Tipuri de Combustibili Utilizati de Automobile

 • View
  244

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Tipuri de Combustibili Utilizati de Automobile

 • 8/17/2019 Tipuri de Combustibili Utilizati de Automobile

  1/33

   

  TIPURILE DE COMBUSTIBIL 

  1

 • 8/17/2019 Tipuri de Combustibili Utilizati de Automobile

  2/33

    CUPRINS

  1. Scurt istoric ………………………………………………… pag.4

  2. Combustia în practică ........................................................ pag.5  

  3. Clasiicar!a combustibililor ............................................... pag."

  4. Compo#i$ia combustibililor ………………………….......... pag.1%

  5.&r'!r!a combustibililor ……………………………............. pag.11

  (. Proc!sul '! ar'!r!……………………………………........... pag.12

  ".Put!r!a calorică ………………………………………........... pag.13

  ).Combustibili p!ntru motoar! cu ar'!r! int!rna ……......… pag.14  

  *.+otoar! cu b!n#ina…………………………………........…. pag.1"

    1%.+otoar! 'i!s!l ........................................................................ pag.1)

    11.,io'i!s!l ................................................................................... pag.2(

  2

 • 8/17/2019 Tipuri de Combustibili Utilizati de Automobile

  3/33

    Scurt istoric

    Obtinerea combustibililor este rezultat din zacamintele de extragere a p!trolului

  (ţiţeiului) , care este un amestec de hidrocarburi solide i gazoase dizolvate într-un amestec deș

  hidrocarburi lichide, este un amestec de substan eț  lipofile.

    i eiul în stare brută (nerainat) con ine !este 1" ### de substan e organice com!lexe,Ț ț ț ț

  motiv !entru care este materia !rimă cea mai im!ortantă !entru industria chimică (vo!sele,

  medicamente, materiale !lastice, etc.) i !roducereaș  carburan ilorț . P!trolul a ost desco!erit

  în urmă cu c$teva mii de ani. %v$nd densitatea mai redusă dec$t a a!ei sărate, s-a găsit în

  caverne i zone cu straturi sedimentare calcaroase, argiloase, sau nisi!oase de la su!raa ă.ș ț  &n cazul în care straturile im!ermeabile de argilă sunt deasu!ra, ne!ermi $nd ie irea la su!raa ăț ș ț

  a !etrolului, acesta se va găsi în straturile !rounde de unde va i extras !rin sonde !etroliere.

  'traturile de !etrol situate la su!raa ă !rin oxidare se transormă înț  asfalt  acesta iind dea

  desco!erit în Orient în urmă cu cca. 12 ### de ani în eso!otamia antică.

    i eiul era cunoscut !e teritoriul *om$niei încă din secolul + î.r., de c$nd dateazăȚ ț

  obiectele desco!erite în cadrul cetă iiț  dacice de la oiana ( icore ti, /ala iș ț )0 !odoabe

  din smoală întărită i aco!erită cu un strat sub ire deș ț  argint.e altel, !rima rainărie de !etrol din lume a ost construită în *om$nia, în 134, la !erieria ora ului loie ti, (în !artea de sud-ș ș

  est, în drum s!re localitatea *$ov, la nord de calea erată loie ti - 5uzău).ș

    6ormarea zăcămintelor de !etrol susţinută du!a teoria biogenă a luat na7tere din

  organisme marine !lancton care du!ă moarte s-au de!us !e undul mării, iind aco!erite

  ulterior de sedimente. 8onorm acestei teorii !erioada de ormare a !etrolului se întinde !e

   !erioada de tim! de ca. 93# - :## milioane de ani în urmă , !erioadă în care a avut loc în

  r$ndurile lorei i aunei o mortalitate în masă, ex!licată !rin teoria meteoritului uria care aș ș căzut în aceea !erioadă !e ăm$nt, declan $nd tem!eraturi i !resiuni ridicate.ș ș

    ;xtracţia !etrolului se ace cu autorul unor sonde , insule sau !latorme de ora în uncţie de locaţia zăcămintelor de !etrol.

 • 8/17/2019 Tipuri de Combustibili Utilizati de Automobile

  4/33

    Combustia in practică

  Amestecul perfect între combustibil si aer nu survine întotdeauna, chiar si  în conditii bune de amestec. Câteodatã, amestecarea dureazã prea mult, astfel cã amestecul ajunge într-o zonã în care temperatura este prea scãzutã pentru a furniza suficientã cãldurã în vederea definitivãrii combustiei.  Dacã se furnizeazã doar cantitatea de aer stoichiometric, o parte a combustibilului nu arde si combustia rãmâne incompletã. entru a asigura o combustie completã, se furnizeazã aer în e!ces fatã de cantitatea stoichiometricã. "n acest mod, fiecare moleculã de combustibil gãseste numãrul corect de molecule de o!igen necesare pentru încheierea

  combustiei. Acest aer adãugat este denumit aer în exces, deci cantitatea efectivã de aer este egalã cu aerul teoretic plus aerul în exces.  Cantitatea de aer în e!ces utilizatã pentru combustia practicã depinde în general de mai multi factori #natura si starea fizicã a combustibilului, forma camerei de combustie, tipul de arzãtor etc.$% cantitatea de aer în e!ces este mare pentru combustibilii solizi si are valori mai mici pentru combustibilii lichizi sau gazosi.  Am stabilit cã respectivele conditii optime pentru a garanta combustia completã a unor cantitãti mari de combustibil într-un spatiu limitat si în

  timp scurt presupun sã se lucreze cu aer în e!ces fatã de necesarul de aerteoretic.  Dorim sã subliniem acum cã ocombustie optimã se realizeazã cu cea mai redusã cantitate de aer în exces posibilã.  Aer în e!ces înseamnã cã o parte din o!igen, nefiind utilizatã, va deveni o parte a flu!ului de gaze arse, ducând la cresterea volumului total al acestuia. &!istã deci o valoare optimã pentru aerul în e!ces.  "n cazul în care cantitatea de aer este prea micã, va fi prezent combustibil nears, datoritã combustiei incomplete #înregistrându-se astfel o risipã de combustibil si pericolul poluãrii atmosferei$, în vreme ce o cantitate prea

  mare de aer produce o combustie completã, dar vor e!ista pierderi maimari la cos #ducând la scãderea eficientei si la cresterea emisiei de o!izi de azot$. 'ona optimã este cea care combinã poluarea minimã cu cele mai reduse niveluri de combustibil nears si de pierderi la cos.

  :

 • 8/17/2019 Tipuri de Combustibili Utilizati de Automobile

  5/33

  3

 • 8/17/2019 Tipuri de Combustibili Utilizati de Automobile

  6/33

  Clasiicar!a Combustibililor

    Clasificarea combustibililor  se !oate realiza !e de-o !arte du!ă starea de agregare în combustibili  solizi, lichizi şi gazoşi, iar !e de altă !arte du!ă !rovenienţă în combustibili

  naturali 7i artiiciali.

    8ombustibilii sunt ormati din 0

    - substante combustibile (in care intra elementele combustibile = carbon (8), hidrogen () si sul (')> si elementele necombustibile = oxigen (O) si azot ()>

    - substante minerale necombustibile>

  - umiditate> 

  8ombustibilii se clasiica du!a mai multe criterii.

    &n uncţie de starea de agregare 0

    - combustibili solizi>

    - combustibili lichizi>

    - combustibili gazo7i>

    &n uncţie de modul de obţinere0

    - combustibili naturali>

    - combustibili artiiciali (!rodusi din cei naturali, !rin !rocedee industriale)>

    - combustibili sintetici (abricati din alte substante, !e cale industriala)>

    &n uncţie de calitate0

    - combustibili ineriori (?i(#) @ 12,4 ABCg)>

    - combustibili medii (12,4 @ ?i(#) @ 21ABCg)>

    - combustibili su!eriori (?i(#) D 21ABCg)>

  *Qi(0) – puterea calorifică inferioară raportată la starea iniţială (căldura dezvoltată prin arderea completă a unitaţii  de combustibil si răcirea gazelor de ardere până la temperatura de 25!" fără caldura latentă de condensare a vaporilor de apă din gazele de ardere)#

    +n uncţie de sco!ul utilizării 0

    - combustibili tehnologici (olosiţi in diverse !rocese tehnologice, in sco!ul !roducerii

  de materii !rime !entru industrie = !etrochimica, cocsochimica etc.)>

    - combustibili energetici (olosiţi !entru ardere, in sco!ul !roducerii energiei termice, mecanice sau electrice)>

    &n igurile de mai os sunt !rezentate modurile de a!rindere a motoarelor uncţionabile.

  4

 • 8/17/2019 Tipuri de Combustibili Utilizati de Automobile

  7/33

  cu combustibil benzină 7i a motoarelor uncţionabile cu motorină (diesel).

    &n igura 1.1 este detaliata modul de a!rindere !rin sc$nteie adica motoarele cu ardere

  internă.Ea motorul cu a!rindere !rin sc$nteie ini ierea !rocesului de ardere a amestecului aer-ț

  combustibil se ace în interiorul camerei de ardere cu o sc$nteie de la o buie. Fermenul

  contrastează cu motoarele diesel cu a!rindere !rin com!resie, unde căldura generată de

  com!resie este suicientă !entru a ini ia !rocesul de ardereț .

  6ig.1.1 otor cu a!rindere !rin sc$nteie.

    &n igura 1.2 este !rezentată modul de a!rindere a combustibilului motorină la

  motoarele diesel.

    &n motorul diesel aerul este com!rimat abia a!oi este inectat combustibilul.in

  cauză că aerul se incălze7te c$nd este com!rimat , combustibilul se a!rinde.

    otorul diesel oloseste ciclul de !atru tim!i ca 7i motorul !e benzină.

    - admisia0 valva de admisie se deschide ,lans$nd aerul sa intre în cilindru 7i mi7