernafasannya.
Rajah 8
Antara yang berikut, yang manakah mungkin mewakili oleh P dan Q?
P Q
D Obor-obor Cacing Tanah
24. Makanan bagi helang ialah tikus, ayam, arnab dan ular. Apakah tabiat makan helang?
A Karnivor
B Omnivor
C Herbivor
D Pelbagai
25. Susun langkah- langkah menguruskan bahan buangan domestik oleh pihak berkuasa
tempatan mengikut urutan yang betul.
W Bahan buangan yang boleh dikitar semula dipadatkan dan dihantar ke
kilang pemprosesan untuk dijadian bahan yang baharu
X Bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula dibakar di dalam
incinerator dan dilupuskan
Y Bahan buangan diasingkan mengikut jenis di pusat pengumpulan sampah
Z Bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah
A Y Z X W
B Z X W Y
C Y Z W X
D Z Y X W
26 Rajah 9 di bawah menunjukkan situasi di suatu persekitaran
Rajah 9 Apakah kesan hasil bahan buangan tersebut ?
A Pencemaran air dan tanah runtuh
B Hidupan akuartik akan mati C Hujan asid dan banjir kilat D Pencemaran udara
14
27 Rajah 10 di bawah menunujukan tiga bentuk struktur binaan
X Y Z
Rajah 10 Adelina ingin membina sebuah bangunan menggunakan bentuk yang tersebut. Bantu
Adelina memilih bahagian yang sesuai untuk membina bangunannya.
Tapak Bangunan Bumbung
A. Kedudukan bulan yang berbeza-beza
B Bahagian bulan yang kelihatan dari bumi
C Bentuk bulan yang kelihatan berbeza-beza dari bumi
D Keseluruhan bahagian permukaan bulan yang disinari menghadap bumi
29 Rajah 11 di bawah menunjukkan carta pengelasan di bawah menunjukkan sumber asas bahan.
Rajah 11
15
Nyatakan sumber asas bahan untuk menghasilkan objek dalam rajah di atas .
Kumpulan X Kumpulan Y
A Haiwan Tumbuhan
B Batuan Haiwan
C Batuan Tumbuhan
D Haiwan Petroleum
30 Rajah 12 menunjukkan Amir sedang berdiri dalam sebuah sampan yang diikat di tebing
sebatang sungai
Rajah 12 Amir tidak dapat mengerakkan sampannya kerana pendayung sampannya telah hilang.
Apakah tindakan terbaik yang dia perlu lakukan untuk mengatasi masalahnya itu?
A Menunggu tiupan angin B Mendayung sampannya menggunakan kaki C Mendayung sampannya menggunakan tangan
D Menggunakan sebatang kayu panjang sebagai pendayung
31 Rajah 13 menunjukkan sudu besi yang kelihatan bengkok.
Rajah 13
Mengapakah sudu besi kelihatan seperti di atas ?
A Prinsip penyerakan cahaya B Prinsip penyerapan cahaya C Prinsip pembiasan cahaya
D Prinsip pantulan cahaya
32 Rajah 14 menunjukkan kedudukan Bulan semasa beredar mengelilingi Bumi.
Rajah 14
A P
D S
33 Rajah 15 menunjukkan sejenis pokok orkid yang diletakkan di tepi tingkap.
Rajah 15
Apakah cara yang perlu dilakukan untuk menjadikan pokok orkid itu tumbuh tegak?
A Meletakkannya di tempat terbuka di luar rumah B Mengalihkannya lebih jauh daripada tingkap
C Beri baja yang mencukupi D Siram air dengan banyak
Matahari Bumi
Rajah 16
A
S
P
Planet
19
35 Rajah 17 menunjukkan suhu di bandar X pada suatu pagi.
Rajah 17
Berdasarkan pola perubahan suhu yang berlaku, apakah fenomena yang dapat menerangkan
keadaan yang berlaku di bandar tersebut pada waktu itu.
A Kejadian siang dan malam
B Gerhana matahari
20
36 Rajah 18 menunjukkan langkah yang dijalankan oleh sekumpulan murid yang ingin mengkaji
kesan aktiviti yang berbeza terhadap kadar pernafasan.

murid dalam seminit
A Setiap murid melakukan aktiviti berbeza dalam tempoh yang sama
B Setiap murid melakukan aktiviti sama dalam tempoh yang berbeza
C Setiap murid melakukan aktiviti yang sama dalam tempoh yang sama
D Murid yang sama melakukan aktiviti yang berbeza dalam tempoh berbeza
37 Rajah 19 menunjukkan susunan beberapa buah planet dalam sistem suria
Rajah 19
21
Manakah antara carta palang berikut menunjukkan suhu bagi setiap planet dengan betul?
A
C
B
D
38 Rajah 20 menunjukkan 3 jirim yang wujud dalam bentuk yang berbeza
P Q R
22
Antara berikut, manakah yang menunjukkan urutan susunan zarah dalam setiap jirim
dengan betul?
23
39 Rajah 21 menunjukkan kabel elektrik dipasang secara kendur antara tiangnya.
Rajah 21
A Kabel elektrik itu putus.
B Kabel elektrik itu menjadi lebih tegang.
C Kabel elektrik itu menjadi lebih kendur.
D Kabel elektrik itu melekat antara satu sama lain.
40 Rajah 22 menunjukkan objek W, X, Y dan Z dimasukkan ke dalam satu bekas yang berisi air.
Rajah 22
Antara berikut, yang manakah menunjukkan sifat keapungan yang betul ?
A X dan Z mempunyai sifat keapungan yang lebih tinggi berbanding W dan Y
B Y lebih tinggi sifat keapungan berbanding W dan lebih rendah berbanding X dan Z
C W dan Y mempunyai sifat keapungan yang lebih tinggi berbanding X dan Z
D W lebih tinggi sifat keapungan berbanding Z dan lebih rendah berbanding X dan Y
Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:
……………………… ……………………….. ………………………
(EN. MADZNI B. MOHD NOH) (PN. HASZRINA BT BAKAR) (EN. SUHAIMI B RAMLI)
Guru MP Sains Guru MP Sains GPK 1 Pentadbiran
24