TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO MET410 Billing lista (Lista za naplatu)..... 8 9.4 Grid lista (Lista parametara

 • View
  232

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO MET410 Billing lista (Lista za naplatu)..... 8 9.4 Grid lista (Lista...

 • sitel dooSrbija,

  Direkcija: Stevana Brakusa 6, 11000 Beograd,Tel/fax: 011/7544 974, 6543 088

  Servis: Veselina Maslee 30A, 21000 Novi Sad,Tel/fax: 021/6310 110

  Mart, 2011 g.

  TEHNI

  TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO MET410-E34N

 • TROFAZNO ELEKTRONSKO sitel dooMET410-E34N

  2/18

  Dokumenat broj: 1551-301

 • TROFAZNO ELEKTRONSKO sitel dooMET410-E34N

  3/18

  S A D R A J

  1. METROLOKE OSOBINE ............................................................................ 32. NAMENA ..................................................................................................... 33. LISTA REFERENTNIH DOKUMENATA........................................................ 34. ....................................................................................... 45. MONTAA I SPAJANJE NA MREU ........................................................... 56. IZGLED BROJILA.......................................................................................... 57. ELEKTRONSKI MODULI .............................................................................. 68. PRIKAZ ME ............................................. 69. KRETANJE KROZ MENIJE DISPLEJA BROJILA....................................... 7

  9.1 GDR lista .......................................................................................... 79.2 Test displeja ..................................................................................... 89.3 Billing lista (Lista za naplatu)............................................................. 89.4 Grid lista (Lista parametara za kvalitet mreze).................................. 9

  10. MERENJE MAKSIMUMA SREDNJE SNAGE............................................. 1011. UPUTSTVO ZA ZAMENU BATERIJE......................................................... 1112. ZATITA INTEGRITETA MERENJA NA BROJILU.................................... 1113. VRSTE KOMUNIKACIJA SA BROJILOM..................................................... 12

  13.1 IC port................................................................................................ 1213.2 Komunikacioni modul / modem......................................................... 12

  14. .................................................................................... 1215. PROFILI ME ..................................................................... 12

  15.1 ................................................ 1215.2 Profil dnevnih vrednosti (Daily profil) ............................................... 1215.3 1215.4 Podaci za naplatu (Data of billing period).......................................... 1315.5 Profili kvaliteta mree ........................................................................ 13

  16. AUTO-DIJAGNOSTIKA BROJILA (SELF-CHECK) ..................................... 1317. KONFIGURACIJA BROJILA......................................................................... 13

  17.1 Merni registri..................................................................................... 1317.2 Upravljanje tarifama........................................................................... 1317.3 Statusi i greke.................................................................................. 14

  17.4 Upravljanje potronjom ..................................................................... 1417.5 Osnovni podaci brojila....................................................................... 15

  18. BEZBEDNOST PODATAKA ...................................................................... 1519. IZMENJIVOST SOFTVERA U BROJILU (FIRMWARE UPGRADE) ......... 16

  19.1 Lokalna izmena softvera ................................................................. 1619.2 Daljinska izmena softvera ............................................................... 16

  20. ....................................................................................... 1621. DIMENZIJE BROJILA ................................................................................... 17

 • TROFAZNO ELEKTRONSKO sitel dooMET410-E34N

  4/18

  1. METROLOKE OSOBINE

  Broj mernih sistema

  Vrsta mree Vrsta energije

  3 trofazna sa 4 provodnika aktivna 2

  2. NAMENA

  Trofazna elektronska su namenjena za merenje aktivne elektr i snage naizmetrofaznog sistema sa 4 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz.

  Meri aktivnu energiju i snagu po tarifi Meri trenutnu snagu, struju, napon i ugao po fazi Interno i eksterno upravljanje tarifama Evidentira i pamti naruavanje integriteta merenja (otvaranje poklopaca, uticaj snanog magnetnog polja,...) Vri arhiviranje podataka po unaprijed zadanom planu u toku 12 meseci Izbor prikaza na displeju vri se tasterom LIST DLMS komunikacioni protokol Autodijagnostika brojila Izmenjivost softvera u brojilu Brojilo ima RS485 i RS232 komunikacioni interfejs

  3. LISTA REFERENTNIH DOKUMENATA

  Brojila u skladu sa standardima:

  Internacionalni standard EN 50 160 - Kvalitet napona u distributivnoj mrei, Internacionalni standard EN 50470-1 - Oprema za me - Opti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja -

  Merna oprema (klasa indeksa A, B i C), Internacionalni standard EN 50470-3 - Oprema za me - Posebni zahtijevi - stati

  energije (klasa indeksa A, B i C), Internacionalni standard IEC 60038 - Nominalni naponi za niskonaponske sisteme, Internacionalni standard IEC 60529 - ), Internacionalni standard IEC 60947-7-1 - - , Internacionalni standard IEC 61000-4-1 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Ispitne i merne tehnike, Internacionalni standard IEC 61000-4-2 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Internacionalni standard IEC 61000-4-3 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Ispitivanje imuniteta na RF elektromagnetno polje, Internacionalni standard IEC 61000-4-4 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Ispitivanje imuniteta na brze tranzijente/burst test, Internacionalni standard IEC 61000-4-5 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Ispitivanje imuniteta na prenapone/surge test, Internacionalni standard IEC 61000-4-11 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Ispitivanje imuniteta na padove i prekide napona, Internacionalni standard IEC 61000-4-29 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Ispitivanje imuniteta na padove, prekide i varijacije

  napona, Internacionalni standard IEC 62052-11 - Opti zahtijevi, testiranje i uslovi testiranja brojila, Internacionalni standard IEC 62052-21 - Internacionalni standard IEC 62053-11 - Oprema za me me Posebni zahtevi

  Internacionalni standard IEC 62053-21 - Elektronska brojila aktivne energije Internacionalni standard IEC 62053-22 - Internacionalni standard IEC 62053-31 - Oprema za me - a i elektronska brojila, Internacionalni standard IEC 62054-11 - Me me - - Posebni

  zahte Internacionalni standard IEC 62054-21 - Posebni zahte , Internacionalni standard IEC 62056-46 - Me - Razme

  - Nivo veze podataka koji koriste HDLC protokol (DLMS), Internacionalni standard IEC 62056-61 - Me - Razme

  Sistem identifikacije objekata(OBIS) , Internacionalni standard DIN 43857 - Dimenzije.

 • TROFAZNO ELEKTRONSKO sitel dooMET410-E34N

  5/18

  - Referentni napon 3x230V/400V +15;-20%, IEC 60038- Nominalna struja 5A IEC 62053-11- Maksimalna struja 60A- Struja prorade 0,2% In IEC 62053-11- Referentna frekvencija 50 Hz-

  Aktivna energija i snaga 2 IEC 62053-21

  - Konstanta brojila za aktivnu energiju 1000 imp./kWh- 500 imp./kWh IEC 62053-31-

  Napon Struja

  < 27 V< 27 mA

  IEC 62052-11IEC 62053-31

  - Potronja u naponskoj grani pri referentnom naponu < 2 W ,

 • TROFAZNO ELEKTRONSKO sitel dooMET410-E34N

  6/18

  5. MONTAA I SPAJANJE NA MREU

  Nmerno mesto.

  Povezivanje brojila se vri prema emi povezivanja (sl. 5.a) prikazanoj na unutranjoj strani donjeg poklopca brojila Na unutranjoj strani donjeg poklopca nalazi se i tabela vezivanja ostalih U/I signala,

  Na gornjem poklopcu brojila nalazi se metalni prsten za prihvat IC sonde.

  ispravno merenje.

  obaveze da to

  nestanka jedne ili dve faze.

  U/I signali dati u donjoj tabeli:

  STEZALJKA OZNAKA FUNKCIJA

  13 TE1/2

  33 TE3/4

  Eksterni tarifni ulazi za energiju:Stezaljka 13 Stezaljka 33

  TE1 0 V 0VTE2 230 V 0VTE3 0V 230VTE4 230V 230V

  40 G3 .41 AA/+AA Izlazni signal: impulsi aktivne energije 65 G4 u stezaljku 6969 MPK Relejni izlaz, 230V, 5A

  6. IZGLED BROJILA

  strujnih senzora i elektronskih modula.

  tijela praine i vode je u skladu sa IP54 prema IEC 60529. Brojilo zadovoljava

  reciklirati. Dizajn i konstrukcija brojila osiguravaju zati me

  postoji prostor za ugradnju komunikacionog modulaje .

  su prema DIN 43 857

  Priklju nica se po pravilu izvodi kao demontana radi eventualne zamene. U priklju nici, vodovi brojila se spajaju u stezaljkama sa bakarnom strujnom inom i sa dva zavrtnja, prema standardu IEC 62052 11.

  a, ispadanja zavrtnjeva iz sjedita a istovremeno obezbe

  osigurava adekvatan i dugotrajan kontakt tako da nepostoji rizik oslabljivanja ili nedozvoljenog zagrijavanja, a sve to bez dodatnih intervencija na

  Rastojanje Pomo ni ikomandni priklju ci se izvode po principu PLUG IN ili odgovaraju im stezaljkama.

  i

  Strujni senzori su strujni merni transformatori

  iji (povrinska montaa). Na gornjem poklopcu brojila nalazi se metalni prsten za prihvat IC sonde. Brojila prilikom transporta i skladitenja koriste prostor u najboljoj meri imogu se slagati u kompaktnu cjelinu. i otvori koji slue za enje brojila na podlogu instalacionog ormana izvedeni su tako da brojilo pomontai bude dobro . Raspored svih otvora ava efikasno brojila (laka dostupnost navrtkama i zav