System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin… w Gminie Sawin

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Sawin. - PowerPoint PPT Presentation

Text of System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin… w Gminie Sawin

 • System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin w Gminie Sawin

 • Gmina Sawin zajmuje powierzchni 19 020 ha, na terenie ktrej znajduje si 28 miejscowoci skupionych w 19 soectwach, zamieszkuje w niej okoo 6 tys. mieszkacw. Pooenie Gminy usytuowane jest w pasie strefy nadgranicznej przy trasie 812 czcej Chem -Wodaw.

 • Problemy dotyczce funkcjonowania rodzin w Gminie SawinBezrobocieMigracje zarobkowePrzemoc domowaAlkoholizmNiewydolno rodzicw w sprawowaniu opieki nad dziemi Niepenosprawno

 • Gmina Sawin realizuje zadania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin dziki wsparciu i pomocy wielu instytucji

 • Zadania opieki nad dzieckiem i rodzin w Gminie Sawin s realizowane przede wszystkim przez instytucje pomocy spoecznej (Gminny Orodek Pomocy Spoecznej, Warsztaty Terapii Zajciowej, rodowiskowy Dom Samopomocy), placwki owiatowe i kulturalne oraz organizacje pozarzdowe dziaajce na rzecz rodzin

 • GMINNY ORODEK POMOCY SPOECZNEJ W SAWINIEGminny Orodek Pomocy Spoecznej w Sawinie swoim dziaaniem otacza opiek okoo 1100 osb udzielajc wsparcia w rnych formach min.: zasiki stae, okresowe, celowe, pomoc rzeczowa. doywianie uczniw w szkoach specjalistyczne usugi opiekucze praca socjalna

 • WARSZTATY TERAPII ZAJCIOWEJ W SAWINIEWarsztaty Terapii Zajciowej powstay w 2003 roku dla 20 osb niepenosprawnych. W placwce prowadzona jest: rehabilitacja spoeczna, zawodowa, przygotowanie do ycia w rodowisku lokalnym, ksztatowanie umiejtnoci rnych czynnoci dnia codziennego, rozwijanie zainteresowa i uzdolnie w czterech pracowniach (gospodarstwa domowego, krawieckiej, poligraficznej i stolarskiej). Dziki prowadzonej rehabilitacji usamodzielniono cztery osoby, ktre pracuj na otwartym rynku pracy (1 mczyzna, 3 kobiety).

 • SPDZIELNIA SOCJALNAW dniach 7 8 grudnia 2006 roku w Zespole Szk w Sawinie zorganizowano spotkanie osb niepenosprawnych z terenu Gminy Sawin z przedstawicielami Instytucji PFRON w Lublinie, PCPR w Chemie, GOPS w Sawinie, pracodawcw i wadz samorzdowych oraz organizacji pozarzdowych w sprawie tworzenia Spdzielni Socjalnej. W spotkaniu udzia wzio 45 osb niepenosprawnych zainteresowanych podjciem pracy. Przedstawione im zostay zasady tworzenia, finansowania, funkcjonowania spdzielni. Spotkanie byo pocztkiem dalszej aktywizacji osb niepenosprawnych

 • RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SAWINIErodowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od grudnia 2006 roku, jest placwk wsparcia dziennego dla 15 osb z zaburzeniami psychicznymi. Wspiera osoby niepenosprawne oraz ich rodziny. Celem DS jest zmniejszenie skutkw niepenosprawnoci w sferze zdrowia psychicznego poprzez prowadzenie: treningw umiejtnoci samoobsugowych i zaradnoci yciowej, treningw umiejtnoci spoecznych i interpersonalnych, treningw umiejtnoci spdzania czasu wolnego, terapi zajciow, rehabilitacj ruchow

 • GMINNA KOMISJA ROZWIZYWANIA PROBLEMW ALKOHOLOWYCHGminna Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych wspiera rodziny z problemem alkoholowym poprzez finansowanie pracy psychologa - trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz pracy terapeuty uzalenie z Oddziau Odwykowego, ktry systematycznie od czterech lat prowadzi indywidualn terapi odwykow, diagnozuje i udziela profesjonalnego wsparcia dla rodzin i osb uzalenionych od alkoholu. Dziki tym dziaaniom powstaa grupa AA prowadzona przez Chemskie Stowarzyszenie.W biecym roku prowadzono 21 postpowa administracyjnych w kierunku przymusowego leczenia odwykowego. W latach 2002 -2007 terapi na oddziaach odwykowych odbyo 19 osb. W 2006 roku specjalici udzielili 238 porad.Z w/w rodkw finansowane s rwnie programy profilaktyczne realizowane w szkoach na terenie gminy, wietlicy Socjoterapeutycznej oraz placwkach kulturalnych.Ponadto ze rodkw Komisji prowadzona jest bieca dziaalno wietlicy Socjoterapeutycznej np. opaty za energi, telefon, rodki czystoci , materiay do zaj z dziemi, drobny sprzt i wyposaenie.

 • GMINNY ORODEK KULTURY W SAWINIEOrganizowanie warsztatw z twrcami ludowymi oraz warsztatw muzycznych (nauka gry na gitarze)Prowadzenie grupy modelarskiejOrganizowanie imprez kulturalnych (Wieczr Kold, Wieczr Papieski, Powitanie Wiosny, Turniej Soectw, Noc witojaska, Rodzinne Festyny Letnie, Dni Sawina, Biegi Niepodlegociowe, Powiatowy Przegld Kold i Pastoraek

 • ZESP SZK W SAWINIEOrganizowanie zawodw sportowych, wyjazdw na basenProwadzenie Szkolnego Koa Caritas, Uczniowskiego Klubu Sportowego, zespou tanecznego Grejs, Szkolnego Koa Turystycznego Dreptak oraz sekcji zapaniczejOrganizowanie spotka i imprez okolicznociowych

 • SZKOA PODSTAWOWA IM. JANA PAWA II W CZUCZYCACHRealizowanie programw profilaktycznychOrganizowanie zawodw sportowych, Parafiady, zaj plastycznych i teatralnychOrganizowanie obchodw wita Szkoy i wit okazjonalnychWsppraca ze Stowarzyszeniem Polsko Woskim w Folonice (zorganizowanie dziesiciodniowego wyjazdu do Woch)

 • SZKOA PODSTAWOWA W WLCE PETRYOWSKIEJOrganizowanie obchodw wita Szkoy oraz wit okazjonalnychProwadzenie grupy turystycznej

 • SZKOA PODSTAWOWA W BUKOWEJ WIELKIEJRealizowanie programw ekologicznych Organizowanie spotka z twrcami ludowymiOrganizowanie zaj plastycznych i teatralnych

 • STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY SAWINStowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin jest organizacj pozarzdow powsta w 2002 roku. Skupia okoo 20 kobiet reprezentujcych rne zawody

  Od pocztku swojej dziaalnoci prowadzio dziaania majce na celu wsparcie dzieci i ich rodzin.

  W strukturze Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin funkcjonuje wietlica Socjoterapeutyczna udzielajca wsparcia dla ok. 300 dzieci w cigu roku .

 • wietlica Socjoterapeutyczna w Sawinie

 • W wietlicy Socjoterapeutycznej prowadzone s rne formy zaj:

  Terapia logopedycznaTerapia psychologiczna Konsultacje z lekarzem psychiatr, pedagogiem, pracownikiem socjalnymTerapia zajciowa, teatroterapiaZajcia rehabilitacyjne, hipoterapiaGry, zabawy, konkursyWycieczki, rajdySpotkania okolicznociowe

 • W latach 2002 2007 Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin pozyskao kwot 341 040 z.Zdecydowana wikszo projektw realizowana bya w wietlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie

 • 2002 rokW 2002 roku Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin zrealizowao 3 projekty i otrzymao dotacj w wysokoci 48 000 z

 • Projekty realizowane w 2002 roku

  rdo finansowaniaNazwa projektuKwota dotacji(z)Cel projektuPolska Fundacja Dzieci i ModzieyForum modych dziennikarzy15 000 integracja modziey z terenu gminy Sawin zainteresowanie modych ludzi problemami lokalnymi ksztatowanie umiejtnoci wyraania myli, zapoznanie z rnymi formami dziennikarskimi wyrwnywanie szans edukacyjnych modzie wiejskiejPFRONSprawno kondycja zdrowie8 000 zorganizowanie integracyjnej imprezy sportowej rozbudzenie zainteresowa sportowych wyrobienie nawykw zdrowego stylu ycia przezwycianie barier psychologicznych osb niepenosprawnychLubelski Urzd WojewdzkiGrupa wsparcia25 000 Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla osb psychicznie chorych i upoledzonych umysowo oraz ich rodzin

 • POLSKA FUNDACJA DZIECI I MODZIEYProjekt FORUM MODYCH DZIENNIKARZYProjekt Forum Modych Dziennikarzy mia na celu integracj modziey z terenu Gminy Sawin oraz zainteresowanie modych ludzi problemami lokalnymi, ksztacenie umiejtnoci wyraania myli, zapoznanie z rnymi formami dziennikarskimi. Dziaania w ramach projektu rozpocz cykl wykadw i warsztatw majcy na celu zapoznanie modziey z rnorodnoci gatunkw publicystycznych.Uczestnicy projektu : Wzili udzia w Forum Edukacyjnym Przyjazna Szkoa 2002 w Warszawie Odwiedzili studio telewizyjne TVN 24, redakcj Dziennika Wschodniego oraz studio chemskiego radia BON - TON

 • W trakcie realizacji projektu Forum Modych Dziennikarzy powsta ciekawy materia reporterski. Wydano sze numerw gazetki pod nazw My Modzi informujcej o lokalnych problemach. W projekcie wzio udzia 18 osb w wieku od 14 do 20 lat , byli to uczniowie z rnych szk: podstawowej, gimnazjum, szkoy zawodowej, redniej oraz studentka.

 • GRUPA WSPARCIA DLA OSB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z inicjatywy Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin w 2002 roku powstaa Grupa Wsparcia dla osb z zaburzeniami psychicznymi. Lubelski Urzd Wojewdzki w Lublinie przyzna dotacj na ten cel w wysokoci 25 000 z. Od grudnia 2002 roku dziesicioosobowa grupa osb zostaa objta pomoc w formie specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie grupa ta liczy 32 osoby. Zajcia prowadzone s przez pi dni w tygodniu, w dwch grupach wiekowych, przez wykwalifikowan kadr wolontariuszy i osb zatrudnionych w ramach umowy zlecenia, tj. lekarza psychiatr, psychologw, pedagogw, pracownika socjalnego, instruktora muzyki i terapeut zajciowego.

 • 2003 rokW 2003 r. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin zrealizowao 3 projekty i otrzymao dotacj w wysokoci 34 110 z

 • Projekty realizowane w 2003 roku

  rdo finansowaniaNazwa projektuKwota dotacji(z)Cel projektuPolska Fundacja Dzieci i ModzieyDrzwi szeroko otwarte7 800 integracja rodowiska dzieci, modziey, osb starszych z terenu gminy Sawin rozwijanie pasji i zainteresowa prowadzenie warsztatw artystycznych (rzeba, haft, rysunek, wyroby z gliny)Fundacja Dom EuropyWsplnie zadbajmy o jako ycia4 310 utworzenie boiska i placu zabaw na Osiedlu Sonecznym w Sawinie Lubelski Urzd WojewdzkiGrupa wsparcia dla osb z zaburzeniami psychicznymi22 000 wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, pedagogiczne oraz socjalne prowadzenie terapii zajciowej, rehabilitacji ruchowej oraz zaj muzycznych i kulinarnych organizowanie imprez integracyjnych

 • 2004 rokW 2004 roku Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin otrzymao dotacj w wysokoci 40 900 z na realizacj 5 projektw

 • Projekty realizowane w 2004 roku

  rdo finansowaniaNazwa projektuKwota dotacji(z)Cel projektuPFRON1