of 16 /16
TRESPILER Meta Trespiler Metallhimling med treoverflate www.meta.no

TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

Embed Size (px)

Text of TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker...

Page 1: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

TRESPILER

Meta Trespiler

Metallhimling med treoverflate

www.meta.no

Page 2: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

2

Teknisk informasjon

EU direktivet 96/98EC på marineutstyr har en verdensomfattende godkjenning av myndigheter og klassifisering fra foreninger: e.g. EU MarineEquipment type godkjenning: US Coast Guard, Norske Veritas, Nippon Kaiji Kyokai, Russiske Maritime register av Skipsfart, Koreansk register av Skipsfart, Lloyd`s register,Germanischer Lloyd.

INFORMASJON Holdbarhet og rengjøring: Overflaten har en god aldring, farge og lysbestandighet. Kledningen er beskyttet med et gjennomsiktig overlegg med god kvalitet. Overflaten, er lett å holde ren. Normal rengjøring, med såpe og vann. Mild ammoniakk, fri husholdningsmiddel og alkohol kan også anvendes. Himlingen leveres med en avtakbar beskyttelsesfolie som forholdsregel mot installasjonskader og dermed eliminere overflaterengjøring og reparasjonskostnader. Brannklassifisert iht. K 210 A2-s1,dO (K1-A)

TRESPILER MED KJERNE AV STÅL, FOLIERTE MED TREOVERFLATER

Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no

Page 3: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

3

Teknisk informasjon

En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR.1320-kledning møter kravet av Solas 1974 konvensjonen og oppfyller IMO FTP koden.

TRYGGE OMGIVELSER

Meta tilbyr metallhimling, med godt utvalg av treoverflater.

Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no

Page 4: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

4

Sett fra oversiden med åpen luke

Sett fra undersiden med åpen luke

Låsedel for Hengslet luke

Downlight og Inspeksjonsluke

Sett fra undersiden med lukket luke

Sett fra oversiden med lukket luke

Hengslet beslag:

Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no

Page 5: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

5

Meta Dekor

META Dekor 30-30 H=30 B=30 Modul= 50

META Dekor 30-40 H=30 B=40 Modul= 60

META Dekor 30-50 H=30 B=50 Modul= 70

META Dekor 30-60 H=30 B=60 Modul= 80

META Dekor 40-30 H=40 B=30 Modul= 50

META Dekor 40-50 H=40 B=50 Modul= 70

META Dekor 40-70 H=40 B=70 Modul= 90

META Dekor 50-30 H=50 B=30 Modul= 50

META Dekor 50-50 H=50 B=50 Modul= 100

Låsedel for Hengslet luke

Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no

Page 6: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

6

META Line 1 15-80 H=15 B=80 Modul= 100

META Line 1 18-84 H=18 B=84 Modul= 100

META Line 1 20-80 H=20 B=80 Modul= 150

META Line 1 20-120 H=20 B=120 Modul= 150

META Line 1 20-130 H=20 B=130 Modul= 150

META Line 1 20-180 H=20 B=180 Modul= 200

META Line 1 25-180 H=25 B=180 Modul= 200

Meta Line 1 Åpen ende

Modul og Fuge Spilebredde B + fuge=modul (Se figur). Merk: den oppgitte modulen er standard. I praksis kan hvilken som helst modul leveres. Dvs. at kundene står fritt til å bestemme design.

Fuge B

Modul

Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no

Page 7: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

Meta Line 2 Lukket ende

7

META Line 2 25-100 H=25 B=100 Modul= 150

META Line 2 25-80 H=25 B=80 Modul= 100

META Line 2 25-130 H=25 B=130 Modul= 150

META Line 2 25-150 H=25 B=130 Modul= 170

META Line 2 25-180 H=25 B=180 Modul= 200

META Line 2 25-280 H=25 B=280 Modul= 300

Montasje Det vises til respektive montasje for hvert enkelt produkt. Typisk for alle spileprodukter er at de hektes på nabbene på bæreskinna som vist nedenfor.

Bæreskinne

Montering på bæreskinnen. Spilen hektes på nabben

bak. Spilen bendes ut og

smettes på nabben foran. Demontering skjer i motsatt rekkefølge

Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no

Page 8: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

8

META Baffel H=100 B=32 META Baffel

H=150 B=42 META Baffel

H=200 B=52

Meta Baffel

Sett fra oversiden Sett fra undersiden

Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no

Page 9: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

9

Lamper og Konisk spile

Konisk spile.

Downlight kassett Flush.

Frittbærende downlight kassett

Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no

Page 10: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

Komponenter og tilbehør

Trådbrakett/klips Butterflybrakett Bæreskinne

Skjøtelask for Bæreskinne

Endelokk for Meta Line 1

Vinkellist

Bæreskinne

Skyggelist Veggbæreskinne

Endelokk for Meta Dekor Endelokk for Meta Baffel

Skjøtelask for Dekor og Line 1 Skjøtelask for Baffel

Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no 10

Page 11: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

11

Montering og absorbent

Figuren viser generell montasje i rom. Ønskes bedre akustikk anbefales fiberbunnet lydisolasjon som vist.

Sett fra oversiden

A

B

B

C

C

A= ca. 300 B= maks. 1200 C= maks. 1800

Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no

Page 12: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

Meta Integrert ventil

580 x 580

Sett fra undersiden

Sett fra oversiden

Snitt

Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no 12

Page 13: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

TRESPILER Meta treoverflater

13 Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no

Page 14: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

Meta treoverflater

WOOD OAK F-105PS:1033

WOOD CHERRY F-105PS:1064

WOOD F-105

WOOD GOLDEN OAK PS:1114 OUTDOOR

WOOD TEAK PS:1119 OUTDOOR

WOOD MAHOGNY F-105PS:1203

WOOD MAPLE F-105PS:1204

WOOD WHITE WALNUT F-105PS:1206

WOOD JAPANESE F-105PS:1207

WOOD AULUX F-105PS:1321

WOOD BEECH F-105PS:1026

14

UTVALGTE OVERFLATER

Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no

Page 15: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

WOOD TEAK F-105 PS:1021

WOOD ASH F-105 PS:1032

WOOD WHITE OAK F-105 PS:1034

WOOD MAHOGNY F-105 PS:1066

WOOD MAHOGNY F-105 PS:1155

WOOD MAHOGNY F-105

WOOD F-105 PS:1205

WOOD TEAK F-105 PS:1216

WOOD OAK F-105 PS:1217

WOOD BEECH F-105 PS:1218

WOOD CHERRY F-105 PS:1227

WOOD BIRCH F-105 PS:1226

WOOD AULUX F-105 PS:1320

WOOD AULUX F-105 PS:1325

WOOD WALNUT F-105 PS:1361

Meta treoverflater

15 Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no

Page 16: TRESPILER - meta.no Trespiler/Brosjyre Meta Trespiler_.pdf · ï Teknisk informasjon En brannsikker himling med omfattende godkjennelse. DÉCOR. í ï î ì-kledning møter kravet

Tel: +47 22 06 16 90 Fax: + 47 22 06 16 91 [email protected] www.meta.no

SALG OG MARKEDSFØRING Besøksadresse: Stålfjæra 26– 0975 Oslo Postadresse: PB 95 - Kalbakken - 0902 Oslo Tel: (+47) 22 06 16 90 Fax: (+47) 22 06 16 91 E-post: [email protected]

FABRIKK Besøks og postadresse: 7380 Ålen Tel: (+47) 22 06 16 90 Fax: (+47) 22 06 16 91 E-post: [email protected]