Click here to load reader

Track and Trace en Tijdregistratie-systemen en Systemen voor

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Track and Trace en Tijdregistratie-systemen en Systemen voor

 • Pg 1 / 26

  Track and Trace en Tijdregistratie-systemen

  en

  Systemen voor

  aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen

  Naslagwerk

 • Pg 2 / 26

  INHOUD

  1. Inleiding ........................................................................................................................................... 4

  Algemeen ............................................................................................................................................. 4

  Waarom zijn deze systemen interessant voor een bouwbedrijf? ....................................................... 4

  Hoe gegevens registreren? .................................................................................................................. 5

  2. Track and Trace ............................................................................................................................... 7

  Inleiding Track and Trace..................................................................................................................... 7

  De techniek in een notendop. ............................................................................................................. 7

  3. Tijdregistratie / Jobregistratie ......................................................................................................... 9

  Verschil tussen tijdregistratie en jobregistratie .................................................................................. 9

  Doel van tijd- en jobregistratie .......................................................................................................... 10

  Rapporten uit tijdregistratie / jobregistratie ..................................................................................... 11

  4. Betrokken aspecten van Track and Trace en Tijdregistratiesystemen .......................................... 13

  Overzicht ........................................................................................................................................... 13

  Track and Trace ................................................................................................................................. 14

  Tijdregistratie .................................................................................................................................... 14

  Jobregistratie ..................................................................................................................................... 14

  5. Voordelen en aandachtspunten bij Track and Trace en Tijdregistratie ........................................ 15

  Integratie met andere processen en administratie backoffice ......................................................... 15

  Verhoogde productiviteit .................................................................................................................. 15

  Rijgedrag ............................................................................................................................................ 16

  Verzekering ........................................................................................................................................ 16

  Privacy ............................................................................................................................................... 16

  Aandachtspunten bij de leverancierskeuze ...................................................................................... 16

  Aandachtspunten algemeen ............................................................................................................. 17

  6. Oplossingen voor aanwezigheidsregistratie op werven (Check In At Work) ............................. 18

  Manieren om de aanwezigheidsregistratie uit te voeren ................................................................. 18

  Type 1: Onlinedienst ...................................................................................................................... 18

  Type 2: Mobiele onlinedienst ........................................................................................................ 18

  Type 3: Gateway ............................................................................................................................ 18

  Type 4: Web-services .................................................................................................................... 19

  Bespreking van enkele methodes via Web-services ......................................................................... 20

  De werfprikklok ............................................................................................................................. 21

  Track and Trace met badgesysteem in het voertuig ..................................................................... 22

  Track and Trace met controle-klavier in het voertuig ................................................................... 22

  Gebruik van een Gsm, tablet of navigatiesysteem ........................................................................ 23

 • Pg 3 / 26

  Planning ......................................................................................................................................... 24

  Andere web-services ..................................................................................................................... 24

  Kosten voor aanwezigheidsregistratie .............................................................................................. 25

  7. Slot ................................................................................................................................................. 26

 • Pg 4 / 26

  1. Inleiding

  Algemeen Triple T staat voor de 3 Ts van Track and Trace en Tijdregistratie. Het was een project van de Vlaamse

  Confederatie Bouw, de Bouwunie en het WTCB en werd gesteund door het IWT (Agentschap innoveren

  & ondernemen). In dit project informeerden we bouwbedrijven gedurende twee jaar (van maart 2014

  tot februari 2015) over de mogelijkheden en aandachtspunten in verband met voornoemde drie Ts.

  Tijdens het project ging ook aandacht naar de methoden om de aanwezigheden van werknemers op

  werven te registreren bij de RSZ. Dit is ook gekend als Check in At Work. De meeste Track and Trace

  leveranciers ontwikkelden methoden die compatibel zijn met bestaande systemen.

  Om de bevindingen van dit project niet verloren te laten gaan, bundelden we heel wat informatie in

  dit Triple T-naslagwerk.

  Waarom zijn deze systemen interessant voor een bouwbedrijf? Typerend voor de bouwsector is dat personeel (en materieel) op diverse locaties moet werken.

  Daardoor is er weinig controle over:

  - waar men is of waar materieel zich bevindt

  - de afgelegde route

  - wanneer men op de werf aankomt

  - hoe lang men aanwezig is op de werf

  - wat men doet op de werf (en hoe lang men dat doet)

  - gemachtigd gebruik van materieel

  - rijgedrag

  Naast de behoefte om inzicht te krijgen in voorgaande items, kunnen deze systemen een belangrijke

  rol spelen in de wettelijke verplichtingen met betrekking tot:

  - verplaatsingsvergoedingen en mobiliteitspremies

  - het aantonen van het aandeel priv- en zakelijk gebruik van voertuigen

  - aanwezigheidsregistratie op grote werven

  De rode draad door heel het project wordt weergegeven in onderstaand schema.

 • Pg 5 / 26

  Figuur 1: Overzicht mogelijkheden van Track and Trace en Tijdregistratie systemen

  Hoe gegevens registreren? Gegevens kunnen op verschillende manieren geregistreerd worden:

  - niet registreren

  o iedereen werkt 8u/dag, de afstand tot de werkplaats wordt geschat,

  - werknemer schrijft gegevens op

  o wordt dit correct opgeschreven?

  o wordt er te veel afgerond?

  o wanneer worden de gegevens gecontroleerd, gecentraliseerd en verwerkt?

  o zijn de gegevens leesbaar?

  o moeten de gegevens opnieuw ingegeven worden?

  - werknemer registreert zelf digitaal

  o via digitale prikklok, badgelezer, klavier, GSM, tablet

  o gegevens kunnen (automatisch) digitaal verwerkt worden

  - werknemer wordt automatisch digitaal geregistreerd

  o bij het binnen-/buitenrijden van een geografische zone

  o gegevens kunnen (automatisch) digitaal verwerkt worden

  Om gegevens digitaal te verwerken kan men personen, plaatsen/projecten en jobs/taken registreren.

  - personen registreren

  o via Dallas-key, RFID / MIFARE / Construbadge

  o via QR- of barcode

  o via selectie uit een lijst

 • Pg 6 / 26

  - plaatsen of projecten registreren

  o automatisch (via Track and Trace, geofences of points of interest)

  o werfcode inscannen via QR- of barcode

  o werfcode intypen of selecteren uit een lijst

  - jobs of taken registreren

  o jobcode inscannen via QR- of barcode

  o jobcode intypen of selecteren uit een lijst

  Figuur 2: Dallas-key

  Figuur 3: RFID-badge

  Figuur 4: geofence via track and trace

  Figuur 5: barcode scanner

 • Pg 7 / 26

  2. Track and Trace

  Inleiding Track and Trace Track and Trace betekent: het spoor volgen van, of het traceren van en wordt in onze context

  toegepast op voertuigen, materieel en mensen. Hierdoor krijgen we informatie over de locatie, de

  afgelegde route, snelheden, tijdstippen van vertrek en aankomst, van mensen, voertuigen en

  machines.

  Figuur 6: Informatie uit een Track and Trace systeem

  De techniek in een notendop. Het mee

Search related