of 117 /117
1 Szabványok az építőiparban Az építő anyagok gyártására, az alkalmazás szabályaira, a szerkezetek kialakítására, a beépítendő berendezések kiválasztására szabványokat használunk. A tervezésnél, különösen a kiviteli tervek kidolgozásánál a tervezők számára is nagy segítség a szabványok ismerete. Ha lehet a tervezésnél szabványban rögzített megoldást alkalmazni, az engedélyezési eljárás is megrövidülhet. Egy építési beruházásnál már a szerződések megkötésénél célszerű az adott építési munka megvalósítására előírásokat tartalmazó szabványokra hivatkozni, ezáltal az esetleges későbbi viták is elkerülhetők. Különösen fontos a szabványokra való hivatkozás a közbeszerzési eljárásokban, amikor már a kiírásban utalni lehet az adott építési munkára, a beépítendő anyagok minőségére vagy a megfelelőséget igazoló vizsgálatokra vonatkozó szabványokra azok felsorolásával. Az építési helyszín berendezésénél, szervezésénél, a közművek elhelyezésénél, a közlekedési területek kijelölésénél, a védőtávolságok megállapításánál is indokolt figyelembe venni a szabványban rögzített előírásokat. A kivitelezés során ezek mellett a jogszabályokban hivatkozott munkavédelmi szabványokat, továbbá a balesetek elkerülésére vonatkozó, a tűz- és robbanásveszély elkerülését célzó szabványokat is be kell tartani. Az építési segédszerkezetek követelményeit, tervezését, méretezését szintén jogszabályban hivatkozott szabványok rögzítik. A szabványok előírásainak betartását az építési engedélyezési eljárás keretében, illetve a kivitelezés alatt helyszíni ellenőrzések alkalmával –, valamint a használatbavételi eljárás keretében vizsgálnia kell az építésügyi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi és más szakhatóságoknak. Mindezek alapján a szabványok és a szabványosítás helyének szerepének ismerete nélkülözhetetlen a ma szakembere számára. Mik a szabványok? Mi a szabványosítás célja? A szabvány definícióját a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény adja meg. A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb. Az ipari méretű termelés és kereskedelem alapvető követelménye, hogy gazdaságos anyag-, energia- és emberi erőforrás-felhasználást tegyen lehetővé az alkatrészek és termékek csereszabatossága által. A szabványosítás révén az általános és ismételten alkalmazható eljárások, műszaki megoldások közrebocsátásával a termelés korszerűsítését, a szolgáltatások színvonalának emelését, a kereskedelem akadályainak elhárítását, a műszaki fejlesztés eredményeinek széles körű alkalmazását lehet elérni. A szabványosítás elősegíti az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a fogyasztói érdekek védelmét és a biztonságot. A nemzeti szabványosítás célja továbbá a nemzetgazdasági igények érvényesítése a nemzetközi és az európai szabványosítási tevékenységben, a hazai termékek és szolgáltatások nemzetközi elismertetése. A szabványok – különösen a harmonizált európai szabványok – a megfelelőség-tanúsítás alapjául szolgálnak és a termékek, eljárások, szolgáltatások minőségét biztosító előírásokat rögzítik, hogy azok a felhasználási, alkalmazási szándéknak megfelelőek legyenek. A szabványosítás elvei A szabványosítás általánosan elfogadott alapelvei: a közmegegyezés, a nyilvánosság és nyitottság, az önkéntesség, a tárgyszerűség, az összefüggőség és ellentmondás-mentesség, valamint az alkalmazkodás a tudomány és a műszaki gyakorlat általános eredményeihez. A közmegegyezés révén a gyártók, a kereskedők, a hatóságok, a szakmai és a fogyasztói érdekképviseleti szervezetek az általuk képviselt kör érdekeit jelenítik meg a szabványok kidolgozásában. Olyan megegyezés jön létre, ahol az érdekeltek egyik csoportjának sincs a lényeges kérdésekben fenntartott ellenvéleménye, mert az eljárás során igyekeztek feloldást találni az ütköző álláspontokra (de a közmegegyezés nem jelent feltétlenül egybehangzó véleményt). Az önkéntes szabványok érvényesülését éppen az garantálja, hogy tartalmukról az érdekeltek megegyeztek. A nyilvánosság és nyitottság úgy érvényesül, hogy a szabvány kidolgozás már a kezdeti fázisban is nyilvános, minden érdekelt félnek joga van részt venni a kidolgozásban, illetve javaslatot

szabvanyok_az_epitoiparban

Embed Size (px)

Text of szabvanyok_az_epitoiparban

Page 1: szabvanyok_az_epitoiparban

1

Szabványok az építőiparban

Az építő anyagok gyártására, az alkalmazás szabályaira, a szerkezetek kialakítására, a beépítendő berendezések kiválasztására szabványokat használunk. A tervezésnél, különösen a kiviteli tervek kidolgozásánál a tervezők számára is nagy segítség a szabványok ismerete. Ha lehet a tervezésnél szabványban rögzített megoldást alkalmazni, az engedélyezési eljárás is megrövidülhet. Egy építési beruházásnál már a szerződések megkötésénél célszerű az adott építési munka megvalósítására előírásokat tartalmazó szabványokra hivatkozni, ezáltal az esetleges későbbi viták is elkerülhetők. Különösen fontos a szabványokra való hivatkozás a közbeszerzési eljárásokban, amikor már a kiírásban utalni lehet az adott építési munkára, a beépítendő anyagok minőségére vagy a megfelelőséget igazoló vizsgálatokra vonatkozó szabványokra azok felsorolásával. Az építési helyszín berendezésénél, szervezésénél, a közművek elhelyezésénél, a közlekedési területek kijelölésénél, a védőtávolságok megállapításánál is indokolt figyelembe venni a szabványban rögzített előírásokat. A kivitelezés során ezek mellett a jogszabályokban hivatkozott munkavédelmi szabványokat, továbbá a balesetek elkerülésére vonatkozó, a tűz- és robbanásveszély elkerülését célzó szabványokat is be kell tartani. Az építési segédszerkezetek követelményeit, tervezését, méretezését szintén jogszabályban hivatkozott szabványok rögzítik.

A szabványok előírásainak betartását az építési engedélyezési eljárás keretében, illetve a kivitelezés alatt –helyszíni ellenőrzések alkalmával –, valamint a használatbavételi eljárás keretében vizsgálnia kell az építésügyi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi és más szakhatóságoknak. Mindezek alapján a szabványok és a szabványosítás helyének szerepének ismerete nélkülözhetetlen a ma szakembere számára.

Mik a szabványok? Mi a szabványosítás célja?

A szabvány definícióját a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény adja meg. A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb.

Az ipari méretű termelés és kereskedelem alapvető követelménye, hogy gazdaságos anyag-, energia- és emberi erőforrás-felhasználást tegyen lehetővé az alkatrészek és termékek csereszabatossága által. A szabványosítás révén az általános és ismételten alkalmazható eljárások, műszaki megoldások közrebocsátásával a termelés korszerűsítését, a szolgáltatások színvonalának emelését, a kereskedelem akadályainak elhárítását, a műszaki fejlesztés eredményeinek széles körű alkalmazását lehet elérni. A szabványosítás elősegíti az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a fogyasztói érdekek védelmét és a biztonságot. A nemzeti szabványosítás célja továbbá a nemzetgazdasági igények érvényesítése a nemzetközi és az európai szabványosítási tevékenységben, a hazai termékek és szolgáltatások nemzetközi elismertetése. A szabványok – különösen a harmonizált európai szabványok – a megfelelőség-tanúsítás alapjául szolgálnak és a termékek, eljárások, szolgáltatások minőségét biztosító előírásokat rögzítik, hogy azok a felhasználási, alkalmazási szándéknak megfelelőek legyenek.

A szabványosítás elvei

A szabványosítás általánosan elfogadott alapelvei: a közmegegyezés, a nyilvánosság és nyitottság, az önkéntesség, a tárgyszerűség, az összefüggőség és ellentmondás-mentesség, valamint az alkalmazkodás a tudomány és a műszaki gyakorlat általános eredményeihez.

A közmegegyezés révén a gyártók, a kereskedők, a hatóságok, a szakmai és a fogyasztói érdekképviseleti szervezetek az általuk képviselt kör érdekeit jelenítik meg a szabványok kidolgozásában. Olyan megegyezés jön létre, ahol az érdekeltek egyik csoportjának sincs a lényeges kérdésekben fenntartott ellenvéleménye, mert az eljárás során igyekeztek feloldást találni az ütköző álláspontokra (de a közmegegyezés nem jelent feltétlenül egybehangzó véleményt). Az önkéntes szabványok érvényesülését éppen az garantálja, hogy tartalmukról az érdekeltek megegyeztek. A nyilvánosság és nyitottság úgy érvényesül, hogy a szabvány kidolgozás már a kezdeti fázisban is nyilvános, minden érdekelt félnek joga van részt venni a kidolgozásban, illetve javaslatot

Page 2: szabvanyok_az_epitoiparban

2

tenni a hatályban lévő szabványok módosítására. Az önkéntesség egyszerre jelenti azt, hogy a szabványok kidolgozásában a részvétel nem kötelező, ugyanakkor a szabványok alkalmazása is önkéntes. A tárgyszerűség lényege, hogy a szabvány jól körülhatárolt szakterületen lényegre törő és egyértelmű legyen. Az összefüggőség és ellentmondás-mentesség azt jelenti, hogy egy meghatározott témát csak egyszer kell szabványosítani, más szabványokban már csak hivatkozni kell rá. Az egyes szabványok nem lehetnek egymásnak ellentmondóak, az egy témakörben készülő szabványsorozatoknak, gyűjteményeknek egymással összefüggő rendszert kell alkotniuk. A tudomány és a technika élenjáró eredményei általában csak szűk körben ismertek és használatosak, ezért a szabványok a tudomány és technika mindenkori állását, az általános eredményeket tükrözik, figyelemmel a gazdasági adottságokra is.

A leírtak természetesen az ideális helyzetre vonatkoznak, Magyarországon a vállalatok és a szakmai szervezetek még nem használják ki eléggé a lehetőségeket érdekeik képviseletére a szabványosításban. Sokan még mindig az állami hatóságoktól várják a szabványok műszaki tartalmának meghatározását, mint korábban. Várhatóan azonban egyre bővül a szakmai képviselet a szabványosításban, ezért a szabványok önkéntes alkalmazásának gyakorlata is erősödhet.

A szabványosítás szintjei és rendszere

Egy termékre vagy építési, vizsgálati eljárásra, tervezési módszerre vonatkozó műszaki specifikáció különböző szabályozási szinteken jelenik meg.

A szabványosítás alsó szintje a vállalati szabványosítás, ahol a műszaki dokumentum típusa a vállalati szabvány. A szabványt kidolgozók és a felhasználók köre is az adott vállalaton belül marad. Többnyire a nyilvánosság számára nem hozzáférhető dokumentum. Jellemző példái az építőanyagok gyártására kidolgozott vállalati szabványok.

A szabványosítás következő szintje a szakmai szabványosítás, ahol a kidolgozott dokumentumok a műszaki előírások vagy műszaki irányelvek, amelyek a nyilvánosság számára teljesen vagy korlátozottan hozzáférhetők. Ezek kidolgozói egy szakterülethez tartozó vállalatok és magánszemélyek szakmai szövetségei, egyesületek, korábban szakminisztériumok. Ilyen műszaki irányelveket dolgozott ki például a Magyar Építőanyagipari Szövetség a beton és vasbeton készítésére. Alkalmazásuk ajánlott a szakmai csoporton belül, de az építési folyamatban résztvevő felek kölcsönös megállapodása esetén ezeknek az irányelveknek a betartása kötelező is lehet.

A legmagasabb szint a nemzeti szabványosítás szintje, ahol a dokumentum típusa a nemzeti szabvány, amely a nyilvánosság számára teljes mértékben hozzáférhető. A kidolgozók az összes érdekcsoportot képviselik (gyártók, ipari felhasználók, fogyasztók, állami szervek, tudományos kutatók, oktatási intézmények, stb.), a kidolgozás államilag kizárólagosan elismert nemzeti szabványügyi szerv keretein belül, műszaki bizottságokban történik, részletesen szabályozott eljárási rend szerint. A nemzeti szabványok alkalmazási köre országos.

A szabványosítás szintjei egymásra épülnek. A szabványosítási folyamat nyitottsága és nyilvánossága a magasabb szinteken növekszik, ugyanígy a kidolgozásban és felhasználásban érdekeltek köre is egyre szélesedik. A dokumentumok alkalmazása minden szinten önkéntes, de a kidolgozók széles köre és a szabályozott eljárási mód következtében a nemzeti szabványoknál lép fel a legerőteljesebb nyomás az alkalmazásra. Általános szabály, hogy az alacsonyabb szintű dokumentum nem lehet ellentmondásban a magasabb szintűvel. Az elv oly módon érvényesül, hogy a különböző szintű dokumentumok különböző részletezettséggel foglalkoznak egy adott témával. Természetesen a nemzeti szabványok sem mondhatnak ellent a jogszabályoknak.

A szabályozás különböző műszaki dokumentumai közötti fő különbségek a kidolgozás és az alkalmazás módjában vannak. Míg egy termék gyártójának leírása csak tájékoztató jellegű, egy szakmai szervezet vagy ipari ágazat irányelvének, műszaki előírásának alkalmazása ajánlott, az önkéntes alkalmazású szabványok státusza ennél erősebb, a rendeletek alkalmazása pedig mindig kötelező.

Page 3: szabvanyok_az_epitoiparban

3

A gyártók alkalmazástechnikai útmutatóit, illetve a szakmai irányelveket szűkebb érdekcsoportok dolgozzák ki, míg a szabványokat és rendeleteket széleskörű demokratikus egyeztetési eljárást követően fogadják el. A szabványokat az európai országok többségében – ma már Magyarországon is – nem hatóság, hanem magánjogi szervezet, köztestület dolgozza ki. A kidolgozásban az összes érdekelt fél részt vehet a szabványügyi szerv keretein belül. A jogszabályokat az állam jogalkotó szervei dolgozzák ki: a törvényhozó szerv (országgyűlés) törvény, a végrehajtó hatóság (kormány, miniszter) rendelet formájában. A műszaki szabályozás összefüggését a szakmai példa mutatja be: az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatot miniszteri rendeletben tették közzé, de mellékletében felsorolja a tárgyhoz tartozó azon szabványokat is, melyek alkalmazása munkabiztonsági szempontokból kiemelten fontos, ezért kötelező.

1994. előtt a szabványosítás rendszere többszintű volt, a jogszabályokhoz hasonlóan az összes magyar szabvány betartása kötelező volt. Ezek mellett léteztek ágazati érdeket képviselő (az építésügy területén MSZ-04 jelzetű), de szintén országos hatályú ágazati szabványok is, amelyeket is kötelezően kellett alkalmazni. Ezeket kiegészítették a nem kötelező, de szerződési alapul szolgáló országos és építésügyi ágazati műszaki irányelvek (MI, illetve MI-04). A műszaki előírások (ME-04) vezették be építési ágazatban az új építési módokat, technológiákat és eljárásokat. Ezek a műszaki szabályozások kiegészültek országos típustervekkel (MOT), tervezési segédletekkel (TS), útmutatókkal, technológiai utasításokkal, építőipari műszaki feltételekkel(MF). A szabályozás az elvektől a legapróbb részletekig lefedte az építőipar teljes műszaki területét.

A Magyar Szabványügyi Hivatal megszűnését követően létrejött Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) már nem államigazgatási szerv, hanem önkéntes tagsággal és önkormányzattal rendelkező köztestület, amely a törvény alapján önállóan gazdálkodó nonprofit szervezet. Az MSZT-nek bármely intézmény, szervezet vagy vállalkozás tagja lehet. A tagok képviselőket delegálhatnak minden érdekeltségükhöz tartozó műszaki bizottságba. A műszaki bizottságok állítják össze a szabványok kidolgozásának, módosításának, átdolgozásának, visszavonásának munkaprogramját, valamint ezekben a bizottságokban történik a szabványjavaslatok részletes megtárgyalása és elfogadása. Az Európai Unió tagországaiban is önkéntes szervezetek foglalkoznak a szabványosítással, ezeket a szervezeteket az egyes országok kormányai a nemzeti szabványok kizárólagos kibocsátójaként ismerik el. A szabványosításról szóló törvény hazánkban az MSZT-t ismeri el kizárólagos joggal rendelkező nemzeti szabványügyi szervezetnek. Így az MSZT joga a magyar nemzeti szabványok elfogadása, közzététele és forgalmazása. A magyar nemzeti szabványok, egyes nemzetközi, európai vagy más nemzetek szabványkiadványai az MSZT Szabványboltjában szerezhetők be, illetve a Szabványtárban helyben olvashatók (cím: 1091 Budapest IX., Üllői út 25.).

Nemzetközi szabványosítás

A szabványosításban nemzeti kereteken kívül is több szintet lehet felállítani. Az egyes régiók, országcsoportok belső piaci integrációjának érdekében jött létre a regionális szabványosítás. Ilyen regionális szabványosítási szint volt korábban a KGST keretében működött szabványosítás, de ide tartozik az Európai Unió szabványosítási tevékenysége is.

Az Európai Unió szabványosítási szervezetei az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) közös intézményen belül tevékenykednek.Az Európai Unió Bizottságának konkrét megbízása (mandátuma) alapján kidolgozott dokumentum az európai szabvány (EN). További publikációk: Harmonizációs Dokumentum (HD), Európai Előszabvány (ENV) és CEN/CENELEC jelentés (CR). A szabványtervezetek megjelölése preEN. A kidolgozás műszaki bizottságokban történik (CEN/TC), amelynek munkájába bármelyik tagország részt vehet a tagország nemzeti szabványügyi szervezetén keresztül. Az MSZT teljes jogú tagja a CEN-nek. A szabványok nemzetközi szintű összehangolását a nemzetközi kereskedelem fejlődése tette szükségessé. A nemzetközi szabványosítás szervezetei a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), valamint a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC). A kidolgozott nemzetközi dokumentum típusa a nemzetközi szabvány (ISO, IEC). A szabványok kidolgozása műszaki bizottságokban történik (ISO/TC), melyekben bármelyik tagország részt vehet a tagország nemzeti szervezetén keresztül. Magyarország már évtizedek óta tagja az ISO-nak.

Page 4: szabvanyok_az_epitoiparban

4

A szakmai munka a nemzeti szabványügyi szervezetekben – így Magyarországon is – a műszaki bizottságokban folyik. Az európai és nemzetközi szabványok bevezetése érdekében ún. tükörbizottságok alakultak, melyek teljes egészében lefedik egy-egy CEN/TC vagy ISO/TC működési területét. A kapcsolat a megfelelő műszaki bizottságokon keresztül jön létre. Az Európai Unióban az egységes belső piac működéséhez, a javak szabad mozgásának biztosításához feltétlenül szükséges az egységes szabványrendszer alkalmazása. Ezért a tagországoknak az elfogadott európai szabványokat meghatározott időszakon (általában fél éven) belül változatlan formában nemzeti szabványként be kell vezetni és ezzel egyidejűleg az ezekkel ellentétes korábbi nemzeti szabványokat vissza kell vonni. Új nemzeti szabványokat nem lehet kiadni olyan témában, amelyben európai szabvány kidolgozása folyamatban van. Ezzel a gyakorlattal ellentétben a nemzetközi szabványokat a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet tagországainak nem kötelező bevezetni, bevezetés esetén pedig lehetnek eltérések a nemzeti és nemzetközi szabvány között, de az eltérés mértékét külön jelzik (például szürke színű háttérrel a szöveg alatt). A világkereskedelem, valamint az Európán kívüli fejlett ipari országokkal való kapcsolat érdekében megállapodás jött létre az európai és a nemzetközi szabványügyi szervezetek között. Ha egy témakörben nemzetközi szabvány van érvényben, amelyet lényegesnek tartanak, hogy az Európai Unió tagországai is bevezessenek, akkor azt változatlan formában európai szabványként is kiadják (EN ISO jelű szabvány).

Új témakörökben a szabvány kidolgozásáról kölcsönösen egyeztetnek, igyekeznek az ellentmondásokat elkerülni. Egyes témákat nemzetközi és európai szinten párhuzamosan hagynak jóvá. Magyarország Európai Uniós tagsága miatt köteles alkalmazni az Európai Szabványügyi Bizottság munkamódszereit és eljárási rendjét, egyidejűleg részt vehet az európai szabványkiadványok kidolgozásában és elfogadásában.

Milyen a kapcsolat az európai műszaki jogszabályok és szabványok között?

Az európai politika lényeges eleme a belső piac megszilárdítása és az Európai Unió ipara versenyképességének fokozása. A belső piac működését az áruk tekintetében a szabályozási politika és az iparpolitika támogatja. A szabályozási politika a jogszabályok és szabványok összehangolása mellett a termékek megfelelőség-igazolásának eljárásaira, a tanúsító szervezetek működésére és a piacfelügyelet működtetésére is nagy hangsúlyt helyez. Az Európai Unió vezető szerve a Tanács és a Parlament, amelyek képviseleti és jóváhagyó szervek. Az általuk kiadott irányelveket az egyes tagországoknak bele kell építeniük nemzeti jogszabályaikba. A jogszabályok alkalmazása kötelező. A jogszabályok összehangolása az ún. “új megközelítésű irányelveken”, a szabványok összehangolása pedig az európai szabványokon keresztül valósul meg.

Az új megközelítés az alábbi alapelvekre támaszkodik: Az új megközelítésű jogszabályok nem egyes termékekkel, hanem a termékek nagy csoportjával vagy a

gazdaság egészére kiható, ún. horizontális tevékenységekkel foglalkoznak. A jogszabályok csak a lényeges követelményeket állapítják meg, de ezek az alapvető követelmények a

biztonság magas fokát biztosítják. Az irányelvek által meghatározott lényeges követelményeket a termékeknek ki kell elégíteniük, hogy az

Unió belső piacára kerülhessenek, de nem tartalmaznak műszaki követelményeket arra nézve, hogy ezt miként valósítsák meg.

A műszaki követelmények megfogalmazásával a szabványügyi szervezetet bízzák meg. A harmonizált szabványoknak megfelelően legyártott termékekről fel kell tételezni, hogy megfelelnek a rájuk vonatkozó alapvető követelményeknek.

Az Európai Unió operatív irányítását a Bizottság végzi, amely végrehajtó testület. Az európai szabványügyi szervezetek az EU Bizottságtól kapott megbízás (mandátum) alapján dolgozzák ki a tagországokkal minden részletében egyeztetett ún. “harmonizált” szabványokat. A megbízás a témára vonatkozó irányelvben rögzített alapvető követelményekre épül. A harmonizált szabványok tartalmazzák azokat a részletes előírásokat és vizsgálati módszereket, amelyek biztosítják, hogy az alapvető követelmények teljesüljenek. A nemzeti hatóságok kötelesek elismerni, hogy a harmonizált szabványoknak megfelelően gyártott termékek kielégítik az alapvető követelményeket. Az irányelveknek való megfelelőséget nemzeti szinten kijelölt és az Európai Bizottságnak, valamint az EU tagállamoknak bejelentett (notifikált) szervezetek ellenőrzik. A szabványok alkalmazása önkéntes, még a harmonizált szabványoké is, de az irányelvben előírt követelmények betartása kötelező. A harmonizált szabvány alkalmazása nélkül a legtöbb termék esetében a forgalomba hozatal feltételeként a megfelelőség értékelése bonyolultabb eljárással történik.

Page 5: szabvanyok_az_epitoiparban

5

Mikor tekinthető egy építmény megfelelőnek, és mikor tekinthető egy építési termék megfelelőnek?

Az Európai Unióban az építési célú termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv (ismert angol nyelvű rövidítése után a továbbiakban CPD) szabályozza, hogy mikor tekinthető egy építmény a tervezett felhasználásra alkalmasnak. Amíg más termékdirektívák a termékre magára vonatkozva állapítják meg az alapvető követelményeket és a megfelelőség-igazolás módját, addig a CPD a lényeges követelményeket a használatba vett létesítményekre fogalmazza meg, amelyeket a termékek segítségével építenek meg. A lényeges követelményeknek a létesítmény normális karbantartása mellett, a gazdaságilag ésszerű élettartamának teljes időtartama alatt meg kell felelniük. Annak érdekében, hogy a létesítmények eleget tegyenek az alapvető követelményeknek, a termékeknek alkalmasnak kell lenniük a tervezett felhasználásra. Az egyes termékcsaládok alapvető követelményeit az irányelv "Értelmező Dokumentumai" és számos más magyarázó irat állapítja meg részletesebben. A terméket akkor lehet felhasználásra alkalmasnak tekinteni, ha megfelel valamely harmonizált szabványnak, európai műszaki engedélynek vagy más, nem harmonizált, de a Közösség által elismert műszaki specifikációnak. Csak az a termék hozható forgalomba, amelyik megfelel a rá vonatkozó összes direktívában meghatározott alapvető követelménynek. A termékek megfelelőségének értékelésére a CPD felsorolja azokat az értékelési rendszereket, amiket alkalmazni lehet egy termék vagy berendezés megfelelőségének igazolására. Az építési termékek esetében a CE megfelelőségi jelölés alkalmazása kissé eltér a más termékeknél szokásostól. Csak az a termék viselheti a CE jelölést, amelyre vonatkozóan van európai szinten harmonizált műszaki specifikáció (szabvány vagy európai műszaki engedély), a termékcsoportra meghatározott megfelelőségértékelési eljárást lefolytatták és a termék a műszaki specifikáció szerint megfelelőnek bizonyult. Az EU tagállamok a saját területükön belül engedhetik más (nem harmonizált) műszaki specifikációk alapján gyártott építési termékek forgalomba hozatalát is, azonban ezekre a termékekre tilos elhelyezni a CE jelölést. A CE jelöléssel ellátott termékeket minden EU és EFTA tagállamban korlátozás nélkül lehet forgalomba hozni, míg más, pl. nemzeti szabvány szerint gyártott termék esetében a fogadó ország hatóságai vagy jogszabályai előírhatnak további vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket.A CE jelölés tehát nem minőségi jel, önmagában nem garantálja, hogy a termék a kívánt célra a legjobb. Azt jelenti, hogy a termék megfelelt minden rá vonatkozó irányelv alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeinek, van rá európai szinten harmonizált műszaki specifikáció, valamint ez alapján a megfelelőség értékelése megtörtént.A megfelelőségértékelés eljárása nem választható önkényesen. A terméknek vagy termékcsaládnak az alapvető követelmények, különösen az egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából játszott szerepe; a termék jellege; a termékjellemzők változása esetén a termék használhatóságára gyakorolt hatása; és a gyártás során keletkező hibák valószínűsége alapján határozzák meg és a műszaki specifikációkban rögzítik (vagy harmonizált szabványban, vagy az európai műszaki engedélyben).

A magyar szabályozás az európai szabályozást tekintette példának. A 89/106/EGK irányelvet három építésügyi jogszabály harmonizálja: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban röviden:

Étv.); az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet IV.

fejezete és az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba

hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet.

Page 6: szabvanyok_az_epitoiparban

6

A megfelelőség-igazolás módozatai a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint:I. II. A) II. B) II. C)

Megfelelőségi Gyártói Gyártói Gyártóitanúsítvány megfelelőségi megfelelőségi megfelelőségi

nyilatkozat nyilatkozat nyilatkozatA tanúsító szervezet végzi: a termék első típusvizsgálatát, a gyártásközi ellenőrzési rendszer első felülvizsgálatát, a gyártásközi ellenőrzés folyamatos felügyeletét, értékelését és jóváhagyását, az üzemben, a kereskedelmi forgalomban, vagy az építkezés helyszínén vett minták lehetőség szerinti ellenőrző vizsgálatát.

A tanúsító szervezet végzi: a gyártásközi ellenőrzési rendszer első felülvizsgálatát, a gyártásközi ellenőrzés folyamatos felügyeletét, értékelését és jóváhagyását.

A termék első típusvizsgálatát kijelölt vizsgálóhely végzi.

A gyártó végzi az első típusvizsgálatot, és a gyártásközi ellenőrzést.

A gyártó végzi a termék első típusvizsgálatát.A gyártó végzi a gyártásközi ellenőrzést is és az üzemben vett minták előírt vizsgálati terv szerinti vizsgálatát.

A gyártó végzi a gyártásközi ellenőrzést, és az üzemben vett minták előírt vizsgálati terv szerinti vizsgálatát.

A gyártó végzi a gyártásközi ellenőrzést.

A megfelelőség-igazolás alkalmazható módozatát a termék szabványa, vagy a rá vonatkozó ETA (európai műszaki engedély), illetve ÉME (építőipari műszaki engedély) tartalmazza.

Azokra a termékekre, amelyekre vonatkozóan nincs jóváhagyott műszaki specifikáció (magyar szabványként közzétett európai vagy magyar szabvány, illetve ETA), építőipari műszaki engedélyt (ÉME) kell kérni az arra kijelölt szervezettől. ÉME kiadására jogosult szervezet magasépítés területén jelenleg az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht; A megfelelőség-igazolást a szállító köteles a felhasználónak átadni. A megfelelőség-igazolás meglétét a fogyasztóvédelmi hatóság a gyártónál, az építőanyagot árusító üzletekben és telepeken, az építésfelügyelet pedig az építkezéseken vizsgálja.

Hogyan lehet megtudni milyen szabványok vannak hatályban egy témakörre vagy termékre vonatkozóan?

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) által elfogadott, a Szabványügyi Közlönyben közzétett szabvány: nemzeti szabvány – magyar szabvány. Minden magyar nemzeti szabvány kibocsátói jele “MSZ”-szel kezdődő betűcsoport, amely után a kiadvány azonosító száma következik. Ezek együtt adják a szabvány azonosító jelzetét. A szabvány kibocsátási éve az azonosító jelzethez mindig kettősponttal kapcsolódik és ezek együtt jelentik a szabvány hivatkozási számát. A szabvány lehet európai vagy nemzetközi szabvány megfelelője is,

Page 7: szabvanyok_az_epitoiparban

7

akkor “MSZ EN”, “MSZ ISO” vagy “MSZ EN ISO” kibocsátói jele van. Figyelni kell arra, hogy milyen kibocsátói jelű szabványt keresünk, mert az építéssel kapcsolatos szabványok között is előfordul, hogy megegyezik a szabványok azonosító száma: és eltérő kibocsátói jel mellett egészen más tartalmú szabványokat találunk (például az MSZ EN ISO 140-3:1998 akusztikai szabvány, míg az MSZ-04-140-3:1987 fűtési hőszükséglet számítására vonatkozó szabvány). Előfordul, hogy egy szabványt korszerűsítenek és azt az előzővel azonos azonosító számmal adnak ki. Ilyenkor a szabvány közzétételének évszáma megváltozik, ezért a szabványok egyértelműen a teljes hivatkozási számmal azonosíthatóak. Évszám nélküli hivatkozás esetén a szabvány legutolsó kiadását kell figyelembe venni.

A szabványokról legkönnyebben a világhálón keresztül az MSZT honlapján tudunk tájékozódni (www.mszt.hu). A szabványkatalógusban a szabvány hivatkozási száma, címe vagy a címben szereplő valamely szó alapján és a témakör azaz a nemzetközi osztályozási rendszer szerinti besorolás alapján kereshetünk. A keresés eredményeként csak a feltételnek megfelelő szabványok címeit és főbb adatait láthatjuk a szöveget ezen az úton nem tudjuk megnézni. A szabványok elolvasása megrendelés, vásárlás útján vagy a szabványtárban személyesen van mód.A nemzetközi osztályozási rendszer (ICS) egy háromszintű, hierarchikus osztályozási rendszer. A jel három számcsoportból áll, melyeket pont választ el egymástól. Az első számcsoport két számjegyből áll és a szakterület szakjelzete. Például az “Építőanyagok és építés” című szakterület ICS szakjelzete 91. A következő számcsoport háromjegyű a szakterületeken belüli témaköröknek megfelelően. Bizonyos esetekben további alcsoportokat is meghatároztak, amelyeket a harmadik számcsoport kétjegyű száma jelöl. Például az előbb említett építőanyagok és építés szakterületen belül az épületelemek a 91.060 ICS jel alatt találhatók, ezen belül például a falak, válaszfalak, homlokzatok a 91.060.10 jelhez tartoznak. Egy szabvány több csoportban is szerepelhet.

Mi a teendő, ha a szabvány értelmezésével kapcsolatban viták merülnek fel? Reméljük erre nem kerül sor, de ilyenkor a szabvány rendelkező hivatkozási részét célszerű áttekinteni. Gyakran előfordul, hogy a szabványok más szabványokra utalnak és lehet, hogy a vitatott részt egy másik szabványban részletesen tárgyalják. Amennyiben további kérdések merülnek fel, akkor a szabvány kibocsátójához kell az értelmezésért fordulni,célszerű a szabványosító műszaki bizottság elnökét megkeresni a szakkérdéssel. Ha európai vagy nemzetközi szabvánnyal kapcsolatban merülnek fel például hibajavítási igények, akkor az MSZT-n keresztül az európai vagy a nemzetközi szabványügyi szervezethez lehet fordulni. Hatályos magyar szabvány módosítását bárki kezdeményezheti, erről, illetve a szabványok korszerűsítéséről, valamint elavultság esetén visszavonásukról a szabványosító műszaki bizottság dönt.

A szabványok alkalmazása

Azoknak a miniszteri rendeleteknek a többsége, amelyek korábban kötelezővé tették a legfontosabb élet-, baleset,- környezet- és egészségvédelmi szabványokat [a 30/1994. (XI. 8. IKM rendelet; a 96/1999. (XI. 5.) FVM rendelet; az 58/1999. (XI. 26.) EüM rendelet; a 27/1994. (IX. 29.) KHVM rendelet; a 12/1999. (XII. 25.) KöM rendelet stb.] 2001. december 31-ével hatályukat vesztették, míg az 1/1995. (II. 10.) BM rendelet hatálya 2004. II. 29. volt. A nemzeti szabványok kötelező alkalmazásának megszüntetéséről szóló kormányhatározatnak megfelelően a rendeletek hatályát nem hosszabbították meg, illetve azokat többségében még vissza is vonták.Igen fontos azt tudatosítani, hogy csak a kizárólagosan kötelezővé tett szabványok szűntek meg, helyettük azonban lehetőség van a szabványokra példaként hivatkozni. A kormányhatározat szerint a miniszterek feladata, hogy a visszavont rendeletek helyett más elvek szerint megalkotott, új jogszabályokról gondoskodjanak A hatóságok ezért – különböző megoldásokat alkalmazva – továbbra is hivatkoznak a korábban kötelezővé tett szabványokra. Ennek egyik, bár nem feltétlenül szerencsés módja az, hogy a szabványok tartalmát egy az egyben idézik a jogszabályban, így azokból tulajdonképpen jogszabályt készítenek.Az 1/1995. (II. 10.) BM rendeletet felváltotta a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet. A rendelet mellékleteibe gyakorlatilag a korábban kötelezővé tett tűzvédelmi szabványok szövegét emelték be, így azok jogszabályokká alakultak át, betartásuk most ezért kötelező. Például az építmények tűzvédelmi követelményeit tartalmazó MSZ 595 szabványsorozat a

Page 8: szabvanyok_az_epitoiparban

8

rendelet 5. számú mellékletébe került. Mindezeken túl, a rendeletben található még nemzeti szabványokra való általános hivatkozás is.Az útügyi szakterületen is több hasonló jogszabályt adtak ki. Ezekbe a jogszabályokba is bele van építve több, korábban kötelezővé tett szabvány szövege. A jogszabályok kiadásával egyidejűleg ezeket törölték is a kötelező szabványok listájáról, majd a későbbiekben magukat a szabványokat is visszavonták.Az egészségügy és a környezetvédelem szakterületén találkozhatunk több olyan rendelettel, amelyben vizsgálati-mérési módszerek leírása is része a jogszabálynak. Ez ellentmond annak az elvnek, hogy az egzakt vizsgálati módszerek kidolgozása tipikusan szabványosítási feladat, nem pedig jogalkotási kérdés.Az előzőekben ismertetett megoldásokkal szemben, az építésügyben azt az alapelvet követték, hogy összhangban a szabványosításról szóló módosított törvénnyel, jogszabályban hivatkoznak a szabványokra. Megjelent az egyes építésügyi jogszabályok módosításáról szóló 2/2002. (I. 7.) FVM rendelet, amely elsősorban a szabványok alkalmazásáról szóló előírásokban módosítja a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendeletet és a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendeletet.Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1977. (XII. 29.) KTM rendelet módosítása kimondja, hogy az építési törvényben rögzített – Építési termék irányelv szerinti – alapvető követelmények teljesítését a vonatkozó nemzeti szabványok vagy azokkal legalább egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával kell biztosítani. Ez példaként való, általános hivatkozás szabványra. Az alapvető követelmények emlékeztetőül a következők: a mechanikai ellenállás és stabilitás, a tűzbiztonság, a higiénia, egészség- és környezetvédelem, a használati biztonság, a zaj és rezgés elleni védelem, az energiatakarékosság és hővédelem. Az ily módon alkalmazandó szabványok köre gyakorlatilag a korábban kötelező alkalmazású építésügyi szabványokkal megegyezik, illetve annál szélesebb, hiszen például a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket tartalmazó szabványok is ideértendők.A rendeletmódosítás alapján az építési engedélyezési tervdokumentációkban, a műszaki leírásban a tervezőnek minden esetben ki kell térnie arra, hogy betartotta-e az alapvető követelmények teljesítését szolgáló szabványok előírásait. Ha azoktól eltért, meg kell adnia, milyen más, a szabványossal legalább egyenértékű megoldást alkalmazott. Az építési engedélyezési tervdokumentációhoz igazoló műszaki számításokat is kell csatolni. A rendeletmódosítás kiemeli, hogy a számításokat a nemzeti szabvány szerint, vagy azzal legalább egyenértékű módon kell készíteni. Ez az előírás a tartószerkezetek méretezésére, és a hővédelem, valamint a zajvédelem követelményeinek teljesítésére vonatkozik elsősorban.Mivel a szabványok alkalmazását nem lehet kizárólagosan kötelezővé tenni, a szabályozás kiterjed arra az esetre is, ha az alkalmazott műszaki megoldás eltér a hivatkozott nemzeti szabványoktól. Ilyen esetben, az építési engedélyezési eljárásról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet módosítása szerint, az építési engedély kérelemhez építésügyi szakértői véleményt kell mellékelni. A szakvéleménynek kell igazolnia azt, hogy a nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás legalább egyenértékű a szabványossal, és kielégíti az építési törvény szerinti alapvető követelményeket. Az EUROCODE előszabványok alkalmazása esetén a szakvéleménynek arra kell kitérnie, hogy az előszabvány az adott tervezési feladatra teljes körűen ki van-e dolgozva (beleértve a kapcsolódó szabványokat is), és a tervező kizárólag azt alkalmazta, nem keverte más szabványrendszerekkel.Az építőipar, illetve az építésügy területét szabályozó más jogszabályokban is találhatók még szabványhivatkozások, amelyek továbbra is a szabványok előírásainak betartását célozzák.

A szabványhivatkozás módjai jogszabályokban

Fontos, hogy világosan megkülönböztessük egymástól a szabványokra való hivatkozás különböző módjait.Ha dátummal (azaz a szabvány teljes hivatkozási számával) hivatkoznak egy szabványra, akkor a hivatkozás a szabványnak csak az évszámmal jelzett, meghatározott kiadására vonatkozik. Ezt szokás merev hivatkozásnak is nevezni.A dátum nélküli hivatkozásban nem szerepel a kiadás éve, azaz a szabványnak csak az azonosító jelzetét adják meg. Ekkor a hivatkozás mindig a szabvány legutolsó érvényes kiadására vonatkozik. Ezt szokás rugalmas hivatkozásnak is nevezni.Általános hivatkozás esetén a szabványnak még a jelzetét sem adják meg, csak általánosságban utalnak, pl. az adott tárgykörben létező nemzeti szabványokra.

Kell-e a szabványokat általában alkalmazni?

Page 9: szabvanyok_az_epitoiparban

9

A válasz természetesen igen. Sőt a szabványok többségét, tudatosan és önkéntesen kell alkalmazni azért, mert a szabványok a tudomány és technika olyan elismert eredményeit testesítik meg, olyan követelményeket és módszereket tartalmaznak, amelyek a gyakorlatban beváltak és egy-egy szakterület legjobb szakembereinek alapos és körültekintő munkájával készültek. A szabványok nem kötelező jellege abból a szándékból fakad, hogy a tudomány és technika fejlődését ne akadályozzák a szabványok előírásai. Ha egy gyártó műszaki fejlesztése révén más, jobb megoldásokat, eljárásokat is tud alkalmazni, mint amilyeneket a szabványok elismernek, akkor ebben nem akadályozza a merev szabályozás.A szabványok önkéntes alkalmazása egyáltalán nem jelenti tehát azt, hogy a szabványokban rögzített követelményektől negatív értelemben el lehet térni. A műszaki fejlesztés pedig értelemszerűen nem eredményezhet visszalépést, azaz pl. nem csökkenhet a terméknek a tervezett célra való alkalmassága vagy biztonsága.

Az építőipar szabványok csoportosításának szempontjai

A szabványokat az egységes építőipari normarendszer (ÉN) munkanemei szerint próbáltuk csoportosítani. A szabványok tárgya azonban nem minden esetben tette lehetővé az egyértelmű besorolást, ezért azokat a szabványokat, amelyek több munkanemhez is kapcsolódnak, több helyen is felsoroltuk. Külön csoportban jelentek meg a tervezési szabványok és a több szakterületet érintő szabványok. Például a munkavédelemre, a műszaki rajzokra vonatkozó szabványok, stb. A fokozott érdeklődés miatt, a tartószerkezetek méretezésére kidolgozott úgynevezett Eurocode-ok közül felsoroltuk az eddig megjelenteket. Egy szakterületen belül nem a szabvány számának sorrendjét vettük figyelembe, hanem lehetőség szerint típusuk, tárgyuk szerint csoportosítottuk a szabványokat.

A termékek speciális, laboratóriumi vizsgálatát leíró szabványokat nem ismertetjük; azonban egy-egy termékcsalád európai vizsgálati szabványai szerepelnek a listában, mert ezek kevéssé ismertek és a megfelelőség értékeléséhez szükséges előírásokat is tartalmazhatnak.

Jelöltük, ha a magyar szabvány hivatalos változata angol nyelven jelent meg.

Reméljük, sikerült jobban megismertetni a szabványosítást és elősegíteni a szabványok használatát.

Page 10: szabvanyok_az_epitoiparban

10

Szabványlista az Összevont Építőipari Normarendszer felépítése szerint csoportosítva a hatályos szabványjegyzék alapján

ÁLTALÁNOS, AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉST ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

MSZ ISO 6707-1:1992 Épületek és mérnöki létesítmények fogalom-meghatározásai. Általános fogalmak

MSZ-04-203-1:1981 Oktatási épületek. Általános iskolák tervezési előírásaiMSZ-04-203-2:1981 Oktatási épületek. Gimnáziumok tervezési előírásai MSZ-04-203-3:1979 Oktatási épületek. Szakmunkásképző iskolák.

Tervezési előírások MSZ-04-203-5:1979 Oktatási létesítmények. Óvodák. Tervezési előírások MSZ-04-203-7:1979 Oktatási épületek. Szakmunkásképző tanműhelyek.

Tervezési előírások MSZ-04-205-2:1987 Nevelési, oktatási építmények, bölcsődék. Tervezési

előírások MSZ-04-206-2:1981 Otthonok, szállások. Szociális otthonok tervezési

előírásai MSZ-04-206-5:1981 Otthonok, szállások. Munkásszállók tervezési előírásaiMSZ-04-206-7:1981 Otthonok, szállások. Öregek napközi otthona tervezési

előírásai MSZ-04-208-6:1981 Egészségügyi létesítmények. Közforgalmú

gyógyszertárak tervezési előírásaiMSZ-04-209-1:1979 Sportlétesítmények. Tornacsarnokok, játékcsarnokok,

sportcsarnokok. Tervezési előírások MSZ-04-209-2:1979 Sportlétesítmények. Edzőtermek. Tervezési előírásokMSZ-04-209-3:1991 Sportlétesítmények. Uszodák. Tervezési előírások MSZ-04-209-5:1979 Sportlétesítmények. Atlétikai pályák. Tervezési

előírások MSZ-04-209-6:1991 Sportlétesítmények. Labdajátékpályák. Tervezési

előírásokMSZ-04-209-7:1979 Sportlétesítmények. Műjégpályák. Tervezési előírások MSZ-04-209-8:1979 Sportlétesítmények. Öltözők-zuhanyozók szabadtéri és

fedett sportlétesítményekhez. Tervezési előírások MSZ-04-209-9:1979 Sportlétesítmények. Lelátók. Tervezési előírások MSZ-04-209-10:1979 Sportlétesítmények. Közönségkiszolgáló létesítmények.

Tervezési előírásokMSZ-04-209-11:1979 Sportlétesítmények. Közönségtájékoztatás és hírközlés.

Tervezési előírásokMSZ EN 13200-1:2004(angol nyelven)

Nézőtéri berendezések. 1. rész: A nézőtéri terület elrendezése. Előírások

MSZ-04-211:1988 Konyhák és éttermek. Tervezési előírások MSZ-04-220:1981 Öltözőcsoportok és csoportos illemhelyek tervezési

előírásaiMSZ EN 13031-1:2003(angol nyelven)

Növényházak. Tervezés és kivitelezés. 1. rész: Növényházak üzemi növénytermesztéshez

MSZ EN 50419:2005 Elektromos és elektronikai berendezések jelölése a 2002/96/EK (WEEE) irányelv 11(2) cikkelyének megfelelően.

MSZ ISO 4190-6:2006(angol nyelven)

Felvonók és kisteher-felvonók létesítése. 6. rész: Személyfelvonók létesítése lakóépületekben. Tervezés és kiválasztás

Page 11: szabvanyok_az_epitoiparban

11

MSZ EN 13445-3:2002/A5:2006(angol nyelven)

Nem fűtött nyomástartó edények. 3. rész: Tervezés

MSZ EN 13445-3:2002/A6:2006(angol nyelven)

Nem fűtött nyomástartó edények. 3. rész: Tervezés

MSZ EN 13445-3:2002/A8:2006(angol nyelven)

Nem fűtött nyomástartó edények. 3. rész: Tervezés

MSZ EN 14383-1:2006(angol nyelven)

Bűnmegelőzés. Településrendezés és épülettervezés. 1. rész: Szakkifejezések

TARTÓSZERKEZETEK TERVEZÉSI SZABVÁNYAI

MSZ 15001:1987 Alapozások tervezésének általános előírásaiMSZ 15002-1:1987 Építmények alapozásának erőtani tervezése.

Általános méretezési előírásokMSZ 15002-2:1987 Építmények alapozásának erőtani tervezése.

Földnyomások meghatározásaMSZ 15003:1989 Tervezési előírások a munkagödrök határolására,

megtámasztására és víztelenítéséreMSZ 15004:1989 Síkalapok határteherbírásának és süllyedésének

meghatározásaMSZ 15005-1:1989 Alapozások tervezése. A cölöpalapozás tervezési

előírásaiMSZ 15012-1:1986 Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani

tervezése. FogalommeghatározásokMSZ 15012-2:1985 Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani

tervezése. JelölésekMSZ 15020:1986 Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani

tervezésének általános előírásaiMSZ 15021-1:1986 Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani

tervezése. Magasépítési szerkezetek terheiMSZ 15021-2:1986 Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani

tervezése. Magasépítési szerkezetek merevségi követelményei

MSZ 15022-1:1986MSZ 15022-1:1986 /2M:2001

Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Vasbeton szerkezetek

MSZ 15022-2:1986 Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Feszített vasbeton szerkezetek

MSZ 15022-3:1986 Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Betonszerkezetek

MSZ 15022-4:1986 Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Előregyártott beton, vasbeton és feszített betonszerkezetek

MSZ 15022-7:1986 Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Vasbeton szerkezetek szerkesztési előírásai

MSZ 15023:1987 Építmények falazott teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése

MSZ 15024-1:1985 Építmények acélszerkezeteinek erőtani tervezése. Általános előírások

MSZ 15024-2:1988 Építmények acélszerkezeteinek erőtani tervezése. Vasbeton lemezzel együttdolgozó acélszerkezet

Page 12: szabvanyok_az_epitoiparban

12

MSZ 15025:1989 Építmények teherhordó faszerkezeteinek erőtani tervezése

MSZ 15028-1:1976 Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Alumíniumszerkezetek

MSZ 15227:1980MSZ 15227:1980 /1M:1988

Vízépítési műtárgyak vasbeton szerkezeteinek erőtani tervezése

MSZ-04-422:1990 Teherhordó fémhorgok műszaki követelményei és vizsgálata

EUROCODE SZABVÁNYOK ÉS ELŐSZABVÁNYOK

MSZ EN 1990:2002/A1:2006(angol nyelven)

Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai(Az MSZ EN 1990:2005 módosítása)

MSZ EN 1991-1-1:2005(magyar nyelven)

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei (Az MSZ EN 1991-1-1:2003 helyett)

MSZ EN 1991-1-2:2005(magyar nyelven)

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-2. rész: Általános hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő hatások (Az MSZ EN 1991-1-2:2003 helyett)

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3. rész: Általános hatások. Hóteher

MSZ EN 1991-1-4:2005(angol nyelven)

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész: Általános hatások. Szélhatás(Az MSZ ENV 1991-2-4:1999 helyett)

MSZ EN 1991-1-5:2005 (magyarul)

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-5. rész: Általános hatások. Hőmérsékleti hatások(Az MSZ EN 1991-1-5:2004 helyett)

MSZ EN 1991-1-6:2005(angol nyelven)

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-6. rész: Általános hatások. Hatások a megvalósítás során(Az MSZ ENV 1991-2-6:2001 helyett)

MSZ EN 1991-2:2004(angol nyelven)

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 2. rész: Hidak forgalmi terhei

MSZ ENV 1991-2-5:2001 Eurocode 1: A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érő hatások. 2-5. rész: A tartószerkezeteket érő hatások. Hőmérsékleti hatások

MSZ ENV 1991-2-7:1999(angol nyelven)

A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érő hatások. 2.7. rész: A tartószerkezeteket érő hatások. Ütés, robbanás okozta rendkívüli hatások

MSZ ENV 1991-4:2006(angol nyelven)

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 4. rész: Silók és tartályok

MSZ ENV 1991-5:1999(angol nyelven)

A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érő hatások. 5. rész: Daruk és más gépek hatásai

MSZ EN 1992-1-1:2005(angol nyelven)

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok(Az MSZ ENV 1992-1-1:1999,az MSZ ENV 1992-1-3:1999,az MSZ ENV 1992-1-4:2000,az MSZ ENV 1992-1-5:1999,az MSZ ENV 1992-1-6:2000 ésaz MSZ ENV 1992-3:2001 helyett)

MSZ EN 1992-1-2:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész:

Page 13: szabvanyok_az_epitoiparban

13

(angol nyelven) Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre(Az MSZ ENV 1992-1-2:2002 helyett)

MSZ EN 1992-2:2006(angol nyelven)

Betonszerkezetek tervezése. 2. rész: Betonhidak tervezési és szerkesztési szabályok(Az MSZ ENV 1992-2:2000 helyett)

MSZ ENV 1992-4:1999(angol nyelven)

Betonszerkezetek tervezése. 4. rész: Gátak és folyadéktároló szerkezetek

MSZ EN 1993-1-1:2005(angol nyelven) ésMSZ EN 1993-1-1:2005/AC:2005

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész:Általános és az épületekre vonatkozó szabályok(Az MSZ ENV 1993-1-1:1995, az MSZ ENV 1993-1-1:1992/A1:1999 és az MSZ ENV 1993-1-1:1992/A2:2002 helyett)

MSZ EN 1993-1-2:2005(angol nyelven) ésMSZ EN 1993-1-2:2005/AC:2005

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre(Az MSZ ENV 1993-1-2:2000 helyett)

MSZ EN 1993-1-8:2005(angol nyelven) ésMSZ EN 1993-1-8:2005/AC:2005

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-8. rész: Csomópontok tervezése(Az MSZ ENV 1993-1-1:1995, az MSZ ENV 1993-1-1:1992/A1:1999 és az MSZ ENV 1993-1-1:1992/A2:2002 helyett)

MSZ EN 1993-1-9:2005(angol nyelven) ésMSZ EN 1993-1-9:2005/AC:2005

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-9. rész: Fáradás(Az MSZ ENV 1993-1-1:1995, az MSZ ENV 1993-1-1:1992/A1:1999 és az MSZ ENV 1993-1-1:1992/A2:2002 helyett)

MSZ EN 1993-1-10:2005(angol nyelven) ésMSZ EN 1993-1-10:2005/AC:2005

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-10. rész: Az anyagok szívóssága és vastagságirányú jellemzői(Az MSZ ENV 1993-1-1:1995, az MSZ ENV 1993-1-1:1992/A1:1999 és az MSZ ENV 1993-1-1:1992/A2:2002 helyett)

MSZ ENV 1993-1-3:1999(angol nyelven)

Acélszerkezetek tervezése. 1-3. rész: Általános szabályok. Kiegészítő szabályok hidegen alakított elemekhez

MSZ ENV 1993-1-4:1999(angol nyelven)

Acélszerkezetek tervezése. 1-4. rész: Általános szabályok. Kiegészítő szabályok korrózióálló acélokhoz

MSZ ENV 1993-1-5:1999(angol nyelven)

Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Általános szabályok. Keresztirányú terhelés nélküli, sík lemezszerkezetek kiegészítő szabályai

MSZ ENV 1993-1-6:2000(angol nyelven)

Acélszerkezetek tervezése. 1-6. rész: Általános szabályok. Héjszerkezetek kiegészítő szabályai

MSZ ENV 1993-1-7:2000(angol nyelven)

Acélszerkezetek tervezése. 1-7. rész: Általános szabályok. Keresztirányban terhelt, sík lemez szerkezeti elemek kiegészítő szabályai

MSZ ENV 1993-2:1999(angol nyelven)

Acélszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak

MSZ ENV 1993-3-1:1999(angol nyelven)

Acélszerkezetek tervezése. 3-1. rész: Tornyok, árbocok, kémények. Tornyok, árbocok

MSZ ENV 1993-3-2:2000(angol nyelven)

Acélszerkezetek tervezése. 3-2. rész: Tornyok, árbocok, kémények. Kémények

MSZ ENV 1993-4-1:2000(angol nyelven)

Acélszerkezetek tervezése. 4-1. rész: Silók, tartályok és csővezetékek. Silók

MSZ ENV 1993-4-1:2000(angol nyelven)

Acélszerkezetek tervezése. 4-2. rész: Silók, tartályok és csővezetékek. Tartályok

Page 14: szabvanyok_az_epitoiparban

14

MSZ ENV 1993-4-3:2000(angol nyelven)

Acélszerkezetek tervezése. 4-3. rész: Silók, tartályok és csővezetékek. Csővezetékek

MSZ ENV 1993-5:1999(angol nyelven)

Acélszerkezetek tervezése. 5. rész: Szádfalak

MSZ ENV 1993-6:2000(angol nyelven)

Acélszerkezetek tervezése. 6. rész: Daruk alátámasztó szerkezetei

MSZ EN 1994-1-1:2005(angol nyelven)

Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok (Az MSZ ENV 1994-1-1:1999 helyett)

MSZ EN 1994-1-2:2005(angol nyelven)

Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre(Az MSZ ENV 1994-1-2:2000 helyett)

MSZ EN 1994-2:2006(angol nyelven)

Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetek tervezése. 2. rész: Általános és a hidakra vonatkozó szabályok.(Az MSZ ENV 1994-2:1999 helyett)

MSZ EN 1995-1-1:2005(angol nyelven)

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok(Az MSZ ENV 1995-1-1:2000 helyett)

MSZ EN 1995-1-2:2005(angol nyelven)

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre(Az MSZ ENV 1995-1-2:2000 helyett)

MSZ EN 1995-2:2005(angol nyelven)

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak(Az MSZ ENV 1995-2:1999 helyett)

MSZ EN 1996-1-2:2005(angol nyelven)

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre(Az MSZ ENV 1996-1-2:2000 helyett)

MSZ ENV 1996-1-1:2006(angol nyelven)

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése, 1-2. rész: Vasalt és vasalás nélküli falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok(Az MSZ ENV 1996-1-1:2000 és az MSZ ENV 1996-1-3:1999 helyett)

MSZ EN 1996-2:2006(angol nyelven)

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése, 2. rész: Tervezés, a falazóanyagok és a megvalósítási mód megválasztása(Az MSZ ENV 1996-2:2000 helyett)

MSZ EN 1996-3:2006(angol nyelven)

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész: Vasalatlan falazott szerkezetek egyszerűsített méretezési módszerei(Az MSZ ENV 1996-3:2000 helyett)

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok (Az MSZ EN 1997-1:2005 helyett)

MSZ ENV 1997-3:2000 Geotechnikai tervezés. 3. rész: Tervezés terepi vizsgálatok alapján

MSZ EN 1998-1:2005(angol nyelven)

Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok(Az MSZ ENV 1998-1-1:1998,az MSZ ENV 1998-1-2:1999 ésaz MSZ ENV 1998-1-3:2000 helyett)

MSZ EN 1998-3:2005(angol nyelven)

Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 3. rész: Épületek értékelése és megerősítése

Page 15: szabvanyok_az_epitoiparban

15

(Az MSZ ENV 1998-1-4:1999 helyett)MSZ EN 1998-5:2005(angol nyelven)

Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 5. rész: Alapozások, megtámasztó szerkezetek és geotechnikai szempontok(Az MSZ ENV 1998-5:1999 helyett)

MSZ EN 1998-6:2005(angol nyelven)

Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 6. rész: Tornyok, árbocok, kémények(Az MSZ ENV 1998-3:1999 helyett)

MSZ EN 1998-2:2006(angol nyelven)

Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 2. rész: Hidak(Az MSZ ENV 1998-2:1999 helyett)

MSZ ENV 1998-4:1999(angol nyelven)

Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezési előírásai. 4. rész: Silók, tartályok és csőrendszerek

MSZ ENV 1999-1-1:2000(angol nyelven)

Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok. Általános és az épületekre vonatkozó szabályok

MSZ ENV 1999-1-2:2000(angol nyelven)

Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre

MSZ ENV 1999-2:1999(angol nyelven)

Alumíniumszerkezetek tervezése. 2. rész: Fáradás

MSZ EN 1991-1-7:2006(angol nyelven)

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-7. rész: Általános hatások. Rendkívüli hatások(Az MSZ ENV 1991-2-7:1999 helyett)

MSZ EN 1992-3:2006(angol nyelven)

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 3. rész: Gátak és folyadéktároló szerkezetek

MINŐSÉGÜGYI SZABVÁNYOK

MSZ EN ISO 9000:2005(magyar nyelven)

Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár(AZ MSZ EN ISO 9000:2001 helyett)

MSZ EN ISO 9001:2001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények(Az MSZ EN ISO 9001:1996, azMSZ EN ISO 9002:1996, és azMSZ EN ISO 9003:1996 helyett)

MSZ EN ISO 9004:2001 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez (Az MSZ EN ISO 9004-1:1998 helyett)

MSZ EN ISO 10012:2003 Mérésirányítási rendszerek. A mérési folyamatokra és a mérőberendezésekre vonatkozó követelmények

MSZ ISO/TR 10013:2003 Útmutató a minőségirányítási rendszerek dokumentálásához

MSZ ISO/TR 10017:2004 Útmutató az ISO 9001:2000-hez alkalmazható statisztikai módszerek

MSZ EN ISO 19011:2003 Útmutató a minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához

MSZ EN ISO/IEC 17025:2005

Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei

MSZ EN ISO/IEC 17011:2004

Megfelelőségértékelés. Megfelelőségértékelést végző szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó általános követelmények

MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004

Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN ISO/IEC 17050-2:2004

Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 2. rész: Támogató dokumentáció

Page 16: szabvanyok_az_epitoiparban

16

KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK

MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek: Követelmények és alkalmazási irányelvek (Az MSZ EN ISO 124001:1997 helyett)

MSZ ISO 14004:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek: Az elvek, a rendszerek és a megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei (Az MSZ EN ISO 14004:1997 helyett)

HŐTECHNIKAI SZABVÁNYOK

MSZ EN ISO 7345:1997 Hőszigetelés. Fizikai mennyiségek és fogalommeghatározások

MSZ-04-140-2:1991 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés

MSZ-04-140-3:1987 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Fűtési hőszükséglet számítás

MSZ-04-140-4:1978 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hűtési hőterhelés számítás

MSZ-04-803-10:1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezetek. Épület-gépészeti hőszigetelések

MSZ EN 832:2002 Épületek hővédelme. A fűtési energiaszükséglet számítása. Lakóépületek

MSZ EN ISO 13790:2005 Épületek hőtechnikai viselkedése. A fűtési energiaigény számítása

MSZ EN ISO 9346:1998 Hőszigetelés. Anyagátvitel. Fizikai mennyiségek és fogalommeghatározások

MSZ ISO 8301:1998 Hőszigetelés. A hővezetési ellenállás és a kapcsolódó tulajdonságok meghatározása állandósult állapotban. Hőárammérő készülék

MSZ EN 12114:2000(angol nyelven)

Épületek hővédelme. Épületszerkezetek és épületelemek légáteresztő képessége. Laboratóriumi vizsgálat

MSZ EN 13829:2001(angol nyelven)

Épületek hőtechnikai viselkedése. Épületek légáteresztő képességének meghatározása. Túlnyomásos eljárás

MSZ EN ISO 12569:2001(angol nyelven)

Épületek hőszigetelése. A légcsere meghatározása épületekben. Nyomjelző gázos eljárás

MSZ EN 1934:2000 Épületek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás meghatározása mérőkamrás eljárással, hőárammérővel. Falazat

MSZ EN ISO 15927-1: 2004(angol nyelven)

Épületek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. Éghajlati adatok kiszámítása és bemutatása. 1. rész: Egyes időjárási elemek havi és éves középértéke

MSZ EN ISO 15927-4:2005(angol nyelven)

Épületek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. Éghajlati adatok kiszámítása és bemutatása. 4. rész: Óránkénti adatok az éves fűtési és hűtési energiaigény becsléséhez

MSZ EN ISO 15927-5:2005(angol nyelven)

Épületek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. Éghajlati adatok kiszámítása és bemutatása. 5. rész: Hőterhelési adatok helyiségek fűtésének tervezéséhez

MSZ EN ISO 13370:1999 Épületek hőtechnikai viselkedése. Hőátvitel a talajban. Számítási módszerek.

Page 17: szabvanyok_az_epitoiparban

17

MSZ EN ISO 13793: 2002(angol nyelven)

Épületek hőtechnikai viselkedése. Alapozások hőtechnikai tervezése a jéglencseképződés elkerülésére

MSZ EN ISO 13791:2005(angol nyelven)

Épületek hőtechnikai viselkedése. Hűtés nélküli helyiségek nyári belső hőmérsékletének számítása. Általános feltételek és érvényesítési (validálási) eljárások

MSZ EN ISO 13786:2000(angol nyelven)

Épületelemek hővédelme. Dinamikus hőtechnikai jellemzők. Számítási módszer

MSZ EN ISO 13789:2000 Épületek hőtechnikai viselkedése. Transzmissziós hőveszteségi tényező. Számítási módszer

MSZ EN ISO 14683:2000(angol nyelven)

Hőhidak az épületszerkezetekben. Vonalmenti hőátbocsátási tényező. Egyszerűsített módszerek és tájékoztató értékek (idt ISO 14683:1999)

MSZ EN ISO 10211-1:1998

Hőhidak az épületszerkezetekben. Hőáramok és felületi hőmérsékletek. 1. rész: Általános számítási módszerek

MSZ EN ISO 10211-2: 2002

Hőhidak az épületszerkezetekben. Hőáramok és felületi hőmérsékletek számítása. 2. rész: Vonal menti hőhidak

MSZ EN 1946-4:2000(angol nyelven)

Épületszerkezetek és épületelemek hővédelme. Kiegészítő műszaki feltételek a hőtechnikai méréseket végző laboratóriumok értékeléséhez. 4. rész: Meleg mérőkamrás mérések

MSZ EN 1946-5:2001(angol nyelven)

Épületszerkezetek és épületelemek hővédelme. Kiegészítő műszaki feltételek a hőtechnikai méréseket végző laboratóriumok értékeléséhez. 5. rész: Mérés csővizsgálati eljárással

MSZ EN 12865:2001(angol nyelven)

Épületszerkezetek és épületelemek hő-és nedvességtechnikai viselkedése. Külső falrendszerek csapóesővel szembeni ellenállásának meghatározása pulzáló légnyomás esetén

MSZ EN ISO 13788: 2002 Épületszerkezetek és épületelemek hő- és nedvesség-technikai viselkedése. A kritikus felületi nedvességet és a szerkezeten belüli páralecsapódást megelőző belső felületi hőmérséklet. Számítási módszerek

MSZ EN ISO 6946:1999és MSZ EN ISO 6946:1996/A1:2003(angol nyelven)

Épületszerkezetek és épületelemek. Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás. Általános számítási módszerek

MSZ EN 12524:2000(angol nyelven)

Építési anyagok és termékek. Hő- és nedvesség-technikai tulajdonságok. Táblázatos tervezési értékek

MSZ EN 12939:2001(angol nyelven)

Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős eljárással. Nagy és közepes hővezetési ellenállású vastag termékek

MSZ EN 12664:2001(angol nyelven)

Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős eljárással. Közepes és kis hővezetési ellenállású száraz és nedves termékek

MSZ EN 12667:2001(angol nyelven)

Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős eljárással. Nagy és közepes hővezetési ellenállású termékek

MSZ EN ISO 12572:2001(angol nyelven)

Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A páravezetési tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 13009:2000 Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai

Page 18: szabvanyok_az_epitoiparban

18

(angol nyelven) viselkedése. A nedvesség okozta duzzadási együttható meghatározása

MSZ EN 12570:2000(angol nyelven)

Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A nedvességtartalom meghatározása megemelt hőmérsékleten való szárítással

MSZ EN 12571:2000(angol nyelven)

Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai viselkedése. A higroszkopikus szorpciós tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 10456:2000(angol nyelven)

Építési anyagok és termékek. A minősítési és a tervezési hőtechnikai értékek meghatározása

MSZ EN 13363-1:2004(angol nyelven)

Üvegezéssel társított napvédő eszközök. A napsugárzás- és fényátbocsátás kiszámítása. 1. rész: Egyszerűsített módszer

MSZ EN 13363-2:2005(angol nyelven)

Üvegezéssel társított napvédő eszközök. A napsugárzás- és fényátbocsátás kiszámítása. 2. rész: Részletes számítási módszer

MSZ EN 12412-2:2004(angol nyelven)

Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. 2. rész: Tok- és szárnyszerkezetek

MSZ EN 12412-4:2004(angol nyelven)

Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. 4. rész: Redőnyszekrények

MSZ EN ISO 10077-1: 2002(angol nyelven)

Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező kiszámítása.1. rész: Egyszerűsített módszer

MSZ EN ISO 10077-2: 2004(angol nyelven)

Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező kiszámítása.2. rész: Numerikus módszer tok- és szárny-szerkezetekhez

MSZ EN ISO 12241:1999(angol nyelven)

Épületekben és ipari létesítményekben lévő csövek, csatornák és más berendezések hőszigetelése. Számítási szabályok

MSZ EN ISO 8497:1999(angol nyelven)

Hőszigetelés. Hengeres csövek hőszigetelése állandósult állapotú hőátadási tulajdonságainak meghatározása

MSZ EN ISO 13792:2005(angol nyelven)

Épületek hőtechnikai viselkedése. Hűtés nélküli helyiségek nyári belső hőmérsékletének számítása. Egyszerűsített módszerek

MSZ EN ISO 13790:2005 Épületek hőtechnikai viselkedése. A fűtési energiaigény számítása

MSZ EN 14706:2006(angol nyelven)

Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek. A felső alkalmazási hőmérséklethatár meghatározása

MSZ EN 14707:2006(angol nyelven)

Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek. Előformázott csőszigetelés felső alkalmazási hőmérséklethatárának meghatározása

HANGSZIGETELÉSI SZABVÁNYOK

MSZ-04-601-1:1988 Épületakusztika. Az épületen belüli hangszigetelés vizsgálata

MSZ-04-601-2:1988 Épületakusztika. Lakások és önálló üdülőegységek hangszigetelési követelményei

MSZ-04-601-3:1988 Épületakusztika. Közösségi épületek hangszigetelési

Page 19: szabvanyok_az_epitoiparban

19

követelményeiMSZ-04-601-5:1989 Épületakusztika. Homlokzati szerkezetek

léghangszigetelési követelményeiMSZ E 184:2004 Zajkibocsátás és zajterhelés vizsgálata.

FogalommeghatározásokMSZ EN 12354-1:2000 Épületakusztika. Épületek akusztikai minőségének

becslése az elemek teljesítőképessége alapján. 1. rész: Helyiségek közötti léghangszigetelés

MSZ EN 12354-2:2000 Épületakusztika. Épületek akusztikai minőségének becslése az elemek teljesítőképessége alapján. 2. rész: Helyiségek közötti lépéshang-szigetelés

MSZ EN 12354-3:2000 Épületakusztika. Épületek akusztikai minőségének becslése az elemek teljesítőképessége alapján. 3. rész: Homlokzatok hangszigetelése külső zajok ellen

MSZ EN 12354-4:2003 Épületakusztika. Épületek akusztikai minőségének becslése az elemek teljesítőképessége alapján. 4. rész: Hangátvitel a belső térből a szabadba

MSZ EN 12354-6:2004 Épületakusztika. Épületek akusztikai minőségének becslése az elemek teljesítőképessége alapján. 6. rész: Hangelnyelés helyiségekben

MSZ EN ISO 11821:2001(angol nyelven)

Akusztika. Mozgatható válaszfal hangcsillapításának helyszíni mérése (idt ISO 11821:1997)

MSZ EN ISO 140-1:1997/A1:2006

Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 1. rész: Kerülő utas hangátvitel nélküli laboratóriumi mérőhelyiségekre vonatkozó követelmények. 1. módosítás: Könnyű szerkezetű kettős falak vizsgálati nyílásának keretére vonatkozó követelmények

MSZ EN ISO 140-3:1995/A1:2006

Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 3. rész: Épületelemek léghangszigetelésének laboratóriumi vizsgálata. 1. módosítás: Könnyű szerkezetű kettős falak beépítési útmutatója

MSZ EN ISO 140-4:2000 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 4. rész: Helyiségek közötti léghangszigetelés helyszíni vizsgálata

MSZ EN ISO 140-5:2000 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 5. rész: Homlokzati elemek és homlokzatok léghangszigetelésének helyszíni vizsgálata

MSZ EN ISO 140-6:2001 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 6. rész: Födémek lépéshang-szigetelésének laboratóriumi vizsgálata

MSZ EN ISO 140-7:2001 Akusztika. Épületek és épületelemek hang-szigetelésének vizsgálata. 7. rész: Födémek lépéshang-szigetelésének helyszíni vizsgálata

MSZ EN ISO 140-11:2005(angol nyelven)

Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 11. rész: Könnyűszerkezetű referenciafödémen lévő padlóburkolatok lépéshangszigetelés-javításának laboratóriumi vizsgálata

MSZ EN ISO 140-12:2001 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 12. rész: Álpadlók egymás melletti helyiségek közötti léghang- és lépéshang-szigetelésének laboratóriumi vizsgálata

Page 20: szabvanyok_az_epitoiparban

20

MSZ EN ISO 140-14:2005(angol nyelven)

Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 14. rész: Útmutató különleges helyszíni körülmények között végzett vizsgálatokhoz

MSZ EN ISO 717-1:2000 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése. 1. rész: Léghangszigetelés

MSZ EN ISO 717-2:2000 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése. 2. rész: Lépéshang-szigetelés

MSZ EN ISO 10534-1: 2001(angol nyelven)

Akusztika. Hangelnyelési tényező és impedancia meghatározása állóhullámú csőben. 1. rész: Állóhullámarányt alkalmazó módszer

MSZ EN ISO 10534-2: 2001(angol nyelven)

Akusztika. Hangelnyelési tényező és impedancia meghatározása állóhullámú csőben. 2. rész: Átviteli függvényt alkalmazó módszer

MSZ EN 14366:2005(angol nyelven)

Szennyvízvezetékek által keltett zaj laboratóriumi vizsgálata

MSZ EN ISO 16032:2005(angol nyelven)

Akusztika. Épületgépészeti berendezések hangnyomás-szintjének mérése épületekben. Műszaki módszer

MSZ EN ISO 10052:2005(angol nyelven)

Akusztika. A léghang- és lépéshangszigetelés és az épületgépészeti berendezések által keltett zaj helyszíni vizsgálata. Tájékoztató módszer

MSZ EN ISO 9614-3:2003 Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangintenzitásméréssel. 3. rész: Mérés folytonos letapogatással, pontos módszer

MSZ EN ISO 10848-1:2006(angol nyelven)

Akusztika. Szomszédos helyiségek közötti kerülőutas léghang- és lépéshangátvitel laboratóriumi vizsgálata. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN ISO 10848-2:2006(angol nyelven)

Akusztika. Szomszédos helyiségek közötti kerülőutas léghang- és lépéshangátvitel laboratóriumi vizsgálata. 2. rész: Könnyűszerkezetek vizsgálata, ha a szerkezeti csomópontnak nincs jelentős hatása

MSZ EN ISO 10848-3:2006(angol nyelven)

Akusztika. Szomszédos helyiségek közötti kerülőutas léghang- és lépéshangátvitel laboratóriumi vizsgálata. 3. rész: Könnyűszerkezetek vizsgálata, ha a szerkezeti csomópontnak jelentős hatása van

MSZ EN ISO 18233:2006(angol nyelven)

Akusztika. Új mérési módszerek alkalmazása az épület- és teremakusztikában

TŰZVÉDELEM

MSZ EN 2:1993MSZ EN 2:1992/A1:2005

A tüzek osztályozása(a módosítás angol nyelven)

MSZ EN 3-7:2004 2.(angol nyelven)

Hordozható tűzoltó készülékek. 7. rész: Jellemzők, teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek(Az MSZ EN 3-7:2004 helyett)

MSZ EN ISO 13943:2004 Tűzbiztonság. Szótár (ISO 13943:1999)MSZ EN 13501-2:2004(angol nyelven)

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával, a szellőzőberendezések kivételével

MSZ EN 13501-3:2006(angol nyelven)

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 3. rész: Osztályba sorolás az

Page 21: szabvanyok_az_epitoiparban

21

épületgépészeti rendszerekben alkalmazott termékek és elemek tűzállósági vizsgálati eredményeinek felhasználásával: tűzálló szellőzővezetékek és tűzgátló csappantyúk

MSZ EN 13501-5:2006(angol nyelven)

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osztályba sorolás a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 671-1:1999 Beépített oltóberendezések. Tömlőberendezések. 1. rész: Tömlődob alaktartó tömlővel

MSZ EN 671-2:2001 Beépített oltóberendezések. Tömlőberendezések. 2. rész: Falitűzcsap-szekrények lapos tömlőkkel

MSZ EN 671-2:2001/A1:2004(angol nyelven)

Beépített tűzoltó berendezések. Tömlőberendezések. 2. rész: Fali tűzcsapszekrények lapos tömlővel(Az MSZ EN 671-2:2001 módosítása)

MSZ EN 14540:2004(angol nyelven)

Tűzoltó tömlők. Szivárgásmentes lapos tömlők beépített tűzoltó berendezésekhez

MSZ EN 12094-4:2004(angol nyelven)

Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések részegységei. 4. rész: Tartályok szelepeinek és indítóberendezéseinek követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006(angol nyelven)

Beépített tűzoltó berendezések. Sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei. 1. rész: Sprinklerek(Az MSZ EN 12259-1:1999+A1:2001 módosítása)

MSZ EN 12259-2:1999/ A2:2006(angol nyelven)

Beépített tűzoltó berendezések. Sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei. 2. rész: A nedves riasztószelep felépítése(Az MSZ EN 12259-2:2001 módosítása)

MSZ EN 12259-3:2000/A2:2006(angol nyelven)

Beépített tűzoltó berendezések. Sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei. 3. rész: A száraz riasztószelep felépítése(Az MSZ EN 12259-3:2001 módosítása)

MSZ EN 12416-1:2001/A1:2004(angol nyelven)

Beépített tűzoltó berendezések. Porraloltók. 1. rész: A részegységek követelményeiés vizsgálati módszerei(Az MSZ EN 12416-1:2001 módosítása)

MSZ EN 12845:2004(angol nyelven)

Beépített tűzoltó berendezések. Automatikus sprinklerrendszerek. Tervezés, kivitelezés és karbantartás

MSZ EN 13565-1:2004(angol nyelven)

Beépített tűzoltó berendezések. Habbal oltó rendszerek. 1. rész: Követelmények és a részegységek vizsgálati módszerei

MSZ 9781-1:1987 Sprinklerberendezés. Általános előírások (G 26)MSZ 9781-2:1987 - Méretezés (G 26)MSZ 9781-3:1987 - Vízellátás és csőrendszer (G 26)MSZ 9784-1:1984 Nyitott szórófejes, vízzel oltó berendezés. Általános

előírásokMSZ 9784-2:1984 Nyitott szórófejes vízzeloltó berendezés. Méretezés MSZ 9784-3:1984 Nyitott szórófejes vízzeloltó berendezés. Vízellátás és

csőrendszerMSZ 9785 szabványsorozat

Tűzjelző berendezés

MSZ 274-1:1977 Villámvédelem. Fogalommeghatározások (F 07)MSZ 274-2:1981 - Épületek és egyéb építmények villámvédelmi

Page 22: szabvanyok_az_epitoiparban

22

csoportosítása (F 07)MSZ 274-3:1981MSZ 274:1981/1M:1985

- A villámhárító berendezés műszaki követelményei

MSZ 9904:1984 Éghető folyadékok tárolása és szállítása 300 literig(G 26)

MSZ 15631:1985 Tűzvédelmi jelzőtáblákMSZ 2364-482:1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész:

Biztonságtechnika. 48. kötet: Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. 482. főfejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén

MSZ 14799:1988 Kéményszerkezetek tűzállósági követelményei, laboratóriumi vizsgálata és minősítésük tűzállóság szempontjából

MSZ EN 1363-1:2000(angol nyelven)

Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1363-2:2000(angol nyelven)

Tűzállósági vizsgálatok. 2. rész: Alternatív és kiegészítő eljárások

MSZ EN 1364-1:2000(angol nyelven)

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak

MSZ EN 1364-2:2000(angol nyelven)

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Mennyezetek

MSZ EN 1365-1:2000(angol nyelven)

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak

MSZ EN 1365-2:2000(angol nyelven)

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Födémek és tetők

MSZ EN 1365-3:2000(angol nyelven)

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Gerendák

MSZ EN 1365-4:2000(angol nyelven)

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Oszlopok

MSZ EN 1365-5:2005(angol nyelven)

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Erkélyek, függőfolyosók és kezelőjárdák

MSZ EN 1365-6:2005(angol nyelven

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 6. rész: Lépcsők

MSZ EN 1366-1:2000(angol nyelven)

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Szellőzővezetékek

MSZ EN 1366-2:2000(angol nyelven)

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Tűzgátló csappantyúk

MSZ EN 1366-3:2005(angol nyelven)

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Átvezetések tömítései

MSZ EN 1366-6:2005(angol nyelven)

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 6. rész: Kettős és üreges padlók

MSZ EN 1366-7:2005(angol nyelven)

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 7. rész: Konvejorrendszerek és záróelemeik

MSZ EN 1366-8:2005(angol nyelven)

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 8. rész: Füstelvezető csővezetékek

MSZ EN 1634-1:2000(angol nyelven)

Ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Tűzgátló ajtók és nyílászáró szerkezetek

MSZ EN 1634-3:2005(angol nyelven)

Ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Füstgátló ajtók és nyílászárók

MSZ EN 14135:2005(angol nyelven)

Burkolatok. A tűzvédő képesség meghatározása

MSZ EN ISO 9239-1:2002(angol nyelven)

Padlóburkolatok tűzveszélyességi vizsgálatai. 1. rész: Az égési viselkedés meghatározása sugárzó hőforrás használatával

Page 23: szabvanyok_az_epitoiparban

23

MSZ EN 13238:2002(angol nyelven)

Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Kondicionálási eljárások és hordozók (mintaalapok) kiválasztásának általános szabályai

MSZ EN 13501-1:2002(angol nyelven)

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzveszélyes-ségi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

MSZ EN 13823:2002(angol nyelven)

Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai.Építési célú termékek vizsgálata a padlóburkolatok kivételével, egy égő tárgy hőhatása esetén

MSZ EN ISO 1182:2002(angol nyelven)

Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai.A neméghetőség vizsgálata

MSZ ENV 1187:2003 ésMSZ ENV 1187:2002/A1:2005

Külső tűz tetőre gyakorolt hatásának vizsgálati módszere(angol nyelven)

MSZ EN ISO 1716:2002(angol nyelven)

Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai.Az égéshő meghatározása

MSZ EN ISO 11925-2:2002(angol nyelven)

Tűzveszélyességi vizsgálatok. Építési célú termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatás mellett. 2. rész: „Egyedi láng”-os vizsgálat

MSZ EN 1866:2006 Szállítható tűzoltó készülékekMSZ EN 54-10:2002/A1:2006(angol nyelven)

Tűzjelző berendezések. 10. rész: Lángérzékelők. Pontszerű érzékelők

MSZ EN 54-11:2001/A1:2006(angol nyelven)

Tűzjelző berendezések. 11. rész: Kézi jelzésadók

MSZ EN 54-17:2006(angol nyelven)

Tűzjelző berendezések. 17. rész: Zárlatszakaszolók

MSZ EN 54-18:2002/A1:2006(angol nyelven)

Tűzjelző berendezések. 18. rész: Bemeneti/kimeneti eszközök

MSZ EN 12094-5:2006(angol nyelven)

Beépített tűzoltó berendezések. A gázzal oltó berendezések részegységei. 5. rész: Nagy- és kisnyomású elosztószelepek és működtetőszerkezeteik követelményei és vizsgálati módszerei(Az MSZ EN 12094-5:2001 helyett)

MSZ EN 12094-6:2006(angol nyelven)

Beépített tűzoltó berendezések. A gázzal oltó berendezések részegységei. 6. rész: Nem villamos tiltórendszerek követelményei és vizsgálati módszerei(Az MSZ EN 12094-6:2001 helyett)

MSZ EN 12094-8:2006(angol nyelven)

Beépített tűzoltó berendezések. A gázzal oltó berendezések részegységei. 8. rész: A csatlakozók követelményei és vizsgálati módszerei

ÁLTALÁNOS A KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGHEZKAPCSOLÓDÓ SZABVÁNYOK

MSZ-04-800:1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek általános előírásaiMSZ ISO 4463-1:1992 Építőipari mérési és kitűzési módszerek. Tervezés és

szervezés, mérési módok, elfogadási követelményekMSZ ISO 7077:1990 Általános alapelvek az építkezések geodéziai ellenőrző

méréseinek végrehajtásáraMSZ ISO 7078:1990 Építkezési geodéziai munkálatok fogalom-

meghatározásai

Page 24: szabvanyok_az_epitoiparban

24

MSZ ISO 6405-1:1994 Földmunkagépek. A kezelőelemek és az egyéb kijelzők jelképei. 1. rész: Általános jelképek

MSZ ISO 7296-1:1993 Daruk vezérlőelemeinek grafikus jelképei. Általános előírások

MSZ 1375:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei

MSZ 17066:1985 Biztonsági szín és alakjelekMSZ 15631:1985 Tűzvédelmi jelzőtáblákMSZ 17304:1983 Munkavédelem. Robbanásbiztonság általános

követelményeiMSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános

biztonsági követelményeiMSZ 17314:1985 Munkavédelem. Bőrvédő készítmények

csoportosítása és általános követelményeiMSZ 20163:1985 Építési állványelemek munkavédelmi követelményeiMSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános

biztonságtechnikai követelményeiMSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és

alapozások biztonságtechnikai követelményeiMSZ-04-902:1983 Munkavédelem. Épületszerelési munkák

biztonságtechnikai követelményeiMSZ-04-903:1983 Munkavédelem. Kőműves munkák biztonság-

technikai követelményeiMSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák

biztonságtechnikai követelményeiMSZ-04-905:1983 Munkavédelem. Építőipari bontási munkák

biztonságtechnikai követelményeiMSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési

követelményeiMSZ-04-963-1:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai

követelményekMSZ-04-963-2:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő

biztonságtechnikai követelményekMSZ-04-91:1988 Építkezési személy-teheremelő berendezések.

Létesítés, telepítés, üzemeltetésMSZ-04-93:1990 Személyemelésre ideiglenesen felhasználható

emelőberendezések biztonságtechnikai kiegészítő követelményei

MSZ-04-805-2:1981 Építő- és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések. Felvonóberendezések

MSZ EN 12158-1:2002(angol nyelven)

Építkezési teherfelvonók. 1. rész: Kezelőszemély által használható emelőlapos felvonók

MSZ EN 12158-2:2002(angol nyelven)

Építkezési teherfelvonók. 2. rész: Ferde pályás felvonók személyek által nem használható teherszállító eszközzel

MSZ EN 12159:2002(angol nyelven)

Függőlegesen vezetett fülkéjű építési személy- és teherfelvonók

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

MSZ EN 340:1994 Védőruházat. Általános előírásokMSZ EN 397:1997 Ipari védősisakokMSZ EN 388:1997 Védőkesztyűk mechanikai veszélyek ellenMSZ EN 381 szabvány- Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére

Page 25: szabvanyok_az_epitoiparban

25

sorozatMSZ EN 470-1:1998 Hegesztéshez és hasonló műveletekhez használatos

védőruházat. 1. rész: Általános követelményekMSZ EN 341:1994 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás

megelőzésére. EreszkedőeszközökMSZ EN 353-1:1994 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás

megelőzésére. Merev rögzített vezetéken alkalmazott vezérelt típusú lezuhanásgátlók

MSZ EN 353-2:1994 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott vezérelt típusú lezuhanásgátlók

MSZ EN 354:1994 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Rögzítőkötelek

MSZ EN 355:1994 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Energiaelnyelők

MSZ EN 358:1994 Személyi védőeszköz munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Munkahelyzet rendszerek

MSZ EN 360:1995 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Visszahúzható típusú lezuhanásgátlók

MSZ EN 361:1995 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Teljes testhevederzet

MSZ EN 362:1995 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Csatlakozók

MSZ EN 363:1995 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Lezuhanásgátló rendszerek

MSZ EN 365:1995 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. A használatra és a megjelölésre vonatkozó utasítások általános előírásai

ÉPÍTÉSI TŰRÉSEK ÉS MODULKOORDINÁCIÓ

MSZ ISO 1791:1990 Az építési modulkoordináció fogalommeghatározásaiMSZ 7651:1989 Az építési modulkoordináció alapelveiMSZ 7653:1982 Az építési modul alkalmazási előírásaiMSZ 7661-1:1982 Építési modul. ModulhálókMSZ 7661-2:1982 Építési modul. Koordinációs térMSZ 20161:1983 Építőipari mértani paraméterek pontosságának

számítási alapelveiMSZ 20162:1985 Építőipari mértani paraméterek pontosságának

ellenőrzéseMSZ 20164:1988 Építőipari méretpontosság statisztikai elemzéseMSZ 7658-1:1979 Építőipari tűrések. Építőipari mértani paraméterek

pontosságának általános előírásaiMSZ 7658-2:1982 Építőipari tűrések. Pontossági osztályokMSZ 7658-3:1984 Építőipari tűrések. Technológiai és funkcionális

tűrésekMSZ ISO 3443-1:1993 Építési tűrések. Értékelési és specifikációs alapelvekMSZ ISO 3443-2:1993 Építési tűrések. A normális méreteloszlású szerkezeti

elemek közötti várható illeszkedések valószínűség-elméleti alapjai

MSZ ISO 3443-3:1993 Építési tűrések. A célméret megválasztásának eljárásai és a várható illeszkedés

MSZ ISO 3443-4:1993 Építési tűrések. A szerelés várható eltéréseinek és a tűrések kiosztásának meghatározási módszerei

Page 26: szabvanyok_az_epitoiparban

26

MSZ ISO 3443-5:1993 Építési tűrések. Tűrési előírásokban használt értéksorok

MSZ ISO 3443-6:1993 Építési tűrések. Az elfogadás kritériumainak alapelvei és a konformitás ellenőrzése 1-es módszerrel

MSZ ISO 3443-7:1993 Építési tűrések. Az elfogadás kritériumainak alapelvei, és a konformitás ellenőrzése 2-es, statisztikai módszerrel

MSZ ISO 3443-8:1993 Építési tűrések. Méretvizsgálat és az építés ellenőrzéseMSZ ISO 7976-1:1992 Építészeti tűrések. Épületek és épületelemek mérési

módszerei és eszközeiMSZ ISO 7976-2:1990 Építészeti tűrések. Épületek és épületelemek mérési

pontjai

A MŰSZAKI RAJZOKRA VONATKOZÓÁLTALÁNOS SZABVÁNYOK

MSZ ISO 128:1992 A műszaki ábrázolás általános előírásaiMSZ ISO 129:1992 Méretmegadás műszaki rajzokonMSZ ISO 2594:1993 Vetítési módszerek építőipari rajzokon MSZ EN ISO 3766:2004 Építészeti rajzok. Betonvasalások egyszerűsített

ábrázolásaMSZ ISO 4067-1:1998 Műszaki rajzok. Rendszerek. 1. rész: A vízellátás, a

fűtés, a szellőzés és a vízelvezetés rajzjeleiMSZ ISO 4067-2:1998 Épületek és műtárgyak műszaki rajzai. Rendszerek. 2.

rész: Egészségügyi berendezési tárgyak egyszerűsített ábrázolása

MSZ ISO 4067-6:2003 Műszaki rajzok. Rendszerek. 6. rész: A talajban levő vízellátó és vízelvezető rendszerek rajzjelei

MSZ ISO 4068:1994 Referenciavonalak az építőipari rajzokonMSZ ISO 4069:1993 Felületek általános ábrázolása építőipari rajzokon MSZ ISO 4157-1:2000 Műszaki rajzok. Építőipari rajzok. 1. rész. Épületek és

épületrészekMSZ ISO 4157-2:2000 Műszaki rajzok. Építőipari rajzok. Épületek és

épületrészek megjelölése. 2. rész: Helyiségnevek és –számok

MSZ ISO 4172:2000 Műszaki rajzok. Építészeti rajzok. Előre gyártott elemek szerelési rajzai

MSZ ISO 5261:1994 Fémszerkezetek műszaki rajza MSZ ISO 6284:1994 Tűrésmegadás építőipari rajzokonMSZ EN ISO 7200:2004(angol nyelven)

Termékek műszaki dokumentációja. Adatmező a feliratmezőben és a dokumentumokfejléce

MSZ ISO 7437:1994 Műszaki rajzok. Építőipari rajzok. Az előre gyártott szerkezeti elemek gyártási rajzainak általános előírásai

MSZ ISO 7518:1994 Műszaki rajzok. Építőipari rajzok. Bontás és átépítés ábrázolása

MSZ ISO 7519:2000 Műszaki rajzok. Építészeti rajzok. Az elrendezési tervek és a szerelési rajzok általános előírásai

MSZ ISO 8048:1993 Nézetek, metszetek és szelvények ábrázolása építőipari rajzokon

MSZ ISO 9431:2000 Építészeti rajzok. Az ábra, a szöveg- és a feliratmező elhelyezése rajzlapokon

MSZ 369:1979 Függőleges szerkezetek ábrázolása építőipari rajzokon MSZ EN ISO 15785:2003 Műszaki rajzok. Ragasztott, korcolt és préselt kötések

Page 27: szabvanyok_az_epitoiparban

27

jelöléseiMSZ EN ISO 6412-1:2003 Műszaki rajzok. Csővezetékek egyszerűsített

ábrázolása. 1. rész: Általános előírások és a merőleges ábrázolás

MSZ EN ISO 6412-2:2003 Műszaki rajzok. Csővezetékek egyszerűsített ábrázolása. 2. rész: Egyméretű axonometrikus ábrázolás

MSZ 1228-1:1999 Építési tervek. Építészeti tervrajzok általános követelményei

MSZ 1228-2:1985 Építési tervek. Mérnöki építmények terveinek általános követelményei

MSZ 1228-4:1982 Építési tervek. Kémények és szellőzők MSZ 1228-5:1980 Építési tervek. Berendezési tárgyak rajzjelei MSZ 1228-8:1982 Építési tervek. Fűtési berendezési tárgyak rajzjelei MSZ 1228-12:1985 Építési tervek. Tetők, födémek, áthidalók és

álmennyezetek ábrázolása és rajzjeleiMSZ 1228-15:1986 Építési tervek. Tereprendezés ábrázolása és jelölése MSZ 1228-16:1999 Építési tervek. Építmények alapjainak ábrázolása és

jelölése MSZ 1228-17:1986 Építési tervek. Kőszerkezetek ábrázolása és jelölése MSZ 1228-20:1989 Építési tervek. Épületszerkezetek jobbos és balos

alakjának megkülönböztetése MSZ 1228-21:1989 Építési tervek. Külső hőszállító vezetékek rajzai MSZ 3540:1979 Ideiglenes és felvonulási létesítmények elrendezési

terveinek rajzjelei MSZ 7141:1986 Ácsszerkezeti rajzMSZ 14753-1:1965 Építési tervek. tartószerkezeti tervrajzok. Építmények

vasbetonszerkezeti tervének ábrázolásaMSZ 14753-3:1988 Tartószerkezeti rajzok. Szegecsek és csavarok

elhelyezésére való lyukak gyökméretei acélszerkezeteken

MSZ 23023:1992 Modelles műszaki tervezés

Page 28: szabvanyok_az_epitoiparban

28

I. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ERŐFORRÁSOK

2. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

MSZ ISO 7518:1994 Műszaki rajzok. Építőipari rajzok. Bontás és átépítés ábrázolása

MSZ-04-905:1983 Munkavédelem. Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei

5. Építőgépek

MSZ EN 500-1:1999 Mobil útépítő gépek. Biztonság. 1. rész: Közös követelmények

MSZ EN 500-2:1999 Mobil útépítő gépek. Biztonság. 2. rész: Útmaró gépek egyedi követelményei

MSZ EN 500-3:1999 Mobil útépítő gépek. Biztonság. 3. rész: Talajstabilizáló gépek egyedi követelményei

MSZ EN 500-4:1999 Mobil útépítő gépek. Biztonság. 4. rész: Tömörítőgépek egyedi követelményei

MSZ ENV 500-6:1999 Mobil útépítő gépek. Biztonság. 6. rész: Burkolatterítő gépek egyedi követelményei

MSZ EN 536:2000 Útépítő gépek. Aszfaltkeverő telepek. Biztonsági követelmények

MSZ EN 791:1999 Fúróberendezések. BiztonságMSZ EN 815:1999MSZ EN 815:1996/A1:2005(angol nyelven)

Sziklafúrásra alkalmazható, pajzs nélküli alagútfúró gépek és rudazat nélküli aknafúró gépek biztonsága

MSZ EN 996:1999MSZ EN 996:1995/A1:2000MSZ EN 996:1995/A2:2004

Cölöpverő berendezés. Biztonsági követelmények

MSZ EN 12001:2004 Szállító-, szóró- és terítőgépek betonhoz és habarcshoz. Biztonsági követelmények

MSZ EN 12110:2003 Alagútfúró gép. Légzsilipek. Biztonsági követelményekMSZ EN 12111:2005 Alagútfúró gépek. Vágatelőfejtők, folyamatos

működésű és ütve lazító fejtőgépek. Biztonsági követelmények

MSZ EN 12336:2005(angol nyelven)

Alagútfúró gépek. Fúrópajzsok, csősajtoló gépek, kanálfúrógépek, alagútfalazó berendezések. Biztonsági követelmények

MSZ EN 12418:2001 Falazat- és kődaraboló gépek helyszíni munkákhoz. Biztonság

MSZ EN 12629-1:2001 Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 12629-2:2003(angol nyelven)

Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. Biztonság. 2. rész: Falazóelem-gyártó gépek

MSZ EN 12629-3:2003(angol nyelven)

Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. Biztonság. 3.

Page 29: szabvanyok_az_epitoiparban

29

rész: Toló- és forgóasztalos gépekMSZ EN 12629-4:2001 Betonból és mészhomokból készített építőipari

termékek gyártásához használt gépek. Biztonság. 4. rész: Beton tetőcserepeket gyártó gépek

MSZ EN 12629-5-1:2004 Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. Biztonság. 5-1. rész: Függőleges tengelyű csőgyártó gépek

MSZ EN 12629-5-2:2004 Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. Biztonság. 5-2. rész: Vízszintes tengelyű csőgyártó gépek

MSZ EN 12629-5-3:2004 Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. Biztonság. 5-3. rész: Csőelőfeszítő gépek

MSZ EN 12629-5-4:2004 Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. Biztonság. 5-4. rész: Betoncsőbevonó gépek

MSZ EN 12629-6:2005(angol nyelven)

Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. Biztonság. 6. rész: Helyhez kötött és mobil berendezések előre gyártott, vasalt termékek gyártásához

MSZ EN 12629-7:2004(angol nyelven)

Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. Biztonság. 7. rész: Helyhez kötött és mobil berendezések feszített betontermékek hosszúpados gyártáshoz

MSZ EN 12629-8:2003(angol nyelven)

Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. Biztonság. 8. rész: Gépek és berendezések mészhomokból (és betonból) készített építőipari termékek gyártásához

MSZ EN 13020:2005(angol nyelven)

Útfelület-megmunkáló gépek. Biztonsági követelmények

MSZ EN 13309:2001(angol nyelven)

Építőipari gépek. Belső villamos ellátású gépek elektromágneses összeférhetősége

MSZ EN 13862:2001 Burkolatvágó gép. BiztonságMSZ 7901:1986 Betonkeverő gép követelményei és vizsgálataMSZ 10133:1986 Parkettacsiszoló gép követelményei és vizsgálataMSZ 14266-1:1988 Építőipari gépek és berendezések. A jelzőelemek

követelményeiMSZ 14266-3:1989 Építőipari gépek és berendezések. A kezelőfülke

méreteiMSZ-05-86.0804:1989 Homlokrakodók típusai és fő jellemzői

Page 30: szabvanyok_az_epitoiparban

30

II. KEVERÉKEK ÉS IDEIGLENES SEGÉDSZERKEZETEK

11. Keverékkészítés

MSZ 4719:1982 BetonokMSZ ENV 206-1:2002 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség,

készítés és megfelelőség MSZ EN 206-1:2000/A1:2004(angol nyelven)

Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség (Az MSZ EN 206-1:2002 módosítása)

MSZ EN 196 szabvány-sorozat

Cementvizsgálati módszerek

MSZ 523 szabványsorozat A cementek fizikai jellemzőinek vizsgálataMSZ 4702-2:1997 Cementek. Követelmények és megfelelőségi feltételekMSZ 4702-7:1982 Cementek. Színes portlandcementekMSZ 4702-8:1990 Cementek. Mélyfúrási portlandcementekMSZ 4702-9:1990 Cementek. Aluminátcementek és nagy timföldtartalmú

aluminátcementekMSZ 4706 szabvány-sorozat

Cementkiegészítő anyagok

MSZ 4713 szabvány-sorozat

A beton alapanyagainak munkahelyi vizsgálata

MSZ 4714 szabvány-sorozat

A betonkeverék és a friss beton vizsgálata

MSZ 4715 szabvány-sorozat

Megszilárdult beton vizsgálata

MSZ 4717:1999 A cementek CaSO4 tartalmú kötésszabályozó anyagaiMSZ EN 197-1:2000MSZ EN 197-1:2000/A1:2004

Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ EN 197-2:2000 Cement. 2. rész: A megfelelőség értékeléseMSZ EN 197-4:2004(angol nyelven)

Cement. 4. rész: Kis kezdőszilárdságú kohósalakcementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ CR 14245:2002 Útmutató az EN 197-2 Cement. 2. rész: „A megfelelőség értékelése” szabvány alkalmazásához

MSZ EN 14216:2004(angol nyelven)

Cement. Nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

MSZ 16011:1987 Perlitek csoportosítása és fogalommeghatározásaiMSZ 16014:1987 Duzzasztott perlitek vizsgálati módszereiMSZ 16015:1988 Duzzasztott perlitekMSZ EN 413-1:2004(angol nyelven)

Kőművescement. 1. rész: Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ ENV 413-2:2005(angol nyelven)

Kőművescement. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 459-2:1997 Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerekMSZ EN 459-1:2002 Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások,

követelmények és megfelelőségi feltételekAz MSZ EN 459:2002 helyett(tartalmazza az AC:2002 módosítást is)

MSZ EN 459-3:2002 Építési mész. 3. rész: A megfelelőség értékelése(Az MSZ EN 459-3:2002 helyett, tartalmazza az AC:2002 módosítást is)

Page 31: szabvanyok_az_epitoiparban

31

MSZ EN 1015 szabvány-sorozat

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei

MSZ EN 450:1998 Pernye betonhoz. Meghatározások, követelmények és minőség-ellenőrzés

MSZ EN 480 szabvány-sorozat

Adalékszer betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 934-2:2001/A2:2006(angol nyelven)

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektáló habarcshoz. 2. rész: Betonadalékszerek. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés

MSZ EN 934-3:2004 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 3. rész: Adalékszerek falazóhabarcshoz. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, megjelölés és címkézés

MSZ EN 13043:2003(angol nyelven)

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületkezeléséhez

MSZ EN 13055-1:2003(angol nyelven)

Könnyű kőanyaghalmazok. 1. rész: Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz

MSZ EN 13055-2:2004(angol nyelven)

Könnyű kőanyaghalmazok. 2. rész: Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) aszfaltkeverékekhez és felületkezelésre, valamint kötőanyag nélküli és kötőanyagos alkalmazásokhoz

MSZ EN 13139:2002 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshozMSZ EN 12620:2006 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhozMSZ 18282 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere

MSZ 18283:1979 Építési kőanyagok kőzettani vizsgálati rendjeMSZ 18284 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok tömegösszetételi vizsgálatai

MSZ 18285 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbatesten

MSZ 18286 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok energiavezetési és térfogat-állandósági vizsgálatai

MSZ 18287 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbahalmazon

MSZ 18288 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata

MSZ 18289 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok időállóság-vizsgálata

MSZ EN 932:2000szabványsorozat(angol nyelven)

Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata.

MSZ EN 933szabványsorozat(angol nyelven)

Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata.

MSZ EN 1097 szabványsorozat(angol nyelven)

Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata

MSZ EN 1367szabványsorozat(angol nyelven)

Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálati módszerei.

MSZ EN 1744szabványsorozat

Kőanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata.

Page 32: szabvanyok_az_epitoiparban

32

(angol nyelven)MSZ EN 12620:2003(angol nyelven)

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz

MSZ EN 14647:2006(angol nyelven)

Kalcium-aluminát cement. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 196-1:2005(magyar nyelven)

Cementvizsgálati módszerek. 1. rész: A szilárdság meghatározása

MSZ EN 196-2:2005(magyar nyelven)

Cementvizsgálati módszerek. 2. rész: A cement kémiai elemzése

MSZ EN 196-3:2005(magyar nyelven)

Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kötési idő és a térfogat-állandóság meghatározása

MSZ EN 196-5:2005(magyar nyelven)

Cementvizsgálati módszerek. 5. rész: A puccoláncementek puccolánosságának vizsgálata

12. Felvonulási létesítmények

MSZ 3540:1979 Ideiglenes és felvonulási létesítmények elrendezési terveinek rajzjelei

MSZ-04-64:1990 Építkezési felvonulási villamos berendezés követelményei

MSZ-04-804-1:1989 Építő- és szerelőipari csővezetékek, szerelvények. Épületgépészeti csővezetékek

MSZ-04-805-1:1990 Építő- és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések. Építmények villamos vezetékei és szerelvényei

MSZ 1585 szabványsorozat

Erősáramú üzemi szabályzat

MSZ 2873:1986 Csővezetékek névleges, üzemi és próbanyomásaMSZ EN 12813:2004(angol nyelven)

Ideiglenes építési szerkezetek. Teherhordó állványok előre gyártott elemekből. Szerkezettervezési módszerek

MSZ EN 13374:2004(angol nyelven)

Ideiglenes védőkorlátrendszerek. Termékelőírások, vizsgálati módszerek

13. Dúcolás, földpart-megtámasztás

MSZ-04-801-2:1990 Építő- és szerelőipari segédszerkezetek. Szádfalak, résfalak

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei

MSZ 15003:1989 Tervezési előírások a munkagödrök határolására, megtámasztására és víztelenítésére

MSZ 15032:1986 Földmunkák és földművek fogalommeghatározásaiMSZ EN 13331-1:2003(angol nyelven)

Munkaárok-dúcoló rendszerek. 1. rész: Termékmeghatározás

MSZ EN 13331-2:2003(angol nyelven)

Munkaárok-dúcoló rendszerek. 2. rész: Értékelés számítással vagy vizsgálattal

14. Víztelenítés

MSZ-04-801-3:1990 Építő- és szerelőipari segédszerkezetek. Munkaterületek víztelenítése

Page 33: szabvanyok_az_epitoiparban

33

MSZ 15003:1989 Tervezési előírások a munkagödrök határolására, megtámasztására és víztelenítésére

15. Zsaluzás és állványozás

MSZ 20163:1985 Építési állványelemek munkavédelmi követelményeiMSZ 13010-1:1979 Építési állványok. Általános előírásokMSZ 13010-2:1985 Építési állványok. Munkaállványok műszaki és

munkavédelmi követelményeiMSZ 13010-3:19859 Építési állványok. Támasztó-, mozgó-, kidugó- és

műállványok műszaki és munkavédelmi követelményei

MSZ 13010-4:1979 Építési állványok. A méretezés általános előírásaiMSZ 13010-5:1979 Építési állványok. Az állványozás anyagai és

választékukMSZ 13010-6:1980 Építési állványok. Fémállványok méretezése,

általános követelményekMSZ 13010-7:1980 Építési állványok. Fémállványok méretezése,

teherbírási követelményekMSZ 13010-8:1980 Építési állványok. Faállványok méretezése, általános

követelményekMSZ 13010-9:1980 Építési állványok. Faállványok méretezése,

teherbírási követelményekMSZ 13011-1:1976 Építési állványmunkaszintek elemei. Általános

műszaki előírásokMSZ 13011-2:1976 Építési állványmunkaszintek elemei. Állvány-pallóMSZ 13011-3:1976 Építési állványmunkaszintek elemei. Könnyű-

állványok deszkatábláiMSZ 13011-4:1976 Építési állványmunkaszintek elemei. Korlát-deszkaMSZ 13011-6:1976 Építési állványmunkaszintek elemei. Palló-rögzítő

kapocsMSZ 13011-7:1976 Építési állványmunkaszintek elemei. Deszka-

táblarögzítő kapocsMSZ 13011-9:1976 Építési állványmunkaszintek elemei. Láb-deszkaMSZ 13012-1:1984 Építési állványbakok fából. Általános műszaki

előírásokMSZ 13012-2:1984 Építési állványbakok fából. KisbakokMSZ 13012-3:1984 Építési állványbakok fából. NagybakokMSZ 13012-4:1984 Építési állványbakok fából. Ácsolt bakMSZ 13013-1:1978 Építési állványbakok fémből. Általános műszaki

előírásokMSZ 13013-2:1978 Építési állványbakok fémből. KisbakMSZ 13013-3:1978 Építési állványbakok fémből. CsőlábMSZ 13014-1:1977 Építési falétraállványok elemei. Általános műszaki

előírásokMSZ 13014-2:1977 Építési falétraállványok elemei. Talpas létraMSZ 13014-3:1977 Építési falétraállványok elemei. ÁllványlétraMSZ 13014-4:1977 Építési falétraállványok elemei. Kampós kikötőkarMSZ 13014-5:1977 Építési falétraállványok elemei. KikötőkarMSZ 13014-6:1977 Építési falétraállványok elemei. KikötődeszkaMSZ 13014-7:1977 Építési falétraállványok elemei. Kikötő-szorítófaMSZ 13014-8:1977 Építési falétraállványok elemei. Kereszt-merevítő

fából

Page 34: szabvanyok_az_epitoiparban

34

MSZ 13014-9:1977 Építési falétraállványok elemei. IstrángkötélMSZ 13014-10:1977 Építési falétraállványok elemei. Kereszt-merevítő

fémbőlMSZ 13014-11:1977 Építési falétraállványok elemei. ToldóhorogMSZ 13014-12:1977 Építési falétraállványok elemei. Áttoló vasMSZ 13014-13:1977 Építési falétraállványok elemei. VaskonzolMSZ 13014-14:1977 Építési falétraállványok elemei. Kampós csavarMSZ 13014-15:1977 Építési falétraállványok elemei. Kikötő-falszegMSZ 13015-1:1978 Építési csőállvány elemei. Általános műszaki

előírásokMSZ 13015-2:1978 Építési csőállvány elemei. ÁllványcsövekMSZ 13015-3:1978 Építési csőállvány elemei. Csuklós bilincsMSZ 13015-4:1978 Építési csőállvány elemei. Derékszögű bilincsMSZ 13015-5:1978 Építési csőállvány elemei. ToldóbilincsMSZ 13015-6:1978 Építési csőállvány elemei. CsőtalpMSZ 13015-7:1979 Építési csőállvány elemei. Menetes csőtalpMSZ 13015-8:8:1979 Építési csőállvány elemei. KikötőkarMSZ 13015-9:1979 Építési csőállvány elemei. Korlátdeszka- és

lábdeszka-rögzítőszerelvényekMSZ 13015-10:1979 Építési csőállvány elemei. Kávaszorító csőMSZ 13016:1976 Építési állványkapocsMSZ 13017-1:1983 Készelemes könnyűállványok. Általános előírásokMSZ 13017-2:1983 Készelemes könnyűállványok. Mintavétel, vizsgálat,

minősítésMSZ 13017-3:1983 Készelemes könnyűállványok. Keretes csőállvány

elemekMSZ 13017-4:1983 Készelemes könnyűállványok. Keretes csőállvány

kiegészítő elemekMSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános

biztonságtechnikai követelményeiMSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák

biztonságtechnikai követelményeiMSZ HD 1000:2002 Munkaállványok előre gyártott elemekből. Anyagok,

méretek, teherbírás és biztonsági követelményekMSZ HD 1004:2000 Gördíthető munkaállványok előre gyártott elemekből.

Anyagok, méretek, teherbírás és biztonsági követelmények

MSZ EN 13377:2003(angol nyelven)

Előre gyártott fa zsaluzattartók. Követelmények, osztályozás és értékelés

MSZ EN 1495:2001 ésMSZ EN 1495:1997 /A1:2004 (angol nyelven)

Emelőállványok. Oszlopos kúszó munkaállványok

MSZ EN 12810-1:2004(angol nyelven)

Homlokzati állványok előre gyártott elemekből. 1. rész: Termékelőírások

MSZ EN 12810-2:2004(angol nyelven)

Homlokzati állványok előre gyártott elemekből. 2. rész: Részletes számítási módszerek a szerkezet kialakítására

MSZ EN 12811-1:2004(angol nyelven)

Építési segédszerkezetek. 1. rész: Állványok. Teljesítménykövetelmények és általános kialakítás

MSZ EN 12811-2:2004(angol nyelven)

Építési segédszerkezetek. 2. rész: Anyagtájékoztató

MSZ EN 12811-3:2003EN 12811-3:2002/AC:2004

Építési segédszerkezetek. 3. rész: Terhelési vizsgálatok

Page 35: szabvanyok_az_epitoiparban

35

(angol nyelven)MSZ EN 12812:2004(angol nyelven)

Állvány. Működési és általános tervezési követelmények

MSZ EN 74-1:2006(angol nyelven)

Csatlakozások, központosító csapok és talplemezek munka- és zsaluzóállványokhoz. 1. rész: Csőcsatlakozások. Követelmények és vizsgálati eljárások

Page 36: szabvanyok_az_epitoiparban

36

III. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

21. Irtás, föld- és sziklamunka

MSZ 15032:1986 Földmunkák és földművek fogalommeghatározásaiMSZ 15105:1965 Építőipari földmunkaMSZ ISO 6405-1:1994 Földmunkagépek. A kezelőelemek és az egyéb kijelzők

jelképei. 1. rész: Általános jelképekMSZ 1228-15:1986 Építési tervek. Tereprendezés ábrázolása és jelölése MSZ 11311:1954 Nyomtatvány vonalas földmunkák tömegszámítására és

tömegelosztásáraMSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és

alapozások biztonságtechnikai követelményeiMSZ 21470-105:2006 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 105. rész: A

szénhidrogén-tartalom meghatározása a 36-220 ºC forrásponttartományban gázkromatográfiás módszerrel.

22. Szivárgóépítés, alagcsövezés

MSZ-04-801-3:1990 Építő- és szerelőipari segédszerkezetek. Munkaterületek víztelenítése

MSZ EN 14364:2006(angol nyelven)

Műanyag és csővezetékrendszerek nyomás alatti és nyomás nélküli alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Telítetlen poliésztergyanta (UP) alapú, üvegszálerősítésű, hőre keményedő műanyagok (GRP). A csövek, a csőidomok és a kötések követelményei

23. Síkalapozás

MSZ 1228-16:1999 Építési tervek. Építmények alapjainak ábrázolása és jelölése

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei

MSZ 14043 szabványsorozat

Talajmechanikai vizsgálatok

MSZ EN ISO 14688-1: 2003

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás

MSZ EN ISO 14688-2:2005

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 2. rész: Osztályozási alapelvek

MSZ EN ISO 14689-1: 2004

Geotechnikai vizsgálatok. Szilárd kőzetek azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás

MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006(magyar nyelven)

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 1. rész: A víztartalom meghatározása

MSZE CEN ISO/TS 17892-2:2006(magyar nyelven)

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 2. rész: Finom szemcséjű talajok térfogatsűrűségének meghatározása

MSZE CEN ISO/TS 17892-3:2006

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 3. rész: A szemcsék sűrűségének

Page 37: szabvanyok_az_epitoiparban

37

(magyar nyelven) meghatározása. Piknométeres módszerMSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006(magyar nyelven)

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 4. rész: A szemeloszlás meghatározása

MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006(magyar nyelven)

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 12. rész: Az Atterberg-határok meghatározása

MSZ EN 14653-1:2005(angol nyelven)

Kézi működtetésű hidraulikus alátámasztó rendszerek alapozási munkákhoz. 1. rész: Termékelőírások

MSZ EN 14653-2:2005(angol nyelven)

Kézi működtetésű hidraulikus alátámasztó rendszerek alapozási munkákhoz. 2. rész: A számítás vagy a vizsgálat értékelése

MSZ EN 13251:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. A földmunkák és az alapozások során, valamint a gyűjtőszerkezetekben való alkalmazás előírt jellemzői

MSZ EN 13252:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. A vízelvezető rendszerekben való alkalmazás előírt jellemzői

MSZ EN 13253:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. Az eróziót szabályozó munkákban (partvédelem, partvédő művek) való alkalmazás előírt jellemzői

MSZ EN 13254:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. Az alagutak és a föld alatti műtárgyak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői

MSZ EN 13255:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. A víztározók és gátak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői

MSZ EN 13256:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. Az alagutak és a föld alatti műtárgyak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői

MSZ EN 13257:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. A csatornák szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői

MSZ EN 13265:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. A folyékonyhulladék-lerakó létesítményekben való alkalmazás előírt jellemzői

24. Mélyalapozás

MSZ 11312-1:1980 Előregyártott vasbeton és feszítettbeton vertcölöpök. Általános előírások

MSZ 11312-2:1980 Előregyártott vasbeton és feszítettbeton vertcölöpök. Típusok

MSZ EN 12794:2005(angol nyelven)

Előre gyártott betontermékek. Cölöpök alapozáshoz

MSZ 11324:1968 FacölöpökMSZ EN 1536:2001 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Fúrt

cölöpökMSZ EN 1537:2002(angol nyelven)

Speciális geotechnikai munkák kivitelezése.Talajhorgonyok

MSZ EN 1538:2002(angol nyelven)

Speciális geotechnikai munkák kivitelezése.Résfalak

MSZ EN 12699:2002 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése.Talajkiszorításos cölöpök

MSZ EN 12063:2002(magyar nyelven)

Speciális geotechnikai munkák kivitelezése.Szádfalak

MSZ EN 12715:2002 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése.

Page 38: szabvanyok_az_epitoiparban

38

(angol nyelven) TalajszilárdításMSZ EN 12716:2002 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése.

JethabarcsosításMSZ EN 14679:2005(angol nyelven)

Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Mélykeverés

MSZ EN ISO 14688-1:2003

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás

MSZ EN ISO 14688-2:2005 (magyar nyelven)

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 2. rész: Osztályozási alapelvek

MSZ 14043 szabványsorozat

Talajmechanikai vizsgálatok

MSZ EN ISO 14688-1: 2003 (angol nyelven)

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás

MSZ EN ISO 14689-1: 2004 (angol nyelven)

Geotechnikai vizsgálatok. Szilárd kőzetek azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás

MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006(magyar nyelven)

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 1. rész: A víztartalom meghatározása

MSZE CEN ISO/TS 17892-2:2006(magyar nyelven)

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 2. rész: Finom szemcséjű talajok térfogatsűrűségének meghatározása

MSZE CEN ISO/TS 17892-3:2006(magyar nyelven)

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 3. rész: A szemcsék sűrűségének meghatározása. Piknométeres módszer

MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006(magyar nyelven)

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 4. rész: A szemeloszlás meghatározása

MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006(magyar nyelven)

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 12. rész: Az Atterberg-határok meghatározása

MSZ EN 14731:2006(angol nyelven)

Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Talajjavítás vibrációs mélytömörítéssel

MSZ EN 14475:2006(angol nyelven)

Speciális geotehcnikai munkák kivitelezése. Talajerősítés

Page 39: szabvanyok_az_epitoiparban

39

IV. ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK

31. Helyszíni beton és vasbeton munkák

MSZ 15033:1979 Beton- és vasbetonszerkezeti fogalmak és meghatározások

MSZ-04-803-5:1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei

MSZ ENV 13670-1:2000(angol nyelven)

Betonszerkezetek kivitelezése. 1. rész: Általános előírások

MSZ 4798-1:2004(magyar nyelven)

Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon

MSZ 18293:1979 Homok, homokos kavics és kavicsMSZ EN 197-1:2000 Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek

összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételeiMSZ EN 197-2:2000 Cement. 2. rész: A megfelelőség értékeléseMSZ EN 196 szabvány-sorozat

Cementvizsgálati módszerek

MSZ 523 szabványsorozat A cementek fizikai jellemzőinek vizsgálataMSZ 4737-1:2002 Különleges cementek. 1. rész: Szulfátálló cement-

fajták Az MSZ 4702-2:1997 helyettMSZ 4737-2:2002 Különleges cementek. 2. rész: Fehér cementekMSZ 4706 szabványsorozat Cementkiegészítő anyagokMSZ 4717:1999 A cementek CaSO4 tartalmú kötésszabályozó anyagaiMSZ EN 450-1:2005(angol nyelven)

Pernye betonhoz. 1. rész: Meghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek(Az MSZ EN 450:1998 helyett)

MSZ EN 450-2:2005(angol nyelven)

Pernye betonhoz. 2. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN 480 szabvány-sorozat

Adalékszer betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 12504-2:2001(angol nyelven)

A beton vizsgálata szerkezetekben. 2. rész: Roncsolásmentes vizsgálat. A visszapattanási érték meghatározása

MSZ EN 12504-4:2005(angol nyelven)

A beton vizsgálata. 4. rész: Az ultrahang terjedési sebességének meghatározása

MSZ EN 934-4:2006 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektáló habarcshoz. 4. rész: Adalékszerek feszítőkábelek injektálóhabarcsához. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés(Az MSZ EN 934-4:2002 és az MSZ EN 934-4:2001/A1:2005 helyett)

MSZ EN 934-3:2005 (magyar nyelven)

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 3. rész: Adalékszerek falazóhabarcshoz. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés

MSZ EN 934-6:2001/A1:2006(angol nyelven)

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektáló habarcshoz. 6. rész: Mintavétel, megfelelőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés

MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél

Page 40: szabvanyok_az_epitoiparban

40

(2007. 05. 01-jéig érvényes,helyébe az MSZ EN 10080:2005 lép)

MSZ 982:1987 Hidegen alakított betonacélhuzalMSZ 5720:1993 Feszítőhuzal feszített vasbeton szerkezetekhezMSZ 5761:1987 Hegesztett síkháló vasbeton szerkezetekhez

(2007. 05. 01-jéig érvényes,helyébe az MSZ EN 10080:2005 lép)

MSZ EN 10080:2005(angol nyelven)

Betonacél. Hegeszthető betonacél. Általános követelmények(Az MSZ 339:1987 és az MSZ 5761:1987 helyett, amelyek azonban 2007. 05. 01-jéig még érvényes)

MSZ EN ISO 15630-1: 2002 (angol nyelven)

Betonacél és feszítőacél. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Betonacél rúd és huzal

MSZ EN ISO 15630-2: 2002 (angol nyelven)

Betonacél és feszítőacél. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Hegesztett síkháló

MSZ EN ISO 15630-3: 2002 (angol nyelven)

Betonacél és feszítőacél. Vizsgálati módszerek. 3. rész: Feszítőacél

MSZ-04-561:1985 Betonok, habarcsok és alkotórészeik vízoldható kloridion tartalmának meghatározása potenciómetrikus módszerrel

MSZ ENV 206-1:2002MSZ EN 206-1:2000/A1:2004(angol nyelven)

Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség

MSZ ISO 6284:1993 Beton. A statikus rugalmassági modulus meghatározása nyomásra

MSZ EN 1008:2003(angol nyelven)

Keverővíz betonhoz. A betonkeverékhez szükséges víz mintavétele, vizsgálata és alkalmasságának meghatározása, beleértve a betongyártási folyamatból visszanyert vizet is

MSZ EN 12350:2000szabványsorozat

A friss beton vizsgálatai(mindegyik angol nyelven)

MSZ 4715-3:1972 A megszilárdult beton vizsgálata. Hidrotechnikai tulajdonságok

MSZ 4715-4:1987 A megszilárdult beton vizsgálata. Mechanikai tulajdonságok

MSZ 4715-6:1972 A megszilárdult beton vizsgálata. A beton alakváltozása

MSZ 4715-7:1972 A megszilárdult beton vizsgálata. Cementtartalom, adalékanyag szemmegoszlása

MSZ EN 12390-1:2006 A megszilárdult beton vizsgálata. 1. rész: A próbatestek és sablonok alak-, méret és egyéb követelményei

MSZ EN 12390-2:2001 A megszilárdult beton vizsgálata. 2. rész: A szilárdságvizsgálatokhoz szükséges próbatestek készítése és értékelése

MSZ EN 12390-3:2002 A megszilárdult beton vizsgálata. 3. rész: A próbatestek nyomószilárdsága

MSZ EN 12390-4:2000 A megszilárdult beton vizsgálata. 4. rész: Nyomószilárdság. Előírások a vizsgálóberendezésekre

MSZ EN 12390-5:2006 A megszilárdult beton vizsgálata. 5. rész: A próbatestek hajlító-húzó szilárdsága

MSZ EN 12390-6:2006 A megszilárdult beton vizsgálata. 6. rész: A próbatestek hasító-húzó szilárdsága

MSZ EN 12390-7:2006 A megszilárdult beton vizsgálata. 7. rész: A

Page 41: szabvanyok_az_epitoiparban

41

megszilárdult beton testsűrűségeMSZ EN 12390-8:2001 A megszilárdult beton vizsgálata. 8. rész: A víz

nyomás alatti behatolási mélységeMSZ 17213-1:1989 Építőipari korrózióvédelem fogalommeghatározásai.

Beton- és vasbeton szerkezetekMSZ 17215-6:1984 Beton- és vasbetonszerkezetek korrózióvédelme. A

beton acélt védő hatásának vizsgálata és minősítéseMSZ 17215-7:1984 Beton- és vasbetonszerkezetek korrózióvédelme. A

betonacél korróziós állapotának helyszíni vizsgálataMSZ 17215-9:1989 Beton- és vasbetonszerkezetek korrózióvédelme.

Megszilárdult betonok termoanalitikai vizsgálataMSZ EN 990:2003(angol nyelven)

Vizsgálati módszerek a vasalás korrózióvédelmének igazolására autoklávolt pórusbetonban és könnyű adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú betonban

MSZ CR 13902:2000(angol nyelven)

Vizsgálati módszerek a friss beton víz/cement tényezőjének meghatározására

MSZ CR 1901:2000(angol nyelven)

Regionális előírások és ajánlások a beton alkáli-kovasav-reakció okozta károsodásának elkerülésére

MSZ CR 12793:2000(angol nyelven)

A megszilárdult beton karbonizációs mélységének mérése

MSZ CR 13901:2000(angol nyelven)

A betoncsalád-elv alkalmazása a beton előállításakor és megfelelőségének ellenőrzésekor

MSZ EN 14487-1:2006(angol nyelven)

Lőtt beton. 1. rész: Fogalommeghatározások, előírások és megfelelőség

MSZ EN 14721:2006(angol nyelven)

Fémszálas beton vizsgálati módszere. A száltartalom meghatározása friss és megszilárdult betonban

MSZ EN 14488-3:2006(angol nyelven)

Lőtt beton vizsgálata. 3. rész: A szálerősítésű gerendapróbatestek hajlítószilárdságának (első repedési, legnagyobb és nagy lehajlásokhoz tartozó maradék szilárdságának) meghatározása

MSZ EN 14488-5:2006(angol nyelven)

Lőtt beton vizsgálata. 5. rész: A szálerősítésű lappróbatestek energiaelnyelő képességének meghatározása

MSZ EN 14488-7:2006(angol nyelven)

Lőtt beton vizsgálata. 7. rész: A szálerősítésű beton száltartalma

32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

MSZ-04-803-7:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek

MSZ-04-803-2:1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Kőszerkezetek és kőszobrász szerkezetek

MSZ 2505-1:1979 Műkő. FogalommeghatározásokMSZ 2505-2:1981 Műkő. Előregyártott elemekMSZ EN 14617-2:2004(angol nyelven)

Műkövek. Vizsgálati módszerek. 2. rész: A hajlítószilárdság meghatározása (hajlító-húzó szilárdság)

MSZ ISO 7437:1994 Műszaki rajzok. Építőipari rajzok. Az előre gyártott szerkezeti elemek gyártási rajzainak általános előírásai

MSZ-04-902:1983 Munkavédelem. Épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményei

MSZ 32:1979, 1980szabványsorozat

Közvilágítási feszített vasbeton oszloptörzsek

Page 42: szabvanyok_az_epitoiparban

42

MSZ 4736 szabványsorozat

Vasbeton támlemezek

MSZ 4752:1983 szabvány-sorozat

Feszítettbeton oszlopgyámok

MSZ 4781:1980, 1987szabványsorozat

Vezetéktartó vasbeton és feszített vasbeton oszlopok

MSZ 9372-1:1982 Feszítettbeton födémgerendák. A minőség ellenőrzéseMSZ 9372-2:1982 Feszítettbeton födémgerendák. E jelű födémgerendákMSZ 9372-3:1982 Feszítettbeton födémgerendák. M jelű födémgerendákMSZ 9372-4:1990 Feszítettbeton födémgerendák. EP jelű födémgerendákMSZ 9373-1:1982 Feszítettbeton födémpallók. A minőség ellenőrzéseMSZ 9373-2:1988 Feszítettbeton födémpallók. PS és PSN jelű

födémpallókMSZ 9373-3:1982 Feszítettbeton födémpallók. PK jelű födémpallókMSZ 9373-4:1985 Feszítettbeton födémpallók. SD jelű födémpallókMSZ 9373-5:1986 Feszítettbeton födémpallók. SD jelű konzolos

födémpallókMSZ 9373-6:1986 Feszítettbeton födémpallók. SD jelű szerelőpallókMSZ 9395-1:1979 Üzemben gyártott vasbeton tetőelemek. A minőség

ellenőrzéseMSZ 9395-2:1979 Üzemben gyártott vasbeton tetőelemek. P-28 jelű

tetőelemMSZ 9395-3:1979 Üzemben gyártott vasbeton tetőelemek. Y-13 jelű

tetőpanelMSZ 9395-4:1979 Üzemben gyártott vasbeton tetőelemek. Z-1 jelű

tetőpanelMSZ 9395-5:1981 Üzemben gyártott vasbeton tetőelemek. Y-42 jelű

vasbeton tetőpanelMSZ 9395-6:1987 Üzemben gyártott vasbeton tetőelemek. Y-89 jelű

feszített vasbeton tetőpanelMSZ 10798-1:1989 Üreges beton födémbéléstestek. A minőség ellenőrzéseMSZ 10798-2:1989 Üreges beton födémbéléstestek. EB jelű födém-

béléstestekMSZ 10798-3:1989 Üreges beton födémbéléstestek. MB jelű födém-

béléstestekMSZ 10798-4:1989 Üreges beton födémbéléstestek. B jelű födém-

béléstestekMSZ 10798-5:1989 Üreges beton födémbéléstestek. BB jelű födém-

béléstestekMSZ 15958-1:1987 Üzemben gyártott vasbeton nyílásáthidalók. A minőség

ellenőrzéseMSZ 15958-2:1987 Üzemben gyártott vasbeton nyílásáthidalók. 25 cm

magas áthidalókMSZ 15958-3:1988 Üzemben gyártott vasbeton nyílásáthidalók. 29 cm

magas áthidalókMSZ 16030:1963 Előregyártott vasbeton- és feszítettbeton elemek.

Vizsgálat és minősítésMSZ 16030-1:1988 Előregyártott beton-, vasbeton- és feszített vasbeton

elemek minőségének ellenőrzése. VizsgálatMSZ EN 445:1998 Injektálóhabarcs feszítőkábelekhez. Vizsgálati

módszerekMSZ EN 446:1998 Injektálóhabarcs feszítőkábelekhez. Injektálási

eljárásokMSZ EN 447:1998 Injektálóhabarcs feszítőkábelekhez. A közönséges

Page 43: szabvanyok_az_epitoiparban

43

injektálóhabarcsok előírásaiMSZ EN 12839:2001(angol nyelven)

Előre gyártott betontermékek. Kerítéselemek

MSZ EN 12190:2000MSZ EN 1767:2000MSZ EN 1771:2005;MSZ EN 1799:2000MSZ EN 1877:2000MSZ EN 12188:2000MSZ EN 12189:2000MSZ EN12192:2000MSZ EN 12504-3:2005MSZ EN 12614:2005;MSZ EN 12615:2000MSZ EN 12617-2:2005MSZ EN 12618-2:2005MSZ EN 12618-3:2005MSZ EN 12636:2000MSZ EN 12637-1:2005MSZ EN 13894 szabványsorozat (angolul)MSZ EN 13579:2003 MSZ EN 13580:2003 MSZ EN 13581:2003 MSZ EN 14117:2005MSZ EN 14406:2005MSZ EN 14497:2005MSZ EN 14498:2005(angolul)

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 13369:2004/A1:2006(angol nyelven)

Előre gyártott betontermékek általános szabályai(MSZ EN 13369:2004 helyett)

MSZ EN 1337-1:2002(angol nyelven)

Szerkezeti saruk. 1. rész: Általános tervezési szabályok

MSZ EN 1337-2:2004(angol nyelven)

Szerkezeti saruk. 2. rész: Csúszóelemek

MSZ EN 1337-4:2004(angol nyelven)

Szerkezeti saruk. 4. rész: Gördülő saruk

MSZ EN 1337-6:2004(angol nyelven)

Szerkezeti saruk. 6. rész: Billenő saruk

MSZ EN 1337-7:2004(angol nyelven)

Szerkezeti saruk. 7. rész: Teflonbetétes gömbsüveg-és hengeres saruk

MSZ EN 1337-9:1999(angol nyelven)

Szerkezeti saruk. 9. rész: Védelem

MSZ EN 1337-10:2003(angol nyelven)

Szerkezeti saruk. 10. rész: Felülvizsgálat és karbantartás

MSZ EN 1337-11:1999(angol nyelven)

Szerkezeti saruk. 11. rész: Szállítás, tárolás és beépítés

MSZ EN 1504szabványsorozat(angol nyelven)

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőség-értékelés.

MSZ EN 1169:2000MSZ EN 1170:2000szabványsorozat

Előre gyártott betontermékek vizsgálati módszerei

Page 44: szabvanyok_az_epitoiparban

44

MSZ EN 1737:2000MSZ EN 1738:2000MSZ EN 1739:2000MSZ EN 1740:2000MSZ EN 1741:2000MSZ EN 1742:2000(angol nyelven)MSZ CR 13962:2000(angol nyelven)

A LAC (könnyű adalékanyagos beton)-építőelemek szerkezetekben való alkalmazásának irányelvei

MSZ EN 1520:2003(angol nyelven)

Előre gyártott, vasalt építőelemek könnyű adalékanyagos nagy hézagtérfogatú betonból

MSZ EN 12843:2005(angol nyelven)

Előre gyártott betontermékek. Oszlopok

MSZ EN 13224:2005(angol nyelven)

Előre gyártott betontermékek. Bordás födémelemek

MSZ EN 13225:2005(angol nyelven)

Előre gyártott betontermékek. Lineáris szerkezeti elemek

MSZ EN 13693:2005(angol nyelven)

Előre gyártott betontermékek. Különleges tetőelemek

MSZ EN 14474:2005(angol nyelven)

Előre gyártott betontermékek. Faforgács adalékanyagos beton. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12794:2005(angol nyelven)

Előre gyártott betontermékek. Cölöpök alapozáshoz

MSZ EN 1168:2005(angol nyelven)

Előre gyártott betontermékek. Üreges födémpanelek

MSZ EN 13978-1:2005(angol nyelven)

Előre gyártott betontermékek. Előre gyártott betongarázsok. 1. rész: Monolit vagy szobaméretű egyedi részekből álló vasbeton garázsok követelményei

MSZ EN 14649:2005(angol nyelven)

Előre gyártott betontermékek. A cementben és betonban lévő üvegszálak szilárdságtartásának vizsgálati módszere (SIC-vizsgálat)

MSZ EN 13747:2005(angol nyelven)

Előre gyártott betontermékek. Födémrendszerek födémlemezei

MSZ EN 14650:2005 Előre gyártott betontermékek. Fémszálas beton üzemi gyártásellenőrzésének általános szabályai

MSZ EN 14651:2005 Fémszálas beton vizsgálati módszere. A hajlító-húzó szilárdság mérése (arányossági határ (LOP), maradó hajlítóhúzó szilárdság)

MSZ EN 14840:2006 Hézagkitöltő szalagok és anyagok. Előformázott hézagkitöltő profilok vizsgálati módszerei

MSZ EN 680:2006 Autoklávolt pórusbeton száradási zsugorodásának meghatározása

MSZ EN 14188-3:2006 Hézagkitöltő szalagok és anyagok. 3. rész: Előformázott hézagkitöltő profilok előírásai

MSZ EN 40-4:2006(angol nyelven)

Lámpaoszlopok. 4. rész: Vasbeton és feszített beton lámpaoszlopok követelményei

33. Falazás és egyéb kőműves munkák

MSZ 15031:1953 Kőművesszerkezetek terminológiájaMSZ-04-803-1:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek.

Kőművesszerkezetek

Page 45: szabvanyok_az_epitoiparban

45

MSZ 1228-17:1986 Építési tervek. Kőszerkezetek ábrázolása és jelölése MSZ-04-903:1983 Munkavédelem. Kőműves munkák biztonság-

technikai követelményeiMSZ EN 771-1:2005 Falazóelemek követelményei. 1. rész: Égetett agyag

falazóelemekMSZ EN 771-2:2005 Falazóelemek követelményei. 2. rész: Mészhomok

falazóelemekMSZ EN 771-3:2003/A1:2005

Falazóelemek követelményei. 3. rész: Adalékanyagos beton falazóelemek (tömör és pórusos adalékanyagokkal)

MSZ EN 771-4:2000 ésMSZ EN 771-4:2003/A1:2005

Falazóelemek követelményei. 4. rész: Pórusbeton falazóelemek

MSZ EN 771-5:2004 ésMSZ EN 771-5:2003/A1:2005(angol nyelven)

Falazóelemek követelményei. 5. rész: Műkő falazó-elemek

MSZ EN 771-6:2006(angol nyelven)

Falazóelemek követelményei. 6. rész: Természetes kő falazóelemek

MSZ 554:1979 Padlásburkoló tégla, égetett agyagbólMSZ 3554:1979 Kábeltégla égetett agyagbólMSZ 3555-1:1991 Égetett agyag burkolóelemek. Általános műszaki

előírásokMSZ 3555-2:1991 Égetett agyag burkolóelemek. Falburkoló téglaMSZ 3555-3:1979 Égetett agyag burkolóelemek. Falburkoló klinkertéglaMSZ 552-1:1982 Égetett agyag födémelemek. Általános műszaki

előírásokMSZ 552-7:1982 Égetett agyag födémelemek. FB jelű vázkerámia

födémbéléstestekMSZ EN 845-1:2001(angol nyelven)

Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei.1. rész: Kötővasak, bilincsek, akasztók, konzolok

MSZ EN 845-2:2001(angol nyelven)

Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei.2. rész: Szemöldökfák

MSZ EN 845-3:2003(angol nyelven)

Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei. 3. rész: Acélhálóval erősített kötőelemek

MSZ EN 1745:2003(angol nyelven)

Falazatok és falazati termékek. A hőszigetelés tervezési értékeinek meghatározási módszerei

MSZ EN 12859:2001 Gipsz falazóelemek. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12859:2001/A1:2004(angol nyelven)

Gipsz falazóelemek. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12860:2002 Gipszalapú ragasztók gipsz falazóelemekhez. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13279-1:2005(angol nyelven)

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok. 1. rész: Fogalommeghatározások és követelmények

MSZ EN 13279-2:2004(angol nyelven)

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ 11404:1992 Adalékos, könnyűbeton, kézi falazóelemekMSZ 11405-1:1992 LEIER-építőelemek. Általános előírásokMSZ 11405-2:1992 LEIER-építőelemek. HABISOL hőszigetelő falazó-

elemekMSZ 11405-3:1992 LEIER-építőelemek. Főfalazó-elemekMSZ 11405-4:1992 LEIER-építőelemek. Pincefalazó-elem

Page 46: szabvanyok_az_epitoiparban

46

MSZ 11405-5:1992 LEIER-építőelemek. VálaszfallapokMSZ 11405-6:1992 LEIER-építőelemek. ZsaluzóelemekMSZ EN 772 szabvány-sorozat

Falazóelemek vizsgálati módszerei

MSZ EN 846 szabvány-sorozat (angol nyelven)

Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei

MSZ EN 1052szabványsorozat

Falazatok vizsgálati módszerei

MSZ EN 998-1:2003 Falszerkezeti habarcsok előírásai. 1. rész: Külső téri és belső téri vakolóhabarcsok

MSZ EN 998-2:2003 Falszerkezeti habarcsok előírásai. 2. rész: Falazóhabarcsok

MSZ EN 1015 szabvány-sorozat

Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei

MSZ EN 413-1:2004(angol nyelven)

Kőművescement. 1. rész: Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ ENV 413-2:2005(angol nyelven)

Kőművescement. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ CR 13933:2000(angol nyelven)

Kőművescement. Bedolgozhatósági vizsgálat (összetartó képesség)

MSZ EN 459-1:2002 Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 459-2:2002 Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerekMSZ EN 459-3:2002 Építési mész. 3. rész: A megfelelőség értékelése

(Az MSZ EN 459-3:2002 helyett, tartalmazza az AC:2002 módosítást is)

MSZ EN 934-3:2004 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 3. rész: Adalékszerek falazóhabarcshoz. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, megjelölés és címkézés

MSZ 04-82-1:1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Fogalommeghatározások és általános előírások

MSZ 04-82-2:1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Egyedi kémények

MSZ 04-82-4:1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Központi kémények

MSZ EN 12440:2001(angol nyelven)

Természetes építőkövek. A megnevezés ismérvei

MSZ EN 1467:2004(angol nyelven)

Természetes építőkövek. Tömbkövek. Követelmények

MSZ EN 1468:2004(angol nyelven)

Természetes építőkövek. Kőlapok. Követelmények

MSZ EN 1469:2005(angol nyelven)

Természetes építőkövek. Burkolólapok. Követelmények

MSZ EN 12057:2005(angol nyelven)

Természetes építőkövek. Vékony kőlapok. Követelmények

MSZ EN 12058:2005(angol nyelven)

Természetes építőkövek. Járólapok és lépcsőburkoló lapok. Követelmények

MSZ EN 14147:2004(angol nyelven)

Természetes építőkövek vizsgálata. Sóköd okozta öregedéssel szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 14205:2004(angol nyelven)

Természetes építőkövek vizsgálata. A Knoop-keménység meghatározása

MSZ EN 14146:2004(angol nyelven)

Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A dinamikus rugalmassági modulus meghatározása (alaprezonancia-rezgés mérésével)

Page 47: szabvanyok_az_epitoiparban

47

MSZ EN 14157:2005(angol nyelven)

Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A kopásállóság meghatározása

MSZ EN 14579:2005(angol nyelven)

Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A hangterjedés sebességének meghatározása

MSZ EN 14580:2005(angol nyelven)

Természetes építőkővek vizsgálati módszerei. A statikus rugalmassági modulus meghatározása

MSZ EN 14581:2005(angol nyelven)

Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A lineáris hőtágulási együttható meghatározása

MSZ EN 14158:2004(angol nyelven)

Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A törési energia meghatározása

MSZ 18294:1986 ÉpítőkövekMSZ 18280:1980 Építési kőanyagok alapfogalmai, jelölésekMSZ 18281:1979 Építési kőanyagok kőzettani megnevezése és osztályaiMSZ 18282 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere

MSZ 18283:1979 Építési kőanyagok kőzettani vizsgálati rendjeMSZ 18284 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok tömegösszetételi vizsgálatai

MSZ 18285 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbatesten

MSZ 18286 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok energiavezetési és térfogat-állandósági vizsgálatai

MSZ 18287 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbahalmazon

MSZ 18288 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata

MSZ 18289 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok időállóság-vizsgálata

MSZ 18290 szabvány-sorozat

Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata

MSZ EN 1925:2000 Természetes építőkövek vizsgálata. A kapilláris-vízfelszívási tényező meghatározása

MSZ EN 1926:2000 Természetes építőkövek vizsgálata. A nyomószilárdság meghatározása

MSZ EN 1936:2000 Természetes építőkövek vizsgálata. Az anyagsűrűség, a testsűrűség, a nyílt porozitás és az összes porozitás meghatározása

MSZ EN 12372:2000 Természetes építőkövek vizsgálata. A hajlítószilárdság meghatározása koncentrált terhelés alatt

MSZ EN 12370:2000 Természetes építőkövek vizsgálata. Sókristályosodással szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 12407:2000(angol nyelven)

Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. Kőzettani vizsgálat

MSZ EN 12371:2002(angol nyelven)

Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A fagyállóság meghatározása

MSZ EN 12670:2002(angol nyelven)

Természetes építőkövek. Fogalommeghatározás

MSZ EN 13161:2002(angol nyelven)

Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A hajlítószilárdság meghatározása harmadpontos terheléssel

MSZ EN 13364:2002(angol nyelven)

Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A kapocslyuk kiszakítási szilárdsága

MSZ EN 13373:2003(angol nyelven)

Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. Az elemek geometriai jellemzőinek meghatározása

MSZ EN 13755:2002 Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A

Page 48: szabvanyok_az_epitoiparban

48

(angol nyelven) vízfelvétel meghatározása légköri nyomásonMSZ EN 14066:2003(angol nyelven)

Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A hőlökés okozta öregedéssel szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 14231:2003(angol nyelven)

Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A csúszási ellenállás meghatározása ingás vizsgálóeszközzel

MSZ EN 14617 szabványsorozat(angol nyelven)

Műkövek. Vizsgálati módszerek.

MSZ EN 14618:2005(angol nyelven)

Műkövek. Szakszókincs és osztályozás

34. Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése

MSZ 9990:1984 Épületszerkezeti csatlakozások fogalommeghatározásaiMSZ ISO 5261:1994 Fémszerkezetek műszaki rajza MSZ-04-803-25:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Magasépítési

acélszerkezetekMSZ ENV 1090-1:1999 Acélszerkezetek megvalósítása 1. rész: Általános és

az épületekre vonatkozó szabályokMSZ ENV 1090-2:2001 Acélszerkezetek megvalósítása 2. rész: Kiegészítő

szabályok hidegen alakított vékony falú elemekre és burkolati lemezekre

MSZ ENV 1090-3:1999 Acélszerkezetek megvalósítása 3. rész: Kiegészítő szabályok nagy folyáshatárú acélokra

MSZ ENV 1090-4:2000 Acélszerkezetek megvalósítása 4. rész: Kiegészítő szabályok zárt szelvényű szerkezetekre

MSZ ENV 1090-5:2001 Acélszerkezetek megvalósítása 5. rész: Kiegészítő szabályok hidakra

MSZ ENV 1090-6:2005(angol nyelven)

Acélszerkezetek megvalósítása. 6. rész: Kiegészítő szabályok korrózióálló acélokra

MSZ 6442:1979MSZ 6442:1979/1M:1983(angol nyelven)

Acélszerkezetek ömlesztőhegesztéssel készített kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményei

MSZ 6442:1979MSZ 6442:1979/1M:1983

Acélszerkezetek ömlesztőhegesztéssel készített kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményei

MSZ EN 14024:2005(angol nyelven)

Hőhíd-megszakításos fémprofilok. Mechanikai teljesítőképesség. Követelmények, igazolás és vizsgálatok a kiértékeléshez

MSZ EN 14195:2005(angol nyelven)

Fémkeretes elemek gipszkartonlemezrendszerekhez. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

35. Ácsmunka

MSZ 76:1982 Fa tetőszerkezetek fogalommeghatározásaiMSZ 77:1985 Ácsszerkezetek kötéseinek és kapcsolatainak

fogalommeghatározásai és elnevezéseiMSZ 7141:1986 Ácsszerkezeti rajzMSZ-04-803-6:1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Ácsszerkezetek és

teherhordó faszerkezetek

Page 49: szabvanyok_az_epitoiparban

49

MSZ 15025:1989 Építmények teherhordó faszerkezeteinek erőtani tervezése

MSZ 10144:1986 Teherhordó faszerkezetek anyagaiMSZ 10145:1986 Teherhordó faszerkezetek faanyagának

minőségellenőrzéseMSZ EN 302-3:2004/A1:2006(angol nyelven)

Ragasztóanyagok teherviselő faszerkezetekhez. Vizsgálati módszerek. 3. rész: A cellulóz savas károsodása hatásának meghatározása a keresztirányú húzószilárdságra, a hőmérséklet és a páratartalom ciklikus változásakor

MSZ ENV 302-5:2002 Ragasztóanyagok teherviselő gerendaszerkezetekhez. Vizsgálati módszerek. 5. rész: A hagyományos összeszerelési idő meghatározása

MSZ EN 309:2005(angol nyelven)

Forgácslemezek. Fogalommeghatározás és csoportosítás

MSZ EN 311:2002 Fa alapanyagú lemezek. A felületi réteg tapadása. Vizsgálati módszer

MSZ EN 312:2004(angol nyelven)

Forgácslapok. Követelmények

MSZ EN 313-2:2001 Rétegelt falemezek. Csoportosítás és fogalom-meghatározások. 2. rész: Fogalommeghatározások

MSZ EN 314-1:2005 Rétegelt falemezek. A ragasztás minősége. 1. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 316:2001 Farostlemezek. Fogalommeghatározás, csoportosítás és jelölés

MSZ EN 318:2002 Fa alapanyagú lemezek. A légnedvességváltozás hatására bekövetkező méretváltozások meghatározása

MSZ EN 321:2002 Fa alapanyagú lemezek. A nedvességállóság meghatározása ciklikus vizsgálat alapján

MSZ EN 326-2:2003 Fa alapanyagú lemezek. Mintavétel, próbatestek kialakítása, vizsgálat: 2. rész: Minőség-ellenőrzés az üzemben

MSZ EN 326-3:2004(angol nyelven)

Fa alapanyagú lemezek. Mintavétel, próbatestek kialakítása, vizsgálat. 3. rész: Lemezszállítmány ellenőrzése

MSZ EN 336:2003 Szerkezeti fa. Méretek, mérettűrésekMSZ EN 338:2003 Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályokMSZ EN 380:1998 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Statikus

terheléssel végzett vizsgálat általános alapelveiMSZ EN 382-1:1999 Rostlemezek. A felületi elnyelőképesség

meghatározása. 1. rész: Szárazeljárással gyártott rostlemezek vizsgálata

MSZ EN 383:1998 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Csap típusú kapcsolóelemek palástnyomási szilárdságának és beágyazási értékeinek meghatározása

MSZ EN 384:2004 Szerkezeti fa. A mechanikai tulajdonságok és a sűrűség jellemző értékeinek meghatározása

MSZ EN 385:2002 Ékcsapos toldású szerkezeti fa. Teljesítménykövetelmények és a gyártás alapkövetelményei

MSZ EN 386:2002 Rétegelt-ragasztott fa. Teljesítménykövetelmények és a gyártás alapkövetelményei

MSZ EN 387:2002(angol nyelven)

Rétegelt-ragasztott fa. Nagy keresztmetszetű elemek ékcsapos toldása. Teljesítménykövetelmények és a gyártás alapkövetelményei

Page 50: szabvanyok_az_epitoiparban

50

MSZ EN 391:2002 Rétegelt-ragasztott fa. A ragasztási rétegek elválásának vizsgálata

MSZ EN 408:2003 Faszerkezetek. Szerkezeti fa és rétegelt-ragasztott fa. Egyes fizikai és mechanikai tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 409:1998 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Csap típusú kapcsolóelemek folyáshatárhoz tartozó hajlító nyomatékának meghatározása

MSZ EN 594:2000 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Favázas falpanelek teherbírása és merevsége

MSZ EN 595:2000 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Rácsostartók vizsgálata a teherbírás és alakváltozás meghatározására

MSZ EN 596:2000 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Favázas falpanelek ütővizsgálata lágy testtel

MSZ EN 622-1:2003 Rostlemezek. Követelmények. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 622-2:2004(angol nyelven)

Rostlemezek. Követelmények. 2. rész: Kemény rostlemezek követelményei

MSZ EN 622-3:2004(angol nyelven)

Rostlemezek. Követelmények. 3. rész: Középkemény rostlemezek követelményei

MSZ EN 635-2:1999 Rétegelt falemezek. Osztályozás a felület külső megjelenése szerint. 2. rész: Lombos fafajok

MSZ EN 635-3:1999 Rétegelt falemezek. Osztályozás a felület külső megjelenése szerint. 3. rész: Fenyőfélék

MSZ EN 635-5:2001 Rétegelt falemezek. Osztályozás a felületi jellemzők szerint. 5. rész: Módszerek a jellemzők és hibák mérésére és kifejezésére

MSZ EN 636:2004(angol nyelven)

Rétegelt falemezek. Követelmények

MSZ EN 789:2005 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. A fa alapanyagú lemezek mechanikai tulajdonságainak meghatározása

MSZ EN 844-10:2001 Hengeres faanyagok és fűrészárú. Fogalommeghatározások. 10. rész: Az elszíneződésre és a gombásodásra vonatkozó fogalmak

MSZ EN 844-11:2001 Hengeres faanyagok és fűrészárú. Fogalommeghatározások. 11. rész: A rovarkárosításokra vonatkozó fogalmak

MSZ EN 844-12:2002 Hengeres faanyagok és fűrészárú. Fogalommeghatározások. 12. rész: Kiegészítő fogalmak és a fogalmak jegyzéke

MSZ EN 975-1:2002 Fűrészárú. Lombos faanyagok osztályozása szemrevételezéssel. 1. rész: Tölgy és bükk

MSZ EN 1058:1997 Fa alapanyagú lemezek. A mechanikai tulajdonságok és a sűrűség jellemző értékeinek meghatározása

MSZ EN 14250:2005(angol nyelven)

Faszerkezetek. Előre gyártott, szeglemezes szerkezeti elemek termékkövetelményei (Az MSZ EN 1059:2002 helyett)

MSZ EN 1059:2002 Faszerkezetek. Előre gyártott, szeglemezes rácsos tartók termékkövetelményei

MSZ EN 1075:2004(angol nyelven)

Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Szeglemezes kapcsolatok

MSZ EN 1193:2000 Faszerkezetek. Szerkezeti fa és rétegelt-ragasztott fa. A nyírószilárdság és a rostirányra merőleges mechanikai tulajdonságok meghatározása

Page 51: szabvanyok_az_epitoiparban

51

MSZ EN 1194:2000 Faszerkezetek. Rétegelt-ragasztott fa. A szilárdsági osztályok és a jellemző értékek meghatározása

MSZ EN 14080:2005(angol nyelven)

Faszerkezetek. Rétegelt-ragasztott fa. Követelmények

MSZ EN 1195:2000 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Teherhordó padlóburkolatok teherhordó képessége

MSZ EN 1313-1:2004(angol nyelven)

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek. 1. rész: Fenyő fűrészáru

MSZ EN 1313-2:2004(angol nyelven)

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek. 2. rész: Lombos fűrészáru

MSZ EN 1316-1:1999 Hengeres faanyagok lombos fafajokból.1. rész: Tölgy és bükk

MSZ EN 1316-2:1999 Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 2. rész: Nyár

MSZ EN 1316-3:1999 Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 3. rész: Kőris és juhar

MSZ EN 1380:2001 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Teherhordó szegezett kapcsolatok

MSZ EN 1381:2001 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Teherhordó tűzőkapcsos kapcsolatok

MSZ EN 1382:2001 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. A kapcsolóelemek kihúzási teherbírása

MSZ EN 1438:1999 A fa és a fa alapanyagú termékek tervezési jelöléseiMSZ EN 1611-1:2002és MSZ EN 1611-1:1999/A1:2003

Fűrészárú. Fenyő faanyagok osztályozása szemrevételezéssel. 1. rész: Európai lucfenyő, jegenyefenyő, erdeifenyő, duglászfenyő és vörösfenyő

MSZ EN 1912:2005(angol nyelven)

Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályok. A vizuális szilárdsági osztályok és a fafajok szilárdsági besorolása

MSZ ENV 1927-1:1999 Hengeres fenyőanyagok minőségi osztályozása. 1. rész: Lucfenyők és jegenyefenyők

MSZ ENV 1927-2:1999 Hengeres fenyőanyagok minőségi osztályozása. 2. rész: Pinus-félék

MSZ ENV 1927-3:1999 Hengeres fenyőanyagok minőségi osztályozása. 3. rész: Vörösfenyők és duglászfenyők

MSZ EN 12169:2001(angol nyelven)

Fűrészárútételek megfelelőség értékelésének követelményei

MSZ EN 12369-1:2001(angol nyelven)

Fa alapanyagú lemezek. Karakterisztikus értékek a szerkezettervezéshez. 1. rész: OSB lapok, forgácslapok és rostlemezek

MSZ EN 12369-2:2004(angol nyelven)

Fa alapanyagú lemezek. Karakterisztikus értékek a szerkezettervezéshez. 2. rész: Rétegelt falemezek

MSZ EN 12436:2002 Ragasztóanyagok teherviselő gerendaszerkezetekhez. Kazein ragasztóanyagok. Osztályozás és teljesítménykövetelmények

MSZ EN 12871:2002 Fa alapanyagú lemezek. A padlók, falak és tetők teherhordó lemezeire vonatkozó előírások és teljesítménykövetelmények

MSZ EN 12872:2001(angol nyelven)

Fa alapanyagú lemezek. A padlók, falak és tetők teherhordó lemezeire vonatkozó útmutató

MSZ EN 13017-1:2003 Tömör falemezek. Osztályozás a felület külső megjelenése szerint. 1. rész: Fenyőfélék

MSZ EN 13017-2:2003 Tömör falemezek. Osztályozás a felület külső

Page 52: szabvanyok_az_epitoiparban

52

megjelenése szerint. 2. rész: Lombos fafajokMSZ EN 13353:2004(angol nyelven)

Tömör falemezek (SWP). Követelmények

MSZ EN 13446:2002(angol nyelven)

Fa alapanyagú lemezek. A kötőelemek kihúzással szembeni ellenállásának meghatározása

MSZ EN 13556:2004 Hengeres faanyagok és fűrészáru. Európában használt fafajok jegyzéke

MSZ ENV 13696:2000 Parketta és más fa padlóburkolatok. A rugalmasság és a kopásállóság meghatározása

MSZ EN 13810-1:2003 Fa alapanyagú lemezek. Úsztatott padlók. 1. rész: Teljesítményjellemzők és követelmények

MSZ EN 13879:2002(angol nyelven)

Fa alapanyagú lemezek. A lapsíkkal párhuzamos hajlítási tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 13986:2005 Építési célú, fa alapanyagú lemezek. Jellemzők, a megfelelőség értékelése, jelölés

MSZ EN 14251:2004(angol nyelven)

Hengeres szerkezeti fa. Vizsgálati módszerek

MSZ ENV 14272:2002(angol nyelven)

Rétegelt falemezek. Egyes mechanikai jellemzők számítási módszere

MSZ EN 14279:2005(angol nyelven)

Furnérfa (LVL). Fogalommeghatározások, csoportosítás és előírások

MSZ EN 14322:2004 Fa alapanyagú lemezek. Belső térben használható, melamingyantás papírlaminált lemezek. Fogalommeghatározások, követelmények és osztályozás

MSZ EN 14323:2004 Fa alapanyagú lemezek. Belső térben használható, melamingyantás papírlaminált lemezek. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 14354:2005(angol nyelven)

Fa alapanyagú lemezek. Furnérozott padlóburkoló anyagok

MSZ EN 14374:2005(angol nyelven)

Faszerkezetek. Szerkezeti furnérfa. Követelmények

MSZ EN 26891:1995 Faszerkezetek. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított fakötések. A teherbíró képesség és az alakváltozási jellemzők meghatározásának alapelvei

MSZ EN 28970:1995 Faszerkezetek. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított fakötések vizsgálata. A fa térfogati sűrűségének követelményei

MSZ 6768:2002 Pozdorjalapok (Az MSZ 6768-2:1984, az MSZ 6768-3:1984 és az MSZ 6768-4:1984 helyett)

MSZ EN 13183-3:2005(angol nyelven)

A fűrészáru nedvességtartalma. 3. rész: Meghatározás kapacitásméréssel

MSZ EN 14298:2005(magyar nyelven)

Fűrészáru. A szárítás minőségének értékelése

MSZ EN 827:2006(angol nyelven)

Ragasztóanyagok. A hagyományos szárazanyag-tartalom és az állandó tömegű szárazanyag-tartalom meghatározása

36. Vakolás és rabicolás

MSZ-04-803-9:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. VakolatokMSZ-04-803-4:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Gipsz, műmárvány

és épületszobrász szerkezetekMSZ EN 13914-1:2005 A külső és belső vakolás tervezése, előkészítése és

Page 53: szabvanyok_az_epitoiparban

53

(angol nyelven) kivitelezése. 1. rész: Külső vakolásMSZ EN 13914-2:2005(angol nyelven)

A külső és belső vakolás tervezése, előkészítése és kivitelezése. 2. rész: A belső vakolás tervezési szempontjai és alapelvei

MSZ EN 13658-1:2005(angol nyelven)

Fémlécek és fém díszítőelemek. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész: Belső vakolat

MSZ EN 13658-2:2005(angol nyelven)

Fémlécek és fém díszítőelemek. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész: Külső vakolat

MSZ EN 13279-1:2005(angol nyelven)

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok. 1. rész: Fogalommeghatározások és követelmények

MSZ EN 13279-2:2004(angol nyelven)

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 14209:2006(angol nyelven)

Előformázott gipszkarton párkányok. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

37. Égéstermék-elvezető rendszerek

MSZ 04-82-1:1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Fogalommeghatározások és általános előírások

MSZ 04-82-2:1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Egyedi kémények

MSZ 04-82-4:1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Központi kémények

MSZ 8840-1:1989 Égéstermék-elvezetők és tartozékaik. Követelmények

MSZ 8840-2:1989 Égéstermék-elvezetők és tartozékaik. VizsgálatMSZ 7044:1987 Égéstermék-elvezetők és tartozékaik gázfogyasztó

készülékekhezMSZ EN 1443:2003 Égéstermék-elvezető berendezések. Általános

követelményekMSZ EN 1457:2001MSZ EN 1457:1999/A1:2003

Égéstermék-elvezető berendezések. Kerámia béléscsövek. Követelmények és vizsgálatok

MSZ EN 1806:2006(angol nyelven)

Égéstermék-elvezető berendezések. Kerámia idomdarabok egyhéjú égéstermék-elvezető berendezésekhez. Követelmények és vizsgálati módszerek(Az MSZ EN 1806:2002 helyett)

MSZ EN 1856-1:2003/A1:2006(angol nyelven)

Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések követelményei. 1. rész: Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések építőelemei(Az MSZ EN 1856-1:2003 helyett)

MSZ EN 1856-2:2004(angol nyelven)

Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések követelményei. 2. rész: Fém béléscsövek és összekötő elemek

MSZ EN 1857:2003(angol nyelven) és MSZ EN 1857:2003/AC:2005

Égéstermék-elvezető berendezések. Építőelemek. Beton béléscsövek

MSZ EN 1858:2003 Égéstermék-elvezető berendezések. Építőelemek. Beton

Page 54: szabvanyok_az_epitoiparban

54

(angol nyelven) idomdarabokMSZ EN 1859:2000/A1:2006(angol nyelven)

Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések. Vizsgálati módszerek(Az MSZ EN 1859:2001 helyett)

MSZ EN 12446:2003(angol nyelven)

Égéstermék-elvezető berendezések. Építőelemek. Betonból készített külső héjak

MSZ EN 12391-1:2004 Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések kivitelezési szabályai. 1. rész:Égéstermék-elvezető berendezés nyitott égésterű tüzelőberendezésekhez

MSZ EN 13069:2006(angol nyelven)

Égéstermék-elvezető berendezések. Kerámiából készített külső héjak rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezésekhez. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13384-1:2002/A1:2006(angol nyelven)

Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlás-technikai méretezési eljárások. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez

MSZ EN 13384-2:2003 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlás-technikai méretezési eljárás. 2. rész: Égéstermék-elvezető berendezések több tüzelőberendezéshez

MSZ EN 13384-3:2006 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlás-technikai méretezési eljárások. 3. rész: Egy tüzelőberendezéshez való égéstermék-elvezető berendezések diagramjainak és táblázatainak kidolgozási módszerei

MSZ EN 13216-1:2005(angol nyelven)

Égéstermék-elvezető berendezések. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések vizsgálati módszerei. 1. rész: Általános vizsgálati módszerek

MSZ EN 14471:2006(angol nyelven)

Égéstermék-elvezető berendezések. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések műanyag béléscsövekkel. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13502:2003 Égéstermék-elvezető berendezések. Követelmények ésvizsgálati módszerek kerámia kitorkolló idomdarabokhoz

MSZ EN 14297:2005(angol nyelven)

Égéstermék-elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezésekhez való termékek fagyállóságának vizsgálati módszere

MSZ EN 13084-1:2003(angol nyelven)

Szabadon álló ipari égéstermék-elvezető berendezések. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 13084-2:2003(angol nyelven)

Szabadon álló ipari égéstermék-elvezető berendezések. 2. rész: Beton égéstermék-elvezető berendezések

MSZ EN 13084-4:2006(angol nyelven)

Szabadon álló ipari égéstermék-elvezető berendezések. 4. rész: Falazással készített béléscsövek. Tervezés és kivitelezés

MSZ EN 13084-5:2005(angol nyelven)

Szabadon álló égéstermék-elvezető berendezések. 5. rész: Falazással készített béléscsövek anyagai.Termékkövetelmények

MSZ EN 13084-6:2005(angol nyelven)

Szabadon álló égéstermék-elvezető berendezések. 6. rész: Acél béléscsövek. Tervezés és kivitelezés

MSZ EN 13084-7:2006(angol nyelven)

Szabadon álló égéstermék-elvezető berendezések. 7. rész: Egyhéjú acélkéményekhez és acél béléscsövekhez alkalmazott hengeres acél építőelemek termékkövetelményei

MSZ EN 13084-8:2005 Szabadon álló ipari égéstermék-elvezető berendezések.

Page 55: szabvanyok_az_epitoiparban

55

(angol nyelven) 8. rész: Elemekkel összekötött tartóoszlop-szerkezetek tervezése és kivitelezése

MSZ EN 13063-1:2006(angol nyelven)

Égéstermék-elvezető berendezések. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések kerámia béléscsövekkel. 1. rész: A koromégés-állóság követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 13063-2:2005(angol nyelven)

Égéstermék-elvezető berendezések. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések kerámia béléscsövekkel. 2. rész: Követelmények és vizsgálati módszerek nedves üzemi feltételek esetén

38. Cserépkályhák

MSZ-04-803-24:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Helyszínen készített cserépkályhák

MSZ 21512:2006 KályhacsempeMSZ 8840 szabványsorozat Füstcsövek és tartozékai

39. Szárazépítés

MSZ EN 520:2005(angol nyelven)

Gipszkarton lemezek. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ ISO 6308:1990 Gipszkarton lemezek követelményeiMSZ EN 13963:2005(angol nyelven)

Gipszkarton lemezek fugázóanyagai. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14190:2005(angol nyelven)

Újrafeldolgozással előállított gipszkarton termékek. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14195:2005(angol nyelven)

Fémkeretes elemek gipszkarton-lemez rendszerekhez. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13950:2006(angol nyelven)

Gipszkarton hő-/hangszigetelő rétegelt panelek. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14496:2006(angol nyelven)

Gipsz alapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14246:2006(angol nyelven)

Álmennyezetek gipszelemei. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek

Page 56: szabvanyok_az_epitoiparban

56

V. SZAKIPARI MUNKÁK

41. Tetőfedés

MSZ 15038:1954 Tetőfedőmunkák terminológiájaMSZ 15038-1:1982 Tetőfedőmunkák fogalommeghatározásai. Általános

fogalmakMSZ 15038-2:1982 Tetőfedőmunkák fogalommeghatározásai. Nagyelemes

fedések fogalmaiMSZ 15038-3:1983 Tetőfedőmunkák fogalommeghatározásai. Kiselemes

fedések fogalmai és elnevezéseMSZ 15038-4:1982 Tetőfedőmunkák fogalommeghatározásai. Zsindely- és

kévefedések fogalmaiMSZ-04-803-11:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Tetőfedő

szerkezetekMSZ EN 490:2004/A1:2006(angol nyelven)

Beton tető- és idomcserepek tetőfedésre és falburkolásra. Termékkövetelmények(Az MSZ EN 490:2005 helyett)

MSZ EN 491:2005(angol nyelven)

Beton tető- és idomcserepek tetőfedésre és falburkolásra. Vizsgálati módszerek(Az MSZ EN 491:1995 helyett, amely azonban 2006. 09. 30-ig még érvényes)

MSZ EN 1304:2005(angol nyelven)

Égetett agyag tető- és idomcserepek. A termék fogalommeghatározásai és jellemzői(Az MSZ EN 1304:2000 és az MSZ EN 1304:1998/A1:2001 helyett, amelyek azonban 2007. 01. 31-ig még érvényesek)

MSZ EN 1304:2005 Átfedéses elhelyezésű égetett agyag tetőcserepek. A termékek fogalommeghatározásai és jellemzői

MSZ EN 539-1:2006(angol nyelven)

Átfedéses elhelyezésű égetett agyag tetőcserepek. A fizikai tulajdonságok meghatározása. 1. rész: A víztartó képesség vizsgálata

MSZ EN 539-2:2006(angol nyelven)

Átfedéses elhelyezésű égetett agyag tetőcserepek. A fizikai tulajdonságok meghatározása. 2 rész: A fagyállóság vizsgálata(MSZ EN 539-2:2000 helyett)

MSZ EN 538:1996 Átfedéses elhelyezésű égetett agyag tetőcserepek. A hajlító-törő erő vizsgálata

MSZ EN 1024:1998 Átfedéses elhelyezésű égetett agyag tetőcserepek. A geometriai jellemzők meghatározása

MSZ ISO 390:1995 Szálerősítésű cementtermékek. Mintavétel és ellenőrzés

MSZ EN 492:2006 Szálerősítésű cement tetőfedő lemezek és idomelemek. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 494:2005 ésMSZ EN 494:2004/A1:2006(angol nyelven)

Szálerősítésű cement tetőfedő hullámlemezek és idomelemek. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 544:2006(angol nyelven)

Bitumenes zsindelyek ásványi és/vagy szintetikus hordozóréteggel. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek(MSZ EN 544:1999 helyett)

Page 57: szabvanyok_az_epitoiparban

57

MSZ CR 833:2000 Az átfedéses tetőfedés általános követelményeiMSZ EN 534:2006(angol nyelven)

Bitumenes hullámlemezek. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek(Az MSZ EN 534:2000 helyett, amely azonban 2008. 03. 31-ig még érvényes)

MSZ EN 1013:2000szabványsorozat(angol nyelven)

Egyhéjú tetőfedés fényáteresztő, bordás műanyag lemezzel

MSZ EN 14437:2005(angol nyelven)

Égetett agyag vagy beton tetőcserepekkel készült fedés szélhatással szembeni ellenállása. Tetőrendszer-vizsgálati módszer

MSZ EN 12326-1:2004(angol nyelven)

Pala és kő átfedéses elhelyezésű tetőfedő és falburkoló termékek. 1. rész: Termékkövetelmények

MSZ EN 12326-2:2000/A1:2004(angol nyelven)

Pala és kő átfedéses elhelyezésű tetőfedő és falburkoló termékek. 2. rész: Vizsgálati módszerek(Az MSZ EN 12326-2:2000 módosítása)

MSZ EN 516:1998 Előregyártott tetőtartozékok. A tetőn való mozgás szerkezetei. Járdák, lépcsőfokok, tipegők

MSZ EN 517:2006(angol nyelven)

Előregyártott tetőtartozékok. Biztonsági tetőhorgok(Az MSZ EN 517:1998 helyett)

MSZ EN 12951:2005(angol nyelven)

Előre gyártott tetőtartozékok. Rögzített tetőlétrák. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 607:2005(angol nyelven)

PVC-U-ból készült ereszcsatornák és tartozékok. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálat

MSZ EN 612:2005(angol nyelven)

Fémlemezből készült szegéllyel merevített homlokzatú ereszcsatornák és korcolt kötésű csapadékvíz-lefolyócsövek (Az MSZ EN 612:1998 helyett)

MSZ EN 1462:2005(angol nyelven)

Ereszcsatorna-tartók. Követelmények és vizsgálat

MSZ EN 12095:1998 Műanyag csővezetékrendszerek. Esővízcsővezeték-rendszerek tartói. A tartó szilárdságának vizsgálati módszere

MSZ EN 502:2001 Fémlemez tetőfedő termékek. Teljes felületen alátámasztott, korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai

MSZ EN 504:2001 Fémlemez tetőfedő termékek. Teljes felületen alátámasztott, rézlemez tetőfedő termékek műszaki előírásai

MSZ EN 505:2001 Fémlemez tetőfedő termékek. Teljes felületen alátámasztott, acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai

MSZ EN 507:2001 Fémlemez tetőfedő termékek. Teljes felületen alátámasztott, alumíniumlemez tetőfedő termékek műszaki előírásai

MSZ EN 506:2001(angol nyelven)

Fémlemez tetőfedő termékek. Önhordó réz- vagy cinklemez tetőfedő termékek műszaki előírásai

MSZ EN 508-1:2001(angol nyelven)

Fémlemez tetőfedő termékek. Önhordó acél, alumínium vagy korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai. 1. rész: Acél

MSZ EN 508-2:2001(angol nyelven)

Fémlemez tetőfedő termékek. Önhordó acél, alumínium vagy korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai. 2. rész: Alumínium

MSZ EN 508-3:2001(angol nyelven)

Fémlemez tetőfedő termékek. Önhordó acél, alumínium vagy korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai. 3. rész: Korrózióálló acél

Page 58: szabvanyok_az_epitoiparban

58

MSZ EN 15057:2006(angol nyelven)

Szálerősítésű cement tetőfedő hullámlemezek. Az ütésállóság vizsgálati módszere

42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

MSZ 15035:1979 Épületburkolatok terminológiájaMSZ-04-803-12:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Homlokzat-

burkolatokMSZ-04-803-13:1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Lap-burkolatokMSZ-04-803-14:1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek. PadlóburkolatokMSZ-04-803-15:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Fapadló

burkolatokMSZ-04-803-2:1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Kőszerkezetek és

kőszobrász szerkezetekMSZ-04-803-3:1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek. MűkőszerkezetekMSZ EN 14135:2005(angol nyelven)

Burkolatok. A tűzvédő képesség meghatározása

MSZ EN 12004:2002 Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Fogalommeghatározások és követelmények

MSZ EN 1308:1999 Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. A lecsúszás meghatározása

MSZ EN 1308:1996 /A1:2000

Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. A lecsúszás meghatározása

MSZ EN 1323:1999 Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Betonlapok

MSZ EN 1324:1999 Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Beltéri diszperziós ragasztók tapadási szilárdságának meghatározása

MSZ EN 1324:1996 /A1:2000

Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Beltéri diszperziós ragasztók tapadási szilárdságának meghatározása Az MSZ EN 1324:1998 módosítása

MSZ EN 1346:1999 Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Az elengedési idő meghatározása

MSZ EN 1347:1999 Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. A nedvesítőképesség meghatározása

MSZ EN 1348:1998 Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Kül- és beltéri cementtartalmú habarcsok tapadási szilárdságának meghatározása

MSZ EN 1348:1997 /A1:2000

Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Kül- és beltéri cementtartalmú habarcsok tapadási szilárdságának meghatározása

MSZ EN 12002:1998 Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Cementtartalmú habarcsok és fúgázóanyagok alakváltozásának meghatározása

MSZ EN 12003:1998 Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Reaktív műgyanta ragasztók nyírószilárdságának meghatározása

MSZ EN 12004:2001/A1:2004

Habarcsok és ragasztók kerámiai burkolólapokhoz. Fogalommeghatározások és követelmények

MSZ EN 12808szabványsorozat

Ragasztók és fúgázóhabarcsok kerámia burkolólapokhoz. Vizsgálatok

MSZ EN 14259:2004(angol nyelven)

Padlóburkolók ragasztóanyagai. Mechanikai és villamos teljesítménykövetelmények

MSZ EN 13318:2000 Esztrichhabarcsok és esztrichek.

Page 59: szabvanyok_az_epitoiparban

59

(angol nyelven) FogalommeghatározásokMSZ EN 13813:2003 Esztrichhabarcsok és esztrichek. Tulajdonságok és

követelményekMSZ EN 13892 szabványsorozat

Esztrichhabarcsok vizsgálati módszerei

MSZ EN 13872:2004(angol nyelven)

Padlósimító és/vagy –szintező keverékek vizsgálati módszere. A zsugorodás meghatározása

MSZ EN ISO 10545szabványsorozat

Kerámia burkolólapok vizsgálata

MSZ EN 101:1994 Kerámia burkolólapok. A látható felületek karcolási keménységének meghatározása Mohs szerint

MSZ EN 14411:2004 Kerámia burkolólapok. Fogalommeghatározások, osztályozás, jellemzők és megjelölés(Az MSZ EN 87:1993, az MSZ EN 121:1993, az MSZ EN 159:1993, az MSZ EN 176:1993, az MSZ EN 177:1993, az MSZ EN 178:1993, az MSZ EN 186-1:1993, az MSZ EN 186-2:1993, az MSZ EN 187-1:1993, az MSZ EN 187-2:1993 és az MSZ EN 188:1993 helyett)

MSZ EN 154:1993 Mázas kerámia burkolólapok felületi kopásállóságának meghatározása

MSZ 16021-16:1989 Kerámia burkolólapok vizsgálati módszerei. Mázatlan lapok kopásállóságának vizsgálata Böhme-módszerrel

MSZ 3555 szabvány-sorozat

Égetett agyag burkolóelemek

MSZ EN 13748-1:2004 ésMSZ EN 13748-1:2004/A1:2005(angol nyelven)

Mozaiklapok. 1. rész: Mozaiklapok beltéri használatra

MSZ EN 13748-2:2004(angol nyelven)

Mozaiklapok. 2. rész: Mozaiklapok kültéri használatra

MSZ EN 14342:2005(angol nyelven)

Fa padlóburkolatok. Jellemzők, a megfelelőség értékelése, jelölés

MSZ EN 13810-1:2003(angol nyelven)

Fa alapanyagú lemezek. Úsztatott padlók. 1. rész: Teljesítményjellemzők és követelmények

MSZ EN 1533:2000 Parketta és más fa padlóburkolatok. A hajlítószilárdság meghatározása. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 1534:2000 Parketta és más fa padlóburkolatok. A benyomódás-állóság meghatározása (Brinell). Vizsgálati módszer

MSZ EN 13442:2003 Fa és parketta padlóburkolatok, fa falburkolatok és védőburkolatok. Kémiai hatásokkal szembeni ellenálló képesség meghatározása

MSZ EN 13488:2003 Fa padlóburkolatok. Mozaikparketta-elemekMSZ EN 13489:2003 Fa padlóburkolatok. Többrétegű parkettaelemekMSZ EN 13629:2003 Fa padlóburkolatok. Táblásított, lombos tömör fa

padlódeszkaMSZ EN 13647:2003 Fa és parketta padlóburkolatok, fa falburkolatok és

védőburkolatok. A geometriai tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 13756:2003 Fa padlóburkolatok. FogalommeghatározásokMSZ EN 13226:2003 Fa padlóburkolatok. Csaphornyos és vendégcsapos

parkettaelemekMSZ EN 13227:2003 Fa padlóburkolatok. Tömör lamellaparketta termékekMSZ EN 13228:2003 Fa padlóburkolatok. Vékony csaphornyos parketta és

blokkparketta tömör fából

Page 60: szabvanyok_az_epitoiparban

60

MSZ ENV 13696:2000(angol nyelven)

Parketta és más fa padlóburkolatok. A rugalmasság és a kopásállóság meghatározása

MSZ EN 1910:2002 Parketta és más fa padlóburkolatok, fa fal- és mennyezetburkolatok. A mérettartás meghatározása

MSZ EN 13990:2004(angol nyelven)

Fa padlóburkolatok. Hajópadló fenyő tömör fából

MSZ EN 13329:2000 Rétegelt padlóburkoló anyagok. Előírások, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12104:2000 Rugalmas padlóburkoló anyagok. Parafa padlólapok. Előírás

MSZ EN 660:2000szabványsorozat ésMSZ EN 425:2003

Rugalmas padlóburkoló anyagok. Vizsgálatok

MSZ EN 12103:2000 Rugalmas padlóburkoló anyagok. Préselt parafa alátétek. Előírás

MSZ EN 12455:2000 Rugalmas padlóburkoló anyagok. Előírás a korkment alátétre

MSZ EN 13553:2003(angol nyelven)

Rugalmas padlóburkoló anyagok. Poli(vinil-klorid) padlóburkoló anyagok különleges nedves területeken való felhasználásra. Előírás

MSZ EN 13845:2005(angol nyelven)

Rugalmas padlóburkolók. Szemcsézéssel javított csúszásgátlású poli(vinil-klorid) padlóburkolók. Műszaki leírás

MSZ EN 548:2004(angol nyelven)

Rugalmas padlóburkoló anyagok. A mintázatlan és a mintázott linóleum előírásai

MSZ EN 649:1996/A1:2004(angol nyelven)

Rugalmas padlóburkoló anyagok. Homogén és heterogén poli(vinil-klorid) padlóburkoló anyagok. Előírás

MSZ EN 651:1996/A1:2004(angol nyelven)

Rugalmas padlóburkoló anyagok. Habréteget tartalmazó poli(vinil-klorid) padlóburkoló anyagok. Előírás

MSZ EN 654:1996/A1:2004 (angol nyelven)

Rugalmas padlóburkoló anyagok. Kis hajlékonyságú poli(vinil-klorid) lapok. Előírás

MSZ EN 14521:2004(angol nyelven)

Rugalmas padlóburkoló anyagok. Mintázott felső rétegű, hab hátoldalú vagy anélküli, sima, gumi padlóburkoló anyagok előírásai.

MSZ EN 14565:2004(angol nyelven)

Rugalmas padlóburkoló anyagok. Szintetikus, hőre lágyuló polimer alapú padlóburkoló anyagok. Előírás

MSZ EN 14499:2005(angol nyelven)

Textil padlóburkoló anyagok. Szőnyegalátétek minimumkövetelményei

MSZ EN 13297:2001 Textil padlóburkoló anyagok. Flóros tűnemezelt padlóburkoló anyagok osztályba sorolása

MSZ EN 11378-2:2001(angol nyelven)

Textil padlóburkoló anyagok. Laboratóriumi szenyeződésvizsgálatok. 2. rész: Dobos vizsgálat

MSZ EN 985:2002MSZ EN 986:2000MSZ EN 994:2000MSZ EN 995:2000MSZ EN 1269:2000MSZ EN 1318:2000MSZ EN 1471:2000MSZ EN 1813:2000MSZ EN1814:2000MSZ EN 1963:2000MSZ EN ISO 11857:2003

Textil padlóburkoló anyagok. Vizsgálatok

Page 61: szabvanyok_az_epitoiparban

61

(angol nyelven)MSZ EN ISO 9239-1:2002(angol nyelven)

Padlóburkolatok tűzveszélyességi vizsgálatai. 1. rész: Az égési viselkedés meghatározása sugárzó hőforrás használatával

MSZ EN 984:2002 Tűnemezelt padlóburkoló anyagok VizsgálatMSZ EN 1969:2000(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Műanyag sportpályaburkolatok vastagságának meghatározása

MSZ EN 1516:2000(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. A benyomódási ellenállás meghatározása

MSZ EN 1517:2000(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Az ütési ellenállás meghatározása

MSZ EN 1569:2000(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Gördülő teher alatti viselkedés meghatározása

MSZ EN 12228:2003(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Műanyag felületek összeillesztési szilárdságának meghatározása

MSZ EN 12234:2003(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. A labdarúgási viselkedés meghatározása

MSZ EN 13865:2004(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Szög alatt érkező labda viselkedésének meghatározása. Tenisz

MSZ EN 12235:2004(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. A merőlegesen érkező labda viselkedésének meghatározása

MSZ EN 13745:2004(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. A szabályos fényvisszaverési tényező meghatározása

MSZ EN 13746:2004(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. A változó víz, fagy és hő hatására bekövetkező méretváltozások meghatározása

MSZ EN 13864:2004(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Szintetikus fonalak szakítószilárdságának meghatározása

MSZ EN 13744:2005(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Gyorsított öregítési eljárás meleg vízben való tárolással

MSZ EN 13817:2005(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Gyorsított öregítési eljárás meleg levegővel

MSZ EN 13672:2005(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Nem töltött műgyep kopásállóságának meghatározása

MSZ EN 259:1993 ésMSZ EN 259:1991/ A1:2000 (angol nyelven)

Tekercskiszerelésű, nagyszilárdságú falburkoló anyagok előírásai

MSZ EN 266:1993 Tekercskiszerelésű, textil falburkoló anyagok előírásai

MSZ EN 233:1992 Tekercskiszerelésű, kész, papír, vinil és műanyag falburkoló anyagok

MSZ EN 234:1993 Tekercskiszerelésű, utólagos kezelést igénylő falburkoló anyagok előírásai

MSZ EN 234:1989/ A1:2000 (angol nyelven)

Tekercskiszerelésű, utólagos kezelést igénylő falburkoló anyagok előírásaiAz MSZ EN 234:1993 módosítása

MSZ EN 235:2002(angol nyelven)

Falburkoló anyagok. Fogalommeghatározások és jelképek

MSZ EN 12149:2000 Tekercskiszerelésű falburkoló anyagok. Nehézfémek és bizonyos más elemek migrációjának, a vinil-klorid monomer tartalomnak és a formaldehid felszabadulásnak a meghatározása

MSZ ISO 7361:1992 Az elemekből álló homlokzatok építőipari teljesítményjellemzői

MSZ-04-181:1979 Épülethomlokzati hézagtömítő kittek termékkategóriái és általános előírásai

Page 62: szabvanyok_az_epitoiparban

62

MSZ 1170:1989 Azbesztcement lemezek vizsgálati módszereiMSZ 1199:1977 Azbesztcement burkoló síklemezekMSZ 4750:1958MSZ 4750:1958/1M:1964

Azbesztcement lemezek felerősítő szerelvényei

MSZ EN 12467:2000 ésMSZ EN 12467:2004/A1:2006(angol nyelven)

Szálerősítésű cement burkolóelemek. Termék-követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ ISO 390:1995 Szálerősítésű cementtermékek. Mintavétel és ellenőrzés

MSZ EN 13964:2004(angol nyelven)

Álmennyezetek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14716:2005(angol nyelven)

Feszített mennyezetek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12781:2001(angol nyelven)

Falburkoló anyagok. A parafa lapok előírásai

MSZ EN 13085:2001(angol nyelven)

Falburkoló anyagok. A parafa tekercsek előírásai

MSZ EN 13213:2001(angol nyelven)

Üreges padlószerkezetek

MSZ EN 12825:2003(angol nyelven)

Kettős padlók

MSZ EN ISO 15605:2004 Ragasztóanyagok. MintavételMSZ EN 14808:2006(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Az erőelnyelés meghatározása

MSZ EN 14809:2006(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. A függőleges alakváltozás meghatározása

MSZ EN 14836:2006(angol nyelven)

Szabadtéri sportpályák műanyag burkolatai. Mesterséges öregítés

MSZ EN 14952:2006(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Kötőanyag nélküli ásványi burkolatok vízfelvételének meghatározása

MSZ EN 14953:2006(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Szabadtéri sportpályák kötőanyag nélküli ásványi burkolata vastagságának meghatározása

MSZ EN 14954:2006(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Szabadtéri sportpályák természetes gyep- és kötőanyag nélküli ásványi burkolata keménységének meghatározása

MSZ EN 14955:2006(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Szabadtéri sportpályák kötőanyag nélküli ásványi burkolata összetételének és szemalakjának meghatározása

MSZ EN 14956:2006(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Szabadtéri sportpályák kötőanyag nélküli ásványi burkolata víztartalmának meghatározása

MSZ EN 14761:2006(angol nyelven)

Fa padlóburkolatok. Parketta tömör fából. Ipari alkalmazású parketta elemek

MSZ EN 14762:2006(angol nyelven)

Fa padlóburkolatok. Mintavétel a megfelelőség értékeléséhez

MSZ EN 14293:2006(angol nyelven)

Ragasztóanyagok. Ragasztóanyagok a parkettának vakpadlóhoz való rögzítéséhez. Vizsgálati módszerek és minimális követelmények

43. Bádogozás

MSZ 15038:1954 Tetőfedőmunkák terminológiája

Page 63: szabvanyok_az_epitoiparban

63

MSZ 15038-1:1982 Tetőfedőmunkák fogalommeghatározásai. Általános fogalmak

MSZ 7959-1:1978 Épületbádogos szerkezetek terminológiája. Szerkezeti elemek

MSZ 7959-2:1978 Épületbádogos szerkezetek terminológiája. Vízgyűjtő és vízlevezető szerelvények

MSZ 7959-3:1978 Épületbádogos szerkezetek terminológiája. Kavicsolt lemezfedésű tetők fémlemezszegélyei

MSZ 7959-4:1978 Épületbádogos szerkezetek terminológiája. Fémlemezfedések

MSZ 7959-5:1978 Épületbádogos szerkezetek terminológiája. Cserép- és palafedésű tetők fémlemezszegélyei

MSZ 7945-1:1988 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. Általános előírások

MSZ 7945-2:1988 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. Kifelé lejtő tetők ereszszegélye

MSZ 7945-3:1988 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. Befelé lejtő tetők ereszszegélye

MSZ 7945-4:1988 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. Falszegély

MSZ 7945-5:1988 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. Tetőösszefolyó

MSZ 7945-6:1989 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. Szerkezeti mozgási hézag tetősíkban történő lefedése

MSZ 7946-1:1989 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők szerelvényeinek fémlemez szegélyei. Csatornaszellőzőcső-szegély és –szellőzőfej

MSZ 7946-2:1989 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők szerelvényeinek fémlemez szegélyei. Rúd, cső és feszítőhuzal szegélyei

MSZ 7946-3:1989 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők szerelvényeinek fémlemez szegélyei. Salakszellőző szegély, sisak és huzalkosár

MSZ 7946-4:1989 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők szerelvényeinek fémlemez szegélyei. Tetőkibúvó szegély és fedél

MSZ-04-803-16:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Épületbádogos szerkezetek

MSZ EN 501:1998 Fémlemez tetőfedő termékek. Teljes felületen alátámasztott, horganylemez tetőfedő termékek műszaki előírásai

MSZ 7943-1:1986 Kőművesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Általános előírások

MSZ 7943-2:1986 Kőművesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Ablak-könyöklő-lefedés

MSZ 7943-3:1986 Kőművesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Párkány-lefedés

MSZ 7943-4:1986 Kőművesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Fal-lefedés

MSZ 7943-5:1989 Kőművesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Tetősíkból kiemelt mozgási hézag lefedése és szegélyezése

MSZ 11502:1975 Fémlemez szellőzősisakMSZ EN 516:2006(angol nyelven)

Előregyártott tetőtartozékok. A tetőn való mozgás szerkezetei. Járdák, lépcsőfokok, tipegők

Page 64: szabvanyok_az_epitoiparban

64

(MSZ EN 516:1998 helyett)MSZ EN 517:2006(angol nyelven)

Előregyártott tetőtartozékok. Biztonsági tetőhorgok(Az MSZ EN 517:1998 helyett)

MSZ EN 12951:2005(angol nyelven)

Előre gyártott tetőtartozékok. Rögzített tetőlétrák. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 612:2005(angol nyelven)

Fémlemezből készült szegéllyel merevített homlokzatú ereszcsatornák és korcolt kötésű csapadékvíz-lefolyócsövek (Az MSZ EN 612:1998 helyett)

MSZ EN 1462:2005(angol nyelven)

Ereszcsatorna-tartók. Követelmények és vizsgálat

MSZ EN 502:2001 Fémlemez tetőfedő termékek. Teljes felületen alátámasztott, korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai

MSZ EN 504:2001 Fémlemez tetőfedő termékek. Teljes felületen alátámasztott, rézlemez tetőfedő termékek műszaki előírásai

MSZ EN 505:2001 Fémlemez tetőfedő termékek. Teljes felületen alátámasztott, acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai

MSZ EN 507:2001 Fémlemez tetőfedő termékek. Teljes felületen alátámasztott, alumíniumlemez tetőfedő termékek műszaki előírásai

MSZ EN 506:2001(angol nyelven)

Fémlemez tetőfedő termékek. Önhordó réz- vagy cinklemez tetőfedő termékek műszaki előírásai

MSZ EN 508-1:2001(angol nyelven)

Fémlemez tetőfedő termékek. Önhordó acél, alumínium vagy korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai. 1. rész: Acél

MSZ EN 508-2:2001(angol nyelven)

Fémlemez tetőfedő termékek. Önhordó acél, alumínium vagy korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai. 2. rész: Alumínium

MSZ EN 508-3:2001(angol nyelven)

Fémlemez tetőfedő termékek. Önhordó acél, alumínium vagy korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai. 3. rész: Korrózióálló acél

MSZ EN 1873:2006(angol nyelven)

Előre gyártott tetőtartozékok. Egyedi műanyag tetővilágítók. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek

44. Asztalosszerkezetek elhelyezése

MSZ ISO 1804:1992 Ajtók fogalommeghatározásaiMSZ EN 12519:2004(angol nyelven)

Ablakok és bejárati ajtók. Terminológia

MSZ 9386:1993 Ajtók műszaki követelményeiMSZ 9387:1993 Ajtók minősítése és minőségtanúsításaMSZ 9384-1:1988 Ablakok és erkélyajtók. FogalommeghatározásokMSZ 9384-2:1989 Ablakok és erkélyajtók. Műszaki követelményekMSZ 9384-8:1989 Ablakok és erkélyajtók. Vizsgálati előírások, minősítésMSZ 9384-9:1988 Ablakok és erkélyajtók. Faablakok és fa erkélyajtók

anyagtól függő műszaki követelményei vizsgálatai és minősítése

MSZ 15040:1981 Épületasztalos-ipari fogalommeghatározásokMSZ-04-803-17:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Épület-asztalos

szerkezetekMSZ-04-803-23:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Épülettartozékok

Page 65: szabvanyok_az_epitoiparban

65

MSZ 507:1982 DiópántMSZ 528:1978 Épületzárak általános előírásaiMSZ 7656:1982 Nyílászáró szerkezetek modulméreteiMSZ EN 947:2000 Nyílóajtók. A függőleges terheléssel szembeni ellenálló

képesség meghatározásaMSZ EN 949:2000 Ablakok, ajtók, ablak- és ajtótáblák, redőnyök,

függönyfalak. Az ajtók ellenálló képességének meghatározása lágy, nehéz test ütésével szemben

MSZ ENV 1523:2001(angol nyelven)

Ablakok, ajtók, ablaktáblák, redőnyök. Lövedékállóság. Vizsgálati módszer

MSZ ENV 1630:2001(angol nyelven)

Ablakok, ajtók, ablaktáblák, redőnyök. Betörésállóság. Vizsgálati módszer a manuális betörési kísérlettel szembeni ellenállóképesség meghatározására

MSZ EN 951:2000 Ajtólapok. Vizsgálati módszer a magasság, a vastagság és a derékszögűség meghatározására

MSZ ENV 1627:2000 Ablakok, ajtók, külső lezárószerkezetek. Betörésállóság. Követelmények és osztályba sorolás

MSZ ENV 1628:2000 Ablakok, ajtók, külső lezárószerkezetek. Betörés-állóság. Vizsgálati módszer a statikus terheléssel szembeni ellenálló képesség meghatározására

MSZ EN ISO 1634-3:2002(angol nyelven)

Ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Füstgátló ajtók és nyílászárók

MSZ ENV 1629:2000 Ablakok, ajtók, külső lezárószerkezetek. Betörésállóság. Vizsgálati módszer a dinamikus terheléssel szembeni ellenálló képesség meghatározására

MSZ EN 13120:2004(angol nyelven)

Belső ablaktáblák. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével

MSZ EN 13123-1:2001(angol nyelven)

Ablakok, ajtók és ablaktáblák. Robbanással szembeni ellenállás. Követelmények és osztályba sorolás.1. rész: Lökéshullámcső

MSZ EN 13123-2:2004(angol nyelven)

Ablakok, ajtók és ablaktáblák. Robbanással szembeni ellenállás. Követelmények és osztályba sorolás. 2. rész: Szabadtéri vizsgálat

MSZ EN 13124-1:2001(angol nyelven)

Ablakok, ajtók és ablaktáblák. Robbanással szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer. 1. rész: Lökéshullámcső

MSZ EN 13124-2:2004(angol nyelven)

Ablakok, ajtók és ablaktáblák. Robbanással szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer. 2. rész: Szabadtéri vizsgálat

MSZ EN 14201:2004(angol nyelven)

Ablaktáblák és redőnyök. Ismételt működtetéssel szembeni ellenállás (mechanikai tartósság). Vizsgálati módszerek

MSZ EN 14203:2004(angol nyelven)

Ablaktáblák és redőnyök. Kézi működtetésű forgatókar alkalmazhatósága. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ ENV 1933:2001(angol nyelven)

Külső árnyékoló előtetők. Az összegyűlt víz terhelésével szembeni ellenállóképesség. Vizsgálati módszer

MSZ EN 14759:2005(angol nyelven)

Ablaktáblák. Léghangszigetelés. A teljesítőképesség adatai

MSZ EN 1527:2000 Zárak és épületvasalatok. Tolóajtók és harmonikaajtók vasalatai. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1670:2000 Zárak és épületvasalatok. Korrózióállóság. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1906:2002 Zárak és épületvasalatok. Ajtókilincsek és fogantyúk.

Page 66: szabvanyok_az_epitoiparban

66

Követelmények és vizsgálati módszerekMSZ EN 1935:2004(angol nyelven)

Zárak és épületvasalatok. Egytengelyű forgó- és diópántok. Követelmények és vizsgálati módszerek.

MSZ EN 1303:2000 Épületvasalatok. Hengerzárbetétek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1026:2001(angol nyelven)

Ablakok és ajtók. Légzáróság. Vizsgálati módszerAz MSZ EN 42:1992 helyett

MSZ EN 1027:2001(angol nyelven)

Ablakok és ajtók. Vízzáróság. Vizsgálati módszerAz MSZ EN 86:1992 helyett

MSZ EN 1121:2001(angol nyelven)

Ajtók. Két különböző légállapotú tér közötti viselkedés. Vizsgálati módszerAz MSZ EN 78:1992 helyett

MSZ EN 1191:2001(angol nyelven)

Ablakok és ajtók. Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer

MSZ EN 1192:2001 Ajtók. A szilárdsági követelmények osztályba sorolása

MSZ EN 1294:2001(angol nyelven)

Ajtólapok. A nedvességváltozás hatása azonos légállapotú terekben (Az MSZ EN 43:1992 helyett)

MSZ EN 1529:2001 Ajtólapok. Magasság, szélesség, vastagság és derékszögűség. Tűrési osztályok

MSZ EN 1530:2001 Ajtólapok. Általános és helyi síklapúság. Tűrési osztályok

MSZ EN 1932:2001(angol nyelven)

Külső ablaktáblák és redőnyök. Szélteherrel szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer

MSZ EN 12045:2001(angol nyelven)

Gépi működtetésű ablaktáblák és redőnyök. Használati biztonság. Az átadott erő meghatározása

MSZ EN 12046-1:2004(angol nyelven)

Működtetőerők. Vizsgálati módszer. 1. rész: Ablakok

MSZ EN 12046-2:2001(angol nyelven)

Működtetőerő. Vizsgálati módszer. 2. rész: Ajtók

MSZ EN 12051:2001 Épületvasalatok. Ajtó- és ablakzárak. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12194:2001(angol nyelven)

Ablaktáblák, külső és belső redőnyök. Helytelen használat. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 12207:2001 Ajtók és ablakok. Légáteresztés. Osztályba sorolásMSZ EN 12208:2001 Ajtók és ablakok. Vízzárás. Osztályba sorolásMSZ EN 12210:2001 Ajtók és ablakok. Szélállóság. Osztályba sorolás

(Helyesbítette a Szabványügyi Közlöny 2003. 8. sz.)MSZ EN 12211:2001(angol nyelven)

Ablakok és ajtók. Szélteherrel szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer (Az MSZ EN 77:1992 helyett)

MSZ EN 12217:2004(angol nyelven)

Ajtók. Működtetőerők. Követelmények és osztályozás

MSZ EN 12219:2001(angol nyelven)

Ajtók. Légállapoti hatások. Követelmények és osztályba sorolás

MSZ EN 12835:2001(angol nyelven)

Légzáró ablaktáblák. Légzárósági vizsgálat

MSZ EN 13049:2003(angol nyelven)

Ablakok. Lágy- és nehéztest-ütés. Vizsgálati módszer, biztonsági követelmények és osztályozás

MSZ EN 13115:2001(angol nyelven)

Ablakok. A mechanikai tulajdonságok osztályba sorolása. Feszítés, deformáció és működtető erők

MSZ EN 13125:2001(angol nyelven)

Ablaktáblák és redőnyök. Kiegészítő hővezetési ellenállás. A termék légzárósági osztályba sorolása

MSZ ENV 13420:2001(angol nyelven)

Ablakok. Két különböző légállapotú tér közötti viselkedés. Vizsgálati módszer

MSZ EN 13527:2001 Ablaktáblák és redőnyök. A működtetőerő mérése.

Page 67: szabvanyok_az_epitoiparban

67

(angol nyelven) Vizsgálati módszerMSZ EN 14501:2006(angol nyelven)

Ablaktáblák és redőnyök. Hő- és vizuális komfort. Teljesítőképességi jellemzők és osztályba sorolás

MSZ EN ISO 12567-1:2001(angol nyelven)

Ablakok és ajtók hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. 1. rész: Teljes ajtók és ablakok

MSZ EN ISO 12567-2:2006(angol nyelven)

Ablakok és ajtók hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. 2. rész: Tetősíkban fekvő és kiemelt ablakok

MSZ EN 1522:2001 Ablakok, ajtók és külső lezárószerkezetek. Lövedékállóság. Követelméyek és osztályozás

MSZ EN 13561:2004(angol nyelven)

Külső ablaktáblák. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével

MSZ EN 13659:2004(angol nyelven)

Redőnyök. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével

MSZ EN 14202:2004(angol nyelven)

Ablaktáblák és redőnyök. Csőmotorok és zsalumotorok használati alkalmassága. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14608:2004(angol nyelven)

Ablakok. Az ablakszárny síkjában ható statikus terheléssel szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 14609:2004(angol nyelven)

Ablakok. A statikus csavarással szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 14600:2006.(angol nyelven)

Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonságú ajtók, kapuk és nyitható ablakok. Követelmények és osztályba sorolás.

MSZ EN 14081:2006szabványsorozat(angol nyelven)

Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott négyszög keresztmetszetű szerkezeti fa.

MSZ EN 14755:2006(angol nyelven)

Extrudált forgácslapok. Követelmények

MSZ EN 14519:2006(angol nyelven)

Tömör fa falburkolatok és védőburkolatok fenyőből. Csaphornyos profilok

MSZ EN 14351-1:2006(angol nyelven)

Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók, kapuk

MSZ EN 13126-1:2006(angol nyelven)

Zárak és épületvasalatok. Ablakok és erkélyajtók követelményei és vizsgálati módszerei. 1. rész: Zárak és épületvasalatok valamennyi típusának általános követelményei

MSZ EN 13126-8:2006(angol nyelven)

Zárak és épületvasalatok. Ablakok és erkélyajtók követelményei és vizsgálati módszerei. 8. rész: Bukó-nyíló, először bukó és csak bukó vasalatok

45. Lakatosszerkezetek elhelyezése

MSZ 15041:1989 Épületlakatos-ipari munkák fogalommeghatározásaiMSZ 15048:1965 Épületszegező lakatosmunka terminológiájaMSZ-04-803-18:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Épületlakatos

szerkezetek§ MSZ 15670:1989 Vészlétrák, vészkijárati kilépők, vészhágcsókMSZ 8196-1:1969 Modulméretű tűzálló acélajtók. 0,5 óra tűzállósági

határértékű ajtó. Belső idomkeretes szárny, idomacéltokkal

MSZ 8196-2:1969 Modulméretű tűzálló acélajtók. 0,5 óra tűzállósági

Page 68: szabvanyok_az_epitoiparban

68

határértékű tolóajtó. Belső idomkeretes szárny, idomacéltokkal

MSZ 195:1982 Acél padlócsatorna-fedélMSZ 236:1982 Acél aknakeret és aknafedélMSZ 14777:1987 Biztonsági kéményajtó öntöttvasbólMSZ EN 516:1998 Előregyártott tetőtartozékok. A tetőn való mozgás

szerkezetei. Járdák, lépcsőfokok, tipegőkMSZ EN 517:2006(angol nyelven)

Előregyártott tetőtartozékok. Biztonsági tetőhorgok(Az MSZ EN 517:1998 helyett)

MSZ 9384-10:1988 Ablakok és erkélyajtók. Acélablakok és acél erkélyajtók anyagtól függő műszaki követelményei, vizsgálatai és minősítése

MSZ 9384-11:1988 Ablakok és erkélyajtók. Alumíniumablakok és alumínium erkélyajtók anyagtól függő műszaki követelményei, vizsgálatai és minősítése

MSZ 9384-12:1988 Ablakok és erkélyajtók. PVC-ablakok és PVC erkélyajtók anyagtól függő műszaki követelményei, vizsgálatai és minősítése

MSZ EN 14024:2005(angol nyelven)

Hőhíd-megszakításos fémprofilok. Mechanikai teljesítőképesség. Követelmények, igazolás és vizsgálatok a kiértékeléshez

MSZ EN 179:1999és MSZ EN 179:1997/A1:2003

Zárak és épületvasalatok. Kilinccsel vagy nyomólappal működtetett vészkijárati zárak. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1125:1999és MSZ EN 1125:1997/A1:2003

Zárak és épületvasalatok. Pánikajtózárak vízszintes működtető rúddal. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1154:1999 Zárak és épületvasalatok. Szabályozottan működő ajtócsukó eszközök. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12320:2001 Zárak és épületvasalatok. Függőzárak és függőzárveretek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1155:1999 Zárak és épületvasalatok. Villamos működtetésű rögzítőberendezések nyílóajtókhoz. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1158:1999 Zárak és épületvasalatok. Csukássorrend-szabályozók. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12365:2004szabványsorozat(angol nyelven)

Épületvasalatok. Ablakok, ajtók, zsaluk és függönyfalak tömítése és huzattal szembeni szigetelése.

MSZ EN 12209:2004(angol nyelven) ésMSZ EN 12209:2003/AC:2005

Épületvasalatok. Zárak és kilincsek. Mechanikus működtetésű zárak, kilincsek és zárólemezek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1303:2005(angol nyelven)

Zárak és épületvasalatok. Hengerzárbetétek. Követelmények és vizsgálati módszerek(Az MSZ EN 1303:2000 helyett)

MSZ EN 12424:2001 Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Szélteherrel szembeni ellenállás. Osztályba sorolás

MSZ EN 12425:2001 Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Vízbehatolással szembeni ellenállás. Osztályba sorolás

MSZ EN 12426:2001 Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Légzáróság. Osztályba sorolás

MSZ EN 12427:2001 Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk.

Page 69: szabvanyok_az_epitoiparban

69

(angol nyelven) Légzáróság. Vizsgálati módszerMSZ EN 12428:2001 Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk.

Hőátbocsátás. Követelmények a számításhozMSZ EN 12433-1:2002 Kapuk. Fogalommeghatározások. 1. rész: A kapuk

fajtáiMSZ EN 12433-2:2001 Kapuk. Fogalommeghatározások. 2. rész: A kapuk

részeiMSZ EN 13241-1:2003(angol nyelven)

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Termék-szabvány. 1. rész: Nem tűz- és füstgátló termékek

MSZ EN 12444:2001(angol nyelven)

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Szél-teherrel szembeni ellenállás. Vizsgálat és számítás

MSZ EN 12445:2001(angol nyelven)

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. A gépi üzemeltetésű ajtók használati biztonsága. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 12453:2001(angol nyelven)

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. A gépi üzemeltetésű ajtók használati biztonsága. Követelmények

MSZ EN 12978:2003(angol nyelven)

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. A gépi működtetésű ajtók és kapuk biztonsági szerkezetei. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12489:2001(angol nyelven)

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Vízbehatolással szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer

MSZ EN 12604:2001(angol nyelven)

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Mechanikai szempontok. Követelmények

MSZ EN 12605:2001(angol nyelven)

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Mechanikai szempontok. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 60335-2-103:2003 (angol nyelven)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-103. rész: Kapuk, ajtók és ablakok hajtásainak egyedi előírásai

MSZ EN 12152:2002(angol nyelven)

Függönyfalak. Légzáróság. Teljesítménykövetelmények és osztályba sorolás

MSZ EN 12153:2001(angol nyelven)

Függönyfalak. Légzáróság. Vizsgálati módszer

MSZ EN 12154:2001 Függönyfalak. Vízzáróság. Teljesítménykövetelmények és osztályozás

MSZ EN 12155:2001(angol nyelven)

Függönyfalak. Vízzáróság. Laboratóriumi vizsgálat statikus nyomás alatt

MSZ EN 12179:2001(angol nyelven)

Függönyfalak. Szélteherrel szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer

MSZ ENV 13050:2001(angol nyelven)

Függönyfalak. Vízzáróság. Laboratóriumi vizsgálat dinamikus légnyomás és vízpermet alatt

MSZ EN 13051:2001(angol nyelven)

Függönyfalak. Vízzáróság. Helyszíni vizsgálat

MSZ EN 13116:2001(angol nyelven)

Függönyfalak. Szélteherrel szembeni ellenállás. Követelmények

MSZ EN 13830:2004(angol nyelven)

Függönyfalak. Termékszabvány

MSZ EN 14019:2004(angol nyelven)

Függönyfalak. Ütéssel szembeni ellenállás. Teljesítőképességi követelmények

MSZ 14770:1969MSZ 14771-1:1969MSZ 14771-2:1969MSZ 14772-1:1969MSZ 14772-2:1969

Polgári védelem. Óvóhelyi nyílászáró szerkezetek

Page 70: szabvanyok_az_epitoiparban

70

MSZ 14776:1977/1978szabványsorozatMSZ EN ISO 7438:2006(angol nyelven)

Fémek. Hajlítóvizsgálat

46. Üvegezés

MSZ-04-63:1974 Épületüvegezés. TerminológiaMSZ 21400:1989 Edzett biztonsági síküveg építészeti célraMSZ-04-803-19:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. ÜvegszerkezetekMSZ EN 356:2000(angol nyelven)

Építési üveg. Biztonsági üvegezés. Kézi támadással szembeni ellenálló képesség vizsgálata és osztályozása

MSZ EN 357:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Átlátszó vagy áttetsző üvegtermékeket tartalmazó tűzálló üvegezett elemek A tűzállóság osztályozása

MSZ EN 410:2000 Építési üveg. Az üvegezés fénytechnikai és napsugárzási jellemzőinek meghatározása

MSZ EN 572 szabványsorozat(angol nyelven)

Építési üveg. Nátrium-kalcium-szilikát üveg alaptermékek

MSZ EN 673:1999 Építési üveg. A hőátbocsátási tényező (U-érték) meghatározása Számítási módszer

MSZ EN 673/A1:2001(angol nyelven)

Építési üveg. A hőátbocsátási tényező (U-érték) meghatározása Számítási módszer

MSZ EN 674:1999 Építési üveg. A hőátbocsátási tényező (U-érték) meghatározása. Vizsgálat

MSZ EN 675:1999 Építési üveg. A hőátbocsátási tényező (U-érték) meghatározása. Vizsgálat

MSZ EN 1036:2000(angol nyelven)

Építési üveg. Ezüstbevonatú flótüveg tükrök beltéri használatra

MSZ EN 1063:2000(angol nyelven)

Építési üveg. Biztonsági üvegezés. A golyóállóság vizsgálata és osztályozása

MSZ EN 1748-1-1:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Speciális alaptermékek. Borosziliká-tüvegek. 1-1. rész: Fogalommeghatározások, általános fizikai és mechanikai tulajdonságok(Az MSZ EN 1748-1:1999 helyett)

MSZ EN 1748-1-2:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Speciális alaptermékek. Boroszilikát-üvegek. 1-2. rész: A megfelelőség értékelése. Termékszabvány

MSZ EN 1748-2-1:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Speciális alaptermékek. Üvegkerámiák. 2-1. rész: Fogalommeghatározások, általános fizikai és mechanikai tulajdonságok(Az MSZ EN 1748-2:1999 helyett)

MSZ EN 1748-2-2:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Speciális alaptermékek. 2-2. rész: Üveg-kerámiák. A megfelelőség értékelése. Termékszabvány

MSZ EN 1863-1:2000(angol nyelven)

Építési üveg. Bevonatos üveg. 1. rész: Fogalommeghatározások és osztályba sorolás

MSZ EN 1863-2:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Hőerősített nátrium-kalcium-szilikát üveg. 2. rész: A megfelelőség értékelése. Termékszabvány

MSZ EN 1096-1:2000(angol nyelven)

Építési üveg. Hőerősített nátrium-kalcium-szilikát-üveg. 1. rész: Fogalommeghatározás és leírás

MSZ EN 1096-2:2001(angol nyelven)

Építési üveg. Bevonatos üveg. 2. rész: Az A-, B- és S-osztályba tartozó bevonatok követelményei és

Page 71: szabvanyok_az_epitoiparban

71

vizsgálati módszereiMSZ EN 1096-3:2001 Építési üveg. Bevonatos üveg. 3. rész: A C- és D-

osztályba tartozó bevonatok követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 1096-4:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Bevonatos üveg. 4. rész: A megfelelőség értékelése. Termékszabvány

MSZ EN 13541:2001 Építési üveg. Biztonsági üvegezés. A robbanáskor fellépő nyomással szembeni ellenálló képesség vizsgálata és osztályozása

MSZ EN 1288:2000szabványsorozat (angolul)

Építési üveg. Az üveg hajlítószilárdságának vizsgálata

MSZ EN 12543:2000szabványsorozat

Építési üveg. Rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg

MSZ EN 12898:2001(angol nyelven)

Építési üveg. Az emissziós tényező meghatározása

MSZ EN 12833:2001(angol nyelven)

Felülvilágítók és üvegházi görgős árnyékolók. Hóteherrel szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer

MSZ EN 1279-1:2004(angol nyelven)

Építési üveg. Szigetelő üvegegységek. 1. rész: Általános előírások, mérettűrések és a rendszer leírásának szabályai

MSZ EN 1279-2:2003(angol nyelven)

Építési üveg. Szigetelő üvegegységek. 2. rész: Hosszú idejű vizsgálat és követelmények a nedvességbehatolásra

MSZ EN 1279-3:2003(angol nyelven)

Építési üveg. Szigetelő üvegegységek. 3. rész: Hosszú idejű vizsgálat és követelmények a gázszivárgás sebességére és a koncentráció tűréseire

MSZ EN 1279-4:2003(angol nyelven)

Építési üveg. Szigetelő üvegegységek. 4. rész: A peremtömítések fizikai tulajdonságainak vizsgálati módszerei

MSZ EN 1279-6:2003(angol nyelven)

Építési üveg. Szigetelő üvegegységek. 6. rész: Üzemi gyártásellenőrzés és időszakos vizsgálatok

MSZ EN 12758:2003(angol nyelven)

Építési üveg. Üvegezés és léghangszigetelés. Termékleírások és a tulajdonságok meghatározása

MSZ EN 13024-1:2003(angol nyelven)

Építési üveg. Termikusan edzett boroszilikát biztonsági üveg. 1. rész: Meghatározás és leírás

MSZ EN ISO 14438:2003(angol nyelven)

Építési üveg. Az energiamérleg értékének meghatározása. Számítási módszer

MSZ EN 13363-2:2005(angol nyelven)

Üvegezéssel társított napvédő eszközök. A napsugárzás- és fényátbocsátás kiszámítása. 2. rész: Részletes számítási módszer

MSZ EN 12600:2003(angol nyelven)

Építési üveg. Ingás vizsgálat. Ütésvizsgálati módszer és a síküvegek osztályba sorolása

MSZ EN 12603:2003(angol nyelven)

Építési üveg. Eljárások az üvegszilárdsági adatok Weibull-eloszlása illeszkedési jóságának és megbízhatósági tartományának meghatározására

MSZ EN 12150-1:2000 Építési üveg. Termikusan edzett, biztonsági nátrium-kalcium-szilikát üveg. 1. rész: Fogalommeghatározás és leírás

MSZ EN 12150-2:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Termikusan edzett biztonsági nátrium-kalcium-szilikát üveg. 2. rész: A megfelelőség értékelése. Termékszabvány

MSZ EN 12337-2:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Kémiailag erősített nátrium-kalcium-szilikát üveg. 2. rész: A megfelelőség értékelése. Termékszabvány

MSZ EN 13024-2:2005 Építési üveg. Termikusan edzett biztonsági

Page 72: szabvanyok_az_epitoiparban

72

(angol nyelven) boroszilikátüveg. 2. rész: A megfelelőség értékelése. Termékszabvány

MSZ EN 14178-1:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Alkáliföld-szilikát üveg alaptermékek. 1. rész: Úsztatott (float-) üveg

MSZ EN 14178-2:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Alkáliföld-szilikát üveg alaptermékek. 2. rész: A megfelelőség értékelése. Termékszabvány

MSZ EN ISO 12543-2:1998/A1:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg. 2. rész: Rétegelt biztonsági üveg(Az MSZ EN ISO 12543-2:2000 módosítása)

MSZ EN 1279-5:2005 Építési üveg. Szigetelő üvegegységek. 5. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN 14179-1:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Hőkezelt (heat soaked), termikusan edzett nátrium-kalciumszilikát biztonsági üveg. 1. rész: Fogalommeghatározás és leírás

MSZ EN 14179-2:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Hőkezelt (heat soaked), termikusan edzett nátrium-kalciumszilikát biztonsági üveg. 2. rész: A megfelelőség értékelése. Termékszabvány

MSZ EN 14321-1:2005(angol nyelven)

Építési üveg. Termikusan edzett, alkáliföld-szilikát biztonsági üveg. 1. rész: Fogalommeghatározás és leírás

MSZ EN 14321-2:2006(angol nyelven)

Építési üveg. Termikusan edzett, alkáliföld-szilikát biztonsági üveg. 2. rész: A megfelelőség értékelése. Termékszabvány

MSZ EN 14449:2005(angol nyelven) ésMSZ EN 14449:2005/AC:2005

Építési üveg. Rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg. A megfelelőség értékelése. Termékszabvány

MSZ EN 13022-1:2006(angol nyelven)

Építési üveg. Ragasztott strukturális üvegezés. 1. rész: Alátámasztott és alátámasztás nélküli ragasztott strukturális üvegezési rendszerek egy- és többrétegű üvegtermékei

MSZ EN 13022-2:2006(angol nyelven)

Építési üveg. Ragasztott strukturális üvegezés. 2. rész: Összeépítési szabályok

MSZ EN 15434:2006(angol nyelven)

Építési üveg. Strukturális és/vagy ultraibolya sugárzásnak ellenálló tömítés termékszabványa (ragasztott strukturális üvegezésben és/vagy sugárzásnak kitett tömítésű szigetelő üvegegységben való használatra)

47. Felületképzés(festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

MSZ-04-803-20:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Mázolt bevonatokMSZ-04-803-21:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Festett bevonatok

és tapétákMSZ 1891-4:1983 Acélfelületek előkészítése felületvédelemhez. Pácolt

felületek vizsgálata és minősítéseMSZ 17212:1984 Építményszerkezetek korrózióvédelmének alapelveiMSZ-04-262-1:1989 Épülethomlokzatok tisztítása és kezelése. Mintavétel,

vizsgálat és minősítésMSZ-04-262-2:1989 Épülethomlokzatok tisztítása és kezelése. Tisztítási

eljárások, tisztító anyagok minőségi követelményei, vizsgálatai és minősítése

MSZ-04-262-3:1989 Épülethomlokzatok tisztítása és kezelése. Kezelési

Page 73: szabvanyok_az_epitoiparban

73

eljárások és anyagok minőségi követelményei, vizsgálatai és minősítése

MSZ 537:1997 SZIKETHERM hő-, hangszigetelő és tűzvédelmi bevonat

MSZ EN 233:1992 Tekercskiszerelésű, kész, papír, vinil és műanyag falburkoló anyagok

MSZ EN 234:1993 Tekercskiszerelésű, utólagos kezelést igénylő falburkoló anyagok előírásai

MSZ EN 235:2002 Falburkoló anyagok. Fogalommeghatározások és jelképek

MSZ EN 259:1993 Tekercskiszerelésű, nagyszilárdságú falburkoló anyagok előírásai

MSZ EN 266:1993 Tekercskiszerelésű, textil falburkoló anyagok előírásai

MSZ EN 1504-1:2006(angol nyelven)

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőség-értékelés. 1. rész: Fogalommeghatározások

MSZ EN 1504-2:2005(angol nyelven)

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. 2. rész: Felületvédő rendszerek betonhoz

MSZ EN 1504-4:2005(angol nyelven)

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követel-mények, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. 4. rész: Szerkezeti ragasztás

MSZ EN 1504-8:2005(angol nyelven)

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. 8. rész: Minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés

MSZ ENV 1504-9:1999 Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőség-értékelés. 9. rész: Termékek és rendszerek alkalmazásának általános elvei

MSZ EN 1504-10:2004(angol nyelven)

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások. Követelmények. Minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. 10. rész: A termékek és rendszerek alkalmazása a helyszínen, és a kivitel minőség-ellenőrzése

MSZ EN ISO 4617:2000(angol nyelven)

Festékek és lakkok. Egyenértékű szakkifejezések jegyzéke

MSZ EN ISO 4618:2000szabványsorozat (angolul)

Festékek és lakkok. Festékanyagok szakkifejezései és azok meghatározásai

MSZ ENV 1543:1999MSZ EN 12637-3:2004MSZ EN 14068:2004MSZ EN 13578:2004 MSZ EN 13894:2004MSZ EN 13295:2004MSZ EN 13396:2004MSZ EN 1771:2005;MSZ EN 12614:2005;MSZ EN 12617-2:2005MSZ EN 12618-2:2005

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek.

Page 74: szabvanyok_az_epitoiparban

74

MSZ EN 12618-3:2005MSZ EN 12637-1:2005MSZ EN 14117:2005MSZ EN 14406:2005MSZ EN 14497:2005MSZ EN 14498:2005(angol nyelven)MSZ ENV 927:2001szabványsorozat (angolul)

Festékek és lakkok. Bevonóanyagok és bevonatrendszerek kültéri fafelületre

MSZ EN ISO 7783:2000szabványsorozat

Festékek és lakkok. Bevonóanyagok és bevonatrendszerek külső falazatokra és betonra. Vizsgálatok

MSZ EN 13300:2001 (angol nyelven)

Festékek és lakkok. Vizes bevonóanyagok és bevonatrendszerek belső falakra és mennyezetekre. Osztályba sorolás

MSZ EN ISO 1520:2001 (angol nyelven)

Festékek és lakkok. Mélyhúzási vizsgálat

MSZ EN ISO 3668:2001 (angol nyelven)

Festékek és lakkok. Festékek színének vizuális összehasonlítása

MSZ EN ISO 8502:2000szabványsorozat(angol nyelven)az első rész előszabvány

Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Vizsgálatok a felületi tisztaság értékelésére

MSZ EN ISO 11124:2000szabványsorozat

Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Fémes szemcseszóró anyagok műszaki leírása

MSZ EN ISO 11125:2000szabványsorozat

Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Fémes szemcseszóró anyagok vizsgálati módszerei

MSZ EN ISO 11126:2000szabványsorozat

Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Nemfémes szemcseszóró anyagok műszaki előírásai

MSZ EN ISO 11127:2000szabványsorozat

Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Nemfémes szemcseszóró anyagok vizsgálati módszerei

MSZ EN 1062-6:2003(angol nyelven)

Festékek és lakkok. Bevonóanyagok és bevonatrendszerek kültéri falazatra és betonra. 6. rész: A szén-dioxid-áteresztő képesség meghatározása

MSZ EN 1062-11:2003(angol nyelven)

Festékek és lakkok. Bevonóanyagok és bevonatrendszerek kültéri falazatra és betonra. 11. rész: A vizsgálat előtti kondicionálás módszerei

MSZ EN ISO 8504-1:2001(angol nyelven)

Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Felület-előkészítési módszerek.1. rész: Alapelvek

MSZ EN ISO 8504-2:2001(angol nyelven)

Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Felület-előkészítési módszerek.2. rész: Szemcseszórás

MSZ EN ISO 8504-3:2001(angol nyelven)

Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Felület-előkészítési módszerek.3. rész: Kézi és gépi szerszámos tisztítás

MSZ EN ISO 12944-1:2000

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 1. rész: Általános bevezetés

MSZ EN ISO 12944-2:2000

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 2. rész: Környezetek osztályozása

Page 75: szabvanyok_az_epitoiparban

75

MSZ EN ISO 12944-3:2000

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 3. rész: Tervezési szempontok

MSZ EN ISO 12944-4:2000

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 4. rész: Felület- és felületelőkészítési típusok

MSZ EN ISO 12944-5:2000

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 5. rész: Festékbevonat-rendszerek

MSZ EN ISO 12944-6:2000

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 6. rész: Laboratóriumi vizsgálati módszerek a korrózióvédő képesség értékelésére

MSZ EN ISO 12944-7:2000

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 7. rész: A festési munka végrehajtása és ellenőrzése

MSZ EN ISO 12944-8:2000

Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 8. rész: Előírások kidolgozása új munkákhoz és karbantartáshoz

MSZ ENV 12837-8:2000 Festékek és lakkok. Az acélszerkezetek festékrendszerekkel való korrózióvédelmét ellenőrzők minősítése

MSZ EN 971-1:2001(angol nyelven)

Festékek és lakkok. A bevonóanyagok szakkifejezései és fogalommeghatározásai. 1. rész: Általános szakkifejezések

MSZ EN 1062:2001 szabványsorozat(angol nyelven)

Festékek és lakkok. Bevonóanyagok és bevonat-rendszerek kültéri falazatra és betonra

MSZ EN ISO 2431:2001(angol nyelven)

Festékek és lakkok. A kifolyási időtartam meghatározása mérőpoharakkal (tartalmazza az 1994. évi 1. műszaki helyesbítést)

MSZ EN ISO 2811:2001 szabványsorozat (angolul)

Festékek és lakkok. A sűrűség meghatározása.

MSZ EN ISO 6270:2001 szabványsorozat(angol nyelven)

Festékek és lakkok. Nedvességgel szembeni ellenálló képesség meghatározása.

MSZ EN ISO 7253:2001(angol nyelven)

Festékek és lakkok. A semleges sós permettel (párával) szembeni ellenállóképesség meghatározása

MSZ EN ISO 11507:2001(angol nyelven)

Festékek és lakkok. A bevonatok kitétele mesterséges időjárásnak. Kitétel fluoreszcens UV-nek és víznek

MSZ EN ISO 11890:2001 szabványsorozat(angol nyelven)

Festékek és lakkok. A szerves illó vegyületek (VOC) meghatározása.

MSZ EN ISO 11998:2001(angol nyelven)

Festékek és lakkok. A bevonatok nedves dörzsöléssel szembeni ellenálló képességének és tisztíthatóságának meghatározása

MSZ EN ISO 4623-1:2002(angol nyelven)

Festékek és lakkok. A fonalas korrózióval szembeni ellenállóképesség meghatározása. 1. rész: Acélfelületek

MSZ EN ISO 4628-6:2002(angol nyelven)

Festékek és lakkok. Festékbevonatok degradációjának értékelése. A szokásos hibatípusok erősségének és méretének meghatározása. 6. rész: A krétásodási fok osztályozása szalagmódszerrel

MSZ EN ISO 9514:2000MSZ EN ISO 11341:2000

Festékek és lakkok. Vizsgálatok

MSZ EN 233:2001 Tekercskiszerelésű falburkoló anyagok. Kész papír,

Page 76: szabvanyok_az_epitoiparban

76

(angol nyelven) vinil és műanyag falburkoló anyagokMSZ EN 259-1:2001(angol nyelven)

Tekercskiszerelésű, nagy szilárdságú falburkoló anyagok. 1. rész: Előírások

MSZ EN 259-2:2001(angol nyelven)

Tekercskiszerelésű, nagy szilárdságú falburkoló anyagok. 2. rész: Az ütésállóság meghatározása

MSZ EN ISO 14924:2006 Termikus szórás. A termikusan szórt bevonatok utókezelése és kikésztése

MSZ EN 13438:2006(angol nyelven)

Festékek és lakkok. Szerves porbevonatok a horganyzott vagy sherardozott, építési célú acéltermékekhez

MSZ EN 14879-:2006(angol nyelven)

Szerves bevonatrendszerek és bélések ipari berendezések és üzemek agresszív közegek által okozott korrózióval szembeni védelméhez. 1. rész: Terminológia, a hordozó kivitele és előkészítése

48. Szigetelés

MSZ 8292:1986 Vízszigetelő munkák fogalommeghatározásaiMSZ-04-803-8:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Vízszigetelő

szerkezetekMSZ 10202:1983 NádszövetMSZ 10204:1983 NádlemezMSZ 11444:1983 Fagy ellen védő lemez nádféleségekbőlMSZ 16011:1987 Perlitek csoportosítása és fogalommeghatározásaiMSZ 16014:1987 Duzzasztott perlitek vizsgálati módszereiMSZ 16015:1988 Duzzasztott perlitekMSZ EN 26927:1993 Épületszerkezetek tömítőanyagainak szakkifejezéseiMSZ EN ISO 11600:2004(angol nyelven)

Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. Osztályozás és követelmények

MSZ 4683 szabványsorozat

Ásványi gyapotok vegyvizsgálata

MSZ CR 245:2000(angol nyelven)

Hőszigetelés. Építőanyagok osztályozása hőszigetelő tulajdonságaik szerint

MSZ EN 12431:2000 Építőipari hőszigetelő termékek. Úsztatott padlószerkezetekben alkalmazott hőszigetelő termékek vastagságának meghatározása

MSZ EN 13172:2001 Hőszigetelő termékek. A megfelelőség értékeléseMSZ EN 13163:2001 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű

expandált polisztirol- (EPS-) termékek. Műszaki előírások

MSZ EN 13164:2001/A1:2004(angol nyelven)

Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) termékek. Műszaki előírások (Az MSZ EN 13164:2001 módosítása)

MSZ EN 13165:2001/A1:2004 és MSZ EN 13165:2001/A2:2005(angol nyelven)

Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű merev poliuretánhab (PUR-) termékek. Műszaki előírások

MSZ EN 13166:2001/A1:2004(angol nyelven)

Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű fenolhab (PF-) termékek. Műszaki előírások(Az MSZ EN 13166:2001 módosítása)

MSZ EN 13167:2001/A1:2004(angol nyelven)

Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű habüveg (CG-) termékek. Műszaki előírások(Az MSZ EN 13167:2001 módosítása)

MSZ EN Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű

Page 77: szabvanyok_az_epitoiparban

77

13168:2001/A1:2004(angol nyelven)

fagyapot (WW-) termékek. Műszaki előírások(Az MSZ EN 13168:2001 módosítása)

MSZ EN 13169:2001/A1:2004(angol nyelven)

Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű duzzasztott perlit (EPB-) termékek. Műszaki előírások(Az MSZ EN 13169:2001 módosítása)

MSZ EN 13171:2001/A1:2004 ésMSZ EN 13171:2001/AC:2005(angol nyelven)

Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű farost (WF-) termékek. Műszaki előírások(Az MSZ EN 13171:2001 módosítása)

MSZ EN 14063-1:2004(angol nyelven)

Hőszigetelő anyagok és termékek. Helyszínen kialakított duzzasztott agyagkavics könnyűadalék-anyag-termékek (LWA). 1. rész: A beépítés előtti laza kitöltőanyag előírásai

MSZ EN 14316-1:2004(angol nyelven)

Hőszigetelő termékek épületekhez. Duzzasztott perlitből (EP) a helyszínen kialakított hőszigetelés. 1. rész: A beépítés előtti kötött és laza kitöltőanyagok előírásai

MSZ EN 14317-1:2004(angol nyelven)

Hőszigetelő termékek épületekhez. Duzzasztott vermikulitból (EV) a helyszínen kialakított hőszigetelés. 1. rész: A beépítés előtti kötött és laza kitöltőanyagok előírásai

MSZ 7573:2002 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol- (EPS-) termékek. Alkalmazási előírások

MSZ EN 13499:2004(angol nyelven)

Hőszigetelő termékek épületekhez. Expandált polisztirol alapú, összetett külső hőszigetelő rendszerek (ETICS). Előírások

MSZ EN 13500:2004(angol nyelven)

Hőszigetelő termékek épületekhez. Ásványgyapot alapú, összetett külső hőszigetelő rendszerek (ETICS). Előírások

MSZ EN 13793:2004(angol nyelven)

Építőipari hőszigetelő termékek. Ciklikus terhelés alatti viselkedés meghatározása

MSZ EN 13820:2004(angol nyelven)

Építőipari hőszigetelő termékek. A szervesanyag-tartalom meghatározása

MSZ EN 13467:2002MSZ EN 13468:2002 MSZ EN 13469:2002 MSZ EN 13470:2002 MSZ EN 13471:2002MSZ EN 13472:2002MSZ EN ISO 13787:2003

Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek. Vizsgálatok(angol nyelven)

MSZ EN 822:1997MSZ EN 823:1997MSZ EN 824:1997MSZ EN 825:1997MSZ EN 826:1997MSZ EN 1602:1998MSZ EN 1603:1998MSZ EN 1604:1998MSZ EN 1605:1998MSZ EN 1606:1998MSZ EN 1607:1998MSZ EN 1608:1998MSZ EN 1609:1999

Építőipari hőszigetelő termékek vizsgálatai

Page 78: szabvanyok_az_epitoiparban

78

MSZ EN 12597:2001(angol nyelven)

Bitumen és bitumenes kötőanyagok. Fogalommeghatározások

MSZ 135-1:1981 Bitumenes lemezek. Mintavétel és vizsgálatokMSZ 135-2:1981 Bitumenes lemezek. CsupaszlemezMSZ 135-3:1981 Bitumenes lemezek. Papírbetétes fedéllemezMSZ 135-5:1981 Bitumenes lemezek. Üvegfátyolbetétes fedéllemezMSZ 135-6:1982 Bitumenes lemezek. Üvegfátyolbetétes hegeszthető

lemezMSZ 137-1:1982 Bitumenes lemezek hordozóanyagai. ÜvegfátyolMSZ EN 14023:2006 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A polimerrel

modifikált bitumenek minőségének keretelőírásaMSZ EN 12970:2001(angol nyelven)

Öntött aszfalt vízszigeteléshez. Fogalommeghatáro-zások, követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13416:2001(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Bitumenes, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. A mintavétel szabályai

MSZ EN 13583:2001(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Bitumenes, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. A jégveréssel szembeni ellenálló képesség meghatározása

MSZ EN 1107-2:2001(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. A mérettartósság meghatározása. 2. rész: Műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére

MSZ EN 1296:2001(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Bitumenes, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. Mesterséges öregítési módszer hosszú ideig tartó megemelt hőmérsékleten

MSZ EN 1297:2005(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Bitumenes, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. Mesterséges öregítési módszer hosszú ideig tartó UV-sugárzás, megemelt hőmérséklet és víz kombinált hatásával

MSZ EN 1425:2000MSZ EN 12592:2000MSZ EN 12593:2000MSZ EN 12594:2000MSZ EN 12607-1:2000MSZ EN 13358:2004MSZ EN 13398:2004MSZ EN 13588:2004MSZ EN 13632:2004MSZ EN 13702-1:2004MSZ EN 13702-2:2004MSZ EN 13703:2004MSZ EN 14733:2005MSZ EN 14771:2005(angol nyelven)MSZ EN 1426:2000MSZ EN 1427:2000MSZ EN 12595:2000MSZ EN 13399:2004MSZ EN 13587:2004MSZ EN 13589:2004MSZ EN 13808:2005 (magyarul)

Bitumen és bitumenes kötőanyagok vizsgálatai

Page 79: szabvanyok_az_epitoiparban

79

MSZ EN 1844:2001MSZ EN 1848-2:2001MSZ EN 1849-2:2001MSZ EN 1850-2:2001(mindegyik angol nyelven)

Műanyag és gumilemezek vizsgálata

MSZ EN 13111:2001(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Tetőfedések és falak alátátfedéseinek és alátéthéjazatainak anyagai. A vízáthatolási ellenállás meghatározása

MSZ EN 1928:2000(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Bitumenes, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. A vízzáróság meghatározása

MSZ EN 1107-1:2000 Hajlékony vízszigetelő lemezek. A mérettartóság meghatározása. 1. rész: Bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére.

MSZ EN 1108:2000 Hajlékony vízszigetelő lemezek. Bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére. Az alaktartóság meghatározása ciklikusan változó hőmérsékleten

MSZ EN 495:2001MSZ EN 1110:2000MSZ EN 1109:2000MSZ EN 1847:2001MSZ EN 1848-1:2000MSZ EN 1849-1:2000MSZ EN 1850-1:2000MSZ EN 1931:2000MSZ EN 12039:2000MSZ EN 12310-1:2000MSZ EN 12310-2:2001MSZ EN 12311-1:2000MSZ EN 12311-2:2001MSZ EN 12316-1:2000MSZ EN 12316-2:2001MSZ EN 12317-1:2000MSZ EN 12317-2:2001MSZ EN 12730:2001MSZ EN 13375:2005MSZ EN 13596:2005MSZ EN 13653:2005MSZ EN 13707:2005

Hajlékony vízszigetelő lemezek vizsgálatai(mindegyik angol nyelven)

MSZ EN 13859-1:2005(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Alátétlemezek fogalommeghatározásai és tulajdonságai. 1. rész: Átfedéses tetőfedések alátétlemezei

MSZ EN 13859-2:2005(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Alátétlemezek fogalommeghatározásai és jellemzői. 2. rész: Falburkolatok alátétlemezei

MSZ EN 13897:2005(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Bitumenes, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. Kis hőmérsék-leten való nyújtás utáni vízzáróság meghatározása

MSZ EN 13969:2005(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelő-lemezeket is. Fogalommeghatározások és jellemzők

MSZ EN 13970:2005(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Párafékező, párazáró bitumenes lemezek. Fogalommeghatározások és jellemzők

MSZ EN 13984:2005(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Párafékező, párazáró műanyag és gumilemezek. Fogalommeghatározások és

Page 80: szabvanyok_az_epitoiparban

80

jellemzőkMSZ EN 13956:2006(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. Fogalommeghatározások és jellemzők

MSZ EN 12691:2006(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Bitumenes, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. Ütésellenállás meghatározása

MSZ EN 14223:2006(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Beton hídpályaszerkezetek és más, járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. A vízfelvétel meghatározása

MSZ EN 14224:2006(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Beton hídpályaszerkezetek és más, járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. A repedésáthidaló képesség meghatározása

MSZ EN 14909:2006(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Talajnedvesség elleni műanyag és gumi szigetelőlemezek. Fogalommeghatározások és jellemzők

MSZ EN 1428:2000 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziók víztartalmának meghatározása. Azeotrop desztillációs módszer

MSZ EN 1429:2000 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziók szitamaradékának meghatározása és tárolási stabilitásának meghatározása szűréssel

MSZ EN 1431:2000 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziókból desztillációval visszanyerhető kötőanyag és olajpárlat meghatározása

MSZ EN 12846:2002 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziók kifolyási idejének meghatározása kifolyásos viszkoziméterrel

MSZ EN 12847:2002 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziók ülepedési hajlamának meghatározása

MSZ EN 12848:2002 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziók keverési stabilitásának meghatározása cementtel

MSZ EN 12849:2002 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziók penetrációs képességének meghatározása

MSZ EN 12850:2002 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziók pH-értékének meghatározása

MSZ EN 13075-1:2002 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A törési tulajdonságok meghatározása. 1. rész: A kationaktív bitumenemulziók törési értékének meghatározása, ásványi töltőanyagos módszer

MSZ EN 13075-2:2002 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A törési tulajdonságok meghatározása. 2. rész: A kationaktív bitumenemulziók keverési idejének meghatározása

MSZ EN 13614:2004 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziók tapadóképességének meghatározása vízbe merítéses vizsgálattal. Zúzottköves módszer

MSZ EN 14967:2006(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Bitumenes falszigetelő lemezek. Fogalommeghatározások és jellemzők

49. Árnyékolók beépítése

Page 81: szabvanyok_az_epitoiparban

81

MSZ EN 12216:2003(angol nyelven)

Ablaktáblák, külső és belső redőnyök. Szakszókincs, szójegyzék és fogalommeghatározások

MSZ ENV 1933:2001(angol nyelven)

Külső árnyékoló előtetők. Az összegyűlt víz terhelésével szembeni ellenállóképesség. Vizsgálati módszer

MSZ EN 12833:2001(angol nyelven)

Felülvilágítók és üvegházi görgős árnyékolók. Hóteherrel szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer

MSZ EN 1932:2001(angol nyelven)

Külső ablaktáblák és redőnyök. Szélteherrel szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer

MSZ EN 1932:2001(angol nyelven)

Külső ablaktáblák és redőnyök. Szélteherrel szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer

MSZ EN 12045:2001(angol nyelven)

Gépi működtetésű ablaktáblák és redőnyök. Használati biztonság. Az átadott erő meghatározása

MSZ EN 12194:2001(angol nyelven)

Ablaktáblák, külső és belső redőnyök. Helytelen használat. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 12412-4:2004(angol nyelven)

Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. 4. rész: Redőnyszekrények

MSZ EN 12835:2001(angol nyelven)

Légzáró ablaktáblák. Légzárósági vizsgálat

MSZ EN 13125:2001(angol nyelven)

Ablaktáblák és redőnyök. Kiegészítő hővezetési ellenállás. A termék légzárósági osztályba sorolása

MSZ EN 13330:2003(angol nyelven)

Ablaktáblák. Keménytest-ütés. Vizsgálati módszer

MSZ EN 13527:2001(angol nyelven)

Ablaktáblák és redőnyök. A működtetőerő mérése. Vizsgálati módszer

MSZ EN 13561:2004(angol nyelven)

Külső ablaktáblák. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével

MSZ EN 14201:2004(angol nyelven)

Ablaktáblák és redőnyök. Ismételt működtetéssel szembeni ellenállás ( mechanikai tartósság). Vizsgálati módszerek

MSZ EN 14202:2004(angol nyelven)

Ablaktáblák és redőnyök. Csőmotorok és zsalumotorok használati alkalmassága. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14203:2004(angol nyelven)

Ablaktáblák és redőnyök. Kézi működtetésű forgatókar alkalmazhatósága. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14501:2006(angol nyelven)

Ablaktáblák és redőnyök. Hő- és vizuális komfort. Teljesítőképességi jellemzők és osztályba sorolás

MSZ EN 14759:2005(angol nyelven)

Ablaktáblák. Léghangszigetelés. A teljesítőképesség adatai

MSZ EN ISO 10077-1:2002(angol nyelven)

Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező kiszámítása. 1. rész: Egyszerűsített módszer (ISO 10077-1:2000)

MSZ EN ISO 10077-2:2004(angol nyelven)

Ajtók, ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező kiszámítása. 2. rész: Numerikus módszer tok- és szárnyszerkezetekhez

50. Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése

MSZ 1228-5:1980 Építési tervek. Berendezési tárgyak rajzjeleiMSZ 1228-8:1982 Építési tervek. Fűtési berendezési tárgyak rajzjeleiMSZ EN 1116:2004 Konyhabútorok. Konyhabútorok és konyhai készülékek

Page 82: szabvanyok_az_epitoiparban

82

összehangolt méreteiMSZ EN 14749:2005(angol nyelven)

Lakásbútor- és konyhabútor-tárolóegységek és munkapultok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 14749:2005(angol nyelven)

Lakásbútor- és konyhabútor-tárolóegységek és munkapultok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ ISO 8555-1:1992 Bútorszerelvények fogalommeghatározásai. Összehúzó- és rögzítőszerelvények

MSZ ISO 8555-2:1992 Bútorszerelvények fogalommeghatározásai. PántokMSZ ISO 8555-3:1992 Bútorszerelvények fogalommeghatározásai. Fiók- és

tolóajtó-vezetékekMSZ ISO 8555-4:1992 Bútorszerelvények fogalommeghatározásai.

Csappantyúk, reteszek és támasztószerkezetekMSZ ISO 8555-5:1993 Bútorszerelvények fogalommeghatározásai. Szintezők,

bútorlábak, állványokMSZ ISO 8555-6:1993 Bútorszerelvények fogalommeghatározásai. Tartó- és

függesztőszerelvényekMSZ ISO 8555-7:1993 Bútorszerelvények fogalommeghatározásai. Külső

szerelvényekMSZ ISO 8555-8:1993 Bútorszerelvények fogalommeghatározásai. Görgők és

csúszótalpakMSZ 8350:1987 SzekrényekMSZ 8420:1988 Szekrények funkcionális méreteiMSZ 8865:1987 Bútorok minősítéseMSZ 8868:1986 Bútorok igényességi fokozataiMSZ 8899:1985 Szekrények tartóssági fokozataiMSZ 8900:1986 Szekrények tartósságának vizsgálataMSZ 9050:1986 Szekrények szilárdsági és stabilitási fokozataiMSZ 9051:1986 Szekrények szilárdságának és stabilitásának vizsgálataMSZ 9911:1989 Bútorszerelvények általános fogalommeghatározásaiMSZ 9912-2:1989 Bútorzárak fogalommeghatározásai. Szerelési típusokMSZ 9912-3:1989 Bútorzárak fogalommeghatározásai. Beépítési típusokMSZ 9912-4:1989 Bútorzárak fogalommeghatározásai. Kulcsok,

kilincsek, hengerzárbetétekMSZ 9924:1986 Bútorfelületek vegyi hatásokkal szembeni ellenálló

képességének fokozataiMSZ 9925:1986 Bútorfelületek vegyi hatásokkal szembeni

ellenállóképességének vizsgálataMSZ 9926:1986 Bútorfelületek hőállósági fokozataiMSZ 9927:1986 Bútorfelületek hőállóságának vizsgálataMSZ 9928:1986 Bútorfelületek mechanikai igénybevételekkel szembeni

ellenálló képességének fokozataiMSZ 9929:1986 Bútorfelületek mechanikai igénybevételekkel szembeni

ellenállásának vizsgálataMSZ 9930:1986 Bútorfelületek klímaállósági fokozataiMSZ 9931:1986 Bútorfelületek klímaállóságának vizsgálataMSZ 12579 szabványsorozat

Bútorszerkezetek és szerkezeti elemek fogalommeghatározásai.

Page 83: szabvanyok_az_epitoiparban

83

VI. KÖZMŰ- ÉS VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

53. Közmű csatornaépítés

MSZ ISO 4067-6:2003 Műszaki rajzok. Rendszerek. 6. rész: A talajban levő vízellátó és vízelvezető rendszerek rajzjelei

MSZ 14150:1952 CsatornatönkMSZ 16099:1988 Öntöttvas aknakeret és aknafedélMSZ ENV 1401szabványsorozat

Műanyag csővezetékrendszerek föld alatti, nyomás nélküli alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U)

MSZ EN 1437:2003(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek. Csővezetékrendszerek föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. A ciklikus hőmérsékleti igénybevétellel és az egyidejű külső terheléssel szembeni ellenállás vizsgálati módszere

MSZ EN 13598-1:2004(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek nyomás nélküli, föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilén (PP) és polietilén (PE). 1. rész: A kiegészítő csőidomok, beleértve a kis mélységű kémlelőaknákat, követelményei

MSZ EN 13244:2003szabványsorozat(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek földbe temetett és föld feletti nyomórendszerekhez, általános rendeltetésű vízhez, alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Polietilén (PE)

MSZ EN 13566:2003szabványsorozat(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek a föld alatti, nyomás nélküli alagcsövezési és csatornázási hálózatok felújításához

MSZ ENV 1852-1:1997/A1:2003(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek föld alatti, nyomás nélküli alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Polipropilén (PP). 1. rész: A csövek, a csőidomok és a rendszer követelményei (Az MSZ EN 1852-1:1999 módosítása)

MSZ ENV 1852-2:2000(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek föld alatti, nyomás nélküli alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Polipropilén (PP). 2. rész: Útmutató a megfelelőség értékeléséhez

MSZ EN 752-5:1999 Települések vízelvezető rendszerei. 5 rész: Helyreállítás

MSZ EN 752-6:2001 Települések vízelvezető rendszerei. 6. rész: Szivattyútelepek

MSZ EN 1091:2001 Települések vákuumos szennyvízelvezető rendszerei. MSZ EN 1610:2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és

vizsgálataMSZ EN 1671:2001 Települések nyomás alatti szennyvízelvezető

rendszerei. MSZ EN 12889:2001(angol nyelven)

Szennyvízvezetékek és csatornák kitakarás nélküli fektetése és vizsgálata

MSZ EN 13380:2001(angol nyelven)

Épületen kívüli csatorna és vízelvezető rendszerek felújítására és javítására használt elemek általános követelményei

MSZ EN 13564-1:2003 Épületek elárasztást gátló eszközei. 1. rész:

Page 84: szabvanyok_az_epitoiparban

84

(angol nyelven) KövetelményekMSZ EN 13564-2:2003(angol nyelven)

Épületek elárasztást gátló eszközei. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 14457:2004(angol nyelven)

Szennyvízvezetékek és csatornák kitakarás nélküli fektetésekor használandó elemek általános követelményei

MSZ EN 12050:2001 szabványsorozat(angol nyelven)

Épületek és telkek szennyvízátemelői. Építési és vizsgálati alapelvek

MSZ EN 12056:2001 szabványsorozat(angol nyelven)

Gravitációs vízelvezető rendszerek épületen belül.

MSZ EN 476:2001 Gravitációs rendszerű szennyvízelvezető csatornák és vezetékek szerkezeti elemeinek általános követelményei.

MSZ EN 12566 szabványsorozat

Szennyvíztisztító kisberendezések 50 összes lakosegyenértékig (LE-ig)

MSZ EN 14654-1:2006(angol nyelven)

Vízelvezetők és csatornák tisztítási műveleteinek irányítása és ellenőrzése. 1. rész: Csatornatisztítás

MSZ EN 12666-1:2006(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek nyomás nélküli, föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Polietilén (PE). 1. rész: A csövek, a csőidomok és a rendszer követelményei

MSZ EN 13480-6:2004/A1:2006(angol nyelven)

Fémből készült ipari csővezetékek. 6. rész: Földbe fektetett csővezetékek kiegészítő követelményei

MSZ EN ISO 10931:2006(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek ipari alkalmazásokhoz. Poli(vinilidén-fluorid)(PVDF). Az alkotóelemek és a rendszer műszaki követelményei

MSZ EN 1796:2006(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek nyomásos vagy nyomás nélküli vízellátáshoz. Telítetlen poliészter gyanta-(UP-) alapú, üvegszálerősítésű, hőre keményedő műanyagok (GRP)

MSZ EN 14758-1:2006(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek nyomás nélküli, föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Polipropilén ásványi modifikálóanyagokkal (PP-MD). 1. rész: A csövek, a csőidomok és a rendszer követelményei

MSZ EN 14802:2006(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek. Hőre lágyuló műanyag aknacsövek vagy felszálló csövek tisztító és ellenőrző aknákhoz. Az útburkolati és a forgalmi terheléssel szembeni ellenállás meghatározása

MSZ EN 14741:2006(angol nyelven)

Hőre lágyuló műanyag csővezeték- és csatornarendszerek. Kötések földbe temetett, nyomás nélküli alkalmazásokhoz. A rugalmas tömítésű kötések tartós tömítési teljesítményének vizsgálati módszere a tömítési nyomás becslésével.

54. Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése

MSZ 7487-1:1979 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Fogalommeghatározások

MSZ 7487-2:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint alatt

MSZ 7487-3:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen.

Page 85: szabvanyok_az_epitoiparban

85

Elhelyezés a térszint felettMSZ-10-131-3:1987 Közműves vízellátás. Csővezetékek, műtárgyak

tisztítása és fertőtlenítéseMSZ-10-141-6:1989 Vízi létesítmények rendszeres műszaki ellenőrzése és

vizsgálata. CsővezetékekMSZ 1228-21:1989 Építési tervek. Külső hőszállító vezetékek rajzai MSZ –09-85.0011:1988 Forróvíz hőhordozójú távhőrendszerek

biztonságtechnikai követelményeiMSZ-09-85.0021:1989 Kényszeráramlású forróvízkazánok távhőrendszeri

alkalmazásának követelményeiMSZ EN 1295-1:2001 Földbe fektetett csővezetékek statikai számítása

különböző terhelési feltételek esetén. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 488:2003(angol nyelven)

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű acélcsövek acél elzárószerelvényei

MSZ EN 489:2003(angol nyelven)

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű acélcsövek csőkötései

MSZ EN 448:2003(angol nyelven)

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Acélcsőből, poliuretán hőszigetelésből és polietilén külső köpenyből álló, kötött csőidomok

MSZ EN 253:2003/A1:2006(angol nyelven)

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Acélcsőből, poliuretán hőszigetelésből és polietilén külső köpenyből álló, kötött csőrendszer

MSZ EN 14419:2004(angol nyelven)

Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Megfigyelőrendszerek

MSZ 7048-1:1983módosította az SZ/8/2002. (Sz. K. 8.) MSZT közl.

Körzeti gázellátó rendszerek. Fogalommeghatározások, csoportosítás, általános követelmények

MSZ 7048-2:1983módosította az SZ/8/2002. (Sz. K. 8.) MSZT közl.

Körzeti gázellátó rendszerek. Fogyasztói és csatlakozóvezetékek

MSZ 7048-3:1983módosította az SZ/8/2002. (Sz. K. 8.) MSZT közl.

Körzeti gázellátó rendszerek. Elosztóvezetékek védőtávolságai

MSZ EN 1775:2002 1998/A1:2002 1998/A2:2002(a módosítások angolul)

Gázellátás. Fogyasztói gázvezetékek. Legnagyobb üzemi nyomás 5 bar. Műszaki előírások

MSZ EN 12186:2002 ésMSZ EN 12186:2000/A1:2006(angol nyelven)

Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályozó állomások gázellátáshoz és gázelosztáshoz. Műszaki követelmények

MSZ EN 12279:2002 ésMSZ EN 12279:2000/A1:2006(angol nyelven)

Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályozók a csatlakozóvezetékben. Műszaki követelmények

MSZ EN 14141:2004(angol nyelven)

Földgázszállító csővezetékek szerelvényei. Műszaki követelmények és vizsgálatok

Page 86: szabvanyok_az_epitoiparban

86

MSZ EN 14408-1:2005(angol nyelven)

Műanyag csővetetékrendszerek föld alatti gázellátó hálózatok felújításához. 1. rész:Általános előírás

MSZ EN 14408-3:2005(angol nyelven)

Műanyag csővetetékrendszerek föld alatti gázellátó hálózatok felújításához. 3. rész: Bélelés szoros illesztésű csövekkel

MSZ EN 1555-3:2003 és/A1:2005(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására Polietilén (PE). 3. rész Csőidomok

MSZ 151-1:2000 Erősáramú szabadvezeték. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai

MSZ 151-8:1983 Erősáramú szabadvezeték. Kisfeszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai

MSZ 1610 szabvány-sorozat

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára

MSZ 17200-5:2000 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 5. rész: Távközlő létesítmények

MSZ 17200-7:2000 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 7. rész: Csővezetékek

MSZE 17200-9:2005 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 9. rész: Rádiótávközlő, optikai távközlő és műsorszóró létesítmények megközelítési előírásai

MSZ EN 295-1:1991 /A3:2001

Vízelvezetési és csatornázási kőagyag csövek, idomaik és kötéseik. 1. rész: Követelmények

MSZ EN 295-2:1991 /A1:2001

Vízelvezetési és csatornázási kőagyag csövek, idomaik és kötéseik. 2. rész: Minőség-ellenőrzés és mintavétel

MSZ EN 295-10:2005(angol nyelven)

Vízelvezetési és csatornázási kőagyag csövek, idomaik és kötéseik. 10. rész: Teljesítménykövetelmények

MSZ EN 1916:2003(angol nyelven)

Vasalatlan, acélszálas és vasalt betoncsövek és idomok

MSZ EN 1917:2003(angol nyelven)

Vasalatlan, acélszálas és vasalt betonból készült tisztító- és ellenőrző aknák

MSZ EN 14409-1:2005(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek föld alatti vízellátó hálózatok felújításához. 1. rész: Általános előírás

MSZ EN 14409-3:2005(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek föld alatti vízellátó hálózatok felújításához. 3. rész: Bélelés szoros illesztésű csövekkel

MSZ EN 1333:2006 Karimák és kötéseik. Csővezetékek elemei. A PN fogalommeghatározása és kiválasztása

MSZ EN 1151-1:2006(angol nyelven)

Szivattyúk. Örvényszivattyúk. Fűtő- és használati meleg vizet szolgáltató berendezések legfeljebb 200 W bemenőteljesítményű keringetőszivattyúi. 1. rész: Nem automatikus keringetőszivattyúk, követelmények, vizsgálat, megjelölés

MSZ EN 1151-2:2006(angol nyelven)

Szivattyúk. Örvényszivattyúk. Fűtő- és használati meleg vizet szolgáltató berendezések legfeljebb 200 W bemenőteljesítményű keringetőszivattyúi. 2. rész: Szerkezeti és folyadékban terjedő zaj vizsgálati (rezgésakusztikai) előírásai

Page 87: szabvanyok_az_epitoiparban

87

VI. KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTÉSI MUNKÁK

61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

MSZ 2509-2:1989 Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. CBR-vizsgálat

MSZ 2509-3:1989 Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. Tárcsás vizsgálat

MSZ 2509-4:1989 Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. A behajlás mérése

MSZ 4719:1982 BetonokMSZ ENV 206:2000(angol nyelven)

Beton. Tulajdonságok, előállítási, bedolgozási és megfelelőségi követelmények

MSZ 11307-1:1983 Úttervezési rajzok. Általános követelmények és rajzjelek

MSZ 11307-2:1979 Úttervezési rajzok. Közművek és vezetékekMSZ EN 12697szabványsorozat

Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei

MSZ EN 1344:2002(angol nyelven)

Égetett agyag útburkoló elemek

62. Kőburkolat készítése

MSZ EN 1341:2002 Természetes útburkoló kőlapok külső elhelyezésre. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1342:2002 Természetes útburkoló kövek külső elhelyezésre. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1343:2002 Természetes útszegélykövek külső elhelyezésre. Követelmények és vizsgálati módszerek

63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

MSZ ENV 13282:2000 Hidraulikus útkötőanyagok. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek

MSZ EN 13286 szabványsorozat

Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. Vizsgálatok

MSZ EN 13880-5:2005 Meleg hézagkitöltő anyagok. 5. rész: Vizsgálati módszer a megfolyási ellenállás meghatározására

MSZ EN 14227-1:2005 Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 1. rész: Cement kötőanyagú szemcsés keverékek

MSZ EN 14227-3:2005 Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 3. rész: Pernye kötőanyagú keverékek

MSZ EN 14227-4:2005 Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 4. rész: Pernye hidraulikus kötőanyagú keverékekhez

MSZ EN 14227-5:2005 Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 5. rész: Hidraulikus útépítési kötőanyaggal készített keverékek

MSZ EN 12274-8:2006 Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 8. rész: A hibák szemrevételezéses értékelése

MSZ EN 13108-8:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 8. rész: Visszanyert aszfalt

MSZ EN 13108-20:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 20. rész:

Page 88: szabvanyok_az_epitoiparban

88

TípusvizsgálatMSZ EN 13108-21:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 21. rész: Üzemi

gyártásellenőrzésMSZ EN 13108-1:2006(angol nyelven)

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 1. rész: Aszfaltbeton

MSZ EN 13108-2:2006(angol nyelven)

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 2. rész: Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez

MSZ EN 13108-3:2006(angol nyelven)

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 3. rész: Lágyaszfalt

MSZ EN 13108-4:2006(angol nyelven)

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 4. rész: Érdesített homokaszfalt

MSZ EN 13108-5:2006(angol nyelven)

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 5. rész: Zúzalékvázas masztix aszfalt

MSZ EN 13108-6:2006(angol nyelven)

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 6. rész: Öntött aszfalt

MSZ EN 13108-7:2006(angol nyelven)

Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 7. rész: Porózus aszfalt

MSZ EN 14187-9:2006(angol nyelven)

Hideg hézagkitöltő anyagok. Vizsgálati módszerek. 9. rész: Hézagkitöltő anyagok funkcióvizsgálata

MSZ EN 14227-10:2006(angol nyelven)

Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 10. rész: Cementtel kezelt talaj

MSZ EN 14227-11:2006(angol nyelven)

Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 11. rész: Mésszel kezelt talaj

MSZ EN 14227-12:2006(angol nyelven)

Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 12. rész: Salakkal kezelt talaj

MSZ EN 14227-13:2006(angol nyelven)

Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 13. rész: Hidraulikus útépítési kötőanyaggal kezelt talaj

MSZ EN 14227-14:2006(angol nyelven)

Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások. 14. rész: Pernyével kezelt talaj

64. Beton pályaburkolat készítése

MSZ EN 1338:2003(angol nyelven)

Beton útburkoló elemek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1339:2003(angol nyelven)

Beton járdalapok. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1340:2003(angol nyelven)

Beton útszegélyelemek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13863-1:2004 Betonburkolatok. 1. rész: Vizsgálati módszer a betonburkolat vastagságának geodéziai módszerrel való meghatározására

MSZ EN 13863-2:2004 Betonburkolatok. 2. rész. Vizsgálati módszer két réteg közötti kötés meghatározására

MSZ EN 13877-1:2005 Betonburkolatok. 1. rész: Anyagok

MSZ EN 13877-2:2005 Betonburkolatok. 2. rész: Betonburkolatok rendeltetésnek megfelelő követelményei

66. Hídépítés

MSZ EN 13375:2005(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Beton hídpályaszerkezetek és más, járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. Próbatestek

Page 89: szabvanyok_az_epitoiparban

89

készítéseMSZ EN 13596:2005(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Beton hídpályaszerkezetek és más, járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. A tapadási szilárdság meghatározása

MSZ EN 13653:2005(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Beton hídpályaszerkezetek és más, járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. A nyírási szilárdság meghatározása

MSZ EN 14691:2005(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Beton hídpályaszerkezetek és más, járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. Az összeférhetőség meghatározása hőkondicionálással

MSZ EN 14692:2005(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Beton hídpályaszerkezetek és más, járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. Az aszfaltréteg tömörítéssel szembeni ellenálló képességének meghatározása

MSZ EN 14694:2005(angol nyelven)

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Beton hídpályaszerkezetek és más, járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. A dinamikus víznyomással szembeni ellenálló képesség meghatározása előkezeléssel végzett károsítás után

MSZ ENV 1090-5:2001 Acélszerkezetek megvalósítása. 5. rész: Kiegészítő szabályok hidakra

MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 2. rész: Hidak forgalmi terhei

MSZ ENV 1992-2:2000(angol nyelven)

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak

MSZ ENV 1993-2:1999(angol nyelven)

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak

MSZ ENV 1994-2:1999(angol nyelven)

Eurocode 4: Betonnal együtt dolgozó acélszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak

MSZ EN 1995-2:2005(angol nyelven)

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak

MSZ ENV 1998-2:1999(angol nyelven)

Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezési előírásai. 2. rész: Hidak

MSZ 17200-3:1999 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 3. rész: Utak, hidak, felüljárók, aluljárók, alagutak

MSZ-07-2307:1987 Magassági alappont hidakhozMSZ-07-3700:1991 Közúti hidak létesítésének általános szabályaiMSZ-07-3701:1986 Közúti hidak erőtani számításaMSZ-07-3702:1987 Acélhidak tervezéseMSZ-07-3709:1987 Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti hidak

tervezéseMSZ-07-3710:1987 Közúti öszvérhidak tervezéseMSZ-07-3711:1986 Fahidak tervezése

68. Útpályatartozékok készítése

MSZ-07-3603:1981 ÚttartozékokMSZ EN 12767:2002 Úttartozékok tartószerkezeteinek passzív biztonsága.

Követelmények és vizsgálati módszerek

Page 90: szabvanyok_az_epitoiparban

90

MSZ EN 1423:1999MSZ EN 1423:1997/A1: 2004

Az útburkolati jelek anyagai. Utánszóró szerek. Üveggyöngyök, érdesítőszerek és utánszóró anyagkeverékek

MSZ EN 1424:1999 Az útburkolati jelek anyagai. Előre bekevert üveggyöngyök

MSZ EN 1436:1999 Az útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói követelményei

MSZ EN 124:1999 Közlekedési területeken alkalmazott víznyelő- és aknalefedések. Szerkezetkialakítási követelmények, vizsgálatok, megjelölés

MSZ 10842:1976 Lánckorlát gyalogos forgalomhozMSZ 10843:1976 Csőkorlát gyalogos forgalomhozMSZ 11328:1953 Útelzáró jelzőlámpaMSZ 11341:1976 Közúti vasbetonkorlátMSZ 11343:1976 Gyalog- és kerékpárút csőkorlát vasbeton oszlopokkalMSZ 11342:1954 Útépítés. Kerékvető vasbetonbólMSZ EN 1463-1:2000MSZ EN 1463-1:1997/A1:2004

Az útburkolati jelek anyagai. Fényvisszavető útburkolati jelzőtestek. 1. rész: Követelmények új állapotban

MSZ EN 1463-2:2002 Az útburkolati jelek anyagai. Fényvisszavető útburkolati jelzőtestek. 2. rész: A helyszíni vizsgálat előírásai

MSZ EN 1790:2000 Az útburkolati jelek anyagai. Előre gyártott útburkolati jelek

MSZ EN 12802:2002 Az útburkolati jelek anyagai. Az azonosítás laboratóriumi módszerei

MSZ EN 13212:2003 Az útburkolati jelek anyagai. Az üzemi gyártásellenőrzés követelményei

MSZ EN 12352:2006 Forgalomirányító berendezések. Figyelmeztető és biztonsági fényjelzők

MSZ EN 12368:2006 Forgalomirányító berendezések. Fényjelző készülékekMSZ EN 12676-1:2002 Közúti vakításgátló rendszerek. 1. rész:

Követelmények és tulajdonságokMSZ EN 12676-2:2002 Közúti vakításgátló rendszerek. 2. rész: Vizsgálati

módszerekMSZ EN 13201-2:2004(angol nyelven)

Útvilágítás. 2. rész: A világítási jellemzők követelményei

MSZ EN 13201-3:2004(angol nyelven)

Útvilágítás. 3. rész: A világítási jellemzők számítása

MSZ EN 13201-4:2004(angol nyelven)

Útvilágítás. 4. rész: A világítási jellemzők mérési módszerei

MSZ EN 14388:2005(angol nyelven)

Közúti zajárnyékoló berendezések. Előírások

MSZ EN 14389-2:2005 Közúti zajárnyékoló berendezések. Eljárások a hosszú távú teljesítmény értékelésére. 2. rész: Nem akusztikai jellemzők

Page 91: szabvanyok_az_epitoiparban

91

VIII. ELEKTROMOS MUNKÁK

71. Elektromos energia ellátás, villanyszerelés

MSZ –04-805-1:1990 Építő- és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések. Építmények villamos vezetékei és szerelvényei

MSZ 1585 szabvány-sorozat

Erősáramú üzemi szabályzat

MSZ 447:1998 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatásMSZ 451:1975 Erősáramú villamos szerelési anyagok 1000 V-ig és

200 A-ig. Általános műszaki követelmények és vizsgálatok

MSZ 1166 szabvány-sorozat

PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450 / 750 V névleges feszültségig

MSZ 1167 szabvány-sorozat

Erősáramú szigetelt vezetékek és kábelek általános előírásai

MSZ 146 szabványsorozat Erősáramú kábelekMSZ 14550 szabvány-sorozat

Erősáramú vezetékek megengedett terhelése

MSZ EN 12464-1:2003(angol nyelven)

Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek (Az MSZ 6240-2:1986, az MSZ 6240-3:1986 és az MSZ 6240-4:1986 helyett)

MSZ 2040:1995 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése

MSZ IEC 50 (461):1997 Nemzetközi elektrotechnikai szótár 461. kötet: Villamos kábelek és vezetékek

MSZ IEC 50 (466):1997 Nemzetközi elektrotechnikai szótár 466. kötet: Szabadvezetékek

MSZ EN 60617:2000 Villamos rajzjelek. szabványsorozatMSZ EN 60617-11:2000 Villamos rajzjelek. Építészeti és topográfiai létesítési

tervek rajzokMSZ 2064 szabvány-sorozat

Villamos berendezések irányelvei. 52. rész

MSZ 2364-100:2004 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Alkalmazási terület

MSZ 2364-200:1992 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Fogalom-meghatározások

MSZ 2364-300:1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Általános jellemzők elemzése

MSZ 2364-410:1999MSZ 2364-410:1999/A1:2004

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 41. kötet: Áramütés elleni védelem (IEC 36444-4-41:1992)

MSZ 2364-420:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. A villamos berendezés hőhatása elleni védelem

MSZ 2364-430:2004 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Túláramvédelem

MSZ 2364-442:1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 44. kötet: Túlfeszültségvédelem. 442. főfejezet: A kisfeszültségű villamos

Page 92: szabvanyok_az_epitoiparban

92

berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén

MSZ 2364-450:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Feszültségcsökkenés-védelem

MSZ 2364-460:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Leválasztás és kapcsolás

MSZ 2364-470:1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Áramütés elleni védelem alkalmazása

MSZ 2364-473:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Túláramvédelem alkalmazása

MSZ 2364-482:1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 48. kötet: Védelmi módok kiválasztása 482. főfejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén

MSZ 2364-510:1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Villamos szerkezetek kiválasztásának és szerelésének általános előírásai

MSZ 2364-520:1997 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 52. kötet: Kábel és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:1993)

MSZ 2364-523:1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 52. kötet: Kábel és vezetékrendszerek. 523. főfejezet: Megengedett áramok (IEC 364-5-523:1983)

MSZ 2364-537:1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei

MSZ 2364-540:1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Földelőberende-zések és védővezetők kiválasztása és szerelése

MSZ 2364-523:1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 55. kötet: Egyéb szerkezetek. 551. főfejezet:Kisfeszültségű áramfejlesztők (IEC 364-5-551:1994)

MSZ 2364-560:1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Biztonsági berendezések táplálásak kiválasztása és szerelése

MSZ 2364-610:1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 6. rész: Felülvizsgálat. 61. kötet: Első felülvizsgálat (IEC 364-6-61:1986)

MSZ 2364-702:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Uszodák

MSZ 2364-703:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek

MSZ 2364-705:1999 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 705. főfejezet: Mezőgazdasági és kertészeti épületek villamos

Page 93: szabvanyok_az_epitoiparban

93

berendezései (IEC 364-7-705:1984)MSZ 2364-706:1999 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész:

Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 706. főfejezet: Vezetőanyagú szűk helyek (IEC 364-7-706:1983)

MSZ 2364-753:2004 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 753. főfejezet: Padló és mennyezetfűtési rendszerek

MSZ 4851szabványsorozat

Érintésvédelmi vizsgálati módszerek.

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése

MSZ 10900:1970MSZ 10900:1970/1M:1986

Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata

MSZ 13207-1:1994 Erősáramú kábelvonalak 0,6 / 1 kV-ig terjedő név-leges feszültségre. A kábelek fektetése

MSZ 13207-3:1995 Erősáramú kábelvonalak 0,6 / 1 kV-ig terjedő név-leges feszültségre. A terhelhetőség meghatározása

MSZ-05-48.1511 szabványsorozat

Erősáramú kábelek. PVC-szigetelésű és PVC-burkolatú kábelek 3,6 /6 kV feszültségre

MSZ EN 50081-1:1993 Elektromágneses összeférhetőség. Általános zavarkibocsátási szabvány. 1. rész: Lakóhelyi, kereskedelmi és kisipari környezet

MSZ EN 50081-2:1994 Elektromágneses összeférhetőség - Általános zavarkibocsátási szabvány 2. rész: Ipari környezet.

MSZ EN 50082-1:1993 Elektromágneses összeférhetőség. Általános zavartűrési szabvány. 1. rész: Lakóhelyi, kereskedelmi és kisipari környezet

MSZ EN 61770:1999/A2:2006(angol nyelven)

Vízhálózatra csatlakozó villamos készülékek. A vízvisszaszívás és a tömlőkészletek meghibásodásának elkerülése

MSZ EN 60799:2000 Villamos szerelési anyagok. Készülékcsatlakozó készletek és összekötő készülékcsatlakozó készletek

MSZ EN 60335-1:2002/A12:2006(angol nyelven)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények(Az MSZ EN 60335-1:2003 módosítása)

MSZ EN 60335-2-21:1997és 12 módosítása(angol nyelven)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2-21. rész: Tárolórendszerű vízmelegítők egyedi előírásai

MSZ EN 60335-2-35:2003(angol nyelven)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2-35. rész: Átfolyórendszerű vízmelegítők egyedi előírásai

MSZ EN 60335-2-51:2001(angol nyelven)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2-51. rész: Fűtést és meleg vizet szolgáltató létesítmények keringtetőszivattyúinak egyedi előírásai

MSZ EN 60335-2-83:2003(angol nyelven)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-83. rész: Fűtött csapadéklevezetők egyedi előírásai

MSZ EN 60335-2-88:2003(angol nyelven)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-88. rész: Fűtő-, szellőző- vagy légkondícionáló rendszerekben használatos légnedvesítők egyedi követelményei

MSZ EN 60335-2-97:2001 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek

Page 94: szabvanyok_az_epitoiparban

94

(angol nyelven) biztonsága. 2-97. rész: Gördülő ablaksötétítők meghajtóegységeinek egyedi előírásai

MSZ EN 60669-1:2000(angol nyelven)

Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelésekhez. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 60934:1994 A11:2000 (angol nyelven)

Megszakítók berendezésekhez (CBE)

MSZ EN 61008 ésMSZ EN 61008 szabványsorozatok(angol nyelven)

Áram-védőkapcsolók és maradékáram-működtetésű megszakítók

MSZ EN 60920:1991 A1:2000 (angol nyelven)továbbá MSZ EN 60920:1991 A2:2000

Fénycsőelőtétek. Általános és biztonsági követelmények

MSZ EN 60598 szabvány-sorozat

Lámpatestek

MSZ EN 60061:2000szabványsorozat és módosításai(angol nyelven)

Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek

MSZ EN 60238:2000szabványsorozat(angol nyelven)

Edison-menetes lámpafoglalatok

MSZ EN 60838:2000szabványsorozat(angol nyelven)

Különféle lámpafoglalatok

MSZ EN 60400:2000szabványsorozat(angol nyelven)

Fénycsőfoglalatok és gyújtófoglalatok

MSZ EN 62305-1:2006(angol nyelven)

Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek(Az MSZ 274-1:1997 helyett, amely azonban 2009. 02. 01-jéig még érvényes)

MSZ EN 62305-2:2006(angol nyelven)

Villámvédelem. 2. rész: Kockázatelemzés(Az MSZ 274-2:1981 és az MSZ 274-2:1981/1M:2001 helyett, amelyek azonban 2009. 02. 01-jéig még érvényesek)

MSZ EN 62305-3:2006(angol nyelven)

Villámvédelem. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély(Az MSZ 274-3:1981, az MSZ 274-3:1981/1M:1985, MSZ 274-3:1981/2M:2001 és az MSZ 274-4:1977 helyett, amelyek azonban 2009. 02. 01-jéig még érvényesek)

MSZ EN 62305-4:2006(angol nyelven)

Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek létesítményekben(Az MSZ IEC 1312-1:1997 helyett, amely azonban 2009. 02. 01-jéig még érvényes)

MSZ IEC1312-1:1997 Az elekromágneses villámimpulzus elleni védelem. 1. rész: Általános alapelvek

MSZ EN 50164-1:2000(angol nyelven)

Villámvédelmi berendezés elemei. 1. rész: Összekötő elemek követelményei

MSZ EN 50164-2:2003 (angol nyelven)

Villámvédelmi berendezés elemei. 2. rész: A vezetők és a földelők követelményei

MSZ HD 60364-5-559:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5-55. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése.

Page 95: szabvanyok_az_epitoiparban

95

Egyéb szerkezetek. 559. fejezet: Lámpatestek és világítási berendezések

MSZ HD 60364-7-712:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek

MSZ HD 60364-7-715:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-715. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések

MSZ HD 60364-7-703:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-703. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék

MSZ EN 62059-41:2006(angol nyelven)

Villamos fogyasztásmérő berendezések. Megbízhatóság. 41. rész: A megbízhatóság előrejelzése

MSZ EN 62208:2004 Üres burkolatok kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekhez. Általános követelmények.(Az MSZ EN 50298:2000 helyett, amely azonban 2006. 12. 01-jéig még érvényes)

72. Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

MSZ EN ISO 16484-2:2005 (angol nyelven)

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek. 2. rész: Hardver

MSZ EN ISO 16484-3:2006 (angol nyelven)

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek. 3. rész: Funkciók

MSZ EN ISO 16484-5:2004 (angol nyelven)

Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek. 5. rész: Adatközlési protokollok

MSZ EN 50131-1:2006 Riasztórendszerek. Behatolásjelző rendszerek. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 50131-6:2006 Riasztórendszerek. Behatolásjelző rendszerek. 6. rész: Tápegységek

MSZ EN 50132-4-1:2001 Riasztórendszerek. Zárt láncú televíziós megfigyelő rendszerek biztonságtechnikai alkalmazásokhoz. 4-1. rész: Fekete-fehér monitorok

MSZ EN 50136-1-2:2000 Riasztórendszerek. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 1-2. rész: Bérelt (dedikált) riasztási útvonalakat használó rendszerek követelményei

MSZ EN 50136-2-1:2006 Riasztórendszerek. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 2-1. rész: Riasztásátviteli berendezések általános követelményei

MSZ EN 50428:2005 Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelésekhez. Kiegészítő szabvány. Kapcsolók és hozzájuk tartozó szerelvények lakások és épületek elektronikus rendszereiben (HBES-ekben) való használathoz

MSZ EN 50133-1:2006 Riasztórendszerek. Beléptető rendszerek biztonságtechnikai alkalmazásokhoz. 1. rész: Rendszerkövetelmények

MSZ CLC/TS 50134-7:2006

Riasztórendszerek. Segélyhívó rendszerek. 7. rész: Alkalmazási irányelvek

MSZ EN 50132-5:2001 Riasztórendszerek. Zárt láncú televíziós megfigyelő rendszerek biztonságtechnikai alkalmazásokhoz. 5.

Page 96: szabvanyok_az_epitoiparban

96

rész: VideóátvitelMSZ EN 50133-2-1:2001 Riasztórendszerek. Beléptető rendszerek

biztonságtechnikai alkalmazásokhoz. 2-1. rész: Részegységek általános követelményei

MSZ EN 50133-7:2000 Riasztórendszerek. Beléptető rendszerek biztonságtechnikai alkalmazásokhoz. 7. rész: Alkalmazási irányelvek

MSZ EN 50134-1:2002 Riasztórendszerek. Segélyhívó rendszerek. 1. rész: Rendszerkövetelmények

MSZ EN 50134-2:2000 Riasztórendszerek. Segélyhívó rendszerek. 2. rész: Jelzésadó eszközök

MSZ EN 50134-3:2001 Riasztórendszerek. Segélyhívó rendszerek. 3. rész: Helyi egység és vezérlő

MSZ EN 50136-1-3:2000 Riasztórendszerek. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 1-3. rész: Nyilvános, kapcsolt távbeszélő-hálózatot használó, digitális kommunikátoros rendszerek követelményei

MSZ EN 50136-1-4:2000 Riasztórendszerek. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 1-4. rész: Nyilvános, kapcsolt távbeszélő-hálózatot használó, beszédkommunikátoros rendszerek követelményei

MSZ EN 50136-2-2:2000 Riasztórendszerek. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 2-2. rész: Bérelt (dedikált) riasztási útvonalakat használó rendszerekben alkalmazott berendezések követelményei

MSZ EN 50136-2-3:2000 Riasztórendszerek. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 2-3. rész: Nyilvános, kapcsolt távbeszélő-hálózatot használó, digitális, kommunikátoros rendszerekben alkalmazott berendezések követelményei

MSZ EN 50136-2-4:2000 Riasztórendszerek. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 2-4. rész: Nyilvános, kapcsolt távbeszélő-hálózatot használó, beszédkommunikátoros rendszerekben alkalmazott berendezések követelményei

74. Tűz- és füstvédelem

MSZ EN 54-7:2003 ésMSZ EN 54-7:2000/A1:2003(angol nyelven)

Tűzjelző berendezések. 7. rész: Füstérzékelők. Szórt fénnyel, átbocsátott fénnyel vagy ionizációval működő pontszerű érzékelők

MSZ EN 54-12:2003(angol nyelven)

Tűzjelző berendezés. 12. rész: Füstérzékelők. Optikai elven, fénysugárral működő vonalszerű érzékelők

MSZ 9785-7:1989 Tűzjelző berendezés. Pontszerű füstérzékelőkMSZ EN 12845:2004(angol nyelven)

Beépített tűzoltó berendezések. Automatikus sprinklerrendszerek. Tervezés, kivitelezés és karbantartás

MSZ 2364-482:1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 48. kötet: Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. 482. főfejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén

MSZ EN 12101-1:2005/A1:2006

Füst- és hőszabályozó rendszerek. 1. rész: A füstgátak műszaki előírása

Page 97: szabvanyok_az_epitoiparban

97

(angol nyelven) (Az MSZ EN 12101-1:2006 módosítása)MSZ EN 12101-2:2004 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 2. rész:

Természetes, füst- és hőelszívó készülékek műszaki előírásai

MSZ EN 12101-10:2006(angol nyelven)

Füst- és hőszabályozó rendszerek. 10. rész: Energiaellátás

MSZ EN 14604:2006(angol nyelven)

Füstriasztóeszközök

MSZ EN 14600:2006(angol nyelven)

Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonságú ajtók, kapuk és nyitható ablakok. Követelmények és osztályba sorolás

MSZ EN 14373:2006(angol nyelven)

Robbanáselfojtó rendszerek

MSZ EN 14522:2006(angol nyelven)

Gázok és gőzök öngyulladási hőmérsékletének meghatározása

75. Megújuló energiahasznosító berendezések

MSZ EN 60335-2-40 és módosításai(angol nyelven)

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-40 rész: Villamos hőszivattyúk, légkondicionálók és légszárítók egyedi előírásai

MSZ EN 12975-1:2001 Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti részeik. Napkollektorok. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 12975-2:2001 Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és részegységeik. Napkollektorok. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 12976-1:2006(angol nyelven)

Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti részeik. Előre gyártott rendszerek. 1. rész: Általános követelmények(MSZ EN 12976-1:2001 helyett)

MSZ EN 12976-2:2006(angol nyelven)

Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és részegységeik. Gyárilag előállított rendszerek. 2. rész: Vizsgálati módszerek(MSZ EN 12976-2:2001 helyett)

MSZ ENV 12977-1:2001 Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti részeik. Egyedi kivitelezésű rendszerek. 1. rész: Általános követelmények

MSZ ENV 12977-2:2001(angol nyelven)

Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és részegységeik. Egyedi kivitelezésű rendszerek. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ ENV 12977-3:2001(angol nyelven)

Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és részegységeik. Egyedi kivitelezésű rendszerek. 3. rész: A napenergia-hasznosító rendszerek tárolóedényei műszaki adatainak meghatározása

MSZ EN 61427:2002(angol nyelven)

Akkumulátorcellák és –telepek fotovillamos napenergia-rendszerekhez. Általános követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61427:1999)

MSZ EN ISO 9488:2000 Napenergia. Szakszótár (ISO 9488:1999)MSZ EN 60904-2:1998MSZ EN 60904-2:1993/A1:1999(angol nyelven)

Fotóvillamos eszközök. 2. rész: Referencia-napelemek követelményei (IEC 904-2:1989)

MSZ EN 60904-3:1998(angol nyelven)

Fotóvillamos eszközök. 3. rész: Mérési alapelvek földfelszíni fotóvillamos (PV) napelemekhez

Page 98: szabvanyok_az_epitoiparban

98

referenciaspektrumú sugárzással (IEC 904-3:1989)MSZ EN 60904-6:1998MSZ EN 60904-6:1994/A1:1999(angol nyelven)

Fotóvillamos eszközök. 6. rész: Referencia napelemmodulok követelményei (IEC 904-6:1994)

MSZ HD 60364-7-712:2006

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek (IEC 60364-7-712:2002)

MSZ EN 50461:2006(angol nyelven)

Napelemek. Adatlapok és gyártmányadatok kristályos szilícium napelemekhez

Page 99: szabvanyok_az_epitoiparban

99

IX. ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK

80. Általános épületgépészeti szerelés

MSZ ISO 4067-1:1998 Műszaki rajzok. Rendszerek. 1. rész: A vízellátás, a fűtés, a szellőzés és a vízelvezetés rajzjelei

MSZ 15045:1954 Központi gőz-, melegvíz és forróvízfűtés terminológiája

MSZ 15046:1960 Vízellátási terminológia II. Épületvízellátás és melegvízszolgáltatás

MSZ EN 1264 szabványsorozat(angol nyelven)

Padlófűtés. Rendszerek és alkotórészek.

MSZ EN 12098 szabványsorozat(angol nyelven)

Fűtési rendszerek szabályozása.

MSZ-04-803-10:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Épületgépészeti hőszigetelések

MSZ 17030:2002 szabványsorozat

Távközlő hálózat létesítése épületben

MSZ EN 12831:2003(angol nyelven)

Épületek fűtési rendszerei. Hőszükséglet-számítási módszer

MSZ EN 12828:2003(angol nyelven)

Épületek fűtési rendszerei. Vízfűtéses rendszerek tervezése

MSZ EN 14336:2005(angol nyelven)

Épületek fűtési rendszerei. Vízfűtéses rendszerek létesítése és üzembe helyezése

MSZ EN 1366 szabványsorozat(angol nyelven)

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

MSZ 15286:1999 Ivóvízellátás. Csővezetékek tisztítása és fertőtlenítéseMSZ-04-132:1991 Épületek vízellátásaMSZ-04-134:1991 Épületek csatornázásaMSZ-10-244:1985 Lakossági vízbekötésekMSZ-14-01004-1:1990 Tűzvédelmi vízvezetékhálózat. Műszaki

követelmények. EllenőrzésMSZ EN 12109:1999(angol nyelven)

Épületeken belüli vákuumos vízelvezető rendszerek

MSZ EN 1329-1:2000 Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj- és szennyvíz elvezetéséhez az épületszerkezeten belül. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U). 1. rész: A csövek, a csőidomok és a rendszer követelményei

MSZ EN 1451-1:2000 Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj- és szennyvíz elvezetéséhez az épületszerkezeten belül. Polipropilén (PP). 1. rész: A csövek, a csőidomok és a rendszer követelményei

MSZ EN 13689:2003(angol nyelven)

A felújításhoz használt műanyag csővezetékrendszerek osztályozási és kiviteli útmutatója

MSZ EN 877:2000 Öntöttvas csövek, csőidomok, tartozékok és azok

Page 100: szabvanyok_az_epitoiparban

100

(angol nyelven) kötései a víznek az épületekből való elvezetéséhez. Követelmények, vizsgálati módszerek és minőségbiztosítás

MSZ EN ISO 12241:1999(angol nyelven bevezetett)

Épületekben és ipari létesítményekben lévő csövek, csatornák és más berendezések hőszigetelése. Számítási szabályok (ISO 12241:1998)

MSZ 261-1:1984 Csőtartó szerkezetek. Általános előírásokMSZ 261-2:1984 Csőtartó szerkezetek. KengyelekMSZ 261-3:1984 Csőtartó szerkezetek. U alátámasztásMSZ 261-4:1985 Csőtartó szerkezetek. Csőbilincs egy és két füllelMSZ 261-5:1986 Csőtartó szerkezetek. Kettős csőbilincsMSZ 261-6:1988 Csőtartó szerkezetek. Függesztő csőbilincsMSZ 261-7:1988 Csőtartó szerkezetek. Csőbilincs kétszáras felfüggesz-

téshezMSZ 261-8:1988 Csőtartó szerkezetek. Függesztő gerendaMSZ EN 1444:2001(angol nyelven)

Szálerősítésű cementből készült csövek. Útmutató a helyszíni munkavégzéshez

MSZ EN 588-2:2002 (angol nyelven)

Szálerősítésű cementcsövek szennyvízelvezetés és alagcsövezés céljára. 2. rész: Tisztító- és ellenőrző aknák

MSZ EN 1487:2000(angol nyelven)

Épületekben használt csőszerelvények. Hidraulikus biztonsági csoportok. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 1488:2000(angol nyelven)

Épületekben használt csőszerelvények. Nyomásveszély ellen biztosító csoportok. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 1489:2000(angol nyelven)

Épületekben használt csőszerelvények. Biztonsági nyomáscsökkentő szerelvények. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 1490:2000(angol nyelven)

Épületekben használt csőszerelvények. Hő- és nyomásveszély elleni biztonsági szerelvények. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 1491:2000(angol nyelven)

Épületekben használt csőszerelvények. Nyomásveszély ellen biztosító szerelvények. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 806-1:2001 ésMSZ EN 806-1:2000/ A1:2003 (angol nyelven)

Épületeken belüli, emberi fogyasztásra szánt vizet szállító vezetékek követelményei. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 806-2:2005(angol nyelven)

Épületeken belüli, emberi fogyasztásra szánt vizet szállító vezetékek követelményei. 2. rész: Tervezés

MSZ EN 806-3:2006(angol nyelven)

Épületeken belüli, emberi fogyasztásra szánt vizet szállító vezetékek műszaki előírásai. 3. rész: Csőméretezés. Egyszerűsített módszer

MSZ EN 736:2000szabványsorozat

Csőszerelvények. Szakkifejezések

MSZ EN 13828:2004 Épületek csőszerelvényei. Kézi működtetésű, rézötvözetű és korrózióálló acélból készült golyós csapok az épületek ivóvízellátásához. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 969:1995 /A1:2000(angol nyelven)

Gömbgrafitos öntöttvas csövek, csőidomok, tartozékok és azok kötései gáz csővezetékekhez. Követelmények és vizsgálati módszerekAz MSZ EN 969: 1999 módosítása

MSZ EN 1452:2000szabványsorozat

Műanyag csővezetékrendszerek vízellátáshoz. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U).

MSZ EN 1453-1:2000(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj- és szennyvíz elvezetéséhez az

Page 101: szabvanyok_az_epitoiparban

101

épületeken belül. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U). 1. rész: A csövek és a rendszer követelményei

MSZ ENV 1453-2:2001(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek szerkezeti falú csövekkel (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj- és szennyvíz elvezetéséhez épületeken belül. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U). 2. rész: Útmutató a megfelelőség értékeléséhez

MSZ EN 1455-1:2000 Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj- és szennyvíz elvezetéséhez az épületszerkezeten belül. Akrilnitril-butadiénsztirol (ABS). 1. rész: A csövek, a csőidomok és a rendszer követelményei

MSZ EN 1455-5:2003 Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Polietilén (PE). 5. rész: A rendszer céljának való megfelelés

MSZ EN ISO 8795:2002 Műanyag csővezetékrendszerek emberi fogyasztásra szánt víz szállítására. A migráció értékelése. A műanyag csövek, csőidomok és kötéseik migrációs értékeinek meghatározása

MSZ EN 10241:2000(angol nyelven)

Menetes csőszerelvények acélból

MSZ EN 512:2000 és MSZ EN 512:1994/A1:2003

Szálerősítésű cementből készült termékek. Nyomócsövek és csatlakozók

MSZ EN 1565-1:2000 Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj- és szennyvíz elvezetéséhez az épületszerkezeten belül. Sztirolkopolimer-keverékek (SAN+PVC). 1. rész: A csövek, a csőidomok és a rendszer követelményei

MSZ EN 1566-1:2000 Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj- és szennyvíz elvezetéséhez az épületszerkezeten belül. Klórozott poli(vinil-klorid) (PVC-C). 1. rész: A csövek, a csőidomok és a rendszer követelményei

MSZ EN 1519-1:2000 Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj- és szennyvíz elvezetéséhez az épületszerkezeten belül. Polietilén (PE). 1. rész: A csövek, a csőidomok és a rendszer követelményei

MSZ EN 12108:2001(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek. Útmutató az emberi fogyasztásra szánt meleg és hideg víz nyomócsővezeték-rendszereinek épületen belüli beépítéséhez

MSZ EN 12200-1:2001(angol nyelven)

Műanyag esővízcsővezeték-rendszerek föld feletti, külső alkalmazáshoz. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U). 1. rész: A csövek, a csőidomok és a rendszer követelményei

MSZ EN 13801:2001(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj- és szennyvíz elvezetéséhez az épületszerkezeten belül. Hőre lágyuló műanyagok. Az ajánlott beépítési gyakorlat

MSZ EN ISO 13844:2000(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek. Rugalmas tömítőgyűrűs kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) tokos kötések PVC-U csövekkel való alkalmazáshoz. A tömörség vizsgálata negatív nyomással

MSZ EN ISO 13845:2000(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek. Rugalmas tömítőgyűrűs kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) tokos

Page 102: szabvanyok_az_epitoiparban

102

kötések PVC-U csövekkel való alkalmazáshoz. A tömörség vizsgálata belső nyomással és szögeltéréssel

MSZ EN 13846:2001(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek. Húzásnak ellenálló és húzásnak ellent nem álló szerelvények és kötések hőre lágyuló műanyag nyomócsővezetékhez. A tartós tömörség vizsgálata belső víznyomással

MSZ EN ISO 15874-1:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Polipropilén (PP). 1. rész: Általános előírás

MSZ EN ISO 15874-2:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Polipropilén (PP). 2. rész: Csövek

MSZ EN ISO 15874-3:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Polipropilén (PP). 3. rész: Csőidomok

MSZ EN ISO 15874-5:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Polipropilén (PP). 5. rész: A rendszer céljának való megfelelés

MSZ EN ISO 15875-1:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Térhálósított polietilén (PE-X). 1. rész: Általános előírás

MSZ EN ISO 15875-2:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Térhálósított polietilén (PE-X). 2. rész: Csövek

MSZ EN ISO 15875-3:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Térhálósított polietilén (PE-X). 3. rész: Csőidomok

MSZ EN ISO 15875-5:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Térhálósított polietilén (PE-X). 5. rész: A rendszer céljának való megfelelés

MSZ EN ISO 15876-1:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Polibutilén (PB). 1. rész: Általános előírás

MSZ EN ISO 15876-2:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Polibutilén (PB). 2. rész: Csövek

MSZ EN ISO 15876-3:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Polibutilén (PB). 3. rész: Csőidomok

MSZ EN ISO 15876-5:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Polibutilén (PB). 5. rész: A rendszer céljának való megfelelés

MSZ EN ISO 15877-1:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Klórozott poli(vinil-klorid) (PVC-C). 1. rész: Általános előírás

MSZ EN ISO 15877-2:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Klórozott poli(vinil-klorid) (PVC-C). 2. rész: Csövek

MSZ EN ISO 15877-3:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Klórozott poli(vinil-klorid) (PVC-C). 3. rész: Csőidomok

MSZ EN ISO 15877-5:2004 (angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Klórozott poli(vinil-klorid) (PVC-C). 5. rész: A rendszer céljának való megfelelés

MSZ EN 1277:2004(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek. Hőre lágyuló műanyag csővezetékrendszerek földbe fektetett, nyomás nélküli alkalmazásra. A rugalmas tömítőgyűrűs kötések tömörségének vizsgálati

Page 103: szabvanyok_az_epitoiparban

103

módszereiMSZ EN 681:2002szabványsorozat

Rugalmas tömítések. A vízellátás és –elvezetés területén alkalmazott csőkötés-tömítések anyag-követelményei

MSZ EN 682:2002 Rugalmas tömítések. A gázt és cseppfolyós szénhidrogéneket szállító csövekben és csőidomokban alkalmazott tömítések anyagkövetelményei

MSZ EN 12763:2001(angol nyelven)

Csövek és idomok szálerősítéses cementből, épületek vízelvezető rendszeréhez. Méretek és a szállítás műszaki feltételei

MSZ EN ISO 9080:2003(angol nyelven)

Műanyag csővezeték- és csatornarendszerek. Cső alakjában levő, hőre lágyuló műanyagok tartós hidrosztatikus szilárdságának meghatározása extrapolálással

MSZ EN ISO 2505:2005(angol nyelven)

Hőre lágyuló műanyag csövek. Hosszváltozás. Vizsgálati módszer és paraméterek

MSZ EN ISO 3126:2005(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek. Műanyag alkotóelemek. A méretek meghatározása

MSZ EN ISO 580:2005(angol nyelven)

Műanyag csővezeték- és csatornarendszerek. Fröccsöntött, hőre lágyuló műanyag csőidomok. Vizsgálati módszerek a hőhatások vizuális értékelésére

MSZ EN 1555 szabványsorozat

Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Polietilén (PE)

MSZ EN 12201 szabványsorozat(angol nyelven)

Műanyag csővezetékrendszerek vízellátáshoz. Polietilén (PE)

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

MSZ ISO 4067-2:1998 Épületek és műtárgyak műszaki rajzai. Rendszerek. 2. rész: Egészségügyi berendezési tárgyak egyszerűsített ábrázolása

MSZ 1228-5:1980 Építési tervek. Berendezési tárgyak rajzjelei MSZ-04-220:1981 Öltözőcsoportok és csoportos illemhelyek tervezési

előírásaiMSZ-04-803-22:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Ipari kémények,

kazánok, kemencék és hő-hasznosítókMSZ 12623:1985 Gáz- és olajtüzelésű berendezések kezelési osztályba

sorolásaMSZ 12627:1984 Gáz- és olajtüzelésű berendezések tetőtéri telepítéseMSZ CEN/TR 1749:2006 A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés módja

(típusok) szerinti európai osztályozási rendszere(Az MSZ CR 1749:2001 helyett)

MSZ EN 297:1997és módosításai

Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. B11 és B11BS típusú, legfeljebb 70 kW névleges hőteljesítményű, atmoszférikus égőkkel felszerelt kazánok

MSZ EN 625:1998 Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. Különleges követelmények a legfeljebb 70 kW hőterhelésű meleg vizes kombinált kazánok üzemeltetésére

MSZ EN 677:2000 Gáztüzelésű kazánok. A legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű kondenzációs kazánok különleges követelményei

MSZ EN 483:2002 Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. C típusú, legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű fűtőkazánok

Page 104: szabvanyok_az_epitoiparban

104

MSZ EN 303 szabvány-sorozat

Fűtőkazánok. Fűtőkazánok ventillátoros légbefúvásos égőkkel

MSZ EN 304:1994 Fűtőkazánok. Olajporlasztásos égővel ellátott fűtőkazánok vizsgálata

MSZ EN 12809:2001(angol nyelven) és MSZ EN 12809:2001/A1:2005

Lakossági, önálló, szilárd tüzelésű kazánok. Legfeljebb 50 kW névleges hő-teljesítmény. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12815:2001 ésMSZ EN 12815:2001/A1:2005(angol nyelven)

Lakossági, szilárd tüzelésű tűzhelyek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 442-1:1998MSZ EN 442-1:1995/ A1:2004

Radiátorok és konvektorok. 1. rész: Műszaki előírások és követelmények(A módosítások angol nyelven)

MSZ EN 442-2:1998MSZ EN 442-2:1996/ A2:2004

Radiátorok és konvektorok. 2. rész: Vizsgálatok és teljesítményadatok(A módosítások angol nyelven)

MSZ EN 442-3:2004(angol nyelven)

Radiátorok és konvektorok. 3. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN 215:2004/A1:2006(angol nyelven)

Termosztatikus radiátorszelepek. Követelmények és vizsgálati módszerek(Az MSZ EN 215:2004 módosítása)

MSZ 7400 szabvány-sorozat

Kazánok és nyomástartó edények biztonsági szerelvényei

MSZ EN 449:1999 Cseppfolyósított gázzal üzemelő készülékek előírásai.Égéstermék-elvezetés nélküli háztartási helyiségfűtő készülékek (beleértve a diffúziós katalitikus égésű fűtőkészüléket)

MSZ 298:1982 Alsó csatlakozótoldat membrános gázmérőhözMSZ 299:1982 Felső csatlakozótoldat membrános gázmérőhözMSZ 300:1982 Csatlakozóanya membrános gázmérőhözMSZ 2394-1:1979 Gázellátás szerelvényei. GyorszárMSZ 2394-2:1979 Gázellátás szerelvényei. MágnesszelepMSZ 5797:1982 Ferde felső csatlakozótoldat membrános gázmérőhözMSZ 11411:1974 Gyújtóláng-égőMSZ 11413-1:1977 Gáztömörség és vizsgálata. Általános előírásokMSZ 11413-2:1979 Gáztömörség és vizsgálata. Gázfogyasztó készülékMSZ EN 12405:2002(angol nyelven)

Gázmérők. Elektronikus gáztérfogat-átszámító eszközök

MSZ ENV 14236:2002(angol nyelven)

Ultrahangos háztartási gázmérők

MSZ EN 12480:2002/A1:2006(angol nyelven)

Gázmérők. Forgódugattyús gázmérők(Az MSZ EN 12480:2002 helyett)

MSZ EN 331:2000 Kézi működtetésű gömbcsapok és zárt házú kúpos csapok épületek gázvezeték-szereléséhez

MSZ CR 1472:2000(angol nyelven)

Gázkészülékek megjelölésének általános útmutatója

MSZ EN 12309-2:2000(angol nyelven)

Gáztüzelésű legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű, abszorpciós és adszorpciós légkondícionáló és/vagy hőszivattyús berendezések. 2. rész: Hatékony energiafelhasználás

MSZ EN 483:2000(angol nyelven)

Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. C típusú, legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű fűtőkazánok

MSZ EN Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. B típusú, 70 kW-

Page 105: szabvanyok_az_epitoiparban

105

656:1999/A1:2006(angol nyelven)

nál nagyobb, de legfeljebb 300 kW névleges hőterhelésű fűtőkazánok(Az MSZ EN 656:2000 helyett)

MSZ EN 613:2001 ésMSZ EN 613:2000/A1:2003

Egyedi, gáztüzelésű, konvekciós fűtőkészülékek

MSZ EN 89:2001(angol nyelven)

Gáztüzelésű, tárolórendszerű használativíz-melegítők

MSZ EN 30szabványsorozat(angol nyelven)

Háztartási gáztűzhelyek

MSZ EN 1148:2000és MSZ EN 1148:1998/A1:2006(angol nyelven)

Hőcserélők. A távfűtés víz-víz hőcserélői. Vizsgálati eljárások a teljesítményadatok meghatározására

MSZ EN 1266:2003és MSZ EN 1266:2002/A1:2006(angol nyelven)

Egyedi, gáztüzelésű, égéslevegő és/ vagy égéstermék-szállító ventilátoros, konvekciós fűtőkészülékek

MSZ EN 60335-2-21:1997 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Tárolórendszerű vízmelegítők egyedi előírásai

MSZ EN 60335-2-35:1997 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Átfolyórendszerű vízmelegítők egyedi előírásai

MSZ 8607:1985 Átfolyórendszerű gáz-vízmelegítő követelményei és vizsgálata

MSZ 14121:1968 Forróvízfűtési berendezések 110C-nál nagyobb kimenő fűtővíz hőmérséklettel (biztosítás 0,5 att feletti nyomásokra). Felszerelés és elhelyezés

MSZ 14122:1969 Biztonságtechnikai felszerelés használati melegvíztermelő berendezésekhez

MSZ EN 31:1990 Mosdók csatlakozó méreteiMSZ EN 32:1990 Falimosdók csatlakozó méretei kőcsavaros

felerősítéshezMSZ 14073:1953 Épületvízvezeték. Fehércserép (fajansz) mosdó

szerelési méreteiMSZ 14074:1953 Épületvízvezeték. Kézmosó szerelési méreteiMSZ EN 111:2003 Fali kézmosók. CsatlakozóméreteiMSZ 14083:1955 Mosdó szerelése vékony falra és ellenlemez a

szereléshezMSZ EN 14528:2005(angol nyelven)

Bidék. Működési követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 34:2001 Falon függő, öblítőtartályos WC-kagylók. Csatlakozó méretek

MSZ EN 38:2001 Falon függő, szabad vízbevezetésű WC-kagylók. Csatlakozó méretek

MSZ EN 80:2001 Falivizeldék. Csatlakozó méretekMSZ EN 1253 szabványsorozat

Víznyelők épületekben(angol nyelven)

MSZ EN 37:1990 Padozaton álló, szabad vízbevezetésű WC kagylók csatlakozó méretei

MSZ EN 198:1999 Akrilanyagú, lakossági felhasználású fürdőkádak műszaki előírásai

MSZ EN 200:2005 Egészségügyi szerelvények. Kifolyószelepek és keverő

Page 106: szabvanyok_az_epitoiparban

106

(angol nyelven) csaptelepek (PN). Általános műszaki követelményekMSZ EN 232:1993 Fürdőkádak csatlakozóméreteiMSZ EN 251:1993 Zuhanytálcák csatlakozóméreteiMSZ EN 263:1998 Lakossági felhasználású fürdőkádak és zuhanytálcák

készítéséhez használt öntött akrillapok követelményeiMSZ EN 274-1:2002 (angol nyelven)

Egészségügyi épületgépészeti berendezések lefolyószerelvényei. 1. rész: Követelmények

MSZ EN 274-2:2002 (angol nyelven)

Egészségügyi épületgépészeti berendezések lefolyószerelvényei. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ EN 274-3:2002 (angol nyelven)

Egészségügyi épületgépészeti berendezések lefolyószerelvényei. 3. rész: Minőség-ellenőrzés

MSZ EN 248:2003(angol nyelven)

Egészségügyi szerelvények. Galvanizált nikkel-króm bevonatok általános követelményei

MSZ EN 12541:2003(angol nyelven)

Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep

MSZ EN 246:2004(angol nyelven)

Egészségügyi szerelvények. Sugárszabályozók általános követelményei

MSZ EN 695:2006(angol nyelven)

Konyhai mosogatók. Csatlakozóméretek

MSZ EN 816:1999(angol nyelven)

Egészségügyi szerelvények. Automatikus elzáró-szelepek, PN 10

MSZ EN 817:1999(angol nyelven)

Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírások

MSZ 1717:1986 Egyfogantyús, kerámiabetétes keverő csaptelepekMSZ 3511-4:1984 Egészségügyi kerámiatermékek. ÖblítőtartályMSZ 3511-9:1986 Egészségügyi kerámiatermékek. VizeldekagylókMSZ 3511-10:1986 Egészségügyi kerámiatermékek. Ülőmosdó (bidé)MSZ 3511-11:1986 Egészségügyi kerámiatermékek. FürdőszobatartozékokMSZ 3550:1984 Egészségügyi kerámiatermékek. Általános műszaki

előírásokMSZ 5202:1976 Úszógolyós szelepMSZ 13879:1979 Tűzzománcozott sajtolt lemez fürdőkád műszaki

követelményei és vizsgálataMSZ 14063:1986 Tartályos WC- és vizeldeöblítők általános műszaki

előírásaiMSZ 5230-1:1979 Bűzelzárók. Búrás bűzelzáró mosdóhoz, fémbőlMSZ EN 1213:2000(angol nyelven)

Épületekben használt szelepek. Épületek ivóvízellátásához használt, rézötvözetekből készült tömítőszelepek. Vizsgálatok és követelmények

MSZ EN 1567:2000(angol nyelven)

Épületekben használt szelepek. Víznyomást csökkentő szelepek és szelepkombinációk. Követelmények és vizsgálatok

MSZ EN 1074-1:2000(angol nyelven)

A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésnek való megfelelés követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1074-2:2000/A1:2004(angol nyelven)

A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésnek való alkalmasság követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 2. rész: Zárószerelvények

MSZ EN 1074-3:2000(angol nyelven)

A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésnek való megfelelés követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 3. rész: Visszacsapó szerelvények

MSZ EN 1074-4:2000(angol nyelven)

A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésnek való megfelelés követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 4. rész: Légszelepek

MSZ EN 1074-5:2001 A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésnek való

Page 107: szabvanyok_az_epitoiparban

107

(angol nyelven) megfelelés követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 5. rész: Vezérlőszerelvények

MSZ EN 1074-6:2004(angol nyelven)

A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésnek való megfelelés követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 6. rész: Tűzcsapok

MSZ EN 13443-1:2003(angol nyelven)

Épületen belül elhelyezett vízminőség-javító egység. Mechanikus szűrők. 1. rész: Részecskeméret-tartomány: 80 µm – 150 µm. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények

MSZ EN 13443-2:2005(angol nyelven)

Épületen belül elhelyezett vízminőség-javító egység. Mechanikus szűrők. 2. rész: Részecskeméret-tartomány: 1 µm –kisebb mint 80 µm. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények

MSZ EN 31:2000 Padozaton álló mosdók. Csatlakozó méretekMSZ EN 32:2000 Falimosdók. Csatlakozó méretekMSZ EN 33:2003 Padozaton álló, öblítőtartályos WC csészék.

Csatlakozó méretekMSZ EN 35:2000 Padozaton álló, felső vízbevezetésű bidék. Csatlakozó

méretekMSZ EN 36:2000 Falra szerelhető, felső vízbevezetésű bidék. Csatlakozó

méretekMSZ EN 37:2000 Padozaton álló, szabad vízbevezetésű WC-csészék.

Csatlakozó méretekMSZ EN 997:2004(angol nyelven)

Bűzelzárós WC-csészék és WC berendezések

MSZ EN 80:1978/ A1:2000 (angol nyelven)

Bűzelzáró nélküli falivizeldék. Csatlakozó méretek

MSZ EN 13310:2003(angol nyelven)

Konyhai mosogatók. Működési követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1111:2000 Egészségügyi szerelvények. Termosztatikus keverő csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírások

MSZ EN 1286:2000(angol nyelven)

Egészségügyi szerelvények. Kisnyomású mechanikus keverő csaptelepek. Általános műszaki előírások

MSZ EN 1287:2000(angol nyelven)

Egészségügyi szerelvények. Kisnyomású, hőfokszabályozós keverő csaptelepek. Általános műszaki előírások

MSZ EN 13558:2004(angol nyelven)

Háztartási célú zuhanytálcák extrudált és ütve alakított akrillemezeinek követelményei

MSZ EN 13559:2004(angol nyelven)

Háztartási célú fürdőkádak és zuhanytálcák koextrudált és ütve alakított ABS-/akrillemezeinek követelményei

MSZ EN 13904:2004(angol nyelven)

Kis ellenállású zuhanycsatlakozók egészségügyi szerelvényekhez

MSZ EN 13905:2004(angol nyelven)

Kis ellenállású zuhanytömlők egészségügyi szerelvényekhez

MSZ EN 14124:2005(angol nyelven)

Belső túlfolyós öblítőtartályok töltőszelepei

MSZ EN 12566-3:2006(angol nyelven)

Szennyvíztisztító kisberendezések 50 összes lakos egyenértékig (LE-ig). 3. rész: Készre gyártott és/vagy helyszínen összeszerelt háztartási szennyvíztisztító berendezések.

MSZ EN 203-1:2006(angol nyelven)

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 1. rész: Általános biztonsági követelmények

MSZ EN Egyedi, gáztüzelésű, égéslevegő- és/vagy égéstermék-

Page 108: szabvanyok_az_epitoiparban

108

1266:2002/A1:2006(angol nyelven)

szállító ventilátoros, konvekciós fűtőkészülékek

MSZ EN 14394:2006(angol nyelven)

Fűtőkazánok. Blokkégős fűtőkazánok. Legfeljebb 10 MW névleges teljesítmény és legfeljebb 110 ºC üzemi hőmérséklet

MSZ EN 14516:2006(angol nyelven)

Háztartási célú fürdőkádak

MSZ EN 14527:2006(angol nyelven)

Háztartási célú zuhanytálcák

MSZ EN 15417:2006(angol nyelven)

Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. 70 kW-nál nagyobb, de legfeljebb 1000 kW névleges hőterhelésű, B típusú kondezációs kazánok sajátos követelményei

MSZ EN 13203-1:2006(angol nyelven)

Gáztüzelésű, használati meleg vizet előállító készülékek. Legfeljebb 70 kW hőterhelésű és 300 l víztároló-kapacitású készülékek. 1. rész: A forróvíz-leadási teljesítmény értékelése

MSZ EN 13203-2:2006(angol nyelven)

Gáztüzelésű, használati meleg vizet előállító készülékek. Legfeljebb 70 kW hőterhelésű és 300 l víztároló-kapacitású készülékek. 2. rész: Az energiafelhasználás értékelése

MSZ EN 13836:2006(angol nyelven)

Gáztüzelésű, központi fűtésű kazánok. 300 kW-nál nagyobb, de legfeljebb 1000 kW névleges hőterhelésű, B típusú kazánok

MSZ EN 416-2:2006(angol nyelven)

Gáztüzelésű, egyégős, felülről sugárzó, csöves, sötétsugárzók nem háztartási célra. 2. rész: Az energia észszerű felhasználása

MSZ EN 419-2:2006(angol nyelven)

Gáztüzelésű, nem háztartási, felülről sugárzó, világító fűtőkészülékek. 2. rész: Az energia észszerű felhasználása

MSZ EN 14785:2006(angol nyelven)

Lakóépületek fapellett-tüzelésű fűtőkészülékei. Követelmények és vizsgálati módszerek

83. Szellőztető berendezések, rendszerek

MSZ-04-804-2:1990 Építő- és szerelőipari csővezetékek, szerelvények. Légtechnikai vezetékek és berendezések

MSZ-03-190:1987 Egészségügyi intézmények mesterséges levegőellátásaMSZ EN 12220:2000(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Légvezetékek. Kör keresztmetszetű karimák méretei általános szellőztetéshez

MSZ EN 1505:2000(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Fémlemezes, téglalap keresztmetszetű légvezetékek és légvezeték-szerelvények. Méretek

MSZ EN 1506:2000(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Fémlemezes, kör keresztmetszetű légvezetékek és légvezeték-szerelvények. Méretek

MSZ EN 1751:2000(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Légelosztó központok. Légnedvesítők, légvezetékek záró- és szabályozó-szerelvényeinek áramlástani vizsgálata

MSZ EN 1886:2000(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Légkezelő egységek. Mechanikai paraméterek

MSZ EN 12097:2006(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Légcsatornák. A légcsatorna részegységeinek követelményei a légcsatorna rendszer karbantarthatóságának könnyítésére

Page 109: szabvanyok_az_epitoiparban

109

(Az MSZ EN 12097:2000 helyett)MSZ EN 810:2000(angol nyelven)

Villamos kompresszoros légnedvesség-csökkentők. Műszaki adatok meghatározása, megjelölés, üzembe helyezési követelmények és műszaki adatlap

MSZ EN 12792:2004(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Jelölések, fogalom-meghatározások és rajzjelek

MSZ EN 12236:2002(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Légvezetékek tartószerkezetei. Szilárdsági követelmények

MSZ CR 14378:2002(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. A légkezelő részegységek mechanikai energiaveszteség-tényezőinek tapasztalati meghatározása

MSZ CR 1752:2000(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Épületek belső környezetének tervezési alapjai

MSZ EN 12599:2000(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Vizsgálati és mérési módszerek beszerelt szellőztetési és légkondicionálási rendszerek átvételéhez

MSZ EN 13141-1:2004(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 1. rész: Kívül és belül szerelt légátviteli eszközök

MSZ EN 13141-2:2004(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 2. rész: Használt levegő és friss levegő ki-, illetve belépőnyílása

MSZ EN 13141-3:2004(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 3. rész: Lakóépületek páraelszívói

MSZ EN 13141-4:2004(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 4. rész: Lakóépületek szellőztetőrendszereihez használt ventilátorok

MSZ EN 13141-5:2005(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 5. rész: Tetőn kivezetett csövek végdarabjai

MSZ EN 13141-6:2004(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 6. rész: Egylakásos lakóházak használtlevegő-szellőztető rendszerének egységei

MSZ EN 13141-7:2004(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 7. rész: Egylakásos lakóházakba szerelhető mechanikus szellőztetőrendszerek mechanikus légellátó és használtlevegő-elvezető egységei (a hővisszanyerőket is beleértve) teljesítőképesség-vizsgálata

MSZ EN 13141-8:2006(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 8. rész: Különálló szobákba tervezett mechanikus szellőztetőrendszerek vezeték nélküli, mechanikus légellátó és használtlevegő-elvezető egységeinek (beleértve a hővisszanyerőket is) teljesítőképesség-vizsgálata

MSZ EN 13142:2004(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemei/termékei. Elvárható és optimális teljesítőképesség-jellemzők

Page 110: szabvanyok_az_epitoiparban

110

MSZ EN 13465:2004(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Lakóházak légszállítási fokozatait meghatározó számítási módszerek

MSZ EN 14134:2004(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Lakóépületek szellőztetőrendszereinek teljesítőképesség-vizsgálata és a beszerelés ellenőrzése

MSZ EN 14239:2004(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Légvezetékek. A légvezetékek felületének mérése

MSZ EN 14240:2004(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Vízhűtéses mennyezetek. Vizsgálat és osztályozás

MSZ EN 14518:2006(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Hűtőgerendák. Passzív hűtőgerendák vizsgálata és osztályozása

MSZ EN 13181:2001(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Terminálok. Zsaluk vizsgálata homokpróbával

MSZ EN 13030:2002(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Terminálok. Zsaluk vizsgálata és értékelése esőpróbával

MSZ EN 13180:2002(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Légvezetés. Hajlékony légvezetékek méretei és mechanikai követelményei

MSZ EN 13053:2006(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Légtechnikai készülékek. A készülékek, alkatrészek és részegységek osztályozása és teljesítőképességi adatai(Az MSZ EN 13053:2002 helyett)

MSZ EN 12237:2003(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Légvezetékek. Kör keresztmetszetű fémvezetékek szilárdsága és tömörsége

MSZ EN 12238:2001(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Légtermináleszközök. Kevert áram aerodinamikai vizsgálata és értékelése

MSZ EN 12239:2001(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Légtermináleszközök. Légcserélők aerodinamikai vizsgálata és értékelése

MSZ EN 12589:2001(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Légterminálberendezések. Állandó és változó légáramú terminálok aerodinamikai vizsgálata és értékelése

MSZ EN 13264:2001(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Padozatba épített légtermináleszközök. Vizsgálat a szerkezeti osztályozáshoz

MSZ EN 13182:2002(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Szellőztetett terek légsebességmérésének műszerezettségi követelményei

MSZ EN 13403:2003(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Nemfémes csatornák. Szigetelőlapokkal burkolt légvezetékek

MSZ EN 1507:2006(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Fémlemezes, négyszögletes keresztmetszetű légvezetékek. Tartóssági és szivárgási követelmények

MSZ EN 14277:2006(angol nyelven)

Épületek szellőztetése. Szellőzőnyílások. Az ATD/nyomószellőztetés házában vagy ahhoz közel, kalibrált érzékelővel végzett légárammérési módszer

84. Légkondicionáló berendezések

MSZ EN 13779:2005(angol nyelven)

Nem lakóépületek szellőztetése. Helyiségek szellőztető és légkondicionáló rendszereinek teljesítménykövetelményei

MSZ EN 14511:2004 szabványsorozat(angol nyelven)

Helyiségfűtő és –hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk

Page 111: szabvanyok_az_epitoiparban

111

85. Hűtés

MSZ EN 378 szabványsorozat

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények.

MSZ EN 814:2000szabványsorozat

Villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések és hőszivattyúk. Hűtés.

MSZ EN 1736:2000(angol nyelven)

Hűtőberendezések és hőszivattyúk. Hajlékony csövek, rezgésszigetelők és kompenzátorok. Követelmények, tervezés és beépítés

MSZ EN 1861:2000(angol nyelven)

Hűtőberendezések és hőszivattyúk. A rendszer folyamatábrája, cső- és készüléktervek. Elrendezés és jelképek

86. Uszodatechnika

MSZ EN 13451-1:2001(angol nyelven)

Uszodai berendezések. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 13451-2:2001(angol nyelven)

Uszodai berendezések. 2. rész: Létrák, lépcsős létrák és íves fogódzkodók kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 13451-3:2001(angol nyelven)

Uszodai berendezések. 3. rész: A vízkezeléshez használt medencetartozékok kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 13451-4:2001(angol nyelven)

Uszodai berendezések. 4. rész: Rajtkövek kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 13451-5:2001(angol nyelven)

Uszodai berendezések. 5. rész: A medencékben használt pályaelválasztó kötelek kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 13451-6:2001(angol nyelven)

Uszodai berendezések. 6. rész: A fordulásjelzők kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 13451-7:2001(angol nyelven)

Uszodai berendezések. 7. rész: Vízilabdakapuk kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 13451-8:2001(angol nyelven)

Uszodai berendezések. 8. rész: Szórakozási célú berendezések kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 13451-10:2004(angol nyelven)

Uszodai berendezések. 10. rész: Ugróemelvények, ugródeszkák és tartozékaik kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 13451-11:2004(angol nyelven)

Uszodai berendezések. 11. rész: Állítható medencefenekek és állítható elkülönítő szerkezetek kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

Page 112: szabvanyok_az_epitoiparban

112

X. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK, LÉESÍTMÉNYEK

87. Beépített szállító- és emelőberendezések (felvonók)

MSZ EN 81-1:1998/A1:2006(angol nyelven)

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-1:1998/A2:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek(Az MSZ EN 81-1:2002 módosítása)

MSZ EN 81-2:1998/A1:2006(angol nyelven)

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók

MSZ EN 81-2:1998/A2:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek(Az MSZ EN 81-2:2002 módosítása)

MSZ EN 81-3:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók

MSZ EN 81-28:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

MSZ EN 81-58:2004(angol nyelven)

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata

MSZ EN 81-70:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: A felvonók megközelíthetősége személyek részéről, beleértve a fogyatékkal élő személyeket is

MSZ EN 81-71:2005(angol nyelven)

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

MSZ EN 81-72:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

MSZ EN 81-73:2005(angol nyelven)

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

MSZ EN 81-80:2004(angol nyelven)

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 80. rész: Meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsága növelésének előírásai

MSZ EN 115:1999MSZ EN 115:1995/A2:2005

Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai

MSZ EN 627:2000 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák adatrögzítésének és távfelügyeletének szabályai

MSZ EN 12015:2005(angol nyelven)

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa.

Page 113: szabvanyok_az_epitoiparban

113

ZavarkibocsátásMSZ EN 12016:2005(angol nyelven)

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavartűrés

MSZ EN 12158-1:2002(angol nyelven)

Építkezési teherfelvonók. 1. rész: Kezelőszemély által használható emelőlapos felvonók

MSZ EN 12158-2:2002 Építkezési teheremelők. 2. rész: Ferde pályás emelők személyek szállítására nem használható teherszállító eszközökkel

MSZ EN 12159:2002(angol nyelven)

Függőlegesen vezetett fülkéjű építési személy- és teherfelvonók

MSZ EN 13015:2002Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei

MSZ ISO 4190-1:2006(angol nyelven)

Felvonók létesítése. 1. rész: I., II., III. és VI. osztályba tartozó felvonók

MSZ ISO 4190-2:2006(angol nyelven)

Felvonók létesítése. 2. rész: IV. osztályba tartozó felvonók

MSZ ISO 4190-3:2006(angol nyelven)

Felvonók létesítése. 3. rész: V. osztályba tartozó kisteher-felvonók

MSZ ISO 4190-5:1994Felvonók és kisteherfelvonók. 5. rész: Vezérlőszervek, jelzőszervek és egyéb szerelvények

MSZ 6701-9:1976 Anyagmozgató berendezések elnevezése. Felvonók

MSZ 9113:2003Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei

MSZ 9114:2003Felvonók létesítése. Teherfelvonók műszaki követelményei

MSZ 15696:2003 Felvonók létesítése meglévő épületbenMSZ 15700:2005 Mozgólépcsők és mozgójárdák karbantartása

MSZ-04-11-2:1985Felvonók létesítése. Személyfelvonók forgalom ellátásának követelményei

MSZ-04-11-4:1985Felvonók létesítése. Körforgó személyfelvonók műszaki követelményei

MSZ-04-76:1990Felvonók létesítési szabványaiban előírt egyes műszaki követelmények vizsgálati módszerei

MSZ-04-77:1988 Felvonók üzembehelyezési vizsgálataMSZ-04-78:1988 Felvonók ellenőrző vizsgálataMSZ-04-79:1988 Felvonók évenkénti fővizsgálataMSZ-04-80:1984 A felvonó karbantartás szakszerűségének ellenőrzéseMSZ-04-81:1980 Felvonók karbantartása

MSZ-04-91:1988Építkezési személy-teheremelő berendezések. Létesítés, telepítés, üzemeltetés

MSZ-04-93:1990Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések biztonságtechnikai kiegészítő követelményei

MSZ-04-805-2:1981Építő- és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések. Felvonóberendezések

MSZ ISO 7465:2006(angol nyelven)

Személyfelvonók és kiteher-felvonók. Fülkék és ellensúlyok vezetősínjei. T-típus

88. Rögzítések, tömítések

MSZ EN ISO 8339:2005(angol nyelven)

Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A húzószilárdság meghatározása (húzás szakadásig)

MSZ EN ISO 8340:2005 Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A húzószilárdság

Page 114: szabvanyok_az_epitoiparban

114

(angol nyelven) meghatározása tartós húzással(Az MSZ EN 28340:1993 helyett)

MSZ EN ISO 10563:2005(angol nyelven)

Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A tömeg- és térfogatváltozás meghatározása(Az MSZ EN ISO 10563:1999 helyett)

MSZ EN ISO 10590:2005(angol nyelven)

Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása vízbe merítés utáni tartós húzással(Az MSZ EN ISO 10590:1999 helyett)

MSZ EN ISO 10591:2005(angol nyelven)

Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A tapadási és a nyúlási tulajdonságok meghatározása vízbe merítés után(Az MSZ EN ISO 10591:1999 helyett)

MSZ EN ISO 11432:2005(angol nyelven)

Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A nyomási ellenállás meghatározása(Az MSZ EN ISO 11432:2001 helyett)

MSZ-04-181:1979 Épülethomlokzati hézagtömítő kittek termék-kategóriái és általános előírásai

MSZ EN 681-1:2000 ésMSZ EN 681-1:1996/A2:2002 ésMSZ EN 681-1:1996/A3:2005 (angol nyelven)

Rugalmas tömítések. A vízellátás és -elvezetés területén alkalmazott csőkötéstömítések anyagkövetelményei. 1. rész: Gumi

MSZ EN 681-2:2000 (angol nyelven) ésMSZ EN 681-2:2000/A1:2002 ésMSZ EN 681-2:2000/A2:2005 (angol nyelven)

Rugalmas tömítések. A vízellátás és -elvezetés területén alkalmazott csőkötéstömítések anyagkövetelményei. 2. rész: Hőre lágyuló, rugalmas műanyagok

MSZ EN 681-3:2000 ésMSZ EN 681-3:2000/A1:2002 ésMSZ EN 681-3:2000/A2:2005 (angol nyelven)

Rugalmas tömítések. A vízellátás és -elvezetés területén alkalmazott csőkötéstömítések anyagkövetelményei. 3. rész: Habgumik

MSZ EN 681-4:2000 (angol nyelven) ésMSZ EN 681-4:2000/A1:2002 ésMSZ EN 681-4:2000/A2:2005 (angol nyelven)

Rugalmas tömítések. A vízellátás és -elvezetés területén alkalmazott csőkötéstömítések anyagkövetelményei. 4. rész: Öntött poliuretán tömítőelemek

MSZ EN 682:2002 MSZ EN 682:2002/A1:2005 (angol nyelven)

Rugalmas tömítések. Gázt és folyékony szénhidrogéneket szállító csövekben és csőidomokban használt tömítések anyagkövetelményei

MSZ EN 1279-4:2003(angol nyelven)

Építési üveg. Szigetelő üvegegységek. 4. rész: A peremtömítések fizikai tulajdonságainak vizsgálati módszerei

MSZ EN 1366-3:2005(angol nyelven)

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Átvezetések tömítései

MSZ EN 14241-1:2006(angol nyelven)

Égéstermék-elvezető berendezések. Rugalmas tömítések és tömítőanyagok. Anyagkövetelmények és

Page 115: szabvanyok_az_epitoiparban

115

vizsgálati módszerek. 1. rész: Tömítések béléscsövekben

MSZ EN ISO 9047:2003(angol nyelven)

Épületszerkezetek. Hézagtömítések. A tömítőanyagok tapadási és nyúlási tulajdonságainak meghatározása változó hőmérséklet esetén

MSZ EN ISO 11431:2003(angol nyelven)

Épületszerkezetek. Hézagtömítések. A tömítőanyagok tapadási és nyúlási tulajdonságainak meghatározása hő, víz és üvegen átjutó mesterséges fény hatása után

MSZ EN 26927:1993 Épületszerkezetek tömítőanyagainak szakkifejezéseiMSZ EN 28394:1993 Egykomponensű tömítőanyagok feldolgozhatóságának

vizsgálataMSZ EN 29048:1993 Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A

feldolgozhatóság meghatározása szabványos berendezéssel

MSZ EN ISO 7389:2004(angol nyelven)

Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A rugalmas alaktartó képesség meghatározása

MSZ EN ISO 7390:2004(angol nyelven)

Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A megfolyási ellenállás meghatározása

MSZ EN ISO 9046:2005(angol nyelven)

Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A tapadási és a nyúlási tulajdonságok meghatározása állandó hőmérsékleten

MSZ EN ISO 9047:2003(angol nyelven)

Épületszerkezetek. Hézagtömítések. A tömítőanyagok tapadási és nyúlási tulajdonságainak meghatározása változó hőmérséklet esetén

MSZ EN ISO 11600:2004(angol nyelven)

Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. Osztályozás és követelmények

90. Takarítás

MSZ-04-803-23:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Épülettartozékok

91. Kertépítési és parképítési munkák

MSZ-04-801-1:1990 Építő- és szerelőipari segédszerkezetek. Növény-telepítések

MSZ 15105:1965 Építőipari földmunkaMSZ 11445:1983 Fagy ellen védő kertészeti takaró nádféleségekbőlMSZ 18291:1978 ZúzottkőMSZ 18292:1978 Terméskő

92. Szabadidő és sport létesítmények

MSZ-04-209-1:1979 Sportlétesítmények. Tornacsarnokok, játékcsarnokok, sportcsarnokok. Tervezési előírások

MSZ-04-209-2:1979 Sportlétesítmények. Edzőtermek. Tervezési előírásokMSZ-04-209-3:1991 Sportlétesítmények. Uszodák tervezési előírásaiMSZ-04-209-5:1979 Sportlétesítmények. Atlétikai pályák. Tervezési

előírásokMSZ-04-209-6:1991 Sportlétesítmények. Labdajátékpályák. Tervezési

előírásokMSZ-04-209-7:1979 Sportlétesítmények. Műjégpályák. Tervezési előírásokMSZ-04-209-8:1979 Sportlétesítmények. Öltözők-zuhanyozók, szabadtéri és

Page 116: szabvanyok_az_epitoiparban

116

fedett sportlétesítményekhez. Tervezési előírásokMSZ-04-209-9:1979 Sportlétesítmények. Lelátók. Tervezési előírásokMSZ-04-209-10:1979 Sportlétesítmények. Közönségkiszolgáló létesítmények.

Tervezési előírásokMSZ-04-209-11:1979 Sportlétesítmények. Közönségtájékoztatás és hírközlés.

Tervezési előírásokMSZ-10-533-1:1990 Fürdőmedencék. Építés és átvétel műszaki

követelményeiMSZ EN 748:2005 Játéktéri eszközök. Futballkapuk. Funkcionális és

biztonsági követelmények, vizsgálati módszerekMSZ EN 749: 2005 Játéktéri eszközök. Kézilabdakapuk. Funkcionális és

biztonsági követelmények, vizsgálati módszerekMSZ EN 750:2005(angol nyelven)

Játéktéri eszközök. Gyeplabdakapuk. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek

MSZ EN 1516:2000MSZ EN 1517:2000MSZ EN 1569:2000MSZ EN 12228:2003MSZ EN 12229:2000MSZ EN 12230:2003MSZ EN 12231:2003MSZ EN 12232:2003MSZ EN 12233:2003MSZ EN 12234:2003MSZ EN 12235:2004MSZ EN 12616:2003MSZ EN 13672:2005MSZ EN 13744:2005MSZ EN 13745:2004MSZ EN 13746:2004MSZ EN 13817:2005MSZ EN 13864:2004MSZ EN 13865:2004(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Vizsgálatok

MSZ EN 1271:2005(angol nyelven)

Játéktéri eszközök. Röplabda-felszerelések. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek

MSZ EN 1510:2005(angol nyelven)

Játéktéri eszközök. Teniszfelszerelések. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek

MSZ EN 1270:2006(angol nyelven)

Játéktéri eszközök. Kosárlabda-felszerelések. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek

MSZ EN ISO 17201-1:2005(angol nyelven)

Akusztika. Lőterek zaja. 1. rész: A torkolattűz dörrenésének meghatározása méréssel

MSZ EN 13200-1:2004(angol nyelven)

Nézőtéri berendezések. 1. rész: A nézőtéri terület elrendezése. Előírások

MSZ EN 12193:2000(angol nyelven)

Fény és világítás. Sportlétesítmények világítása

MSZ EN 12572:2000 Mesterséges mászófalak. Biztosítási pontok, stabilitási követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ 21560:1955 Sportszerek. Kígyóhorog, betonba ágyazhatóMSZ 21561:1955 Sportszerek. Kígyóhorog csőszerkezetreMSZ EN 71-1:2006(angol nyelven)

Gyermekjátékszerek biztonsága. 1. rész: Mechanikai és fizikai tulajdonságok

Page 117: szabvanyok_az_epitoiparban

117

MSZ EN 71-2:2006(angol nyelven)

Gyermekjátékszerek biztonsága. 2. rész: Gyúlékonyság

MSZ EN 71-5:1993/A1:2006(angol nyelven)

Gyermekjátékszerek biztonsága. 5. rész: Kémiai játék (készletek) a kísérletezőkészletek kivételével

MSZ EN 71-8:2003/A1:2006(angol nyelven)

Gyermekjátékszerek biztonsága. 8. rész: Hinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékszerek belső és külső téri, otthoni használatra

MSZ EN 71-11:2006(angol nyelven)

Gyermekjátékszerek biztonsága. 11. rész: Szerves kémiai vegyületek. Elemzési módszerek

MSZ EN 14810:2006(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. A szeggel szembeni ellenálló képesség meghatározása

MSZ EN 14877:2006(angol nyelven)

Szabadtéri sportpályák műanyag burkolatai. Előírások

MSZ EN 14904:2006(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. Többcélú sportolásra alkalmas beltéri burkolatok. Előírások

MSZ EN 14837:2006(angol nyelven)

Sportpályaburkolatok. A csúszási ellenállás meghatározása

93. Környezetvédelmi berendezések

MSZ 20365:2003 Természetvédelem. Erdészeti földutak és erdészeti közelítőnyomok természetvédelmi oltalom alatt álló erdőkben

MSZ 20369:2003 Természetvédelem. Műtárgyak és műszaki létesítmények természetvédelmi oltalom alatt álló erdőkben

MSZ/T 20371:2005 Természetvédelem. A közutakat keresztező ökológiai átjárok kialakítása

95. Belsőépítészet, díszítéstechnika

MSZ EN 509:2000MSZ EN 509:1999/A1:2003MSZ EN 509:1999/A2:2005

Díszítési célú, kandallóhatású gázkészülékek(angol nyelven)

MSZ-05-22.7610-7:1988 Festékbevonatok és bevonatrendszerek károsodásának értékelése. Díszítő tulajdonságok változásának értékelése