of 80 /80
Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupului de Acțiune Locală „Codrii Pașcanilor” IAȘI 2016 ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” CIF 33813204, comuna Miroslovești, județul Iași, tel: 0760259220

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupului de

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupului de

Strategia de Dezvoltare Local a Asociaiei Grupului de Aciune Local
„Codrii Pacanilor”
IAI 2016
ASOCIAIA GRUPULUI DE ACIUNE LOCAL „CODRII PACANILOR” CIF 33813204, comuna Mirosloveti, judeul Iai, tel: 0760259220
OPIS
Nr.
1. INTRODUCERE (2 pag.) 1-2
2. CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului i a populaiei acoperite (5 pag.) 3-7
3. CAPITOLUL II: Componena parteneriatului (2 pag.) 8-9
4. CAPITOLUL III: Analiza SWOT (5 pag.) 10-14
5. CAPITOLUL IV: Obiective, prioriti i domenii de intervenie (3 pag.) 15-17
6.
7. CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritii (3 pag.) 53-55
8. CAPITOLUL VII: Descrierea planului de aciune (3 pag.) 56-58
9. CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitilor locale în
elaborarea strategiei (2 pag.) 59-60
10. CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL (5 pag.) 61-65
11. CAPITOLUL X: Planul de finanare al strategiei (1 pag.) 66
12. CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare i selecie a proiectelor depuse în cadrul SDL
(2 pag.) 67-68
13. CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de
interese conform legislaiei naionale (1 pag.) 69
14. Anexa 1 – Acord de parteneriat + HCL 70-81
15. Anexa 2 - Fia de prezentare a teritoriului 82-153
16. Anexa 3 – Componena parteneriatului 154-157
17. Anexa 4 – Plan de finanare 158-159
18. Anexa 5 – Hart administrativ i geografic a teritoriului 160
19. Anexa 6 – Documente justificative privind animarea 161-207
20.
CUI/CIF/Certificat grefa parteneri sector privat si societate civila; 208-234
Act constitutiv – Asociatia GIPSY EYE; 235-245
Statut – Asociatia PRO-SMEC; 246-257
Statut - Asociatia crescatorilor de animale si produse agricole a comunei
Motca. 258-268
21. Anexa 8 – Atribuiile corespunztoare fiecrei funcii din cadrul echipei de
implementare a SDL 269-272
INTRODUCERE
Axa LEADER reprezint pentru Grupul de Aciune Local „Codrii Pacanilor”, o
oportunitate de a valorifica resursele din teritoriu, de a genera dezvoltare i de a îmbunti
traiul locuitorilor.
Implementarea unor aciuni integrate prin intermediul axei LEADER va contribui la
consolidarea coerenei teritoriale i la diversificarea i dezvoltarea economiei rurale.
Parteneriatul care acontribuit la elaborarea prezentului plan de dezvoltare este alctuit
din reprezentani ai mediului public, privat i ai societii civile i se întinde pe teritoriul a 5
comune.
Partenerii sunt încreztori c impactul aciunilor implementate prin abordarea de tip
LEADER, va fi unul ridicat i se va adresa unui numr semnificativ de beneficiari. Metoda
participativ i abordarea de tip „bottom-up”, au permis partenerilor i comunitilor locale din
teritoriul Grupului de Aciune Local „Codrii Pacanilor”, s identifice un pachet coerent de
msuri i aciuni concrete, adaptate prioritilor identificate în teritoriul lor, pentru a pune în
valoare potenialul endogen.
Aciunile inovative aplicate în agricultur, turism sau în economia local vor avea o
contribuie deosebit la dezvoltarea acestor sectoare. Inovaia va consta în transferarea i
adaptarea inovaiei generate în alte zone, modernizarea formelor tradiionale de „know-how”
sau descoperirea de noi soluii la problemele rurale persistente.
Cele cinci comune Cristeti, Moca, Mirosloveti, Stolniceni Prãjescu i Tãtãrui acoper
un teritoriu omogen din punct de vedere geografic, caracterizat de diversitate etnic i
multiculturalitate, determinate de prezena i convieuirea comunitilor de români, rromi i
rui lipoveni, care i-au pus amprenta asupra arhitecturii, tradiiilor, evenimentelor i
gastronomiei locale.
generale, specifice Politicii Agricole Comune ale Uniunii Europene, axei LEADER i PNDR 2014-
2020 i presupune dezvoltarea microregiunii întro manier specific, adaptat nevoilor i
prioritilor acesteia. Valoarea adugat a abordrii parteneriatului deriv din acele iniiative
locale care combin soluii ce rspund problematicii existente la nivelul comunitilor locale,
reflectate în aciuni specifice acestor nevoi.
Strategia de dezvoltare local a Grupului de Aciune Local „Codrii Pacanilor” este un
instrument important pentru microregiune, în scopul reducerii dezechilibrelor economice i
sociale i a decalajelor dintre urban-rural. Astfel, dezvoltarea local plasat sub
responsabilitatea comunitii reprezint o modalitate de implementare ce permite partenerilor
locali s elaboreze strategia de dezvoltare local, în baza analizei nevoilor i prioritilor
specifice teritoriului.
Aceast strategie a Grupului de Aciune Local „Codrii Pacanilor” contribuie la
diversificarea activitilor economice non-agricole i încurajarea micilor întreprinztori din
teritoriu, la crearea, îmbuntirea i diversificarea facilitilor de dezvoltare economic,
infrastructura fizic local la scar mic i a serviciilor de baz, la creterea atractivitii
teritoriului i la îmbuntirea incluziunii sociale inclusiv în ceea ce privete grupurile
minoritare/etnice i protejarea i conservarea patrimoniului natural i cultural rural.
Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementrii LEADER în
teritoriul Grupului de Aciune Local „Codrii Pacanilor” sunt:
obinerea unei dezvoltri teritoriale echilibrate a economiilor i comunitilor rurale, inclusiv
crearea de noi locuri de munc;
favorizarea competitivitii agriculturii.
Analiza situaiei actuale a constatat existena a multiple resurse locale nevalorificate.
Pentru a asigura masa critic în vederea promovrii zonei, dar i pentru a extinde i îmbunti
experiena echipei de implementare a Grupului de Aciune Local „Codrii Pacanilor” i a
actorilor locali, sunt necesare aciuni de cooperare cu alte Grupuri de Aciune Local sau
parteneriate care funcioneaz dup principiul LEADER.
Experiena unora dintre parteneri in accesarea si implementarea de proiecte prin
finanãri nerambursabile, creazã premiza ca aceastã asociere s reprezinte o modalitate de a
extinde experienele locale pentru îmbuntirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la
informaii i idei noi, de a face schimb de informaii si de a înva din experiena altor regiuni,
pentru a stimula i sprijini inovaia, pentru a dobândi competene sau a le perfeciona pe cele
existente.
De aceea, pentru perioada 2014-2020 Grupul de Aciune Local „Codrii Pacanilor” îi
propune s dezvolte aciuni de cooperare, prin intermediul sub-msurii 19.3 - „Pregtirea i
implementarea activitilor de cooperare ale Grupurilor de Aciune Local”, proiecte ce vor
rspunde prioritilor i vor contribui la îndeplinirea obiectivelor din prezenta strategie,
obiective ce vor fi descrise în capitolul IV al Strategiei de Dezvoltare Local a Grupului de
Aciune Local „Codrii Pacanilor” 2014-2020.
Experiena acumulat de membrii Grupului de Aciune Local „Codrii Pacanilor” prin
accesarea diverselor surse de finanare nerambursabilã, va aduce plus valoare, dezvoltrii
teritoriului Grupului de Aciune Local „Codrii Pacanilor” i un plus de performan în
activitile întreprinse. Mai mult decât atât, cunoaterea teritoriului i experiena profesionalã
a actorilor locali a permis echipei de elaborare s cerceteze în profunzime i s identifice
principalele aspecte care stau la baza întocmirii strategiei prezentate în continuare.
CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului i a populaiei acoperite – analiza diagnostic
Asociaia Grupului de Aciune Local “CODRII PACANILOR” cuprinde un teritoriu omogen, alcatuit
din 5 comune (16 sate) ce au vecinatate directa, amplasate geografic, de la nord la sud astfel:
1. Comuna Tatarusi are in componenta sa 5 sate: Tatarusi (resedinta de comuna), Iorcani, Pietrosu,
Uda si Valcica. Este situata la extremitatea N - V a judetului Iasi la granita cu judetul Suceava si
are ca vecin la sud comuna Cristesti.
2. Comuna Cristesti are in componenta sa 2 sate: Cristesti (resedinta de comuna) si Homita.
Teritoriul administrativ al comunei este situat in partea de vest a judetului Iasi avand ca vecini:
la nord comuna Tatarusi, la est comuna Valea Seaca, la vest judetele Neamt si Suceava, iar la
sud comuna Motca.
3. Comuna Motca are in componenta sa 2 sate: Motca (resedinta de comuna) si Boureni. Este situat
in partea de vest a judeului Iasi, in sudul podiului Sucevei, la intersecia DN 28A cu DE E85,
aproximativ la mijlocul axelor ce unesc principalele orae ale Moldovei (IAI – Piatra Neam,
Bacu – Suceava). Comuna se invecineaza la nord cu comuna Cristesti, la est cu municipiul
Pascani, la vest cu judetul Neamt, iar la sud cu comuna Miroslovesti.
4. Comuna Mirosloveti are in componenta sa 4 sate: Mirosloveti (resedinta de comuna), Miteti,
Soci i Vereni. Este o localitate situat în nord – vestul judeului Iai, este strbtut de oseaua
european E85 i se afl la 35 km distan de municipiul Roman, la 38 km de municipiul Flticeni
si la doar 12 km de municipul Pacani. Vecinii comunei Miroslovesti sunt: la nord comuna Motca,
la vest judetul Neamt, la sud comuna Ciohorani si la est comuna Stolniceni-Prajescu.
5. Comuna Stolniceni-Prjescu are in componenta sa 3 sate: Stolniceni-Prjescu (resedinta de
comuna), Brteti si Cozmeti. Comuna se invecineaza la vest cu comuna Miroslovesti, la nord
cu municipiul Pascani, la est cu comuna Ruginoasa, la sud cu comuna Mogosesti-Siret.
Toate comunele membre ale Asociaiei Grupului de Aciune Local “CODRII PACANILOR” nu au
detinut, pana in prezent, calitatea de membru intr-un GAL autorizat, nu vor adera la un alt parteneriat
ce va implementa o SDL cu finanare prin PNDR 2014-2020, iar teritoriul vizat de proiect nu se suprapune
cu teritoriul altor parteneriate/GAL.
Activitatile economice preponderente in cadrul Grupului de Aciune Local „Codrii
Pacanilor”sunt majoritar desfasurate in domenii precum: agricultura, legumicultura, zootehnie
si apicultura. Activitatile economice cu caracter non-agricol sunt putin dezvoltate, cele mai
multe aflandu-se intr-un stadiu insuficient de dezvoltare. Aceasta dezvoltare dezechilibrata a
sectorului agricol in defavoarea celui non-agricol are ca justificare potentialul natural ridicat al
solurilor, pasunilor si fanetelor coroborat cu o mai slaba dezvoltare a infrastructurii necesare
activitatilor de tip non-agricol (servicii sau activitati productive), precum si lipsa fortei de
munca calificata pentru acest tip de activitati.
Desi arealul geografic are o vecinatate cu zona Bucovinei, fapt ce a influientat specificul
zonei, iar potentialul turistic al zonei este argumentat atat de frumusetea naturii, siturile
Natura 2000 insumand 28,08 Km2, cat si de existenta unei piete insuficient ofertate, prin
proximitatea teritoriului GAL-ului cu municipiul Pascani, al doilea oras ca marime din judetul
Iasi, activitatile de natura turistica sau recreative sunt timid dezvoltate sau inexistente.
Teritoriul GAL „Codrii Pacanilor” este situat la confluienta unor importante drumuri
nationale si judetene, in apropierea unui important nod de cale ferata situat in municipiul
Pascani, precum si in proximitatea unor comunitati urbane precum: mun. Pascani (IS), orasul
Harlau (IS), mun. Iasi (IS), orasul Falticeni (SV), orasul Dolhasca (SV), orasul Roman (NT), orasul
Tg. Neamt (NT) si municipiul Piatra Neamt (NT), aglomerari urbane ce reprezinta o potentiala
piata de desfacere pentru produsele locale.
Caracteristici geografice, climatice i de mediu
Zona de nord a GAL „Codrii Pacanilor”, are un relief difereniat în subuniti, condiionate de
faciesul petrografic, de generaiile de vi. Relieful apare fragmentat sub forma unor interfluvii deluroase
structurale i sculpturale cu înlimi de 325 – 360 m (Dealul Leordis), 460 m (Coasta Colacului), 476 m
(Huci – Pantea). Dealurile sunt desprite de o reea hidrografic de pâraie, tributare pârâului
Coneasca, pârâu care se vars în Siret la nord de Pacani. Aceste interfluvii sunt bune pentru agicultur
i aezri omeneti ca dovad c pri însemnate ale satelor sunt situate pe acestea.
Zona centrala, se afl la altitudinea de 412 m, în punctul numit Bursucrie. Relieful este format
din o buna parte de es de-a lungul râului Moldova, pe partea stâng, din dealuri cu pante line i platouri
toate bune pentru agricultur. esul Moldovei prezint dou trepte, una mai joas, frecvent inundabil,
bogat în acumulri de nisip i prundi i una mai înalt de 4 – 6 m altitudine care constituie o teras de
lunc neinundabil, utilizat din plin în agricultura, dar i pentru construcii.
Zona sudica, este situat în partea sudic a Podiului Sucevei pe esul i terasele Siretului
Mijlociu. Relieful este caracterizat prin prezena platourilor monoclinale i cuestelor, respectiv a
formelor de vale subsecvent, consecvent i obsecvent, rezultate prin aciunea factorilor erozionali
asupra structurii monoclinale.
Condiiile climatice ale microregiunii GAL „Codrii Pacanilor” sunt în cea mai mare parte
favorabile activitilor economice, fiind un climat temperat - continental. Temperatura medie anual
este cuprins între 8°C si 9°C. Precipitaiile medii anuale sunt cuprinse între 550-600 mm/mp. Vânturile
cele mai frecvente sunt cele din nord, nord – vest i sud, sud – est, direciile lor fiind determinate de
circulaia general a maselor de aer în aceast zon, dar i de orientarea formelor de relief i mai ales a
vii Moldovei.
O bun parte a solurilor prezente pe teritoriul Grupului de Aciune Local „Codrii
Pacanilor” fac parte din categoria solurilor cu potenial ridicat i moderat de fertilitate, ce se
preteaz pentru o gam larg de utilizri agricole, activitatile de baza ce vor caracteriza zona
ca potential major de dezvoltare fiind cel agricol si zootehnic.
Caracteristici demografice
Nr.
crt.
Total GAL 24125 276,75 87,17
* conform Recensmântului populaiei i locuinelor din anul 2011
** conform datelor statistice aferente anului 2014, furnizate de INS.
Statistic, suprafata totala acoperita de Asociaia Grupului de Aciune Local “CODRII
PACANILOR” este de 276,75 km2, insumeaza o populatie totala, conform Recensmântului populaiei i
locuinelor din anul 2011, de 24.125 locuitori, densitatea medie determinata fiind de 87,17
locuitori/km2.
Diminuarea populatiei stabile, imbatranirea acesteia, precum si nivelul ridicat de saracie si
raritatea oportunitatilor de angajare a fortei de munca active, a generat fenomenul de migratie a
segmentului tanar a populatiei catre zonele urbane. Astfel, este necesar ca Strategia de Dezvoltare
Local a GAL „Codrii Pacanilor” s aib în vedere dezvoltarea sectoarelor care contribuie la calitatea
vieii i crearea unui mediu local favorabil întemeierii i dezvoltrii familiei.
Este de remarcat faptul ca pe teritoriul Asociaiei GAL „Codrii Pacanilor” sunt semnalate
importante comuniti de rromi i rusi-lipoveni, conform informaiilor oferite de Recensmântul
Populaiei i Locuinelor realizat în anul 2011.
Din aceste considerente se impune dezvoltarea infrastructurii, a serviciilor publice din sfera
social (educaie, sntate, cultur, ordine public etc.) i dezvoltarea unui mediu economic atractiv.
De asemenea, este imperios necesar a se interveni, la nivel strategic, in descurajarea migratiei
populatiei tinere catre zonele urbane, prin dezvoltarea pietei muncii, stimularea cresterii numarului de
locuri de munca in teritoriul GAL fiind o directie prioritara de actiune. In acest sens, crearea locurilor de
munca se recomanda a constitui una din tintele Strategie de Dezvoltare Locale a GAL „Codrii Pacanilor”
i stabilirea sa ca indicator de rezultat.
Populaia activ
În ceea ce privete populaia activ, aceasta cuprinde populaia ocupat civil i omerii
înregistrai. În cele mai multe comune, posibilitile de angajare la nivel local sunt foarte mici.
Urbanizarea populaiei active din mediul rural a dus la o slab dezvoltarea economic mai ales
în sectoarelor agricol i non-agricol, ceea ce relev necesitatea dezvoltrii activitilor non-
agricole în mediul rural dar i incluziunea tehnologiei în sectorul agricol.
La nivelul teritoriului GAL „Codrii Pacanilor”, populaia activ reprezint 81,43% din
populaia total, respectiv 19.644 persoane
Numrul omerilor din teritoriul GAL „Codrii Pacanilor”, la nivelul lunii decembrie 2015, conform
datelor furnizate de INS este de 907, din care 520 brbai i 387 femei, reprezentând 4,62% raportat la
total populatie activa conform Recensmântului populaiei i locuinelor din anul 2011.
Educaie
Desi infrastructura scolara este destul de bine reprezentata in teritoriul GAL „Codrii Pascanilor”,
aceasta fiind compusa din 17 gradinite, 16 scoli si 2 licee, pregatirea profesionala a populatiei din zona
este una deficitara, acest fapt fiind unul din rezultatele fenomenului abandonului scolar ce a dus la
scaderea semnificativa pe parcursul ultimilor 10 ani a numarului de absolventi ai acestor institutii. De
asemenea, este de mentionat si dotarea modesta a acestor institutii, din lipsa posibilitatilor de finantare
de la bugetul comunelor ce le administreaza. Este de remarcat faptul ca in ultimii ani au fost facute
eforturi pentru reabilitarea si modernizarea unora dintre aceste unitati de invatamant, atat prin
finantare de la Bugetul de stat cat si prin atragerea de finantari nerambursabile din fondurile structurale
si de coeziune ale Uniunii Europene.
Declinul nivelului de pregatire a conducatorilor de exploatatii este direct proportional cu
cresterea nivelului abandonului scolar si cel al saracie al populatiei din mediul rural. Formarea continu
se afl într-un stadiu incipient de manifestare, fapt ce poziioneaz nu doar Asociaia Grupul de Aciune
Local „Codrii Pacanilor” ci i România pe un loc inferior în Uniunea European.
Dezvoltarea rural i diversificarea economiei rurale depind de nivelul educaiei, al cunotinelor
i calificrii. Dei îmbuntirea i meninerea unui nivel adecvat al infrastructurii de baz este un
element important în dezvoltarea socioeconomic a mediului rural, „mersul la coal” reprezint
motorul pentru o bun dezvoltare a teritoriul Asociaiei GAL „Codrii Pacanilor”.
Infrastructura de baz, social i educaional
Infrastructura de baza, sociala si educationala, desi nu sunt producatoare directe de prosperitate,
constituie un element esential pentru generarea premiselor obtinerii acesteia. Nivelul de trai si mai ales
calitatea vietii sunt indicatori socio-economici ce sunt direct influientati atat de nivelul de educatie al
populatiei precum si de existenta unor infrastructuri sociale, de baza si acces. Desi in ultimii ani,
eforturile din partea comunitatilor locale au crescut in privinta modernizarii acestor tipuri de structuri,
se constata inca o insuficienta dezvoltare si dotare a acestora. Astfel, la nivelul intregului teritoriul al
GAL „Codrii Pacanilor” infrastructura educationala prescolara, gimnaziala sau liceala este insuficient
dezvoltata sau adaptata la necesitatile societatii moderne, iar infrastructura de tip social case de
batrani, centre de asistenta pentru categorii defavorizate de persoane, centre de reconversie si formare
profesionala etc, nu exista.
Teritoriul GAL „Codrii Pacanilor” este afectat de lipsa i/sau deficiena infrastructurii de baz,
social i educaional, ceea ce are un impact negativ asupra dezvoltrii economice i a calitii vieii.
Patrimoniul arhitectural i cultural
Teritoriul GAL „Codrii Pacanilor” conine vestigii arhitecturale i culturale cum ar fi: biserici, mnstiri
i monumente istorice. De exemplu, Biserica din lemn "Adormirea Maicii Domnului" din Stolniceni-
Prjescu, Biserica din lemn "Cuvioasa Parascheva" din Miroslovesti, Mnstirea Probota, ctitoria
Domnitorului Petru Rare, ce se afl pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO, Schitul istoric
Boureni unde se afla mormântul doamnei Valeria Sturdza, Dealul Cpânii unde a fost îngropat zimbrul
ucis de Drago Vod, Situl arheologic "Palanca" aflat pe lista monumentelor istorice etc
Meteuguri specifice teritoriului GAL „Codrii Pacanilor” sunt: pictur pe sticl, cojocrit, port specific,
olrit, tâmplrie, fierrie etc
În comunitile cu rromi sunt tradiionale potcovitul, prelucrarea fierului forjat, realizarea de corci,
couri, panere din nuiele de ctre rromi în comunele Motca, Stolniceni-Prajescu si Miroslovesti.
Pentru a facilita evaluarea progresului înregistrat în perioada implementrii SDL, vor fi
utilizai urmtorii indicatori de context identificai ca fiind relevani pentru teritoriul GAL
„Codrii Pacanilor”:
1. Populaia 24.125 Locuitori 2011
2. Teritoriul 276,75 Km2 2011
3. Densitatea populaiei 87,17 locuitori/km2 2011
4. Rata srciei 53,15 Media IDUL 2011
5. Zone Natura 2000 28,08 Km2 2011
Teritoriul GAL „Codrii Pacanilor” cuprinde:
a) Zone srace, cu IDUL sub 55:
Nr. Crt.
1. 96637 Cristesti Iasi 51,484417
2. 98051 Miroslovesti Iasi 54,744850
3. 99165 Stolniceni-Prajescu Iasi 51,051490
4. 99478 Tatarusi Iasi 52,698170
b) Zone Natura 2000:
km2
96637 CRISTESTI Râul Moldova între Oniceni si Mitesti ROSCI0363 3,37
98220 MOTCA Padurea Homita ROSCI0159 0,08
98220 MOTCA Râul Moldova între Oniceni si Mitesti ROSCI0363 3,97
98051 MIROSLOVESTI Râul Moldova între Tupilati si Roman ROSCI0364 0,00
98051 MIROSLOVESTI Râul Moldova între Oniceni si Mitesti ROSCI0363 9,79
99165 STOLNICENI-
99478 TATARUSI Padurea Tatarusi ROSCI0176 0,54
Cod SIRUTA
Localitate Arii de protecie special avifaunistic (SPA) Cod Sit Suprafaa
km2
c) Minoriti etnice locale în urmtoarele comune:
Comuna Populaia Romi Rusi-Lipoveni
CAPITOLUL II: Componena parteneriatului
Parteneriatul public - privat „Codrii Pacanilor” este format din diveri actori publici i
privai din teritoriul a 5 comune, respectiv Cristeti, Moca, Mirosloveti, Stolniceni-Prãjescu i
Tãtãrui, în conformitate cu cerinele i criteriile Programului LEADER, pentru a elabora i
implementa Strategia de Dezvoltare Local a Asociaiei Grupul de Aciune Localã „Codrii
Pacanil
or”.
P
arteneri
atul
public –
privat
Grupul
de
Aciune
Localã
„Codrii
CS 2.1. Ponderea partenerilor privai i ai reprezentanilor societii civile depete 65% în parteneriat.
Parteneriatul este structurat astfel:
Parteneri Publici 5 16,67%
Parteneri Privai 22 73,33%
Societate Civil* 3 10,00%
TOTAL 30 100%
Dup cum se poate observa în tabelul de mai sus, parteneriatul public-privat „Codrii Pacanilor” respecta atat criteriul de eligibilitate referitor la ponderea partenerilor privai i ai societii civile (>51%), cat si criteriul de selectie CS 2.1, partenerii privati reprezentand 83,33% (>65%) din numarul total al partenerilor.
Pacanilor” are ca membri asociaii care sprijin interesele minoritii rrome, tinerilor,
femeilor, mediului inconjurtor sau activeaza într-un domeniu relevant pentru teritoriul su,
îndeplinind urmtoarele criterii de selecie:
CS 2.2. Parteneriatul cuprinde cel puin o organizaie non-guvernamental care reprezint interesele
unei minoriti locale existente la nivelul teritoriului acoperit de parteneriat.
Asociaia ,,Gipsy Eye”, din comuna Stolniceni Prãjescu, sprijin integrarea social a persoanelor
de etnie romã, aa cum putem observa din scopul asociaiei cuprins în Actul constitutiv al acesteia, la
art. 5 alin 2;
Asociaia Pro S.M.E.C., din comuna Moca, sprijina de asemenea interesele comunitaii rrome,
acest fapt reiesind din Statutul asociatiei, cap. II – scopul si obiectivele, art. 8, paragraful 5.
CS 2.3. Parteneriatul cuprinde cel puin o organizaie care reprezint interesele tinerilor.
Asociaia ,,Gipsy Eye”, din comuna Stolniceni Prãjescu, sprijin integrarea social a
tinerilor de etnie romã, aa cum putem observa din scopul asociaiei cuprins în Actul constitutiv
al acesteia, la art. 5, alin 4;
Asociaia Pro S.M.E.C., din comuna Moca, sprijina de asemenea interesele tinerilor,
acest fapt reiesind din Statutul asociatiei, cap. II – scopul si obiectivele, art. 8, paragraful 4.
CS 2.4. Parteneriatul cuprinde cel puin o organizaie care reprezint interesele femeilor.
Acestea sunt o parte din obiectivele destinate femeilor regsite in activitatea Asociaiei
,,Gipsy Eye”, din comuna Stolniceni Prãjescu, aa cum putem observa din scopul asociaiei
cuprins în Actul constitutiv al acesteia, la art. 5 alin 3: „realizarea unor programe educaionale,
de sntate, protecie social, cultur i culte privind integrarea femeii rome în societate
prin derularea unor programe i proiecte în acest sens.”
CS 2.5. Parteneriatul cuprinde cel puin o organizaie în domeniul proteciei mediului.
Asociaia Pro S.M.E.C., din comuna Moca, activeaz în domeniul proteciei mediului,
acest fapt reieind din Statutul asociaiei, cap. II – scopul si obiectivele, art. 8, paragraful 3;
Asociaia cresctorilor de animale i produse agricole a comunei Moca are activitate
în domeniul proteciei mediului, fapt ce reiese din Statutul asociaiei, cap. II – scopul si
obiectivele asociaiei, art. 8, paragraful 4.
CS 2.6. Parteneriatul cuprinde cel puin o form asociativ înfiinat conform legislaiei
specifice în vigoare, într-un domeniu relevant pentru teritoriul respectiv, cu sediu/punct de
lucru/sucursal în teritoriul acoperit de GAL, constituit juridic anterior lansrii apelului de
selecie.
creterea animalelor).
În rândul membrilor parteneriatului public – privat GAL „Codrii Pacanilor” este prezentã o
asociaie a cresctorilor de animale i produse agricole, domeniu considerat relevant pentru teritoriul
GAL. Asociaia are sediul în comuna Moca, a fost constituit în baza O.G. nr. 26/2000 i a fost
înregistrat în Registrul Asociaii i Fundaii Pacani cu nr. 23 din 12.09.2013 (data anterioar lansrii
apelului de selecie)
Asociaia cresctorilor de animale i produse agricole a comunei Moca are activitate în
domeniul agriculturii, fapt ce reiese din Statutul asociaiei, cap. II – scopul si obiectivele asociaiei, art.
7.
Toate entitile mai sus menionate se implic în dezvoltarea teritoriului Grupului de
Aciune Localã „Codrii Pacanilor”. Unitile administrativ teritoriale membre în Grupul de
Aciune Localã „Codrii Pacanilor” sunt interesate în dezvoltarea comunitilor, atât din punct
de vedere social, cât i din punct de vedere economic. Actorii locali din teritoriu s-au implicat
activ i au participat la aciunile desfurate în vederea pregtirii strategiei. De asemenea,
agenii economici interesai s dezvolte afaceri proprii vor contribui prin accesarea de finanãri
nerambursabile la creterea cifrei de afaceri i implicit la creterea economiei locale.
Aciunile susinute ale partenerilor contribuie la premisa succesului în implementarea
strategiei propuse, continuând procesul de modernizare a teritoriului, prin investiii în
infrastructura de baz, social, cultural i educaional, i conduc la creterea nivelului de trai
a regiunii Grupului de Aciune Localã „Codrii Pacanilor”.
CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitilor i
ameninrilor)
Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare local 2014–2020 a teritoriului GAL „Codrii
Pacanilor”, s-a impus analiza profund a situaiei existente privind teritoriul, populaia,
activitile economice i organizarea social i instituional de la nivelul acestuia. Aceast
analiza SWOT a rezultat în urma interpretrii i analizrii chestionarelor aplicate în teritoriul
GAL „Codrii Pacanilor”, precum i în urma colaborrii cu actorii locali din sectorul public,
privat, economic i societatea civil (prin aciuni de animare, de informare, consultare public
i grupuri de lucru). Acest lucru a permis dezvoltarea unei viziuni asupra particularitilor
economice i sociale la nivelul teritoriului, prin realizarea analizei SWOT.
În acest sens, s-au folosit date statistice, baze de date ale Consiliului Judeean Iai, ale
Institutului National de Statistica, Strategia de Dezvoltare a regiunii Nord-Est, Strategiile de
Dezvoltare a judeelui Iai, Strategiile de Dezvoltare ale comunelor componente din teritoriul
GAL, alte surse i statistici.
Acest tip de date ne-a permis s realizm o încadrare mai bun a zonei într-un context
mai larg.
În final, colectarea datelor a condus la constituirea unei baze de date cuprinztoare
despre teritoriul GAL „Codrii Pacanilor”.
ANALIZA SWOT A TERITORIULUI ASOCIAIEI GAL „Codrii Pacanilor”
PUNCTE TARI
egale faã de principalele municipii din
Regiunea Nord Est (Iai, Piatra Neam,
Botoani, Suceava sau Vaslui);
catre mun. Pacani i cãtre faã de
principalele municipii din Regiunea Nord
Est (Iai, Piatra Neam, Botoani,
Suceava);
i divers;
agricol;
non-agricol;
de ser pentru agricultur;
agricole i locurilor de munc genereaz
dependena populaiei rurale de
Nivel sczut de instruire al populatiei în
teritoriul GAL „Codrii Pacanilor”;
Cultur antreprenorial slab dezvoltat,
caracterizat de lipsa cunotinelor
Reticene in accesarea fondurilor
turistice rurale;
produse locale;
Zone ,,Natura 2000 - Situri de importan
comunitar ”(SCI), precum i a unei - Arii
de protecie special avifaunistic (SPA)
Prezena unor elemente de atracie pentru
turitii români i strini (peisagistice,
geografice, silvice sau istorice);
com.Motca,biserici,schituri,situri
arheologice;
direct a acestora cu unitile
agroalimentare, hipermarketuri i pieele
Existena fermelor mici i medii în
teritoriu,cu potenial de cretere;
atribuii în domeniu;
domeniul agricol, care s-au implicat în
accesarea de finanãri;
turisticã, care pot asigura atragerea de
turiti strãini sau români;
finanare.
GAL „Codii Pacanilor”;
puncte de atracie turistic care nu sunt
bine întreinute, au stare de degradare
avansat i care nu sunt vizitate decât de
un numr redus de turiti;
Pondere crescut a populaiei rurale aflat
în risc de srcie sau de excluziune
social, în special în rândul populaiei de
etnie rrom;
istorice din teritoriu;
micii antreprenori i a noilor iniiative de
afaceri în mediul rural;
Nivel sczut de pregtire profesional de
baz i de competene profesionale în
rândul fermierilor;
tot parcursul vieii) pentru fermieri;
Structuri i sisteme slab dezvoltate pentru
transferul de cunotine i inovare;
Dotri tehnice deficitare i insuficiente în
agricultur;
depozitare foarte slab dezvoltate;
privind canalizarea i evacuarea dejeciilor
provenite din grajdurile de animale;
Deversarea apelor uzate are loc la
suprafaa mediului;
special în fermele de mici dimensiuni;
Decalajul fa de zonele urbane privind
infrastructura, serviciile i calitatea vieii;
Populaie activ în agricultur cu un nivel
sczut al cunotinelor i competenelor;
Nivel redus al cunotinelor i
competenelor în celelalte sectoare;
si/sau grupuri de productori la nivelul
teritoriului GAL, precum si functionarea
defectuoasã a celor existente;
activitilor sportive si recreative în zon; Gradul ridicat de autostatisfacie cu
privire la pregãtirea profesionalã i nivelul de trai, a populaiei; Lipsa de competitivitate.
OPORTUNITI:
social i servicii vor crete atractivitatea
zonelor rurale;
dezvoltare, atât pe plan intern cât i
extern, care ar putea fi exploatat;
Creterea cererii interne i externe pentru
zonele în care se practic turismul rural,
zone cu resurse culturale i naturale locale
bogate;
autohtone;
Pacanilor” a unor locuri încãrcate de
legendã (Dealul Cãpãâna din Boureni-
locul în care se spune cã Voievodul Drago
Vodã a ucis bourul);
Accesul antreprenorilor la instrumente
Pacanilor” faciliteaz inovarea,
Acces la servicii de formare i consultan
care s conduc la îmbuntirea
competenelor i a profesionalismului la
nivelul unei pri cât mai importante din
sectorul agricol;
activiti agricole orientate ctre pia;
Construirea unor sedii administrative
pentru servicii publice locale/comunale,
potenial turistic (amenajarea bazelor
comun care asigur legtura cu asezarile
urbane;
AMENINRI:
calificate;
vieii;
obiceiurilor locale;
nerambursabile;
Riscul excluderii sociale a locuitorilor din
zon din cauza nivelului redus de educaie
al acestora i a gradului sczut de
instruire;
informaii în domeniu;
la desfiinarea unor uniti de învmânt;
Scderea interesului pentru sport i
activiti culturale i recreaionale;
Restrangerea posibilitãii de finanare
(parcuri, spaii de joac pentru copii, piste
betonate pentru plimbarea pietonilor i
biciclitilor, terenuri de sport etc);
Amenajri de parcri, piee, spaii pentru
târguri;
micro-întreprinderilor de tip start-up prin
msuri finanate din PNDR, afaceri care
vor reprezenta motorul lansrii economiei
locale a teritoriulu GAL-ului „Codrii
Pacanilor”;
cadrul GAL prin facilitatea accesului la
finanare a micilor întreprinztori;
zon prin accesarea de programe cu
finanare european;
coli, dispensare comunale, sli de sport,
platforme ecologice pentru depozitarea
serviciilor, ce pot fi oferite populaiei din
mediul rural;
Pacanilor”;
centre universitare din ar;
europene nerambursabile în vederea
dezvoltrii sustenabile a acestora.
productivitate agricol redus, populaie numeroas în agricultura de (semi)subzisten cu nivel
sczut de pregtire agricol i antreprenorial, procent ridicat al fermierilor în vârst, dotri
deficitare la nivelul exploataiilor, acces la servicii de baz i infrastructur sub nivelul zonelor
urbane, dezvoltare insuficient a economiei rurale non-agricole cu efecte la nivel de ocupare,
pondere mare a populaiei cu risc de srcie i excluziune social, în special în rândul populaiei
de etnie rrom.
Scenariul 1
Dei n capitolul „Puncte tari” din prezenta Analiz SWOT, avem identificate mai multe idei ce
concur la potenialul agricol al teritoriului GAL „Codrii Pacanilor” (dintre care enumerm: Interes
ridicat al tinerilor pentru sectorul non-agricol; Nivelul general sczut al emisiilor de gaze cu efect de
ser pentru agricultur; Existena unor soluri de bun calitate (cernoziomuri), a unor resurse naturale i
produse locale; Disponibilitatea forei de munc rurale; Existena fermelor mici i medii în teritoriu,cu
potenial de cretere; Sprijinul oferit fermierilor de cãtre autoritãile locale sau regionale cu atribuii în
domeniu, n capitolul „Puncte Slabe” au fost identificate o serie de probleme, a cror rezolvare ar
conduce la o mai bun dezvoltare a acestui domeniu, precum: Nivel sczut de pregtire profesional de
baz i de competene profesionale în rândul fermierilor; Numr sczut de programe de pregtire
profesional (cursuri ad-hoc i pregtire pe tot parcursul vieii) pentru fermieri; Structuri i sisteme slab
dezvoltate pentru transferul de cunotine i inovare; Dotri tehnice deficitare i insuficiente în
agricultur; Gradul ridicat de autosatisfacie cu privire la pregãtirea profesionalã i nivelul de trai, a
populaiei; Lipsa de competitivitate.
Rezolvarea punctelor slabe, anterior enumerate, este posibila in cadrul acestui parteneiat prin
stimularea unui mediu concurenial între membrii GAL-ului. Intalnirile la care membrii acestui
parteneriat vor fi prezenti, vor conduce la discutii, la dezbateri, la schimburi de informatii si experienta,
ce pot conduce la dezvoltarea expoataiilor agricole prin utilizarea unui „know-how” provenit de la
ceilali parteneri.
Scenariul 2
In capitolul „Amenintari” din Analiza SWOT, au fost identificate câteva situaii referitoare la
posibila pierdere a patrimoniului cultural. Prin valorificarea oportunitatilor identificate, n acelai
document, putem genera soluii, care coroborate cu aciuni individuale sau comune ale partenerilor, pot
conduce la ameliorarea sau chiar evitarea ameninrilor.
CAPITOLUL IV: Obiective, prioriti i domenii de intervenie
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Local a teritoriului GAL „Codrii Pascanilor” a fost
efectuata prin evaluarea situatiei actuale a teritoriulul, prin prisma domeniilor de importanta
majora pentru dezvoltarea viitoare a comunitatii GAL, identificarea necesitatilor si
oportunitatilor, a vulnerabilitatilor si avantajelor ce concura la atingerea tintei reprezentate de
dezvoltarea durabila, cresterea standardelor de viata, a evolutiei sociale si economice pentru
populatia ce locuieste sau desfasoara activitati pe teritoriul acestuiGAL. Actiunile intreprinse in
acest scop au constat in consultarea publica si a segmentelor reprezentative ale parteneriatului
atat din zona autoritatilor publice cat si din zona privata reprezentata de persoane juridice,
inclusiv ONG, prin organizarea actiunilor de animare a teritoriului, informare si organizare de
grupuri de lucru. De asemenea, au fost realizate actiuni de colectare de date statistice, de
analiza a strategiilor de dezvoltare locala a comunelor partenere si culegere de informatii cu
ajutorul chestionarelor prelucrate in cadrul actiunilor intreprinse in teritoriul GAL, date ce au
fost prelucrate, interpretate si valorificate in elaborarea analizei SWOT, analiza ce a stat la
baza procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locala.
În procesul de elaborarea a strategiei s-a folosit analiza SWOT i analiza diagnostic, ca
instrumente manageriale, în baza crora au fost stabilite msuri relevante care asigur
îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriul GAL „Codrii Pascanilor”, care contribuie la
îndeplinirea obiectivelor, prioritilor Uniunii Europene în materie de dezvoltare rural i
implicit la domeniile de intervenie ale acestora.
Msurile propuse în strategia de dezvoltare local contribuie la dezvoltarea microregiunii
întro manier specific, adaptat nevoilor i prioritilor acesteia. Valoarea adugat a
msurilor deriv din acele iniiative locale care combin soluii ce rspund problematicii
existente la nivelul comunitilor locale, reflectate în aciuni specifice acestor nevoi, folosind
punctele tari i oportunitile identificate în analiza SWOT în scopul înlturrii sau reducerii
efectelor punctelor slabe i a ameninrilor.
Msurile propuse se regsesc întabelul de mai jos, ce red schematic logica interveniei
în PROGRAMARE:
Obiectivul
de
dezvoltare
iii)Obinerea
unei
dezvoltri
teritoriale
i)Favorizare
a
competitivit
ii
agriculturii
Se are în vedere precizarea din Ghidul Solicitantului i clarificrile ulterioare privind
locurile de munc create care includ i PFA i II nou create. Pe întreaga strategie, numrul total
de locuri de muncpropuse va fi de minim 6.
Dat fiind faptul c în strategie va fi propus o msur de infrastructur social, aceastava
fi lansat cu prioritate.În situaia în care, în urma lansrii unui apel de selecie, nu se depun
proiecte, atunci GAL „Codrii Pascanilor” va putea fi beneficiarul acestei msuri, cu respectarea
legislaiei specifice în vigoare.
Din msurile prezentate mai sus reiese logica interveniei care va fi monitorizat prin
intermediul indicatorilor. Acetia se împart în dou categorii, astfel: indicatorii locali(Tabelul
1) care sunt stabilii în conformitate cu specificul local i indicatori de monitorizare(Tabelul 2)
specifici domeniilor de intervenie.
Domenii de
6A Locuri de munc create
6B Populaie net care beneficiaz de servicii/infrastructuri îmbuntite
CAPITOLUL V: Prezentarea msurilor
FIA MSURII M01
Denumirea msurii: Aciuni de informare si instruire în teritorilu GAL „Codrii Pacanilor”
CODUL Msurii: M01/1A
Tipul msurii: INVESTIII
x SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea general a msurii, inclusiv a logicii de intervenie a acesteia i a contribuiei la prioritile
strategiei, la domeniile de intervenie, la obiectivele transversale i a complementaritii cu alte msuri
din SDL.
Analiza SWOT a identificat in teritoriul GAL „Codrii Pacanilor” puncte slabe precum:
- nivelul sczut de instruire al populatiei;
- nivelul sczut de pregtire profesional de baz i de competene profesionale în rândul
fermierilor;
- populaie activ în agricultur cu un nivel sczut al cunotinelor i competenelor;
- nivelul redus al cunotinelor i competenelor în celelalte sectoare;
- nivelul sczut de cunotine TIC;
- cultur antreprenorial slab dezvoltat, caracterizat de lipsa cunotinelor manageriale
de baz;
- numr sczut de programe de pregtire profesional (cursuri ad-hoc i pregtire pe tot
parcursul vieii) pentru fermieri;
- structuri i sisteme slab dezvoltate pentru transferul de cunotine i inovare.
Aceste deficiente genereraza la nivelul teritoriului GAL o lipsa de performanta si eficienta in
exploatarea bazelor de productie si valorificarea factorilor naturali ce pot genera buna stare si cresterea
calitatii vietii in general. Lipsa cunostintelor specifice activitatilor prestate in exploatatiile existente,
organizarea gospodariilor dupa metode arhaice sau prin adoptarea unor solutii empirice, duce la
ineficienta activitatii. De asemenea, lipsa informatiilor actuale, a pregatirii teoretice si practice de
specialitate precum si inexistenta unui „Know-How” bine asimilat la nivel de practica curenta, dezvolta
si o limitare a intreprinzatorilor in identificarea unor oportunitati de crestere economica prin
diversificarea activitatilor si in sectorul non-agricol. Aceast situaie se accentueaz în contextul lipsei
unor programe locale adecvate de pregtire profesional i a unei capaciti a serviciilor de consiliere.
Formarea profesionala, transferul de cunostinte, schimbul de experienta, actiunile de cooperare
si alte activitati desfasurate in acest sens, vor pune bazele unei mai bune intelegeri ale realitatii
economice, a principiilor pietei libere, a intelegerii conceptului de progres tehnologic, cresterea
competitivitatii, eficienta economica etc
Prin cooperare, formare profesionala, incurajarea inovarii si crearea unei baze de cunostinte in
acest teritoriu vor fi sustinute msurile: M02 - Sprijin pentru ferme mici, M03 - Investitii in modernizarea
si dezvoltarea exploataiilor agricole si M04 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.
În acest context, msura îi propune s realizeze aciuni de informare, instruire i încurajare a
învrii, a formrii profesionale, a incurajarii inovarii, a cooperarii si crearii unei baze de cunostinte in
zonele rurale.
Obiective specifice al msurii:
Dobândirea de informaii i cunotine relevante care s permit gospodrirea durabil a
terenurilor agricole, creterea calitii managementului la nivel de ferm, restructurarea i
modernizarea în sectoarele de procesare i comercializare pentru produsele agricole, contribuind
astfel la îmbuntirea condiiilor de via i reducerea omajului în zonele rurale;
Stimularea revenirii/rmânerii în ar a persoanelor din mediul rural care desfoar activiti
agricole;
Deschiderea drumului spre inovare i tehnologizare a agriculturii din teritoriul GAL „Codrii
Pacanilor”.
P1 - Încurajarea transferului de cunotine i a inovrii în agricultur, silvicultur i zonele rurale.
Msura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Msura contribuie la Domeniul de intervenie:
1A) Incurajarea inovarii, a cooperarii si crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale.
Msura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clim i inovare în
conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte msuri din SDL: M02/2A; M03/2A; M04/2B.
Sinergia cu alte msuri din SDL: -
2. Valoarea adugat a msurii
Msura propus se adreseaz în primul rând beneficiarilor msurilor de dezvoltare ferme
finanate în cadrul prioritii P2, precum i tuturor persoanelor care activeaz în domeniul agricol din
teritoriul GAL „Codrii Pacanilor”. Aceast msur aduce un important impact pozitiv în dezvoltarea
teritoriului întrucât cunoaterea este o valoare adugat inestimabil, iar cu un buget mic se aduc cele
mai mari beneficii. Analizat prin prisma cost/eficien aceast msur aduce plus valoare i este
relevant în contextul strategiei propuse.
Aciunile propuse a fi finanate prin aceast msur pot include cursuri de formare, ateliere de
lucru, îndrumare profesional, schimburi de experien i alte aciuni relevante.
De asemenea, transferul de informaii i cunotine, formarea i dobândirea de aptitudini au un
rol deosebit de important în înelegerea i asumarea de ctre fermieri a angajamentelor privind
protecia mediului, inclusiv protejarea biodiversitii, precum i a aciunilor de adaptare la efectele
schimbrilor climatice i de reducere a concentraiei de GES din atmosfer. Încurajarea activitilor
demonstrative i de informare în cadrul fermelor vizeaz un transfer mai elocvent i o deschidere a
fermierilor de a adopta noi practici ce contribuie la o mai bun protejare a mediului i adaptare la
schimbrile climatice.
Aciunile de formare profesional i de informare care vor fi finanate prin aceast msur au un
rol important în dobândirea de cunotine, competene i concepte noi în rândul fermierilor i a
persoanelor active în domeniul agro-alimentar din teritoriul GAL „Codrii Pacanilor”. De asemenea,
activitile demonstrative le permit acestora s aib contact cu echipamente, utilaje moderne i
tehnologii inovatoare, s beneficieze de transfer de practici noi etc. Cursurile de formare i sesiunile
demonstrative pot stimula inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care pot aciona ca
factori de diseminare pentru fermierii din jur. De asemenea, interaciunea de grup, schimbul de
experien, practicile i ideile pot aciona ca un catalizator pentru procesul de inovare. Prin expunerea
la noi idei, metode i principii, prin interaciune i învare, fermierii devin mai bine pregtii, mai
receptivi la noi idei i concepte i mai înclinai s aplice tehnologii i practici inovatoare în domeniul lor
de activitate.
Transferul de cunotine i informarea au un rol extrem de important în cadrul Strategiei de
Dezvoltare Local a teritoriului GAL „Codrii Pacanilor” deoarece acestea sprijin inovarea i faciliteaz
dezvoltarea, folosirea i transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbunti sistemele de
producie, produsele i serviciile.
Reg. (UE) nr. 1303/2013;
Reg. (UE) nr. 1305/2013;
Reg. (UE) nr. 807/2014;
Reg. (UE) nr. 808/2014;
Legea Nr. 31/1990 privind societile comerciale cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana de Guvern (OG) nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii modificrile i
completrile ulterioare Ordonan de Urgen a Guvernului (OUG) nr. 44/2008 privind
desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale i întreprinderile familiale modificrile i completrile ulterioare;
Ordonan de Urgen a Guvernului (OUG) nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrârea de Guvern (HG) nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de Urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;
Ordonana de Guvern (OG) nr. 8/2013 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiar-fiscale;
Legea nr. 1/2011 a educaiei naionale cu modificrile i completrile ulterioare;
Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal.
4. Beneficiari direci/indireci (grup int)
Beneficiarii directi pentru acest tip de proiect pot fi entiti publice sau private (inclusiv ONG)
care activeaz în domeniul formrii profesionale a adulilor i, dup caz, presteaz servicii de organizare
a activitilor de informare, diseminare, schimb de experien etc. în acord cu activitile prevzute în
fia msurii.
Pacanilor”,beneficiari direci ai msurilor: M02/2A; M03/2A; M04/2B.
5. Tip de sprijin
6. Tipuri de aciuni eligibile i neeligibile
Organizarea cursurilor de formare profesional de scurt durat i aciuni de dobândire a
competenelor în domeniul agricol:
diversificarea activitilor în exploataiile agricole, îmbuntirea calitii produciei,
igiena i sigurana alimentelor, crearea de condiii pentru a asigura bunstarea animalelor
i sntatea plantelor, sigurana muncii, folosirea fertilizanilor i amendamentelor în
agricultur în concordan cu standardele Uniunii Europene;
imbuntirea i încurajarea afacerilor;
pregtire tehnic (noi tehnologii informaionale, introducerea de inovaii, difuzarea
rezultatelor cercetrii i a gestionrii durabile a resurselor naturale etc.);
managementul durabil al terenurilor agricole;
dezvoltarea unor capaciti inovative în lanul agro-alimentar;
insuirea cerinelor privind eco-condiionalitatea i aplicarea unor metode de producie
compatibile cu întreinerea i ameliorarea peisajului, respectiv cu protecia mediului;
diversificarea activitilor în exploataiile agricole;
dobândirea i îmbuntirea cunotinelor privind managementul durabil al terenurilor
agricole, însuirea cunotinelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu i
clim i agricultur ecologic;
Aciuni neeligibile:
cursuri de formare profesional care fac parte din programul de educaie sau sisteme de
învmânt secundar i superior;
7. Condiii de eligibilitate
solicitantul este persoan juridic, constituit în conformitate cu legislaia în vigoare în
România;
solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile corespunztoare
tematicilor prevzute;
profesionaldemonstrative i/sau diseminare;
specifice de formare;
solicitantul i-a îndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale ctre bugetul de stat;
investiia trebuie s contribuie la atingerea obiectivelor prevzute în Strategia de Dezvoltare
Local GAL.
8. Criterii de selecie
Solicitantul care depune cerere de finantare in cadrul acestei msuri va trebui sa aib
experien anterioar în derularea unor astfel de activiti pentru a asigura o implementare
eficient;
Proiectele propuse vor avea în vedere includerea cu prioritate în grupul persoanelor care
particip la aciunile propuse a beneficiarilor de fonduri prin proiectele finanate prin GAL,
dar i persoane tinere i alte categorii prevzute în analiza SWOT;
In cadrul aciunilor propuse se va avea în vedere diseminarea informaiilor privind
obiectivele transversale mediu, clim i inovare prevzute în SDL;
Proiectele depuse in cadrul acestei msuri aduc valoare adugat i rspund nevoilor
teritoriului identificate în cadrul SDL.
Criteriile de selecie propuse urmresc s asigure tratamentul egal al solicitanilor, o mai bun
utilizare a resurselor financiare i direcionarea msurilor în conformitate cu prioritile Uniunii
Europene în materie de dezvoltare rural.
La stabilirea i aplicarea criteriilor de selecie se va ine seama de principiul proporionalitii în
ceea ce privete dimensiunea operaiunii.
9. Sume (aplicabile) i rata sprijinului
Sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, in limita sumei
maxime nerambursabile de 10.000 euro, proiectele fiind negeneratoare de profit.
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE
nr. 1407/2013
Cheltuielile publice totale.
FIA MSURII M02
Denumirea msurii: Sprijin pentru ferme mici în teritorilu GAL „Codrii Pacanilor”
CODUL Msurii: M02/2A
Tipul msurii: INVESTIII
× SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea general a msurii, inclusiv a logicii de intervenie a acesteia i a contribuiei la
prioritile strategiei, la domeniile de intervenie, la obiectivele transversale i a complementaritii
cu alte msuri din SDL
Conform analizei SWOT sunt identificate în cadrul teritoriului GAL „Codrii Pacanilor”
urmatoarele puncte slabe:
nivelul sczut al venitului pe gospodrie;
dotri tehnice deficitare i insuficiente în agricultur;
gestionarea inadecvat a deeurilor rezultate din activitile agricole, în special în
fermele de mici dimensiuni;
pondere crescut a populaiei rurale aflat în risc de srcie sau de excluziune social, în
special în rândul populaiei de etnie rrom;
cultur antreprenorial slab dezvoltat, caracterizat de lipsa cunotinelor manageriale
de baz.
In aceste conditii prezenta masura intervine in vederea restructurarii fermelor de subzistenta si
semi-subzistenta, prin transformarea acestora in exploatatii familiale comerciale care sa obtina acces la
finantare pentru imbunatatirea dotarii tehnice in vederea cresterii productivitatii muncii si implicit a
nivelului veniturilor, diminuand in acest mod riscul saraciei.
În scopul adaptrii produciei din punct de vedere calitativ la cerinele pieei, fermierii
de subzistenta si semi-subzisten pot beneficia de msurile ce vizeaz îmbuntirea pregtirii
profesionale, respectiv msura M01 - Aciuni de informare si instruire.
Obiective de dezvoltare rural: favorizarea competitivitii agriculturii.
Obiective specifice ale msurii:
imbuntirea managementului exploataiei agricole;
Pacanilor”.
P2 - Creterea viabilitii fermelor i a competitivitii tuturor tipurilor de agricultur în toate regiunile
i promovarea tehnologiilor agricole inovatoare i a gestionrii durabile a pdurilor.
Msura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Msura contribuie la Domeniul de intervenie:
2A) Îmbuntirea performanei economice a tuturor exploataiilor agricole i facilitarea restructurrii i
modernizrii exploataiilor, în special în vederea creterii participrii pe pia i a orientrii spre pia,
precum i a diversificrii activitilor agricole.
Msura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clim, inovare
Complementaritatea cu alte msuri din SDL: M01/1A
Sinergia cu alte msuri din SDL: M03/2A, M04/2B
2. Valoarea adugat a msurii
Dat fiind faptul c în teritoriul GAL „Codrii Pacanilor” exist ferme mici (de subzisten i semi-
subzisten), pentru care nu exist posibiliti reale de restructurare, în vederea transformrii lor în
ferme comerciale, s-a considerat oportun ca aceast msur s poat fi accesat de potenialii fermieri
de semi-subzisten.
Msura M02- Sprijin pentru ferme mici, asigur dotarea necesar în scopul adaptrii la standarde
ridicate, eficientizrii costurilor i creterii veniturilor.
Sprijinul acordat prin aceast msur este direcionat ctre îmbuntirea accesului la mijloace
de producie de calitate (îngrminte, protecia culturilor, servicii veterinare, etc.) i asigurarea dotrii
necesare în scopul adaptrii la standarde, eficientizrii costurilor i creterii veniturilor, iar în subsidiar,
va aduce contribuie dezvoltrii economice locale i, pe termen lung. De asemenea, va fi sprijinit
diversificarea produciei agricole în scopul comercializrii i aprovizionrii pieelor locale.
Analizata prin prisma cost/eficienta, aceasta msura aduce plus valoare si este relevanta in
contextul strategiei propuse.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploataii
agricole;
Ordonana de Urgen nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale i întreprinderile familiale cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale privind reorganizarea
Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesrii msurilor
reglementate de Politica Agricol Comun;
Ordonana de Urgen nr. 43/2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i susinerea
fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al fermierilor.
4. Beneficiari direci/indireci (grup int)
Pentru aceasta msur beneficiarii direci sunt entitile private (ferm mic conform definiiei
relevante cu excepia persoanelor fizice neautorizate).
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub form de sum forfetar pentru implementarea obiectivelor prevzute
în planul de afaceri.
6. Tipuri de aciuni eligibile i neeligibile
Sprijinul se acord pentru ferm mic în baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse
în PA, inclusiv capitalul de lucru i activitile relevante pentru implementarea corect a PA aprobat,
pot fi eligibile.
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziionarea de utilaje i echipamente agricole aferente
activitii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activitilor din Economia
Naional, precum i producerea i comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.
7. Condiii de eligibilitate
Beneficiarul deine o exploataie agricol cu dimensiunea economic cuprins între 8.000 -
11.999 € SO (valoarea produciei standard);
Exploataia agricol este înregistrat, conform prevederilor legislative naionale, situat
majoritar pe teritoriul GAL „Codrii Pacanilor”, cu cel puin 24 de luni înainte de solicitarea
sprijinului;
Beneficiarul prezint planul de afaceri;
Beneficiarul nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceast sub-msur din PNDR 2014-2020;
Exploataie agricol nu poate primi sprijin decât o singur dat în cadrul acestei msuri prin
strategia de dezvoltare local , în sensul c exploataia nu poate fi transferat între doi sau
mai muli fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceast sub-msur;
Implementarea planului de afaceri trebuie s înceap în termen de cel mult nou luni de la
data deciziei de acordare a sprijinului.
Alte angajamente:
Înaintea solicitrii celei de-a doua tran de plat, solicitantul face dovada creterii
performanelor economice ale exploataiei, prin comercializarea produciei proprii în procent
de minimum 20% din valoarea primei trane de plat (cerina va fi verificat în momentul
finalizrii implementrii planului de afaceri);
În cazul în care exploataia agricol vizeaz creterea animalelor, planul de afaceri va
prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu
(cerina va fi verificat în momentul finalizrii implementrii planului de afaceri).
8. Criterii de selecie
Calificarea beneficiarului în domeniul agricol (în funcie de nivelul de educaie i/sau
calificare în domeniul agricol);
Existena potenialului agricol care vizeaz zonele cu potenial determinate în baza studiilor
de specialitate;
vigoare (de exemplu: grup de productori, cooperativa etc.);
Încadrarea în categoria fermelor de semi-subzisten.
9. Sume (aplicabile) i rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploataie agricol.
Intensitatea sprijinului pentru aceasta msura este de 100%.
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub form de prim în dou trane, astfel:
75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiia implementrii corecte a planului
de afaceri, fr a depi trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanare.
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE
nr. 1407/2013.
Numrul de exploataii agricole/beneficiari sprijinii.
Numrul de proiecte ce au componente inovative sau de protecia mediului.
FIA MSURII M03
„Codrii Pacanilor”
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea general a msurii, inclusiv a logicii de intervenie a acesteia i a contribuiei la
prioritile strategiei, la domeniile de intervenie, la obiectivele transversale i a complementaritii
cu alte msuri din SDL.
Conform analizei SWOT sunt identificate în cadrul teritoriului GAL „Codrii Pacanilor”
urmatoarele puncte slabe:
lipsa de competitivitate;
dotri tehnice deficitare i insuficiente în agricultur;
numarul redus de structuri asociative si/sau grupuri de productori la nivelul
teritoriului GAL, precum si functionarea defectuoasã a celor existente;
nivelul sczut al productivitii muncii;
nivelul sczut al venitului pe gospodrie;
sisteme de producie, colectare i depozitare foarte slab dezvoltate;
gestionarea inadecvat a deeurilor rezultate din activitile agricole, în special în
fermele de mici dimensiuni;
manageriale de baz.
În cadrul acestei msuri vor fi sprijinite investiiile orientate spre creterea competitivitii
exploataiilor agricole prin dotarea cu utilaje i echipamente performante în raport cu nivelul tehnologic
actual, precum i investiiile pentru modernizarea fermelor (prioritate va fi acordat asocierilor de
ferme mici i medii) i îmbuntirea calitii activelor fixe.
Obiective de dezvoltare rural: favorizarea competitivitii agriculturii.
Obiective specifice ale msurii:
Pacanilor” prin creterea competitivitii activitii agricole, a diversificrii activitilor agricole
i creterii calitii produselor obinute;
Restructurarea exploataiilor de dimensiuni mici i medii i transformarea acestora în exploataii
comerciale la nivelul teritoriului GAL „Codrii Pacanilor”;
Respectarea standardelor comunitare aplicabile;
Creterea valorii adugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermelor din
teritoriul GAL „Codrii Pacanilor” i comercializarea direct a acestora;
Msura contribuie la prioritatea:
P2 - Creterea viabilitii fermelor i a competitivitii tuturor tipurilor de agricultur în toate regiunile
i promovarea tehnologiilor agricole inovatoare i a gestionrii durabile a pdurilor.
Msura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Msura contribuie la Domeniul de intervenie:
2A) Îmbuntirea performanei economice a tuturor exploataiilor agricole i facilitarea restructurrii i
modernizrii exploataiilor, în special în vederea creterii participrii pe pia i a orientrii spre pia,
precum i a diversificrii activitilor agricole.
Msura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clim, inovare
Complementaritatea cu alte msuri din SDL: M01/1A
Sinergia cu alte msuri din SDL: M02/2A, M04/2B
2. Valoarea adugat a msurii
Msura M03 asigur dotarea necesar în scopul adaptrii la standarde ridicate, eficientizrii
costurilor i creterii veniturilor. De asemenea, prin aceasta msur se realizeaz accesul la inovare
dezvoltare economica cu implicare în îmbuntirea calitii vieii, crearea i pstrarea locurilor de
munca, încurajarea populaiei sa rmân în mediul rural sau sa se întoarc i sa dezvolte o afacere.
3. Trimiteri la alte acte legislative
R (UE) nr. 637/2008 al Consiliului i a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului;
R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploataii agricole;
R (UE) Nr. 1303/2013;
R (UE) Nr. 1307/2013;
beneficiarii cooperative agricole;
ulterioare, pentru beneficiarii societi cooperative agricole;
Ordonana Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaterea i funcionarea grupurilor i
organizaiilor de productori, pentru comercializarea produselor agricole i silvice, cu
completrile i modificrile ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de productori);
Ordin nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare
sanitar veterinar a unitilor care produc, proceseaz, depoziteaz, transport i/sau distribuie
produse de origine animal cu modificrile i completrile ulterioare.
4. Beneficiari direci/indireci (grup int)
Beneficiari direci pot fi:
asociatii, cooperative (cooperativele agricole i societile cooperative agricole), grupuri de
productori, constituite în baza legislaiei naionale în vigoare care deservesc interesele
membrilor.
Rambursarea costurilor eligibile suportate i pltite efectiv.
Pli în avans, cu condiia constituirii unei garanii bancare sau a unei garanii echivalente
corespunztoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) i art. 63 ale
R. 1305/2014.
Aciuni eligibile:
Sunt eligibile toate tipurile de operaiuni care sunt în concordan cu regulile generale
din Regulamentele Europene, prioritile stabilite pentru dezvoltarea local – LEADER i
obiectivele i prioritile stabilite în Strategia de Dezvoltare Local.
Prin aceast msur se vor finana prioritar proiectele de investiii propuse în urma
aciunilor de consultare/animare realizate în teritoriul GAL „Codrii Pacanilor”:
modernizarea spaiilor tehnologice sau de producie din cadrul exploataiilor;
achiziionarea de utilaje agricole;
modernizarea unitilor de procesare carne/lapte;
constructia si/sau modernizarea de sere/solarii.
Aciuni neeligibile:
Nu se accept achiziionarea de utilaje sau echipamente second hand.
7. Condiii de eligibilitate
Solicitantul trebuie s se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiia trebuie s se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economic de
minimum 8.000 € SO;
Investiia va respecta legislaia în vigoare din domeniul: sntii publice, sanitar-
veterinar i de siguran alimentar;
Solicitantul va demonstra c profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu
depete de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
Beneficiarul trebuie s aib sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL „Codrii
Pacanilor”;
Investiia realizat demonstreaz utilitate i creeaz plus valoare nu numai pentru
exploataia solicitantului ci i pentru UAT-ul de reedin;
Investiiile în centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor UAT
din teritoriul GAL.
8. Criterii de selecie
Criteriile de selecie ce se vor aplica la selecia proiectelor depuse pe aceasta msura vor fi:
Dimensiunii exploataiei care vizeaz exploataiile de dimensiuni medii;
Potenialului agricol al zonei care vizeaz zonele cu potenial determinate în baza
studiilor de specialitate;
Asocierea fermierilor, care dein explodaii de dimensiuni micii i/sau medii, în cadrul
cooperativelor sau a grupurilor de productori constituite în baza legislaiei naionale în
vigoare
Principiul economiei de ap pentru proiectele care prevd investiii de modernizare a
sistemelor de irigaii la nivel de ferm, prin prioritizarea investiiilor care conduc la
economii cât mai mari de ap.
Criteriile de selecie vor asigura dezvoltarea echilibrat a agriculturii din teritoriul Gal „Codrii
Pacanilor”, ponderea criteriilor de selecie realizându-se în funcie de SDL si analiza SWOT.
9. Sume (aplicabile) i rata sprijinului
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile i nu va depi:
200.000 euro pentru ferme mari, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici în cazul proiectelor care
prevd achiziii simple
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar
rata sprijinului combinat nu poate depi 90% în cazul fermelor mici i medii (cu dimensiunea pân la
250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 i 500.000 SO, în cazul:
investiiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de
finanare (aa cum sunt definii la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei
cinci ani anteriori solicitrii sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
proiectelor integrate;
operaiunilor sprijinite în cadrul PEI;
investiiilor legate de operaiunile prevzute la art. 28 (Agromediu) i art. 29 (Agricultura
ecologic) din R(UE) nr. 1305/2013;
investiii în zone care se confrunt cu constrângeri naturale i cu alte constrângeri specifice,
menionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr.
1407/2013.
Numr de exploataii agricole/beneficiari sprijinii.
Numrul de proiecte ce au componente inovative sau de protecia mediului.
Numrul de locuri de munc create.
FIA MSURII M04
CODUL Msurii: M04/2B
Tipul msurii: INVESTIII
× SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea general a msurii, inclusiv a logicii de intervenie a acesteia i a contribuiei la
prioritile strategiei, la domeniile de intervenie, la obiectivele transversale i a complementaritii
cu alte msuri din SDL.
Conform analizei SWOT sunt identificate în cadrul teritoriului GAL „Codrii Pacanilor”
urmatoarele puncte slabe:
nivelul sczut al venitului pe gospodrie;
dotri tehnice deficitare i insuficiente în agricultur;
gestionarea inadecvat a deeurilor rezultate din activitile agricole, în special în
fermele de mici dimensiuni;
pondere crescut a populaiei rurale aflat în risc de srcie sau de excluziune social, în
special în rândul populaiei de etnie rrom;
cultur antreprenorial slab dezvoltat, caracterizat de lipsa cunotinelor manageriale
de baz.
Masura propune interventia in vederea stimularii tinerilor in vederea asumarii rolului de sef de
exploatatie, motivarea generatiei tinere de a ramane in mediul rural pentru a prelua de la populatia
imbatranita exploatatiile agricole in vederea cresterii productivitatii si eficientei economice. De
asemenea, masura are ca scop crearea de argumente pentru atragerea catre zona rurala a tinerilor cu
pregatire in domeniul agricol prin crearea de oportunitati de finantare pentru dezvoltarea unor noi
exploatatii agricole, respectiv cresterea oportunitatilor de angajare prin stimularea infiintarii de noi
locuri de munca si implementarea unor tehnologii, standarde de calitate si masuri de mediu actuale.
Încurajarea instalrii tinerilor fermieri ca manageri de exploataii agricole va facilita procesele
inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschii s aplice tehnologii i procese
noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol important în diseminarea de bune practici, idei i concepte
noi, deoarece au acces mai facil la informaii noi, inovatoare.
Obiectiv de dezvoltare rural: favorizarea competitivitii agriculturii
Obiective specifice ale msurii:
Creterea numrului de tineri agricultori care încep pentru prima oar o activitate agricol ca efi
de exploataii i încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiii;
Reducerea fenomenului de migratie a fortei de munca din mediul rural;
Stimularea tehnologizarii si inovarii in domeniul agricol.
Msura contribuie la prioritatea:
regiunile i promovarea tehnologiilor agricole inovatoare i a gestionrii durabile a pdurilor”, conform
Regulamentului nr. (CE) 1305/2013, art. 5
Msura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Msura contribuie la Domeniul de intervenie:
2B „Facilitarea intrrii în sectorul agricol a unor fermieri calificai corespunztor i, în special, a
reînnoirii generaiilor”.
Msura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima, inovare
Complementaritatea cu alte msuri din SDL: M01/1A
Sinergia cu alte msuri din SDL: M02/2A, M03/2A
2. Valoarea adugat a msurii
În zona Grupului de Aciune Locala „Codrii Pacanilor” un procent relativ mare de tineri,
cu vârsta cuprins între 24 i 40 de ani, sunt ocupai în agricultur. Aceast situaie este
cauzat de faptul c, neavând alte surse de venit, tinerii din mediul rural rmân în comunitile
din care fac parte pentru a ajuta la efectuarea unor activiti agricole.
Având în vedere c pe teritoriul GAL-ului „Codrii Pacanilor” segmentul de vârst cuprins între 40
i 55 de ani deine în prezent o pondere foarte mare, fr a lua msuri de întinerire i c ponderea
efilor de exploataie cu vârsta de peste 65 de ani va crete semnificativ în perioada urmtoare,
instalarea tinerilor fermieri se face necesar în situaia de fa. Aceast tendin, care se manifest la
nivelul întregului teritoriu GAL „Codrii Pacanilor”, risc s pun în pericol activitatea agricol viitoare,
cu efecte asupra economiei, culturii, peisajului i tradiiilor satului romanesc.
Reînnoirea generaiei efilor de exploataii agricole devine o necesitate în teritoriul GAL
„Codrii Pacanilor”, având ca efect atât îmbuntirea competitivitii acestuia, cât i
îmbuntirea vieii sociale a comunitilor rurale. Generaia tânr de fermieri poate s
îndeplineasc mai uor cerinele pe care societatea le solicit profesiei de agricultor i de
asemenea s promoveze o gam larg de activiti. turism rural, conservarea tradiiilor i
motenirii culturale)
R (CE) nr. 361/2003;
R (CE) nr. 1242/2008;
R (UE) nr. 1303/2013;
Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 1305/2013;
R (UE) nr. 1307/2013;
R (UE) nr. 215/2014;
mijlocii cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonan de urgen nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale i întreprinderile familiale cu
modificrile i completrile ulterioare.
4. Beneficiari direci/indireci (grup int)
tânrul fermier aa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instaleaz ca unic
ef al exploataiei agricole;
persoan juridic cu mai muli acionari unde un tânr fermier, aa cum este definit în art. 2 din
R(UE) nr. 1305/2013 se instaleaz i exercit un control efectiv pe termen lung în ceea ce
privete deciziile referitoare la gestionare, la beneficii i la riscurile financiare legate de
exploataie i deine cel puin 50%+1 din aciuni.
*Art. 2 (1) n -„tânr fermier” înseamn o persoan cu vârsta de pân la 40 de ani la momentul depunerii
cererii, care deine competenele i calificrile profesionale adecvate i care se stabilete pentru prima
dat într-o exploataie agricol ca ef al respectivei exploataii;
5. Tip de sprijin
Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub form de sum forfetar pentru implementarea
obiectivelor prevzute în planul de afaceri pentru a facilita tânrului fermier începerea activitilor
agricole.
Costuri eligibile
Sprijinul se acord în vederea facilitrii stabilirii tânrului fermier în baza Planului de Afaceri
(PA) care conduce la implementarea obiectivelor din cadrul acestuia. Toate cheltuielile propuse în PA,
inclusiv capitalul de lucru i activitile relevante pentru implementarea corect a PA aprobat pot fi
eligibile, indiferent de natura acestora.
7. Condiii de eligibilitate
Investiia se va realiza în teritoriul GAL „Codrii Pacanilor”
Solicitantul are domiciliul în teritoriul GAL „Codrii Pacanilor” sau în zona limitrof acesteia;
Solicitantul trebuie s se încadreze în categoria microîntreprinderilor i întreprinderilor mici;
Solicitantul deine o exploataie agricol cu dimensiunea economic cuprins între 12.000 i
50.000 S.O. (valoare producie standard);
Solicitantul prezint un plan de afaceri;
Solicitantul deine competene i aptitudini profesionale, îndeplinind cel puin una dintre
urmtoarele condiii:
- cunotine în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire
- angajamentul de a dobândi competenele profesionale adecvate într-o perioad de graie de
maximum 36 de luni de la data adoptrii deciziei individuale de acordare a ajutorului;
Solicitantul se angajeaz s devin fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data
instalrii;
Înaintea solicitrii celei de-a doua trane de plat, beneficiarul face dovada creterii
performanelor economice ale exploataiei, prin comercializarea produciei proprii în procent de
minimum 20 % din valoarea primei trane de plat (cerina va fi verificat în momentul finalizrii
implementrii planului de afaceri).
8. Criterii de selecie
Sector prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultur, ovine i caprine) i vegetal
(legumicultura, inclusiv producia de material sditor, pomicultur i producia de
semine);
Potenialul agricol care vizeaz zonele cu potenial determinate în baza studiilor de
specialitate;
Principiile de selecie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului i vor avea
în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmrind s asigure tratamentul
egal al solicitanilor, o mai bun utilizare a resurselor financiare i direcionarea
acestora.
9. Sume (aplicabile) i rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acord pentru o perioad de maxim trei/cinci* ani i este de:
50.000 de euro pentru exploataiile între 30.000 S.O. i 50.000 S.O.;
40.000 de euro pentru exploataiile între 12.000 S.O. i 29.999 S.O.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub form de prim în dou trane,
astfel:
75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiia implementrii corecte a planului de
afaceri, fr a depi trei/cinci* ani de la încheierea deciziei de finanare.
În cazul neimplementrii corecte a planului de afaceri, sumele pltite, vor fi recuperate
proporional cu obiectivele nerealizate.
Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plat, cât i verificarea final nu vor depi 5 ani
de la decizia de acordare a sprijinului.
*Perioada de cinci ani se aplic doar pentru sectorul pomicol.
10. Indicatori de monitorizare
Numrul de exploataii agricole/beneficiari sprijinii;
Numrul de proiecte ce au componente inovative sau de protecia mediului;
Numrul de locuri de munc create.
FIA MSURII M05
Pacanilor”
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea general a msurii, inclusiv a logicii de intervenie a acesteia i a contribuiei
la prioritile strategiei, la domeniile de intervenie, la obiectivele transversale i a
complementaritii cu alte msuri din SDL
Conform analizei SWOT sunt identificate în cadrul teritoriului GAL „Codrii Pacanilor”
urmatoarele puncte slabe:
slaba dezvoltare a activitilor non-agricole i locurilor de munc genereaz dependena
populaiei rurale de agricultura de subzisten;
calitatea i cantitatea insuficientã a infrastructurii turistice i a serviciilor turistice rurale;
acces sczut la resurse financiare pentru micii antreprenori i a noilor iniiative de afaceri în
mediul rural;
decalajul fa de zonele urbane privind infrastructura, serviciile i calitatea vieii;
posibiliti limitate de desfurare a activitilor sportive si recreative în zon;
migraia tinerilor.
Masura este propusa ca instrument de ameliorare a punctelor slabe identificate prin analiza
SWOT, enumerate anterior, prin facilitarea accesului la finantare a investitiilor ce au ca scop infiintarea
si dezvoltarea activitatilor cu caracter nonagricol in teritoriul GAL „Codrii Pacanilor”. Sustinerea
financiara a acestor activitati urmareste dezvoltarea sectorului economic nonagricol, a infrastructurii si
serviciilor turistice, recreative si nu numai, respectiv reducerea decalajului privind serviciile si calitatea
vietii in raport cu zonele urbane. De asemenea, se urmareste ca prin infiintarea si dezvoltarea
activitatilor nonagricole sa se stimuleze crearea de noi locuri de munca, oferind in acest fel oportunitati
de ocupare a fortei de munca neangajata descurajand in aceasta maniera fenomenul de migratie a
tinerilor.
activitatea agricola, pentru cresterea veniturilor prin diversificarea activitatilor, diminuand in acest fel
riscurile specifice zonelor „monoocupationale”. Este de remarcat faptul ca activitatile sustinute prin
aceasta masura pot valorifica multe dintre punctele tari si oportunitatile identificate prin analiza SWOT
precum:
amplasarea localitãilor membre în GAL „Codrii Pacanilor”, la distane relativ egale faã
de principalele municipii din Regiunea Nord Est (Iai, Piatra Neam, Botoani, Suceava sau
Vaslui);
interes ridicat al tinerilor pentru sectorul non-agricol;
existena a unui numãr impresionant de 9 Zone „Natura 2000 - Situri de importan
comunitar ”(SCI), precum i a unei - Arii de protecie special avifaunistic (SPA);
prezena unor elemente de atracie pentru turitii români i strini (peisagistice,
geografice, silvice sau istorice);
creterea cererii interne i externe pentru zonele în care se practic turismul rural, zone
cu resurse culturale i naturale locale bogate;
existena în teritoriul GAL „Codrii Pacanilor” a unor locuri încãrcate de legendã (Dealul
Cãpãâna din Boureni- locul în care se spune cã Voievodul Drago Vodã a ucis bourul);
infiinarea unor mici afaceri de tipul micro-întreprinderilor de tip start-up prin msuri
finanate din PNDR, afaceri care vor reprezenta motorul lansrii economiei locale a
teritoriulu GAL-ului „Codrii Pacanilor”;
posibiliti de dezvoltare economic in cadrul GAL prin facilitatea accesului la finanare a
micilor întreprinztori;
posibilitãi de dezvoltare i diversificare a serviciilor, ce pot fi oferite populaiei din
mediul rural.
Obiectiv de dezvoltare rural: dezvoltarea durabil a economiei rurale prin încurajarea activitilor
non-agricole, în scopul creterii numrului de locuri de munc i a veniturilor adiionale.
Obiective specifice ale msurii:
Crearea i diversificarea serviciilor pentru populaia rural prestate de ctre micro-întreprinderi;
Crearea, îmbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turistice.
Msura contribuie la prioritatea:
P6 - „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii srciei i a dezvoltrii economice în zonele rurale”
Msura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Msura contribuie la Domeniul de intervenie:
6A) Facilitarea diversificrii, a în