14
Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre Aida Catană

Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre

 • Upload
  brody

 • View
  54

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre. Aida Catan ă. Know- how românesc?. Calitatea/nivelul de performanță al know-how-ului din România în contextul performanței actuale a utilizării fondurilor europene; - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre

Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare

durabilă în zona Mării Negre

Aida Catană

Page 2: Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre

Know- how românesc?

• Calitatea/nivelul de performanță al know-how-ului din România în contextul performanței actuale a utilizării fondurilor europene;

• Contribuțiile românești la dezvoltarea construcției europene.

Page 3: Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre

Know-how românesc

• sistem instituțional cu o capacitate parțială de a răspunde în același fel;• standarde, metodologii, instrumente de lucru;• resurse umane similar pregătite.

Specificitate istorică și culturală

Uniunea Europeană

România

Page 4: Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre

De ce România-Turcia?

• sistem instituțional cu o capacitate parțială de a răspunde în același fel;• standarde, metodologii, instrumente de lucru;• resurse umane similar pregătite.

Specificitate istorică și culturală

Uniunea Europeană

România

Turcia

Page 5: Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre

Turcia

• 1999: Consiliul European de la Helsinki - stat candidat;

• 2005: deschiderea negocierilor UE - Turcia;• Februarie 2008: Parteneriatul pentru Aderare;• Rapoartele de progres din 2009 și 2010

remarcă progresele în domeniul dezvoltării regionale.

Page 6: Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre

Finanțare

• Facilitatea pentru Societate Civilă• Instrumentul de Pre-aderare IPA – 5 componente

– Asistență pentru Tranziție și Dezvoltarea Capacității Instituționale;

– Cooperare Transfrontalieră;– Dezvoltare Regională;– Dezvoltarea Resurselor Umane;– Dezvoltare Rurală.

Page 7: Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre

Sursa IPA Instrument for Pre-Accession Assistance – a new focus to EU assistance for enlargement, DG Enlargement, 2009

Page 8: Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre

component 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TransitionAssistance andInstitutionBuilding

256,702,720 256,125,297 233,200,653 211,312,664 230,620,919 250,900,336

Cross-borderCo-operation

2,097,280 2,874,703 9,399,347 9,587,336 9,779,081 9,974,664

RegionalDevelopment

167,500,000 173,800,000 182,700,000 238,100,000 291,400,000 350,805,000

HumanResourcesDevelopment

50,200,000 52,900,000 55,600,000 63,400,000 77,600,000 89,930,000

RuralDevelopment

20,700,000 53,000,000 85,500,000 131,300,000 172,500,000 197,890,000

Total 497,200,000 538,700,000 566,400,000 653,700,000 781,900,000 899,500,000

Page 9: Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre

Programul Operațional Marea Neagră

• Obiectiv – realizarea cooperării și a parteneriatelor regionale puternice.

• Aria eligibilă – SM (Bulgaria, Grecia, România), state ENPI (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republica Moldova, Rusia și Ucraina).

• Surse de finanțare:– IEPV (ENPI)/ 2007-2013 = 17.305.944 euro– IPA – Turcia/20072009 = 1.000.000 euro/an

Page 10: Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre
Page 11: Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre

Transfer de know how

România • Susținerea societății civile și

a autorităților administrației publice prin sprijinirea lor în realizarea aplicațiilor;

• Realizarea de studii utilizând metodologii și instrumente europene;

• Contribuții la planificarea strategică;

• Traininguri;• Dezvoltare de parteneriate.

Turcia• Colectare de date specifice;• Analize și studii locale;• Informare;• Inițiere și dezvoltare de

parteneriate.

Page 12: Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre

Valoarea adaugată este conferită de domeniile de expertiză

Programare

Identificare

FormulareImplementare

Evaluare și audit

training

acces pe noi piețe

Planificare strategică Dezbatere

publică

Studii de pre și fezabilitate Studii de

piață

Planuri de afaceri

Cereri de finanțare

Documentații juridice

Implementare

Monitorizare

Audit

Rapoarte tehnice și financiare

C&D&I

instrumentemetode tehnici servicii

Page 13: Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre

Dezvoltarea de parteneriate și posibilitatea de accesare a fondurilor europene – PO Marea Neagră, CE- Exemplu WebSeaCo

Folosirea experienței acumulate în România în perioada de pre-aderare și în prezent, în Turcia

Teme referitoare la politicile europene, sursele de finanțare și posibilitățile de accesare

Page 14: Transferul de know-how România - Turcia pentru dezvoltare durabilă în zona Mării Negre

Vă mulțumesc pentru atenție!

Contact România

• Bucureș[email protected]

Contact Turcia

[email protected]