of 46/46
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Konularında Uygulamaları Meral KARAASLAN PGD Daire Başkanı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü · 2017-05-26 · •Tekstil, Hazır Giyim •Ayakkabı, çanta ve diğer deri ürünleri •Kırtasiye Ürünleri

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü · 2017-05-26 · •Tekstil,...

 • Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Konularında

  Uygulamaları

  Meral KARAASLANPGD Daire Başkanı

 • SUNUM İÇERİĞİ

  •TÜRKİYE’DE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

  •ÜLKEMİZDE TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT

  •MEVZUAT ÇALIŞMALARI

  •DENETİM VERİLERİ

 • TÜRKİYE’DE PİYASA GÖZETİMİ VE

  DENETİMİ SİSTEMİ

 • •Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

  •Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

  •Sağlık Bakanlığı

  •Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

  •Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

  •Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

  •Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  •Denizcilik Müsteşarlığı

  •Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

  •Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

  Ülkemizde halihazırda on adet kuruluş tarafından PGD

  gerçekleştirilmektedir.

 • PGD kuruluşları arasında koordinasyon ise;

  •Sekretaryası ve Başkanlığı Ekonomi Bakanlığı tarafındangerçekleştirilen Piyasa Gözetimi ve Denetimi KoordinasyonKurulu tarafından sağlanmaktadır. Kurul, PGD konusundayaşanan ortak sıkıntılara çözüm önerileri getirmek ve PGDkuruluşlarının uygulamalarını yeknesaklaştırmakbakımından önemli bir iletişim ve işbirliği platformudur.

 • EKONOMİ BAKANLIĞI

  Koordinasyon

  BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

  - SAĞLIK BAKANLIĞI

  - GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

  - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

  - BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

  - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

  - DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

  -TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

  - ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

 • BAKANLIĞIMIZDA

  PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı;

  •640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat veGörevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca;“Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünleri”ninPiyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmektedir.

 • 640 sayılı KHK ile;

  • Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketiciürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimini yapmakveya yaptırmak, denetimlere dair mevzuat,politika ve uygulamaların koordinasyonunusağlamak.

  • Böylece Bakanlığımız; hem tüketicilerin ekonomikçıkarlarını, hem de sağlık ve güvenliklerini korumagörevini üstlenmiş bulunmaktadır.

 • •Tekstil, Hazır Giyim

  •Ayakkabı, çanta ve diğer deri ürünleri

  •Kırtasiye Ürünleri

  •Çocukların Kullanımına ve Bakımına Yönelik Ürünler

  •Oyuncaklar

  •Yiyecek Taklidi Ürünler

  •Emzik, biberon

  •Deterjanlar

  •Kağıt ürünler ( Çocuk bezleri ve hijyenik pedler)

  •Kuvvetli asit ve bazlar(Yağ-çöz, por-çöz vb.)

  •Havuz Kimyasalları

  •Diş fırçaları

  •Mobilyalar

  •Bisikletler, Kasklar

  •Stor Perdeler

  •Lazer İşaretleyiciler

  •Çakmaklar, Mumlar

  SORUMLU OLDUĞUMUZ ÜRÜN GRUPLARI

 • Piyasa gözetimi ve denetimi;

  •Ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini kontrol etmek,

  •Güvenli olup olmadığını denetlemek,

  •Güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek,

  •Gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından yapılacak her türlü faaliyeti kapsar.

  Genel Müdürlüğümüz piyasa gözetimi ve denetimini re’sen veya şikayetüzerine Ticaret İl Müdürlükleri bünyesinde istihdam edilen denetmenleraracılığıyla yürütür, piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda gerekli önlemlerialır ve cezai müeyyideleri uygular.

 • DENETİM

  Risk analizi sonucunda

  belirlenen yıllık denetim planı

  İhbar/şikâyet RAPEX

 • DENETİMİN ŞEKLİ

  Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler

  ve/veya belgeler üzerinden inceleme

  Duyusal incelemeTest ve muayene.

 • GİDERİLMEZSE PARA CEZASI

  (2015 yılı için alt sınır 3350 TL üst sınır 8381 TL.)

  Aykırılığın giderilmesi için süre

  Teknik Düzenlemeye Aykırı mı?

  Güvenli mi?

 • GÜVENSİZ ÜRÜNE YÖNELİK UYGULANACAK MÜEYYİDELER:

  • Ürünün piyasaya arzının yasaklanması

  • Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanması

  • Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesi,

  • Üretici tarafından güvensiz ürünlere ilişkin hazırlanacak ilan metni, Ulusal düzeyde yayın yapan iki televizyon kanalında okunabilir büyüklükte yazılı olarak ve ayrıca seslendirilmesi suretiyle ve ulusal düzeyde dağıtımı yapılan iki gazetede, okunabilir büyüklükte ilan edilmesi,

  • İdari Para Cezası

  (2015 yılı için alt sınır 16765 TL-üst sınır 41918 TL)

 • TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT

  Ülkemizde deri ürünlerine ilişkin mevzuat iki ayrı Bakanlık eliyle yürütülmektedir.

  ÜLKEMİZDE TEKSTİL VE DERİ ÜRÜNLERİ MEVZUATI

  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

  Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Tebliğ

  Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

  Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf

  Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve

  İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik

  Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel

  Unsurlarının Yapımında Kullanılan

  Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik "

  EKONOMİ BAKANLIĞI

  Bazı Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ

  Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği

 • TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT

  Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Tebliğ

  14.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLiŞKİNMEVZUAT

  • Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Tebliğ

  Reach Tüzüğüne dayanmaktadır.

 • AZO BOYAR MADDELER

  Tekstil ve deri mamullerin boyanmasında kullanılır.

  Bazı azo boyar maddeler boyama sırasında serbest amino gruplarının

  oluşmasına sebep olurlar. Bu serbest amino gruplarının 4 tanesi kesin

  kanserojen diğer 20 tanesi ise muhtemelen kanserojen olarak

  adlandırılmaktadır.

  Tebliğ ile tekstil ve deri ürünlerinde azo boyar maddelerle ilgili

  olarak 30 mg/kg olarak sınırlama getirilmiştir.

  TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLiŞKİNMEVZUAT

 • FİTALATLAR

  Tebliğ ile %0.01 oranında kısıtlama getirilmiştir. Çocuk kullanım ve bakım

  ürünleri Oyuncaklar Oyuncak kapsamında

  değerlendirilecek kırtasiye ürünleri

  Ayakkabılar

  TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLiŞKİNMEVZUAT

 • ALEV GECİKTİRİCİLER

  Cilde direkt temas eden çarşaf, iç çamaşırı gibi ürünlerde yasaklı.

  TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLiŞKİNMEVZUAT

 • KADMİYUM VE BİLEŞİKLERİ

  Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (eldivenler dahil)

  Emprenye edilmiş, kaplanmış, örtülmüş veya lamine edilmiş tekstil kumaşları

  Suni deri

  TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT

 • NİKEL

  Kol saati, saat kayışı ve sıkılaştırıcısıGiysilerde kullanılmaları halinde perçin düğmesi, sıkılaştırıcı, perçin, fermuar ve metal damga

  TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT

 • TBT VE DBT (Organostanik

  bileşenler)

  Tekstil ve deri ürünlerinde (özellikle

  spor giysilerinde)

  TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT

 • DOT (Organostanik bileşenler)

  Eldivenler

  Cilt ile temas halindeki tekstil ürünleri

  Ayakkabılar

  TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLŞKİN MEVZUAT

 • PERFLORLU BİLEŞİKLER

  Tekstil ve diğer kaplanmış ürünler

  TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT

 • NONİLFENOLLER

  Tekstil, deri ürünleri ve kağıt ürünler

  TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT

 • TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEĞLİĞ

  TS EN 14682 Çocuk giysilerinde güvenlik –Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri –Özellikler

 • TEĞLİĞ

  TS EN 14878:2008 Çocuk Geceliği veya Pijamalarının Yanma Davranışı-Özellikler

  TS EN 14878 /AC :2010 Çocuk Geceliği veya Pijamalarının Yanma Davranışı-Özellikler

 • ETİKETLEME

  TÜM ÇOCUK GECELİK VE PİJAMALARININ ETİKETLERİNDE;

  ‘’ATEŞTEN UZAK TUTUNUZ’’

  İBARESİNİN YER ALMASI FAYDALIDIR

 • ETİKETLEME YÖNETMELİKLERİ

  Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik "

  "Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik "

 • ETİKETLEME YÖNETMELİKLERİ

  Yönetmelikte Değişiklik Getiren Madde «Hayvansal Menşeli Tekstil Olmayan Parçalar İçeren Tekstil

  Ürünleri»

  MADDE 13 - (1) Piyasada bulunan tekstil ürünlerinde hayvansal menşeli tekstil olmayan parçaların varlığı, söz konusu parçaları içeren ürünlerin etiketlenmesi veya işaretlenmesinde “hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içerir” ifadesi kullanılarak belirtilmelidir. (2) Etiketleme veya işaretleme yanıltıcı olmamalı ve tüketicinin kolayca anlayabileceği şekilde yapılmalıdır.

 • ETİKETLEME YÖNETMELİKLERİ

 • MEVZUAT ÇALIŞMALARI

  DMF: Silika jel kullanılan ayakkabı, çanta, mobilya ve deri ürünlerinde 0.01 ppm olarak kısıtlanacaktır.

  KROM 6: Deri ürünlerinde 3 mg/kg olarak kısıtlanacaktır

 • MEVZUAT ÇALIŞMALARI

  PCP (pentaklorofenol)

  Deri ürünlerinde kısıtlanacak.

  TOLUEN

  Yapıştırıcı ve sprey boyalarda yasaklama getirilecek.

 • YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 * TOPLAM

  DENETLENEN FİRMA SAYISI 1.219 515 1.147 5.225 1.164 9270

  DENETLENEN ÜRÜN SAYISI 44.423 27.220 73.672 715.658 1.779.270 2.640.243

  GÜVENSİZLİK TESPİT EDİLEN FİRMA

  SAYISI

  77 44 135 327 49 632

  GÜVENSİZLİK TESPİT EDİLEN ÜRÜN

  SAYISI

  13.872 3.017 1.888 45.908 6.631 71.316

  UYGULANAN İDARİ PARA CEZASI

  MİKTARI

  554.715 TL 148.237 TL 629.993 TL 1.554.814 TL 197.938 TL 3.085.697 TL

  2011-2015 PGD DENETİM SAYILARI

  *2015 Mayıs ayı dahil denetim sayılarıdır.

 • 2011 2012 2013 2014 2015

  DENETLENEN

  ÜRÜN SAYISI

  15.336 10.320 6.000 39.404 375

  GÜVENSİZLİK

  TESPİT EDİLEN

  ÜRÜN SAYISI

  8.218 2.476 1.059 4.281 15

  KIRTASİYE

  2011 2012 2013 2014 2015

  DENETLENEN

  ÜRÜN SAYISI

  157.778 46.703

  GÜVENSİZLİK

  TESPİT EDİLEN

  ÜRÜN SAYISI

  6.689 98

  OYUNCAK*

  *Oyuncakların PGD sorumluluğu 31.10.2013 itibariyle Bakanlığımıza geçmiştir.

 • 2011 2012 2013 2014 2015

  DENETLENEN

  ÜRÜN SAYISI

  7.364 1.053 700 63.362 38575

  GÜVENSİZLİK

  TESPİT EDİLEN

  ÜRÜN SAYISI

  5.744 541 233 33.582 1768

  AYAKKABI

  2011 2012 2013 2014 2015

  DENETLENEN

  ÜRÜN SAYISI

  21.723 15.847 26.879 199.185 120.067

  GÜVENSİZLİK

  TESPİT EDİLEN

  ÜRÜN SAYISI

  0 0 18 0 3353

  TEKSTİL

 • 2011 2012 2013 2014 2015

  DENETLENEN

  ÜRÜN SAYISI

  30.551 57.867 132.519

  GÜVENSİZLİK

  TESPİT EDİLEN

  ÜRÜN SAYISI

  547 1.154 241

  ÇOCUK BAKIM ÜRÜNLERİ*

  * Yürüteç, tekerlekli çocuk arabaları, bebek çantaları, bebek tekstili ve patiği, emzik

  bağlayıcı, bebek küveti, bebek mobilyaları vb.

  **Çocuk bakım ürünler 20.04.2012 tarihli Tebliğ kapsamında denetlenmektedir. Tebliğ

  01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 • Meral KARAASLAN

  • Daire Başkanı

  [email protected]

  • 0312 201 65 74

  mailto:[email protected]