The Green Room - partido sa petsang gusto mo, puwede mong hamunin ang kanilang pagkuha sa pamamagitan

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of The Green Room - partido sa petsang gusto mo, puwede mong hamunin ang kanilang pagkuha sa...

 • The Green Room

 • San FranciSco War MeMorial & PerForMing artS center | the green rooM 2

  The Green Room Veterans Building, 2nd Floor 401 Van Ness Avenue San Francisco

  NILALAMAN

  3 Panimula 4 Kapasidad at Floor Plan 5 Mga rate ng renta 6 Mga Bayarin at gastusin 7 Kagamitan 8 Mga tagubilin sa Pagbu-

  book 9 Pelikula at Photography

  10 Mga Madalas itanong 11 Mga Panuntunan at

  regulasyon 13 Mga Direksyon at

  Paradahan

  MGA PAGRENTA

  Mariebelle Hansen green room Manager email: WMPac-greenroom@ sfgov.org telepono: 415.554.6313 San Francisco War Memorial & Performing arts center 401 Van ness avenue, room 110 San Francisco, ca 94102 Pangunahing telepono: 415.621.6600 www.sfwmpac.org

  mailto:WMPAC-GreenRoom%40sfgov.org?subject= mailto:WMPAC-GreenRoom%40sfgov.org?subject= http://www.sfwmpac.org

 • San FranciSco War MeMorial & PerForMing artS center | the green rooM 3

  Nagho-host ng mahigit 200 pagtitipon at 40,000 bisita bawat taon, kilala ang The Green Room sa kapansin-kapansin nitong kulay, mataas na kisame at loggia na may tiles na kulay russet.

  Ang kamakailang ni-renovate na kwartong ito ay bumabagay sa

  magandang arkitekturang Beaux-Arts ng tahanan nito, ang Veterans

  Building, at nagtatampok ng bagong pintura at gold leaf, mga

  bagong kurtina, karagdagang palikuran at modernong kusinang

  pang-catering.

  Ang The Green Room—mainam para sa mga salu-salo, pagtuturo,

  reception at pagdiriwang—ay nagbibigay rin ng magandang lokasyon

  para sa mga event na idinaraos kasabay ng mga pagtatanghal sa

  Herbst Theater at War Memorial Opera House. May limang chandelier

  na may 24 na lamp, malawak na bukas na palapag, built-in na wet

  bar, at mga bintanang floor-to-ceiling na may karugtong na outdoor

  loggia kung saan matatanaw ang San Francisco City Hall, ang The

  Green Room ay isang maganda at nakakaangkop na espasyo para sa

  event para sa mga grupong hanggang 500.

 • San FranciSco War MeMorial & PerForMing artS center | the green rooM 4

  kapasidad at mga floor plan

  BALCONY SECTION NG HERBST THEATER

  THE GREEN ROOM

  PANLABAS NA LOGGIA

  BAR

  PAMPA- MILYANG ADA NA BANYO

  PAMBABAENG ADA NA BANYO

  BANYO

  ELEVATOR ELEVATOR

  138’

  PASUKANG RAMP

  M G

  A K

  A R

  A G

  D A

  G A

  N G

  B A

  N YO

  SILID NG KAGAMITAN

  ELEVATOR NG FREIGHT

  KUSINA PARA SA CATERING

  SILID NG SUPORTA

  97’4”

  63’4”

  13’4”

  20’6”

  13’4”

  32’2”

  PANGUNAHING LUGAR: 2,020 TALAMPAKANG KUWADRADO

  MGA LUGAR NG VESTIBULE: 350 TALAMPAKANG KUWADRADO BAWAT ISA

  10’6” NA ESPASYO SA ILALIM NG MGA CHANDELIER SA LOOB

  M G

  A K

  A R

  A G

  D A

  G A

  N G

  B A

  N YO

  Nakatayo lang: 500 Nakaupo sa mga lamesa: 250 Kasal: 150-200 Nakaupong pang-teatro: 200-250

 • San FranciSco War MeMorial & PerForMing artS center | the green rooM 5

  Ang mga rate ng renta ay para sa walong oras na pag-access, na kinabibilangan ng tatlong oras na pag-set up, 3.5 oras na event at 1.5 oras na pag-load out.

  Hindi kasama sa renta ang mga tauhan, kagamitan o insurance. Tingnan ang Mga Bayarin at Gastusin para sa higit pang impormasyon.

  PANGKARANIWAN Lunes – Huwebes $2000 Biyernes – Linggo $2250 Mga Kasal (Hulyo at Agosto lang) $2500

  NONPROFIT Lahat ng araw $1000

  MGA KARAGDAGANG BAYARIN SA RENTA Karagdagang oras o bahagi ng isang oras bago ang hatinggabi $125

  Karagdagang oras o bahagi ng isang oras pagkatapos ng hatinggabi $250

  Mga Pagrenta sa Holiday magdagdag ng $500

  MGA PAGTAAS NG RATE Ang lahat ng rate ng renta ay maaaring tumaas bawat taon sa Hulyo 1.

  MGA PAGKANSELA Mananatili sa SFWMPAC ang kabuuang bayarin sa renta maliban kung mapaparentahan ang petsang iyon sa isa pang partido. Kung mapaparentahan ang petsang iyon, magpapanatili ang SFWMPac ng administratibong bayarin na $150.

  MGA KASAL AT PRIBADONG KASIYAHAN Tumatanggap kami ng mga pribadong kasiyahan, pagdiriwang ng anibersaryo, at seremonya at reception ng kasal sa mga buwan lang ng Hulyo at Agosto. Ang lahat ng booking ng kasal ay dapat pamahalaan ng isang wedding planner.

  MGA EVENT NA PANGKABATAAN Bilang lugar na maraming gamit, hindi namin mapapahintulutan ang mga event na pangkabataan, gaya ng mga prom, sayawan, bar/bat mitzvah, debut, kotilyon o quinceañera.

  mga rate ng renta

  tanawin mula sa panlabas na loggia

 • San FranciSco War MeMorial & PerForMing artS center | the green rooM 6

  TAUHAN Upang makagawa ng pagtatantya ng dami ng tauhan, kakailanganin namin ang iyong kumpletong timeline, inaasahang dami ng dadalo at mga gustong serbisyo para sa bisita. Ang lahat ng event ay nangangailangan ng Mga Event Manager ng SFWMPAC. May makukuhang karagdagang tauhan, kasama na ang mga coat checker, tauhan sa pag-set up, tagakuha ng mga ticket at seguridad. Kinakailangang kumuha ng engineer ng gusali kapag magsisimula ang access bago ang 8:00 am o matatapos ito pagkalipas ng hatinggabi.

  INSURANCE Kinakailangan ng Certificate of Insurance (Sertipiko ng Seguro) na may kasamang Additional Insured Endorsement (Karagdagang Nakasegurong Pag-endorso) para sa lahat ng event at pagtatanghal. Kasama dapat sa insurance ang saklaw sa Kabayaran sa Mga Manggagawa, saklaw sa Pampublikong Pananagutan na $1 milyon, at saklaw sa Pinsala sa Ari-arian na $1 milyon. Mayroon ding insurance na makukuha sa pamamagitan ng SFWMPAC. Iba-iba ang mga gastusin batay sa bilang ng bisita at uri at tagal ng event.

  KAGAMITAN Nakadepende ang mga renta ng kagamitan sa mga pangangailangan ng bawat event. Bubuo ng mga pagtatantya sa panahon ng pag-book. Tingnan ang Kagamitan para sa imbentaryo.

  PAGLILINIS AT DEPOSITO PARA SA PINSALA Kinakailangan ng nare-refund na depositong $300 para sa lahat ng event.

  BOND NG PAGTATANGHAL Ang Bond ng Pagtatanghal ay depositong ibinabayad upang saklawin ang lahat ng tinatantiyang gastusin para sa tauhan, kagamitan at insurance, gayundin ang anumang iba pang gastusing hindi kasama sa renta. Gagamitin ito upang saklawin ang lahat ng gastusin at ire-refund ang anumang hindi nagamit na bahagi sa oras ng settlement.

  AVERAGE NA GASTOS Ang average na gastos sa isang event ay batay sa pinagsamang renta at Bond ng Pagtatanghal. Bagama't malaki ang pagkakaiba-iba ng mga gastusin, ang average ng karamihan ay mula $4500 hanggang $5500 para sa mga karaniwang event at kasal, at mula $2500 hanggang $3000 para sa mga nonprofit na event.

  SERBISYO NG CATERING AT BAR Puwede kang gumamit ng sinumang lisensyadong caterer na iyong pipiliin, basta't mayroon silang wastong lisensya at insurance, susunod sa aming Mga Panuntunan at Regulasyon, at magsasagawa ng pagbisita sa site bago ang event.

  mga bayarin at gastusin

 • San FranciSco War MeMorial & PerForMing artS center | the green rooM 7

  Ang mga presyo ng kagamitan ay nakalista bawat item.

  MGA LAMESA AT UPUAN Mga stack chair na may berdeng padding sa likod at upuan (300 available): $.50

  Mga 6' at 8' na Parihabang lamesa 30" ang lapad, ¾" ang lip (16 bawat sukat): $5

  Mga 6' at 8' na Parihabang lamesa 18" ang lapad, ¾" ang lip (10 bawat sukat): $5

  Mga 60" na Pabilog na lamesa (16): $10

  Mga 60" na Pabilog na lamesa na may gulong (9): $10

  Mga 48" na Pabilog na lamesa na may gulong (10): $10

  Mga 30" na Pabilog na lamesa (18): $5

  Mga 30" na Pabilog na lamesa ng kiosk (11): $10

  4' na Two-tier na lamesa (2): $12

  6' na Two-tier na lamesa (1): $15

  KAGAMITAN PARA SA TUNOG AT KAGAMITANG ELECTRICAL 9' Baldwin concert grand piano na may tuning: $200

  Sound system (4 na speaker at 2 mikropono): $125

  Mga mikropono (bawat karagdagan): $5

  CD player: $25

  Mga music stand: $2

  Mga lamp ng music stand: $2

  KAGAMITAN SA ENTABLADO Lectern, 4' ang taas na may 6" na fold-out step at gooseneck para sa mikropono: $25

  Mga staging section na may carpet sa ibabaw, skirting at isang hanay ng mga hagdan 4' x 8' na bahagi, 2’ na taas (8): $30 bawat isa

  13' Natutuping partition screen: $25

  20' Natutuping partition screen: $35

  Mga rubber interlocking matting na bahagi (25): $1

  Mga 3' x 5' na rug mat (3): $3

  KARAGDAGANG KAGAMITAN Mga easel: $2

  Mga coat rack na may mga hanger: $10

  Mga salamin: $3

  Mga stanchion: $3 (chrome o brass)

  Mga velvet na lubid: $2 (silver, itim o dark blue)

  pinaparentahang kagamitan

 • San FranciSco War MeMorial & PerForMing artS center | the green rooM 8

  1. UNANG PAGTATANONG Makipag-ugnayan sa amin upang malaman ang availability ng (mga) petsang gusto mo. Limitado ang mga makukuhang petsa, kaya maghanda ng mga alternatibong petsa at ng malinaw na impormasyon tungkol sa iyong event at sa timeline nito. Kung mukhang bakante ang (mga) petsang gusto mo at tugma sa lugar ang iyong event, puwede kang magtakda ng pansamantalang pagkuha.

  Tumatanggap kami ng mga seremonya at reception ng kasal sa mga buwan lang ng Hulyo at Agosto.

  2. PAMAMARAAN SA PAGHAMON Kung may pansamantalang pagkuha ang ibang partido sa petsan