TIREOTOXICOZA - nationale/ ¢  ¢â‚¬¢ sec¥£iile de endocrinologie ale spitalelor municipale

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TIREOTOXICOZA - nationale/ ¢  ¢â‚¬¢ sec¥£iile de...

 • Chişinău 2008

  TIREOTOXICOZA Protocol clinic național

  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

  РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

  AL REPUBLICII MOLDOVA

 • Această publicaţie a fost posibilă datorită susţinerii generoase a poporului american prin intermediul Programului Preliminar de Ţară al „Fondului Provocările Mileniului” pentru Buna Guvernare (Programul pentru Buna Guvernare), implementat de Millenium/IP3 Partners. Programul pentru Buna Guvernare este finanţat de Corporaţia „Millennium Challenge Corporation” (MCC) şi administrat de Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) sub auspiciile Programului Preliminar de Ţară.

  Aprobat prin şedinţa Consiliului de experţi al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova din 15.07.2008, proces verbal nr. 4.

  Aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 288 din 18.07.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional “Tireotoxicoza”

  Elaborat de colectivul de autori:

  Zinaida Anestiadi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Larisa Zota Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Lorena Vudu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Gheorghe Caradja Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Natalia Gaibu IMSP Spitalul Clinic Republican Zinaida Alexa Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Ana Vîrtosu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Dumitru Harea Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Oleg Dubinin IMSP Spitalul Clinic Republican Elena Maximenco Programul Preliminar de Ţară al “Fondului Provocările Mileniului” pentru Buna

  Guvernare

  Recenzenţi oficiali:

  Vlada-Tatiana Dumbravă Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Victor Botnaru Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Grigore Bivol Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Victor Ghicavîi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Valentin Gudumac Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Ivan Zatusevski Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Iurie Osoianu Compania Naţională de Asigurări în Medicină Maria Bolocan Consiliul Naţional de Acreditare şi Evaluare

  Coordonator:

  Mihai Rotaru Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

  Redactor: Eugenia Mincu Corector: Tatiana Pîrvu

  EDIŢIA – I

  Tipărit “T-PAR” SRL, 2008. Tiraj: 2000 ex.

 • Protocol clinic naţional „Tireotoxicoza”, Chişinău 2008

  3

  CUPRINS

  ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT ........................................................................................................ 5

  PREFAŢĂ ..................................................................................................................................................................... 6

  A. PARTEA INTRODUCTIVĂ .................................................................................................................................. 6 A.1. Diagnosticul ....................................................................................................................................................... 6 A.2. Codul bolii (CIM 10) ......................................................................................................................................... 6 A.3. Utilizatorii .......................................................................................................................................................... 6 A.4. Scopurile protocolului ....................................................................................................................................... 7 A.5. Data elaborării protocolului ............................................................................................................................... 7 A.6. Data următoarei revizuiri ................................................................................................................................... 7 A.7. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi persoanelor care au participat la elaborarea protocolului ........ 7 A.8. Definiţiile folosite în document ......................................................................................................................... 8 A.9. Informaţia epidemiologică ................................................................................................................................. 9

  B. PARTEA GENERALĂ ......................................................................................................................................... 10 B.1. Nivel de asistenţă medicală primară ................................................................................................................ 10 B.2. Nivel de asistenţă medicală specializată de ambulatoriu (endocrinolog) ........................................................ 11 B.3. Nivel de asistenţă medicală spitalicească ........................................................................................................ 13

  C.1. ALGORITMII DE CONDUITĂ ....................................................................................................................... 15 C.1.1. Algoritmul de evaluare clinică a funcţiei tiroidiene ...................................................................................... 15 C.1.2. Algoritmul de diagnostic al tireotoxicozei (semne clinice şi anamnestice sugerînd tireotoxicoza. Indicii clinici de tip Newcastle sugestivi) .................................................................................................... 16 C.1.3. Algoritmul de diagnostic al tireotoxicozei, diagnostic diferenţial în boala Graves, adenom toxic tiroidian, tiroidita silenţioasă ................................................................................................. 17 C.1.4. Algoritmul de diagnostic al GDT .................................................................................................................. 18 C.1.5. Algoritmul de tratament al GDT ................................................................................................................... 19 C.1.6. Strategia de prognostic al hipertiroidismului neonatal ................................................................................. 20

  C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR .................................................. 21 C.2.1. Tireotoxicoza ................................................................................................................................................ 21

  C.2.1.1. Clasificarea tireotoxicozelor ................................................................................................................. 21 C.2.1.2. Factorii de risc în disfuncţia tiroidiană ................................................................................................ 23 C.2.1.3. Etiologia tireotoxicozei .......................................................................................................................... 23 C.2.1.4. Conduita pacientului cu tireotoxicoză ................................................................................................... 24

  C.2.1.4.1. Examenul clinic .............................................................................................................................. 24 C.2.1.4.2. Investigaţiile paraclinice ................................................................................................................ 25 C.2.1.4.3. Complicaţiile tireotoxicozei ........................................................................................................... 28 C.2.1.4.4. Diagnosticul diferenţial în tireotoxicoze ........................................................................................ 29 C.2.1.4.5. Tratamentul .................................................................................................................................... 30

  C.2.1.5. Starea de urgenţă – criza tireotoxică..................................................................................................... 34 C.2.2. Particularităţile formelor speciale de tireotoxicoză ...................................................................................... 37

  C.2.2.1. Guşa difuză toxică ................................................................................................................................. 37 C.2.2.1.1. Particularităţile clinice şi paraclinice ale GDT ............................................................................ 37 C.2.2.1.2. Particularităţile tratamentului GDT .............................................................................................. 40

  C.2.2.1.2.1. Tratamentul medicamentos ..................................................................................................... 41 C.2.2.1.2.2. Tratamentul chirurgical ........................................................................................................... 43 C.2.2.1.2.3. Radioiodoterapia ..................................................................................................................... 44

  C.2.2.1.3. Monitorizarea şi supravegherea pacienţilor cu GDT ...........