Tehnika polaganja parketa i podnih obloga Vodeni Nano lak ... Tehniؤچko uputstvo Tehnika polaganja parketa

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tehnika polaganja parketa i podnih obloga Vodeni Nano lak ... Tehniؤچko uputstvo Tehnika polaganja...

 • Tehničko uputstvo Tehnika polaganja parketa i podnih obloga

  Istarska tvornica vapna HR - 52223 Most Rasa +385 52 862 599, Fax: +385 52 875 084 e-mail: info@itv-murexin.hr, Internet: www.itv-murexin.hr

  6351-01/01 Vodeni Nano lak NT 100, gültig ab: 8.2.2008, ACE, Stranica 1

  Vodeni Nano lak NT 100 (Aqua Nanolack NT 100)

  > na bazi najnovije nanotehnologije > klasa opterećenja C > visoka kemijska postojanost > lako se čisti

  Svojstva proizvoda Dvokomponentni lak za parket za neškodljivo lakiranje jako opterećenih površina. Vodeni Nano lak NT 100 je fleksibilan u tolikoj mjeri kao i drvo koje štiti, te tvori površinu sa ekstremno visokom otpornošću na grebanje i habanjei visokom kemijskom postojanošću. Također, stvaranjem gustog površinskog sloja omogućava lako čišćenje površine.

  Primjena Samo za unutarnju primjenu, za lakiranje jako opterećenih drvenih podova i parketa, u školama, uredima, muzejima i izložbenim prostorima. Lak zadovoljava ÖNORM C 2354 za klasu opterećenja C i dokazan je na otpornost na klizanje prema DIN V 18032.

  Podaci o proizvodu Oblik isporuke:

  11 l sadržaj 10 l kanta komp A

  42 kom/paleta

  1 l kanta komp B

  6 kom/karton

  288 kom/paleta 5,5 l sadržaj 5 l kanta komp

  A 84 kom/paleta

  0,5 l kanta komp B

  6 kom/karton

  288 kom/paleta

  Skladištenje: U hladnom i suhom, u originalnom pakovanju cca 12 mjeseci.

  Tehnički podaci

  Potrošnja/površina/l 10 - 12 m2 (valjak) 30 - 35 m2 (lopatica)

  Krajnja čvrstoća: nakon cca 8 do 10 dana Nanošenje sljedećeg premaza:

  nakon cca 4 do 5 sati

  Temperatura obrade, okoliša i stvrdnjavanja: min +15°C Vrijeme obrade: cca 3 do 4 sata Klasa opterećenja prema ÖNORM C 2354

  C

  Protukliznost prema DIN 18032-2:

  cca 0,53*

  Stupanj sjaja NT 100: cca 22 (60°)

  *korištenjem Murexin Potpuna njega parketa AP 20.

  Ispitano prema ÖNORM C 2354: DIN 18032-2

  Obrada Preporučeni alat: Lopatica od nehrđajućeg čelika, valjak. Alat nakon upotrebe isprati vodom.

  Podloga: Podloga mora biti bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje, ostataka voska i nevezanih dijelova i zadovoljavati norme ÖNORM B 3000. Pogodno za: fino brušene drvene podove, parket, gotov parket. Nije pogodno za: drveni tarac, daščani pod (vidi "Obrada").

  Priprema:

 • Tehničko uputstvo Tehnika polaganja parketa i podnih obloga

  Istarska tvornica vapna HR - 52223 Most Rasa +385 52 862 599, Fax: +385 52 875 084 e-mail: info@itv-murexin.hr, Internet: www.itv-murexin.hr

  6351-01/01 Vodeni Nano lak NT 100, gültig ab: 8.2.2008, ACE, Stranica 2

  Fino brušenje granulacijom cca 100/120. Prije lakiranja prašinu od brušenja treba temeljito odstraniti.

  Obrada: Prije uporabe dobro protresti. Potom slijedi nanošenje laka lopaticom ili valjkom. U nastavku ćete pronaći Murexinovu preporuku za obradu podova za jako kao i vrlo jako opterećenje. Prije zadnjeg nanosa laka preporučuje se međubrušenje sa finom granulacijom.  Ukoliko vlažnost drva u podlozi padne znatno ispod one propisane, javlja se rizik od pojave pukotina koja se temelji na prirodnom odnosu među materijalima, odnosno rizik nije uzrokovan kvalitetom laka. Kako bi se isključio rizik pretjeranog sušenja podloge, potrebno je neprekidno održavati propisanu vlažnost drvene podloge uz odgovarajuću vlažnost zraka. Izvođačima se preporučuje da prije početka radova procjene vlažnost, te izaberu odgovarajuću alternativu. To je posebno važno kod parketnih podova na odležanom drvu (uvijajuća podna konstrukcija) i novim daščanim podovima. Primjenom Murexin Vodenog predpremaza AV 20 može se reducirati djelovanje straničnog ljepljenja pri sušenju drveta. Naknadna obrada: Potpuno opterećenje može uslijediti nakon cca 10 dana. Prvo čišćenje najranije nakon 2 - 3 dana po završetku lakiranja, svakako prije unošejna namještaja. Namještaj i ostale teške predmete unositi pažljivo, pod zaštititi na odgovarajući način. Za duži vijek trajanja i dobar izgled lakirane površine Murexin nudi potpunu paletu proizvoda za čišćenje i njegu. NAPOMENA: Jamstvo za površinu prema DIN 18356 daje se samo onda kada se koristi sistem za njegu propisan od strane proizvođača!

  Za jedan perfektni sistem Vodeni otopljeni kit za drvo AV 10 za neškodljivo kitanje drvenih podova Otopljeni kit za drvo LV 15 za kitanje sa sadržajem otapala u radovima renoviranja i problematične podove Vodeni predpremaz AV 20 za neškodljivo grundiranje drvenih podova Univerzalni predpremaz LV 45 za grundiranje egzotičnih vrsta drveta Vodeni gel AV 30 za izravnavanje sitnih neravnina Temeljno sredstvo za čišćenje parketa AP 10 za temeljito čišćenje parketnih podova Potpuna njega parketa AP 20 za prvu i potpunu njegu, te za tekuće održavanje parketnih podova Parket polir LP 35 za prvu i potpunu njegu, te za tekuće održavanje parketnih podova Masa za fugiranje parketa FP 100 za zapunjavanje širokih fuga bez silikona

  Važne napomene Potrebno je pridržavati se normi, smjernica i uputstva vezanih za podlogu i materijal! Nije preporučljiva primjena pri temperaturi ispod + 5° C. Visoka vlažnost zraka i niske temperature usporavaju, dok visoke temperature ubrzavaju proces vezivanja i stvrdnjavanja! Ne dodavati nikakva druga sredstva!

  Zaštita na radu Posebne infromacije o proizvodu vezano za sastav, ophođenje, čišćenje, odgovarajuće mjere i zbrinjavanje naći ćete u sigurnosnom tehničkom listu.

  Ovaj list s uputama temelji se na opsežnim iskustvima, a cilj je savjetovati korisnike proizvoda po trenutno najboljem znanju. Nije pravno obvezujući, što znači da ne utemeljuje ugovorni pravni odnos niti dodatnu obvezu po kupoprodajnom ugovoru. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših uvjeta prodaje i isporuke. Kako bismo pomogli u smanjivanju rizika zbog pogrešaka, navodimo i ograničavajuće informacije. U ovaj list nije bilo moguće ukljičiti sve sadašnje i buduće načine primjene i osobitosti proizvoda. Podaci za koje se smatra da su poznati stručnim osobama, izostavljeni su. Korisnik je obvezan u slučaju nejasnoća zatražiti dodatna objašnjenja, a također ne može biti oslobođen od obveze testiranja proizvoda na licu mjesta na vlastitu odgovornost, te obveze da na primjeni ovog proizvoda radi stručna osoba. Objavljivanjem nove verzije lista, ova verzija prestaje važiti.