ucna.ac. D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%8  Web view) در دو حالت زیر ذخیره گردد: در محیط…

  • Published on
    13-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

() www.ucna.ac.ir

()

/

/ .

/ : ...

( ... ) : MS WORD .Doc .Docx .tex(latex) Adobe .pdf

(www.irandoc.ac.ir) / .

.

.

.

- - - () - 1283