Click here to load reader

To může být e - VLÁDA

 • View
  30

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

To může být e - VLÁDA. Praha, březen 2004. Ing. Jan Duben. Fiktivní budova předkladatele. Mám připravit vládní materiál !. Materiál jsem napsal v odpovídajícím členění na obálku, usnesení, předkládací zprávu ,…třeba v MS Wordu. - PowerPoint PPT Presentation

Text of To může být e - VLÁDA

 • To me bt e - VLDAPraha, bezen 2004Ing. Jan Duben

 • Fiktivn budova pedkladatele

 • Mm pipravit vldn materil !

 • Materil jsem napsal v odpovdajcm lenn na oblku, usnesen, pedkldac zprvu ,teba v MS Wordu.

 • Pihlsm se na server adu vldy na adrese http://racek.vlada.cz/evlada a vyplnm formul. Potom pes tlatka vlom jednotliv sti materilu.

 • ad vldy

 • KNIHOVNA VLDNCH DOKUMENT ADU

  PROBH KONTROLA FORMLN SPRVNOSTI . . .MATERIL JE ULOEN A JE ZAEVIDOVN.SOUBORY JSOU POJMENOVNY PODLE TLATKA, KTERM BYLY VLOENY.

 • Je teba materil autorizovat. Dokud tak neuin poven osoba, materil pro ostatn astnky procesu neexistuje. Do t doby ho mohu mnit nebo i odstranit.

 • Provedl jsem autorizaci odpovdajcm zpsobem. Te tedy zan pipomnkov zen a dokumenty jsou dle jen pro ten.

 • KNIHOVNA VLDNCH DOKUMENT ADU

  VYBRAN PIPOMNKOV MSTA, TEDY OPRVNN OSOBY, AUTOMATICKY INFORMUJE SERVER E-MAILEM, E MAJ PIPOMNKOVAT MATERIL DO VLDY. SOUST E-MAILU JE ODKAZ NA MATERIL.

 • Ministerstvo CMinisterstvo BMinisterstvo AMinisterstvo N

 • Ano, pane ministe, budu pipomnkovat vldn materilDostala jsem ze serveru adu vldy e-mailem informaci o materilu k pipomnkm a o pedkladateli s odkazem na tento materil.

 • Ano, pane ministe, pipomnky jsou hotovy Materil si petu a zpracuji pipomnky teba v MS Wordu. Pipomnky vlom na server adu vldy a oprvnn osoba provede autorizaci.

 • KNIHOVNA VLDNCH DOKUMENT ADU

  PROBH KONTROLA FORMLN SPRVNOSTI . . .PIPOMNKY JSOU ULOENY A ZAEVIDOVNY.PEDKLADATEL E-MAILEM DOSTANE INFORMACI O VLOEN PIPOMNEK.

 • KNIHOVNA VLDNCH DOKUMENT ADU

  JEDNOHO DNE NASTAL KONEC PPOMNKOVHO ZEN. . .PEDKLADATEL I PIPOMNKOV MSTA JSOU E-MAILEM INFORMOVNA O UKONEN PIPOMNKOVHO ZEN.

 • Te tedy vypodm pipomnky a upravm podle nich pedkldan vldn materil.

  Pedkladatel

 • Stejnm zpsobem jako pi pedkldn materilu postupuji i te. Oprvnn osoba provede autorizaci a materil je pipraven pro zaazen na program jednn vldy.

  Pedkladatel

 • KNIHOVNA VLDNCH DOKUMENT ADU

  PROBH KONTROLA FORMLN SPRVNOSTI . . .MATERIL JE ULOEN A JE ZAEVIDOVN.ASTNKM PIPOMNKOVHO ZEN JE ROZESLNA ZPRVA O VLOEN VYPODANHO MATERILU.

 • KNIHOVNA VLDNCH DOKUMENT ADU

  VE FRONT EKAJ MATERILY NA ZAAZEN NA POAD JEDNN VLDY ODBOREM VLDN AGENDY . . . SOUASN JE MATERIL ZAAZEN DO FRONTY

 • Je-li to nutn, lze pipomnkov zen stejnm zpsobem znovu opakovat.Materil neobh, ale je v jedn knihovn, kde je oprvnnm osobm stle pstupn kad jeho verze.

 • Tak jsem finln materil pro jednn vldy uloen na serveru adu vldy vytiskl.Paprov i elektronick podoba jsou stejn. Zbv podpis ministra na paprov dokument !

 • MINISTRuky uk

 • Podepu dokumenta odelu ho potou.

 • JEDNN VLDYHlasuje se a vichni souhlas?

 • Tak jet doplnm materil podle jednn vldy a znovu vlom na server adu. Autorizaci provede oprvnn osoba /ministr/.

 • Upraven materil podle vsledku jednn vldy je vloen na server adu vldy, kde se zaad do knihovny jako dal verze dokumentu.

 • Na serveru adu vldy je vidt historie vzniku dokumentu.NvrhPipomnkyVypodn pipomnekPro jednn vldyKonen materil

 • KNIHOVNA VLDNCH DOKUMENT ADU

  PROBH POSLEDN KONTROLA FORMLN SPRVNOSTI . . .MATERIL JE V PODOB, KDY PO VYTITN A PODPISU PREMIRA JE PEDLOEN PARLAMENTU.

 • PREMIR

 • Podepu materily?

 • KNIHOVNA VLDNCH DOKUMENT ADU

  MATERIL JE ARCHIVOVN A FORMLN UZAVEN. JE DOSTUPN VEM SUBJEKTM S PATINM OPRVNNM A S PSTUPEM NA INTERNET.ME BT ROZESLN...

 • Ministerstvo CMinisterstvo BMinisterstvo NPoslaneck snmovna

 • Jednn v PSP

 • Jednn v Sentu

 • Prask hrad

 • PREZIDENT

 • J to tak podepu?

 • SBRKA ZKON RTo je nejdel proces, kterm prochz dokument. Podrobnosti znme - jsou soust projektov dokumentace.

  Pro nelegislativn dokumentyje STEJN snadno pouiteln.

  D se tak aplikovat na jednotlivch resortech ve vnitnm pipomnkovm zen

 • Uetili jsme za paprov kopie nejmn 5 mil. K za rok a resort to nic nestlo

  Zaruen vechno najdete a ve je archivovno

  Netahte s sebou kilogramy papru

  Pistoupte k dokumentm teba z lesa

  Mete v materilech nevdanm zpsobem vyhledvat

 • P r o s m, pojme to zkusit spolen .

  Budeme jedni z p r v n c h v Evrop !