Uitgeverij Docentenhandleiding studenten, een groepsgesprek met korte presentatie enzovoort. PowerPoint

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Uitgeverij Docentenhandleiding studenten, een groepsgesprek met korte presentatie enzovoort....

 • Docentenhandleiding � Programma Projectdagen Vakman Ondernemer

  Uitgeverij Sarphati �

 • IO VAKMAN ONDERNEMER (4)

  2

  DOCENTENHANDLEIDING

  Projectdagen Vakman Ondernemer Advies: � Investeer veel tijd en energie in dit project als introductie van de opleiding! Dit

  programma vraagt ongeveer drie weken. � Zorg voor de uitvoering van de projectdagen + onderwijs voor een

  inspirerende, ondernemende omgeving (bijvoorbeeld een speciale lesruimte, bedrijfsverzamelgebouw, bij de KvK enzovoort).

  � Afhankelijk van mogelijkheden kunt u er zelf voor kiezen om programmaonderdelen en/of projectdagen in te korten of aan te vullen voor uitbreiding.

  � Verbind een ondernemersvereniging aan de opleiding voor onder andere klankbord, coaching, gastsprekers en beoordelingscommissie.

  � Integreer algemene vakken als Nederlands en Engels in dit programma of start daarmee na de projectdagen.

  � Zorg voor een ondernemende feestelijke afsluiting!

 • IO VAKMAN ONDERNEMER (4)

  3

  DOCENTENHANDLEIDING

  Planning Wie Wat Waar

  DAG 1 INTRODUCTIE Welkom en inleiding

  Voorstellen Opdracht: � Wat verwacht ik van de opleiding en wat is mijn doel om de opleiding te

  volgen? � Wat is mijn ambitie?

  Interview in tweetallen (student a en b)

  Informatie over de projectdagen Uitleg over het programma

  Informatie over de opleiding/jaarprogramma Studenten in groepjes van drie of vier. Overhandig informatie over het jaarprogramma, de vakken, examens enzovoort. Opdracht (studenten moeten zelf de informatie opzoeken): � Welke examenonderdelen moeten behaald zijn om te slagen? � Hoeveel en welke vakken worden aangeboden? � Wanneer moet ik stagelopen en hoelang? � Welke examens worden aangeboden in de tweede periode? � Wat is het centrale doel van deze opleiding?

  Opdracht Ondernemerschap De studenten maken Opdracht dag 1 Mindmap ondernemen. Voorbereiding: flip-overvel per groepje + stiften

  Gastspreker - ondernemer

  DAG 2 IK ALS ONDERNEMER

  Opdracht Eerste indruk � De studenten schrijven op hoe zij denken over te komen. � Iedere student krijgt een flip-overvel omgehangen. � Medestudenten noteren de ‘1e indruk’ van de student op de rug. � Iedere student beschrijft zijn/haar conclusie naar aanleiding van het zelfbeeld.

  Voorbereiding: flip-overvellen + plakband + stiften

  Presentatie Ondernemerschap + Opdracht ondernemerscompetenties De studenten maken Opdracht dag 2 Ondernemerscompetenties.

  Opdracht e-scan + inlever- en presentatiedatum melden (dag 5) www.sarphati-dehandelsroute.nl/e-scan/ 360 graden feedback met medewerking van: � Werkgever/opleider � Collega � Klasgenoot � Docent � Ouder � Vriend/vriendin

  Gastspreker – een ondernemer die iets kan vertellen over belangrijke eigenschappen/competenties voor ondernemen.

 • IO VAKMAN ONDERNEMER (4)

  4

  DOCENTENHANDLEIDING

  Planning Wie Wat Waar

  DAG 3 TRENDS EN ONTWIKKELING ONDERNEMERSCHAP

  � Deel het Jaaroverzicht KvK 2017 uit per groepje van drie of vier studenten. Bepaal en presenteer de drie belangrijkste conclusies. Het jaaroverzicht vindt u op de website van de Kvk: www.kvk.nl/download/Bedrijvendynamiek%202017Q4%20definitief_tcm109- 453456.pdf

  � Opdracht in tweetallen: onderzoek de ontwikkeling van ondernemerschap binnen jouw sector. Wat zijn trends en ontwikkelingen? Waar liggen kansen? Wat is jouw conclusie?

  � Presentatie per groepje. � Verwijs naar idee voor ondernemingsplan.

  Gastspreker trends en ontwikkelingen

  DAG 4 KICK OFF E-LEARNING – DOOR QREDITS

  � Presentatie (Qredits). � Uitleg e-learning + eerste kennismaking door inloggen. � Cases beoordelen ondernemingsplan (van Qredits).

  DAG 5 PRESENTATIES RESULTAAT E-SCAN + CONCLUSIE (ZIE DAG 2)

  E-learning Qredits: H.1 De Ondernemer maken

  Brainstormpresentatie + opdracht Out of the box (zie opdracht dag 5) ‘Out of the box’ / Brainstormen!

  DAG 6 VOELEN, PROEVEN, RUIKEN AAN ONDERNEMERSCHAP

  Business for a day! (zie opdracht dag 6) � Introductie buitenopdracht tweetallen) � Creatief ondernemen met 5 euro! � Presentatie groepen door middel van elevatorpitch van twee minuten.

  Beoordelingscriteria creativiteit en winst! Bewijslast is noodzakelijk. � Presentatie over proces, samenwerking!

  DAG 7 BEDENK EEN GAT IN DE MARKT

  Introductie opdracht ondernemingsplan: denk na over idee ondernemingsplan (individueel) Behandelen: � Zoek een ‘behoefte’ in je eigen regio of zoek een regio bij een ‘behoefte’. � Trends en ontwikkelingen op macroniveau en mesoniveau

  (Zie CBS document Trends in Nederland) � Opdracht: verzamel (bronnen) trends en ontwikkelingen op macroniveau � Golden Circle – Simon Sinek

  www.youtube.com/watch?v=XNqKZybIdv4 www.youtube.com/watch?v=Wb8KpHqU5tg

  � Opdracht: leg minimaal één ondernemer je idee voor en vraag feedback. � Plenaire afsluiting: in groepjes van drie de ideeën met elkaar delen. Afspraak

  maken: de andere studenten zijn en blijven klankbord!

 • IO VAKMAN ONDERNEMER (4)

  5

  DOCENTENHANDLEIDING

  Planning Wie Wat Waar

  DAG 8 BUSINESS MODEL CANVAS 1E CONCEPT

  Uitleg BMC door middel van een presentatie en filmpje. www.youtube.com/watch?v=-sAByDfJ_e0

  Laat de volledige PowerPoint zien.

  Opdracht: Bepaal naar aanleiding van je idee de segmenten ‘waardepropositie’ en ‘klantsegmenten’.

  Business Model Canvas 1e concept Waardepropositie Info voor plenaire inleiding (komt ook terug in de PowerPoint): Wat is de toegevoegde waarde voor de klant? Wat is de kern van jouw ondernemerschap en bedrijf, waarin jij je onderscheidt ten opzichte van de concurrentie? Beschrijf jouw unique selling point! De waardepropositie is eigenlijk een verzameling componenten waarmee jij de klant voor je probeert te winnen. Denk daarbij aan de marketingmix: product, prijs, plaats, promotie en personeel. Maar ook het gevoel dat jouw dienst of product oproept: � het moet functioneel zijn (dorstlessen) � klanten moeten er gelukkig van worden (heerlijke smaak)  � en (als het even kan) ook een symbolische waarde hebben (gezonde trend)

  Klantsegmenten/Doelgroep Info voor plenaire inleiding (komt ook terug in de PowerPoint): Een onderneming valt of staat met het bereiken van de juiste doelgroep. Als er te weinig vraag is naar producten – hoe mooi of goed ze ook zijn – zal er weinig tot niets van verkocht worden. Zodra jij hebt bepaald waar de behoefte ligt van potentiële klanten, kun je hier jouw product of dienst op aanpassen. Daarom is het bij het starten van een bedrijf ontzettend belangrijk om jouw toekomstige klanten goed in kaart te brengen. Je onderzoekt voor wie je het product maakt of aan wie je een bepaalde dienst aanbiedt.  Dit is het segmenteren van de markt, omdat je de markt opdeelt in herkenbare groepen. Je kunt daarbij denken aan opleiding, woonplaats, geloof en sociaaleconomische achtergrond.

  Afsluiten van de dag door een paar presentaties van studenten met betrekking tot de opdracht van de dag/BMC.

 • IO VAKMAN ONDERNEMER (4)

  6

  DOCENTENHANDLEIDING

  Planning Wie Wat Waar

  DAG 9 BUSINESS MODEL CANVAS 1E CONCEPT

  (Voor)kennis activeren door bij de start van de dag terug te komen op de vorige dag en het onderwerp van deze dag. Maak gebruik van diversiteit in werkvormen. Bijvoorbeeld door een klassikaal onderwijsleergesprek, een gesprek tussen twee studenten, een groepsgesprek met korte presentatie enzovoort.

  PowerPoint laten zien van de segmenten van de dag en bespreken.

  Opdracht: Bepaal naar aanleiding van je idee de segmenten ‘verkoopkanalen’ en ‘klantrelaties’.

  Verkoopkanalen Info voor plenaire inleiding (komt ook terug in de PowerPoint): In dit blok vul je de verkoopkanalen in die je voor jouw bedrijf wilt gebruiken. Via deze kanalen bereik je de klanten: dit is zowel offline als online mogelijk, maar in de meeste gevallen zul je dit waarschijnlijk gaan combineren.  De customer journey, oftewel: de weg die een klant van begin tot eind aflegt naar een aankoop, begint vrijwel altijd online. Grote kans dus dat, voordat de klant jouw sapjesbar binnenloopt, hij eerst via sociale media van jouw bedrijf gehoord heeft. Verder beschrijf je in dit invulveld de marketingstrategie. Hoe houd je de doelgroep op de hoogte van het aanbod? Op welke manier komen zij aan die informatie: zien ze dat op een uithangbord in de zaak of ontvangen zij een nieuwsbrief met de laatste aanbiedingen en nieuwe stappen?

  Klantrelaties Info voor plenaire inleiding (komt ook terug in de PowerPoint): Hier beschrijf je jouw relatie met de klant. De basis voor klantenbinding is de tevredenheid van de klant, oftewel de waardering en beoordeling van jouw dienst of product. Koester daarom tevreden klanten, aangezien zij jouw (online) ambassadeurs kunnen worden. Tevreden consumenten zorgen immers voor: � herhaalaankopen (en dus meer omzet) � mond-tot-mondreclame � positieve referenties � aanbevelingen via sociale media � groter netwerk

  Service is een cruciale factor die bijdraagt aan klanttevredenheid! Ondernemers die klantvriendelijkheid hoog in het vaandel hebben staan, goed bereikbaar zijn, snelle levertijden hebben en problemen adequaat oplossen, kunnen op veel loyaliteit rekenen. 

  Afsluiten van de dag door een paar presentaties van studenten met betrekking tot de opdracht van de dag/BMC.